Rezultate 1 la 2 din 2

Subiect: O utopie sau primul pas spre o lume mai bună !

Vizualizare arbore

 1. #1
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  72.729

  O utopie sau primul pas spre o lume mai bună !

  Leonard Chesca

  7 iulie 2013  O utopie sau primul pas spre o lume mai bună !
  ” ALTERNATIVA DE ORÂNDUIRE FĂRĂ SISTEM MONETAR ”
  Banii
  Cu toţii cred că suntem de acord că banii au adus mai multe deservicii decât servicii umanităţii. Cred că înţelegem, chiar dacă târziu, cu toţii adevărul vorbei „ banii sunt ochiul dracului”. Bineînţeles că e foarte greu să concepem viaţa fără bani, doar nu vrem să ne întoarcem la troc. Nu cred că trebuie să intru aici în amănunte legate de cum banii au afectat (precum un virus), societatea modernă, dar şi mai grav cum au murdărit mii de suflete. Scopul acestui articol este de a căuta o soluţie pentru o viitoare comunitate locală mai întâi, urmată desigur după corecţiile de rigoare de extinderea noului sistem la scară planetară, care să funcţioneze fără sistem monetar. Fără bani, aţi înţeles bine, chiar dacă sunt mulţi cei care consideră asta o utopie.
  Sunt frământat de gândul acesta de ceva timp şi chiar cred că civilizaţia are mare nevoie de această schimbare radicală de paradigmă, pe lângă multe alte schimbări.
  Această idee, recunosc are nevoie de multe îmbunătăţiri şi completări pentru a putea fi implementată, dar în acest sens aştept de la dvs. noi propuneri, corecţii, completări, care să conducă în final către un proiect cât se poate de responsabil şi cu nete avantaje faţă de sistemul actual.
  Sunt multe idei în acest sens, de organizare şi funcţionare a oraşelor viitorului, aşa zisele „ comunităţi autoîntreţinere ”, capabile să-şi asigure singure (fără aport exterior) resursele, reciclarea reziduurilor, producţia de hrană, etc. Recunosc că implementarea tehnologiilor „ free energy ” o să însemne un mare pas înainte . Cred că aceste idei sunt de apreciat şi cu siguranţă vor forma baza viitoarelor comunităţi autoîntreținute fără sistem monetar.
  Să revenim totuşi la bani, cum putem exclude banii din mecanismul comercial şi totuşi ca să sistemul să funcţioneze . Odată cu excluderea banilor, cu siguranţă cancerul actualei societăţii va lua sfârșit, mă refer desigur la corupţie, spaga şi toate derivatele lor.
  Conceptul pe care îl prezint în continuare vine ca o completare a comunităţilor bazate pe folosirea energiilor regenerabile, a tehnologiilor free energy, capabile de autoîntreţinere şi propune o soluţie de scoatere a unităţilor valorice (banilor) din viaţa şi conceptele noastre.

  Concept ” Comunitate Autoîntreținută fără Sistem Monetar ”
  Precizez că acest concept pleacă de la premiza că toţi oamenii, indiferent de orice catalogare, au aceleaşi nevoi de hrană, îmbrăcăminte, confort, etc. În noua comunitate orice persoană are acces egal la hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, îngrijirea sănătăţii, etc. Nu cred că aici e corect să avem diferenţieri legate de diverse catalogări, necesităţile fiind aceleaşi pentru orice fiinţă omenească.
  Sistemul propus de fapt are mari asemănări cu un model mic deja verificat de ceva timp. E vorba de cunoscutul „Bufet Suedez”, dar unde nu plătim nimic pentru consumaţie.
  În această comunitate toate mărfurile şi serviciile sunt oferite cu acces gratuit şi nelimitat tuturor.
  Spre exemplu, să presupunem că producătorul de televizoare oferă produsele lui doritorilor, la liber, la fel şi producătorul de legume, de energie, etc. Astfel încât fiecare din lanţul de consum sau economic să aibă acces liber şi nelimitat la toate cele de trebuinţă. De fapt, fabrica de televizoare (care are angajaţi cu aceleaşi nevoi de trai), primeşte materia primă (componentele) în funcţie de necesar de la alte fabrici, bineînţeles care au şi ele angajaţi cu aceleaşi nevoi, iar produsele finale , televizoarele, sunt puse la libera dispoziţie celor care au nevoie. În orice domeniu lucrurile se petrec similar , inclusiv prestările de servicii. Cu siguranţă că la implementarea acestui sistem , vechile obiceiuri în prima fază vor epuiza instantaneu produsele oferite. Făcând o similitudine cu Bufetul Suedez, un proaspăt utilizator al acestui mod de servire, va depăşi cu mult necesarul lui de hrană, în prima zi, a doua zi, hai poate şi a treia zi, dar o să i se facă rău, nu o să mai poată mânca apoi câteva zile, iar după acesta „acomodare” cu siguranţă că-şi va reconsidera modul de consum de alimente şi va mânca doar cât are nevoie. În mod similar se va produce trecerea şi la sistemul propus de mine. Continuând exemplul cu televizoarele , în prima zi ia un televizor , a doua zi mai ia unul , dar cu siguranţă va realiza că nu-i sunt de folos atâtea televizoare. În acest sistem cu siguranţă că toţi oamenii vor avea de lucru, dar bineînţeles că vor avea şi tot ce au nevoie pentru o viaţă abundenţă.
  Cu siguranţă că mai sunt multe aspecte de pus la punct, dar consider că o viaţă abundenta va fi mult mai uşor de obţinut, chiar cu reducerea programului de muncă.

  Persoanele Autoîntreținute.
  Vom numi aşa orice persoană care e implicată în câmpul muncii, deci e angajată şi desfăşoară o muncă în cadrul sistemului.
  Persoanele autoîntreținute, indiferent de muncă pe care o desfăşoară ( în acest sistem orice muncă e privită ca fiind în folosul comunităţii) în baza statutului de persoană Autoîntreținută, are acces la orice produse şi servicii în cantitate nelimitată, în funcţie de nevoile ei şi ale familiei. Persoanele autoîntreţinute formează baza de progres a Comunităţii Autoîntreținute fără Sistem Monetar.
  Persoanele Autoîntreţinute fără Sistem vor desfăşura activităţi conform pregătirii şi pasiunilor lor, aceste activităţi fiind normate astfel încât să nu-i suprasolicite , astfel încât să se obţină randament maxim fără risipă inutilă de energie din partea lucrătorilor. Munca trebuie să se facă fără stres, în cele mai bune condiţii şi cu respectarea tuturor drepturilor fiinţelor umane.

  Cei care din diverse motive nu muncesc.
  • Cei care din motive întemeiate nu muncesc. Cu siguranţă că trebuie să respectăm principiul de la început conform căruia , orice persoană indiferent de diverse catalogări ( în acest caz, fără muncă) , are aceleaşi nevoi. Bun, putem gândi că orice persoană care munceşte (autoîntreținută), în baza unui document ce atestă asta , poate avea acces la orice produs, în cantităţi nelimitate (aici pot fi impuse nişte termene în care pot fi înnoite (înlocuite) produsele de lungă utilizare) . În lipsa documentului de autoîntreținut, persoana respectivă poate continua să aibă toate drepturile celor autoîntreținuți pentru o perioadă de timp, perioada în care trebuie să facă demersuri pentru un nou loc de muncă.
  • Cei care refuză să muncească (puturoşii) şi cei care au depăşit perioada de timp pentru reangajare pot avea acces nelimitat la hrană, îmbrăcăminte, tot ce reprezintă strictă necesitate. La celelalte produse (ne vitale) , accesul fiind permis doar la produse utilizate (în centre de colectare) care au cel puţin uzura morală.

  Asistaţii social şi pensionarii de boală.
  Persoanele care se afla în această nefericită situaţie , vor avea acces liber şi nelimitat precum toţi cei care muncesc. De asemenea, acces liber la toate medicamentele şi serviciile medicale necesare.

  Pensionarii de vârstă.
  Cu siguranţă că această categorie de oameni, datorită sistemului propus (nesolicitant), pot desfăşura, doar dacă doresc, diverse activităţi artistice (pictura , muzică, teatru) şi chiar să participe la diverse activităţi de implicare socială, care cu siguranţă vor aduce un plus de viaţă şi bucurie pentru ei. De asemenea accesul la tot ceea ce au nevoie se face similar cu cei care au statutul de persoană autoîntreținută.

  Randamentul muncii prestate.
  Un alt factor care trebuie avut în vedere este cel al randamentului muncii. Riscăm să obţină documentul de atestare că persoană autoîntreținută, persoane care au doar prezenta în unităţile de muncă, randamentul lor fiind foarte scăzut. Pentru a preîntâmpina aceste comportamente, e necesar să avem normative foarte exacte pentru fiecare tip de activitate în parte. Astfel dacă o persoană nu poate atinge randamentul stabilit, trebuie să caute o activitate în care reuşeşte să obţină randamentul normat. Nu trebuie văzut prin normare, forţarea , munca sub presiune, ci doar valori de bun simţ, măsurate asupra celor care fac cu efort mediu respectivă activitate.

  Managementul producţiei (stocurilor)
  Producţia de bunuri trebuie să fie corelată cu cerinţele pentru respectivele bunuri, astfel încât stocurile de produse să fie limitate, iar în situaţii de supraproducţie, să se reorienteze activitatea de producţie. Spre exemplu: nu vom continua să producem televizoare dacă rafturile sunt pline, vom produce camere video pentru care cerinţele depăşesc stocurile. Deci nu producem de dragul producţiei, iar dacă piaţa produselor noastre e saturată pentru o vreme, personalul lucrător poate desfăşura alte activităţi în folosul comunităţii.

  Bunuri de folosinţă comună.
  Realizarea bunurilor de folosinţă comună, ceea ce numim acum investiţii, locale sau de stat, la scară mai mică (parcuri, parcări, piscine, etc.) sau la scară mai largă (şosele, aeroporturi, reţele de distribuţie, etc), vor fi realizate bineînţeles în acelaşi mod . Materia primă va fi asigurată de producători în mod gratuit, forţa de muncă neplătită (cu normative de randament), fiecare din cei implicaţi în acest lanţ având, în baza documentului de atestare că persoană autoîntreținută, acces liber la orice produs său serviciu de care are nevoie.

  Bunuri de folosinţa temporară.
  Cu siguranţă fiecare avem acasă diverse bunuri, cu precădere unelte, pe care le folosim foarte rar. În acest sens putem crea centre care să pună la dispoziţie astfel de bunuri, cu titlu de folosinţa temporară. Spre exemplu, diverse unelte, biciclete, chiar şi autoturisme (pentru cei care vin temporar în oraş cu avionul, etc.), locuinţe, remorci, tractoare, etc., destinate celor care au situaţii de moment şi pentru care nu se justifică deţinerea lor permanentă.

  Considerente ECO.
  Cu siguranţă aceste Comunităţi Autoîntreţinute fără Sistem fără Sistem Monetar, vor acorda o atenţie deosebită respectului faţă de natură, iar în acest sens toate activităţile din aceste comunităţi se vor baza pe tehnologiile nepoluante, agricultura bio, reciclarea deşeurilor, etc.
  Implementarea soluţiilor energetice nepoluante precum generatoarele de energie electrică eoliene, solare sau cu energia valurilor vor constitui principalele surse de energie. După perfecţionarea dispozitivelor cu funcţionare pe bază de free energy, aceasta va constitui principala resursă folosită.
  Se va acorda o atenţie deosebită sistemelor de purificare a apelor, a păstrării purităţii aerului a solului, etc.
  Flora şi fauna sunt parte a mediului nostru, astfel încât plantele şi animalele trebuie să primească o mare atenţie din partea noastră. Orice vietate are dreptul, pe care trebuie să îl respectăm de a-şi putea asigura hrana şi condiţiile de viaţă, iar dacă din diverse nefericite motive noi influenţăm habitatul lor, avem obligaţia de a asigura pentru ele hrana şi toate cele necesare. (ca o paranteză, nu putem împuşca urşii care vin în localităţile umane, de foame, cum procedăm acum, ci trebuie să le oferim hrana care cu siguranţă tot din cauza comportamentului nostru nu şi-o mai pot singuri asigura).

  Considerente morale.
  Cu siguranţă că o astfel de abordare, centrată pe binele oamenilor împreună cu tot ecosistemul din care facem parte, aduce şi vindecarea morală de care avem atâta nevoie. Toate activităţile vor fi desfăşurate pentru folosul întregii comunităţi, invidia nu-şi mai are locul aici, spiritul de echipa va înlocui lupta murdară dintre oameni, iar mulţumirea sufletească şi o viaţă abundenta va înlocui nemulţumirea şi lipsurile vieţii actuale.

  Continuare …
  Cu siguranţă că sunt multe alte aspecte de gestionat, cu siguranţă că acest concept trebuie îmbunătăţit, dar ştiu tot atât de sigur că împreună putem construi o lume a abundenţei, sănătăţii şi mulţumirii sufleteşti.
  Toţi cei care simţiţi că acest demers poate reprezenta începutul „ Lumii Noi ”, trebuie să aduceţi aportul vostru, prin soluţii, propuneri, noi idei.
  Aştept să participăm împreună la realizarea unui concept viabil, în armonie cu viaţă şi natura, care să ne ofere o viaţă fericită şi abundentă aşa cum cu siguranţă cu toţii ne-o dorim.

  Un concept pentru o lume mai bună de,
  Leonard Cheșca
  Data : 21 Aprilie 2013

  Postare Facebook :
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201401231741196&set=gm.2140799720 75383

  SkyDrive :
  https://onedrive.live.com/view.aspx…

  Pe aceiasi tema recomand sa cititi :
  Articolul următor l-am primit prin e-mail de la un om luminat care semnează cu pseudonimul Kalagya și căruia ii mulțumesc pe această cale.
  Lectură plăcută !... :
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202478789959478&set=gm.2583657543 13471

  O povestioară despre gestionarea unei comunități autosustenabile cu ajutorul unui server social ", citiți aici :
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202260742308423&set=gm.2510145550 48591

  Un articol despre modul cum văd eu posibilă implementarea noilor tehnologi bazate pe energie liberă :
  Banii vor fi ultimul combustibil ars ! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202081813355311&set=gm.2437335224 43361  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 25.03.2020 la 19:43.

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •