[COLOR=var(--primary-text)]Sfntul Nil Grăitorul de Dumnezeu

[/COLOR]

[COLOR=var(--secondary-text)]11h [/COLOR][COLOR=var(--primary-text)],, Să nu ne mhnim, să nu ne amărm, căci satan se bucură de mhnirea, amestecul, tulburarea inimii, ca lupul de furtună şi vifor spre a răpi oile; să nu ne răpească satan tocmai pacea sufletească şi liniştea sufletului; să nu trăim n necaz, tulburare; să nu fim sterpi duhovniceşte şi să nu ne strice vrăjmaşul neguţătoria cu Mărgăritarul de bun preţ; să nu ne lăsăm niciun minut supăraţi sau necăjiţi, precum spune n Cuvnt ceresc. Ispita, durerea dinlăuntru, gndurile rele trebuiesc nvinse. (…) Hristos trimite ispite, ncercări att păcătoşilor, ct şi sfinţilor. Sunt şi pricini pentru care Hristos ngăduie ispitirea sfinţilor. Nevoitorii sunt ispitiţi să devină mai sfinţi; leneşii, spre a se păzi de cele ce-i vatămă; cei adormiţi, spre a se trezi; cei depărtaţi, spre a se apropia de Hristos; iar casnicii, clerul şi monahismul, spre a se sălăşlui mai cu ndrăzneală. “

Schiarhiereu NiL Dorobanțu ,
Mistica , pag. 138-139

[/COLOR][/COLOR]