Rezultate 1 la 4 din 4

Subiect: CV Petre S

 1. #1
  Junior Member
  Data înscrierii
  22.09.2012
  Posturi
  1

  CV Petre S

  Informaţii personale
  Nume / Prenume Săvescu, Petre
  Adresă(e) Apt 16, Sc2, Bloc A6prim, Nr 41, Str Doljului, Cod 200081, Craiova, Dolj, România
  Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
  Telefon(oane) Mobil: (40-075) 7014088
  E-mail(uri) psavescu@gmail.com sau spt2000ro@yahoo.com
  Naţionalitate(-tăţi) Română
  Data naşterii 16.06.1965
  Sex Masculin
  Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Universitate/Facultate cu profil de industrie alimentară, TPPA, CEPA, Ingineria şi Protecţia Mediului, Contract de Cercetare Aplicativă, Contract de Consultanţă Tehnică
  Experienţa profesională

  Perioada
  Funcţia sau postul ocupat

  Activităţi şi responsabilităţi principale  Numele şi adresa angajatorului  Tipul activităţii sau sectorul de activitate
  Perioada

  Funcţia sau postul ocupat

  Activităţi şi responsabilităţi principale
  Numele şi adresa angajatorului


  Tipul activităţii sau sectorul de activitate
  Peste 11 ani în Învăţământul Universitar şi cercetare
  Peste 11 ani în producţie (în industria chimică şi alimentară)

  De la 01 octombrie 2009 până în prezent
  Conferenţiar universitar doctor, titular poz. 20

  Disciplinele -Tehnologia laptelui şi a produselor din lapte,
  Tehnologii şi utilaje în industria zahărului, Igiena întreprinderilor agroalimentare şi protecţia mediului, Toxicologia produselor alimentare (la Ciclul I de Studii- „Licenţă”) şi „Analiza riscurilor şi punctelor critice de control în industria alimentară” (la Ciclul II de Studii– „Master”)
  Tehnologia laptelui şi a produselor din lapte – Curs şi Lucrări Practice
  Tehnologii şi utilaje în industria zahărului - Curs şi Lucrări Practice
  Principii generale de nutriţie umană –Curs şi Lucrări Practice
  Mecanisme de apărare a organismului împotriva poluării –Curs şi Lucrări Practice
  Igiena Unităţilor agroalimentare şi protecţia mediului– Curs şi Lucrări Practice
  Igiena şi biosecuritate alimentară – Curs şi Lucrări Practice
  Toxicologia produselor alimentare – Curs şi Lucrări Practice
  Analiza riscurilor şi punctelor critice de control în industria alimentară HACCP- Curs şi Lucr.Practice la Master (C.E.P.A.)

  Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (T.P.P.A.-Studii de LICENŢĂ) şi Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare (C.E.P.A. –Studii de MASTER) , Str A I. Cuza Nr 13, Cod 200585, Craiova, Dolj

  Didactic şi cercetare
  De la 01 octombrie 2009 până în prezent

  Şef Lucrări poz.22 şi Şef Lucrări poz.26 – ambele posturi în regim de „plata cu ora”

  Disciplinele „Metode moderne de conservare şi control al ambalării”, „Managementul aditivilor din produsele agroalimentare şi Proiect Tehnologic” – la Ciclul II – „Master” -„Managementul in agroturism si calitatea produselor agroalimentare” (M.A.C.P.A.)
  La ambele Discipline predau atât Cursurile cât şi Lucrările Practice

  Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură, Ciclul II – „Master” -„Managementul in agroturism si calitatea produselor agroalimentare” (M.A.C.P.A.), Str. Libertăţii nr. 19, Craiova, Dolj
  Didactic şi Cercetare
  Perioada de la 01 octombrie 2006 la 01 octombrie 2009
  Funcţia sau postul ocupat Lector universitar titular poz. 28
  Disciplinele -Tehnologia laptelui şi a produselor din lapte, Tehnologii şi utilaje în industria zahărului, Igiena Întreprinderilor de Industrie alimentară şi Protecţia Mediului, Toxicologia produselor alimentare
  Activităţi şi responsabilităţi principale Tehnologia laptelui şi a produselor din lapte – Curs şi Lucrări Practice
  Tehnologii şi utilaje în industria zahărului - Curs şi Lucrări Practice
  Principii generale de nutriţie umană –Curs şi Lucrări Practice
  Mecanisme de apărare a organismului împotriva poluării –Curs şi Lucrări Practice
  Igiena Unităţilor de Industrie alimentară şi Protecţia Mediului– Lucrări Practice
  Toxicologia produselor alimentare – Curs şi Lucrări Practice
  Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Str A I. Cuza Nr 13, Cod 200585, Craiova, Dolj
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic şi cercetare
  Perioada de la 01 octombrie 2002 la 01 octombrie 2006
  Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, poz. 45, Disciplinele: Tehnologia laptelui şi a produselor din lapte;
  Tehnologia cărnii şi a produselor din carne, Tehnologie şi utilaje în industria zahărului
  Activităţi şi responsabilităţi principale Tehnologia laptelui şi a produselor din lapte – Lucrări Practice
  Tehnologia cărnii şi a produselor din carne – Lucrări Practice
  Tehnologie şi utilaje în industria zahărului – Lucrări Practice
  Responsabil cu Construcţia şi Implementarea ISO 9001/2001 pe sistemul de predare în Facultatea de Horticultură
  Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Str A I. Cuza Nr 13, Cod 200585, Craiova, Dolj
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic şi cercetare
  Perioada De la 01 Octombrie 2000 la 01 octombrie 2002
  Funcţia sau postul ocupat Preparator Universitar, poz. 29, Disciplinele
  Tehnologiile laptelui şi a produselor din lapte; Tehnologiile cărnii şi a produselor din carne
  Activităţi şi responsabilităţi principale Tehnologia laptelui şi a produselor din lapte – Lucrări Practice
  Tehnologia cărnii şi a produselor din carne – Lucrări Practice
  Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Str A I. Cuza Nr 13, Cod 200585, Craiova, Dolj
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic şi cercetare
  Educaţie şi formare
  Perioada Decembrie 2000- Octombrie 2006, absolvit ca Şef Promoţie
  Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Exacte, Domeniul Chimie, Titlul Tezei de doctorat "Studiul privind îmbunătăţirea unor procese de oxido-reducere care apar la prelucrarea anumitor produse agroalimentare (lapte de vacă, lapte de soia)"
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Biochimia Laptelui de vacă şi a celui de soia, Electrochimie, Chimie Fizicală şi Coloidală, Chimie analitică, Chimia alimentelor, Chimie organică, Biochimia metabolică
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie
  Perioada 2002 – 2004
  Calificarea / diploma obţinută Auditor pe Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001/2001
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite SMC ISO 9000/2001, ISO 9001/2001, ISO 9004/2001
  Principii, Politici, Cerinţe, Cunoaştere, Construire, Implementare, Certificare
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala pentru Sistemele Calităţii S.C. Partener S.A. Bucureşti, certificată B.V.Q.I.
  Perioada 2001 - 2002
  Calificarea / diploma obţinută Certificat de Specialist în Chimia Sanitară, absolvit ca Şef Promoţie
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite „Actualităţi în Chimia Sanitară”,
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, Facultatea de Farmacie
  Perioada 1995 - 2000
  Calificarea / diploma obţinută Inginer Tehnolog de Industria alimentară, absolvit ca Şef Promoţie
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Sunt trecute în Foaia Matricolă – Anexa-
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Specializarea Tehnologia Produselor Alimentare
  Aptitudini şi competenţe pers.
  Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)
  Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
  Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
  Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
  Limba germană C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator
  independent
  B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
  Limba franceză B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
  Limba engleză A2 Utilizator elementar B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent A2 Utilizator elementar B2 Utilizator independent
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
  Competenţe şi abilităţi sociale -Spirit de echipă probat în mai multe contracte de cercetare CNCSIS, CALIST şi AGRAL (CEEX) la care am participat;
  -Din 2005 până în prezent - sunt preşedintele şi unul dintre membrii fondatori ai Asociaţiei Profesionale „Agr Al-Turism Oltenia ” (A.A-T.O. –O.N.G.) , organism non-profit, apolitic non-guvernamental care luptă pentru drepturile absolvenţilor din Facultăţile de Horticultură şi Agricultură ale Universităţii din Craiova, pentru drepturile studenţilor şi specialiştilor din agricultură, horticultură, industria alimentară, protecţia mediului, biologie
  -Membru în 6 Societăţi profesionale interne şi internaţionale
  Competenţe şi aptitudini organizatorice Peste 10 ani Experienţă în Managementul echipei atât la organizarea proiectării unor obiective industriale, la pornirea şi coordonarea producţiei (chiar în condiţii deosebite de stress), cât şi la organizarea instruirii teoretice şi practice pe linia protecţiei civile (în special a protecţiei anti-atomice, antinucleare şi a acţiunii în vederea diminuării efectelor unor calamităţi, având pregătire militară la nivel de vârf în cercetare chimică şi de radiaţie, armă chimică) pe întreg Combinatul Chimic Craiova (peste 4 ani Experienţă)

  O experienţă bună în Managementul de proiect si al echipei. Am fost şeful unei Echipe de cercetare din cadrul unui Contract de cercetare de excelenţă de tipul CEEX desfăşurat între 2005 şi 2008, am fost Director de contract de cercetare finanţat prin Programul Phare C.B.C. România-Bulgaria, am fost membru în Echipa de cercetare în cadrul a 8 programe de cercetare (în ultimii 10 ani) şi am coordonat în calitate de Conducător de Proiect peste 50 de Proiecte de Diplomă şi peste 5 Lucrări de Disertaţie în ultimii 10 ani

  Din 2009, Responsabil (persoană de contact) al Universităţii din Craiova în cadrul Asociaţiei Comunitare de tipul Grup de Acţiune Local « Asociaţia Primăriilor din Sudul Judeţului Dolj -Dunărea », în care Universitatea este partener de cercetare ştiinţifică şi prestator de servicii de consultanţă pentru 6 comune din nordul Dunării, judeţul Dolj.
  Competenţe şi aptitudini tehnice · În 1983 am realizat primul colorant de sinteză „roşu para cu dublă diazotare” din România – colorantul a fost prezentat ca Lucrarea Practică –Proiectul meu Tehnologic de la Bacalaureat
  · În 1983 am participat la montajul final, probele şi punerea în funcţiune a Fabricii de Recuperare Metanol din cadrul Uzinei II, Combinatul Chimic Craiova
  · În 1985 am participat la montajul final, probele ante-pornire şi punerea în funcţiune a Fabricii de Acetilenă din Gaz II (a doua ca mărime şi grad de risc din Europa la aceea dată) – o fabrică puternic automatizată (dispunând de cea mai înaltă tehnologie la vremea respectivă), procesul de producţie fiind condus şi monitorizat într-o proporţie de peste 85% din Sala de comandă
  · Între 1985-1990 am condus din Sala de comandă – ca specialist – Instalaţia de Piroliză II a Fabricii de Acetilenă din Gaz II, Secţia 2.1, Uzina II, Combinatul Chim. Craiova. Aici am fost remarcat şi premiat în mai multe rânduri pentru randamentele mari obţinute în condiţii speciale de securitate a muncii(singurul din Secţie cu 4 avansări „înainte de termen” în doar 5 ani)
  · Între 1990-1994 am fost încadrat – pe baza specialităţii militare în cercetare chimică şi radiaţie – ca funcţionar ad-tiv Protecţie Civilă, la SC Doljchim SA
  · Am participat –în funcţii de coordonare între 1995 -2010 la montajul final, probe şi pornire a unor obiective industriale:
  -tehnolog traducător – la prima fabrică de margarină de tipul „Wiesana” din România (în 1995),
  -consultant tehnic la proiectarea (realizarea Studiului de Fezabilitate şi Proiectului Tehnic) şi echiparea unei brutării (în localitatea Dăbuleni, fiind prima de acest fel din Oltenia realizată în urma unui proiect finanţat prin Fonduri Structurale)
  - consultant tehnic la unele proiecte construcţie şi utilare sau de extindere-modernizare abator şi fabrică de produse din carne - la un mare producător de profil din Oltenia (finanţare prin Fonduri Structurale, consultant în trei proiecte mari însumând peste 10 milioane Euro)
  - consultant tehnic la un proiect de construcţie depozit (unitate de păstrare în condiţii de refrigerare şi congelare produse din carne)
  - consultant tehnic la mai multe proiecte de construcţie laboratoare de cercetare şi/sau de analize produse agro-alimentare şi produse chimice
  - consultant tehnic – la elaborarea fluxurilor de personal, materii prime, alimente, materiale alimentare şi nealimentare, reziduuri pentru unele Pensiuni si restaurante din Oltenia (proiecte realizate tot prin cofinanţări din Fonduri Structurale)
  -trainer international într-un proiect în care unele firme producătoare de alimente au obţinut certificat european de „Seguridad alimentos
  -trainer H.A.C.C.P., consultant la proiectarea, construcţia şi implementarea S.M.C. conform S.R. E.N. I.S.O.9001-4/2001 la o fabrică de produse zaharoase din Craiova
  - Chimist, auditor şi trainer în cadrul unor proiecte de informare-conştientizare şi construcţie Management Arii Protejate în Regiunea Oltenia (finanţate prin POS Mediu)
  - Membru în Consiliul Naţional al Asociaţiei Române de Certificare şi Standardizare RENAR din 2012
  - Expert -Evaluator în peste 25 de Proiecte finanţate în 2012 prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (U.E.F.I.S.C.D.I.) – în cadrul Competiţiei „Cecuri pentru Inovare”- Domeniile de Agricultură şi Securitate Alimentară, Protecţia Mediului şi Biotehnologii
  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Atestat de programator - limbaj de programare Java şi Fox Pro, un bun utilizator al Pachetului de Utilitare MS Office 2007 şi al aplicaţiilor grafice Corel Draw, Photo Shop, MGI Photo Suite, un bun utilizator al unor pachete de software şi al unor utilitare de Proiectare asistată CAD şi Statistică
  Alte Cursuri FPC Formator, Auditor pentru S.M.M. conform ISO 14000, Auditor pentru S.M.C. conform ISO 9001,2,4/2001, Manager de proiect, Inspector Resurse Umane, Antreprenor
  Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de artă
  Alte competenţe şi aptitudini Fost sportiv
  Permis(e) de conducere Categoria B
  Informaţii suplimentare o Ca doctor în Ştiinţe Exacte, Domeniul Chimie (unul dintre domeniile de vârf din şcoala doctorală românească) am reuşit să obţin un nou tip de lapte de soia pe plan mondial (în care este exclusă fierberea produsului, eliminarea lipoxigenazelor fiind obţinută doar prin atac ionic) fapt ce mi-a adus atât o colaborare fructuoasă cu American Chemical Society din Washington D.C. cât şi nominalizările peste cinci ani consecutiv din Cataloagele internaţionale anuale şi aniversare Who’s who;
  o În ultimii 11 ani, peste 100 de lucrări ştiinţifice, dintre care peste 80% ca prim şi/sau unic autor prezentate (majoritatea şi publicate sau în curs de publicare) în Simpozioane, Conferinţe, Congrese ştiinţifice (pe domeniul alimentar şi de protecţia mediului) în ţară şi străinătate (în acestea fiind incluse şi cele cu coeficient ştiinţific de impact internaţional ISI Thompson);
  o participant activ la construirea, implementarea şi menţinerea SR EN ISO 9001/2000 -pe sistemul de predare - la Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova (Proiect Pilot tip CALIST ), responsabil cu calitatea sistemului de predare în cadrul Facultăţii în perioada 2002-2004;
  o participant activ în 1998 la Programul Joint Research Project - River Pollution Monitoring –Universitatea din Craiova, Romania and University of Luton, U.K.; programul de studiu si monitorizare a poluării râului Jiu de la Petroşani până la Dunăre, program finanţat de British Council şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Bucureşti;
  o director şi reprezentant al Universităţii din Craiova în Study on chemical analysis of soil on which crops are produced in the experimental obtained from Bechet, Research Contract 885 / 14.10.2008, finanţare Phare CBC RO-BG, RO2005/017-535.01.02.1;
  o director şi reprezentant al Universităţii din Craiova în Study on chemical analysis of certain agricultural products obtained from the experimental Bechet, Research Contract 886 / 14.10.2008, finanţare prin Phare CBC RO-BG RO2005/017-535.01.02.1;
  o asistant manager, expert chimist şi lector în Study on chemical analysis in water used in the experimental area Eco-irrigations Bechet ", research contracts finaţat prin Phare CBC RO-BG RO2005/017-535.01.02.18;
  o Romanian-prestigious award for work at the International Workshop "A Healthy Environment for Food Quality and Safety" organizat de the Romanian Academy for Agricultural and Forestry Sciences and the Balkan Environmental Association (B.EN.A.) - International Center for Agriculture and Food Protection (ICAFP) – pentru lucrarea prezentată "Environmental Risk's decreasing according To The European standard (ISO 9000:2000 QMS) Applied To Food Factories" –lucrare care în care se specifica importanţa apariţiei unui standard complex de calitate care să înglobeze atât Sistemul de management al Calităţii, Sistemul de Management al Mediului cât şi Sistemul de analiză a riscurilor H.A.C.C.P. – standard care a apărut 2 ani mai târziu în Europa şi celelalte ţări dezvoltate şi abia după 3 ani şi în România sub denumirea Sistemului de Siguranţă Alimentară conform ISO 22000/2005;
  o nominalizare - pentru activitatea desfăşurată până acum şi inserare biografie în "2000 Outstanding Intellectuals of the 21-st Century" - International Biographical Centre, Cambridge, England;
  o nominalizare - pentru activitatea desfăşurată până acum şi inserare biografie în Catalogul Marquis Who's Who in the World 2006- 23rd Edition;
  o nominalizare - pentru activitatea desfăşurată până acum şi inserare biografie în Catalogul Marquis Who's Who in Science and Engineering 2006 - 2007, “Science and Engineering”, 9th Edition;
  o nominalizare - pentru activitatea desfăşurată până acum şi inserare biografie în Catalogul Marquis Who's Who in Science and Engineering 2007 - 2008, “Science and Engineering”, 10th Anniversary Edition;
  o nominalizare - pentru activitatea desfăşurată până acum şi inserare biografie în Catalogul Marquis Who's Who in the World, 25th Silver Anniversary Edition , ediţie apărută în noiembrie 2007
  o nominalizare - pentru activitatea desfăşurată până acum şi inserare biografie în Catalogue of Marquis Who's Who in the World, 26th Edition, ediţie apărută în noiembrie 2009
  o nominalizare - pentru activitatea desfăşurată până acum şi inserare biografie în "Encyclopedia of Personalities in Romania", publicată prin Hübners Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG, CH edition, ediţie apărută în Noiembrie 2010,
  o nominalizări - pentru activitatea desfăşurată până acum şi inserare biografie în mai multe Catalogue of Marquis Who's Who, ediţii apărute până în decembrie 2011

 2. #2
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  72.763

 3. #3
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  1.062

 4. #4
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  72.763  Petre Savescu Multumesc frumos, Adi!
  Nu-mi mai place · Răspunde · 1 · 5 ore


  Adrian Pop Petre, tu faci parte din URIASII IN GAMDIRE AI NEAMULUI NOSTRU..stiu bine asta I Odata uniti....
  Îmi place · Răspunde · 1 · Chiar acum


  Scrie un răspuns...  Petre Savescu Uite, aici multumeam Tuturor Celor care au contribuit la Reusitele mele in cercetare pe anul 2016...punand in fata Tuturor Prietenilor pe Bunul Dumnezeu si rugandu-L sa ne ajute pe TOTI!  Nu-mi mai place · Răspunde · 6 · 5 ore


  Petre Savescu Voi intra putin mai tarziu pe FB pentru ca acum sunt tare ocupat... Va pup...
Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Taguri pentru acest subiect

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •