Rugăciunea la Iisus Hristos este una dintre cele mai puternice, grabnic ajutătoare și mult folositoare. Aduce vindecarea bolilor și liniște sufletească.


Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hris*toase! Tu, Care ai venit n lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri*mit moarte pe cruce pentru mntuirea noas*tră! Din adncul inimii Te rog să primeşti sme*rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel ncercat de boală! Mntuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rnduieşte Tu toate spre fo*losul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu l pu*tem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău. De e voia Ta, l poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, pre*cum vei vrea. Dar căznd naintea Ta Te rog, ndură-Te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i sufe*rinţa, ridică-l din patul durerii. Să i fie această ncercare prin care trece spre ndreptarea vieţii, spre nceput bun mntuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă i e de folos să ducă mai departe cru*cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungnd de la el toată frica şi toată deznădej*dea, ca să nu fie ngenuncheat de durere şi să crtească sau să cadă n patima mniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văznd el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po*căinţă şi de mulţumire, ca să se nvredni*cească să audă glasul Tău cel sfnt: Iertate ţi sunt păcatele! Amin.