Ivan BIRTA

Minunile Sfântului Iosif cel Nou
(din seria „Cărți interzise de Academia Română”)
*

BERLIN, 2022

* Icoană a Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș (foto: Ivan Birta)


CUPRINS

1. Biserica „Sf. Valah” – L’Hôpital-Saint-Blaise (Pirineii francezi) ....................................... 2
2. Relicva crucii de la Biserica „Sfântul Iosif cel Nou” de la Partoș ................................ 3
3. Abstract .................................................. .................................................. ........................... 4
4. Prolog .................................................. .................................................. .............................. 5
5. Recunoașterea națională și internațională a activității autorului ........................................ 10
6. Premiul acordat autorului pentru descoperirea celui mai vechi manuscris românesc -
Enciclica episcopului Gherasie din 8 noiembrie 1513 ……………………………...….… 11
7. Certificarea internațională a celui mai vechi manuscris românesc …………….…...….… 11
8. Porunca episcopului Gherasie din 8 noiembrie 1513 ……………………...…….....……. 13
9. Bolțile Bisericii Vodița sub care este înmormântat episcopul Gherasie ( 1526) .............. 18
10. Sigiliul Episcopiei Meadia (= Ad Mediam[1], Ad aquas Herculi sacras) …….……………. 18
11. Documentele din Arhivele Birta despre Sfântul Iosif cel Nou și
Mănăstirea Partoș – Pomelnicul ref. la anii 1010-1696 .................................................. ... 19
12. Tabel cronologic al episcopilor și mitropoliților ortodocși români care au slujit între
anii 1010 și1695, menționați și în Pomelnicul lui Domaschin Udra ................................. 21
13. Anno 1010. Aton, craiul Murășului .................................................. .................................. 24
14. Anno 1186. Besereca dă lut dă la Partoș .................................................. ......................... 27
15. Anno 1286. Costantin, metropolita Murășului .................................................. ................. 30
16. Anno 1286. Metropoliții și episcopii în cetatia Temisvari și la mîn. Partoș ...................... 30
17. Ansamblul mănăstirii Partoș construit parțial în anii 1186 ................................................. 33
18. Protocolul lui Domaschin Udra .................................................. ......................................... 34
19. Anno 1456. Mențiuni despre scrierea în limba română .................................................. ..... 36
20. Prezentarea pergamentelor milenare la Biblioteca Academiei Române .............................. 37
21. Mențiuni despre scrierea în limba română .................................................. ......................... 39
22. Minunile Sfântului Iosif cel Nou .................................................. ........................................ 41
23. Proces-verbal încheiat la deshumarea moaștelor Sfântului Iosif cel Nou ............................ 42
24. Transcrierea slavonă, transliterarea și traducerea însemnărilor de subsol de pe icoana
Sfântului Iosif cel Nou de la Mănăstirea Partoș .................................................. ................ 43
25. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 1 .................................................. .......................... 44
26. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 1 – sigiliu .................................................. ............ 45
27. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 2 .................................................. .......................... 47
28. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 3 .................................................. .......................... 48
29. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 4 .................................................. .......................... 50
30. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 5 .................................................. .......................... 52
31. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 6 .................................................. .......................... 54
32. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 7 .................................................. .......................... 56
33. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 8 .................................................. .......................... 58
34. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 9 .................................................. .......................... 60
35. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 10 .................................................. ......................... 62
36. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 11 .................................................. ......................... 64
37. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 12 .................................................. ......................... 66
38. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 13 .................................................. ......................... 68
39. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 14 .................................................. ......................... 70
40. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 15 .................................................. ......................... 72
41. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 16 .................................................. ......................... 74
42. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 17 .................................................. ......................... 76
43. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 18 .................................................. ......................... 77
44. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 19 .................................................. ......................... 80
45. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 20 .................................................. ......................... 82
46. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 21 .................................................. ......................... 84
47. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 22 .................................................. ......................... 86
48. Minunile Sfântului Iosif cel Nou - pag. 23 .................................................. ......................... 88
49. Declarație de martor a unui bolnav însănătoșit la mormântul Sfântului Iosif cel Nou ........ 90
50. Sigiliul rotund al Mănăstirii Partoș din anul 1685 .................................................. ............. 91
51. Arhivele BIRTA și poziția Bisericii Ortodoxe Române .................................................. .... 94
52. Dicționar de cuvinte .................................................. .................................................. ......... 96
53. Izvoare .................................................. .................................................. ............................ 123
54. Literatura .................................................. .................................................. ........................ 123
55. Consultanță externă .................................................. .................................................. ........ 133
56. Biserica „Sfântul Valah” din Dubrovnik (Croația) .................................................. .......... 135


[1] (lat.) Ad aquas Herculi sacras.