" Dacă aţi cunoaşte măreţia celor 3, 6 ŞI 9,
Atunci ai avea o cheie pentru univers."
~ Nikola Tesla