"Ne ndreptăm spre Dumnezeu nu mergnd, ci iubind!" Fericitul Augustin