Rezultate 1 la 3 din 3

Subiect: 350.000 tone de deșeuri radioactive vor fi depozitate la 4 km. de Dunăre!

 1. #1
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  72.757

  350.000 tone de deșeuri radioactive vor fi depozitate la 4 km. de Dunăre!

  Joi, 20 Februarie 2020350.000 tone de deșeuri radioactive vor fi depozitate la 4 km. de Dunăre!  1 fotografie
  8 state din Uniunea Europeană susțin financiar acest proiect!În data de 18 februarie 2020 a avut loc la Craiova întâlnirea comună între reprezentanții Companiei de Stat pentru Deșeuri Radioactive (SERAW) din Bulgaria și reprezentanți ai Asociației Pro Consumatori (APC) și ai Asociației Civice pentru Viață din România și Bulgaria, cât și ai altor asociații. La această întâlnire, mecanismul de contestații pentru proiecte (PCM) al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a inițiat un proces de soluționare a dificultăților semnalate ca având loc între Asociațiile din România și Bulgaria și SERAW. PCM are atribuții legate de rezolvarea plângerilor aduse la adresa proiectelor BERD.Inițial a fost hotărâtă o agendă de lucru focusată pe stabilirea unui posibil acord între părțile implicate pe tema Depozitului de deșeuri radioactive de la Kozlodui ,”Radiana”. Principalele teme abordate la această întâlnire au făcut referire la locația depozitului, adâncimea la care vor fi depozitare deșeurile radioactive, proiectarea și construcția depozitului, capacitatea de depozitare, fondul alocat proiectului, tipurile de deșeuri care urmează a fi depozitate și riscurile asociate în special pentru populația din zona limitrofă depozitului. În ceea ce privește fondul alocat proiectului, există îngrijorarea reprezentanților asociațiilor participante cu privire la impactul negativ al proiectului asupra populației, mediului înconjurător, florei și faunei. Acest fond internațional susține dezafectarea unităților 1-4 ale Centralei Nucleare de la Kozlodui și care, la rândul său este susținut de alte state membre ale Uniunii Europene. Cu acest fond se cofinanțează infrastructura necesară și o primă etapă din construcția efectivă a depozitului.Depozitul este destinat deșeurilor de mică și medie radioactivitate rezultate din dezafectarea unităților 1-4 ale Centralei Nucleare de la Kozlodui. Reprezentanții Asociațiilor prezente la dezbatere au pus foarte mare accent pe transparența totală a tuturor deciziilor referitoare la acest proiect, pe transparența totală în ceea ce privește comunicarea cu toți cetățenii europeni, pe selectarea unui alt amplasament destinat deșeurilor radioactive provenite de la dezafectarea reactoarelor Centralei Nucleare de la Kozlodui astfel încât să nu existe riscul contaminării radioactive a Dunării, a ecosistemelor asociate și mai ales de excludere a riscului de afectare a sănătății populației României. “APC susține, și de această dată, obiectivul protecției consumatorilor români prin susținerea demersurilor Asociației Civice pentru Viață din Craiova referitoare la amplasarea în condiții de siguranță a depozitului de deșeuri radioactive din zona Kozlodui. APC susține ca luarea deciziilor referitoare la acest depozit să se facă transparent și mai ales deciziile astfel luate să nu afecteze viața și sănătatea cetățenilor României. APC manifestă interes activ în luarea deciziei de amplasare a unui depozit de deșeuri radioactive în condiții de siguranță, astfel încât să fie susținută pe deplin protecția vieții cetățenilor români. APC militează insistent pentru ca orice acțiune de amplasare a unui depozit de deșeuri radioactive să fie făcută cu respectarea prevederilor legale naționale și internaționale și cu urmărirea protecției mediului prin alegerea unei locații adecvate, cât mai departe de granițele României.” conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC

 2. #2
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  1.062
  PUBLIC
  PUBLIC
  CEA DE-A TREIA ÎNTÂLNIRE DE MEDIERE PRIVIND
  DEPOZITUL NAȚIONAL DE DEȘEURI RADIOACTIVE DE LA KOZLODUI
  Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) administrează Fondul internațional de
  asistență pentru dezafectare Kozlodui în numele Comisiei Europene și al altor contribuabili europeni
  (Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Grecia, Irlanda, Olanda, Spania, Elveția și Regatul Unit). Scopul
  fondului este, printre altele, să ajute guvernul bulgar la dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de
  la Kozlodui și să construiască un depozit de suprafață la Radiana pentru eliminarea în condiții de
  siguranță a deșeurilor cu radioactivitate mică și medie care provin de la unitățile nucleare aflate în
  procesul de dezafectare.
  Mecanismul de contestații pentru proiecte (PCM) al BERD desfășoară o mediere între reprezentanții
  societății civile din România și Bulgaria (Reclamanții) și compania bulgară Întreprinderea de Stat pentru
  Deșeuri Radioactive (SERAW), numite împreună „Părți". PCM este mecanismul de responsabilizare al
  BERD, care este responsabil de revizuirea independentă a preocupărilor de mediu, sociale și de interes
  public privitoare la proiectele BERD. Obiectivul inițiativei de soluționare a problemelor este de a aborda
  problemele ridicate prin contestația adresată către PCM și de a găsi soluții acceptabile pentru ambele
  Părți, fără a stabili culpă sau vinovăție.
  Un rezumat al medierii până la momentul de față este prezentat mai jos.
  O contestație către PCM din cadrul BERD din partea reprezentanților societății civile din România
  și Bulgaria
  În martie 2018, reprezentanții societății civile din România și Bulgaria și-au exprimat îngrijorarea față de
  PCM din cadrul BERD în ceea ce privește finanțarea și construcția depozitului național de suprafață
  pentru deșeuri radioactive, acesta fiind construit aproape de centrala nucleară de la Kozlodui, Bulgaria (la
  aproximativ 4 km de Dunăre). Preocupările exprimate se referă la impactul posibil al proiectului asupra
  populației locale și asupra mediului. Reclamanții au subliniat, de asemenea, necesitatea unei transparențe
  sporite și a unei consultări publice semnificative, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.
  În conformitate cu Regulamentul de procedură al PCM, Leonardo D'Urso a fost desemnat în calitate de
  mediator independent pentru Inițiativa de soluționare a problemelor, pentru a facilita medierea dintre
  reprezentanții societății civile și SERAW.
  PCM a sprijinit Părțile în stabilirea unei agende pentru mediere, inclusiv o listă de subiecte care trebuie
  abordate în conformitate cu un Acord cadru pe care l-au semnat la Kozlodui în decembrie 2018. Din
  martie 2018 până în februarie 2020, PCM a facilitat dialogul între reprezentanții societății civile și SERAW,
  ajutând la schimbul de informații despre proiectul BERD. Prin intermediul procedurii PCM, reclamanții au
  primit informații despre rolul BERD în construcția depozitului de la Radiana și li s-au oferit informații
  despre finanțarea depozitului, selecția locației, designul depozitului, capacitatea de depozitare și tipul de
  deșeuri care trebuie depozitate.
  Părțile s-au întâlnit într-o primă ședință comună de mediere pe 7 decembrie 2018 la Kozlodui, Bulgaria și
  într-o a doua ședință de mediere pe 17 iulie 2019 la Craiova, România. Pe 18 februarie 2020,
  reprezentanți ai societății civile din România și Bulgaria și reprezentanți ai SERAW au participat la o a
  treia întâlnire de mediere la Craiova, împreună cu reprezentanții BERD și experți din domeniul mediului
  din România și Bulgaria. Primarul orașului Kozlodui și viceprimarul Municipiului Craiova au fost, de
  asemenea, prezenți la întâlnire și au convenit că proiectul nu ar trebui să afecteze în mod negativ viața
  oamenilor sau mediul înconjurător și că reglementările internaționale ar trebui respectate în timpul
  construcției și funcționării depozitului.
  PUBLIC
  PUBLIC
  Poziția reclamanților și solicitări în cadrul celei de-a treia întâlniri de mediere
  În cadrul celei de-a treia întâlniri de mediere de la Craiova, reclamanții și-au reiterat îngrijorarea cu privire
  la selectarea locației de la Radiana pentru depozitul național bulgar pentru deșeuri cu radioactivitate mică
  și medie, în raport cu caracteristicile solului, tipul de deșeuri radioactive care trebuie depozitate și
  capacitatea depozitului. Reclamanții și-au exprimat frica de un potențial impact radioactiv asupra Dunării și
  asupra ecosistemelor sale asociate și au discutat preocupările lor cu privire la construirea depozitului în
  apropierea instalației NATO de la Deveselu, România. Pe baza informațiilor disponibile prin documente
  oficiale și de la experți ai societății civile din domeniu, reclamanții bulgari și români și-au exprimat opinia
  fermă că depozitul ar trebui construit într-o locație diferită, departe de Dunăre. Aceștia consideră că
  proiectul depozitului care permite o capacitate de stocare în cadrul acestuia de 350 000 de tone este mai
  mare decât este necesar pentru stocarea deșeurilor de la unitățile 1-4 din reactoarele nucleare
  dezafectate, pe baza informațiilor furnizate în Evaluarea impactului asupra mediului. Reclamanții și-au
  exprimat îngrijorarea că deșeurile radioactive de la reactoarele 5 și 6, precum și noua unitate 7 de la
  centrala nucleară Kozlodui și deșeurile radioactive rezultate de la viitoarea unitate nucleară de la Belene
  vor fi, de asemenea, depozitate în depozitul național de la Radiana.
  În cadrul ședinței de mediere, reclamanții au subliniat că proiectul trebuie să aibă un sistem clar de
  monitorizare pentru a controla tipul de deșeuri stocate în depozit în timpul operațiunilor și după închiderea
  instalației. Reclamanții consideră că este esențial ca pe lângă SERAW, al cărui rol principal este să
  construiască un depozit de deșeuri nucleare sigure, autoritățile de reglementare din domeniul mediului și
  nuclear din Bulgaria să fie invitate la discuții. În plus, reclamanții și-au exprimat îngrijorarea privind
  organizarea de consultări publice pentru proiect la Craiova, România și și-au împărtășit așteptarea ca
  angajamentul părților interesate să fie realizat în conformitate cu convenția ESPOO.
  Reclamanții au solicitat BERD să-și limiteze asistența pentru a sprijini depozitarea deșeurilor cu
  radioactivitate mică și medie rezultate din dezafectarea unităților nucleare 1-4.
  Reclamanții au sugerat înființarea unui grup comun independent de experți care să analizeze aspectele
  geologice și hidrogeologice ale locației. Aceștia consideră că acest lucru este necesar în contextul unei
  schimbări climatice vizibile din ultimii ani. Mai mult, reclamanții ar dori să fie de acord cu SERAW cu
  privire la o abordare comună pentru a permite o mai mare transparență și informare publică despre
  procesul de mediere și rezultatele acestuia. Reclamanții și-au exprimat dorința de a continua procesul de
  mediere sub facilitarea PCM, deoarece rămân câteva aspecte importante de discutat și de clarificat cu
  privire la depozitul pentru deșeuri radioactive.
  Poziția și propunerile SERAW în cadrul celei de-a treia întâlniri de mediere
  Ca răspuns la îngrijorările reclamanților, reprezentanții SERAW i-au asigurat că nu există motive de
  îngrijorare în legătură cu construcția depozitului, operațiunile și închiderea viitoare. Mai mult decât atât,
  raportul de Evaluare a impactului asupra mediului care a fost realizat pentru proiect nu a identificat un
  impact negativ asupra mediului și asupra oamenilor.
  SERAW a afirmat că problemele ridicate de reclamanți au fost abordate în detaliu în Evaluarea impactului
  asupra mediului, care a fost accesibilă publicului român ca bune practici internaționale într-un context
  transfrontalier. De asemenea, aceștia au identificat că efectele cumulate și transfrontaliere ale depozitului,
  precum și o analiză a riscurilor de mediu și sociale, au fost prezentate publicului român în cadrul audierii
  publice privind Evaluarea impactului asupra mediului, efectuată în iunie 2016 la Craiova. Informații
  detaliate despre selectarea locației, caracteristicile geologice și hidrogeologice ale sitului de la Radiana,
  capacitatea depozitului, caracteristicile deșeurilor care urmează a fi depozitate în acea locație și sistemul
  de inginerie multibarieră al depozitului au fost prezentate localnicilor.
  Informații suplimentare cu privire la siguranța de mediu și socială a proiectului au fost furnizate de SERAW
  în cadrul celor trei întâlniri de mediere organizate de PCM din cadrul BERD. SERAW a declarat că
  PUBLIC
  PUBLIC
  amplasarea și evaluările de siguranță ale proiectului au fost revizuite de autoritatea de reglementare
  nucleară din Bulgaria și au fost obținute toate avizele și permisele necesare, inclusiv aprobarea privind
  amplasamentul selectat, aprobarea proiectării și autorizația pentru construcția depozitului. SERAW este
  încrezătoare că toți pașii urmați în timpul construcției Depozitului național de deșeuri sunt în conformitate
  cu legislația națională, cu standardele internaționale de siguranță și cu bunele practici internaționale.
  O valoare de bază pentru SERAW este construirea încrederii cu toate părțile interesate printr-o
  comunicare transparentă și deschisă, cu o atenție specială asupra populației care trăiește în zona
  facilităților sale. În această privință, reprezentanții SERAW au confirmat că sunt deschiși la diverse forme
  de dialog, inclusiv furnizarea de informații actualizate cu privire la procesul de construcție, funcționare și
  închidere a depozitului de suprafață, organizarea de vizite la șantier pentru publicul larg la centrul de
  informare din Kozlodui, organizarea de discuții, mese rotunde și alte forme de informare pentru a crește
  gradul de conștientizare a publicului cu privire la depozit. SERAW a convenit cu reclamanții că o
  cooperare mai strânsă între autoritățile relevante din Bulgaria și România ar putea contribui la creșterea
  încrederii.
  Concluziile celei de-a treia întâlniri de mediere
  Reclamanții și SERAW au fost de acord:
   Să continue procesul de mediere sub facilitarea PCM din cadrul BERD;
   Să discute eventualele modificări ale Acordului cadru pentru mediere;
   Să ia în considerare înființarea unui grup comun de experți pentru a discuta aspectele geologice și
  hidrogeologice ale locației;
   Să încurajeze autoritățile competente din Bulgaria și România să îmbunătățească cooperarea
  transfrontalieră în legătură cu construcția depozitului și funcționarea acestuia;
   Să continue dialogul cu conducerea BERD, pentru a găsi soluții mutual acceptabile pentru
  construcția și funcționarea depozitului pentru a stoca deșeurile provenite din dezafectarea
  unităților 1-4, care vor fi sigure pentru mediu și pentru oamenii care locuiesc în România și
  Bulgaria.

 3. #3
  Senior Member
  Data înscrierii
  19.04.2019
  Posturi
  260
  Votati in continuare PNL.

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •