Pagina 4 din 4 PrimulPrimul 1234
Rezultate 31 la 37 din 37

Subiect: International Cities of Peace

 1. #31
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.724
  Thanks to the hundreds of leaders, ambassadors, board members, volunteers and donors who are making International Cities of Peace work toward a true human culture of peace.


  Sincerely and with Respect,  J. Frederick Arment

  Executive Director

  International Cities of Peace
  ________________________


  YOUR DONATIONS ARE ESSENTIAL.


  To join the Fearless Support Community takes only $25. It’s money well spent. Donations large and small are put to work around the globe toward the goal of 1000 Cities of Peace by year 2025. Please be a valued partner. And Fearless.

  THANK YOU.
  Mulțumesc sutelor de lideri, ambasadori, membri ai consiliului de administrație, voluntari și donatori care fac ca orașele internaționale de pace să lucreze spre o adevărată cultură a păcii umane.Cu stimă și cu respect,J. Frederick ArmentDirector executivOrașele internaționale de pacearment@fredarment.com________________________DATELE Dumneavoastră sunt esențiale.Pentru a vă alătura comunității de sprijin Fearless este nevoie de doar 25 de dolari. Sunt bani bine cheltuiți. Donațiile mari și mici sunt puse în lucru pe tot globul, spre obiectivul a 1000 de orașe de pace până în anul 2025. Vă rugăm să fiți un partener de valoare. Și Fearless.Faceți clic pentru a donaMULȚUMESC.Site web: http://www.internationalcitiesofpeace.org/Facebook: https://www.facebook.com/groups/inte...eace/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/int…ities-of-peace

 2. #32
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.724
  Doamna Moise, as dori sa va adaug intr-o conferinta unde sunt doar cei mai apropiati colaboratori "modelati " de mine - Staregia Romaniei. Acolo analizam intre noi actiuni concrete, clare, cu impact rapid in domeniul Pacii, ca prioritate absoluta.

 3. #33
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.724
  -------- Mesajul original --------
  Subiect: Re: PEACE MUSEUM
  Dată: Thu, 12 Dec 2019 08:26:42 +0800
  de la: arment <arment@fredarment.com>
  Către: adipop@popservice.ro <adipop@popservice.ro>


  Dear Adrian,It warms my heart to hear of your ideas for the 2 systems to expand peace throughout Romania. My compliments on your dedication and vision.


  Yes, I will be happy to help as I can with the establishment of a Peace Museum in your area. I was one of the five founders of the Dayton International Peace Museum in the United States. This is the 15th anniversary and it began with a small meeting in 2003, then expanded quite rapidly. The “brick and mortar” approach to peace building has done much for our community. A building for “a space to make peace” has allowed people from all parts of society to feel it is theirs and they can learn and contribute. I am attaching our philosophy paper for your consideration.


  I am in China until the 18th of December. I am surprised to have email but cannot access many of the websites, including International Cities of Pace, due to their firewall. I will communicate with you next week.


  Take care.

  With respect and appreciation,


  J. Fred Arment
  Executive Director
  International Cities of Peace


  arment@fredarment.com


  www.internationalcitiesofpeace.org


  -------------------
  Dragă Adrian,Îmi încălzește inima să aud despre ideile tale pentru cele 2 sisteme de extindere a păcii în toată România. Complimentele mele pentru dăruirea și viziunea ta.Da, voi fi fericit să vă ajut, după cum pot, cu înființarea unui muzeu al păcii în zona dvs. Am fost unul dintre cei cinci fondatori ai Muzeului Internațional al Păcii Dayton din Statele Unite. Aceasta este a 15-a aniversare și a început cu o mică întâlnire în 2003, apoi s-a extins destul de rapid. Abordarea „cărămidă și mortar” pentru construirea păcii a făcut mult pentru comunitatea noastră. Clădirea pentru „un spațiu pentru a face pace” a permis oamenilor din toate părțile societății să simtă că este a lor și că pot învăța și contribui. Vă atașez hârtia noastră de filozofie pentru luarea în considerare a dumneavoastră.Sunt în China până pe 18 decembrie. Sunt surprins să am e-mail, dar nu pot accesa multe dintre site-urile web, inclusiv Orașele internaționale Pace, din cauza firewall-ului lor. Voi comunica cu tine săptămâna viitoare.Ai grijă.Cu respect și apreciere,

  When you return from China, I would like to consult with you regarding the establishment of a PEACE MUSEUM.  La întoarcerea din China, aș dori să mă consult cu tine în legătură cu înființarea unui MUSEUM PEACE.

  -----------

  [IMG]file:///C:/Users/ADIPOP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG] Philosophical Statement

  The Dayton International Peace Museum is a space to make peace. It is everyone’s place to learn, contemplate, dream, and work for realization of a more peaceful world. Like other museums, the Peace Museum is dedicated to displaying, preserving, creating, encouraging, and celebrating the artifacts that further its mission: to inspire a culture of peace.

  Respect is a core value of the Museum. It is expressed in the inclusive welcome all people receive, no matter what creed, race, religion, idea, or other areas of the diverse worldwide peace community they represent. The only requirement when visitors and volunteers come to the Museum is openness to nonviolent solutions and showing respect for others.

  As a cultural institution, the Peace Museum is dedicated to finding areas of unity and common ground. Rather than prescribing or sanctioning particular ways to peace, the Museum embraces the idea that conflict comes in many subtle forms, including imposing one “truth” over another. To that end, the Museum works to achieve consensus and to minimize the fear that closes minds. Polarizing symbols and unnecessary antagonisms are avoided. Politicization is absent.

  Though a small part of the Museum is to be a witness to war and violence, the focus is on nonviolent solutions that can be used in the present and future to create peace. All ways to work for peace, both internal and external, are included in Museum sponsored exhibits, activities, and events. Sixteen specific nonviolent approaches to conflict and violence have been identified. They include educational, relational, artistic, environmental, civic, and spiritual, among others.

  Museum volunteers are living testimonials that this respectful and profound philosophy can change the world. Many have said that being associated with the Museum has led to a positive transformational experience in their lives. Whether it is working with the international peace community, or creating the next generation of peacemakers through educational programs, volunteers put into practice the practical, nonviolent solutions the Museum represents. Help protect the Peace Museum’s philosophy so that everyone can find their own path to peace.


  Declarație filozofică

  Muzeul Internațional al Păcii Dayton este un spațiu pentru a face pace. Este locul fiecăruia să învețe, să contemple, să viseze și să lucreze pentru realizarea unei lumi mai pașnice. Ca și alte muzee, Muzeul Păcii este dedicat afișării, conservării, creării, încurajării și celebrării artefactelor care continuă misiunea sa: să inspire o cultură a păcii.

  Respectul este o valoare de bază a Muzeului. Este exprimat în întâmpinarea incluzivă pe care o primesc toți oamenii, indiferent de crez, rasă, religie, idee sau alte domenii din diversitatea comunității mondiale de pace pe care o reprezintă. Singura cerință când vizitatorii și voluntarii vin la muzeu este deschiderea către soluții nonviolente și manifestarea respectului față de ceilalți.

  Ca instituție culturală, Muzeul Păcii este dedicat găsirii zonelor de unitate și teren comun. În loc să prescrie sau să sancționeze modalități particulare de pace, Muzeul îmbracă ideea că conflictul vine în multe forme subtile, inclusiv impunerea unui „adevăr” asupra altuia. În acest scop, Muzeul lucrează la atingerea consensului și la minimizarea fricii care închide mințile. Simbolurile de polarizare și antagonismele inutile sunt evitate. Politizarea este absentă.

  Deși o mică parte a Muzeului trebuie să fie martor la război și violență, accentul se pune pe soluții nonviolente care pot fi utilizate în prezent și în viitor pentru a crea pace. Toate modalitățile de a lucra pentru pace, atât interne cât și externe, sunt incluse în exponate, activități și evenimente sponsorizate de muzeu. Au fost identificate 16 abordări specifice nonviolente ale conflictului și violenței. Acestea includ educațional, relațional, artistic, de mediu, civic și spiritual, printre altele.

  Voluntarii muzeului sunt mărturii vii că această filozofie respectuoasă și profundă poate schimba lumea. Mulți au spus că asocierea cu Muzeul a dus la o experiență transformatoare pozitivă în viața lor. Fie că lucrează cu comunitatea internațională de pace sau creează următoarea generație de oameni de pace prin programe educaționale, voluntarii pun în practică soluțiile practice, nonviolente pe care le reprezintă Muzeul. Ajută la protejarea filozofiei Muzeului Păcii pentru ca fiecare să își găsească propria cale către pace.
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 12.12.2019 la 14:39.

 4. #34
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.724
  Draga Fred,


  Ma bucur sa vad realizarile tale, care mi se par extraordinare.


  Felicitari sincere !!!


  Declaratia filozofica de Pace o consider extrem de importanta si bine gandita.


  Viziunea noastra privind Pacea, are la baza Omenia si Bunul Simt al Neamului Romanesc, cizelata in mii de nopti albe si zeci de mii de pagini scrise despre mai binele tuturor popoarelor lumii. Din pacate frica si secretomania sunt atributele esecului intregii societati umane in care resursele umane si materiale sunt anapoda distribuite. Ele pot fi anihilate doar prin puternicul sentiment de iubire al mamelor fata de pruncii lor. Din acest motiv am initiiat in Romania primele Marsuri ale Pacii, dedicte tuturor mamelor din lume.

  " Semnarea " fluturasilor de Pace de catre sute de milioane de copii de gradinita si de scoala primara, reprezinta un prim pas in a dezvolta adevarata CULTURA a PACII pe Terra, consolidata prin excursii de explorare pe grupe de varsta, astfel pana cand implineste varsta de 21 de ani orice tanar devine perfect constient de rolul lui in societate.

  Am convingerea totala ca impreuna putem sa facem pasi importanti in ambele proiecte privind ratificarea tratatului de Pace la nivel mondial, pana in anul 2050.

  Simt onorat de eficienta comunicarii noastre.


  DOAMNE AJUTA !


  Cu mare respect,
  Adi


  .....

  Dear Fred,


  I am glad to see your achievements, which I think are extraordinary.


  Sincere congratulations !!!


  The philosophical declaration of Peace I consider extremely important and well thought out.


  Our vision for Peace is based on Humanity and the Good Sense of the Romanian Nation, carved into thousands of white nights and tens of thousands of pages written about the best of all the peoples of the world. Unfortunately, fear and secrecy are the attributes of the failure of the entire human society in which human and material resources are anapoda distributed. They can only be annihilated by the strong sense of love of mothers towards their infants. For this reason, we initiated in Romania the first Peace Marches, dedicated to all mothers in the world.

  The "signing" of Peace flyers by hundreds of millions of kindergarten and primary school children is a first step in developing the true CULTURE OF PEACE on Earth, reinforced by age group exploration trips, so until you reach the age of 21 years old every young man becomes perfectly aware of his role in society.

  I fully believe that together we can take important steps in both projects regarding the ratification of the peace treaty worldwide, until 2050.

  I am honored by the efficiency of our communication.

  GOD HELP !

  With great respect,
  Adi
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 12.12.2019 la 15:22.

 5. #35
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.724
  -------- Forwarded Message --------
  Subject: Fwd: Re: PEACE MUSEUM
  Date: Thu, 12 Dec 2019 14:29:36 +0200
  From: Adi Pop <adipop@popservice.ro>
  To: arment <arment@fredarment.com>, canaris general <canaris_general@yahoo.com>, geo Stroe <geostroe@gmail.com>, Catalin Zamfir <biz.craiova@gmail.com>, Catalin Zamfir <biz.craiova@gmail.com>, Marilena <marilena_vidrascu@yahoo.com>, Petre Savescu <psavescu@gmail.com>, Spiridon Maria <mia_spiridon@yahoo.com>, Iliin Nicoleta <nicora999@yahoo.co>, BRATU ALINA <alinabratu2004@yahoo.com>, INGRID IRINA <arienne2003@yahoo.com>, Stefan Enciu <enciustefan@yahoo.com>, Claudia Moise <claum709@gmail.com>, Constantin Pandaru <tsapresident@icloud.com>, CONSILIUL MONDIAL ROMAN <consiliul-mondial-roman@googlegroups.com>  Dear Fred,


  I am glad to see your achievements, which I think are extraordinary.


  Sincere congratulations !!!


  The philosophical declaration of Peace I consider extremely important and well thought out.


  Our vision for Peace is based on Humanity and the Good Sense of the Romanian Nation, carved into thousands of white nights and tens of thousands of pages written about the best of all the peoples of the world. Unfortunately, fear and secrecy are the attributes of the failure of the entire human society in which human and material resources are anapoda distributed. They can only be annihilated by the strong sense of love of mothers towards their infants. For this reason, we initiated in Romania the first Peace Marches, dedicated to all mothers in the world.

  The "signing" of Peace flyers by hundreds of millions of kindergarten and primary school children is a first step in developing the true CULTURE OF PEACE on Earth, reinforced by age group exploration trips, so until you reach the age of 21 years old every young man becomes perfectly aware of his role in society.

  I fully believe that together we can take important steps in both projects regarding the ratification of the peace treaty worldwide, until 2050.

  I am honored by the efficiency of our communication.

  GOD HELP !

  With great respect,
  Adi

  ---------------------------

  Draga Fred,


  Ma bucur sa vad realizarile tale, care mi se par extraordinare.


  Felicitari sincere !!!


  Declaratia filozofica de Pace o consider extrem de importanta si bine gandita.


  Viziunea noastra privind Pacea, are la baza Omenia si Bunul Simt al Neamului Romanesc, cizelata in mii de nopti albe si zeci de mii de pagini scrise despre mai binele tuturor popoarelor lumii. Din pacate frica si secretomania sunt atributele esecului intregii societati umane in care resursele umane si materiale sunt anapoda distribuite. Ele pot fi anihilate doar prin puternicul sentiment de iubire al mamelor fata de pruncii lor. Din acest motiv am initiiat in Romania primele Marsuri ale Pacii, dedicte tuturor mamelor din lume.

  " Semnarea " fluturasilor de Pace de catre sute de milioane de copii de gradinita si de scoala primara, reprezinta un prim pas in a dezvolta adevarata CULTURA a PACII pe Terra, consolidata prin excursii de explorare pe grupe de varsta, astfel pana cand implineste varsta de 21 de ani orice tanar devine perfect constient de rolul lui in societate.

  Am convingerea totala ca impreuna putem sa facem pasi importanti in ambele proiecte privind ratificarea tratatului de Pace la nivel mondial, pana in anul 2050.

  Simt onorat de eficienta comunicarii noastre.


  DOAMNE AJUTA !


  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...of-Peace/page4

  Cu mare respect,
  Adi  -------- Forwarded Message --------
  Subject: Re: PEACE MUSEUM
  Date: Thu, 12 Dec 2019 08:26:42 +0800
  From: arment <arment@fredarment.com>
  To: adipop@popservice.ro <adipop@popservice.ro>


  Dear Adrian, It warms my heart to hear of your ideas for the 2 systems to expand peace throughout Romania. My compliments on your dedication and vision.


  Yes, I will be happy to help as I can with the establishment of a Peace Museum in your area. I was one of the five founders of the Dayton International Peace Museum in the United States. This is the 15th anniversary and it began with a small meeting in 2003, then expanded quite rapidly. The “brick and mortar” approach to peace building has done much for our community. A building for “a space to make peace” has allowed people from all parts of society to feel it is theirs and they can learn and contribute. I am attaching our philosophy paper for your consideration.


  I am in China until the 18th of December. I am surprised to have email but cannot access many of the websites, including International Cities of Pace, due to their firewall. I will communicate with you next week.


  Take care.

  With respect and appreciation,


  J. Fred Arment
  Executive Director
  International Cities of Peace


  arment@fredarment.com


  www.internationalcitiesofpeace.org
 6. #36
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.724
  -------- Forwarded Message --------
  Subject: International Cities of Peace
  Date: Tue, 14 Jan 2020 07:13:12 -0500
  From: arment <arment@fredarment.com>
  To: adipop@popservice.ro <adipop@popservice.ro>


  Hello Adrian,I wish you a good year and hope that we can help you soon establish the first City of Peace in Romania.
  I have received your emails on the Peace Houses and the desire to create Peace Museums throughout your country.
  Many steps will follow but it might be a good idea to start with your home city.
  With that, you can highlight your vision, mission, and goals for others to view around the globe.


  If you are ready, please let me know.


  1. Letter of Intent with signatures (print, get signatures, and scan to return)
  2. A vision, mission, and goals statement (as detailed as possible)
  3. Photos and captions of local events, locations, or historical events (only photos you shoot or in the public domain)
  4. A photo for you as the leader of the group (if you would like to write a bio, please do)
  5. If possible, a statement about the peace legacy of your community (advances in peace, health, education, history, etc.)


  The steps in the process are as follows. From there, once a City of Peace is established, the energy builds and much can be done.

  Perhaps Craiova would be the first?

  I hope to hear from you.

  With respect and appreciation,


  J. Fred Arment
  Executive Director
  International Cities of Peace


  arment@fredarment.com


  www.internationalcitiesofpeace.org

 7. #37
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.724
  Bună ziua Adrian,

  îți doresc un an bun și sper că te putem ajuta în curând să înființăm primul Oraș de pace din România.

  Am primit e-mailurile dvs. despre Casele Păcii și dorința de a crea Muzeele Păcii în toată țara voastră.
  Vor urma mulți pași,
  dar poate fi o idee bună să începeți cu orașul de origine.

  Cu aceasta, îți poți evidenția viziunea, misiunea și obiectivele pentru ca ceilalți să le poată vedea pe glob.

  Dacă sunteți gata, vă rog să mă anunțați.

  1. Scrisoarea de intenție cu semnături (tipăriți, obțineți semnături și scanați pentru a reveni)
  2. O viziune, o misiune și o declarație de obiective (cât mai detaliate)
  3. Fotografii și subtitrări ale evenimentelor locale, locațiilor sau evenimentelor istorice (numai fotografiile pe care le fotografiați sau în domeniul public)
  4. O fotografie pentru dumneavoastră ca lider al grupului (dacă doriți să scrieți o biografie, vă rugăm să faceți)

  5. Dacă este posibil, o declarație despre moștenirea păcii a comunității dvs. (avansuri în pace, sănătate, educație, istorie etc.)


  Etapele procesului sunt următoarele. De acolo, odată înființat un Oraș de pace, energia se acumulează și se pot face multe.

  Poate Craiova ar fi primul?

  Sper să aud de la tine.

  Cu respect și apreciere,
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; Săptămâna trecută la 16:58.

Pagina 4 din 4 PrimulPrimul 1234

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •