"Întruparea de Dumnezeu sub chipul Omului prin Nasterea lui ĎIsus este desăvârșită de Învierea cosmică a Noului An. Să va găsească în Împlinire si Bucurie. Primiti această Sfântă Urare din partea mea, ca semn de Vrednică și Nestrămutată Credință precum si de aleasă prețuire prietenească."