-------- Original Message --------
Subject: ing. valeriu bogdan - lecuieste cu miere boli incurabile
Date: Sun, 04 Nov 2012 21:43:50 +0200
From: adi pop <adipop@popservice.ro>
To: Pop Adrian <zalmoxa_adipop@yahoo.com>, ADIpop@popservice.rointre miracol si stiintaing. valeriu bogdan - lecuieste cu miere boli incurabilediscipolul lui valeriu popa -gheorghe iovu - meloterapeut - muzica face curatenie in corp