Rezultate 1 la 9 din 9

Subiect: Taina Hranei - Retetele medicinii isihaste

 1. #1
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289

  Taina Hranei - Retetele medicinii isihaste


 2. #2
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  S-au scris multe şi nenumărate cărţi cu reţete şi indicaţii medicale,care mai de care cu pretenţii deosebite de cine ştie ce miracole... Fiecareare, însă, insuficienţele propriilor „orientări” şi limitele obişnuite. Încercăm şi noi câteva „repere” în „Actul Vital al Hranei”, care nu înseamnă doar „mâncare”, ci „Taina Vieţii de Creaţie”. Noi avem„Originea” în ACTUL CREATOR DIVIN şi Viaţa noastră este o „Rememorare permanentă a Originii” (însăşi definiţia Vieţii). A te „Hrăni” estemai mult decât a „mânca”, este o „Relaţie Memorială a Originii proprii”.Păcatul căderii Omului din Rai a transformat „Actul Sacru” al Hraneiîn „mâncarea profană a consumaţiei”, în care se caută Memorialul pierdut al Hranei.Noi nu „mâncăm” pentru că viaţa înseamnă „consum de energie”, ci trebuie să facem Actul Sacru al Hranei, Actul Sacru al Rememorărilor Originii Sacre. De aici, unii totuşi recunosc o oarecare „Sacralitate” a mâncării,ca „Amintire” a „Relaţiei” cu DIVINUL. De aici, considerarea ziselor „energii”, ca „vehicul” al „Vieţii” care este „CHIPUL DIVIN”din Natura Creată. Aşa, tot ce este „mort” are o „rupere” între DIVIN şi partea substanţială de Creaţie. Viaţa este „PECETEA” DIVINULUI dinCreaţie. Biologicul nostru este, astfel, „prelungirea Chipului Vieţii”. Ştiinţacaută „Viaţa”, dar găseşte doar „reflectarea” Tainei Vieţii, care este Biologicul. Noi, ca Medicină de orientare Creştină, încercăm o evidenţiere înacest sens. Experimentările nu pot fi contestate, dar „interpretările conceptuale”sunt în „vederi” diferite. „Viziunea” noastră Creştină o considerăm un „aport” la „Valoarea” generală a „Ştiinţei Medicale”, de care are mare nevoie lumea tot mai bolnavă şi în pericol de moarte tot mai extins.

  pag 7.
  http://www.chipuliconic.ro/wp-content/uploads/2017/08/Taina-hranei.pdf

 3. #3
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Omul în „gol” de DIVIN are în sine o „foame anxioasă” după însuşi„suportul” Vieţii, de unde „instinctul mâncării” ca baza celorlalte. Copilul,de cum se naşte, face primul act Memorial, ca „supt-mâncare” şi înfuncţie de acesta, apoi, Creşte în Deschiderea propriei Fiinţialităţi. PentruCopil, Mama şi mâncarea se identifică. Acest „Memorial de suport” alVieţii este prima configuraţie a „Psiho-fizicului” şi Biologicului nostru. Deaceea, se zice că Omul este „Spirit ce se naşte în Corp” şi Spiritul areprima sa „acţiune” de a-şi „acumula” tocmai „materialitatea corporală”.Iată cele „două izvoare” ale Vieţii noastre, Memorialul OriginiiDIVINE (din Suflet) şi Memorialul propriului Corp (mâncarea). ŞiUNIREA acestora înseamnă Actul Sacru al HRANEI.De aici, în relatarea noastră mâncarea nu este doar „nutriţie” alimentarăşi nici „mecanism” Dietoterapeutic, ci o „Integralitate” a SacruluiHranei”, cu modalităţile de manifestare ca Sacroterapie (MemorialulDIVINULUI), Psihoterapie (Memorialul propriului Suflet), Mobiloterapie(Memorialul bioenergetic) şi Dietoterapie (Memorialul propriului Corp).„Reţetele” Medicinii noastre Isihaste nu înseamnă „mâncare alimentară”,ci HRANĂ-MEMORIALUL Vieţii.Relatarea noastră va fi, totodată, cu accentul pe „Remediile directTerapeutice”, îndeosebi pentru bolnavi. Păcatul ne-a adus moartea, darfiecare avem un anumit „Sens al Vieţii” şi nu avem voie să murim pânănu ne îndeplinim „Datoria”, de unde adesea „lupta cu boala şi moartea”.Sănătatea este Adevăratul Chip pe care ni l-a dat DUMNEZEU, darpăcatul nostru ni l-a stricat. A ne întoarce la Origini este însăşi„Orientarea Vieţii”.Relatarea noastră insistă direct pe partea practică. Citiţi şi recitiţi cuatenţie şi de-amănuntul toate indicaţiile, cu trimiterile la Reţetelerespective.

  pag 8
  http://www.chipuliconic.ro/wp-content/uploads/2017/08/Taina-hranei.pdf

 4. #4
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Câteva noţiuni preliminare

  Cauze

  Se consideră că boala de astăzi este o consecinţă a trei cauze:supraalimentaţia, sedentarismul şi surmenajul.În sensul nostru Creştin, acestea sunt consecinţele „păcatului”, cu:despărţirea de CHIPUL Lui DUMNEZEU, ataşarea de cele pătimaşe,lipsa de reîntoarcere la Ordinea DIVINĂ.Se încearcă tot mai mult o „autonomie” a „ştiinţei”, care pretinde căpoate aduce remediile necesare, chiar dacă nu se ţine cont de zisul„Religios” al lumii. „Legile naturii” sunt ele însele „divinul”, afirmă unii,de unde tot felul de „curente”, care mai de care cu „făgăduinţe” deosebite.Pe lângă medicina oficială (ştiinţifică, simptomatică, academică, alopată) mai apar şi „alte medicini”. Medicamentele prea chimizate-artificiale,consumul de energie exagerat şi intoxicant, ruperile şi exploziile energetice la toate nivelurile pun probleme delicate. Civilizaţia aduce cu sine dileme aproape de nerezolvat. Iată cum se impune mai mult ca oricând şi o „ştiinţă”. Cine „nu ştie să trăiască” va fi propriul său ucigaş.

  Boala pentru noi, cei de astăzi, este un „complex”, din care majoritatea nu mai găsesc ieşirea. Încercăm şi noi o „mică descurcare” a „hăţişurilor” acesteia, cu evidenţiere a unor remedii ale unei medicini căreia îi dăm „încărcătura creştină”, de unde şi denumirea noastră de„Medicină Isihastă” (de la numirea ascezei-disciplinei creştine).*Medicina noastră este o „dublă medicină”, dar în UNITATE şi fără amestecare, de Suflet şi Corp, de Spirit şi materie, de Religie şi ştiinţă.Mulţi pe acestea le încurcă şi le amestecă denaturat. Medicina Religioasă este „Sacroterapia”; medicina ştiinţifică estecea academică; medicina Sufletului este Psihoterapia, medicinaCorpului-materiei este medicina Dietoterapiei.

  pag 9 http://www.chipuliconic.ro/wp-conten...ina-hranei.pdf

 5. #5
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  în Medicina noastră, „Terapeutica” este „dublă”, prin„restabilirea LEGĂTURII cu DIVINUL” şi prin „Rememorarea Normalităţiipropriei noastre Naturi de creaţie”.VIAŢA este, în primul rând, „PECETEA CHIPULUI LuiDUMNEZEU” peste Natura noastră de creaţie.Noi trebuie să ne „Orientăm” spre CHIPUL VIEŢII şi aşa avemposibilitatea refacerii Vieţii noastre proprii.

  pag. 10 http://www.chipuliconic.ro/wp-conten...ina-hranei.pdf

 6. #6
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Boala are complexul ei, cu blocaj general, şi aşa trebuie acţionatdeodată pe toate liniile, atât Sufleteşte, cât şi corporal. Noi mergem înviziunea noastră, care consideră Organismul o „ANUME Structură”Antropologică, ce trebuie avută în vedere.Omul este:– CHIP DIVIN;– Chip propriu de creaţie ca Suflet şi Corp.2Din CHIPUL DIVIN CREATOR, ca Supraformă-Suprastructură,Sufletul îşi ia Structura Psihică, ce la rândul ei se reflectă într-o structurăbiologică; acestea, apoi, se UNESC în UNITATEA Integrală Psiho-fizică.Concret, această interacţiune seamănă cu o „HRĂNIRE” pe „Treiplanuri deodată”.Din DIVIN, Sufletul nostru se Hrăneşte cu VIAŢĂ, din Suflet setranspune într-o hrănire ca Biologic-energeticul nostru corporal.
  În boală are loc o slăbire a HRANEI din DIVIN, care duce la o slăbire a Sufletuluişi, de aici, o diminuare a biologicului.Iată Modelul Terapeuticii Medicinii noastre, ca restabilirea HRĂNIRII în această Integralitate. Sufletul trebuie să se HRĂNEASCĂdirect din DIVIN, ca Sacroterapie, şi Corpul trebuie să se Hrănească dinEnergiile Sufletului, ca Bioterapie, iar Organele Corpului trebuie să searmonizeze, în acest sens, ca dietoterapie.
  Naturiştii şi vegetarienii consideră Viul ca însuşi Divinul şi fac dindietoterapie o terapeutică zis miraculoasă.Noi deosebim net VIUL DIVIN de Bioenergiile Sufletului şi peacestea, apoi, de „energiile alimentare”.De menţionat este, însă, faptul că dietoterapia are, într-adevăr, o„corelaţie” cu Sacroterapia şi Bioenergia. Deficienţa Sacroterapiei şiBioenergiei se reflectă într-o dietoterapie afectată patologic şi distructiv.Bolile grave atacă, în ultima instanţă, „hrana alimentară”, până laoprirea ei. De aceea, în boli serioase, printr-o remediere a „alimentaţiei”,mai este o speranţă de supravieţuire şi revenire.În bolile grave, cine va şti „cum şi ce să mai mănânce” va mai aveao nădejde de Viaţă. Sunt cazuri în care alimentarea cu „linguriţa” vaface miracolul medical.Noi avem în vedere şi această ultimă încercare.

  pag 10-11
  http://www.chipuliconic.ro/wp-content/uploads/2017/08/Taina-hranei.pdf

 7. #7
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Sacroterapia este Terapia direct prin Religie, prin Tainele Bisericii şi religiozitatea proprie şi individuală.

  Bioterapia este Psihoterapia Spiritului propriu, ca Morală, ca Suflet fără negativuri, ca virtuţi de Credinţă şi Nădejde, optimism în învingerea bolii.

  Dietoterapia este „hrănirea selectivă” şi în „reorientarea funcţiilor organice”.

  Noi mai introducem şi Mobiloterapia, tratamentul prin Mişcare, dar într-un sens direct, fără complicaţii.

  Nu uităm nici Fitoterapia-Farmacia la îndemâna oricui.

  pag 11-12 http://www.chipuliconic.ro/wp-conten...ina-hranei.pdf

 8. #8
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Fiinţa noastră Creată are o Suprastructură de CHIP DIVIN şi o Structură de Natură Creată. Noi suntem Dihotomie Suflet şi Corp, pe o bază DIVINĂ (Pecetea CHIPULUI DIVIN de la Crearea noastră).Aşa, noi avem un Supramemorial DIVIN şi un Memorial propriu de Suflet-Psihic şi organic corporal. Memorialul este, deci, „ansamblu de Date Structurale Fiinţiale”, Scheletul Fiinţial, pe care se configurează,apoi, Viaţa noastră.

  1) Supramemorialul DIVIN are un Supraconştient, ce prin păcat se face gol-inconştient (dar care păstrează Supramemorialul, CHIPUL Lui DUMNEZEU neputând fi şters niciodată, nici în demoni).

  2) Memorialul de Suflet-Psihic este din Entitatea noastră PersonalăFiinţială de Creaţie, cu cele Trei Capacităţi:– Entitatea Permanentă (Conştiinţa în sine);– Duhul-Firea (purtătorul Memorialului de sine);– Eul de Personalitate (Activul şi Limbajul Memoriilor de sine).Prin păcat se face „subconştient”, în dedublare cu un subconştient iluziv şi contrar.

  3) Memorialul energetic este reflectarea celui de Psihic, ca: Mental,Simţire, Volitiv, care se fac funcţionalul organic de: sistem nervos,circulaţie-senzitiv şi masă fizico-chimică.Mintea este energia Conştiinţei (cu organicul Creier-nervi); Simţirea este energia Duhului (cu organicul Inimă şi circulaţie sangvino-umorală); şi Volitivul este energia Eului de Personalitate (cu funcţiile specifice ale organelor în general).Sufletul-Psihicul este reprezentat de Eul Fiinţial (cu fantomaticul de „euri” subconştiente patologice); energeticul este reprezentat de Egoul Mental (dublat de informaţiile patologice); organicul este reprezentat de „individualismul organic” (dublat de patimi-atracţii fizico-chimice).În boli este o dizarmonie între corespondenţele de „Euri”, ca gol de „Supraeu DIVIN”; ca Eu de Personalitate distructiv; ca Ego Mental contradictoriu; ca egoism funcţional contrar în organe şi ruperi fizicochimice ale celulelor organice. Fiecare Eu este „Purtătorul Memoriilor” proprii şi totodată „uşa de legătură” între Eurile respective. ŞI UNIREA este în CHIPUL de PERSOANĂ Integrală.

  pag 14
  http://www.chipuliconic.ro/wp-content/uploads/2017/08/Taina-hranei.pdf

 9. #9
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Medicina obişnuită vede „mecanismul” Corpului ca pe un simpluansamblu de „reacţii” fizico-chimice, care ar determina funcţiile organicespecifice.Noi considerăm Organele şi funcţiile lor în „planuri de StructuriArhetipale”, care apoi se manifestă şi ca efecte fizico-chimice. Aşa, bazanoastră de Suprastructură DIVINĂ se prelungeşte în Structura de Sufletşi aceasta se prelungeşte în Structurile energetice ce se concretizează înTriplă deschidere, ca Organe, ca Funcţii şi ca Masă fizico-chimică.
  Noi nu vedem Fiinţa noastră nici ca pe o „succesiune de corpuri”, ci doar caun Suflet şi un Corp pe un Schelet de CHIP DIVIN.

  Organele Corpuluinostru sunt corespondenţele „Limbajului material” al Eului Personal deSuflet.Fiecare Organ şi funcţie este o „vorbire” a Sufletului în materialitate.Viaţa este Dialog-Vorbire şi ca să se facă acest Dialog trebuie să fie dejaCapacităţi de Dialog, care sunt zisele „Euri corespondente” (cel deSuflet, cel de energii şi cel fizico-chimic, cum s-a consemnat mai sus). ÎnMedicina noastră Creştină nu este Configuraţia de Corpuri, ci Configuraţiade „Corespondenţe de Euri” ale Entităţii Unice Personale proprii.În Sufletul-Psihicul nostru sunt Conştiinţa, Duhul-Memoria şi Eul Activ,în Unitatea Eului Personal, care se prelungesc în Triplu energetic deMental, Mobilitate şi Acumulare, în Unitatea „Informaţiei-Minţii energetice,Egoul”; acestea se prelungesc în Organele Creier, Inimă, Sânge,în Unitatea de Individualitate, şi se fac manifestare de funcţii în celelalteorgane cu reacţiile lor fizico-chimice, în Unitatea de Afinitate.Trebuie înţeles că Eul Personal este cel ce izvorăşte Conştiinţa şipurcede Duhul şi naşte Eul Activ; Egoul Mental izvorăşte Mintea,simţirea şi volitivul; Individualismul Organic izvorăşte sistemul nervos,circulator şi de acumulare materială, care devin organe de Creier, Inimă,sânge, cu toate ramificaţiile de organe şi funcţiile lor, până la chimismulelementelor materiale.Medicina zis ştiinţifică face o descriere de „mecanică informaţionalăde chimism material”. Medicinile alchimiste-magice şi oculte fac o descrierede „ansambluri direct informaţionale”.

  În sensul unei Medicini Creştine, noi facem o relatare de „Dialogîntre Euri” ale Unicului Eu Personal Integral propriu.De la Religios la Psihic până la fiziologic, totul este un „Dialog deChip de Eu relaţional în sine şi peste sine”. Păcatul a produs contrarierea„Dialogului Eurilor Fiinţiale”, separarea lor, distructivitatea relaţiei pânăla ruperile fizico-chimice, de unde boala şi moartea.
  Terapeutica noastră de orientare Creştină consideră totul ca un„Dialog de Rememorare a Eurilor”, cu Reunirea lor în Unitatea deEntitate Personală, aşa cum ne-a Creat DUMNEZEU.Mişcarea şi mâncarea, ce par „mecanică fizico-chimică”, trebuie săfie pe suportul „Dialogului Eurilor Personale”, altfel nu se va produceniciodată „armonizarea şi Sănătatea” mult dorită. Fenomenele mentalpsihologice,ca şi chimismele fiziologice, le considerăm direct legate de„Eurile Personale”.Viaţa este „Dialog Interpersonal”, din care apoi decurge manifestareaenergetică şi fizico-chimică.Doar prin restabilirea Dialogului Eurilor Personale (Sacroterapia şiPsihoterapia) şi remobilizarea energiilor (Mobiloterapia), ca şi, totodată,selectarea chimismelor materiale (Dietoterapia şi Fitoterapia), numai aşamai este o speranţă concretă de Viaţă.

  pag 14-16
  http://www.chipuliconic.ro/wp-content/uploads/2017/08/Taina-hranei.pdf

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •