Papornița Moșului
Rezultate 1 la 2 din 2

Subiect: ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS - al izbăvirii din necazuri

 1. #1
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  78.790

  ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS - al izbăvirii din necazuri

  36. ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS - al izbăvirii din necazuri

  După obisnuitul inceput (pag. 8-9) se zic:

  Condacele si Icoasele

  Condacul 1

  Până când Doamne mă vei uita, până în sfârșit? Până când vei întoarce fața Ta de la mine? Până când voi îngrămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea, ziua si noaptea? - se întreba Proorocul David, cuprins de tulburare. Dar când sufletul său s-a veselit de milele Tale, Ți-a cântat cu dragoste si mulțumire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  Icosul 1

  Știm că la nunta din Cana Galileii ai prefacut apa în vin, Doamne lisuse Hristoase și credem că așa poți schimba slăbiciunea noastră în putere, frica noastră în curaj, deznădejdea noastră în nădejde. Venim la Tine, Singurul nostru Ocrotitor, Singurul nostru Sprijin, că numai Tu, Doamne, ești limanul nostru și la Tine cutăm alinare:  Doamne, lubitorule de oameni, fie Voia Ta, nu voia noastră!

  Doamne, Împăratul Împăraților, fie Voia Ta, nu voia noastră!

  Doamne, Răsăritul răsăriturilor, fie Voia Ta, nu voia noastră!

  Doamne, Nădejdea celor fără de nădejde, fie Voia Ta, nu voia noastră!

  Doamne, Mângâietorul sufletelor noastre, fie Voia Ta, nu voia noastră!

  Doamne, Înfrumusețătorul făpturilor, fie Voia Ta, nu voia noastră!

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!  Condacul al 2-lea

  Luați fraților ca pildă de suferiță și de îndelungată răbdare pe Prooroci care au grăit în numele Domnului! - ne îndeamnă Sfântul Apostol Iacov, iar noi urmând sfatul său, purtăm în cugetele noastre nu numai suferințele Sfinților Prooroci, ci și pe ale Tuturor Sfinților care, gustând din paharul durerii, I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  Icosul al 2-lea

  Știm neputințele și slăbiciunile noastre, dar știm și că iți stă în putere să ne întărești așa cum l-ai întărit pe David când s-a luptat cu Goliat și cum i-ai întărit pe Sfinții Tăi în lupta cu puterile întunericului. Pentru acesta ne rugăm Ție:  Doamne, precum i-ai pazit pe cei trei tineri în cuptorul de foc, păzește-ne și pe noi;

  Doamne, ocrotește-ne așa cum l-ai ocrotit pe Proorocul Daniil când se afla în groapa cu lei;

  Doamne, Apărătorul Sfântului Apostol Pavel în grelele încercări, apără-ne cu Harul Tău;

  Doamne, dă-ne puterea tânărului mucenic Nestor, care I-a biruit pe puternicul Lie;

  Doamne, învață-ne să râvnim la răbdarea Sfântului Alexie - omul Lui Dumnezeu;

  Doamne, ajută-ne să-i urmăm pe Sfinți, pe care nimic nu i-a despărțit de dragostea Ta;

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știl!  Condacul al 3-lea  Știm cuvântul Evangeliei că Cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui! - și ne temem să nu pierim din pricina nerăbdării noastre. O! Dacă am avea muceniceasca răbdare, atunci ar fi primit de Dumnezeu ca tămâia cu bun miros și s-ar înălța la Ceruri ca un tainic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  Icosul al 3-lea  Decât să ne plângem că suferim, mai bine ne amintim de Dreptul lov. Bunătăți felurite a avut și pe toate le-a pierdut, dar nu L-a hulit pe Dumnezeu și a primit la urmă, mai multe decât avea la început. Ajută-ne să avem răbdare și binecuvântările Tale Doamne, Cel care ai fost răstignit pe cruce pentru mântuirea noastră:  Doamne, Nădejdea celor fără de nădejde, miluiește-ne;

  Doamne, Dătătorul celor care cer, dăruiește-ne darul răbdării;

  Doamne, Îmbrăcămintea săracilor, îmbracă-ne cu răbdarea Dreptului Iov;

  Doamne, Folositorul văduvelor, înțeleptește-ne ca să nu cădem în deznădejde;

  Doamne, Apărtorul celor lipsiți, învață-ne să îți cerem ajutorul;

  Doamne, Deschizătorul celor care bat, deschide-ne nouă usa binecuvântărilor Tale;

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!  Condacul al 4-lea:  Grijile ne tulbură, îndepărtându-ne mintea de la Dumnezeu și sufletele noastre nu găsesc alinare. Nu este cu putință să scăpăm de tirania lor, dacă nu ne vom îndrepta nădejdea spre Domnul, Cel care așteaptă să primească de la noi cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  Icosul al 4-lea:  Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei! - așa ne-ai povătuit Tu, Preabunule Doamne, dar noi nu am urmat acest cuvânt. Acum, rușinați find și lipsiți de cele de trebuință, cădem cu umilință la ajutorul Tău, nădăjduind ca vei ierta greșeala noastră :  Doamne, vezi lipsurile noastre și dăruiește-ne toate cele de trebuință;

  Doamne, întărește-ne, să răbdăm încercrile prin care ai îngăduit să trecem;

  Doamne, druiește-le celor lipsiți de hrană, să se îndestuleze de Mile Tale:

  Doamne, înmulțește darurile cu care binecuvântezi familiile nevoiașe;

  Doamne, ajută-ne să nu ne lipim inimile de bunătățile lumești;

  Doamne, luminează-ne gândurile, ca să nu mai râvnim la cele care nu ne sunt de folos;

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastră mântuiește-ne precum știi!  Condacul al 5-lea:  Știindu-ne în vreme de boală cârtitori, precum de demult iudeii în pustie, Te rugăm să ne dai putere, ca oricât de mari ar fi suferințele noastre, să Te slăvim cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  Icosul al 5-lea:  Toți vom părăsi această lume în care cunoaștem durerea și boala! întelegem durerile trupești ca oglindire a suferinței veșnice și imbold pentru a cere Dumnezeiască Milostivire:  Doamne, Vindectorul bolnavilor, vindecă durerile noastre;

  Doamne, druiește răbdare celor aflați în suferințe sufletești și trupești;

  Doamne, tămăduiește-i pe cei cărora le este de folos aceasta:

  Doamne, întrește-i pe cei biruiți de suferințele de tot felul;

  Doamne, pune în inimile celor bolnavi nădejdea veșnicei bucurii;

  Doamne, povățuiește-i pe cei care suferă, să se teamă de veșnica suferință și să se pocăiască;

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastră mântuiește-ne precum știi!  Condacul al 6-lea:  Ne temem de cutremur, ne temem de sabie, dar nu ne temem de chinurile veșnice care ne așteaptă, dacă ne lăsăm prinși în cursele vrăjmașului uităm să-i cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  Icosul al 6-lea:  Credem Doamne lisuse Hristoase, că sunt adevărate minunile pe care le mărturisește Sfânta Evangelie, prin care ai fost Grabnic Ajutător celor aflați în necazuri de tot felul. Alergăm la ajutorul Tău, sperând, că nu vei trece cu vederea cererile noastre, ci le vei rândui toate spre folosul nostru:  Doamne, alungă de la sufletele noastre zadarnica tulburare și dăruiește-ne să gustăm Pacea Ta:

  Doamne, apără toate așezările creștine și pe cei care locuiesc în ele;

  Doamne, păzește-ne de cutremur,de potop, și de celelalte necazuri ;

  Doamne, păzește-ne de căderea în păcat pe noi și pe cei pentu care ne rugăm Ție ;

  Doamne, dăruiește-ne sfârșit creștinesc, ferindu-ne de moartea năpraznică ;

  Doamne, izbăvește-ne de focul cel nestins și de chinurile cele veșnice ;

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastre, mântuiește-ne precum știi!  Condacul al 7-lea:  Degeaba îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască pace, să ne păzească de toate relele, dacă nu vrem să ne pocăim și nu pricepem că El vede toate faptele noastre. Să ne smerim și să îi cântăm, Domnului, cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  Icosul al 7-lea:  Izbăvește-ne, Doamne, de toată răutatea oamenilor, dă-ne putere să ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc și picură în inimile noastre o picătură din dragostea Ta, a Celui care Te-ai rugat pentru cei care Te-au răstignit, ca să putem împlini porunca iubirii de vrăjmași:

  Doamne, împacă-i pe cei care se vrăjmășesc, făcându-se unelte ale celui viclean și rău;

  Doamne, învață-ne să ne iertăm unii pe alți și să uităm răul care ni s-a făcut;

  Doamne, alungă de la noi duhul mâniei și dă-ne iubire pentru cei care ne dușmănesc;

  Doamne, întoarce răul în bine, spre Slava Numelui Tău;

  Doamne, iartă-i pe toți cei care ne-au greșit, cu stiință sau fără de știință;

  Doamne, umple cu dragostea Ta inimile celor insingurați, neânțeleși de oameni;

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-na precum știi!  Condacul al 8-lea:  Mielușeaua Ta lisuse Hristoase, Sfânta lustina Fecioara, simțind săgețile vrăjmașului și însemnându-se cu credință cu semnul crucii, a gonit de la ea puterile întunericului, învățându-i pe cei ispitiți de cel rău, să-i cânte Izbăvitorului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  Icosul al 8-lea:  Mîntuiește Doamne poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăriește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău și pe toți cei care se roagă Ție:  Doamne, izbăvește-ne din toate cursele întinse de cel viclean și rău;

  Doamne, nu îngădui să fim batjocoriți de urâtorul de oameni;

  Doamne, ai milă de cei care suferă, din lucrare diavolească ;

  Doamne, fă neputincioase farmecele care sunt îndreptate asupra robilor Tăi;

  Doamne, împiedică-i pe creștini să caute ajutor la vrăjitori sau la doctorii închipuiți;

  Doamne, dă putere celor care în ispite se însemnează cu semnul Sfintei Cruci;

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!  Condacul al 9-lea:  Se aude încă glasul înaintemergtorului: Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția Cerurilor! Să părăsim iubirea de sine, să părăsim desfătările lumești și să alergăm la Doctorul care tămăduiește sufletele, cântându-I cu umilință: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  Icosul al 9-lea:  Doamne lisuse Hristoase, mulțimea păcatelor noastre ne apasă și stăm,ca bolnavul de la Scaldătoarea Siloamului, neavând putere să intrăm în scaldătoarea pocăinței. Ajută-ne Tu, Milostive Doamne, să urâm păcatul să alergăm la spovedanie și să ne mărturisim prea multele noastre păcate:  Doamne, Care nu Te-ai scârbit de păcătoasa care Ți-a sărutat picioarele, fii Milostiv și nouă;

  Doamne, oricât de mari ar fi căderile noastre, ajută-ne să ne ridicăm;

  Doamne, nu știm să ne pocăim, de nu ne vei trimite gândul cel bun;

  Doamne, alungă-l de la noi pe vrăjmașul, care ne oprește să ne spovedim cu zdrobire de inimă;

  Doamne, iartă-ne păcatele făcute cu cuvântul, cu lucrul, cu gândul, cu voie sau fără de voie;

  Doamne, învață-ne să punem început bun mântuirii noastre:

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastră mântuiește-ne precum știi!  Condacul al 10-lea:  Ca o desfrânată lumea aceasta ne ispitește, să părăsim calea cea strâmtă și să îmbrățișăm trecătoarele desfătri. Noi însă Te rugăm să ne dăruiești Darurile Sfântului Duh: duhul înțelepciunii, al ințelegerii, al puterii în credință, al cunoștintei, al bunei-credințe, al smereniei și al iubiri Dumnezeu, ca stând neclintiți în fața ispitelor să îți înălțăm cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  Icosul al 10-lea:  Cei care ascultă poruncile Sfintei Evangheliei, vor auzi din gura Ta Doamne: Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc, gol am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cercetat. Veniți, binecuvântații Părintelui Meu, de moșteniți Împrărăția pregătită vouă, de la întemeierea lumii! Învață-ne să facem faptele credinței Doamne, învată-ne să trăim de dragoste pentru ceilalți, ca să avem nădejde de mântuire:  Doamne, dăruiește-ne să Te iubim din toata inima și din tot cugetul nostru;

  Doamne, dăruiește-ne să ne iubim aproapele, cu dragoste jerfenică;

  Doame, Care ai spalat picioarele ucencilor Tăi, învață-ne să slujim aproapelui nostru;

  Doamne, Tu, care esti Samarineanul Milostiv, îndeamnă-ne să îngrijim rănile semenilor noștri;

  Doamne, lumineaza-ne ca în cei pe care îi ajutăm, flămânzi, goi, sau bolnavi, să te vedem pe Tine;

  Doamne, dă-ne puterea de a nu șovăim, să împlinim Poruncile Tale:

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastră. mântuieșe-ne precum știi!  Condacul al 11-lea:  A inceput războiul! Se aude trâmbița care ne cheama să părăsim lenevia cea pierzătoare de suflet si să ne înarmăm cu sabia Duhului, cu coiful mântuirii și cu pavăza credinței, luptând până la sânge împotriva patimilor și a poftelor și cântând cântarea Sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  Icosul al 11-lea:  Ori de câte ori cădem nu luptăm, să ne ridicăm degraba, ca să nu se primejduiască sufletele noastre. Să luptăm cu curaj și cu nădejde, fără să ne plângem că rănile noastre va sunt prea adânci, căci Împăratul nostru le vede și le va tămădui cu mult pricepere:  Doamne, ajut-ne să sporim în rugăciune;

  Doamne, ajut-ne să ducem o viață smerită, lepdându-ne de mândrie;

  Doamne, dă-ne să iubim nevoința și să disprețuim desfătările pătimașe;

  Doamne, luminează-ne și sfințește-ne, ca să păstrăm și să mărturisim dreapta-credință;

  Doamne, dăruiește-ne să trăim ca fii înțelepți ai Bisericii Tale;

  Doamne, nu îngădui să părăsim învățăturile Prinților și să ne lipim inimile de învațăturile rîtăcite;

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!  Condacul al 12-lea:  lată acum vreme potrivit! lată acum ziua mântuirii! - ne spune marele Apostol Pavel care îndeamnă pe creștini, să nu aștepte vremuri de liniște și odihnă pentru a dobândi mântuirea, ci în mijlocul încercărilor să-i cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  Icosul al 12-lea:  Nu suntem singuri în fața ispitelor, ci suntem ocrotiți de Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, de Soborul Sfinților și de Cetele Îngerești. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate Milele Tale cele aratate și pentru cele ascunse și Te rugăm să ne îndrumi pașii pe calea mânturii, pe calea care duce în curțile Raiului:

  Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, mântuieste-ne precum stii;

  Doamne, pentru rugăciunile Tuturor Sfinților, mântuiește-ne pe noi;

  Doamne, pentru rugăciunile Sfinților Îngeri Păzitori, mântuiește-ne pe noi;

  Doamne, pentru rugăciunile tuturor Cetelor Îngerești, mântuiește-ne precum știi;

  Doamne, pentru rugăciunile care se înalță în Sfânta Biserică, mântuiește-ne precum știi;

  Doamne, pentru rugăciunile ierarhilor, preoților și ale celor care ne pomenesc, mântuiește-ne pe noi;

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!  Condacul al 13-lea:

  (de 3 ori) (apoi icos 1 si condac 1)  Nu suntem vrednici de Milele Tale Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, dar Te rugăm să primești și puțina noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei și să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins, ca să îți putem cânta cu inimă smerită: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  ( apoi se repetă Icosul 1 și Condacul 1)  Icosul 1 Știm că la nunta din Cana Galileii ai prefacut apa în vin, Doamne lisuse Hristoase și credem că așa poți schimba slăbiciunea noastră în putere, frica noastră în curaj, deznădejdea noastră în nădejde. Venim la Tine, Singurul nostru Ocrotitor, Singurul nostru Sprijin, că numai Tu, Doamne, ești limanul nostru și la Tine cutăm alinare:  Doamne, lubitorule de oameni, fie Voia Ta, nu voia noastră!

  Doamne, Împăratul Împăraților, fie Voia Ta, nu voia noastră!

  Doamne, Răsăritul răsăriturilor, fie Voia Ta, nu voia noastră!

  Doamne, Nădejdea celor fără de nădejde, fie Voia Ta, nu voia noastră!

  Doamne, Mângâietorul sufletelor noastre, fie Voia Ta, nu voia noastră!

  Doamne, Înfrumusețătorul făpturilor, fie Voia Ta, nu voia noastră!

  Doamne, Cel ce pe toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!  Condacul 1

  Până când Doamne mă vei uita, până în sfârșit? Până când vei întoarce fața Ta de la mine? Până când voi îngrămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea, ziua si noaptea? - se întreba Proorocul David, cuprins de tulburare. Dar când sufletul său s-a veselit de milele Tale, Ți-a cântat cu dragoste și mulțumire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

  RUGĂCIUNE
  pentru ieșirea din necazuri

  Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra noastre, dar la Tine ne este toat nădejdea. Tu cunosti pricina răului care ne apasă. La Tine perii capetelor noastre sunt numărați. La Tine scăpăm și pe Tine Te rugăm să depărtezi de la noi, orice rău pierzător de suflet și să ne ajuți să biruim toate Ispitele care ne învăluie. Tu esti întărirea, scăparea și Izbăvitorul nostru, Hristoase Dumnezeule și Ție îți mulțumim și Ție Slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin!

  Acest Acatist a fost publicat în cartea Buchet de Acatiste ale Preasfintei Treimi.

  Editura Sfantul Antim Ivireanu – Râmnicu Vâlcea, 2011.

  Cu Binecuvântarea IPS Gherasim – Arhiepiscopul Râmnicului.

  Acatistul nr. 36 – Pag 303 – 309.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 2. #2
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  78.790
  condac, condac esubstantiv neutru  1. Cântec bisericesc scurt prin care se aduc laude unui sfânt sau se arată însemnătatea unei sărbători.
  icos, icose / icos, icoasesubstantiv neutru


  1. Cântare bisericească la slujba utreniei.


  utrenie, utreniisubstantiv feminin


  1. Slujbă religioasă care se oficiază în Biserica ortodoxă dimineața (foarte devreme), înaintea liturghiei.
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 30.01.2024 la 14:26.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •