Rezultate 1 la 2 din 2

Subiect: Mesaj catre Ambasade si Consulate - final

 1. #1
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289

  Mesaj catre Ambasade si Consulate - final

  Academia DACOROMÂNĂ și Asociația ARTA ZALMOXA DATA ……….
  Către: Ambasada României în ……….
  În atenția: Excelenței Sale, Dlui Ambasador ………
  Subiect: Piciumanii doresc PACE

  În calitate de mesageri ai OMENIEI și BUNULUI SIMȚ, vă adresăm, Excelența Voastră, următoarea propunere, pe care ne-am bucura să o susțineți în mod activ.

  Unul dintre obiectivele majore ale Academiei DacoRomâne și ale Asociației Arta Zalmoxa îl reprezintă proiectul ”Sarmizegetusa 2050 – Capitala Păcii Mondiale”, privind semnarea Tratatului de Pace de către guvernele tuturor țărilor lumii până în anul 2050, în România, la Sarmizegetusa Regia - Capitala Spirituală a Românilor.

  Împreună cu partenerii noștri, ne propunem acest obiectiv nobil și îndrăzneț în scopul încetării cursei înarmărilor, astfel încât resursele umane și materiale ale omenirii să fie redistribuite înțelept, în domenii importante ca:
  · Educație
  · Sănătate = Hrana
  · Energie

  Pentru a realiza acest obiectiv, tinerii din Asociația Arta Zalmoxa au distribuit, începând de anul trecut, cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean Dolj și al Dnei Marilena Vidrașcu, peste 15.000 de fluturași către grădinițele și școlile primare, pe care ”Piciumanii” (termen cu care îi alintăm pe copiii pacificatori ai Terrei) să scrie cuvântul PACE.
  Vom trimite lunar minim 10.000 de fluturași la primăriile și Inspectoratele Școlare din județele adiacente, sperând ca, în termen de câțiva ani, să adunăm poze cu fluturașii semnați de un milion de Piciumani care trăiesc de-o parte și de alta a Prutului.

  Ținta pe care dorim să o atingem la nivel planetar, cu ajutorul lui Dumnezeu și al organizațiilor care vor fi antrenate în această inițiativă temerară, este de un miliard de semnături. Când acest deziderat va fi îndeplinit, Tratatul de Pace va fi, cu siguranță, un aspect de normalitate ce nu va mai putea fi ignorat și, în consecință, va fi ratificat de către toate țările lumii.

  Prin această acțiune de semnare a fluturașilor de către Piciumani, începem "modelarea" conștiinței tuturor popoarelor în spiritul Omeniei și al Bunului Simț, determinând astfel - cu perseverență și unitate - o schimbare profundă a întregului mapamond în următorii zeci de ani.

  Suntem deschiși colaborării cu toate persoanele juridice și fizice interesate să ajute atât acțiunea de semnare a Tratatului de Pace, cât și pe cea de reconstruire din temelii a României reîntregite.

  Dacă doriți să contribuiți la stabilirea păcii mondiale prin distribuirea fluturașilor în grădinițele și școlile primare din zona Dumneavoastră de activitate, ne va face mare plăcere să vi-i trimitem prin postă, imediat ce ne veți anunța. Odată semnați, vă rugăm să lipiți fluturașii pe o planșă (așa cum este prezentat în invitația atașată), care să fie plasată în grupele, clasele sau pe panourile acestora.
  Vă rugăm, de asemenea, să postați o fotografie a planșei în grupul www.facebook.com/groups/SARMIZEGETUSA2050 și/sau pe pagina www.SFATULBATRANILOR.ro, astfel ca acțiunea Dumneavoastră să devină un model pentru alți oameni de bună credință.

  Alte idealuri și proiecte majore, pentru a căror înfăptuire lucrăm zilnic, sunt:
  - CATEDRALA PACEA LUMII de la Bucium, Făgăraș - proiect inițiat de Sf. Arsenie Boca, Sf. Pantelimon și Moș Ilie
  - ORAȘUL EDEN - Orașul Păcii din zona Arnota, Stănișoara, Albu de Cozia - în care armele de orice natură vor fi interzise
  - ORAȘUL SĂNĂTĂȚII ZALMOXA - ARSENIE BOCA - în care spitalizarea și tratamentele vor fi gratuite.

  În scopul realizării acestora, organizăm și vom organiza trei simpozioane anuale:
  - OBÂRȘIA NEAMULUI NOSTRU - în luna martie, dedicat Dlor: Prof. Dr. Tudor Diaconu și Pr. Dumitru Bălașa
  - SARMIZEGETUSA 2050 - CAPITALA PĂCII MONDIALE - în data de 21 septembrie, dedicat Dlui Tudor Gheorghe
  - VIZIONARII NEAMULUI NOSTRU - în luna decembrie, dedicat Dlui General de Armată (r) Prof. Univ. Dr. Mircea Chelaru

  Suportul uman și financiar, necesar realizării obiectivelor noastre, este oferit de asociațiile și firmele pe care le deținem:
  - Agenția de Turism de Explorări PICIUMANII ZALMOXIENI – SARMIZEGETUSA SRL
  - Asociația ARTA ZALMOXA
  - Asociația AVANGARDA DE SACRIFICIU
  - EDEN CONSULT S.A. (în curs de înființare)
  - Școala de Afaceri Online ZALMOXIANA
  - Universitatea ZALMOXIANA (în curs de înființare)

  CHEIA succesului tuturor proiectelor noastre este legea: OM cu OM și BAN CURAT cu BAN CURAT, având în vedere că traiul Fericit, Sănătos și Decent depinde în exclusivitate de MODUL de obținere a părții materiale.

  Cu deosebită considerație,

  ACADEMIA DACOROMÂNĂ și ASOCIAȚIA ARTA ZALMOXA
  Tel. +40.723.663.100 E-mail: artazalmoxa@gmail.com
  Câmpia Islaz Nr. 85, Craiova, România Skype: adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum...LA-CARE-LUCRAM
  www.sfatulbatranilor.ro
  www.facebook.com/groups/SARMIZEGETUSA2050
  www.facebook.com/arta.zalmoxa
 2. #2
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Academia DACOROMÂNĂ and ARTA ZALMOXA Association Date…….
  To: Romanian Embassy in ……
  Attn: His Excellency, Ambassador ……..
  Subject: Children want PEACE

  As messengers of HUMANITY and COMMUNE SENSE, we address to Your Excellency the following proposal and it will make us glad if you will support it actively.

  One of the Academia DacoRomână and Arta Zalmoxa Association’s major objectives is the Project “Sarmizegetusa 2050 – World Peace Capital” with reference to signing the Peace Treaty by the governments from all the countries in the world in Romania, at Sarmizegetusa Regia – The Spiritual Capital of Romanians, by the year 2050.

  Together with our partners, we aim this noble and brave objective for cessation of arms race, thereby the human and material resources to be wisely redirected towards important fields like:

  • Education
  • Health = Food
  • Energy


  For achieving this objective, the young people from “Arta Zalmoxa” Association with the help of Dolj County School Inspectorate and Mrs. Marilena Vidrascu have started since last year to distribute over 15.000 flyers in kindergartens and primary schools from Dolj County, Romania thus they can write the word PEACE on them.

  We will send at least 10.000 flyers monthly to city halls and school inspectorates from the surrounding counties, hoping to collect, in a few years, pictures of over one million flyers signed by Children who live on both sides of Prut River.

  Our goal is - with the help of God and the organizations that will get involved in this audacious initiative - to collect one billion written flyers at global level.
  When this aim will be achieved, the Peace Treaty will definitely become an aspect of normality which cannot be ignored and, therefore, it will be ratified by all the countries.

  Through this Children’s action of writing the word PEACE on the flyers, we start ”shaping” the conscience of all nations in Humanity and Commune Sense spirit, determining – with perseverance and unity - a deep global change in coming decades.

  We are open for cooperation with all physical and juridical persons willing to support our action for determining the ratification of the Peace Treaty and also the reconstruction of reunified Romania from the ground up.

  If you wish to contribute to the world PEACE by distributing the flyers in kindergartens and primary schools from your area of activity, we will be very pleased to mail them to you, as quick as you will let us know.
  Once they are written, we suggest you to glue them on a board (as it is presented in the attached invitation), which could be exposed in the classrooms or on a display panel.
  We kindly ask you also to post a picture of the board on our Facebook group www.facebook.com/groups/SARMIZEGETUSA2050 and/or on our website www.SFATULBATRANILOR.ro, thereby your action will become a model for other honest people.

  Other ideals and major projects that we are working on a daily basis are:
  -WORLD PEACE CATHEDRAL from Bucium, Fagaras – project started by St. Arsenie Boca, St. Pantelimon and Old Man Ilie;
  - EDEN CITY – The Peace City in the area Arnota, Stanisoara, Albu de Cozia – where all types of weapons are forbidden;
  - ZALMOXA – ARSENIE BOCA HEALTH CITY – where hospital expenses and treatments will be free of charge.

  In order to succeed, we are organizing and we will organize three symposiums yearly:

  1. THE ORIGIN OF OUR NATION - taking place in March - dedicated to Messrs Prof. Dr. Tudor Diaconu and Fr. Dumitru Bălașa
  2. SARMIZEGETUSA 2050 - THE WORLD PEACE CAPITAL - on 21st September, dedicated to Mr. Tudor Gheorghe
  3. THE VISIONARIES OF OUR NATION - taking place in December - dedicated to General of the Army (R) Univ. Prof. Dr. Mircea Chelaru


  The human and financial support, needed for our objectives, is offered by our associations and companies:
  - Exploration Travel Agency PICIUMANII ZALMOXIENI – SARMIZEGETUSA SRL
  - ARTA ZALMOXA Association
  - AVANGARDA DE SACRIFICIU Association
  - EDEN CONSULT SA (in process of being established)
  - ZALMOXIANA Online School
  - ZALMOXIANA University (in process of being established)

  The KEY for success in all our projects is the LAW: “PERSON with PERSON, CLEAN MONEY with CLEAN MONEY”, because the Happy, Healthy and Decent life depend in exclusivity on how that money is earned!

  Respectfully yours,


  ACADEMIA DACOROMÂNĂ and ARTA ZALMOXA ASSOCIATION
  Tel. +40.723.663.100 E-mail: artazalmoxa@gmail.com
  Câmpia Islaz Nr. 85, Craiova, Romania Skype: adrianpop58
  www.sfatulbatranilor.ro/forums/21-PROIECTE-LA-CARE-LUCRAM

  www.sfatulbatranilor.ro
  www.facebook.com/groups/SARMIZEGETUSA2050
  www.facebook.com/arta.zalmoxa

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •