Rezultate 1 la 2 din 2

Subiect: Evanghelia dacilor

 1. #1
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  2.566

  Evanghelia dacilor

  EVANGHELIA DACILOR
  ----- Original Message -----
  From: Octavian Sarbatoare
  Sent: Monday, April 04, 2011 11:07 AM
  Subject: EVANGHELIA DACILOR sau VIATA LUI IISUS MARELE INITIAT DIN DACIA.  Iata manuscrisul EVANGHELIA DACILOR sau VIATA LUI IISUS MARELE INITIAT DIN DACIA.  EVANGHELIA DACILOR
  sau
  VIAŢA LUI IISUS
  MARELE INIŢIAT DIN DACIA
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  Tuturor crestinilor si altor râvnitori întru
  adevăr care caută să cunoască
  viaŃa Domnului Iisus
  © Public Domain (domeniu public)
  Autor Octavian Sărbătoare
  Australian National Library – ISBN 978 0 9807337 6 1.
  Prima ediŃie, anul 2011
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  Pagina
  CAPITOLUL 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  CAPITOLUL 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  CAPITOLUL 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  CAPITOLUL 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  CAPITOLUL 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  CAPITOLUL 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  CAPITOLUL 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  CAPITOLUL 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  CAPITOLUL 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  4
  EVANGHELIA DACILOR
  sau
  VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  CAPITOLUL 1
  Dumnezeu în cerul de purpură. Despre
  Pandera din Tracia. Cultul străbunilor
  tracilor. Pandera în Galileea. Fecioara Maria.
  1Dumnezeu, Tată si Mamă, se afla în
  limpezimea luminii în cerul de purpură. 2Si
  Domnul i-a chemat la El pe îngerii cei mari, pe
  Osiris si pe Iisis, soŃia Lui, si pe Horus, fiul Lor,
  si pe Melchisedec, si pe Zaratustra, si pe
  Zamolxe cu soŃia Lui Bendisa, si pe alŃii. 3Si se
  gândise Domnul să mai limpezească apele
  printre oameni. 4Si Le-a vorbit îngerilor: „Este
  vremea să le mai amintim oamenilor ce este
  iubirea. 5Doar ei asa se apropie mai mult de
  lumina Noastră. 6Voi stiŃi ce aveŃi de făcut.
  7Atunci când duhurile voastre îngeresti coboară
  pe pământ, sunt si Eu cu Voi în duh”.
  8Apoi Domnul S-a dus în partea cea palidă a
  cerurilor unde erau sufletele cu lumină palidă, si
  chiar si fără lumină. 9Si le-a spus lor: „Este
  vremea să le mai amintim oamenilor ce nu este
  iubirea. 10Voi stiŃi ce aveŃi de făcut”.
  11Si Domnul s-a întors în limpezimea luminii
  în cerul de purpură să privească cele ce vor
  urma.
  12Era vremea împăratului roman Octavianus
  Augustus, nepotul lui Iulius Cezar. 13Tiberius,
  fiul adoptiv al lui Augustus, anexase regiunile
  din Balcani. 14Romanii erau puternicii zilei si
  stăpânii unui vast imperiu.
  15Tracia, pământul aflat la nord de Grecia,
  intrase de mai mult timp în sfera de influenŃă a
  Romei, dar nu era provincie romană.
  16Locuitorii Traciei erau de cultura elenă, mulŃi
  dintre ei vorbeau si limba greacă.
  17Clanul Cogaion, aflat în aria MunŃilor
  Haemus, era binecunoscut în toată Tracia. 18Din
  clanul Cogaion făcea parte si Tâcu Pandera,
  păstor de munte si om cucernic în credinŃa Lui
  Zamolxe. 19Tâcu îl crescuse pe fiul său Tiberiu
  Iuliu în spiritul iubirii Lui Dumnezeu. 20Familia
  lor urma cu străjnicie Decalogul Lui Zamolxe,
  Legile Lui Zamolxe si toate învăŃăturile
  mostenite din mosi-strămosi.
  21La maturitate Tiberiu Iuliu Pandera, căruia
  cei cunoscuŃi îi spuneau de obicei Iuliu, era un
  bărbat voinic care mânuia cu mare îndemânare
  arcul si lancea, fiind neîntrecut în luptele cu
  sabia si scutul.
  22Într-o zi Iuliu i-a spus tatălui său Tâcu:
  „Vreau să mă angajez în armata romană”.
  23Tatăl i-a răspuns: „Ai aproape optsprezece
  ani, esti bărbat în toată firea. Să mergi sănătos
  băiete. Sunt încredinŃat că te vei întoarce teafăr.
  24Un singur lucru îŃi cer cu străjnicie – nu uita
  niciodată Decalogul Lui Zamolxe si păstrează
  legile străbunilor nostri! 25Si asa Dumniezău si
  Zamolxe vor fi mereu cu tine ca să te apere si să
  te bunecuvânteze”.
  26„Voi face precum îmi spui”, si-a asigurat
  Iuliu tatăl.
  27Cu o seară înainte de ziua plecării lui Iuliu,
  familia si prietenii au aprins Rugul Lui
  Zamolxe, ajutaŃi de un preot deceneu. 28Si s-au
  rugat cu Rugăciunea Domnească: Tatăl Nostru
  Dumnezeu, Mama Noastră Domnazâna, 29Voi
  care trăiŃi în lumină, înŃelepŃi sunteŃi în cer si
  pe pământ. 30Astept darul înălŃării Voastre în
  mine. 31Vreau să primesc harul Vostru în
  fiecare zi. 32Lumina Voastră să-mi fie ca pâinea
  de zi cu zi. Să-mi dea înŃelepciune sufletului
  care să-mi lumineze cu putere viaŃa. 33Tată
  Dumnezeu si Mamă Domnazână rogu-Vă să-mi
  daŃi binecuvântarea Voastră cu lumină să pot
  trăi în înŃelepciune, mulŃumire si har 34si focul
  din inimile voastre să fie si în inima mea. 35Asa
  să fie, asa să fie, asa să fie, zău.
  36Când a sosit la Atena, unde vroia să se
  înroleze în armată, Tiberiu Iuliu Pandera a luat
  legătura cu garnizoana romană de acolo.
  37Comandantul ei a aflat astfel că tânărul trac
  dorea să slujească în armata romană. L-a privit
  pe Pandera din cap până-n picioare si a
  constatat aptitudinile lui fizice deosebite.
  38Si comandantul i-a spus: „Te trimit la
  instructaj, apoi te angajăm soldat roman. 39Si îŃi
  vom zice Pandera, că avem destui soldaŃi cu
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  5
  numele Tiberius si Iulius”. 40Comandantul i-a
  scris lui Pandera o trimitere către scoala de
  instructaj si Pandera a mers acolo însoŃit de un
  soldat roman.
  41Când a sosit la câmpul de instrucŃie, al
  cohortei romane, Pandera a întâlnit si alŃi recruŃi
  veniŃi din multe Ńinuturi ale imperiului roman.
  42Si mulŃi îl credeau grec pentru că Pandera
  vorbea limba greacă foarte bine. 43Treptat
  Pandera a observat că limba latină a romanilor
  se apropia mult de limba lui maternă, traca.
  44După instructajul de trei luni Pandera a
  revenit la Atena unde a fost angajat soldat
  roman cu sâmbrie pe o perioadă de douăzece si
  cinci de ani. 45Dar curând a fost transferat de la
  Atena la o garnizoană romană din orasul Sidon,
  în Fenicia, unde Pandera a rămas un timp.
  46Acolo a învăŃat repede limba feniciană care îi
  va folosi în Iudeea, căci se asemăna cu cea
  aramaică.
  47Dar, cunoscându-i-se aptitudinile de arcas,
  Pandera a fost trimis la Ierusalim, la cohorta
  Sagittariorum, alături de un grup de soldaŃi din
  Fenicia, ca să slujească în Iudeea.
  48Când Pandera a sosit la Ierusalim, toŃi l-au
  crezut că era fenician. 49Si a primit sarcini de
  lucru în localitatea Nazaret din Galileea
  împreună cu doi soldaŃi cu care venise din
  Fenicia. 50Pandera trebuia să păzească casa unui
  aristocrat, de origine greacă, pe nume Filias.
  Aristocratul si familia lui se temeau de iudei că
  ei îi sprijineau pe romani.
  51Si Domnul se afla în limpezimea luminii în
  cerul de purpură si privea la oameni.
  52La acel timp, în Nazaret, trăia Maria, o
  fecioară de saisprezece ani care locuia peste
  drum de casa aristocratului Filias. 53Aproape în
  fiecare dimineaŃă Maria îl vedea pe Pandera în
  grădină când el se ruga la zeii lui. 54Si Maria se
  gândea: „Trebuie să fie un om bun dacă face
  asta. Asa un soŃ as vrea si eu să-mi trimită
  Domnul. 55Dar părinŃii mei m-au logodit cu
  Iosif. Si eu nu vreau să-i fiu soŃie. 56Doamne, nu
  stiu cum să scap de asta! Nu văd nici o
  posibilitate”.
  57Si Mariei i-a încolŃit în minte un gând al
  speranŃei: „Ce-ar fi ca într-o zi să-l cunosc pe
  acest om? Poate că mă poate ajuta cu ceva? Este
  din armata romană si ei au mare putere aici la
  noi. Poate că-l va îndupleca pe logodnicul meu
  Iosif să renunŃe la mine?”
  58A doua zi Maria l-a văzut iarăsi pe Pandera
  când îsi făcea rugăciunile de dimineaŃă. 59Si
  după ce el a terminat, fata s-a îmbrăcat într-o
  rochie albă feciorelnică. 60Ea îi stia deja
  obiceiul lui Pandera că, în scurt timp după
  rugăciune, el va pleca de acasă.
  61Maria era hotărâtă să atragă cumva atenŃia
  omului care o impresiona asa de mult. Si si-a
  pus un văl pe cap si pe faŃă, si a iesit la poarta
  casei.
  62Nu a trecut mult timp si Pandera si-a făcut
  apariŃia în curtea palatului aristocratului Filias.
  Trebuia să meargă cu treburi la comandamentul
  garnizoanei romane din Nazaret.
  63Când Pandera a iesit pe poartă a observat-o
  pe fecioara, care părea că asteaptă pe cineva.
  64El stia prea bine că va trece linistit pe lângă ea
  si nu-i va putea vede faŃa. 65Asa era obiceiul la
  iudei, dar el ar fi fost curios să vadă ce se
  ascunde sub acel văl.
  66Când Pandera s-a apropiat de fată, el era
  hotărât să-si continue drumul, dar mare i-a fost
  surpriza când ea si-a descoperit faŃa si i-a
  zâmbit. 67Tânărul a crezut că fata a făcut aceasta
  către cineva care venea în urma lui, dar privind
  înapoi a constatat că nu era nimeni.
  68Si si-a zis Pandera în gând: „Mie mi-a
  zâmbit. Este o fată frumoasă, si chiar îmi place
  foarte mult de ea. Este iudee, iar eu sunt soldat
  roman, si mai am mult timp până să fiu lăsat la
  vatră”.
  69Si tot drumul, până a ajuns la garnizoană,
  Pandera s-a tot gândit la evenimentul dimineŃii:
  „Fetei îi place de mine. Altfel de ce mi-ar fi
  arătat chipul?”
  70Mai târziu, când Pandera a revenit la casa
  aristocratului Filias, el si-a reluat preocupările
  obisnuite. 71Aproape că-si scosese din minte
  cele întâmplate dimineaŃa, crezând în neputinŃa
  unei legături între el si fecioara văzută.
  72În schimb Maria a fost toată ziua
  gânditoare la întâlnirea ei cu soldatul roman.
  73Si-si spunea: „Este un bărbat frumos. Si mai
  presus de toate este un om cucernic. L-am văzut
  mereu cum se închină la zeii lui. Oare cine or fi
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  6
  ei? Mâine dimineaŃă voi iesi din nou la poartă să
  mă vadă”.
  74A doua zi Maria l-a privit din nou pe
  Pandera când îsi făcea rugăciunile la zeii lui.
  75Stia că el va pleca curând de acasă si ea ar fi
  vrut să dea iar ochii cu el. 76Si fata s-a îmbrăcat
  cu aceeasi rochie albă, si-a pus vălul pe cap si
  pe faŃă, si a iesit la poartă.
  77Când Pandera a revăzut-o pe Maria era tare
  încântat. Si când s-a apropiat mai mult de ea,
  Maria si-a dat la o parte vălul de pe faŃă, ca el
  să-i poată vedea iarăsi chipul. 78Tânărul s-a
  oprit si a salutat-o pe Maria în limba greacă, si
  ea i-a răspuns cu un zâmbet si l-a privit adânc în
  ochi, după care a fugit repede în casă.
  79După rezolvarea treburilor prin localitate,
  Pandera s-a întors acasă. 80Ar fi vrut să stie mai
  multe despre fată. Si a aflat că o chema Maria,
  că locuia la rude si că părinŃii ei au decedat. 81I
  s-a mai spus că Maria era logodită cu un om din
  localitate, un iudeu din casa lui David pe nume
  Iosif, un bărbat mult mai în vârstă decât Maria.
  82Pandera îsi spunea: „Nu stiu ce să mai
  cred? Fata asta trebuie să se căsătorească cu un
  iudeu, dar îi place de mine, un trac din armata
  romană. Trebuie să aflu chiar de la ea ce
  doreste”.
  83Si în zilele următoare Pandera i-a cunoscut
  pe Iesua si pe Rut, rudele la care locuia Maria.
  Bărbatul, Iesua, era fratele Anei, mama Mariei.
  84Într-o seară Pandera a fost invitat la ei la
  cină si Iesua a aflat despre originea tracă a lui
  Pandera. 85Iesua i-a spus: „Noi credeam că toŃi
  soldaŃii care păzesc casa aristocratului Filias
  sunteŃi fenicieni. Dar văd că domnia ta esti din
  alt neam”.
  86Si în timp ce mâncau, Iesua i-a spus lui
  Pandera întreaga poveste despre logodna Mariei
  cu Iosif: 87„Ioachim, tatăl Mariei, si soŃia lui
  Ana, sora mea, au murit. Ioachim si Ana au
  logodit-o de mică pe Maria cu Iosif. 88Cum este
  obiceiul la noi iudeii, Iosif i-a plătit tatălui fetei
  o mare sumă de bani. 89Dar când Maria s-a făcut
  mai mare ne-a spus că nu-i place deloc de Iosif.
  90Ce putem oare să mai facem noi acum? Banii
  nu-i avem ca să-i dăm înapoi lui Iosif, care
  desigur că va cere si dobândă. 91Si el ne-a spus
  că este timpul să i-o trimitem pe Maria să-i fie
  soŃie, că ea are deja saisprezece ani, iar el
  patruzeci si doi de ani”.
  92Pandera a ascultat tăcut cele spuse de Iesua
  si nu stia ce soluŃie să-i dea. 93Si Iesua i-a mai
  zis: „Noi ne-am gândit domnule Pandera că
  dumneata ne poŃi ajuta cumva. Esti un om cu
  putere, faci parte din armata romană. Poate că-l
  îndupleci pe Iosif să renunŃe la logodna lui cu
  Maria?”
  94Dar Pandera le-a zis: „Lucrul acesta este
  greu de făcut. Desi noi romanii suntem stăpâni
  aici, nu prea ne băgăm în treburi atunci când
  este vorba despre obiceiurile voastre religioase.
  O să văd ce pot face”.
  95În zilele următoare Pandera l-a cunoscut pe
  Iosif, care i-a spus si el despre legământului
  logodnei dintre el si Maria: 96„Tatăl Mariei,
  Ioachim, care a murit de mult, mi-a promis-o pe
  fată de când ea era o copilă. Atunci i-am plătit o
  avere si m-am logodit cu ea. Cu siguranŃă că
  într-o zi Maria va veni să stea cu mine”.
  97Si Pandera a aflat de la Iosif că era tare
  bucuros că într-o zi Maria va trebui să vină să
  stea cu el.
  98Lui Pandera, Iosif i-a părut un om de
  treabă. Si Pandera a înŃeles că nu poate interveni
  cu nimic ca să schimbe lucrurile.
  99După întâlnirea lui cu Iosif, Pandera a mers
  acasă si mai târziu a vizitat familia Mariei si lea
  povestit despre toate cele vorbite de el cu
  Iosif.
  100Apoi Iesua a zis: „Doamne fereste-ne! Ne
  găsim într-o situaŃie disperată, domnule
  Pandera. 101Sub nici o formă nu o putem trimite
  pe Maria să stea cu Iosif, împotriva voinŃei ei”.
  102În dimineŃile care au urmat, Maria a iesit
  de multe ori la poarta casei să schimbe câteva
  vorbe cu Pandera, care simŃea că Ńine la ea. 103Si
  din când în când familia Mariei l-a mai invitat
  pe Pandera la ei acasă si au devenit prieteni
  buni.
  104În limpezimea luminii, în cerul de purpură,
  Domnul Dumnezeu privea la ce fac oamenii pe
  pământ. Si era bucuros când îi vedea împreună
  pe Maria si Pandera.
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  7
  CAPITOLUL 2
  Elisabeta si preotul Zaharia. Îngerul
  Domnului i se arată lui Zaharia. Visul
  Elisabetei. Maria rămâne însărcinată. Maria
  si Iosif. Nasterea lui Ioan Botezătorul.
  1În Ńinutul muntos, într-o localitate aflată în
  aria tribului lui Iuda, locuia Elisabeta, al cărui
  tată era frate cu Ioachim, tatăl Mariei. 2Elisabeta
  era căsătorită cu preotul Zaharia, care era din
  ceata preoŃească a lui Abia. 3Elisabeta descindea
  si ea din Aaron, întemeietorul tagmei preoŃesti a
  lui Israel. 4Ei nu aveau copii, Elisabetei îi cam
  trecuse timpul zămislirii.
  5Oameni drepŃi înaintea Domnului, Elisabeta
  si preotul Zaharia umblau fără prihană în toate
  poruncile si rânduielile Domnului, si se tot
  rugau ca El să le deie un copil.
  6Într-una din zile preotul Zaharia slujea la
  templu împreună cu alŃi preoŃi. 7MulŃimea stătea
  afară rugându-se. 8Vine rândul lui Zaharia să
  intre în templu si să tămâieze. 9Si Gavriil,
  îngerul, cel ce stă în faŃa Domnului, i s-a arătat
  stând de-a dreapta altarului tămâierii. 10Când l-a
  văzut pe Gavriil, Zaharia s-a tulburat tare si i-a
  fost frică.
  11Dar îngerul i-a grăit: „Nu te teme, Zaharia,
  fiindcă rugăciunea Ńi-a fost ascultată si
  Elisabeta, femeia ta, îŃi va naste un fiu si-i vei
  pune numele Ioan. 12De nasterea lui te vei
  bucura că mare va fi el înaintea Domnului.
  13Nici vin si nici băutură tare nu va bea căci el
  se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele
  mamei sale. 14El va avea puterea si duhul lui Ilie
  care coboară din cer ca să pregătească poporul
  pentru venirea Lui Mesia. 15Eu îngerul Gavriil
  sunt trimis să grăiesc către tine si să-Ńi
  binevestesc acestea”.
  16Când Zaharia a iesit din templu era tare
  tulburat si le făcea semne oamenilor că nu putea
  să vorbească. 17Iar ei au înŃeles că ceva deosebit
  i s-a întâmplat lui Zaharia pe când era acolo la
  altar.
  18După două săptămâni de zile, de slujit la
  templu, Zaharia a mers acasă si a povestit
  nevestei sale Elisabeta toate câte i s-au
  întâmplat, 19si a aflat că Elisabeta era gravidă în
  luna a sasea, că ea îi tăinuise aceasta.
  20Chiar în noaptea aceea Elisabeta a visat-o
  pe Maria. Se făcea că fecioara era întruchiparea
  zeiŃei egiptene Iisis, avea trei luceferi pe piept si
  umeri, era însărcinată si trebuia să-L nască pe
  salvatorul neamului iudeilor, pe Mesia.
  21DimineaŃa Elisabeta i-a spus visul ei lui
  Zaharia. 22Si Zaharia i-a zis Elisabetei: „Dacă
  Mariei i s-a dat de la Domnul nostru Adonai ca
  să-L nască pe Mesia, nu încape îndoială că
  pruncul nostru este trimis de Domnul să-I
  deschidă calea. 23O să trimit degrabă pe cineva
  s-o aducă aici pe Maria”.
  24Preotul Zaharia a vorbit cu o rudă de-a lui
  să meargă la Nazaret si omul s-a dus. Si
  ajungând la casa lui Iesua si Rut, el le-a zis:
  „Preotul Zaharia de la munte, vrea să o aduc la
  ei pe Maria, ruda Elisabetei, nevasta lui”.
  25Atunci Iesua i-a spus: „Bine. Maria va
  pleca cu tine. Si noi ne gândeam să o trimitem
  la Elisabeta, dar iată că mâna Domnului ne-a
  luat-o înainte”.
  26Când Maria a ajuns la Elisabeta si Zaharia,
  ei au primit-o cu mare bucurie. 27Si Maria a
  aflat că Elisabeta era însărcinată în luna a sasea
  si le-a povestit rudelor ei de-a fir a păr toate câte
  i s-au întâmplat cu Iosif, logodnicul ei, pe care
  nu dorea să-l ia de bărbat.
  28Atunci Elisabeta i-a spus Mariei despre
  cele petrecute la templu cu Zaharia si despre
  visul ei: 29„Bărbatul meu Zaharia era la templu
  si tămâia când a primit înstiinŃare de la îngerul
  Gavriil că eu voi naste un băiat care va avea
  duhul lui Ilie. Pruncul nostru va fi profet al
  Celui-Preaînalt, al lui Mesia. 30Iar eu am visat
  că tu-L vei naste pe izbăvitorul neamului nostru,
  pe Mesia, si că tu esti întruparea pe pământ a
  zeiŃei egiptene Iisis, Cea pe care neamul nostru
  o venera pe când poporul lui Israel se afla în
  Egipt”.
  31Maria a fost tulburată de ce a auzit de la
  Elisabeta, si le-a răspuns: „Cum să nasc eu un
  prunc de vreme ce nu stiu de bărbat? Iar de Iosif
  nici nu vreau să aud. Mâine merg înapoi acasă”.
  32Si a doua zi Maria a plecat la Nazaret. 33Pe
  drum se gândea: „Cum să-L nasc eu pe Mesia?
  Doamne luminează-mă!”
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  8
  34Când Maria a ajuns acasă, Iesua si Rut au
  fost miraŃi că ea s-a întors asa curând.
  35Si au întrebat-o ce s-a întâmplat. Atunci
  Maria le-a zis: „Elisabeta si Zaharia au primit
  înstiinŃare de la Domnul că eu Îl voi naste pe
  Mesia. 36Elisabeta este deja însărcinată si ea va
  naste un prunc care va avea duhul lui Ilie, cel
  care trebuie să coboare din cer ca să deschidă
  calea pentru venirea Lui Mesia. 37Si mă întreb,
  si mă frământ, si nu găsesc răspuns. Cum pot eu
  să-L nasc pe Mesia dacă nu stiu de bărbat?”
  38Iesua si Rut au căzut pe gânduri si nu stiau
  ce să zică. 39Apoi Iesua le-a spus: „Iată cum
  cred eu: Mesia nu se poate naste decât dintr-un
  bărbat si o femeie care se iubesc din suflet. 40Iar
  tu Marie, dacă nu-l iubesti pe Iosif, logodnicul
  tău, cum ai putea tu oare să-L nasti pe Mesia?”
  41Dar Rut, care era mai tăcută de felul ei, le-a
  zis: „Bine, bine. Să aflăm atunci pe cine iubeste
  Maria. Că ea trebuie să iubească pe cineva, că
  nu degeaba i s-a prezis că-L va naste pe Mesia.
  42Si atunci Maria va sti si de bărbat, că altfel nu
  se poate să se nască un prunc. 43Ia să ne spui
  Maria, pe cine iubesti tu?”
  44Atunci Maria si-a luat inima în dinŃi si le-a
  mărturisit: „Domnul îmi este martor si stie că
  dacă este să aleg pe un om după inima mea
  acela este Pandera, soldatul roman pe care voi îl
  stiŃi”.
  45Iesua si Rut n-au fost surprinsi de
  spovedania Mariei. 46Dar Iesua le-a zis: „Asta
  nu se poate. Mai întâi că Iosif trebuie să renunŃe
  la logodna lui cu Maria, ca apoi ea să se
  logodească cu Pandera. 47Dar, zic si eu asa. Si
  mărturisesc că-mi este greu să spun ce ar fi mai
  bine să facă Maria. 48Va trebui musai să ne
  sfătuim cu preotul Zaharia si cu Elisabeta”.
  49Si a doua zi Iesua, Rut si Maria au plecat la
  munte la Elisabeta si Zaharia ca să le ceară sfat.
  50După ce toŃi au ascultat toate cele spuse de
  Iesua, preotul Zaharia le-a spus tuturor: „Nici
  pomeneală ca Maria să se logodească cu
  Pandera. Că după Legea noastră, ea este deja
  logodită cu Iosif. Si precum stiŃi Iosif nu vrea în
  ruptul capului să rupă logodna lor”.
  51Atunci Elisabeta le-a făcut cunoscut ce
  credea si ea: „Să luăm aminte că acest tânăr, pe
  nume Pandera, nu este din neamul nostru. El se
  roagă la alŃi zei decât cei ai nostri. Tracii îsi au
  Legea lor precum noi o avem pe a noastră”.
  52Dar Maria, care nu spusese nimic până
  atunci, le-a zis: „L-am văzut de multe ori cum
  se roagă la zeii lui si cred cu toată inima că el
  este un om bun. Ce deosebire să fie oare între
  zeii lui Pandera si cei ai nostri?”
  53Însă Zaharia era neînduplecat: „Nici vorbă
  să amestecăm zeii lor cu cei ai nostri! Că asa
  ne-au spus si Moise si patriarhii. 54Oricum orice
  căsătorie dintre o femeie iudee si un neiudeu nu
  este valabilă după Legea noastră, chiar dacă este
  bună după Legea acelui om cu care femeia se
  mărită”.
  55Si Elisabeta le-a mai spus si ea: „Hai să
  vorbim atunci cu Pandera si să aflăm despre zeii
  lui si ce crede si el despre toate cele ce am
  vorbit noi”.
  56A doua zi toŃi au mers la Nazaret. 57Si
  Pandera a fost invitat seara la casa lui Iesua si
  Rut. 58Asa Elisabeta si Zaharia l-au văzut pe
  Pandera pentru prima oară.
  59Si tot vorbind ei între ei, Zaharia a aflat
  multe despre zeii si zânele la care se închina
  Pandera. 60Si preotul Zaharia i-a povestit lui
  Pandera de-a fir a păr toate câte se stia despre
  venirea Lui Mesia si faptul că El va fi născut ca
  prunc al Mariei.
  61Apoi preotul Zaharia l-a întrebat pe
  Pandera: „Am vrea să stim si noi domnule
  Pandera cum are loc căsătoria la voi tracii?”
  62Si Pandera le-a povestit cum decurge
  ritualul căsătoriei la traci. 63La sfârsit, doar în
  câteva cuvinte, le-a spus si concluzia: „Prin
  urmare, căsătoria la traci se face între un bărbat
  si o femeie care se iubesc. 64Si ei folosesc
  Jurământul Iubirii Sacre pe care noi îl urmăm
  din vremurile vechi, de pe timpul Zeului
  Zamolxe”.
  65Atunci Iesua, stiind cât de mult Maria îl
  iubeste pe Pandera, s-a hotărât să lămurească
  lucrurile: „Iată ce credem noi, domnule
  Pandera. Maria nu poate să zămislească pe
  Mesia decât cu domnia ta, pentru că esti
  singurul bărbat pe care ea îl iubeste. Eu am spus
  ce aveam de spus!”
  66Pandera a căzut pe gânduri si a chibzuit cu
  temei cele auzite. 67Apoi le-a zis: „Eu urmez
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  9
  Legea străbunilor mei, Legea Zeului Zamolxe.
  68Si mai trebuie să ŃineŃi seama si de faptul că
  sunt soldat roman si nu pot să-mi calc
  jurământul ca să dezertez din armată si să-mi
  fac o familie”.
  69Dar preotul Zaharia i-a zis: „Noi, nici pe
  departe, nu dorim ca să-Ńi încalci credinŃa si
  onoarea. 70Dar avem o datorie faŃă de Domnul
  ca Mesia Lui Israel să se nască. 71Si credem că
  dacă ne-ai ajuta la asta ar fi atât voinŃa zeilor
  nostri cât si a zeilor domniei tale. 72Că atunci
  când este vorba de cele sfinte ale Domnului,
  cine se mai uită la cele lumesti?”
  73Atunci Pandera le-a zis răspicat: „Oameni
  buni! Si eu slujesc pe Domnul ca si voi, desi la
  noi El are un alt nume decât la voi. 74Ca eu si
  Maria să putem avea un prunc va trebui să mă
  căsătoresc cu ea după legea străbunilor mei. Asa
  cred eu că este bine”.
  75Si preotul Zaharia i-a răspuns: „Asta putem
  face fără nici un fel de problemă, că noi iudeii
  nu recunoastem legăturile de căsătorie în afara
  Legii noastre. 76Si ochii Domnului văd iubirea
  în locul regulilor scrise de oameni. 77Te rugăm,
  domnule Pandera, să pregătesti o astfel de
  căsătorie după legea străbună pe care o urmează
  tracii”.
  78Era către sfârsitul toamnei si Pandera le-a
  spus că se va căsători cu Maria pe vârful
  muntelui celui mai apropiat de casa Elisabetei si
  a lui Zaharia, că tracii credeau că munŃii sunt
  sacri. 79Si toŃi s-au pregătit ca a doua zi să
  meargă pe vârful de munte, asa cum le spusese
  Pandera că trebuie să facă.
  80La acel timp vremea era mai răcoroasă. Si
  dimineaŃa, după răsăritul soarelui, toŃi sase au
  pornit spre vârful de munte. Si au mers încet
  căci Elisabeta era însărcinată. Când au ajuns
  acolo se apropia prânzul.
  81Pandera si Maria s-au spălat în apă de
  izvor. 82Si Pandera s-a îmbrăcat în cămasă albă
  de in, si totul pe el era alb. 83Maria s-a îmbrăcat
  si ea în alb, în rochie de mireasă. 84Si amândoi
  si-au făcut coroniŃe din flori unul altuia si le-au
  pus pe cap.
  85Atunci Pandera a aprins un foc sacru. 86I-a
  spus Mariei să urmeze ce-i spune el si să repete
  după el, cuvânt cu cuvânt, în limba tracilor,
  Jurământul Iubirii Sacre. 87Si au început asa: De
  astăzi eu fac legământ, pe tot ce-mi e mai drag
  si sfânt, să onorez mereu iubirea ce-aduce-n
  viaŃă împlinirea.
  88Si Maria asa a făcut. 89Apoi Pandera si
  Maria si-au întins braŃele cu palmele deschise
  către focul sacru si au spus în continuare unul
  după celălalt: M-oi închina Zânei Iubirii să
  primesc cheia nemuririi si astfel voi simŃi
  iubirea si-oi sti ce e nemărginirea.
  90Apoi Pandera si Maria si-au împreunat
  mâinile deasupra focului sacru si au zis: Din foc
  cu mâinile-mpreună pornim să facem casă bună
  si-n viaŃă o inimă vom fi tot timpul cât ne vom
  iubi.
  91Apoi Pandera a sărutat-o tandru pe buze pe
  Maria. 92Si ea cu emoŃie în glas i-a mărturisit:
  „Vreau să-Ńi fac o surpriză, domnul meu, asa
  cum făceau străbunii mei pe când ei se aflau în
  Egipt. Primeste această cheie a nemuririi, cheia
  ankh”.
  93Si Maria i-a petrecut lui Pandera, pe după
  gât, snurul pe care se afla prinsă cheia ankh,
  făcută din aur. 94Atunci Pandera a ridicat-o în
  braŃe pe Maria si a sărutat-o din nou si i-a spus
  în soaptă: „Esti zâna mea, esti Zâna Iubirii
  Sacre, Zâna Zânelor a străbunilor mei”.
  95Si toŃi cei prezenŃi s-au înveselit si au
  mâncat strânsi fiind la focul sacru, acolo pe
  vârful de munte.
  96Apoi au coborât la casa lui Zaharia si
  Elisabetei unde Pandera a mai stat zece zile.
  97Si în noaptea când a cunoscut-o pe Maria,
  Pandera i-a spus: „Eu voi face rugăciuni la zeii
  mei, iar tu fă la zeii tăi”.
  98Si Pandera si Maria s-au dus lângă lumina
  opaiŃului si au făcut rugăciuni în gând.
  99Pandera a spus rugăciunea Tatăl Nostru
  Dumnezeu, Mama Noastră Domnazâna, iar
  Maria s-a rugat Domnului ei.
  100Si asa s-a rugat Maria: „Doamne, astept
  pogorârea Duhul Tău Cel Sfânt peste mine ca
  să-L pot naste pe Mesia”.
  101Pandera s-a rugat Lui Dumnezeu astfel:
  „Doamne pogoară peste mine Duhul Lui
  Zamolxe si dă-mi un fiu care să aibe Duhul
  Lui”.
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  10
  102Apoi Pandera s-a întors la Ierusalim, dar
  Maria a rămas să stea la vara ei Elisabeta.
  103Si Domnul Dumnezeu era în limpezimea
  luminii în cerul Lui de purpură si se uita la
  oamenii de pe pământ.
  104După o lună si ceva de zile, Maria stia că
  era însărcinată. 105Si ea s-a sfătuit cu Elisabeta
  si cu preotul Zaharia, si ei i-au spus să meargă
  la Nazaret si să vorbească cu Iosif.
  105În zilele următoare, Maria si părinŃii ei
  adoptivi, Iesua si Rut l-au vizitat din nou pe
  Iosif. 106Vroiau să clarifice cumva lucrurile, dar
  Iosif nu s-a lăsat convins să renunŃe la logodna
  lui cu Maria. 107Dar ei nu i-au spus lui Iosif că
  Maria era însărcinată.
  108Si Maria s-a dus din nou la munte să stea
  cu Elisabeta. 109Si a trecut asa timpul si Maria
  era cu prunc în pântece de aproape trei luni.
  110Si ea le-a spus temerile ei preotului Zaharia si
  Elisabetei: „Ce-o să mă fac când mă va vedea
  lumea că am prunc în pântece? Oamenii mă vor
  omorî cu pietre”.
  111Atunci Elisabeta i-a zis: „Iată cum vom
  face. Vorbim cu Iosif, logodnicul tău. Îl vom
  chema aici si se va convinge singur să renunŃe
  la logodna voastră. 112Zaharia este preot si te va
  dezlega de legământul făcut cu Iosif. 113Sunt
  încredinŃată că acum Iosif nu se va mai opune
  aflând că ai prunc cu altcineva. 114Cât despre
  recuperarea banilor, el să-i ceară înapoi celui
  care i-a dat, că Ioachim e mort de mult.
  115Adevăratul tată al copilului tău este Domnul
  care Si-a trimis Duhul Său în Pandera, asa că
  pruncul tău are Duh Sfânt si va fi Mesia al
  poporului nostru, precum am visat eu. 116Nu te
  teme de lume că Zaharia le va spune oamenilor
  că Domnul s-a coborât peste tine în duh si asa ai
  rămas însărcinată urmând să-L nasti pe Mesia.
  117Să vedem ce va mai zice acum Iosif,
  logodnicul tău”.
  118Când Iosif a aflat că Maria era însărcinată
  a vrut să o lase. 119Dar un înger al Domnului i sa
  arătat în vis grăind: „Iosife, din neamul lui
  Iuda, nu te teme s-o iei pe Maria drept femeia
  ta, fiindcă ceea ce s-a zămislit într-însa este de
  la Duhul Sfânt. 120Ea va naste un Fiu, căruia tu
  Îi vei pune numele Iesua, căci El va mântui pe
  poporul Său de păcatele lor”.
  121A doua zi preotul Zaharia a trimis pe
  cineva la Nazaret să-l aducă pe Iosif care, aflând
  vestea, credea că-l cheamă ca s-o ia pe Maria
  acasă la el.
  122Ajuns la casa lui Zaharia, Iosif a intrat
  vesel pe usă si a spus: „Pace casei acesteia! Si
  bineŃe de la Domnul”.
  123Si Zaharia i-a răspuns: „Bun sosit om bun.
  Ce faci? Cum îŃi merg treburile?”
  124Iosif a zis: „Slavă Domnului, nu mă pot
  plânge. Sunt sănătos si muncesc cu spor la
  tâmplărie. 125Sunt bucuros că în sfârsit m-aŃi
  chemat si v-aŃi hotărât că este timpul să mi-o
  daŃi pe Maria de nevastă”.
  126Preotul Zaharia a tăcut. Din camera
  alăturată au venit Elisabeta si Maria. 127Când
  Iosif a văzut-o pe Elisabeta însărcinată a spus:
  „BineŃe Elisabetei. Să ai un copil cu duh si har.
  Si bineŃe si Mariei, logodnica mea”.
  128Atunci Elisabeta l-a întâmpinat astfel:
  „Bun sosit la noi, om bun. Ne întrebam ce mai
  este cu tine Iosif că nu te-am văzut de mult.
  129Cât despre mine, ce să zic? Mai am puŃin si
  voi naste”. 130Si Iosif i-a răspuns: „Să fie într-un
  ceas bun”.
  131Atunci Elisabeta i-a povestit lui Iosif
  profeŃia preotului Zaharia: „SoŃul meu Zaharia,
  pe când slujea în templu la Ierusalim, a aflat de
  la îngerul Gavriil că pruncul nostru va fi profet
  al Celui-Preaînalt. 132Iar eu am avut un vis: Se
  făcea că Maria va naste pe Mesia, izbăvitorul
  neamului nostru. Si află că deja Duhul
  Domnului s-a coborât în Maria si ea este
  însărcinată”.
  133Iosif a fost coplesit despre cele auzite si a
  zis: „Închinare, închinare, închinare! Si eu am
  avut un vis asemănător. Un înger al Domnului
  mi-a grăit la fel despre Maria”.
  134Când Elisabeta, Zaharia si Maria au aflat
  despre visul lui Iosif, ei au amuŃit. 135Dar
  Elisabeta tot vroia să se încredinŃeze că Iosif a
  renunŃat la Maria si i-a spus: „Stii bine că toŃi
  suntem în mâinile Domnului. Copilul pe care Îl
  va naste Maria va fi Fiul Domnului. Maria a
  făcut copilul cu un alt bărbat. Acum tu Iosif ai
  motive să renunŃi la logodna ta cu Maria”.
  136Si spunând acestea Elisabeta credea că l-a
  pus pe Iosif într-o mare încurcătură.
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  11
  137Dar Iosif i-a răspuns: „Ba ferească
  Domnul! Cum pot eu s-o las pe Maria? Mai ales
  acum când stiu că-L va naste pe Mesia? 138Orice
  s-ar întâmpla sunt mai hotărât ca oricând s-o iau
  pe Maria acasă la mine. Că doar ea va fi mama
  Salvatorului nostru Mesia. 139Si nu mă voi
  atinge de ea până va naste”.
  140Vorbele lui Iosif i-au surprins pe toŃi.
  141Atunci preotul Zaharia i-a zis lui Iosif: „Uite
  ce este! Tu iesi afară în curtea casei până noi
  vorbim si ne sfătuim între noi ce-o să fie”.
  142După ce Iosif a iesit în curte, preotul
  Zaharia, Elisabeta si Maria au cântărit lucrurile.
  Si au căzut la învoială ca Maria să meargă acasă
  la Iosif si să stea cu el.
  143Apoi l-au chemat pe Iosif si preotul
  Zaharia i-a spus: „Noi ne-am înŃeles ca tu si
  Maria să plecaŃi împreună la Nazaret. Oamenii
  vor vedea că umblaŃi amândoi si vor sti că de
  acum toate lucrurile sunt rezolvate. 144Dar tu si
  Maria nu vă veŃi căsători niciodată că Maria
  este dată Domnului.
  145Când s-a împlinit vremea, Elisabeta a
  născut un prunc pe care l-au numit Ioan. 146Si în
  ziua a opta l-au tăiat împrejur. Atunci Zaharia,
  tatăl său, s-a umplut de Duh Sfânt si a profeŃit
  că pruncul va fi profet al Celui-Preaînalt, că el
  va merge înaintea Lui Mesia, să-I gătească calea
  întru constiinŃa mântuirii si luminarea celor ce
  sed în întuneric si în umbra morŃii.
  147Si Domnul, din cerul Lui de purpură,
  privea lumea împreună cu toŃi îngerii care mai
  rămăseseră în cer.
  CAPITOLUL 3
  Nasterea Lui Iisus. Cei trei magi de la
  răsărit. Pandera Îl botează pe Iisus. Iosif si
  familia lui în Egipt. Pandera si pruncul Iisus.
  Pandera în Egipt. Duhul Lui Zamolxe se
  pogoară peste Iisus în Iudeea. Iisus la
  doisprezece ani în templu.
  1Se apropia sfârsitul verii si Maria stia că mai
  erau puŃine zile până ca ea să nască. 2Iosif si
  Maria au primit înstiinŃare de la sora mai mare a
  Mariei, care stătea în Betleem. 3Pe ea o chema
  tot Maria, zisă a lui Cleopa. Si ea îi trimisese
  veste sorei ei din Nazaret să vină la Betleem ca
  să nască acolo. 4Că se stia din scripturi că Mesia
  trebuia să se nască în Betleem.
  5Si Iosif a plecat cu Maria la Betleem unde
  au ajuns seara spre asfinŃitul soarelui. 6Dar
  Maria n-a apucat să tragă la casa sorei ei că
  trebuia să nască. 7Si au mas degrabă într-un
  grajd. 8Si Iosif a vorbit cu păstorii care stăteau
  noaptea pe câmp cu oile. 9Ei au trimis-o pe
  Maria a lui Cleopa si pe alte femei ca s-o
  mosească pe Maria, care a născut un prunc în
  iesle.
  10Nevestele păstorilor au aflat că pruncul este
  Mesia si le-au spus si bărbaŃilor lor, păstorii,
  care au spus si la alŃi oameni. Si toŃi care auzeau
  se mirau. 11Era lună nouă, si noaptea târziu, si
  Iosif a luat pruncul în braŃe si a mers cu Maria
  la casa sorei Mariei, numită Maria a lui Cleopa.
  12La acea vreme sosiseră din Persia la
  Ierusalim trei preoŃi magi care umblau
  întrebând: „Unde este Cel ce S-a născut rege al
  iudeilor? Noi I-am văzut steaua în răsărit si am
  venit să I ne închinăm”.
  13Regele Irod Arhelau a aflat despre acesti
  oameni si a crezut că sosise vremea nasterii
  Mesiei lui Israel. 14Si a vorbit cu cărturarii
  poporului care i-au spus că Mesia trebuia să se
  nască la Betleem în Iudeea. 15Atunci Irod
  Arhelau i-a chemat în taină pe magi si a aflat de
  la ei despre steaua de la răsărit. Si i-a trimis pe
  magi la Betleem să-L caute acolo.
  16Pe drum magii au tot făcut rugăciuni la zeii
  lor si au mers toată noaptea uitându-se mereu la
  steaua strălucitoare de pe cer. 17A doua zi au
  ajuns în Betleem si au întrebat pe unii oameni
  dacă auziseră despre nasterea Lui Mesia în
  Betleem, dar nimeni nu stia nimic. 18Dar au dat
  peste niste păstori care le-au spus că nevestele
  lor mosiseră o femeie si ea a născut un băiat în
  iesle. 19Si păstorii le-au arătat magilor casa unde
  se afla pruncul.
  20Când magii au bătut la usa casei, a iesit
  Iosif, i-a văzut si le-a spus: „Nu sunteŃi de prin
  partea locuri. De unde veniŃi?”
  21Unul dintre magi a zis: „Venim de la
  răsărit. 22Noi credem că pe aceste meleaguri s-a
  născut pruncul Mesia. El va avea ceva din duhul
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  12
  zeului nostru Zaratustra, că va fi saosiant, adică
  salvator al lumii”.
  23Iosif i-a chemat pe magi în casă si i-a dus la
  prunc si la Maria, mama Sa. Atunci ei s-au
  plecat în genunchi si I s-au închinat si I-au adus
  daruri: aur, tămâie si smirnă. După care au
  plecat spre Ńara lor.
  24Când Iosif, Maria si pruncul s-au întors la
  Nazaret, Iosif a vorbit cu Pandera si i-a spus
  toate câte li s-au întâmplat la Betleem.
  25Într-o dimineaŃă, înainte de răsăritul
  soarelui, Iosif a plecat la lucru si a lăsat-o în
  casă pe Maria cu pruncul. 26Si după puŃin timp a
  venit Pandera care i-a spus Mariei: „Iată curând
  va răsări soarele. Să-l ducem pe băiat în grădină
  că acolo vreau să-I fac botezul dacic, după
  obiceiul străbunilor mei si să-I dau un nume”.
  27Si au mers în curtea casei unde Pandera a
  aprins un foc în care a aruncat tămâie si ierburi
  frumos mirositoare. 28Si a pus apă proaspătă
  într-un vas. 29Când au apărut primele raze de
  soare Pandera a luat copilul în braŃe si a spus:
  „Să te vadă acum si focul si soarele si cerul. Esti
  copil al focului. Tu să aduci înŃelepciune lumii”.
  30Apoi Pandera si-a înmuiat degetele mâinii
  drepte în apă si a udat cu ele pruncul pe frunte
  zicând: „Cu apă vie, foc sacru si Duhul Lui
  Zamolxe te botez. Te numesc Iisus si Te închin
  Lui Dumnezeu. Cu trupul esti fiul meu, dar cu
  duhul esti Fiul Lui Dumnezeu. Esti Iisus Fiul
  Lui Dumnezeu!”
  31În noaptea aceea îngerul Domnului i s-a
  arătat în vis lui Iosif si i-a spus să plece cu
  pruncul si mama Sa în Egipt. 32Si Iosif asa a
  făcut si au mers la Abdum în Egiptul de Sus
  unde se afla marele templu al zeului Osiris.
  33La Abdum Iosif a vorbit cu preoŃii locului
  de la templul zeului Osiris si l-au închinat pe
  Iisus, zeilor Osiris, Iisis si Horus. 34Si preoŃii si
  preotesele L-au purificat pe prunc cu apă vie si
  L-au binecuvântat cu foc sacru si spiritele
  zeilor. 35Mama Sa Maria s-a bucurat tare mult
  căci ea stia despre sine că era întruparea zeiŃei
  Iisis.
  36Odată când Maria era în templul zeiŃei Iisis,
  si-L Ńinea pe Iisus în braŃe, atunci a venit peste
  ea duhul zeiŃei Iisis care i-a zis: „Ia seama suflet
  din sufletul meu, că pruncul Tău are duhul
  zeului Horus, feciorul meu. Si asa cum te afli
  acum cu pruncul în braŃe vei fi de-a pururea
  cunoscută ca Fecioara Maria cu pruncul. Că
  fecioria cerească este în sufletul femeii nu în
  trupul ei”.
  37Iar după câteva luni Iosif a primit în vis
  înstiinŃare de la îngerul Domnului să meargă
  înapoi în Galileea unde domnea tetrarhul Irod
  Antipa, iar în Iudeea domnea Irod Arhelau,
  amândoi fiii lui Irod Idumeul care murise. 38Si
  Iosif s-a intors acasă cu Fecioara Maria si cu
  pruncul ca să stea în Nazaretul Galileii.
  39Si Domnul Dumnezeu veghea din cerul Lui
  de purpură cu toŃi îngerii rămasi acolo.
  40Pandera venea din când în când la casa lui
  Iosif ca să-L vadă pe Iisus si asa a aflat câte se
  petrecuseră cu ei când au fost în Egipt. 41În
  taină Maria i-a spus lui Pandera despre duhul,
  care-i vorbise în templul zeiŃei Iisis si care o
  numise Fecioara Maria.
  42Atunci Pandera i-a spus: „Asa te privesc si
  eu Maria, ca fecioară de-a pururea, că sufletul
  îŃi este curat ca lacrima. 43Noi stim din Dacia că
  cine va naste pruncul care să aibă Duhul Zeului
  Zamolxe se va numi Maica Domnului, asa cum
  i se spunea si maicii Lui Zamolxe pe care o
  chema Vetra. 44Si tu Maria ai acel duh al maicii
  Lui Zamolxe, că marile suflete călătoresc din
  trup în trup pentru a lumina omenirea. 45Acelasi
  spirit al zeiŃei Iisis este si cel al maicii Lui
  Zamolxe pe care noi în Dacia o numim Maica
  Domnului”.
  46După un timp Pandera a primit înstiinŃare,
  de la sutasul roman că vor pleca în Egipt. 47Si
  Pandera a vorbit cu Iosif că va veni să-L vadă
  pe pruncul Iisus înainte de plecare. 48Si Iosif i-a
  spus: „PoŃi veni oricând la noi, domnule
  Pandera. Maria este mai tot timpul acasă si va fi
  bucuroasă să te vadă”.
  49Cu câteva zile înainte de plecarea sa în
  Egipt, Pandera a mers la casa lui Iosif. 50Când a
  bătut la usă a iesit în prag Maria cu pruncul în
  braŃe si i-a spus: „Bun venit. Sunt singură că
  Iosif este dus cu treburi”.
  51Atunci Pandera i-a spus Mariei că va pleca
  din Nazaret si a venit să-L vadă pe prunc înainte
  de a porni către Egipt. Pandera L-a binecuvântat
  pe Iisus cu semnul crucii, cu Semnul Lui
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  13
  Zamolxe. Si i-a spus Mariei că la vremea
  potrivită Îl va lua pe Iisus în Dacia.
  52Iar Maria i-a zis: „Asa să se facă voia
  Domnului. Mergi sănătos, domnul meu”.
  53După plecarea lui Pandera, Maria a rămas
  un timp tristă. Si-si spunea: „Ce mult îl iubeste
  Pandera pe Iisus, fiul lui. Fă Doamne ca el să se
  întoarcă curând si teafăr”. 54Dar ea nu stia că
  vor trece mulŃi ani până când Pandera va reveni
  în Iudeea.
  54Când a ajuns în Egiptul de Sus, cu trupa de
  soldaŃi romani, Pandera a primit însărcinări în
  localitatea Abdum, locul unde oamenii venerau
  pe zeii Osiris, Iisis si Horus. 55Si Pandera stia
  câte ceva, despre aceste locuri, de la Maria care
  fusese acolo cu Iisus si Iosif, după nasterea
  pruncului.
  56Pandera a stat mulŃi ani în Abdum, unde a
  cunoscut bine pe preoŃii si preotesele egiptene
  de acolo. Si era adorator cucernic si credincios
  al zeiŃei Iisis. 57MulŃi credeau că Pandera avea
  în el duhul zeului Osiris.
  58ToŃi îl stiau pe Pandera că purta, tot timpul
  cu el la gât, cheia ankh pe care i-o dăduse Maria
  la căsătoria lor pe vârful de munte în Iudeea.
  59Si oamenii l-au numit pe Pandera, Abdes,
  adică cel care se închină zeiŃei Iisis la Abdum.
  60Vremea a trecut si Iisus se întărea în trup si
  duh. 61Era către sfârsitul verii în ziua când Iisus
  împlinise doisprezece ani. 62Si El a mers la
  templu ca să se roage si era în duh când a văzut
  si a auzit. 63Apoi a mers acasă si i-a povestit
  mamei Sale: „Eram în templu când un duh a
  venit peste Mine. Am văzut un om cu părul alb
  si o barbă mare. Când m-am închinat Lui, El
  Mi-a vorbit zicând: Iisus, fiul lui Pandera, vei fi
  lumii lumină de înŃelepciune, dar pentru asta
  trebuie să mergi în munŃi la rudele tatălui Tău”.
  64Când Maria a auzit cele spuse de Iisus a
  înŃeles că era timpul întoarcerii lui Pandera. Si
  ea a plâns cu lacrimi de dor.
  65Primăvara, de sărbătoarea Pastilor, Iosif si
  Maria mergeau în fiecare an la Ierusalim cu
  rudele si cunoscuŃii. 66Iisus implinise deja
  doisprezece ani la sfârsitul verii. 67Si după zilele
  Pastilor la Ierusalim, Iosif si Maria au pornit
  înapoi spre Nazaret, iar Iisus mergea mai mult
  printre rude. Si asa au călătorit ei ziua întreagă.
  68Dar când L-au căutat pe Iisus, El nu era si
  negăsindu-L Iosif si Maria s-au întors la
  Ierusalim. 69L-au aflat după trei zile în templu,
  stând în mijlocul învăŃătorilor, ascultându-i si
  întrebându-i. 70Si toŃi cei ce erau acolo si-L
  auzeau se minunau de priceperea si de
  răspunsurile Lui.
  71Iosif si Maria au rămas uimiŃi, dar Maria La
  certat: „De ce ne-ai făcut una ca asta, să pleci
  de lângă noi? Iată, tatăl Tău si eu Te-am căutat
  îngrijoraŃi”.
  72Si Iisus le-a zis: „Cum se face că mă căutaŃi
  si nu stiaŃi unde pot fi? Oare nu întru cele ale
  Tatălui Meu trebuie să fiu, adică aici la
  templu?”
  73„Dar unde ai stat trei zile si trei nopŃi?” I-a
  spus mama îngrijorată.
  74Iisus i-a răspuns: „La templu, v-am spus. Si
  acolo am aflat numele secret al Tatălui”.
  75Când Iosif si Maria au auzit aceasta s-au
  înspăimântat, căci stiau că cel ce cunoaste
  numele secret al Tatălui avea mare putere. Si nu
  au mai zis nimic.
  76Iar acasă Maria a aflat de la Iisus că El
  dormise în templu si un înger al Domnului I s-a
  arătat si L-a învăŃat numele secret al Tatălui si
  felul cum putea fi folosit. 77Si Maria s-a bucurat
  când a auzit asta, că păstra în inima ei cine este
  El si ce aflase ea de când fusese cu El în Egipt.
  78Si Iisus sporea în înŃelepciunea si în harul
  Domnului, care din cerul Lui de purpură se uita
  să vadă ce făceau oamenii pe pământ. Si
  Domnul Dumnezeu se bucura.
  CAPITOLUL 4
  Pandera revine în Iudeea. Iisus în Egipt pe
  urmele Lui Zamolxe. Duhul Lui Zamolxe
  pogoară peste Iisus în Egipt.
  1Într-o zi pe când se ruga în templul zeiŃei
  Iisis, Pandera a auzit un glas care-i spunea: „Să
  mergi la Nazaret la fiul tău Iisus si să-L aduci
  aici, apoi să-L duci la neamurile tale în Tracia si
  în Dacia. Si El să-l cunoască acolo pe Bătrânul
  ÎnŃelept”.
  2Si tocmai s-a nimerit că cineva trebuia să
  meargă cu treabă la cohorta Sagittariorum, la
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  14
  Ierusalim, în Iudeea. Si sutasul roman l-a trimis
  pe Abdes Pandera, cum i se spunea de obicei lui
  Pandera în Egipt.
  3Trecuse Pastile si primăvara era în toi când
  Pandera a sosit la Ierusalim. 4Si după ce a
  rezolvat treburile la pretoriu, Pandera a mers la
  Nazaret.
  5Acolo a aflat câte ceva despre familia lui
  Iosif: Maria avea si alŃi copii; Iisus, băiatul ei
  cel mare, era foarte învăŃat în legea iudaică. 6Si
  Pandera se întreba ce-o să urmeze: „Ce va
  spune oare fiul meu Iisus când mă va cunoaste
  acum la doisprezece ani ai Săi?”
  7De câteva ori Pandera a trecut prin faŃa casei
  lui Iosif, dar nu a vrut să intre în curte. 8Într-o zi
  a văzut-o pe Maria trebăluind si memoriile l-au
  năpădit. Si se tot gândea Pandera: „Ce mult am
  iubit-o si încă o mai iubesc pe Maria! Păcat că
  nu s-a putut să rămânem împreună”.
  9Într-o zi Pandera a văzut-o pe Maria plecând
  de acasă către târg. Si i-a iesit în întâmpinare
  Mariei si i-a zis: „Iată-mă Maria!”
  10Si Maria a fost tare emoŃionată să-l vadă pe
  Pandera si i-a spus cu lacrimi: „Domnul meu,
  bine ai sosit, slavă Domnului! Ce faci?”
  11Pandera i-a răspuns: „Am venit cu treburi
  la pretoriu la Ierusalim. Dar tu să-mi spui ce
  face fiul nostru Iisus?”
  12Atunci Maria i-a povestit: „Iisus S-a făcut
  băiat mare. El stie că nu este fiul lui Iosif si de
  multe ori m-a întrebat despre tine, tatăl Său.
  13Iisus vorbeste foarte bine trei limbi, evreieste,
  latineste si greceste. 14Si este învăŃat în cele ale
  scripturii, dar noi totusi am vrea să-L dăm la
  scoala rabinică. 15Iisus este un băiat foarte
  inteligent, dar cam neascultător în învăŃăturile
  iudaice pe care doreste să le îndrepte cum vrea
  El. 16A intrat de multe ori în dispute cu fariseii
  si saducheii cei învăŃaŃi. Acum nu stim dacă Îl
  vor mai primi la scoala rabinică”.
  17După ce a ascultat cele spuse de Maria
  despre Iisus, Pandera i-a dat de stire de ce se
  întorsese el în Iudeea: „Draga mea Maria. Pe
  Iisus as vrea să-L iau cu mine în Egipt si apoi
  să-L duc în Tracia si în Dacia, unde El poate să
  înveŃe cu înŃelepŃii nostri si să ajungă preot”.
  18Auzind acestea Maria i-a spus lui Pandera
  despre duhul care de curând coborâse asupra
  Lui Iisus. 19Si i-a mai spus lui Pandera că ea nu
  era surprinsă de ce-i spusese el. Dar era încă
  îngrijorată: „Cum să facem cu plecarea Lui
  Iisus? Ce va spune oare Iosif care-l iubeste ca
  pe fiul lui propriu?”
  20Dar Pandera a linistit-o zicând: „Vom
  rezolva si aceasta. Spune-I băiatului nostru că
  am venit să-L văd. Si ŃineŃi aceasta în taină de
  lume, dar lui Iosif poŃi să-i spui”.
  21Apoi cei doi au plecat fiecare la treburi.
  Maria se gândea cu emoŃie: „S-a întors Pandera,
  domnul meu, primul si singurul meu bărbat
  iubit. Doamne cât ÎŃi mulŃumesc!”
  22Când a ajuns acasă Maria I-a vorbit Lui
  Iisus despre întoarcerea tatălui Său si El i-a zis:
  „Stiam că tata Mă va căuta. Vreau să-l cunosc si
  eu mamă. Du-mă la el cât de curând!”
  23Seara, când Iosif s-a întors de la lucru,
  Maria i-a povestit cele întâmplate. 24Si a doua zi
  dimineaŃa Maria L-a îmbrăcat frumos pe Iisus si
  împreună au plecat să-l întâlnească pe Pandera.
  25Când Pandera si-a văzut fiul, L-a privit
  îndelung cu multă iubire. Iisus era si El uimit de
  vederea tatălui Său. Si Pandera I-a zis: „Bun
  găsit fiule. Vino să Te îmbrăŃisez!”.
  26Apoi Pandera L-a strâns în braŃe pe băiat si
  L-a sărutat pe frunte si Iisus i-a mărturisit cu
  lacrimi în ochi: „Ce mult te-am asteptat, tată.
  Stiam că vei veni să Mă iei si că nu M-ai
  părăsit”.
  27Atunci Pandera I-a mărturisit: „Da fiule.
  Vom merge în Dacia străbunilor Tăi. Acolo ÎŃi
  vei găsi împlinirea în viaŃă”.
  28Si Pandera si Maria au stat să plănuiască
  plecarea Lui Iisus. 29Dar Maria era încă
  îngrijorată de ceea ce va urma si i-a întrebat:
  „Ce vom face de acum înainte? Cum vom
  rezolva lucrurile cu bărbatul meu Iosif?”
  30Pandera i-a răspuns: „Lui Iosif îi vom
  spune totul. El este un om bun si înŃelept si va
  înŃelege”.
  31Când Maria a ajuns acasă i-a spus lui Iosif
  toate câte s-au petrecut la întâlnirea lor cu
  Pandera. 32Atunci Iosif i-a zis: „Nu mă pot
  opune. Pandera este tatăl Lui în trup, iar
  Domnul în duh. Dacă Iisus vrea să meargă cu el
  atunci noi Îl vom pregăti de drum”.
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  15
  33În zilele următoare s-au sfătuit cu toŃii. Mai
  întâi, Pandera si Iisus, vor merge în Egipt, unde
  Pandera vroia ca El să înveŃe tainele preoŃilor si
  să păsească pe urmele străbunului Zamolxe.
  34Apoi Pandera si Iisus vor pleca spre Tracia si
  mai apoi spre Dacia.
  35Pandera le-a mai spus: „Neamul meu se
  trage din Mari fiica zeului nostru Zamolxe.
  36Pandu, un urmas de-al ei si al soŃului ei Tâcu,
  numit si Marele Lup Alb, a venit în MunŃii
  Haemus de unde Tâcu se trăgea de bastină.
  37Noi în Tracia am păstrat cu străjnicie memoria
  clanului Cogaion si am Ńinut mereu legătura cu
  rudele noastre din Dacia.
  38În câteva zile pregătirile au fost gata si
  Pandera cu Iisus au pornit către Egipt.
  39Când au ajuns la piramide, în Egiptul de
  Jos, tatăl I-a povestit fiului legende ale tracilor
  despre sederea Lui Zamolxe în Egipt astfel:
  40„Străbunul nostru Zamolxe si-a purtat pasii pe
  aceste locuri. Legendele noastre spun că El a
  fost la piramide, la Teba, la Karnak si în Valea
  Regilor. La Teba, Zamolxe a fost hirotonisit
  preot egiptean. 41În Dacia preoŃii au obiceiul să
  cheme spiritele zeilor Egiptului asa cum au
  făcut si străbunii nostri Zamolxe si Marele Lup
  Alb, din care ne tragem noi fiule”.
  42Mergând pe Valea Nilului, către Egiptul de
  Sus, Pandera si Iisus au ajuns la Teba. Si acolo
  au cunoscut-o pe preoteasa de la templul zeiŃei
  Maat, ZeiŃa ÎnŃelepciunii la egipteni. Si vroiau
  să afle de la ea dacă se mai stia ceva din
  vechime despre sederea Lui Zamolxe în Egipt.
  43După câteva zile preoteasa le-a spus:
  „Istoria noastră a consemnat trecerea pe aici a
  unui dac pe nume Zamolxes, cu vreo cinci sute
  de ani înainte. 44Zamolxes a stat trei ani în Egipt
  apoi s-a întors pe meleagurile Lui. 45El era deja
  preot al Zeului Dumnezeu din Dacia, dar si
  preot al Lui Zaratustra, profetul persilor. 46Când
  Zamolxes a părăsit Egiptul, El fusese hirotonisit
  si preot al Marelui Zeu Amun”.
  47Pandera i-a mulŃumit preotesei pentru cele
  spuse. Si a mai întrebat-o: „Se mai scrie oare si
  altceva despre străbunul nostru Zamolxe? Noi
  stim că egiptenii din vechime consemnau atent
  si despre spiritele care îi călăuzeau pe anumiŃi
  oameni alesi de Preaînaltul”.
  48Si preoteasa le-a spus: „În cronici se mai
  scrie că Zamolxes era întruparea unui mare
  profet din vechime, un om cu numele de
  Melchisedec, care a fost Mare Preot si rege pe
  vremea lui Avram, părintele iudeilor. 49Se
  proroceste că acel spirit al Lui Melchisedec si al
  Lui Zamolxes va coborî în cineva trăitor în
  aceste timpuri. 50Noi nu stim cine poate fi acel
  om, dar putem spune că va fi preot în veac si
  rege drept, căci aceasta înseamnă numele
  Melchisedec”.
  51Pandera era încredinŃat că duhul, despre
  care vorbise preoteasa, coborâse deja în Iisus,
  fiul lui. 52Si a mai întrebat-o pe preoteasă:
  „Rogu-te să-mi spui cum se face că un suflet
  care s-a întrupat poate fi făcut din mai multe
  suflete care au fost odată întrupate si ele?”
  53Preoteasa i-a spus: „La facerea unui suflet
  nou pot participa mai multe suflete vechi, desi
  sufletul are miezul lui. Dar acel suflet nou este
  si el vechi ca si sufletele care îl compun. 54Si
  atunci când sufletul nou este format si se află
  într-un corp, el îsi face o bază nouă si
  acumulează o experienŃă nouă de viaŃă”.
  55Si Pandera a mai întrebat: „Dar ce se
  întâmplă cu sufletul nou atunci când el merge în
  lumea cealaltă? Oare părŃile de suflete din care
  este făcut revin la sufletele lor originale?”
  56Preoteasa i-a răspuns: „Când sufletul merge
  în lumea de dincolo, el nu se risipeste, că are o
  identitate proprie, desi îi este înrudită cu
  sufletele din care iniŃial s-a compus. 57Si tot asa
  se întâmplă mereu cu fiinŃarea de suflete care
  toate au pornit de la Domnul ca scântei. Si ele
  se întrepătrund si se multiplică până cresc în
  lumină asa de mult încât se întorc înapoi la
  Domnul, tot asa cum fac îngerii. 58Dar drumul
  existenŃei lor este lung pentru că întâlnesc în
  calea lor si întunericul care le ia din lumină”.
  59Si Pandera a mai întrebat: „Oare cine poate
  să cheme sufletele luminoase?”
  60Atunci preoteasa i-a zis: „Un om care
  cunoaste aceste taine poate chema orice suflet
  să vină în sufletul lui propriu si astfel să
  dobândească o parte din lumina sufletului pe
  care îl doreste. 61Dar sufletele invocate nu
  coboară cu totul în noul corp, ci ele dau doar
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  16
  scântei care se alipesc altor scântei care se află
  deja în sufletul omului care le-a chemat”.
  62Si Pandera a fost încredinŃat că acolo la
  Teba era locul cel mai bun pentru ca Iisus să
  deprindă înŃelepciune. 63Si a vorbit cu preoteasa
  de la templul zeiŃei Maat ca Iisus să stea la
  templul ei si să înveŃe religia locului si să
  devină preot egiptean. 64Si după ce a făcut toate
  acestea Pandera s-a întors la Abdum la trupele
  romane din care făcea parte.
  65În trei ani Iisus a aflat tainele zeilor
  Egiptului. 66El a deprins stiinŃele egiptenilor si a
  cunoscut formulele magice prin care se
  dobândeau mari puteri. 67Iisus stia deja de la
  templul din Ierusalim numele secret al
  Domnului. 68De la preoŃii egipteni Iisus a mai
  învăŃat si mestesugul vindecării bolilor si să
  facă minuni.
  69La numai cincisprezece ani Iisus a fost
  investit ca preot al zeului Amun, chiar la
  templul Luxor din Teba, unde în vechime
  Zamolxe fusese si El iniŃiat preot al zeului
  Amun, zeul solar. Pandera a participat si el la
  hirotonisirea Lui Iisus si era tare mândru de
  feciorul lui.
  70Într-o zi, pe când se afla la templul zeiŃei
  Maat din Teba, Iisus a fost răpit în duh. 71Si El a
  Ńinut minte cele trăite atunci si a mers la Abdum
  si i le-a povestit tatălui Său Pandera: „Eram în
  templul zeiŃei Maat atunci când Duhul Lui
  Zamolxe a pogorât peste mine. 72M-am ridicat
  în spirit si am ajuns până în al nouălea cer unde
  M-a întâmpinat un om bătrân. 73Eu L-am
  recunoscut si M-am închinat Lui, că-L stiam
  dintr-o altă viziune pe care am avut-o în Iudeea.
  74Si El Mi-a zis: Iisuse, urmasul Meu, află că
  Duhul Meu se va coborî cu si mai multă putere
  în Tine. 75Apoi El a dispărut si Mi-am revenit în
  simŃiri, dar viziunea Mi-a rămas adânc întipărită
  în minte”.
  76Pe dată Pandera I-a spus: „Este un semn că
  a venit timpul să pornim spre casă, fiule. 77Si
  acolo în Dacia vei cunoaste cu adevărat Duhul
  Lui Zamolxe”.
  78Si Pandera a vorbit cu sutasul de la Abdum
  să-l lase să plece un timp din armata romană, si
  să vină înapoi după câŃiva ani.
  CAPITOLUL 5
  Iisus merge în Tracia, apoi în Dacia la
  Sarmisegetuza. Iisus învaŃă înŃelepciunea Lui
  Zamolxe cu preoŃii decenei si cu Marele Preot
  si devine preot. Duhul Lui Zamolxe pogoară
  peste Iisus în Dacia.
  1Iisus avea cincisprezece ani când a pornit cu
  tatăl Său Pandera spre Tracia. 2Au coborât în
  Delta Nilului si de la Alexandria s-au îmbarcat
  spre Atena în Grecia. 3Apoi de acolo au purces
  călare către MunŃii Haemus în Tracia.
  4Când Pandera a ajuns la rudele lui, la clanul
  Cogaion, toŃi i-au primit cu dragoste si s-au
  bucurat să-L vadă pe Iisus despre care stiau de
  la Pandera că era fiul său care stătuse în Iudeea
  cu mama Sa.
  5În Tracia, Iisus a cunoscut multe rude din
  partea tatălui. 6I-a întâlnit si pe preoŃii traci
  decenei, slujitorii Lui Zamolxe, care, observând
  aptitudinile deosebite ale tânărului Iisus, au
  dorit să-L ia la învăŃătură.
  7Atena, preoteasa decenee, sora lui Pandera,
  a zis: „Băiatul să stea un timp cu noi si să
  deprindă învăŃătura Lui Zamolxe si să ajungă
  preot deceneu”.
  8Dar Pandera i-a răspuns: „Iisus va merge cu
  mine în Dacia, unde se află Marele Preot, căruia
  i se spune Bătrânul ÎnŃelept. Acolo Iisus va
  învăŃa cu marii înŃelepŃi ai neamului nostru”.
  9Pandera si Iisus au stat în Tracia până
  primăvara când s-au pregătit de plecare spre
  Dacia. 10Si au trecut râul cel sfânt Istru si au
  purces către Sarmisegetuza unde rudele îi
  asteptau, că aflaseră că Pandera Îl va aduce
  acolo pe Iisus, fiul său. 11PreoŃii si preotesele de
  la Sarmisegetuza Îl asteptau si ei, se credea că
  spiritul Lui Zamolxe a coborât într-un om.
  12Pandera si Iisus au ajuns la Sarmisegetuza
  spre bucuria tuturor. 13În seara venirii preoŃii au
  aprins un rug sacru si s-au rugat Lui Dumnezeu
  si Lui Zamolxe si au chemat spiritele străbunilor
  înŃelepŃi.
  14Într-o zi Pandera L-a dus pe Iisus la Marele
  Preot Iulian, care trăia în munŃi, retras de lume.
  15Si i-a povestit Marelui Preot viaŃa tânărului
  Iisus si i-a mai spus si despre viziunile Lui Iisus
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  17
  atunci când I-a vorbit străbunul Zamolxe în
  Iudeea si în Egipt.
  16Si Marele Preot a zis: „Noi, de la plecarea
  la Zamolxe a Marelui Preot Deceneu, am tot
  chemat la focul sacru să revină Duhul Lui
  Zamolxe. 17Deceneu a prorocit că Spiritul Lui
  Zamolxe se va întoarce într-un om care va
  schimba lumea. 18După câte mi-ai spus, nu
  încape îndoială că tânărul Iisus are scântei din
  spiritul străbunului nostru Zamolxe, care este
  Mare Preot si zeu în vecii vecilor. 19Noi nu stim
  ce va face Iisus în lume, si nici cum o s-o
  îndrepte pe calea luminii, dar stim că va avea
  putere de la Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc.
  20Că noi suntem poporul Lui Dumnezeu. 21De
  acum pe Iisus Îl luăm la învăŃătură si în doi ani
  de zile va ajunge preot deceneu”.
  22Si Marele Preot a aranjat ca Iisus să înveŃe
  cu preoŃii si preotesele de la Sarmisegetuza.
  23Dar Iisus urma învăŃătura mai ales pe lângă
  Marele Preot.
  24Într-o zi Marele Preot I-a povestit Lui Iisus
  legende despre Zeul Zamolxe: „Se stie prea bine
  cum străbunul nostru Zamolxe a învăŃat cu
  înŃeleptul Pitagora, apoi cu Zarates, un mare
  preot din Babilon si mai apoi a stat un timp în
  Egipt. 25Dar Zeul nostru Zamolxe a fost prezent
  la sfinŃirea templului din Ierusalim. 26Era pe
  vremea când trăia prorocul Zaharia. 27Atunci
  Zamolxe i-a mustrat pe iudei că au adus
  sacrificii la inaugurarea templului din Ierusalim.
  28Ce se face cu vărsare de sânge se va sfârsi tot
  cu vărsare de sânge. 29Noi credem că din acel
  templu nu vor rămâne decât ruine”.
  30Iisus i-a zis Marelui Preot: „Este un obicei
  la poporul mamei Mele de a aduce jertfe. 31Desi
  de-a lungul timpului s-a văzut că jertfele aduc
  distrugeri celor care le fac, iudeii tot continuă să
  facă aceasta pentru că urmează scriptura Tora,
  unde este scris să aducă jertfe”.
  32Marele Preot Iulian a mai spus: „Păcat că
  acesti oameni, aflaŃi în căutarea cunoasterii
  Domnului, mai cred că sângele poate spăla de
  păcate. 33Si dacă ei vor continua să mai facă
  sacrificii de animale nu va mai rămâne nimic
  din poporul lor. 34Noi neamurile tracilor nu mai
  aducem jertfe zeilor de pe timpul străbunului
  Zamolxe. Si de atunci ne merge bine. Si bine va
  fi cât timp nu venerăm moartea ci viaŃa. 35Că
  adevărata scriptură este însăsi viaŃa, iar când
  scripturile scrise nu mai urmează viaŃa ele devin
  rătăciri, întinează sufletul omului si aduc mari
  pagube si nenorociri”.
  36De obicei Iisus mergea singur să-l vadă pe
  Marele Preot care limpezea nedumeririle Sale.
  37Si odată Iisus l-a întrebat: „Mărite Preot,
  cine este Dumnezeu si cum Îl putem noi
  cunoaste? 38La iudei Spiritul Suprem este
  împărŃit în mai multe entităŃi. ÎnŃelepŃii
  neamului se străduiesc de sute de ani să-L
  definească. 39Dar multele lor frământări nu au
  reusit să limpezească lucrurile. 40Desi se crede
  că există o singură FiinŃă Supremă, numirea Ei
  este neclară si duce mereu la violenŃă. 41În
  Iudeea nu am putut înŃelege de ce contradicŃiile
  continuă si de ce sunt partide religioase care
  susŃin idei diferite ducând mereu la dezbinări”.
  42Atunci Marele Preot I-a explicat Lui Iisus:
  „Dumnezeu, în mărirea Lui, este peste puterea
  noastră de înŃelegere. 43Dar este necesar să
  aflăm despre El pe înŃelesul nostru. 44Putem
  spune fără să gresim că Dumnezeu este în tot si
  în toate. 45Dar mai cu seamă Îi vedem prezenŃa
  în ritmurile naturii, în care si viaŃa noastră
  trebuie trăită. Fără această apartenenŃă la natură
  omul îsi pierde sufletul”.
  46Iisus a întrebat: „Atunci unde se află locul
  omului în înŃelegerea Lui Dumnezeu?”
  47Marele Preot Iulian a zis: „Domnul este
  atât în exteriorul omului cât si în interiorul lui.
  48Iar atunci când omul reuseste să-L trezească
  pe Domnul din el va sti ce să facă în viaŃă si va
  cunoaste ce este viaŃa omului. 49Si asa omul va
  înŃelege puterea gândului, a cuvântului si a
  faptei. 50Si să iei aminte că gândurile omului
  deschid mereu drumul pe care el păseste, căci
  de la gând vine cuvântul si de la cuvânt vine
  fapta. Că noi oamenii după ce gândim, spunem
  în cuvinte ce am gândit si apoi înfăptuim”.
  51Atunci Iisus l-a mai întrebat pe Marele
  Preot: „Dar sufletul omului unde sălăsluieste?”
  52Si Marele Preot a răspuns: „Cu adevărat
  sufletul este fără timp. 53Dar sufletul se arată
  într-un fel în lumea materială care-i este creaŃia.
  54MinŃile noastre si trupurile noastre sunt tot de
  suflete create. 55Si cu adevărat sufletul omului
  EVANGHELIA DACILOR sau VIAłA LUI IISUS MARELE INIłIAT DIN DACIA
  18
  este tot asa de bătrân ca si timpul care nu are
  vârstă tot ca si Dumnezeu”.
  56Iisus a ascultat atent vorbele Marelui Preot
  Iulian pe care l-a mai întrebat: „Cum poate
  atunci omul să intre în ritmurile naturii?”
  57Si Marele Preot a răspuns: „Ritmurile
  naturii sunt o trăire a Domnului. 58Este bine ca
  omul să înŃeleagă că de când se naste si până la
  moarte, viaŃa să-i fie condusă de ritmurile
  naturii. Dar dacă omul iese din aceste ritmuri el
  suferă. 59Noi preoŃii decenei avem trimiterea de
  a-l îndrepta pe om pe calea cea bună atunci când
  el se rătăceste. Noi oferim această posibilitate
  pe care omul, fie o acceptă, fie o refuză.
  60Oamenii, care rătăcesc în viaŃă, vin la preoŃii
  decenei care-i ajută să păsească din nou pe
  făgasul armoniei cu natura. 61Din mos-strămosi
  urmăm multe practici care Ńin vie constiinŃa
  sacralităŃii vieŃii omului, adică trezvia, cum o
  numim noi”.
  62Si Iisus a mai întrebat: „Care ar fi aceste
  practici?”
  63Marele Preot a spus mai departe: „În
  primul rând omului trebuie să i se trezească
  simŃul realităŃii. Cu alte cuvinte el să-si dea
  seamă de fiinŃarea lumii si a propriei vieŃi. Baza
  practicilor stă în folosirea focului sacru care
  trezeste sufletul. 64Odată cu trezirea sufletului
  omul deschide ochii spre lume si asa îsi
  îndreaptă viaŃa pe calea armoniei. 65Si în orice
  moment omul îsi alege singur pasul pe care-l
  face. 66Iar atunci când omul devine constient de
  puterea gândului lui, el poate să-si trăi

 2. #2

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •