Papornița Moșului

Subiect: CV - Adrian Pop

 1. #381
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.217
  Sistem de autofinantare a proiectului Marșului Pacii, Sarmizegetusa 2050

  De cand ma stiu am dat celor din jurul meu tot ce am avut prin buzunare si sunt convins total ca asa voi ramane toata Viata, o persoana altruista.

  Impreuna cu tinerii din Școala de afaceri Zalmoxiana in cadrul Ong-urilor noastre, gândim un sistem de autofinantare la nivel global in domeniul Pacii, in sensul ca dorim ca pana in anul 2050 la Sarmizegetusa Regia - Capitala Spirituala a Neamului nostru sa fie ratificat tratatul de Pace dintre toate țările din lume si bineinteles ca partea materiala joaca un rol fundamental in derularea acestui proiect.

  Pentru ca nu am vazut pana in acest moment in filosofia nici unui alt popor analiza profunda a consecințelor apărute in urma modului de obținere a partii materiale, asa ca am fost nevoit sa urmaresc legătura metafizica a obținerii banilor pe diferite cai inafara de cele legale si astfel mi s-a " dezvăluit " conceptul ancestral al Neamului nostru, cel Zalmoxian, acela de “ OM cu OM, Ban Curat si cu Ban Curat “ in care se tine cont de ralatiile emotionale dintre Oameni.

  Începând de anul trecut, am oferit la grădinițe și școlile primare din Craiova, mii de fluturași de PACE pentru ca Piciumanii Neamului nostru să scrie cu mânuțele lor cuvântul PACE, astfel încât curățenia lor Sufletească să determine ceea ce ne propunem, iar familiile lor să țină cont de această dorință sinceră privind viitorul omenirii.

  Am observat că acțiunea noastră a început sa aibă un impact neașteptat asupra părinților, bunicilor și străbunicilor micuților, după distribuirea în Oltenia a zeci de mii de astfel de fluturasi ai Pacii, motiv pentru care am hotărât cu totii să finanțăm cel puțin un milion de astfel de fluturași pe care să-i trimitem în toate localitățile aflate de-o parte și de alta a Prutului si peste tot acolo unde se vorbeste romaneste, ca prim pas, pentru ca dorim in pasul urmator să extrapolăm la nivel global acest proiect pentru ca noi intuim ca astfel va dispare frica, secretomania și preocurarea zilei de mâine si toti oamenii vor trai Fericiți, Sănătoși și Decent.

  Sunt circa un miliard de Piciumani cu varsta de pana la 10 ani pe Terra la ora actuala.

  Sumele de bani anuale ce ar fi necesare pentru Marșurile Pacii la nivel global, pana in anul 2050, pot ajunge la nivelul de zece miliarde de dolari, bani pe care nici o organizatie nonguvernamentala nu-i are.

  Facand o mică socoteala privind costurile in cadrul unei gradinite sau scoala primara pentru o grupa de 20 de Piciumani, carora li se vor pune la dispozitie un benner, fluturași de Pace, baloane tricolore sau colorate, stegulete, seminte de flori si de conifere, eprubete plasmatice, diplome de participare si un tablou al PACII, am ajuns la concluzia ca l
  ogic si util ar fi ca fiecare educator si invatator sa ofere 1 leu - ( 0,25$ ) din salariu lunar pentru organizarea marsului Pacii. Acesti bani sunt " bani curati " pentru ca sunt obtinuti legal. Facem acest mic calcul pentru ca dorim sa avem o unitate de masura pentru organizarea anuala pe data de 1 Iunie a Marșului Pacii - Marșul Piciumanilor in cat mai multe localitati in lume, începând cu cele ai mici cătune si sate, pana la marile metropole.

  Cei care nu pot sa ofere acesti bani din varii motive si doresc totusi sa organizeze alaturi de Piciumanii lor, in localitatea in care-si desfasoara activitatea didactica, un astfel de mars al Pacii, asociatiile noastre ii vor ajuta in limita posibilitatilor.


  O sa cizelam in Timp acest sistem de autofinanțare si o sa anuntam public de unde pot fi cumparate aceste obiecte enumerate mai sus.

  Pe data de 21 Septembrie anul acesta s-a desfășurat in 10 localitati din România Marșul Pacii si la Craiova primul Simpozion internațional in acest sens. Cu aceasta ocazie piciumanii de gradinita si de școala primara au “ semnat “ primul tratat de pace mondiala.
  https://www.youtube.com/watch?v=FqMa...T16EIcvxwglDKw
  https://www.youtube.com/watch?v=ICOVO4ynWio
  https://www.youtube.com/watch?v=byjw...V42Ht910O9V2Uc
  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...i-21-sept-2019

  Asociatiile Arta Zalmoxa si Avangarda de sacrificiu, alături de Academia DacoRomana si Consiliul Mondial Roman, vor gestiona acest proiect - Marșul Pacii - Sarmizegetusa 2050.

  În cazul în care doriți să participați la această inițiativă, vă rugăm să ne țrimiteți datele de contact pentru a putea comunica eficient, continuu si responsabil.

  Dupa fiecare Mars al Pacii, vă rugam să postati fotografii si filme pe
  www.facebook.com/groups/SARMIZEGETUSA2050. Toatea acestea vor fi postate pe forumul http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php, urmând ca ulterior să fie trimise Guvernelor, Ambasadelor și Consulatelor din întreaga lume.

  Ne-am bucura dacă ne-ați putea recomanda și alți EDUCATORI ȘI ÎNVĂȚĂTORI de bună credință, dornici să contribuie la pacea mondială.

  Nădăjduim ca pentru inceput acest proiect să devină actiune principala susținută de Neamul nostru, ajutând astfel întreaga omenire să constientizeze si sa invete in scurt Timp sa redistribuie resursele umane și materiale spre domenii cu adevărat importante fiecarui om, ca:
  - EDUCAȚIE
  - SĂNĂTATE = HRANĂ
  - INVENTICĂ


  Vă mulțumim anticipat pentru intelegere si sprijin
  în promovarea Păcii în rândul micilor vlăstare !

  DOAMNE AJUTA !


  -------------------------  Self-financing system of the Peace March project, Sarmizegetusa 2050

  Since I know myself I have given to all around me everything I had in my pockets and I am totally convinced that this is how I will remain the whole Life, an altruistic person.

  Together with the young people from the Zalmoxiana Business School within our NGOs, we are thinking of a global self-financing system in the field of Peace, in the sense that we want to ratify the treaty of Sarmizegetusa Regia - Spiritual Capital of our Nation by 2050. Peace among all the countries of the world and of course the material part plays a fundamental role in the development of this project.

  Because I have not seen until now in the philosophy of any other people a deep analysis of the consequences of following the way of obtaining the material part, so I was forced to follow the metaphysical connection of obtaining money on different ways than the legal ones and so on. I was "revealed" the ancestral concept of our Nation, the Zalmoxian, that of "OM with OM, Ban Curat and Ban Curat" which takes into account the emotional relationships between People.

  Since last year, we have offered in kindergartens and primary schools in Craiova, thousands of PACE flyers for the Peacekeepers of our nation to write the word PACE with their gloves, so that their Soul cleanliness determines what we propose, and their families to keep. account of this sincere desire for the future of humanity.

  I noticed that our action started to have an unexpected impact on the parents, grandparents and great-grandparents of the little ones, after the distribution in Oltenia of tens of thousands of such peace flyers, which is why we all decided to finance at least one million such of flyers to send in all localities on both sides of the Prut and everywhere where Romanian is spoken, as a first step, because we want in the next step to extrapolate this project globally so that we we can imagine that this is how fear, secrecy and the care of tomorrow will disappear, and all people will live Happy, Healthy and Decent.

  There are about one billion Piciumani with the age of up to 10 years on Earth at present.

  The annual amounts of money that would be needed for the Peace March on a global level, by 2050, can reach the level of ten billion dollars, money that no non-governmental organization has.

  Making a small account of the costs in a kindergarten or primary school for a group of 20 Piciumani, who will be provided with a bucket, Peace butterflies, tricolor or colored balloons, flags, seeds of flowers and conifers, test tubes. Plasma, diplomas of participation and a picture of PACII, we concluded that it would be logical and useful for each educator and teacher to offer 1 leu - ($ 0.25) of monthly salary for organizing the Peace March. This money is "clean money" because it is legally obtained. We make this small calculation because we want to have a unit of measure for the annual organization on June 1 of the March of Peace - March of the Piciumanilor in as many localities in the world, starting with those of small hamlets and villages, to the big metropolises.

  Those who can not provide this money for various reasons and still want to organize with their Piciumanians, in the locality where they do their teaching activity, such a march of Peace, our associations will help them within the possibilities.


  We will carve out this system of self-financing in Time and we will announce publicly from where these objects listed above can be purchased.

  On the 21st of September this year, the first International Symposium in this respect was held in 10 localities in Romania, March of Peace and Craiova. On this occasion, the kindergarten and primary school children "signed" the first treaty of world peace.
  https://www.youtube.com/watch?v=FqMa...T16EIcvxwglDKw
  https://www.youtube.com/watch?v=ICOVO4ynWio
  https://www.youtube.com/watch?v=byjw...V42Ht910O9V2Uc
  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...i-21-sept-2019

  The Zalmoxa Art Associations and the Vanguard of sacrifice, together with the DacoRomana Academy and the Roman World Council, will manage this project - Peace March - Sarmizegetusa 2050.

  If you would like to participate in this initiative, please send us your contact details so we can communicate effectively, continuously and responsibly.

  After each Peace March, please post photos and movies at
  www.facebook.com/groups/SARMIZEGETUSA2050. All these will be posted on the forum http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php, and will be sent later to Governments, Embassies and Consulates around the world.

  We would be glad if you could recommend us other EDUCATORS AND TEACHERS of good faith, eager to contribute to world peace.


  We hope that for the beginning this project will become the main action supported by our People, thus helping the whole humanity to raise awareness and to learn in a short time.
  - EDUCATION
  - HEALTH = HEALTH
  - INVENTICA

  Thank you in advance for your understanding and support in promoting Peace among the little ones!

  GOD HELP!
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 2. #382
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.217
  We would be very pleased to collaborate efficiently!

  Business card of our activity in the last 30 years!


  PRINCIPLES OF COEXISTENCE ON THE PLANET OF PEACE

  https://www.youtube.com/watch?v=fgmtBCZ-Nmw&t=67s

  ROMANIA - THE COUNTRY OF PEACE & SARMIZEGETUSA 2050 - THE WORLD PEACE CAPITAL

  https://www.youtube.com/watch?v=16KTCtbdZYs


  The time has come to conceive a new system of values, worldwide, based on the Truth only, such that human and material resources are redirected to education, health = food and invention, so that we all live a decent life and be happy !!!


  We want very much, knowingly, Peace in the world!


  Ne-ar face mare placere sa colaboram eficient !


  Carte de vizita a activitatii noastre in ultimii 30 de ani !


  A venit Timpul sa creem un nou sistem de valori la nivel mondial, bazat pe Adevar, astfel incat resursele umane si materiale sa fie redirectionate spre educatie, sanatate = hrana si inventica, pentru ca noi toti sa traim decent si sa fim sanatosi si fericiti !!!!!


  PRINCIPII DE CONVIEȚUIRE PE PLANETA PĂCII

  https://www.youtube.com/watch?v=ccRe...ature=youtu.be


  Ne dorim foarte mult, in cunostinta de cauza, sa fie Pace in lume !


  DOAMNE AJUTA !
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 22.04.2021 la 13:46.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 3. #383
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.217
  Principii de convietuire a tuturor semenilor pe Planeta PACII, in care Omenia, Credinta si Bunul Simt devin LEGI.

  Pentru a fi alături de noi trebuie să îndepliniţi următoarele criterii:

  - Dragoste pentru toti semenii
  - Loialitate
  - Onorabilitate
  - Disponibilitate
  - Credibilitate
  - Determinare
  - Modestie
  - Altruism
  - Empatie
  - Reputatie buna
  - Claritate în gândire şi în comunicare eficienta, publica, continuua si responsabila.

  ÎN PARTICULAR cei care formeaza un " PUNCT DE SPRIJIN " adunand continuu Energie a SUFLETULUI Uman si cauta continuu Principiile de convietuire a tuturor semenilor pe Planeta PACII, sunt :  1. Oameni cu credinţă în Dumnezeu şi înalte convingeri spirituale, capabili să înţeleagă darul chipului şi asemănării, darul liberului arbitru ca premisă a participării conştiente la împlinirea destinului individual şi colectiv al fiinţei umane.

  2. Oameni de SEMENI iubitori, purtători ai respectului faţă de valorile tradiţionale – materiale şi spirituale ale TUTUROR POPOARELOR de la originile lor şi până în prezent – faţă de toţi semenii care au contribuit la propăşirea şi continuitea lor istorică.

  3. Oameni care înțeleg importantă obtinerii intr-un mod perfect Legal a banilor si a partii materiale.

  4. Oameni capabili să slujească tuturor semenilor de pe Terra cu puterea gândului şi a cuvântului expus public, prin toate mijloacele creative de exprimare şi toate canalele moderne de comunicare.

  5. Oameni devotaţi fiinţei umane, învățători care se înnobilează prin voința de a dărui cu altruism semenilor ştiinţa şi experienţa propriei lor vieţi.

  6. Oameni de caracter, care îşi respectă întotdeauna cuvântul dat, rămânând loiali semenilor şi principiilor care i-au consacrat.

  7. Oameni care nu renunţă niciodată să caute drumul optim pentru atingerea ţelurilor nobile propuse, pentru care nu contează cât au realizat, ci piedicile depăşite şi transformate în principii de înţelegere corectă şi acţiune eficientă.

  8. Oameni cu accentuat spirit de echipă şi simţ al responsabilităţii, dispuşi oricând să contribuie la rezolvarea în comuniune a problemelor care vizează devenirea intregii colectivităţi umane.

  9. Oameni modeşti, perseverenţi şi conștiincioși în serviciile aduse, urmărind creșterea calității acestora și nu câștiguri sau avantaje personale.

  10. Oameni care ştiu să abordeze problemele fără înverşunare, fără ură și părtinire, cu faţa luminată de un zâmbet sincer, oglindă a unui suflet deschis şi prietenos.

  11. Oameni cu „cazier moral” curat şi cu conştiinţa împăcată, neimplicaţi în grupări şi interese ideologice partinice, invulnerabili la presiuni şi atacuri publice.

  12. Oameni pentru care „imposibil” nu există, capabili de a găsi mereu soluţii particulare novatoare şi strategii generale de rezolvare creativă a problemelor.

  13. Oameni capabili să înţeleagă că aparţin unei comunităţi care depăşeşte graniţele propriei Patrii şi că numai prin inălţarea unui CURCUBEU al spiritului planetar, guvernat de necondiţionată iubire şi armonică înţelepciune vor contribui la continuitatea vieţii pe Pământul-Mamă, în relaţie cu valorile “semenilor întru raţiune” şi cu conservarea nealterată a creaţiei cosmice, prin cunoaşterea Legilor primordiale, cele Zalmoxiene.

  14.
  Oameni care indreapta cursul umanitatii in mod pasnic.


  Cei care doresc sa vina alaturi de noi pentru a consolida acest " PUNCT DE SPRIJIN " atat de necesar privind viitorul Terrei, sa intre in conferintele noastre whatsapp si skype " smerenie 1,2...n " pentru a putea comunica eficient, public, continuu si responsabil pentru a gasi solutii viabile, usor de pus in practica zilnic, sa multiplice sistemul pe facebook in speranta ca si alte persoane de pe toate continentele ni se vor alatura, sa se inscrie pe forumul www.sfatulbatranilor.ro pentru a aduna punctiform Energie benefica, unde sa-si posteze CV-ul ca sa stim cu cine discutam si astfel ne vom crea sansa clara pentru a avea cu totii un trai decent, Fericit si Sanatos.

  Ar fi bine (dar nu si obligatoriu) ca în prealabil (înainte de a efectua cererea printr-un mesaj scris adresat echipei Sfatului Bătrânilor din Romania) să aveţi un număr de subiecte/mesaje postate (studii, analize, cercetări, opinii, comentarii), reflectând punctul de vedere, opiniile, concluziile personale, etc.

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...ivel-Mondial-!

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...=punct+sprijin

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...-Planeta-PACII

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...potilor-Terrei


  Primii pasi pe care o sa-i facem impreuna sunt in a educa corect copiii de gradinita si de clase primare I-IV.


  DOAMNE AJUTA !


  =======================
  =========================================

  Principles of coexistence of all the people on the Planet of Peace, where the Humanity and Common Sense become LAWS.

  In principle, for joining us, you must meet the following criteria:

  - Love for everyone
  - Loyalty
  - Honorability
  - Availability
  - Credibility
  - Determination
  - Modesty
  - Altruism
  - Empathy
  - Good reputation
  - Clear-thinking and clear communication

  In particular, those who form a "SUPPORT POINT" by gathering continuously the Energy of the Human SOUL and seeking constantly the Principles for coexistence of all the people on the Planet of Peace, are:


  1. People with faith in God and high spiritual beliefs, able to understand the gift of image and likeness, the gift of free will as a prerequisite for conscious participation to the fulfillment of the individual and collective destiny of the human being.

  2. The ones who love People, who respect the traditional values (material and spiritual) ​​of ALL PEOPLE from their origins to the present and who respect all those who have contributed to progress and historical continuity.

  3. People who understand the importance of obtaining money and the goods in a perfect legal way.

  4. Persons capable of serving all people on Earth with the power of public thought and word, through all creative means of expression and all modern channels of communication.

  5. People who are devoted to the human being, teachers who ennoble themselves by willingly giving others the science and experience of their own lives with altruism.

  6. People of character, who always respect their word, remaining loyal to their fellow citizens and to the principles that consecrated them.

  7. People who never give up looking for the optimal way to achieve their noble goals, as doesn’t matter how much they have achieved, but overcoming the obstacles and transforming them into principles of correct understanding and effective action.

  8. People with an accentuated team spirit and sense of responsibility, willing to contribute at any time to solve in common the problems concerning the entire human community.

  9. Modest, persevering and conscientious people in the services they provide. They are seeking to increase the quality of their services, not the personal gains or advantages.

  10. People who know how to approach problems without fear, hatred and bias, with the face illuminated by a genuine smile - mirror of an open and friendly soul.

  11. People with a clean "moral record" and a reconciled conscience, not involved in groups and party ideological interests, invulnerable to public pressure and attacks.

  12. People for whom "impossible" does not exist. They are always able to find innovative particular solutions and general strategies for solving the problems in a creative way.

  13. People able to understand that they belong to a community that transcends the boundaries of their own Country and that only by raising a RAINBOW of the planetary spirit, governed by unconditional love and harmonious wisdom, they will contribute to the continuity of life on the Mother Earth - in connection with the values ​​of all the others who think in the same way and with the unaltered preservation of the cosmic creation, by knowing the primordial Laws (the Zalmoxian ones).

  14. People who peacefully direct the course of humanity.


  Those who wish to join us in order to consolidate this "SUPPORT POINT" - essential for the future of the Earth - are invited on our WhatsApp and Skype conferences called "Humbleness 1, 2... n", in order to communicate with us in an effective, public, continuous and responsible way for finding viable solutions, easy to put into practice every day, multiplying the system on Facebook and hoping that other people from all continents will also join us by subscribing themselves on the website
  www.sfatulbatranilor.ro to gather beneficial Energy in the same point. On this website, they can post their CV, so we know the people we are talking with and thereby we will create a clear chance to have a decent, happy and healthy life.

  It would be good (but not compulsory) that before subscribing, by sending a request to the Sage People’s Council from Romania), that you have a number of topics / messages posted (studies, analyzes, research, opinions, comments) reflecting your point of view, assessments, personal conclusions, etc.

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...ivel-Mondial-!


  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...=punct+sprijin


  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...-Planeta-PACII


  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...potilor-Terrei  The first steps that we will take together are to educate the children from kindergarten and primary schools rightly.


  God bless you!
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 4. #384
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.217
  Mesaj catre Ambasade si Consulate

  Academia DACOROMÂNĂ și Asociația ARTA ZALMOXA DATA ……….
  Către: Ambasada României în ……….
  În atenția: Excelenței Sale, Dlui Ambasador ………
  Subiect: Piciumanii doresc PACE

  În calitate de mesageri ai OMENIEI și BUNULUI SIMȚ, vă adresăm, Excelența Voastră, următoarea propunere, pe care ne-am bucura să o susțineți în mod activ.

  Unul dintre obiectivele majore ale Academiei DacoRomâne și ale Asociației Arta Zalmoxa îl reprezintă proiectul ”Sarmizegetusa 2050 – Capitala Păcii Mondiale”, privind semnarea Tratatului de Pace de către guvernele tuturor țărilor lumii până în anul 2050, în România, la Sarmizegetusa Regia - Capitala Spirituală a Românilor.

  Împreună cu partenerii noștri, ne propunem acest obiectiv nobil și îndrăzneț în scopul încetării cursei înarmărilor, astfel încât resursele umane și materiale ale omenirii să fie redistribuite înțelept, în domenii importante ca:
  · Educație
  · Sănătate = Hrana
  · Energie

  Pentru a realiza acest obiectiv, tinerii din Asociația Arta Zalmoxa au distribuit, începând de anul trecut, cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean Dolj și al Dnei Marilena Vidrașcu, peste 15.000 de fluturași către grădinițele și școlile primare, pe care ”Piciumanii” (termen cu care îi alintăm pe copiii pacificatori ai Terrei) să scrie cuvântul PACE.
  Vom trimite lunar minim 10.000 de fluturași la primăriile și Inspectoratele Școlare din județele adiacente, sperând ca, în termen de câțiva ani, să adunăm poze cu fluturașii semnați de un milion de Piciumani care trăiesc de-o parte și de alta a Prutului.

  Ținta pe care dorim să o atingem la nivel planetar, cu ajutorul lui Dumnezeu și al organizațiilor care vor fi antrenate în această inițiativă temerară, este de un miliard de semnături. Când acest deziderat va fi îndeplinit, Tratatul de Pace va fi, cu siguranță, un aspect de normalitate ce nu va mai putea fi ignorat și, în consecință, va fi ratificat de către toate țările lumii.

  Prin această acțiune de semnare a fluturașilor de către Piciumani, începem "modelarea" conștiinței tuturor popoarelor în spiritul Omeniei și al Bunului Simț, determinând astfel - cu perseverență și unitate - o schimbare profundă a întregului mapamond în următorii zeci de ani.

  Suntem deschiși colaborării cu toate persoanele juridice și fizice interesate să ajute atât acțiunea de semnare a Tratatului de Pace, cât și pe cea de reconstruire din temelii a României reîntregite.

  Dacă doriți să contribuiți la stabilirea păcii mondiale prin distribuirea fluturașilor în grădinițele și școlile primare din zona Dumneavoastră de activitate, ne va face mare plăcere să vi-i trimitem prin postă, imediat ce ne veți anunța. Odată semnați, vă rugăm să lipiți fluturașii pe o planșă (așa cum este prezentat în invitația atașată), care să fie plasată în grupele, clasele sau pe panourile acestora.
  Vă rugăm, de asemenea, să postați o fotografie a planșei în grupul www.facebook.com/groups/SARMIZEGETUSA2050 și/sau pe pagina www.SFATULBATRANILOR.ro, astfel ca acțiunea Dumneavoastră să devină un model pentru alți oameni de bună credință.

  Alte idealuri și proiecte majore, pentru a căror înfăptuire lucrăm zilnic, sunt:
  - CATEDRALA PACEA LUMII de la Bucium, Făgăraș - proiect inițiat de Sf. Arsenie Boca, Sf. Pantelimon și Moș Ilie
  - ORAȘUL EDEN - Orașul Păcii din zona Arnota, Stănișoara, Albu de Cozia - în care armele de orice natură vor fi interzise
  - ORAȘUL SĂNĂTĂȚII ZALMOXA - ARSENIE BOCA - în care spitalizarea și tratamentele vor fi gratuite.

  În scopul realizării acestora, organizăm și vom organiza trei simpozioane anuale:
  - OBÂRȘIA NEAMULUI NOSTRU - în luna martie, dedicat Dlor: Prof. Dr. Tudor Diaconu și Pr. Dumitru Bălașa
  - SARMIZEGETUSA 2050 - CAPITALA PĂCII MONDIALE - în data de 21 septembrie, dedicat Dlui Tudor Gheorghe
  - VIZIONARII NEAMULUI NOSTRU - în luna decembrie, dedicat Dlui General de Armată (r) Prof. Univ. Dr. Mircea Chelaru

  Suportul uman și financiar, necesar realizării obiectivelor noastre, este oferit de asociațiile și firmele pe care le deținem:
  - Agenția de Turism de Explorări PICIUMANII ZALMOXIENI – SARMIZEGETUSA SRL
  - Asociația ARTA ZALMOXA
  - Asociația AVANGARDA DE SACRIFICIU
  - EDEN CONSULT S.A. (în curs de înființare)
  - Școala de Afaceri Online ZALMOXIANA
  - Universitatea ZALMOXIANA (în curs de înființare)

  CHEIA succesului tuturor proiectelor noastre este legea: OM cu OM și BAN CURAT cu BAN CURAT, având în vedere că traiul Fericit, Sănătos și Decent depinde în exclusivitate de MODUL de obținere a părții materiale.

  Cu deosebită considerație,

  ACADEMIA DACOROMÂNĂ și ASOCIAȚIA ARTA ZALMOXA
  Tel. +40.723.663.100 E-mail: artazalmoxa@gmail.com
  Câmpia Islaz Nr. 85, Craiova, România Skype: adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum...LA-CARE-LUCRAM
  www.sfatulbatranilor.ro
  www.facebook.com/groups/SARMIZEGETUSA2050
  www.facebook.com/arta.zalmoxa

  ==========================
  ==================================

  Academia DACOROMÂNĂ and ARTA ZALMOXA Association Date…….
  To: Romanian Embassy in ……
  Attn: His Excellency, Ambassador ……..
  Subject: Children want PEACE

  As messengers of HUMANITY and COMMUNE SENSE, we address to Your Excellency the following proposal and it will make us glad if you will support it actively.

  One of the Academia DacoRomână and Arta Zalmoxa Association’s major objectives is the Project “Sarmizegetusa 2050 – World Peace Capital” with reference to signing the Peace Treaty by the governments from all the countries in the world in Romania, at Sarmizegetusa Regia – The Spiritual Capital of Romanians, by the year 2050.

  Together with our partners, we aim this noble and brave objective for cessation of arms race, thereby the human and material resources to be wisely redirected towards important fields like:


  • Education
  • Health = Food
  • Energy


  For achieving this objective, the young people from “Arta Zalmoxa” Association with the help of Dolj County School Inspectorate and Mrs. Marilena Vidrascu have started since last year to distribute over 15.000 flyers in kindergartens and primary schools from Dolj County, Romania thus they can write the word PEACE on them.

  We will send at least 10.000 flyers monthly to city halls and school inspectorates from the surrounding counties, hoping to collect, in a few years, pictures of over one million flyers signed by Children who live on both sides of Prut River.

  Our goal is - with the help of God and the organizations that will get involved in this audacious initiative - to collect one billion written flyers at global level.
  When this aim will be achieved, the Peace Treaty will definitely become an aspect of normality which cannot be ignored and, therefore, it will be ratified by all the countries.


  Through this Children’s action of writing the word PEACE on the flyers, we start ”shaping” the conscience of all nations in Humanity and Commune Sense spirit, determining – with perseverance and unity - a deep global change in coming decades.

  We are open for cooperation with all physical and juridical persons willing to support our action for determining the ratification of the Peace Treaty and also the reconstruction of reunified Romania from the ground up.

  If you wish to contribute to the world PEACE by distributing the flyers in kindergartens and primary schools from your area of activity, we will be very pleased to mail them to you, as quick as you will let us know.
  Once they are written, we suggest you to glue them on a board (as it is presented in the attached invitation), which could be exposed in the classrooms or on a display panel.
  We kindly ask you also to post a picture of the board on our Facebook group www.facebook.com/groups/SARMIZEGETUSA2050 and/or on our website www.SFATULBATRANILOR.ro, thereby your action will become a model for other honest people.

  Other ideals and major projects that we are working on a daily basis are:
  -WORLD PEACE CATHEDRAL from Bucium, Fagaras – project started by St. Arsenie Boca, St. Pantelimon and Old Man Ilie;
  - EDEN CITY – The Peace City in the area Arnota, Stanisoara, Albu de Cozia – where all types of weapons are forbidden;
  - ZALMOXA – ARSENIE BOCA HEALTH CITY – where hospital expenses and treatments will be free of charge.

  In order to succeed, we are organizing and we will organize three symposiums yearly:


  1. THE ORIGIN OF OUR NATION - taking place in March - dedicated to Messrs Prof. Dr. Tudor Diaconu and Fr. Dumitru Bălașa
  2. SARMIZEGETUSA 2050 - THE WORLD PEACE CAPITAL - on 21st September, dedicated to Mr. Tudor Gheorghe
  3. THE VISIONARIES OF OUR NATION - taking place in December - dedicated to General of the Army (R) Univ. Prof. Dr. Mircea Chelaru


  The human and financial support, needed for our objectives, is offered by our associations and companies:
  - Exploration Travel Agency PICIUMANII ZALMOXIENI – SARMIZEGETUSA SRL
  - ARTA ZALMOXA Association
  - AVANGARDA DE SACRIFICIU Association
  - EDEN CONSULT SA (in process of being established)
  - ZALMOXIANA Online School
  - ZALMOXIANA University (in process of being established)

  The KEY for success in all our projects is the LAW: “PERSON with PERSON, CLEAN MONEY with CLEAN MONEY”, because the Happy, Healthy and Decent life depend in exclusivity on how that money is earned!

  Respectfully yours,


  ACADEMIA DACOROMÂNĂ and ARTA ZALMOXA ASSOCIATION
  Tel. +40.723.663.100 E-mail: artazalmoxa@gmail.com
  Câmpia Islaz Nr. 85, Craiova, Romania Skype: adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum...LA-CARE-LUCRAM
  www.sfatulbatranilor.ro
  www.facebook.com/groups/SARMIZEGETUSA2050
  www.facebook.com/arta.zalmoxa
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 5. #385
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.217
  Asociația Avangarda de sacrificiu extrapolata la nivel Mondial  Asociatia " Avangarda de sacrificiu " ar trebui ulterior, dupa ce este consolidata la nivelul Romaniei reintregite, sa fie extrapolata la nivel planetar !!!!!

  Ideea de a construi Orasul Sanatatii " Zalmoxa - Arsenie Boca " in Romania, in jurul localitatii Herculane, in care cei care au probleme de sanatate sa fie tratati gratuit, de catre Asociatia nonprofit " Avangarda de Sacrificiu ", astfel incat Manastirile, Schiturile si Chiliile Pustnicilor de pe Sfantul Munte Athos, sa fie asemanatoare Spitalelor, Clinicilor si Cabinetelor Medicale, merita atentie.

  Cred ca este util sa dezvoltam in paralel ambele zone, cat si Manastirile, Bisericile si Chiliile Pustnicilor din Tara noastra, pentru ca astfel este insanatosit atat Sufletul cat si Trupul oamenilor !!!!!
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 6. #386
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.217
  Carte de vizita cu sinteza activitatii noastre din ultimii 30 de ani !


  PRINCIPII DE CONVIEȚUIRE PE PLANETA PĂCII - engleza si romana

  PRINCIPLES OF COEXISTENCE ON THE PLANET OF PEACE

  https://www.youtube.com/watch?v=fgmtBCZ-Nmw&t=67s


  PRINCIPII DE CONVIEȚUIRE PE PLANETA PĂCII

  https://www.youtube.com/watch?v=ccRe...ature=youtu.be
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 24.04.2021 la 14:36.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 7. #387
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.217
  Proiectul - OMU - Renaşterea Societăţii Umane.

  Proiectul - OMU - Renaşterea Societăţii Umane.


  Etapa 1.
  Proiectul – “OM – societate firească “
  Etapa 2.
  Proiectul – “IOM - societate funcţională”
  Etapa 3.
  Proiectul – “IO OM - societate împlinită “
  Etapa 4.
  Proiectul – “OMU - Renaşterea Societăţii Evoluată” .
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 8. #388
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.217
  Petrică, Dragoș, CZ, Floriane, sa începem unirea ONG-urilor noastre sub cupola Concordiei CARPAȚII, ca prim pas urgent. Dupa asta invitam pas cu pas alte ONG-uri sa ni se alature. Acest nucleu mic format pe baza Principiilor Sfatului Btaranilor, cele ale Omeniei, Bunului Simt si Pacii, o sa devină Garantul Moral al întregului sistem pacifist la nivel global.
  Dpdv financiar o sa deschidem un alt cont bancar si propun ca Petrică sa gestioneze ambele conturi, acesta si pe cel de la Maglavit.
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; Acum 3 săptămâni la 08:42.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 9. #389
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.217
  Gradinite pentru piciumani si Cluburi Zalmoxiene pentru copii !!!

  In aceste domenii de activitate îmi voi concentra punctiform energiile creatoare pentru ca doar acestea pot îndrepta întregul sistem socio-economic al Neamului nostru.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 10. #390
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.217
  Din punctul meu de vedere Dle Doctor, un om ajunge la nivelul de a fi intelept in momentul in care in discutii cu orice interlocitor, acesta revine sa se consulte impreuna in diverse probleme.


  file:///C:/Users/Adi%20Pop/Downloads/Enciclopedia%20int%CC%A6elepciunii-770p.pdf
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; Acum 2 săptămâni la 20:48.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

Pagina 39 din 40 PrimulPrimul 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 UltimulUltimul

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 3 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 3 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •