Pagina 11 din 11 PrimulPrimul 1234567891011
Rezultate 101 la 109 din 109

Subiect: Afurisania lui Doja

 1. #101
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  75.481
  Ivan BIRTA
  A F U R I S A N I A L U I D O J A
  (Pomul cunoașterii scrisului românesc)


  43. Românii medievali și Românii contemporani – de la superlativ la derizoriuAvând în față o mulțime de artefacte originale, conspectând documente scrise de sau despreRomâni în urmă cu două mii de ani (de ex. Auli Gelli, 120-170 d.Hr.), rămâi uimitdescoperind calitățile de excepție ale acestui neam latin, ale unui popor pripășit pe acestemeleaguri de milenii, integrat astăzi perfect în cultura, politica și economia europeană.Indiferent de sentimentele pro- sau antilatine, nu poți să nu admiri curajosul neam românesc,care a reușit să-și păstreze identitatea națională și culturală un timp atât de îndelungat, în timpce unele popoare vecine au dispărut sau au intrat în derizoriu, altele, cum sunt Ungurii, Sârbii,Bulgarii etc., devenind de sute de ani pașalâcuri turcești, iar astăzi țări cu relevanță europeanănesemnificativă.Curajul neasemuit al Valahilor a fost admirat la superlativ de Herodot509 (484-425 î.Hr.),considerat părintele istoriei; de Aristotel510 (384-322 î.Hr), întemeietorul științei politice caștiință de sine stătătoare; de regele Ladislau511, în celebra sa bulă redactată la Viena în anul1457, într-o zi de mare sărbătoare creștină.Aceste calități sunt dovedite, printre multe altele, într-un manuscris care îl menționează peregele ortodox Aton în anii 1010-1015, ziditorul primului lăcaș ortodox din țară, atestat de omie de ani, construcție rămasă în picioare până în zilele noastre, în interiorul căreia prin anul1054 mărețul rege al Mureșului - Aton - va fi ucis de Unguri, mănăstirea zidită de el fiindconfiscată de catolici.Supliciul lui Aton s-a produs pe fondul refuzului său de convertire la religia catolică.Istoricul rus Evgheni E. Golubinschi observă, pe bună dreptate, o caracteristică a Românilor:„Люд маловедомый, румыны эти представляют собой весьма замечательный примернепоколебимой привязанности к вере своих отцов, несмотря на всю тягость условий,при которых они должны были ее исповедовать”/O populație mai puțin cunoscută, aceștiRomâni sunt un exemplu remarcabil al atașamentului neclintit față de credința strămoșilor, înciuda condițiilor dure în care erau obligați să-și mărturisească păcatele512 (= spovedanie).De-a lungul secolelor, mulți reprezentanți ai lumii i-au elogiat pe Românii care sălășluiesc peaceste teritorii. În context, rămâi practic fără glas la aprecierile celor doi papi catolici, care înanii 1999 și 2019 au declarat România „Grădina Maicii Domnului”. Aceste reverențe,aprecieri la superlativ, reprezintă un motiv de profundă mândrie națională cu care puținepopoare ale lumii se pot lăuda, fiind rostite într-o țară creștină preponderent ortodoxă,emanația a doi Suverani Pontifi care veghează asupra unui miliard și jumătate de catolicirăspândiți pe toate meridianele lumii. Pe de altă parte, „surghiunirea” forțată a circa 8,7milioane de Români513, care pe fondul corupției politice și a pauperizării economice au trebuit509 Drăgan, 11.510 Academia 1, p. 107.511 Acta (1457).512 Golubinschi, p. 396.513 Cf. cifrelor Ministerului de Externe, obținute de la legațiile României.408să emigreze din țară în perioada anilor 2000-2020, dovedesc că la nivel național s-a produs oeroare de management, „ajutată” sau poate chiar cauzată de țările care cu ceva timp în urmăvorbeau despre noi la superlativ. Evident, a aștepta ca astăzi să vină cineva din afara țării șisă se aplece asupra acestei problematici este nu doar iluzoriu, ci și inutil, deoarece atuurile,dar și nevoile neamului și le cunosc cel mai bine Românii. Unul dintre motivele care auprodus un dezastru național – plecarea din țară a milioanelor de Români -, este aculturalizareamaselor, care astfel pot fi manipulate mai ușor. Această stare trebuie combătută folosind toatemijloacele puse la dispoziție unui stat de drept, în primul rând prin educație culturală. Acestuiscop îi este menită prezenta lucrare, prosperitatea unui popor asociindu-se indubitabil cueducația scrisă, cu ajutorul pârghiilor educaționale specifice – familie, școală, biserică,societate.Oponența unor structuri științifice din țară față de un act cultural, în opinia lor neconform cudogmele politice însușite în anii tinereții (structurile statului sunt conduse și astăzi decriptocomuniștii rămași la putere din anii 1960), este un fenomen cotidian care nu trebuietolerat. Deoarece, și alți autori au avut probleme cu Academia Română, ultimul caz fiind celal indiencei Amita Bhose, traducătoarea textelor sanscrite elaborate de Mihai Eminescu.Academia Română a opinat că originalele eminesciene scrise în sanscrită să fie redate înfacsimil, fără o transliterare în limba română. Indignată, femeia de știință din India se întreba,pe bună dreptate, dacă în acest caz textele sanscrite vor trebui „să le descifreze cititoriisinguri”514.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 2. #102
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  75.481
  Ivan BIRTA
  A F U R I S A N I A L U I D O J A
  (Pomul cunoașterii scrisului românesc)

  44. Perenitatea multimilenară a Românilor pe aceste meleaguriCei care doresc să afle informații despre istoria unui popor atât de vechi cum este poporulromân vor trebui să se aplece în viitor și asupra manuscriselor antice, cum este cazul celordouăzeci de caiete scrise în limbile latină și greacă de Aulus Gellius (125-180), în care estemenționată existența Tracilor în urmă cu 2.000 de ani – Caietul XIII – fila 49, verso și fila50 recto sau Caietul XIX – fila 64 verso.Nopțile Atice redau și denumirea veche a țării în care locuia acest popor: quod Thracia antéSithon dicta sit 519 (= ceea ce ne spune că Tracia se numea cândva Sithon).Urmele Tracilor trebuie căutate și în alte scrieri vechi, ele putând fi găsite și în manuscriseleamharice, aramaice520 sau în manuscrisele copte disponibile în Archiv BIRTA, Românii, caurmași direcți ai Geto-Dacilor, fiind parte componentă a Tracilor. Acest lucru dovedeșteindubitabil că ei constituie elementul de bază în formarea poporului român.Tabula Peutingeriana și Itinerarium Antonini conțin însemnări cartografice despre Români,mențiunile fiind făcute în urmă cu peste două milenii.Tabula Peutingeriana, rescrisă de noi pe 11 pergamente pakistaneze, trebuie încadrată istoricîntre anii 64-12 î.Hr., atunci când Marcus Vipsanius Agrippa a început elaborarea unei hărția lumii, Terra habitabilis, cea care a constituit baza pentru scrierea Tabulei Peutingeriane pepergament. În anii 375 este elaborat exemplarul hărții din epoca romană târzie, în sec. al XIIlea definitivându-se tabula, așa cum o cunoaștem noi astăzi. Mult mai târziu, Conrad Celtis ova face cadou (în anul 1507), lui Konrad Peutinger. În anul 1598, harta este publicată de cătreAbraham Ortellus și Markus Welser, pergamentele originale fiind cumpărate în anul 1715 deprințul german Eugen von Savoyen. În sfârșit, Tabula Peutingeriana este achiziționată deîmpăratul Karl al VI-lea (1736) și predată bibliotecii imperiale de la Viena, unde se păstreazăși astăzi.În anul 1836, harta a fost tăiată în segmente de 57-67 x 34 cm și conservată între plăci desticlă, înlocuite în anul 1977 cu plăci de acril.După cum ne-a confirmat mag. dr. Katharina Kaska, curatoarea Bibliotecii Naționale dinViena (30 oct. 2017), pergamentele originale sunt păstrate și conservate în carton, accesul lorfiind posibil o singură dată pe an, atunci când o comisie a bibliotecii le inspectează, pentru averifica starea lor de conservare. Publicul nu are acces la originalul tabulei.J.C. Drăgan menționează o remarcă a lui Herodot, care considera că „Neamul Tracilor este,după cel al Inzilor, cel mai puternic din lume”521, totuși, această afirmație măreață trebuietratată cu prudență (chiar dacă J.C. Drăgan a preluat-o dintr-o publicație a AcademieiRomâne522, ea nu are un suport plauzibil, nefiind dovedită științific).
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 3. #103
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  75.481
  Aulus Gellius este cunoscut exclusiv prin lucrarea-manuscris Noctes Atticae (Nopțile Atice),denumită astfel pentru că a fost începută în nopțile unei ierni din Attica. Ea se constituie dindouăzeci de caiete (din caietul VIII a mai rămas doar indexul), notițele cuprinzând noțiuni defilosofie, istorie, biografie, diverse informații din Antichitate, precepte juridice, critică literarăși material lexicografic, explicația unor cuvinte dinaintea erei noastre, principii de gramatică.Lucrarea este valoroasă și din cauza numeroaselor excerpte din alți autori, ale căror lucrăris-au pierdut între timp. Ea este importantă și pe fondul dovezilor aduse despre obiceiurile șiocupațiile oamenilor în urmă cu peste 2.000 de ani. Unele teme dramatice abordate în aceastăcarte pot reprezenta o serie de întâmplări autentice, în mod special cele din perioadaîmpăratului Marc Aurelius.Lucrarea lui Gellius a rămas până astăzi un document important datorită amănuntelorimportante privind istoria și limba popoarelor antice, ajutând la reconstituirea multor lucrăriantice pierdute. În cele douăzeci de caiete Aulus Gellius valorifică peste 275 de autori șilucrări: Marcus Terentius Varro – Învățăturile lui Epicur, filosofii antici Hierocles, 411Antisthenes, Critolaus, Platon și elevii acestuia din Atena Taurus (Cartea a IX, p. 5), Homerși Hesiod, Quintus Ennius, Cato cel Bătrân, Cicero...Virgiliu este citat de Aulus Gellius de zeci de ori, alături de câțiva autori contemporani. Estecelebră axioma despre „cel care mușcă”, emisă de Punier Hannibal sub forma unei glume,atunci când se adresa regelui Antiochus (Cartea a V-a, p. 5). Aulus Gellius îl citează peQuintus Horatius Flaccus într-un singur articol, iar pe Ovidiu și Livius îi omite complet,dovadă că valorile culturale sunt diferite de la o epocă la altă. Lucrarea menționează autoricontemporani, dar cum am mai menționat, și pe cei care au trăit în jurul anilor 300 î.Hr.Pentru scopul lucrării noastre această carte este importantă pentru că ea îi menționează peTracii cu care a venit în contact Aulus Gellius în urmă cu aproape 2.000 de ani. Astfel, esteamintită Rumpia – o suliță tracă, folosită drept armă de război (Cartea a X-a), dar mai alescalul Tracului Diomede „de o mărime nemaivăzută, cu gâtul înalt, roib, cu coama deasă șiaurie, care prin calitățile sale îi întrecea pe toți ceilalți cai” (Cartea a III-a).În Cartea a XIX-a, Aulus Gellius aduce vorba despre „Un Trac sosit din cea mai îndepărtatăbarbarie, nepriceput în agricultură”. O dovadă că în cazul de față avem de-a face cu un oșteanromân (un Trac), rătăcit pe meleagurile locuite de Aulus Gellius, care n-a avut timpul a seîndeletnici cu munca câmpului, autorul atrăgând atenția asupra greșelii de a crede că„învățătura nu înseamnă imitație nesocotită” (Cartea a XIX-a).În Cartea a XIII-a Aulus Gellius, citând versurile lui Vergiliu (Eneida), amintește despre„Tres quoque Threcios Boreae de gente suprema/Trei Traci al căror neam urcă până laBoreas”, menționând „Et tris quos Idas Pater et patria Ismara amittit/ Și trei Traci trimiși detatăl lor, Idas și patria lor, Ismara”. Este menționată și vechea denumire a Traciei: QuodThracia anté Sithon dicta sit/Ceea ce ne spune că Tracia se numea cândva Sithon 523,respectiv Thracis cuius dam fabula/Unii îi imită pe Traci524, geniul românesc fiind astfel unulancestral, dovedit din antichitate.În lucrarea sa, Aulus Gellius îi amintește pe Traci de cinci ori: în cărțile a III-a, a X-a, a XIIIa, a XIV-a și a XIX-a.Evident că istoria multimilenară a unei națiuni cum este cea română nu poate (și nici nutrebuie) abordată într-un capitol de doar trei pagini și jumătate, indiferent de importanța șisemnătura autorului, mai ales atunci când există dovezi ale existenței multimilenare aRomânilor pe aceste meleaguri. Scopul prezentei lucrări este de a oferi viitorilor cercetători,care se vor apleca asupra acestei tematici, punctul de plecare pentru realizarea unei exegezeprofunde și complexe, în consens cu adevărul istoric care, așa cum rezultă dintr-un texteminescian nepublicat până în prezent, trebuie să învingă întunericul.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 4. #104
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  75.481
  Citându-l pe Mihai Eminescu (v. și cap. precedente) printr-o axiomă preluată dintr-unmanuscris original aflat în Archiv BIRTA, vom reitera această reflecție rămasă ascunsă pânăastăzi: „Adevărul, ori cât de amestecat și de prizonier, tinde către soare, către lumină și încetîncet se liberează” (signatura 1463/anul necunoscut). Pentru că stă în puterea noastră săcontribuim la descoperirea adevărului, la scoaterea lui la lumină, motiv pentru care am șiexpus cele de mai sus, având în vedere că timpul nu este mereu de partea noastră.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 5. #105
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  75.481
  46. Scrisul feudal al Românilor văzut extrateritorial

  Problematica chirilicei și a scrierii românești a fost dezbătută cu slaviștii străini de la universitățile din Belgrad, Londra, Moscova, Skopje, Sofia, Praga, Viena, Paris, dar și cu câțiva lingviști români întâlniți la congrese sau sesiuni științifice naționale și internaționale la care autorul a participat în ultimii 30 de ani.Până în prezent, global privind, slaviștii capabili să supună scrierea românească unei analize pertinente, pe care s-o și înțeleagă, sunt reprezentați de doi lingviști de clasă superioară –Viktor Savici, de la Academia Sârbă de Științe și Arte (SANU/САНУ Београд), respectiv Tomislav Iovanovici, de la Facultatea de Filologie Belgrad, cărora li se adaugă o veritabilă paleografă – Vasiliev Liupca –, eleva celebrului savant rus Vladimir Moșin. Paleografă de elită, macedoneanca de origine, s-a dovedit deopotrivă și o arheografă de excepție, domenii în care cei trei savanți au excelat, fiind familiarizați și cu vechea paleografie românească.Buni cunoscători ai culturii protoslave române, aceștia au publicat o serie de lucrări științifice în domeniu, unele fiind elaborate în colaborare cu istoricii și filologii români, altele în regie proprie (v. Literatura). Lucrările lor sunt extrem de valoroase, deoarece aduc date noi, necunoscute până în prezent, în privința culturii feudale a Românilor, cum sunt de ex. detalii inedite despre muntenegreanul Macarie, monahul-tipograf care a editat la Târgoviște, în anii 1510 și 1512, primele cărți în limba română.
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; Săptămâna trecută la 22:08.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 6. #106
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  75.481
  Ivan BIRTA
  A F U R I S A N I A L U I D O J A
  (Pomul cunoașterii scrisului românesc)


  Prin prisma noilor descoperiri din arhiva noastră, vom supune unui studiu pertinent posibilitatea ca Макариїе от Црне Горе/Makarije ot Crne Gore (Macarie de Muntenegru) să fi fost Român: „La anii 1443 călugărul Macarie de la Tismana au vinit și au zidit mînăstire la Șemliug, cu cheltuiala și cu brațele alu 15 chineji, și au zidit beserecă frumoasă, dă piatră”(signatura 1443/1504). Valorificarea întregului fond de manuscrise românești, pe care l-am amintit în Memento mori 1, ne va oferi date succinte despre o serie de probleme încă neelucidate, care evident vor fi abordate prin prisma documentelor originale de care dispunem.

  Savantul sârb Tomislav Jovanovici este, fără doar și poate, în domeniul abordat de noi –Istoria scrisă a Românilor – un expert de neegalat, dotat cu o capacitate de valorificaremultidisciplinară demnă de invidiat. El a avut bunăvoința să viziteze satul nostru în șapte sau opt rânduri, iar prin erudiția sa impresionantă a putut să înțeleagă și să pătrundă un domeniu absolut nou, cum este cel al imprimografiei chemo-mecanice, procedeu înregistrat de noi la Benelux pentru patentare.
  Omul de știință sârb s-a aplecat cu interes asupra scrierilor românești elaborate între anii 1513-1757, respectiv asupra transumpturilor și notițelor din anii 1010-1510, formându-și o imagine clară despre cultura scrisă medievală din Țările Române, având în vedere că în ultimii 50 de ani a publicat sute de sinteze și lucrări științifice în domeniul protoslavei, a culturii slave vechi, sârbisticii și românisticii. Evident că seria de vizite efectuate în România și conspectarea pe viu a unui mare număr de manuscrise românești – alături de eminenta 416paleografă Ljupka Vasiljev – au contribuit la formarea unei imagini clare în domeniu. Chiar dacă între autor și cei doi nu a existat întotdeauna o abordare similară și nici o interpretare „în oglindă” a unei serii de aspecte ale românisticii – am căutat și în final am reușit sădemonstrăm prezența unui avans semnificativ al scrisului românesc față de restul redacțiilor slavone. Deși sentimentul național și dragostea de țară a fiecăruia dintre noi au fost prezentela toate întâlnirile și dezbaterile din țară și din exterior, probitatea științifică a primat, controversele axându-se după cunoscuta axiomă germană „Probe aufs Exempel” (nu se impune traducerea).Redăm în continuare o scurtă sinteză a slavistului Tomislav Jovanovici, în original șitraducere în limba română:

  „Kada govorimo o ćirilici rumunske redakcije,....

  Traducere în limba română:„Atunci când vorbim despre chirilica de redacție română, trebuie să reținem următoarele:cultura română a avut privilegiul și avantajul de a folosi două alfabete – cel latin și cel chirilic. Scrierea multiseculară la Români este confirmată prin moștenirea manuscrisă a ambelor forme de scriere. Tradiția manuscrisă a celor două alfabete ne oferă o perspectivă asupra particularităților și adaptării la nevoile limbii române de exprimare în ambele opțiuni grafice.Cele mai vechi manuscrise românești redactate în chirilică indică faptul că în cazul de față avem de-a face cu o scriere care, în cea mai mare parte, este asemănătoare cu chirilica slavonă folosită în perioada chirilo-metodiană. Fondul de semne a fost aproape identic cu volumul scrisului chirilic, folosit mai ales de popoarele slave ortodoxe – Rușii, Bulgarii și Sârbii.Următoarele litere au fost folosite de Români și de restul redacțiilor slavone:
  Trebuie însă subliniat faptul că, în practica scrierii de mână, limba română utilizează tilde diferențiate, prin evidențierea expresă a cuvintelor prescurtate și a valorii lor numerale. În primul caz, tilda este executată sub forma unui arc orientat în jos (  ), iar în cel de-al doilea caz, utilizând o linie frântă (  ). 418Armonizarea sunetelor românești cu literele alfabetului chirilic a presupus o introducere suplimentară în inventarul existent al caracterelor, în primul rând întroducerea unui caracter de tip nazal – ꙟ (î).

  Această nouă literă chirilică o găsim doar în manuscrisele românești (s.n.).
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; Săptămâna trecută la 22:23.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 7. #107
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  75.481
  Ivan BIRTA
  A F U R I S A N I A L U I D O J A
  (Pomul cunoașterii scrisului românesc)


  47. Tradiția ancestrală și influența multiculturală a Românilor. Reflecții aramaice și sanscriteDacă vom ține seamă că în urmă cu 4.000 de ani cuvintele „Valac” şi „Dac” au aparținut limbii române ancestrale sau că în mitologia vedică zeul „Daksa” (considerat zeu creator) era,alături de zeitatea „Valac-Hilya” un simbol, atunci ar trebui să analizăm și etimologia unor cuvinte din manuscrisele sanscrite531 prezervate în arhiva noastră: ḍākinī डािकनी (= dachini532,f. pl.).

  În tradiția budistă aceste simboluri exprimă principiul energetic feminin, legat de cunoaștere, inteligență și înțelepciune. Este important de stabilit dacă prin prisma mențiunilor făcute deAulus Gelius în urmă cu două milenii despre Traci există o legătură cauzală.Inițial, în intenția noastră n-a fost să cuprindem în această lucrare considerații despre incantațiile tibetane, dar pe parcurs, rădăcinile vechilor scrieri românești ne-au condus spreculturi îndepărtate, descoperind o serie de similitudini între cultura românească și cea euroasiatică în general, care s-au interferat, influențat și îmbogățit reciproc. În acest context, elaborarea unui material specializat, direcționat spre rădăcinile scrisului românesc incipient,ne-a condus implicit către vechile culturi ale umanității, iar atunci când rezultatele au devenitcompacte, informațiile în cauză s-au dezvăluit parcă de la sine.

  A cuprinde într-o carte tot ce s-a scris despre Români în ultimii trei mii de ani devine o misiune imposibilă într-o viață de om, indiferent de voința, erudiția și multitudinea de manuscrise pusă la dispoziția cercetătorului. Studiind cele mai vechi manuscrise românești descoperite în România, conservate la un loc cu manuscrisele arabe, aramaice, copte, latineetc., am găsit oportun ca din sutele de manuscrise ale arhivei noastre să redăm 21 de transcrieri și traduceri din monumentele culturii ebraice și tibetane, redactate în limbile ancestrale ale pământului, printre ele aramaică și sanscrită. Aici am avut în vedere faptul că limba română este descendenta unui limbaj preistoric, reconstruit astăzi de lumea modernă în familialimbilor proto-indo-europene.

  Prețuirea limbii române am găsit-o la mulți învățați orientali, cum a fost indianca Amita Bhose533, cea care afirma că „Eminescu a intuit o legătură între filosofie şi ştiinţele exacte; de aceea s-a documentat în cele două materii pentru a ajunge la descifrarea enigmei începutului lumii. […] Totodată, el şi-a dat seama de faptul că pregătirea în filozofia indiană necesită pregătirea în filologia sanscrită, fiindcă este imposibil să înţelegi teoriile metafizice indiene fără să cunoşti subtilităţile limbii sanscrite”. Ilustra femeie de știință a intuit ceea ce Mihai Eminescu știa deja din momentul în care limba sanscrită și cultura indiană au devenit preocuparea sa diurnă.Suntem de părere că dacă cel mai mare poet al Românilor din toate timpurile, n-ar fi abordatmiturile cosmogonice ale vechilor popoare, poezia sa, așa cum o cunoaștem noi astăzi, ar fi fost de neconceput în creația unui poet-filosof atât de profund cum a fost Mihai Eminescu.Sunt de notorietate preocupările sale față de cultura orientală și încercarea de a traduce în limba română o elaborată gramatică sanscrită a învățatului german Franz Bopp534, scrisă în perioada anilor 1833-1852 și publicată la Berlin în anul 1857. Mihai Eminescu a înțeles că abordarea cosmico-filosofică a celebrelor sale poezii (Luceafărul, spre ex.) este condiționată de o introspecție profundă în vechea cultură indiană, dedicându-se cu succes studiului acesteia.

  Analizând peste 50 de ani535 atât incantațiile românești, cât și cele aparținând altor popoare și grupuri etnice europene, am surprins similitudinile care vin în sprijinul teoriei existenței incipiente a unui grup indo-european din care fac parte astăzi peste jumătate dintre locuitorii planetei – vorbitorii limbilor sino-tibetane și afro-asiatice.
  ici trebuie avut în vedere că descendenții unui singur limbaj preistoric (proto-indoeuropean), reconstruit de lumea modernă, au vorbit acest idiom încă din epoca neolitică. Astfel, vechile manuscrise adăpostite în diversele arhive ale lumii se pot constitui în înregistrări capabile să scoată în evidență o serie de aspecte ale culturii și religiei proto-indoeuropenilor. Ele pot reconstrui culturile înrudite ale acestor vorbitori, atât antice, cât și cele moderne, implicit a culturii ancestrale române. Un motiv în plus pentru care prezenta lucrare a inclus capitolele de jos, dar și cele legate de valorificarea unor artefacte arheologice preistorice, descoperite în zona locuită de autorul prezentei lucrări. Pentru că, spre stupefierea academicienilor români, care ne taxează ori de câte ori au ocazia cu câte un (sic), arhivele noastre aduc la lumină și câteva documente aramaice și sanscrite. Le-am redat aici, chair dacăla prima vedere introducerea acestei tematici părea inadecvată contextului general al lucrării.Unii savanți cu care am stat de vorbă în ultimele decenii nu au privit cu ochi buni o abordare multidisciplinară a acestei lucrări, atât oamenii de știință americani, cât și cei indieni sau tibetani, dar cu precădere cei europeni, dând neîncrezători din cap. Unii dintre ei, printre care și un bun prieten – reputatul profesor de antropologie de la Universitatea din Belgrad, Sașa Nedelcovici –, au refuzat din start valorificarea unui nou domeniu propus de noi –Considerații paleografice ale semnăturilor olografe prin prisma abordării antropologice (intenția era analizarea antropologică a semnăturii episcopului Gherasie). Motivul refuzului:disciplina științifică nu există ca atare, iar antropologia popoarelor iugoslave, agreată în urmă cu 50 de ani, este astăzi un subiect tabu! Profesorii indieni și birmanezi cu care am colaborat la traducerea rezumatului acestei lucrări în limba aramaică au fost, la rândul lor, surprinși de inițiativa noastră, motivând, pe bună dreptate, existența mai multor variante ale acestei limbi:
  aramaica de est536 și de vest, mandai, precum și cea mai veche, respectiv idiomul cel mai dificil abordat de noi – aramaica clasică - v. 67. Rezumat aramaică (ঙॲॗॲܪ१ং) ख़ܬ१ঃॳঌ঒Aici trebuie spus din capul locului că această ultimă variantă a limbii aramaice este cunoscută la nivel mondial doar de câțiva savanți, al căror număr nu depășește pe cel al degetelor unei singure mâini, activi în tot atâtea țări și universități. Aceștia s-au cufundat de ani buni învechile scrieri, motiv pentru care tematica propusă de noi a devenit inabordabilă.
  Colaborarea cu doi dintre ei și involvarea lor în prezenta lucrare s-a realizat prin filiera unei entități științifice din Israel, convinsă ferm că abordarea vine din partea unui apartenent alnațiunii ebraice, având în vedere și lucrările publicate de noi în limba arabă. Precizările de apartenența noastră română au fost considerate un act de modestie, acceptul unei colaborăriscurte și unice realizându-se în instant, după primirea unei oferte de texte ebraice brizante,extrase din vechile manuscrise tibetane conservate în arhivele carașovenești, de care unul dintre cei doi savanți s-a arătat pe loc interesat.
  Redarea limbii aramaice în format electronic a fost și ea dificilă, deoarece există 11 tipuri de fonturi în varianta Segoe, noi folosind în cazul de față varianta aramaică UI Historic. Nu vomaminti dificultățile întâmpinate la formatarea textului, alinierea și introducerea rezumatului aramaic într-o lucrare scrisă cu litere latine și mai ales numerotarea capitolelor ori alinierea paginilor, având în vedere că aceste paleografii sunt redactate de la dreapta la stânga, de la ultima pagină spre prima. Dar în final a contat doar rezultatul.
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; Acum 5 zile la 22:06.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 8. #108
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  75.481
  Ivan BIRTA
  A F U R I S A N I A L U I D O J A
  (Pomul cunoașterii scrisului românesc)

  Traducerea acestor scrieri atât de vechi nu este doar una extrem de scumpă (în anumite condiții, transcrierea și transliterarea unei pagini de 8 rânduri din scrierea pali excede 1.000 de dolari S.U.A.), ea este și de durată. Un manuscris de 6-8 rânduri poate fi valorificat în circa două-trei săptămâni de studiu intens, durata putând fi chiar și mai mare. Problema cea mai spinoasă era că în final tot noi trebuia să executăm corectura, ceea ce pentru unii dintre profesorii colaboratori (mai ales cei din spațiul afro-asiatic) era extrem de frustrant (cu precădere atunci când aveam și dreptate, de ex. analizarea lexemului din vechea ebraică –ama –, v. mss. Răscumpărarea primului fiu născut). Trebuie ținut cont că limba aramaică antică este sursa a trei variante lingvistice, folosite la scrierea Bibliei și a profețiilor lui Iisus din Nazaret. În context, traducerea rezumatului prezentei lucrări în limba aramaică veche a fost realmente un proiect temerar, deoarece acest idiom reprezintă conglomeratul mai multor limbi, majoritatea lor uitate de sute de ani. În plus, din aramaică lipsesc o mulțime de cuvinte folosite astăzi, rezultatul fiind intraductibilitatea lor. Motiv pentru care, în zilele noastre, aramaica ebraică este folosită doar pentru scrieri religioase, ea nedispunând de cuvinte moderne, vocabularul fiind static de peste o mie de ani, timp în care limba lui Hristos a încremenit, multe semne dar și majusculele fiind defective. Practic, aramaica a rămas o limbă care pe plan evolutiv nu a mai beneficiat de acele schimbări cantitative neînsemnate, imperceptibile, dar necontenite, care pe parcursul secolelor pregătesc schimbări radicale, o evoluție specifică oricărei limbi vorbite astăzi.

  Lipsa unor expresii sau cuvinte care trebuiau traduse din limba engleză în limba aramaicăclasică și introduse la rezumatul acestei lucrări s-a evidențiat și la unii termeni nespecifici,cum este cel legat de efectul imprimografiei chemo-mecanice, descoperit de noi și înregistrat la Benelux pentru patentare. Acest termen este practic inexistent chiar și la motoarele de căutare moderne (Google, AOL, MSN, overture, about, Netscape etc.), motiv pentru caretraducerile din și în cele mai vechi limbi ale lumii au devenit o veritabilă aventură științifică, ocolită de savanții bine ancorați în mediile academice. Cu toate acestea, prin munca de echipă, dirijată patriarhal de noi, am reușit elaborarea acestui rezumat în aramaica clasică, vorbită în urmă cu peste două mii de ani. Am abordat comparativ redacțiile vechilor limbi semitice (aramaică și canaană, cu ramurile limbilor ebraice și feniciene), acestea rezultând din aramaica veche (prima jumătate a mileniului II î. Hr.), ceea ce ne-a fost de un real ajutor, mai ales atunci când am încercat extragerea unor denumiri aramaice pentru cele circa 1.200 de denumiri de plante folosite în urmă cu peste 2.000 de ani de Aramei537, comparativ cu 1.024 de denumiri de plante notate la Carașoveni 538 , cea mai veche minoritate națională din România.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 9. #109
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  75.481
  Cei care ne cereau lămuriri despre motivul abordării paleografiilor atât de diverse într-o singură lucrare - latină, sanscrită, paleoslavă, greacă, aramaică -, ne întrebau constant de unde cunoaștem aceste limbi. I-am îndrumat să caute răspunsul dat de Mihai Eminescu lui Mite Kremnitz, la rândul ei curioasă să afle când a învățat poetul limba sanscrită: „O, am știut-o dintotdeauna!”539 ar fi fost replica geniului de la Ipotești. Explicațiile de rigoare sunt date și la începutul acestui capitol, deoarece, tehnic vorbind, abordarea unei asemenea tematici presupune, înainte de toate, o acțiune denumită de ingineri „pregătire de șantier”. Chiar dacă lucrarea a devenit pe parcurs greoaie, atipică speței, timpul fizic de care am avut parte ca urmare a prăbușirii economice a țării, ne-a ajutat ca informațiile culese în decursul zecilor de ani să poată fi în sfârșit sistematizate și ordonate, cercetările extinzându-se din zona geografică locală spre cea națională și mai târziu globală.Pentru parcurgerea acestui lung traseu a fost benefică, putem afirma chiar crucială, colaborarea noastră (între anii 1960-1975) cu directorul Institutului de Etnologie și folclor din București, academicianul Mihai Pop540 – președinte al societăților de etnologie din Paris și New York, o strânsă relație între anii 1964-1968 cu academicianul Emil Petrovici, cel mai mare slavist român, pe care tragicul accident de tren pe relația București-Cluj l-a surprins cu manuscrisele noastre în mapă541- peste 300 de file, redactate într-un singur exemplar -, și ulterior o lungă colaborare cu academicianul Iorgu Iordan, un filolog vizionar.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

Pagina 11 din 11 PrimulPrimul 1234567891011

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •