-------- Forwarded Message --------
Subject: Fwd: [Grup Armonia] Mierea albastra
Date: Wed, 9 Oct 2019 10:28:19 +0300
From: Jean Mugurel Petrescu <yo7aoz@yahoo.com>
To: adipop@popservice.ro <adipop@popservice.ro>
Trimis de pe iPad‑ul meu

Început mesaj redirecționat:


Mi se oare interesant articolul si cred in puterea vindecatoare a produselor naturale....Merita intrat pe site-ul de la sfarsit unde sunt toate produsele ...
Subiect: Rdr: Fw: [Grup Armonia] Mierea albastra

Apicolscience şi misterul mierii albastre

- Vindecare cu plante medicinale şiproduse apicole
Ştiaţi că există miere albastră? Decurând, am văzut-o şi am gustat-o. Este 100% na*tu*rală şi are un potenţialvindecător fa*bulos. Şi nu este doar rezultatul muncii albinelor, ci şi al unuicercetător ştiinţific cu o experienţă enor**mă în domeniul chimiei orga*nice,care i-a adău*gat în compoziţie o mul*ţi*me de extracte de plante me*dicinale.Mai exact, este vorba de d-na Ileana Telem*bici, de la firma APICOL*SCIENCE. Învârstă de 74 de ani, este do*vada vie a efi*cienţei tra*tamen*telor naturis*te,având o vioi*ciune fizică şi o minte tonică, pe care mulţi tineri ar invi*dia-o.Cu doam*na cercetător am intrat în*tr-un dialog fas*cinant despre vin*decareacu plan*te medicinale şi produse ale stupului...
- Stimată doamnă, în primul rând,vreau să vă felicit pentru mierea albastră, pe care tocmai am gustat-o.Văzându-i compo*ziţia, trebuie să re*cunosc că am fost intimidat de... complexitateaei. Cum v-a venit ideea să produceţi ceva atât de inovator?
- "Mierea albastră", cum îispuneţi dvs., se numeşte de fapt APICOL 12 GAMMA. "Apicol" pentru căsuportul său este mierea şi lăptişorul de matcă, şi "12", pentru căacesta este numărul de in*gre*diente din miere. Cât despre "gamma",lucrurile sunt mai complexe: Gamma este numele unor ra*dia*ţii electromagneticefoarte dăunătoare pentru organismul uman. Radiaţiile gamma sunt cele care auprodus, prntre altele, explozia de cancere şi afec*ţiuni imunitare dupăaccidentul de la Cernobîl.
- Să înţeleg că mierea albastră esteun trata*ment contra bolilor produse de radiaţii?
- E mai mult decât atât! Iniţial afost gândit ca un produs menit susţinerii pacienţilor cu boli grave de tipulcancerului, deficienţelor imunitare grave şi infecţiilor cronicizate, cutulpini bacteriene re*zistente. Ulterior, ne-am dat seama că produsul poa*teacţiona sinergic cu medicaţia alopată, împo*tri*va bolilor grave. Colaborareacu medicii ne ajută să obţinem rapid informaţii despre eficienţa produ*selor pecare le realizăm. Prima oară am văzut efec*tele lăptişorului de matcă, aleastragalusului şi ale tămâiei în miere, la un pacient cu tumoră intes*ti*nalărecidivantă, care nu mai răspundea la chimio*terapie. După trei luni de cură cuaceastă combi*naţie, asociată tratamentului de bază, boala a stag*nat. Dupăalte trei luni, cancerul a intrat în remisie, iar acum, după trei ani,pacientul duce, practic, o viaţă normală.

- Cum aţi ajuns la o formulă atât de comple*xă, capabilă să asigureprotecţie faţă de radiaţiile dăunătoare?
Ileana Telem*bici
- APICOL 12 GAMMA s-a născut în urmaunei întâlniri pline de învăţăminte cu doi cercetători - unul din India, altuldin Germania. Ei erau angre*naţi într-un studiu-pilot cu un pigment albastru,extras din alge, pe care-l administrau unui grup de copii cu leucemie dinUcraina. Această ţară încă mai suferă după dezastrul nuclear de la Cernobîl şi,iniţial, autorităţile au aprobat tratarea copiilor cu acest extract de alge,iar efectele contra diferi*telor tipuri de leucemie, inclusiv unele considerategreu tratabile, au fost mai mult decât încurajatoare. Apoi a apărut ceva deneconceput: autorităţile au blocat studiul şi i-au dat afară din spital pe ceidoi cercetători, fără nicio explicaţie. Când i-am întâl*nit, cei doi ne-auvorbit despre rezultatele cercetă*rilor lor impresionante. Ulterior, am adăugatpig*mentul albastru din alge în produsul nostru apicol. Rezultatul a fostaceastă miere albastră, care ne-a depăşit şi nouă toate aşteptările!
- În afara cancerului şi a leucemiei,în ce afec*ţiuni mai este eficient APICOL 12 GAMMA?
- Practic, poate fi folosită în oriceafecţiune în care este necesară regenerarea. Sfera sa de acţiune porneşte de lavindecarea rănilor şi recuperarea post-operatorie şi merge până la regenerareaendo*crină şi nervoasă. Există numeroase studii care arată că pigmentulalbastru din alge şi lăptişorul de matcă sunt cei mai puternici stimulenţicunoscuţi ai celulelor stem. Or, aceste celule stem sunt capa*bile săregenereze incredibil organismul. În sclero*za multiplă, de pildă, rezultatelesunt peste aştep*tări. La pacienţii la care boala s-a declanşat cu mulţi ani înurmă, calitatea vieţii creşte prin această sti*mulare. Curele succesive cuAPICOL 12 GAMMA ajută pacientul să devină mai optimist, mai calm, îiîmbunătăţeşte coordonarea membrelor şi vorbi*rea, îi creşte tonusul muscular.La pacienţii cu de*but recent al sclerozei multiple, recuperarea poate fi şi de100%, iar pe analiza imagistică apare regenerarea tecii de mielină!
- Impresionant! API*COL 12 GAMMA areefecte şi în tratarea infecţiilor recidivante, cum ar fi cele urinare saurespiratorii?

- În acest context, trebuie să vă spun că APICOL 12 GAMMA este doar unuldintre cele peste o sută de produse apifitoterapeutice pe care le avem îndiferite stadii de omo*logare şi producţie. Con*tra infecţiilor bacteriene re*zistentenoi recoman*dăm aso*cierea la tratamentul medicamentos pre*scris de medic aunui produs pe bază de păstură, lăptişor de matcă şi plante cu pigmenţi roşii.Puteţi să-i spuneţi miere roşie, pentru că are o nuanţă pu*ternică roşieviolacee. Pe piaţă o găsiţi sub numele de APICOL 7 ALPHA. Mierea roşiepotenţează ac*ţiunea anti*bioticelor folosite contra infecţiilor uri*nare saurespiratorii. După o cură de trei luni cu APICOL 7 ALPHA, imunitatea generalăcreşte, la fel şi rezis*tenţa la orice fel de infecţie.

- APICOL 7 ALPHA este eficient şi împotriva răcelilor, care mai nou apar întoate anotim*pu*rile?
- Da, dar contra răcelii uşoare, eu recomand re*medii mai simple, cum ar fipropolisul în miere, care, înghiţit foarte lent, în doze repetate, eliminădurerile şi infecţia în gât. Dacă se ajunge şi la tuse ori dificultate înrespiraţie, atunci este recomandat produsul RESPIRATOR, care conţine extract depin în miere, foarte eficient contra catarului respi*rator şi a tusei.

- Ce produse apicole recomandaţi în cazul in*somniei, care cunoaşte orăspândire tot mai mare în ultimele decenii?

- În cazul tulburărilor de somn, cum ar fi difi*cultatea în adormire sautrezirile nocturne frec*ven*te, noi vorbim de aşa-numita reconstrucţie a som*nu*lui.Foarte mulţi oameni ne cer "ceva în miere" ca să poată dormi. Celormai mulţi le-am reco*man*dat APICOL 12 GAMMA, foarte eficient pen*tru re*generareanervoasă, dar după câteva zile s-au în*tors dezamăgiţi. De ce? Pentru că ceimai mulţi pa*cienţi cu insomnie îşi creează aşteptarea falsă ca un produsnaturist să acţioneze precum unul alopat: sedându-i rapid şi făcându-i să cadăîntr-un somn letargic. Ei bine, produsele apicole sunt somnifere mult mai bune,pentru că ele ajută la aşa-numita re*construcţie a somnului, doar că nuacţionează in*stantaneu. Pentru că actul de a dormi este mult mai complex decâtar părea, necesitând reacţii bio*chi*mice la nivelul creierului care sereglează în timp.

- Şi are răbdare un pacient cu insomnie să-şi reconstruiască somnul când eleste disperat după odihnă?

- Până la urmă da, pentru că... nu are de ales. Îmi vine în mintecazul unei doamne care suferea de insomnie de 20 de ani. Luase, de-a lungul tim*pu*lui,toate somniferele imaginabile. Multe nu func*ţionau deloc, altele o ajutau laînceput, apoi fie îşi pierdeau eficienţa, fie îi creau stări de ameţeală, lipsăde concentrare, letargie. A luat o versiune mai veche a APICOL 12 GAMMA, iardupă o lună, reuşea să nu se mai trezească atât de des noaptea. În a treia lunăde cură, a reuşit pentru prima oară să doarmă 10 ore neîntrerupte. În glumă,ne-a în*tre*bat dacă putem să-i dăm şi ceva care să o tre*zească...

- Există produse apicole efi*ciente şi pentru tulburările de premenopauzăşi post-me*nopauză?
- Depinde de momentul în care se începe tratamentul. Da*că nu existăafecţiuni grave deja instalate, varianta simplă şi eficientă este administrarealăptişorului de matcă în miere cu concentraţie 30%.. Două lin*gu*riţe din acestprodus, admi*nis*trate zilnic, în cure de câte 3 luni, diminuează treptat frec*ven*ţabufeurilor, a stărilor de nervozitate şi de depresie întâlnite în premeno*pau*ză.Acelaşi trata*ment, dar luat în timpul meno*pau*zei, duce la o îmbunătăţireextraordinară a calităţii vieţii. În plus, face - într-o anumită măsură - rever*sibileproce*sele de degradare specifice vâr*stei. To*tul este ca pa*cienta să aibărăbdare şi să fie consec*ventă, pen*tru că produsele apicole nu acţio*nea*ză laacest ni*vel în câteva zile sau săptămâni. În schimb, după câteva curesuccesive, acţiunea întineritoare de reglaj hormonal şi nervos este ui*mitoare!

- O ultimă întrebare: care este secretul uimi*toarei dvs. energii, dar şial creativităţii în dome*niul apiterapiei şi fitoterapiei?

- În primul rând, faptul că muncesc! N-am ac*ceptat niciodată statutulde... pensionar! Îmi place enorm munca pe care o fac, îmi aduce bucurie şi măîntinereşte, deopotrivă. Apoi, trebuie să recu*nosc că sunt cel maimare consumator al produse*lor la crearea cărora particip!
Îi puteţi adresa întrebări d-nei cercetător ILEANA TELEMBICI sau puteţicomanda produsele menţionate în acest articol la tel. 0735.217.808 sau de pesite-ul apicolscience.ro – apicolscience.ro

· Florentin Popa


Florentin Popa - Redactia - Formula AS

Florentin Popa. Redactia. Formula AS.

Gabriel


__._,_.___


Posted by: Ion Gabriel <gabrielion11@yahoo.com>