Papornița Moșului
Rezultate 1 la 5 din 5

Subiect: Cluster MEDGreen

 1. #1
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.640

  Cluster MEDGreen

  [COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.8)]Cluster MEDGreen

  [COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.6)]Asociaţia "Cluster" pentru Promovarea Afacerilor Specializate în Ecotehnologii şi Surse Alternative de Energie
  (Regiunea Sud-Est şi Regiunea Bucureşti-Ilfov)[/COLOR]
  [/COLOR]
  [COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.8)]Asociaţia este persoană juridică română, de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, care funcţionează potrivit legislaţiei române, Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000.[/COLOR][COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.8)][/COLOR]
  [COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.8)][/COLOR][COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.8)]Scopul Asociaţiei îl reprezintă facilitarea şi promovarea cooperării dintre întreprinderi, oameni de afaceri, instituții de cercetare şi învăţământ, precum şi alte organizații care să contribuie sau să sprijine activitățile inovative pentru realizarea de produse şi servicii competitive pe plan naţional şi internațional, cu valoare adăugată ridicată şi pentru a genera locuri de munca şi oportunităţi de dezvoltare durabilă regională.
  [/COLOR]
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 2. #2
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.640
  Obiectivele Asociaţiei Cluster MEDGreen


  Asociaţia acţionează în vederea atingerii următoarelor obiective:

  • Sprijinirea, promovarea şi participarea la elaborarea politicilor, managementului şi ingineriei competitivităţii integrate în domeniul ecotehnologiilor şi surselor alternative de energie;
  • Promovarea şi dezvoltarea competitivă a următoarelor domenii: cercetare, educație, inovare, producţie, comercializare şi utilizare eficientă a ecotehnologiilor şi surselor alternative de energie;
  • Producţia de energie ecologică / verde prin valorificarea potenţialului şi resurselor regenerabile existente, a tehnologiilor de colectare şi procesare a deşeurilor, în vederea valorificării acestora prin reciclare şi reducerea impactului asupra mediului înconjurător;
  • Cercetarea-dezvoltarea şi inovarea în domeniul de activitate al clusterului;
  • Promovarea tehnologiilor inovative şi sustenabile, a eficienţei energetice în domeniul construcţiilor clădirilor, administrării şi întreţinerii acestora, a materialelor şi echipamentelor, managementul fluxului de materiale;
  • Promovarea conceptelor de dezvoltare durabilă şi de economie verde prin metode şi politici de planificare spațială şi dezvoltare regională.
  • Creşterea interacţiunilor dintre firme, instituţii şi mediul academic precum şi alte entităţi implicate în dezvoltarea tehnologiilor noi sustenabile şi eco-eficiente, susţinerea utilizării resurselor de energie regenerabilă şi creşterea eficienţei energetice;
  • Încurajarea cooperării şi facilitarea accesului la informaţii, precum şi crearea unor baze de date comune;
  • Reprezentarea intereselor membrilor Asociației, în conformitate cu mandatul oferit de aceștia:
  • Implicarea activă la nivel legislativ, prin propuneri de proiecte, strategii locale/naţionale/ internaţionale şi participarea la elaborarea Asociaţiei, managementului şi ingineriei competitivităţii integrate în domeniul ecotehnologiilor şi surselor alternative de energie;
  • Organizarea misiunilor tehnico-economice şi a programelor de schimb de experienţă în vederea facilitării transferului de cunoştinţe şi formarea unor parteneriate strategice internaţionale;
  • Contribuţia la consolidarea capacităţii instituţionale a membrilor Asociaţiei prin sprijin acordat în identificarea de surse de finanţare nerambursabilă, elaborarea de propuneri de proiecte şi implementarea coordonată a acestora;
  • Sprijinea dezvoltării firmelor din domeniu, înfiinţării noilor firme şi atragerea de investiţii noi în domeniul economic de interes.
  • Oferirea de consultanţă şi asistenţă specializată pentru membrii Asociaţiei şi pentru terţi.  [COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.8)] Domeniile de Acţiune ale
  Asociaţiei Cluster MEDGreen
  • Elaborarea şi implementarea strategiei de competitivitate a clusterului;
  • Elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană, naţională și/sau din surse terţe, cu scopul de a dezvolta clusterul şi de a realiza progresul entităților componente ale Asociaţiei;
  • Promovarea şi realizarea de parteneriate public-private în domeniile de interes al asociaţiei;
  • Asigurarea diseminării informaţiilor privind progresul tehnologic şi a instruirii profesionale continue a membrilor clusterului;
  • Desfăşurarea unor acţiuni de lobby (promovare) pe lângă instituţiile guvernamentale, în vederea adoptării de acte normative în domeniul de activitate al clusterului;
  • Desfăşurarea unor acţiuni de lobby (promovare) pe lângă persoane fizice sau juridice a căror participare în cadrul clusterului ar putea aduce beneficii acestuia;
  • Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare dezvoltării clusterului;
  • Capacitarea autorităţilor publice locale pentru susţinerea dezvoltării clusterului;
  • Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare între firme membre ale clusterului într-un climat de afaceri propice, respectând regulile concurenţei loiale, prin mijloace proprii cât şi prin efortul membrilor;
  • Colaborarea cu instituţiile guvernamentale naţionale şi internaţionale pentru a facilita misiunile economice şi vizitele de afaceri în domeniul de activitate al clusterului, în vederea dezvoltării colaborării economice reciproc avantajoase;
  • Identificarea grupurilor de interese specifice din interiorul clusterului şi organizarea acestora pentru derularea de programe şi proiecte specifice în domenii de interes, care să faciliteze colaborarea în cadrul clusterului şi în afara acestuia;
  • Elaborarea şi exploatarea unui sistem informaţional comun şi derularea unor proiecte complementare comune;
  • Susţinerea şi promovarea înfiinţării megaclusterelor (clustere de clustere) şi a reţelelor de firme de succes în Uniunea Europeană;
  • Susţinerea şi promovarea activităţilor de cercetare şi inovare ale agenţilor economici în zonă, facilitând transferul de politici, management, tehnologie avansată;
  • Organizarea de evenimente tehnico-economice cu impact major în mediul de afaceri şi socio-cultural;
  • Promovarea surselor noi şi regenerabile de energie pe piaţa naţională şi regională;
  • Promovarea realizării unor lucrări/investiţii în domeniul infrastructurii energetice care să ţină seama de programele Uniunii Europene, de cele naţionale şi regionale;
  • Managementul unor structuri de promovare şi susţinere a afacerilor din domeniul specific de interes al asociaţiei;
  • Promovarea şi armonizarea activităţilor comune în domeniul de protecţie a mediului;
  • Crearea şi promovarea brand-ului pentru cluster;
  • Organizarea cadrului de colaborare între membrii clusterului prin creşterea volumului schimburilor de informaţii, prin implementarea unei conexiuni permanente între bazele de date şi promovarea constantă a relaţiilor de afaceri între firme;
  • Informarea publicului larg cu privire la domeniul energiei provenite din surse regenerabile;
  • Oferirea de consultanţă şi asistenţă pentru membrii Asociaţiei şi pentru terţi, contra unei taxe diferenţiate în funcţie de beneficiarul acestor servicii, respectiv în funcţie de deţinerea de către acesta a calităţii de Membru fondator, Membru asociat, Membru de onoare sau terţ;
  • Asocierea cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate;
  • Desfăşurarea unor activităţi comerciale generatoare de venituri, cu caracter accesoriu;
  • Alte activităţi care să asigure realizarea scopului şi a obiectivelor Asociaţiei.
  [/COLOR]
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 3. #3
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.640
  1111111111111111111Obiectivele Asociaţiei Cluster MEDGreen

  Asociaţia acţionează în vederea atingerii următoarelor obiective:

  • Sprijinirea, promovarea şi participarea la elaborarea politicilor, managementului şi ingineriei competitivităţii integrate în domeniul ecotehnologiilor şi surselor alternative de energie;
  • Promovarea şi dezvoltarea competitivă a următoarelor domenii: cercetare, educație, inovare, producţie, comercializare şi utilizare eficientă a ecotehnologiilor şi surselor alternative de energie;
  • Producţia de energie ecologică / verde prin valorificarea potenţialului şi resurselor regenerabile existente, a tehnologiilor de colectare şi procesare a deşeurilor, în vederea valorificării acestora prin reciclare şi reducerea impactului asupra mediului înconjurător;
  • Cercetarea-dezvoltarea şi inovarea în domeniul de activitate al clusterului;
  • Promovarea tehnologiilor inovative şi sustenabile, a eficienţei energetice în domeniul construcţiilor clădirilor, administrării şi întreţinerii acestora, a materialelor şi echipamentelor, managementul fluxului de materiale;
  • Promovarea conceptelor de dezvoltare durabilă şi de economie verde prin metode şi politici de planificare spațială şi dezvoltare regională.
  • Creşterea interacţiunilor dintre firme, instituţii şi mediul academic precum şi alte entităţi implicate în dezvoltarea tehnologiilor noi sustenabile şi eco-eficiente, susţinerea utilizării resurselor de energie regenerabilă şi creşterea eficienţei energetice;
  • Încurajarea cooperării şi facilitarea accesului la informaţii, precum şi crearea unor baze de date comune;
  • Reprezentarea intereselor membrilor Asociației, în conformitate cu mandatul oferit de aceștia:
  • Implicarea activă la nivel legislativ, prin propuneri de proiecte, strategii locale/naţionale/ internaţionale şi participarea la elaborarea Asociaţiei, managementului şi ingineriei competitivităţii integrate în domeniul ecotehnologiilor şi surselor alternative de energie;
  • Organizarea misiunilor tehnico-economice şi a programelor de schimb de experienţă în vederea facilitării transferului de cunoştinţe şi formarea unor parteneriate strategice internaţionale;
  • Contribuţia la consolidarea capacităţii instituţionale a membrilor Asociaţiei prin sprijin acordat în identificarea de surse de finanţare nerambursabilă, elaborarea de propuneri de proiecte şi implementarea coordonată a acestora;
  • Sprijinea dezvoltării firmelor din domeniu, înfiinţării noilor firme şi atragerea de investiţii noi în domeniul economic de interes.
  • Oferirea de consultanţă şi asistenţă specializată pentru membrii Asociaţiei şi pentru terţi.  [COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.8)] Domeniile de Acţiune ale
  Asociaţiei Cluster MEDGreen


  • Elaborarea şi implementarea strategiei de competitivitate a clusterului;
  • Elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană, naţională și/sau din surse terţe, cu scopul de a dezvolta clusterul şi de a realiza progresul entităților componente ale Asociaţiei;
  • Promovarea şi realizarea de parteneriate public-private în domeniile de interes al asociaţiei;
  • Asigurarea diseminării informaţiilor privind progresul tehnologic şi a instruirii profesionale continue a membrilor clusterului;
  • Desfăşurarea unor acţiuni de lobby (promovare) pe lângă instituţiile guvernamentale, în vederea adoptării de acte normative în domeniul de activitate al clusterului;
  • Desfăşurarea unor acţiuni de lobby (promovare) pe lângă persoane fizice sau juridice a căror participare în cadrul clusterului ar putea aduce beneficii acestuia;
  • Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare dezvoltării clusterului;
  • Capacitarea autorităţilor publice locale pentru susţinerea dezvoltării clusterului;
  • Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare între firme membre ale clusterului într-un climat de afaceri propice, respectând regulile concurenţei loiale, prin mijloace proprii cât şi prin efortul membrilor;
  • Colaborarea cu instituţiile guvernamentale naţionale şi internaţionale pentru a facilita misiunile economice şi vizitele de afaceri în domeniul de activitate al clusterului, în vederea dezvoltării colaborării economice reciproc avantajoase;
  • Identificarea grupurilor de interese specifice din interiorul clusterului şi organizarea acestora pentru derularea de programe şi proiecte specifice în domenii de interes, care să faciliteze colaborarea în cadrul clusterului şi în afara acestuia;
  • Elaborarea şi exploatarea unui sistem informaţional comun şi derularea unor proiecte complementare comune;
  • Susţinerea şi promovarea înfiinţării megaclusterelor (clustere de clustere) şi a reţelelor de firme de succes în Uniunea Europeană;
  • Susţinerea şi promovarea activităţilor de cercetare şi inovare ale agenţilor economici în zonă, facilitând transferul de politici, management, tehnologie avansată;
  • Organizarea de evenimente tehnico-economice cu impact major în mediul de afaceri şi socio-cultural;
  • Promovarea surselor noi şi regenerabile de energie pe piaţa naţională şi regională;
  • Promovarea realizării unor lucrări/investiţii în domeniul infrastructurii energetice care să ţină seama de programele Uniunii Europene, de cele naţionale şi regionale;
  • Managementul unor structuri de promovare şi susţinere a afacerilor din domeniul specific de interes al asociaţiei;
  • Promovarea şi armonizarea activităţilor comune în domeniul de protecţie a mediului;
  • Crearea şi promovarea brand-ului pentru cluster;
  • Organizarea cadrului de colaborare între membrii clusterului prin creşterea volumului schimburilor de informaţii, prin implementarea unei conexiuni permanente între bazele de date şi promovarea constantă a relaţiilor de afaceri între firme;
  • Informarea publicului larg cu privire la domeniul energiei provenite din surse regenerabile;
  • Oferirea de consultanţă şi asistenţă pentru membrii Asociaţiei şi pentru terţi, contra unei taxe diferenţiate în funcţie de beneficiarul acestor servicii, respectiv în funcţie de deţinerea de către acesta a calităţii de Membru fondator, Membru asociat, Membru de onoare sau terţ;
  • Asocierea cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate;
  • Desfăşurarea unor activităţi comerciale generatoare de venituri, cu caracter accesoriu;
  • Alte activităţi care să asigure realizarea scopului şi a obiectivelor Asociaţiei.
  [/COLOR]
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 4. #4
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.640
  Calitatea de Membru asociat se dobândeşte prin admiterea unei cereri de înscriere adresată Adunării Generale şi achitarea taxei de intrare în cazul Membrilor asociaţi.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 5. #5
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  76.640
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •