Dacă voi putea vreodată să alin suferința unei inimi, atunci nu voi fi trăit în zadar.
Dacă voi sădi speranța unei vieți, ori voi salva o biată pasăre rănită, atunci nu voi fi trăit în zadar.
Emily Dickson