Rezultate 1 la 5 din 5

Subiect: Ioan Hossu - https://www.ihoagro.com/our-vision

 1. #1
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.489

  Ioan Hossu - https://www.ihoagro.com/our-vision

  [COLOR=var(--secondary-text)]Daniel Roxin  [COLOR=var(--secondary-text)]12 septembrie la 14:16 · [/COLOR]


  [/COLOR]
  [COLOR=var(--primary-text)]https://comunitateahyperboreea.com/cum-sa-cresti-chiar-si-cu-300-productia-agricola-un-roman-a-gasit-solutia/

  [COLOR=var(--primary-text)]
  [/COLOR]


  [COLOR=var(--secondary-text)]COMUNITATEAHYPERBOREEA.COM[/COLOR]
  [COLOR=var(--primary-text)]Cum să crești chiar și cu 300% producția agricolă… Un român a găsit soluția!!![/COLOR]
  [/COLOR]

  Buna ziua,


  Am vazut ieri seara emisiunea domnului Daniel Roxin la care ati participat.
  Felicitari sintece pentru tot ce faceti !
  Suntem interesati de a colabora intr-un mod eficient cu Dumneavoastra.
  Tel - 0744 581688


  DOAMNE AJUTA !  O zi Minunata,

 2. #2
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.489
  https://www.ihoagro.com/our-vision

  Our Vision

  We are an emerging growth company, providing a safe and healthy alternative to help in the global production of food. IHO Agro has developed environmentally friendly manufacturing processes to naturally extract organic bio-supplements from natural sources in hopes of reducing the global dependence on chemical fertilizers and reducing humanity’s ecological footprint.
  IHO Agro prides itself on marketing truly all-natural fertilizers that will change the way plants are grown around the world. We are setting a standard by which all fertilizers will measured by producing superior plants and dramatically increasing crop yields in an ecologically friendly way.
  Our products are far superior to chemical fertilizers, bringing significant savings to both industrial agricultural enterprises and independent farmers alike. Since our products pricing is not vulnerable to variations in oil prices, we ensure price stability for the years to come, contributing to sustainable agricultural practices.
  IHO Agro is changing the way we look at fertilizers and approach farming.


  Viziunea noastra


  Suntem o companie în creștere emergentă, oferind o alternativă sigură și sănătoasă pentru a ajuta la producția globală de alimente. IHO Agro a dezvoltat procese de fabricație ecologice pentru a extrage în mod natural bio-suplimente organice din surse naturale în speranța de a reduce dependența globală de îngrășăminte chimice și de a reduce amprenta ecologică a umanității.

  IHO Agro se mândrește cu comercializarea îngrășămintelor cu adevărat naturale, care vor schimba modul în care plantele sunt cultivate în întreaga lume. Stabilim un standard prin care toate îngrășămintele vor fi măsurate prin producerea de plante superioare și prin creșterea dramatică a recoltei într-un mod ecologic.

  Produsele noastre sunt mult superioare îngrășămintelor chimice, aducând economii semnificative atât întreprinderilor agricole industriale, cât și fermierilor independenți. Deoarece prețurile produselor noastre nu sunt vulnerabile la variațiile prețurilor la petrol, asigurăm stabilitatea prețurilor pentru anii următori, contribuind la practici agricole durabile.

  IHO Agro schimbă modul în care privim îngrășămintele și abordăm agricultura. 3. #3
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.489
  The Science  Chemical fertilizers focus on a handful of “macronutrients” such as nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K). While these are important for plant growth and increase base productivity, chemical fertilizers also over-saturate both plants and the soil. Too much of a good thing can have devastating effects. Over using chemical fertilizers and pairing them with pesticides mineralize the soil and degenerates the water table. Long term use can even render once fertile land, barren.
  IHO-Agro believes in a different approach to fertilizers. Our products are naturally derived to contain a large variety of minerals and nutrients in balanced proportions to promote plant growth. Our products focus on a balance of micronutrients so that every plant need is consider. These are the elements crops need in smaller quantities, such as boron (B), copper (Cu), iron (Fe), chloride (Cl), manganese (Mn), molybdenum (Mo), zinc (Zn) and the list goes on. By focusing on micronutrients, our products create a soil culture that promotes healthy crop growth and development.
  FiBL, the German Research Institute for Organic Agriculture has recognized IHO-Bio (marketed as IHO-Agro in Europe) as being suitable for ecological agriculture.
  Research on IHO Bio: The reputable National Institute for Research and Development for Pedology (soil studies) Agrochemical and Environment Protection – ICPA Bucharest performed a two year scientific research on IHO-Bio. Summary of results is available here: IHO-Bio Research English Summary
  Resumen de Resultados de Investigación de la IHO Bio Espańol
  LATEST NEWS: The reputable Horticulture Research Institute Liliana Dimitrova performed a scientific research on IHO-Mineral. Summary of results is available now here: HighlightsResearchIHO-Mineral
  To access full report results please register


  Știința

  ştiinţă

  Îngrășămintele chimice se concentrează pe o mână de „macronutrienți” precum azot (N), fosfor (P) și potasiu (K). În timp ce acestea sunt importante pentru creșterea plantelor și cresc productivitatea de bază, îngrășămintele chimice supra-saturează atât plantele, cât și solul. Prea mult lucru bun poate avea efecte devastatoare. Utilizarea excesivă a îngrășămintelor chimice și asocierea acestora cu pesticide mineralizează solul și degenerează pânza freatică. Utilizarea pe termen lung poate face chiar și teren fertil odată steril.

  IHO-Agro crede într-o abordare diferită a îngrășămintelor. Produsele noastre sunt derivate în mod natural pentru a conține o mare varietate de minerale și substanțe nutritive în proporții echilibrate pentru a promova creșterea plantelor. Produsele noastre se concentrează pe un echilibru de micronutrienți, astfel încât să fie luate în considerare fiecare nevoie de plantă. Acestea sunt elementele necesare culturilor în cantități mai mici, cum ar fi bor (B), cupru (Cu), fier (Fe), clorură (Cl), mangan (Mn), molibden (Mo), zinc (Zn) și lista pe. Concentrându-ne pe micronutrienți, produsele noastre creează o cultură a solului care promovează creșterea și dezvoltarea sănătoasă a culturilor.

  FiBL, Institutul German de Cercetare pentru Agricultura Organică, a recunoscut IHO-Bio (comercializat ca IHO-Agro în Europa) ca fiind potrivit pentru agricultura ecologică.

  Cercetări privind IHO Bio: Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Pedologie (studii de sol) de renume Agrochimică și Protecția Mediului - ICPA București a efectuat o cercetare științifică de doi ani pe IHO-Bio. Rezumatul rezultatelor este disponibil aici: IHO-Bio Research English Summary
  Rezumatul Rezultatelor de Investigare a IHO Bio Espańol

  ULTIMELE ȘTIRI: Reputația Institutului de Cercetare în Horticultură Liliana Dimitrova a efectuat o cercetare științifică asupra IHO-Mineral. Rezumatul rezultatelor este disponibil acum aici: HighlightsResearchIHO-Mineral

  Pentru a accesa rezultatele complete ale raportului, vă rugăm să vă înregistrați 4. #4
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.489
  The Solution
  The overuse of chemical fertilizers has left our soil deficient and our plants deprived. By over-saturating plants with a select few macronutrients, they have starved plants of the balanced nutrient diet they need for sustainable growth. Moreover, chemical fertilizers suppress plant’s natural resistance to pestilence and disease, making them not only vulnerable to infection but utterly dependent on pesticides, which only perpetuates the cycle.
  IHO-Agro allows plants to flourish in their own right, while reducing their dependence on pesticides and chemical fertilizers.
  IHO-Agro MINERAL products are a powerful catalyst when used with normal fertilization resulting in healthier plants and significant production increase.
  IHO-Agro BIO products, a game changer in fertilization, offers significant advantages beyond productivity increase:
  Fertilization with natural combination of ingredients, not a mixture of individual elements
  Economical, less expensive, reduces or eliminates classic fertilization needs
  Increased resistance to diseases and pathogens, healthier and stronger plants, thus naturally fight diseases
  Improved tasting fruits and vegetables.
  Up to 70% faster and higher seed germination rate.
  Reduce time of the harvest by 25%, faster time to market better fruit conservation for longer shelf life
  Better resistance to extreme weather, floods, heat cold.
  Proven stimulant for the plants to retain all necessary minerals needed for animal or human consumption

  SoluțiaUtilizarea excesivă a îngrășămintelor chimice a lăsat solul nostru deficitar și plantele noastre private. Prin supra-saturarea plantelor cu câțiva macronutrienți selectați, acestea au înfometat plantele din dieta echilibrată cu nutrienți de care au nevoie pentru o creștere durabilă. Mai mult, îngrășămintele chimice suprimă rezistența naturală a plantelor la pestilență și boli, făcându-le nu numai vulnerabile la infecții, ci complet dependente de pesticide, ceea ce perpetuează doar ciclul.IHO-Agro permite plantelor să înflorească în sine, reducând în același timp dependența lor de pesticide și îngrășăminte chimice.Produsele IHO-Agro MINERAL sunt un catalizator puternic atunci când sunt utilizate cu fertilizare normală, având ca rezultat plante mai sănătoase și o creștere semnificativă a producției.Produsele IHO-Agro BIO, un schimbător de jocuri în fertilizare, oferă avantaje semnificative dincolo de creșterea productivității:Fertilizarea cu o combinație naturală de ingrediente, nu un amestec de elemente individualeEconomică, mai puțin costisitoare, reduce sau elimină necesitățile clasice de fertilizareCreșterea rezistenței la boli și agenți patogeni, la plante mai sănătoase și mai puternice, combate astfel în mod natural bolileDegustare îmbunătățită a fructelor și legumelor.Până la 70% mai rapidă și o rată mai mare de germinare a semințelor.Reduceți timpul de recoltare cu 25%, timpul mai rapid pentru a comercializa o conservare mai bună a fructelor pentru o durată mai mare de valabilitateRezistență mai bună la vreme extremă, inundații, căldură rece.Stimulant dovedit pentru ca plantele să rețină toate mineralele necesare pentru consumul animal sau um

 5. #5
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.489
  Products


  After over seven years of field tests, on a variety of soils and climates, we have developed two nutritious plant supplements IHo-Mineral and IHO-Bio. Both have proven to increase crop production by an average of 30-50%, and sometimes more than 300%, thus eliminating the need for chemical fertilizers. Independent tests and production usage have yield positive results across the board.
  Our products are extremely efficient via foliar applications of water dilution of the concentrated products. The concentration and quantity are product and crop specific and can be mixed with other substances, does not necessarily require additional applications if incorporated into the crop’s spray rotation. For certain crops we recommend soaking the seeds in the dilution right before seeding to further increase productivity.
  IHO-MINERAL


  IHO Mineral is a proprietary formula of extracts from various minerals found across the globe. It is a NATURAL mineral supplement with more than 70 elements delivered in a highly concentration solution.
  IHO-Mineral benefits are proven through thorough scientific research, validating the results. Beyond the increasing productivity, IHO-Mineral yields higher germination rates and growth, foliage, flowering, yields, leaf size, fruit size, plant size, overall plant health, and many other desirable qualities.
  Given it’s mineral only composition, IHO-MINERAL shall be used as supplement to normal fertilization being an excellent catalyzer, the productivity increase is significant.
  LATEST NEWS: The first set of research results on IHO-Mineral have arrived: HighlightsResearchIHO-Mineral
  To access full report results please register
  IHO-BIO


  IHO-Bio consists in a proprietary fertilization formula with extracts from various salts, and various plants. IHO-Bio (marketed as IHO-AGRO in Europe), is registered in the FiBL database as product suitable for ecological agriculture.
  It is a NATURAL product to be used as FERTILIZER which contains all the micronutrients present in IHO-Mineral together with amino acids, vitamins, and various natural plant hormones. Contains everything crops need throughout all stages of development, from seed to maturity. Therefore it shall be used with significant reduction (up to no fertilization) of classical products.
  IHO-Bio is to be applied foliar in a dilution of 1:250 (0.4%) in water.
  Does not require extra spray it can be mixed with other substances.
  When applied as directed will result in significant yield increases.
  The results are consistent results for each crop category.
  To access full report results please register
Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •