Rezultate 1 la 4 din 4

Subiect: GANS_of_food

 1. #1
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  72.119

  GANS_of_food

  https://en.kfwiki.org/wiki/GANS_of_food

  GANS of food

  This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.

  This article is part of the KF Plasma Times August 2019

  by PALOMARES, April 2019.

  Material:

  • Your intention!
  • All the food you want, preferably Organic (non-animal).
  • 1 glass jar with 1.5litres or 2litres seal.
  • Pure NaOH caustic soda (easily found in DIY stores).
  • Gloves, goggles.
  • Aluminum foil.
  • 1 nylon tights.
  • String.
  • 1 glass jar with a PLASTIC lid to aim for 1 liter.
  • 2 sterile syringes 20ml or more.
  • PLASTIC spoon.
  • One 30ml glass tube with targeted metal stopper, but with a tight seal inside (aromatic type).

  For the creation of this particular GANS I did it in August for the maximum conditions of heat and solar radiation, I put all my heart and full of good intentions because at this stage we talk about feeding, either partially or totally, depending on each, here is the process I followed.
  Being vegetarian my choice was all that nature could offer me, so I got a small piece of each fruit and vegetable bio (more than a dozen fruits and as many vegetables), then seeds such as quinoa, rice, spelled, wheat, buckwheat, cashew nuts ... but also spices of all kinds, an assortment of dry flower petals and finally spirulina-type sequins.
  - Use the glass jar with seal, preferably 1.5litres to 2litres.
  - Now we fill the jar with the beauty that nature has offered us! With respect because we will break it down into Nanoparticles and use its
  energy.
  - Place on the food 60g of pure caustic soda.
  - Then prepare 1 liter of boiling water.
  CAUTION WHEN REFILLING THE VAPOURING WATER FROM THE VAPORS WILL RELEASE UNDER THE EFFECT OF CONTACT WITH THE NaOH, PROTECT YOURSELF FROM GLOVES AND EYEWEAR AND ESPECIALLY MADE IN THE OUTSIDE.
  - Pour the water fast enough!
  - Immediately close the lid, clip it, if there is a surplus of gas it will leak through the seal of the lid. Do not open it before the end of the process!
  From this moment the process begins… I advise you to place your jar in the sun on a sheet of aluminum to capture a maximum of solar energy and that will also help the decomposition. Do not forget to put a lot of good intentions because you transmit your energy! The decomposition will be more or less fast depending on the size, the density of food. So now during the whole process it is up to you to create the interaction according to your feelings ... if I have to take it out, to get it in, to put it back at a certain place in the house ... if I have to stir it regularly or not … The time of the process can easily take a month, you must eventually see a kind of molasses with a dark liquid, once again it's up to you to decide with your intuitions.
  NEVER TOUCH GANS WITH FINGERS OR IRON.
  - Open the jar, place a nylon tights around the hole and attach firmly with string or other. This will filter.
  - Prepare the 2nd 1 liter glass jar with the PLASTIC lid will be your final container or the GANS will form.
  - Empty all the liquid carefully because this is where the Nanoparticles are!
  - Add filtered or osmosis water to fill the new jar and close it.
  You must wait until all the Nanoparticles have come down again (about 48 hours).
  - Remove the lid and start rinsing using a syringe, it will be necessary to leave Ľ of the liquid at the bottom of the jar not to suck the Nanoparticles, this rinsing is intended to extract the residues and the information of the NaOH.
  - Repeat this process 3 times.
  - The rinse completed, refill the jar with pure water and then ideally add 3 or 4 drops of CuO GANS or CO2 for better conservation over time and let rest at least 15 days for the GANS to create , it will develop on the surface of the amino acids that you will withdraw with the help of the PLASTIC spoon then place them in a small glass jar close with pure water.
  NEVER CONSUME THE GANS !!! It is their gravitational magnetic fields that interest us.
  - Here we are ! Stir the jar lightly for suspended GANS.
  - Take another sterile syringe to suck the plasma water informed of food GANS then fill the GLASS tube leaving 2cm then add a few amino acids and aim its cap firmly.
  - Place your tube of food GANS in a large glass of water and let it inform the water for about 25 minutes or as you feel.
  - Remove the glass tube and drink the water informed, you're fed! Use it according to your needs!
  Keep your GANS tube:
  - Far from electromagnetic waves (WIFI, mobile phone ...).
  - From the direct sunlight.
  ! Remember to protect it in a box, a cover or other during your transport!
  On the first sips, listen to your body! Do you want to drink everything at once? Our knowledge, our understanding has just spread on the plasma scale or the Universal dimension, a new way of seeing life, food, energies ... Make beautiful experiences !!! A SOLUTION AGAINST HUNGER IN THE WORLD! AND ESPECIALLY SHARE YOUR KNOWLEDGE !! YOUR EXPERIENCES !!
  Keep your creation away from electromagnetic waves, direct sunlight and in a temperate place. A very big thank you to Maylis, Luc, the Keshe Foundation and to you Mr. Keshe with all my heart!
  https://testimonials“.keshefoundation.org/


  Category:
 2. #2
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  72.119
  de PALOMARES, aprilie 2019.

  Material:

  Intenția ta!
  Toată mâncarea pe care o dorești, de preferință Organic (non-animal).
  1 borcan de sticlă cu sigiliu de 1,5 litri sau 2 litri.
  Soda caustică pură NaOH (se găsește cu ușurință în magazinele de bricolaj).
  Mănuși, ochelari.
  Folie de aluminiu.
  1 colanți din nylon.
  Şir.
  1 borcan de sticlă cu capac PLASTIC pentru a ținti 1 litru.
  2 seringi sterile de 20 ml sau mai mult.
  Lingură PLASTIC.
  Un tub de sticlă de 30 ml cu dop metalic vizat, dar cu o etanșare strânsă în interior (tip aromatic)

  Pentru crearea acestui GANS special l-am făcut în august pentru condițiile maxime de căldură și radiații solare, mi-am pus toată inima și plină de intenții bune, deoarece în acest stadiu vorbim despre hrănire, parțial sau total, în funcție de fiecare, iată procesul pe care l-am urmat.
  Fiind vegetarian, alegerea mea a fost tot ce mi-a putut oferi natura, așa că am primit o bucată mică din fiecare fruct și legume bio (mai mult de o duzină de fructe și tot atâtea legume), apoi semințe precum quinoa, orez, spelată, grâu, hrișcă, nuci de caju ... dar și condimente de tot felul, un sortiment de petale de flori uscate și în sfârșit paiete de tip spirulina.
  - Folosiți borcanul de sticlă cu sigiliu, de preferință 1,5 litri până la 2 litri.
  - Acum umplem borcanul cu frumusețea pe care natura ne-a oferit-o! Cu respect pentru că îl vom descompune în Nanoparticule și îl vom folosi
  energie.
  - Așezați pe mâncare 60g de sodă caustică pură.
  - Apoi, pregătește 1 litru de apă clocotită.
  ATENȚIE CÂND ÎNCĂRCAREA APEI DE VAPORITARE DE LA VAPORI SE VĂ RĂSPUNSEAZĂ ÎNTRE Efectul CONTACTULUI CU NAOH, PROTECȚI-VĂ DIN MÂNCURI ȘI OCHIRI ȘI EXECUTAL FĂRATE ÎN EXTERIOR.
  - Turnați apa destul de repede!

 3. #3
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  72.119
  - Închideți imediat capacul, agrafați-l, dacă există un surplus de gaz, acesta va scurge prin garnitura capacului. Nu-l deschideți înainte de sfârșitul procesului!Din acest moment începe procesul ... Vă sfătuiesc să puneți borcanul la soare pe o foaie de aluminiu pentru a capta un maxim de energie solară și, de asemenea, va ajuta la descompunere. Nu uitați să puneți o mulțime de intenții bune, deoarece vă transmiteți energia! Descompunerea va fi mai mult sau mai puțin rapidă în funcție de mărime, densitatea alimentelor. Deci, pe parcursul întregului proces, ți se pare să creezi interacțiunea în funcție de sentimentele tale ... dacă trebuie să o scot, să o intru, să o așez înapoi într-un anumit loc din casă ... dacă Trebuie să o agit regulat sau nu ... Timpul procesului poate dura cu ușurință o lună, trebuie să vezi în cele din urmă un fel de melasă cu un lichid întunecat, din nou ți se cuvine să te decizi cu intuițiile tale.NICIODATĂ NUMAI GANTELE CU DIGURILE SAU FIERUL.- Deschideți borcanul, așezați o colanță de nailon în jurul găurii și atașați-o ferm cu șnur sau altul. Aceasta va filtra.- Pregătiți cel de-al 2-lea borcan de sticlă cu capacul PLASTIC va fi recipientul final sau se va forma GANS.- Goliți cu grijă tot lichidul, deoarece aici se află Nanoparticulele!- Adăugați apă filtrată sau cu osmoză pentru a umple noul borcan și a-l închide.Trebuie să așteptați până când toate Nanoparticulele au coborât din nou (aproximativ 48 de ore).- Scoateți capacul și începeți să clătiți folosind o seringă, va fi necesar să lăsați Ľ din lichidul din partea de jos a borcanului pentru a nu aspira Nanoparticulele, acest clătire este destinat să extragă reziduurile și informațiile NaOH.- Repetați acest proces de 3 ori.- Clătirea finalizată, reumpleți borcanul cu apă pură și apoi adăugați în mod ideal 3 sau 4 picături de CuO GANS sau CO2 pentru o mai bună conservare în timp și lăsați să se odihnească cel puțin 15 zile pentru ca GANS să creeze, se va dezvolta pe suprafața aminoacizi pe care îi veți retrage cu ajutorul lingurii PLASTIC apoi puneți-i într-un borcan mic de sticlă, aproape cu apă pură.NICIODATA NU CONSUMATI GANTELE !!! Câmpurile lor magnetice gravitaționale sunt cele care ne interesează.- Iată-ne ! Amestecați borcanul ușor pentru GANS-uri suspendate.- Luați o altă seringă sterilă pentru a aspira apa din plasmă informată despre GANSURI alimentare, apoi umpleți tubul de STICLĂ lăsând 2cm, apoi adăugați câțiva aminoacizi și îndreptați ferm capacul.

 4. #4
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  72.119
  Păstrați-vă tubul GANS:
  - Departe de unde electromagnetice (WIFI, telefon mobil ...).
  - Din lumina directă a soarelui.
  ! Nu uitați să îl protejați într-o cutie, o copertă sau altul în timpul transportului!
  La primele înghițituri, ascultă-ți corpul! Vrei să bei totul deodată? Cunoașterea, înțelegerea noastră tocmai s-a răspândit pe scara plasmei sau dimensiunea universală, un nou mod de a vedea viața, mâncarea, energiile ... Faceți experiențe frumoase !!! O SOLUȚIE CONTRA UNGERULUI ÎN LUME! ȘI ÎNCĂȚIȚI-ȚI SPECIAL Cunoștințele tale !! EXPERIENȚELE voastre !!
  Ține-ți creația departe de undele electromagnetice, lumina directă a soarelui și într-un loc temperat. O mulțumire foarte mare pentru Maylis, Luc, Fundația Keshe și pentru tine domnul Keshe din toată inima!
  https: // marturii „.keshefoundation.org /


  Categorie:
  GANS

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •