BOGDAN CAZACU

EMAIL ADDRESS:
Cazacu.bogdan657@gmail.com
LIMBI VORBITE

Română – nativ
Rusă – fluent
Ucraineană - intermediar
Engleză – fluent
Japoneză – Intermediar

WORK EXPERIENCE


Omron Corporation
Traducător (Proiect)
31/01/2017-31/03/2017
Coordonarea proiectului de implementare a limbii române într-un program digital de autocorecție.

Au fost analizate preferințele de vocabular ale potențialilor utilizatori și în baza analizei a fost formată baza de date (vocabularul programului).
Gramatica limbii române a fost structurizată astfel ca ulterior să fie integrată în sistemul programului de autocorecție.

Groovy English School
Profesor (limba engleză)
03/2017-03/2018
Profesor de limbă engleză în cadrul unei școali de copii cu dizabilități.

Complexitatea circumstanțelor a unei școli de copii cu dizabilități face responsabilitățile de profesor a fi mai vaste și mai dinamice. Obiectivul de bază a fost asigurarea unui mediu neprimejdios și distractiv pentru copii. Limba engleză era predată prin intermediul activităților distractive.
- Elaborarea, prepararea și desfășurarea lecțiilor de limbă engleză;
- Menținerea unui mediu favorabil pentru studierea limbii engleze. Comunicarea cu studenții doar în limba engleză;
- Asigurarea unui spațiu neprimejdios pentru sănătatea copiilor și monitorizarea lor;
- Încurajarea copiilor de a fi mai siguri de sine și de a interacționa corect cu alți copii;
- Etc.

Kinder Kids International School
Profesor (limba engleză)
07/2017-03/2021
Profesor de limbă engleză în cadrul unei școali-grădinițe bi-lingvă.

Sarcinile principale erau siguranța copiilor și predarea limbii engleză , atât în timpul orelor cât și în timpul activităților distractive. Procesul de învățământ (Schooltime) și de grădiniță (Daycare) decurgea în limba engleză. În prima jumătate a zilei erau desfășurate lecțiile de limbă engleză, matematică în limba engleză, crafting, etc. conform orarului de studii. După masă se trecea în regimul de grădiniță unde copiii aveau varii activități distractive de dezvoltare motrică și intelectuală, jocuri, înscenări, lectură, etc. Un aspect important al școlii era multiculturalismul. Astfel copiii erau familiarizați cu existența altor țări, culturi, limbi și accente.

Fabrica de Conserve Călărași S.R.L.
Manager de Proiect
07/2018-02/2021
În procesul de studiere a industriei din Republica Moldova și posibilităților economice a țării, am cunoscut despre fabrica de conserve Călărași, care în pofida greutăților financiare prin care a trecut, nu și-a schimbat principiul de a oferi consumatorilor săi un produs natural.
Acest aspect al companiei m-a făcut să îmi doresc să promovez produsele fabricii peste hotarele țării, fapt pentru care am contactat fabrica și mi-am propus aportul.

La etapa inițială am studiat procesul de producție, caracteristicile și beneficiile de sănătate ale produselor fabricii. În continuare am elaborat planul de acțiuni a proiectului de vânzare, care a fost coordonat cu conducerea făbricii și aprobat. Am studiat piața locală, preferințele de consum, aspectele culturale locale, etc. Au fost identificați principalii distribuitori al tipurilor de produse ce le putea propune fabrica și s-a format o strategie de promovare și o scrisoare de ofertă tip, ce putea fi ușor modificată în dependență de caz.

TOSEI L.L.C.
Manager de Proiect
02/2020-03/2021
La invitația Directorului S.R.L. Tosei, am fost angajat în calitate de Manager de Proiect.
S.R.L. Tosei este o companie de trading internațională în domeniul mașinăriilor și tehnicilor de extragere și prelucrare a resurselor naturale ce sunt dificile în extragere.

Procesul de lucru era organizat în bază de proiect. Proiectele de bază au fost:
- Sistemul de protecție pasivă anti-incendiu Darmatt.
- Piese pentru platformele de extragere a petrolului.
- Grinde de fier.
Pentru fiecare proiect în parte au fost studiate propiretățile tehnice și calitățile produsului, a fost analizată piața și au fost identificate țările țintă pentru realizarea produselor. În conlucrare cu departamentul de promovare și marketing, au fost dezvoltate strategiile de promovare și elaborate prezentarările de produs. Odată ce strategia era stabilită se dădea start campaniei de promovare locală și campaniei de promovare contextuală (direct la potențialii clienți) în rețea.
După identificarea cumpărătorului se trecea la procesul de negociere și în cazul acordului proiectul era redirecționat către departamentul juridic.

Seminarul Teologic Ortodox din Chișinău
Profesor (limba engleză)
09/2021-present
Crearea curiculei pentru clasele a X-a, a XI-a și a XII-a și predarea lmbii engleze conform curiculei și obiectivelor propuse.EDUCATION


Liceul Teoretic “Orizont” (Moldo-Turc)
09/2012-05/2015
https://orizont.org/en/
Gradul Liceal – profil Real (Matematică, informatică, etc.)

Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova
09/2015-09/2019
https://teologie.md/
Licență în Teologie

Universitatea Internațională din Kobe
03/2016-04/2021
https://www.kobe-kiu.ac.jp/
Licență în Economie

Universitatea de Stat din Moldova
08/2021-prezent
https://usm.md/
Masterat în Design de Landșaft și Spații Verzi

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere”
08/2021-prezent
https://uspee.md/
Masterat în Dreptul Afaceriloe