Papornița Moșului
Rezultate 1 la 5 din 5

Subiect: Lucrarea nr 2 - Vizionarii Neamului nostru 2023 - Maratonul PACII

 1. #1
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  78.097

  Lucrarea nr 2 - Vizionarii Neamului nostru 2023 - Maratonul PACII

  Maratonul PĂCII al Piciumanilor.  Asociația AVANGARDA DE SACRIFICIU și Școala de afaceri online Zalmoxiană din Craiova au demarat în ianuarie 2022 proiectul Expoziția Păcii, realizat doar cu Piciumani de Grădiniță.

  Ne propunem ca prin acest proiect educațional să implementăm Cultul Angelic al Păcii la nivelul curățeniei Sufletești a Piciumanilor cu vârsta de până la 6 ani, concept pe care dorim să-l consolidam ulterior la nivel de școală primară și liceu printr-o Agenție de Turism de Explorări și un club al Exploratorilor Zalmoxieni cu cele 10 domenii de activitate.

  Ni s-au dezvăluit pașii și etapele Expoziției Păcii:

  Etapa 1.
  - Cele circa 50-60 de Grădinițe din Craiova își expun de anul trecut lucrările în spațiul firmelor noastre. Etapa finalizata!


  Etapa 2.
  - În judetul Dolj avem nevoie de un spațiu expozițional mult mai mare, pentru a expune Piciumanii din cele 355 de Grădinițe.


  Etapa 3.
  - Grădinițele Piciumanilor Români ( circa 30-35.000 ) ce se găsesc de-o parte și de alta a Prutului, își vor expune lucrările în Clădirea Parlamentului din București.


  Etapa 4.
  - La Bucium (judetul Brașov), unde Sfântul Arsenie Boca, Sfântul Pantelimon și Moș Ilie au stabilit să se construiască Catedrala Pacea Lumii, Grădinițele Piciumanilor de pe Terra ( circa 1.000.000 ) vor avea posibilitatea să-și expună lucrările. Aici vom construi Orașul PĂCII EDEN, între Mănăstirile Brâncoveni și Bucium, consolidând astfel triunghiul PĂCII, alături de Sarmizegetusa Capitala Păcii Mondiale și Templul Păcii de la Hațeg.

  Membrii celor 4 Entități Planetare:
  - Sfatul Bătrânilor
  - Consiliul Păcii
  - Echipa Zalmoxa
  - Clubul de la Craiova
  și-au propus ca pe lângă această Expoziție a Păcii să realizăm anual în cât mai multe localități si zone de pe Planeta Albastra MARATONUL PĂCII, ca sumă a tuturor Marșurilor Păcii din ziua respectivă, completând astfel până în anul 2050 Calendarul Păcii cu cele 365 de zile ale anului, devenind zile Internaționale ale Păcii!

  Acum patru ani, după finalizarea celor doua Marșuri ale Păcii de la Craiova, i-am spus lui Jeremy Gilley că ne dorim să realizăm împreună ca celelalte 364 de zile ale anului, alături de ziua de 27 Septembrie, să devină ZILE ALE PĂCII.

  Maratonul reprezintă o cursă atletică desfășurată pe o lungime de circa 42 km.

  Strategia și logistica organizării ciclic, pe toate continentele, pentru aceste Maratoane:

  - În Județul Dolj sunt aproximativ 500 de localități, orașe, comune și sate. Simultan, în fiecare localitate Piciumanii, după ce au participat la completarea planșetei grădiniței lor, ca exemplu, vor face un marș anual, în săptămâna 23 din 2024, Luni 03 Iunie, la ora 11 Timp de 30 de minute vor merge cu bannere, stegulețe tricolore și baloane colorate, pe o lungime de câteva sute de metri, scandând doar cuvântul PACE. În acest fel, cu siguranță, însumând aceste mici distanțe parcurse de acesti micuți de la toate grădinițele din județ, vom realiza ceea ce ne-am propus, adică acel Maraton de minim 42 Km.

  - în Jud Mehedinți, anual, în săptămâna 24 din 2025, Luni 10 Iunie, la aceeași ora 11, Timp de 30 de minute, Piciumanii din toate localitățile județului vor face exact ca cei din județul Dolj.

  - în Jud Olt, anual, în săptămâna 25 din 2025, Luni 17 Iunie, la aceeași ora 11, Timp de 30 de minute, Piciumanii din toate localitățile județului vor face exact ca cei din celelalte județe.

  șamd....Timp de 7 ani, pentru a organiza Marșurile PĂCII în toate zonele celor doua tari.

  România are 41 de județe la ora actuală.
  Republica Moldova are 13 Județe. În total sunt 54 de județe unde trăiește Neamul nostru Nobil.

  Anul are 52 de săptămâni.

  În fiecare săptămână a anului o să organizăm în fiecare județ, în aceeași zi, la aceeași oră, indiferent de anotimp, Maratonul Păcii.

  Finanțarea fiecărei grădinițe este în primul an de 100 euro, bani necesari pentru planșetă, banner, stegulețe, baloane, fluturași pe care Piciumanii să scrie PACE. În anii următori o să fie nevoie doar de 20 euro.

  Vom posta pe forumul Sfatul Bătrânilor un tabel pentru fiecare grădiniță în parte, indiferent de locația acesteia, în care se va menționa: data, țara, județul, localitatea, primăria, grădinița, sponsorii, persoanele de contact și lungimea acestor Marșuri ale Păcii.

  O să mai organizăm astfel de acțiuni în cele 312 zile ale anului ( 52 de zile fiind ocupate de acțiunile din România ), lucru perfect realizabil în alte țări din Europa. La nivel planetar multiplicăm întregul sistem expus mai sus, al acestor Maratoane ale PĂCII, ajungând să avem în aceeași zi mai multe astfel de acțiuni mediatizate, pe continente diferite. Ne punem mari sperante să avem până în anul 2050 întregul proiect finalizat, capabili de a permanetiza anual aceste acțiuni de Pace.

  In paralel cu Maratonul Pacii al Piciumanilor, putem organiza in zonele respective Maratonul Seniorilor.


  Realizările noastre până în acest moment din domeniul Păcii și cartea noastră de vizită:

  1.https://www.youtube.com/watch?v=xUU1PcMcxgE&t=726s
  PRINCIPII DE CONVIEȚUIRE PE PLANETA PĂCII

  2.Am reușit să organizăm Festivalul Păcii la Craiova pe data de 2 Iunie 2023.
  Festivalul Pacii, Craiova 2023 - YouTube
  Facebook


  Căutăm parteneri loiali, capabili, cinstiți și responsabili pentru a finaliza acest proiect educațional, 100 % facut public, care va avea consecințe benefice inimaginabile la nivel Planetar privind traiul Fericit, Sănătos și decent al tuturor semenilor.  DOAMNE AJUTĂ!

  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 17.08.2023 la 22:31.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 2. #2
  Senior Member
  Data înscrierii
  19.12.2016
  Posturi
  561
  Marathon of Peace

  The VANGUARD OF SACRIFICE Association and the Zalmoxian Online Business School from Craiova initiated in January 2022 the Peace Exhibition project, made exclusively by kindergarten children.

  Our goal through this educational project is to implement the Angelic Cult of Peace at the level of the spiritual purity of the children up to the age of 6, a concept that we aim to further consolidate at the primary and high school level through a Tourism Agency for Explorations and a club of Zalmoxian Explorers with 10 areas of activity.

  The steps and stages of the Peace Exhibition were revealed to us:

  Stage 1.

  About 50-60 kindergartens in Craiova have been showcasing their work in our companies' space since last year.
  Stage 2.

  In Dolj County, we need a much larger exhibition space to showcase the work of children from the 5-600 kindergartens.
  Stage 3.

  The Romanian kindergartens (about 30-35,000), which are located on both sides of the Prut River, will exhibit their work in the Parliament Building in Bucharest.
  Stage 4.

  In Bucium (Brașov County), where Saint Arsenie Boca, Saint Pantelimon, and Moș Ilie have established the World Peace Cathedral to be built, kindergartens from around the world (about 1,000,000) will have the opportunity to exhibit their work. Here we will build the City of EDEN Peace, between Brâncoveni and Bucium Monasteries, thus consolidating the triangle of Peace, alongside Sarmizegetusa, the Capital of World Peace, and the Temple of Peace in Hațeg.
  Members of the 4 Planetary Entities:

  The Council of Elders
  The Peace Council
  Zalmoxa Team
  Club from Craiova
  have proposed that, in addition to this Peace Exhibition, we annually organize in all localities and areas on the Blue Planet, the MARATHON OF PEACE.
  Four years ago, after completing the two Peace Marches in Craiova, I told Jeremy Gilley that we wish to make the other 364 days of the year, along with September 27, become DAYS OF PEACE.

  A marathon is an athletic race that takes place over a distance of about 42 km (26.2 miles).

  Strategy and logistics for the cyclical organization of these Marathons on all continents:

  In Dolj County, there are approximately 500 localities, cities, municipalities, and villages. Simultaneously, in each locality, the children, after participating in the completion of their kindergarten's display board, will do the following:

  In Dolj County, annually, in week 21 of 2024, Wednesday, at 11 o'clock for 30 minutes, they will walk with tricolor flags and colored balloons for a few hundred meters, chanting only the word PEACE. In this way, certainly by summing up these short distances traveled by these children from all kindergartens in the county, we will achieve what we set out to do, namely that Marathon of at least 42 km.

  In Mehedinti County, annually, in week 22, 2025, Wednesday, at the same time, for 30 minutes, the children from all localities in the county will do exactly like those in Dolj County.

  In Olt County, annually, in week 23, 2025, Wednesday, at the same time, for 30 minutes, the children from all localities in the county will do exactly like those in the other counties.

  And so on... Over 7 years, to organize Peace Marches in all areas.

  Romania currently has 41 counties.
  The Republic of Moldova has 13 counties.
  In total, there are 54 counties where our noble nation lives.

  The year has 52 weeks.

  Every week of the year, we will organize in each county, on the same day, at the same time, the Marathon of Peace.

  Funding for each kindergarten is 40 euros in the first year, money needed for display boards, flags, balloons, flyers on which children will write PEACE, and 10 euros in the following years.

  We will also organize such actions on the other 312 days of the year (52 days being occupied by actions in Romania), which is perfectly achievable in other European countries. At the planetary level, we multiply the entire system outlined above, of these Peace Marathons, ending up having several such publicized actions on the same day on different continents, depending on the season. We aim to have the entire project completed by 2050.

  Our achievements so far in the field of Peace and our visiting card:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=xUU1PcMcxgE&t=726s
  PRINCIPLES OF COEXISTENCE ON THE PLANET OF PEACE

  2. We managed to organize the Peace Festival in Craiova on June 2, 2023. (We need to make the presentation film).

  We are looking for loyal, capable, honest, and responsible partners to finalize this educational project by 2050, which will have unimaginable beneficial consequences at a planetary level concerning the Happy, Healthy, and decent living of all our fellow beings.

  GOD HELP US!!

 3. #3
  Senior Member
  Data înscrierii
  16.04.2020
  Locație
  Stuttgart
  Posturi
  108
  Succes si totul sa se realizeze

 4. #4
  Senior Member
  Data înscrierii
  19.12.2016
  Posturi
  561
  Maratonul PĂCII  Asociația AVANGARDA DE SACRIFICIU și Școala de afaceri online Zalmoxiană din Craiova au demarat în ianuarie 2022 proiectul Expoziția Păcii, realizat doar cu Piciumani de Grădiniță.

  Ne propunem ca prin acest proiect educațional să implementăm Cultul Angelic al Păcii la nivelul curățeniei Sufletești a Piciumanilor cu vârsta de până la 6 ani, concept pe care dorim să-l consolidam ulterior la nivel de școală primară și liceu printr-o Agenție de Turism de Explorări și un club al Exploratorilor Zalmoxieni cu cele 10 domenii de activitate.

  Ni s-au dezvăluit pașii și etapele Expoziției Păcii:

  Etapa 1.
  - Cele circa 50-60 de Grădinițe din Craiova își expun de anul trecut lucrările în spațiul firmelor noastre.


  Etapa 2.
  - În judetul Dolj avem nevoie de un spațiu expozițional mult mai mare, pentru a expune Piciumanii din cele 355 de Grădinițe.


  Etapa 3.
  - Grădinițele Piciumanilor Români ( circa 30-35.000 ) ce se găsesc de-o parte și de alta a Prutului, își vor expune lucrările în Clădirea Parlamentului din București.


  Etapa 4.
  - La Bucium (judetul Brașov), unde Sfântul Arsenie Boca, Sfântul Pantelimon și Moș Ilie au stabilit să se construiască Catedrala Pacea Lumii, Grădinițele Piciumanilor de pe Terra ( circa 1.000.000 ) vor avea posibilitatea să-și expună lucrările. Aici vom construi Orașul PĂCII EDEN, între Mănăstirile Brâncoveni și Bucium, consolidând astfel triunghiul PĂCII, alături de Sarmizegetusa Capitala Păcii Mondiale și Templul Păcii de la Hațeg.

  Membrii celor 4 Entități Planetare:
  - Sfatul Bătrânilor
  - Consiliul Păcii
  - Echipa Zalmoxa
  - Clubul de la Craiova
  și-au propus ca pe lângă această Expoziție a Păcii să realizăm anual în cât mai multe localități si zone de pe Planeta Albastra MARATONUL PĂCII, ca sumă a tuturor Marșurilor Păcii din ziua respectivă, completând astfel*până în anul 2050 Calendarul Păcii cu cele 365 de zile ale anului, devenind zile Internaționale ale Păcii!

  Acum patru ani, după finalizarea celor doua Marșuri ale Păcii de la Craiova, i-am spus lui Jeremy Gilley că ne dorim să realizăm împreună ca celelalte 364 de zile ale anului, alături de ziua de 27 Septembrie, să devină ZILE ALE PĂCII.

  Maratonul reprezintă o cursă atletică desfășurată pe o lungime de circa 42 km.

  Strategia și logistica organizării ciclic, pe toate continentele, pentru aceste Maratoane:

  - În Județul Dolj sunt aproximativ 500 de localități, orașe, comune și sate. Simultan, în fiecare localitate Piciumanii, după ce au participat la completarea planșetei grădiniței lor, ca exemplu, vor face un marș *anual, în săptămâna 23 din 2024, Luni 03 Iunie, la ora 11 Timp de 30 de minute vor merge cu bannere, stegulețe tricolore și baloane colorate, pe o lungime de câteva sute de metri, scandând doar cuvântul PACE. În acest fel, cu siguranță, însumând aceste mici distanțe parcurse de acesti micuți de la toate grădinițele din județ, vom realiza ceea ce ne-am propus, adică acel Maraton de minim 42 Km.

  - în Jud Mehedinți, anual, în săptămâna 24 din 2025, Luni 10 Iunie, la aceeași ora 11, Timp de 30 de minute, Piciumanii din toate localitățile județului vor face exact ca cei din județul Dolj.

  - în Jud Olt, anual, în săptămâna 25 din 2025, Luni 17 Iunie, la aceeași ora 11, Timp de 30 de minute, Piciumanii din toate localitățile județului vor face exact ca cei din celelalte județe.

  șamd....Timp de 7 ani, pentru a organiza Marșurile PĂCII în toate zonele.

  România are 41 de județe la ora actuală.
  Republica Moldova are 13 Județe.*În total sunt 54 de județe unde trăiește Neamul nostru Nobil.

  Anul are 52 de săptămâni.

  În fiecare săptămână a anului o să organizăm în fiecare județ, în aceeași zi, la aceeași oră, indiferent de anotimp, Maratonul Păcii.

  Finanțarea fiecărei grădinițe este în primul an de 100 euro, bani necesari pentru planșetă, banner, stegulețe, baloane, fluturași pe care Piciumanii să scrie PACE. În anii următori o să fie nevoie doar de 20 euro.

  Vom posta pe forumul Sfatul Bătrânilor un tabel pentru fiecare grădiniță în parte, indiferent de locația acesteia, în care se va menționa: data, țara, județul, localitatea, primăria, grădinița, sponsorii, persoanele de contact și lungimea acestor Marșuri ale Păcii.

  O să mai organizăm astfel de acțiuni în cele 312 zile ale anului ( 52 de zile fiind ocupate de acțiunile din România ), lucru perfect realizabil în alte țări din Europa. La nivel planetar multiplicăm întregul sistem expus mai sus, al acestor Maratoane ale PĂCII, ajungând să avem în aceeași zi mai multe astfel de acțiuni mediatizate, pe continente diferite. Ne punem mari sperante să avem până în anul 2050 întregul proiect finalizat, capabili de a permanetiza anual aceste acțiuni de Pace.


  Realizările noastre până în acest moment din domeniul Păcii și cartea noastră de vizită:

  1.https://www.youtube.com/watch?v=xUU1PcMcxgE&t=726s
  PRINCIPII DE CONVIEȚUIRE PE PLANETA PĂCII

  2.Am reușit să organizăm Festivalul Păcii la Craiova pe data de 2 Iunie 2023.
  Festivalul Pacii, Craiova 2023 - YouTube
  Facebook


  Căutăm parteneri loiali, capabili, cinstiți și responsabili pentru a finaliza acest proiect educațional, 100 % facut public, care va avea consecințe benefice inimaginabile la nivel Planetar privind traiul Fericit, Sănătos și decent al tuturor semenilor.  DOAMNE AJUTĂ!

 5. #5
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  78.097
  Project Number 2 - Visions of Our Nation 2023 - Peace Marathon
  The Piciumans' Peace Marathon.


  The AVANT-GARDE OF SACRIFICE Association and the Zalmoxian Online Business School in Craiova initiated the Peace Exhibition project in January 2022, created exclusively by Kindergarten Piciumans.


  Our educational goal with this project is to implement the Angelic Cult of Peace at the level of the Piciumans' Soul purity, aged up to 6 years old. We intend to further consolidate this concept at the primary and high school levels through an Exploration Tourism Agency and a Zalmoxian Explorers Club with its 10 fields of activity.


  The steps and stages of the Peace Exhibition have been revealed to us:


  Stage 1.
  - Around 50-60 Kindergartens in Craiova have been showcasing their works in our company's space since last year. This stage is completed!


  Stage 2.
  - In Dolj County, we need a much larger exhibition space to showcase the Piciumans from the 355 Kindergartens.


  Stage 3.
  - The Kindergartens of Romanian Piciumans (around 30-35,000), located on both sides of the Prut River, will showcase their works in the Parliament Building in Bucharest.
  Stage 4.
  - In Bucium (Brașov County), where Saint Arsenie Boca, Saint Pantelimon, and Moș Ilie have decided to build the Cathedral of World Peace, the Piciumans from Earth (around 1,000,000) will have the opportunity to showcase their works. Here, we will build the CITY OF PEACE EDEN, between the Brâncoveni and Bucium Monasteries, thus strengthening the Triangle of Peace, alongside Sarmizegetusa, the Capital of World Peace, and the Temple of Peace in Hațeg.


  The members of the 4 Planetary Entities:
  - Council of Elders
  - Peace Council
  - Zalmoxa Team
  - Craiova Club
  have set out to not only carry out this Peace Exhibition but also annually organize the PEACE MARATHON in as many localities and areas on the Blue Planet as possible, thus completing the Peace Calendar with 365 days by the year 2050, becoming International Peace Days!


  Four years ago, after completing the two Peace Marches in Craiova, we told Jeremy Gilley that we wanted to work together to make the other 364 days of the year, along with September 27th, become DAYS OF PEACE.


  The marathon represents an athletic race over a distance of about 42 km.


  The strategy and logistics for organizing these Marathons cyclically on all continents:
  - In Dolj County, there are approximately 500 localities, towns, communes, and villages. Simultaneously, in each locality, Piciumans, after participating in completing their kindergarten's board, as an example, will conduct an annual march in the week 23 of 2024, on Monday, June 3rd, at 11 AM. For 30 minutes, they will march with banners, tricolor flags, and colored balloons for a few hundred meters, chanting only the word PEACE. In this way, certainly, by adding up these small distances covered by these little ones from all the kindergartens in the county, we will achieve what we set out to do, a Marathon of at least 42 km.


  - In Mehedinți County, annually, in week 24 of 2025, on Monday, June 10th, at the same time, Piciumans from all localities in the county will do the same as those in Dolj County.


  - In Olt County, annually, in week 25 of 2025, on Monday, June 17th, at the same time, Piciumans from all localities in the county will do the same as those in other counties.


  And so on... For 7 years, to organize the Peace Marches in all areas of the two countries.


  Romania currently has 41 counties.
  The Republic of Moldova has 13 counties. In total, there are 54 counties where our Noble Nation lives.


  The year has 52 weeks.


  Each week of the year, we will organize the Peace Marathon in every county, on the same day, at the same time, regardless of the season.


  The funding for each kindergarten in the first year is 100 euros, necessary for the board, banner, flags, balloons, and flyers on which Piciumans will write PEACE. In the following years, only 20 euros will be needed.
  We will post a table for each kindergarten on the Council of Elders forum, regardless of its location, indicating the date, country, county, locality, municipality, kindergarten, sponsors, contact persons, and the length of these Peace Marches.


  We will organize such actions in 312 days of the year (52 days being occupied by actions in Romania), which is perfectly achievable in other European countries. At a global level, we will replicate the entire system of these Peace Marathons, aiming to complete the project by 2050, capable of perpetuating these annual Peace actions.


  In parallel with the Piciumans' Peace Marathon, we can also organize the Seniors' Marathon in the respective areas.


  Our achievements so far in the field of Peace and our visiting card:


  1. https://www.youtube.com/watch?v=xUU1PcMcxgE&t=726s
  PRINCIPLES OF COEXISTENCE ON THE PLANET OF PEACE


  2. We managed to organize the Peace Festival in Craiova on June 2, 2023.
  Peace Festival, Craiova 2023 - YouTube
  Facebook


  We are looking for loyal, capable, honest, and responsible partners to complete this 100% publicly available educational project, which will have unimaginable beneficial consequences at the planetary level regarding the Happy, Healthy, and Decent life of all fellow beings.

  GOD HELP!
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •