Aceasta este treimea trăirii de suflet: iubirea, credința și nădejdea, zise și virtuțile sufletului. Mișcarea iubirii este credința și limbajul iubirii este nădejdea. Deci o iubire completă este cu nădejde și credință totodată (Ierom. Ghelasie Gheorghe).