Rezultate 1 la 2 din 2

Subiect: Revolutia pasnica ce poate salva ROMANIA - Stefan Dumitrescu

 1. #1
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  1.069

  Revolutia pasnica ce poate salva ROMANIA - Stefan Dumitrescu

  http://www.stefandumitrescu.com/2018/03/11/manulaul-revolutiei-autentice-si-pasnice-care-poate-salva-romania/

  „MANUALUL REVOLUȚIEI AUTENTICE ȘI PAȘNICE CARE POATE SALVA ROMÂNIA „
  11 martie 2018 | Niciun comentariu


  CARTEA CARE POARTĂ ACEST TITLUL ESTE CHIAR „MANUALUL REVOLUȚIEI AUTENTICE ȘI PAȘNICE” PRIN CARE POATE FI SALVATĂ ROMÂNIA”. ESTE CHIAR MANUALUL CARE PREZINTĂ, CARE DESCRIE MODELUL REVOLUȚIEI AUTENTICE ȘI PAȘNICE (PRECIZĂM, AUTENTICE ȘI PAȘNICE) DUPĂ CARE POATE FI SALVATĂ ROMÂNIA. SAU PRIN CARE SE POATE SLAVA ROMÂNIA ! PÂNĂ ACUM ÎN ȘTIINȚELE SOCIALE NU S-A ȘTIUT CE ESTE ACEEA O REVOLUȚIE AUTENTICĂ ȘI PAȘNICĂ. ACUM. S-A CREZUT CĂ REVOLUȚIE ÎNSEAMNĂ RĂSTURNAREA UNUI REGIM POLITIC PRIN VIOLENȚĂ ȘI SÂNGE. OR NU ESTE DELOC AȘA. REVOLUȚIA AUTENTICĂ ÎNSEAMNĂ URCAREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC NAȚIONAL PE URMĂTORUL NIVEL DE EVOLUȚIE. ACUM POPORUL ROMÂN CUNOAȘTE CARE ESTE CALEA PRIN CARE SE POATE SALVA ȘI POATE DEVENI UN MARE POPOR, CALEA REVOLUȚIEI AUTENTICE. SINGURA SOLUȚIE A SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ȘI A ROMÂNIEI ESTE NU ÎNCĂ O REVOLUȚIE, PENTRU CĂ EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989 NU AU FOST REVOLUȚIE, CI REVOLUȚIA AUTENTICĂ ȘI PAȘNICĂ DESCRISĂ DE NOI ÎN ACEASTĂ CARTEA. ACEASTĂ CARTE AR TREBUI SĂ DEVINĂ CARTEA DE CĂPĂTÂI A POPORULUI ROMÂN, ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ ÎN CARE ESTE AMENINȚ CU DISPARIȚIA.
  BIROUL DE VIITOROLOGIE DE LA BUCUREȘTI
  ȘTEFAN DUMITRESCU

  MANUALUL REVOLUŢIEI AUTENTICE ŞI PAŞNICE
  CARE VA SALVA ROMÂNIA

  ŞTIINŢA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN DE LA DISPARIŢIE
  (ŞTIINŢA SALVĂRII POPOARELOR DE LA DISPARIŢIE)

  CUVÂNT ÎNAINTE

  Cartea aceasta, care se intitulează „MANUALUL REVOLUȚIEI AUTENTICE ȘI PAȘNICE CARE VA SALVA ROMÂNIA”, ca să fie înțeleasă mai profund și mai complex de către cititori, de către români, este bine ca aceștia să cunoască Teoriile pe care se sprijină lucrarea noastră. Teoriile nu sunt altceva decât Adevăruri demonstrate de cunoașterea umană și de către realitate de-a lungul timpului pe care ne putem sprijini în viață, în încercarea noastră de a cunoaște realitatea, lumea în care trăim, și în activitățile noastre. Este adevărat că de-a lungul timpului unele teorii nu și-au dovedit valabilitatea. Alte teorii s-au dovedit a fi nocive, așa cum a foste teoria comunismului, teoria marxist leninistă, sau teoria fascistă a superiorității rasei ariene, și ele o dată îmbrățișate de oameni, le-au dirijat comportamentul și viața într-o direcție greșită. Aceste teorii, după ce și-au dovedit falsitatea sau nocivitatea au fost condamnate și părăsite în istorie.
  Alte teorii însă, dimpotrivă, o dată gândite de Om, au jucat în istorie și în viața oamenilor și a societăților umane un rol pozitive. Ne-au luminat nouă, oamenilor, mintea, ne-au făcut să înțelegem mai bine istoria, societatea, omul, viața și ne-au direcționat cunoașterea într-un sens pozitiv și productiv, ajutând mintea umană să facă mari salturi în cunoașterea materiei, a lumii și a universului. Așa a fost Teoria relativității, formulată de Einstein. Ideea însă îi aparține altui fizician. Ei bine, așa cum știm această Teorie ne-a ajutat să înțelegem și mai bine materia, timpul, universul, ce suntem noi în infinitatea timpului și a universului. Pe parcursul istoriei învățații au elaborat în toate domeniile teorii. Și chiar dacă peste secole vedem că ele nu mai sunt adevărate, foarte important este faptul că în epoca în care au fost gândite ele au fost un fel de „concentrate de gândire”, „nuclee de sinteză informațională” și au orientat gătirea și acțiunile oamenilor într-un sens bun.
  Ne rugăm Domnului, pe care l-am rugat să ne inspire în tot ce gândim și facem noi în această existență, ca Teoriile pe care le vom prezenta mai jos (și în toate lucrările noastre) să joace un rol pozitiv în viața oamenilor, o societăților umane, în modul lor de a gândi și de a reflecta realitatea, în modul lor de a-și concepe viitorul și de a se forma ca oameni.
  TEORIA CARE NE SPUNE CĂ SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC CAPITALIST (Capitalismul) ESTE UN SISTEM ÎNVECHIT, PERIMAT, care și-a jucat în istorie rolul, iar acum, o dată cu progresele făcute în cunoașterea umană, în dezvoltarea tehnologiilor, în evoluția societății, o dată cu creșterea și agravarea nevoilor și a problemelor cu care se confruntă Omul și societatea el a devenit un sistem caduc. Care nu mai poate răspunde cerințelor omului, nu mai poate rezolva problemele pe care viața, istoria, intrarea într-o altă perioadă istorică ni le pun spre rezolvare. Ba, dimpotrivă, a devenit un Sistem negativ, care produce efecte negative, toxice, care orientează societățile umană pe o traiectorie negativă, producând stagnarea progresului, a cunoașterii umane, a dezvoltării și evoluției societății. Ideea, Teoria aceasta nu ne aparține, ea este veche. În mai multe lucrări ale noastre noi am argumentat însă și mai bine și mai profund această teorie, demonstrând cu un mare număr de argumente că acest Sistem este folosit de Marii Bancheri internațional ca o unealtă prin care își măresc capitalul. Cum în sistemul socio-economic capitalist banul este valoarea supremă, aceasta a făcut ca ființa umană să devină o ființă de consum, o mașină de produs bani, o victimă a consumului și a banului, iar societate umană o societate de consum. Rezultatul a fost că cest sistem socio-economic a transformat pentru multe veacuri Omul în sclav, în neosclav, în marfă, l-a limitat și l-a îmbolnăvit. Noi trăim de mult timp într-o perioadă pe care am putea-o numi a Neosclaviei, în care suntem formați ca neosclavi, ca victime ale acestui Sistem. Chiar și bancherii, capitaliștii sunt sclavii și victimele Capitalului, pe care trudesc ca niște robi bolnavi de putere să-l mărească. La ora actuală Civilizația umană arată așa cum arată, adică deplorabil și periculos, fiind o Specie și o Civilizație în criză, datorită în primul rând Sistemului socio-economic capitalist, care a introdus Civilizația umană într-o criză atât de gravă și de profundă, încât aceasta nu mai poate fi rezolvată, și pentru că se agravează în continuare amenință Civilizația umană cu dispariția. Este posibil ca Civilizația umană chiar să se găsească în pragul dispariție.
  TEORIA NECESITĂȚII STRINGENTE A SALVĂRII OMULUI, POPOARELOR ȘI NAȚIUNILOR ȘI A CIVILIZAȚIEI UMANE ÎN ISTORIE. Această teorie ne aparține într-o anumită măsură. Ocupându-ne încă din anii 1970 cu studiul Viitorologie și dedicându-ne acestui domeniu științific am văzut cât se poate de clar că o dată cu generalizarea industrializării și epuizarea resurselor, o dată cu poluarea mediului, dar și cu poluarea culturală, educațională, informațională, o dată cu adâncirea și generalizarea crizei educației, a crizei culturii la nivel mondial, o dată cu creșterea luptei pentru hegemonie dintre Marile Centre de putere mondiale și cu dezvoltarea celui de Al Patrulea Război mondial care este unul mascat, a crescut enorm de mult numărul și greutatea factorilor care produc involuția societății și a civilizației umane, în comparație cu numărul și importanța factorilor care ajută Civilizația umană să existe și progreseze. Și într-adevăr convingerea noastră dureroasă este că Civilizația umană se îndreaptă către un colaps care devine din ce în ce de neevitat. De aceea am scris cartea „Salvarea Civilizației umane” apărută la Editura Anamarol din București în anul 2007. De aici necesitatea Țărilor dezvoltate, a centrelor de putere mondiale de a renunța la Războiul mascat invizibil declanșat de ele, de a opri poluarea planetară, de a renunța la lupta pentru hegemonia planetară, și trecerea lor într-o etapă a cooperării în vederea salvării Civilizației umane.
  TEORIA SALVĂRII CIVILIZAȚIEI UMANE PRIN TRECEREA, PRIN URCAREA EI PE UN NIVEL SUPERIOR DE EVOLUȚIE. Această Teorie chiar ne aparține în totalitate, (a fost expusă în cartea noastră „Salvarea civilizației umane”, apărută la editura Anamarol, București, în anul 2007) și ea ne arată modul în care ne putem noi, pământenii, salva în istorie. Teoria aceasta este produsul gândirii românești sută la sută. S-a întâmplat ca în deceniul al 8-lea să descoperim Sistemul socio-economic de evoluție, probabil una dintre cele mai mari descoperiri din istorie. Ce este acest Sistem socio-economic de evoluție ? Este Sistemul economic al viitorului, este Sistemul socio-economic (această descoperire este tratată în cartea noastră „Noua Știință economică a secolului XX sau Psiho-economia” publicată de mulți ani pe www.amazon.com) care spre deosebire de Sistemul socio-economic capitalist care este axat pe producerea de Capital și care duce Civilizația umană în prăpastie, prin faptul că își creează propria sa evoluție, el introduce Sistemul socio-economic național pe o traiectorie evolutivă. Ei bine, dacă toate națiunile, care acum se află în criză generalizată, în starea de stagnare și de involuție, ar ieși din criză și s-ar înscrie pe o traiectorie evolutivă, nu după mulți ani Civilizația umană evoluând ar urca și ea pe următorul nivel de evoluție. Așa cum s-a întâmplat când Societatea umană a trecut de la Comuna Primitivă la Sclavagism, când a trecut de la Sclavagism la Capitalism. Ei bine, acum, datorită acestui Sistem socio-economic de evoluție care produce evoluția Societăților umane, Omenirea va trece, făcând un mare salt în istorie, de la Capitalism la Evoluționism. Aceasta va fi următoarea etapă istorică în care va intra Omul și Civilizația umană. Renunțând la capitalism, părăsind acest nivel de evoluție, capitalist, să-l numim așa, și trecând la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, Societățile naționale și Civilizația umană vor urca pe următorul nivel de evoluție.
  TEORIE. VIITORUL PLANETEI NOASTRE AL CIVILIZAȚIEI UMANE VA FI AL NAȚIUNILOR SUVERANE, INDEPENDENTE CARE COLABOREAZĂ ÎNTRE ELE ÎN MOD FRĂȚESC, FĂRĂ SĂ SE EXPLOATEZE SAU DISTRUGE UNA PE ALTA, CI AJUTÂNDU-SE ÎNTRE ELE, ORI NU VA MAI FI DELOC…RĂZBOIUL MILITAR, RĂZBOIUL MASCAT INVIZIBIL, RĂZBOIUL DE ORICE FEL TREBUI SCOS ÎN AFARA LEGII O DATĂ PENTRU TOTDEAUNA ÎN ISTORIE.
  Proiectul Masonic al Marilor Bancheri internaționali, al Societăților Secrete mondiale de a construi Noua Ordina Mondială este o Metodă a Războiului mascat invizibil, și acest Proiect secret al Guvernului mondial care conduce lumea din umbră va duce la crearea haosului planetar și va orienta Civilizația umană către distrugere și autodistrugere. Mai Marii care conduc planeta ar fi bine să renunțe la acest Proiect diabolic și să se gândească mai bine la salvarea civilizației umane și la orientarea ei pe o traiectorie evolutivă. Iar societățile naționale ar fi bine să se ridice și să respingă acest Proiect care deja a fost demarat și care va duce la distrugerea Culturii și a Civilizației umane.
  În concluzie dacă lectorii acestei Cărți vor citi tot ce am spus noi în acest „Manual al revoluție autentice care va slava România”, vor înțelege cât se poate de bine că aceasta este Calea pe care trebuie să meargă poporul român și România. Că altă cale nu există ! Fie ca Domnul să fie tot timpul cu noi și să ne inspire permanent.
  TEORIA CLASEI POLITICE BOLNAVE, DISTRUCTIVE, LA NIVEL NAȚIONAL ȘI MONDIAL. Din mai multe cauze, pe care le studiem aprofundat în alte lucrări, constatăm că de mai multe decenii clasa politică, atât la nivel național (așa cum o vedem în România, dar și în celelalte țări) cât și la nivel mondial este o clasă bolnavă, inconștientă, marcată mai mult de interesele personale ale indivizilor care o compun, mediocri, egoiști, limitați, cinici, politicianiști, incapabili să se ridice la nivelul intereselor, ale nevoilor și aspirațiilor naționale. Așa se face că această clasă politică lipsită de inventivitate, de orizont și de patriotism nu mai este capabilă să se ridice la nivelul cerințelor societăților umane, să ia deciziile necesare care să rezolve problemele societăților, și să conducă națiunile pe noi trepte de progres. Datorită acestor însușiri negative ale indivizilor ei clasa politică la nivel național, cât și la nivel mondial prin deciziile proaste pe care le ia este o clasă negativă. O clasă care produce societăților pe care le conduce mai mult rău decât bine. De aceea se impune cu necesitate înlocuirea ei cât mai repede cu o altă formă de conducere a societăților naționale. Oricum această clasă politică a devenit demult o piedică în calea progresului și evoluției popoarelor, societăților umane și a Civilizației umane.
  TEORIA SOCIETĂȚILOR UMANE BOLNAVE, ANESTEZIATE, INCAPABILE SĂ SE APERE ÎN FAȚA FENOMENULUI MANIPULĂRII DE CĂTRE MARII ASASINI ECONOMICI ȘI DE CĂTRE POLITICIENI, INCAPABILE SĂ SE ORGANIZEZE ȘI SĂ IA DECIZII PROGRESISTE. Așa cum am văzut că s-a întâmplat în România, atât în perioada comunistă, dar mai ales în perioada postcomunistă, societățile umane, mai peste tot în lume, chiar și în Țările dezvoltate, cu tradiție democratică, se lasă prea ușor manipulate, mințite și exploatate, fiind incapabile să se organizeze și să ia decizii în favoarea lor. Societatea românească după 1989 a fost total pasivă, lăsând clasa politică, mafia națională și internațională să-i jefuiască și să-i distrugă economia fără să reacționeze în nici un fel. Singura reacție de apărare a societății românești a fost fuga indivizilor umani la muncă în străinătate, unde s-au băgat sclavi la patronii din occident. Aceiași atitudine de lipsă de reacție, de acceptare a manipulării o întâlnim și la societățile din Țările occidentale dezvoltate. De mai mulți ani asistăm la atacuri teroriste în Franța, Spania, în Germania, în Anglia, atacuri ale islamiștilor care i-au îngrozit pe oameni. În Franța măsurile de securitate sunt ca în vremuri de război. Și acesta este un fel de război. Și asta ca urmare a faptului că Oamenii politici occidentali au decis ca Țările lor să fie invadate de musulmani. Aceste societăți naționale pasive, bolnave, lipsite de Idei și de reacție sunt ca și clasa lor politică o frână în calea progresului și a evoluției. Ele se fac vinovate că acceptă pasive, fără să conștientizeze cât de mare este acest rău, să fie de ani de zile mințite și manipulate de o clasă politică inconștientă, incapabilă să gândească soluții care ar scoate societățile din criză.
  TEORIA SAU LEGEA NIVELULUI EDUCAŢIONAL RIDICAT ÎN SISTEMELE SOCIO-ECONOMICE NAŢIONALE ŞI ÎN SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC AL CIVILIZAŢIEI UMANE. Această Teorie ne spune că într-un Sistem socio-economic naţional Factorul nr 1 din Sistem care participă direct şi indirect la dezvoltarea şi evoluţia Sistemului socio-economic nu este nici populaţia, numărul ei, nici suprafaţa, nici bogăţiile, nici capitalul acelei ţări, ci Nivelul educaţional al Sistemului socio-economic naţional. Nivelul educaţional al sistemului socio-economic este puţin diferit (sunt foarte apropiate ca valori) de Nivelul educaţional al societăţii, care este o sumă şi o sinteză a Nivelului educaţional al indivizilor umani care formează acea societate. Nivelul educaţional al Sistemului socio-economic, care este un Indice sintetic (o sumă şi o sinteză a unui număr de Indicatori) înglobează în el Nivelul educaţional al societăţii. Cu cât o Societate are un nivel educaţional mai ridicat cu atât acea societate este mai dezvoltată şi se dezvoltă în continuare mai bine într-o perioadă istorică, în general în istorie. Dimpotrivă, cu cât o Societate naţională (un Sistem socio-economic naţional) are un Indice educaţional mai scăzut cu atât ea va fi mai săracă, mai înapoiată (chiar dacă Domnul i-a dăruit resurse naturale din belşug, cazul României). De asemenea atunci când acea societate va trece prin crize, sau va fi atacată de un Agresor, fie cu războiul de tip militar, fie cu Războiul de tip mascat invizibil, ea nu va şti să se descurce, să găsească soluţiile cele mai bune de a ieşi din criză. Cel mai elocvent caz, poporul român şi România, care după 1990, devenind Obiectul unui Mare Război mascat invizibil, în loc să găsim acele soluţii care să-l combată pe agresor, noi, românii, ne-am apucat să ne jefuim economia, să ne dezbinăm, să fugim din ţară, lăsându-i pe politicieni să hăcuiască România. Cu alte cuvinte nu am fost atât de inteligenţi, nu am avut Nivelul educațional care să ne ajute să găsim metodele şi mijloacele prin care putem să facem faţă acestui Război economic. Dar am fost atât de neinteligenţi, datorită nivelului educațional scăzut, încât ne-am apucat să ne distrugem economia, făcându-ne enorm de mult rău. Altfel spus, am făcut jocul Duşmanului.
  Precizăm că atunci când vorbim despre Nivelul educaţional al unei Societăţi, al unui popor, al unui Sistem soci-economi naţional acesta nu se referă numai la inteligenţa indivizilor care-l formează, ci şi la nivelul cunoştinţelor lor de specialitate, la Nivelul Culturii generale, la calitatea sistemului de relaţii interumane, la valorile acelei societăţi, la deprinderile de muncă, de creaţie ale oamenilor, la nivelul creativităţii al societăţii, la nivelul educaţional al tehnologiilor pe care le foloseşte acea societate, dar mai ales la nivelul moral al oamenilor, la nivelul lor de înţelegere al sensului lor în viaţă, la nivelul de înţelegere al lumii şi al istoriei în care trăiesc, la nivelul evoluţiei lor spirituale. Când o Societate naţională are un nivel educaţional ridicat ea devine un mare Factor economic, educaţional şi cultural. În Sistemele socio-economice capitaliste, pentru că nu se pune un mare accent pe educaţie, pe valoarea umană, ci doar pe acumularea de bani, omul şi societatea fiind robii Banului, omul devenind o maşină dezumanizată de consum (trăind într-o societate de consum) pentru a produce cât mai mulţi bani, Nivelul educaţional al societăţii este scăzut. De ce au nevoie englezii, germanii, francezii, de medicii, de cercetătorii noştri ştiinţifici, pentru că ei nu şi i-au creat. Sistemul lor de învăţământ nu a fost capabil să-i creeze…De aceea în Sistemul socio-economic de evoluţie se pune un mare accent pe creşterea Nivelului educaţional al oamenilor şi al societăţii, pentru că Nivelul educaţional participă în mod direct la dezvoltarea şi evoluţia Sistemului socio-economic de evoluţie. Nivelul educaţional al unei societăţi începe cu educaţia din familie şi se termină cu cea mai înaltă treaptă de realizare a personalităţii umane, când omul devine un Cercetător, un Creator. Marii Asasini Economici ca să distrugă Economia unei Ţări, utilizează în mod mascat şi subtil Războiul informaţional, psihologic, cultural şi educaţional. Distruge-i unei Ţări cultura şi educaţia şi i-ai distrus viitorul. Este ceea ce ni s-a întâmplat şi ni se întâmplă nouă ca Naţiune, şi desigur altor multe Ţări. Subliniem că în Sistemul socio-economic de evoluţie Nivelul educaţional al societăţii este foarte ridicat. De aceea Doctrina care stă la baza construirii acestui Sistem se numeşte Doctrina organicist evolutivă şi educaţională.
  TEORIA POTRIVIT CĂREIA UN SISTEM SOCIO-ECONOMIC NAŢIONAL SE DEZVOLTĂ MAI REPEDE ŞI MAI BINE ATUNCI CÂND INDIVIZII LUI UMANI, TOATE ADICĂ CELULE ORGANISMULUI NAŢIONAL, TOATE ELEMENTELE SALE ACŢIONEAZĂ ÎN ACELAŞI SENS PRODUCÂND EFECTE POZITIVE, ŞI ANUME ÎN SENSUL DEZVOLTĂRII ŞI EVOLUŢIEI SISTEMULUI PE O TRAIECTORIE EVOLUTIVĂ. Aşa se explică de ce în perioada cât la conducerea Ţării s-a aflat Ceauşescu (1965-1989) Sistemul socio-economic românesc s-a dezvoltat atât de mult. Pentru că având o singură Conducere, un Singur Creier, toţi românii fiind organizaţi şi puşi să lucrăm în acelaşi sens, am construit o Economie dezvoltată chiar excedentară. Sub Ceauşescu ne-am dezvoltat foarte mult şi a fost epoca în care s-a construit cel mai mult în istoria poporului daco-român, pentru că toţi am tras în aceiaşi direcţie. Mai precis am fost puşi să tragem în aceiaşi direcţie. Pentru că dacă ar fi fost după noi am fi tras în toate părţile şi s-ar fi ales praful, aşa cum s-a ales după 1990. De ce am distrus, am vândut şi am jefuit Economia după 1990 ? Pentru că în loc să muncim toţi în aceiaşi direcţie, am tras toţi în toate părţile. Şi am tras toţi în toate părţile pentru că Sistemul socio-economic românesc a fost condus în această perioadă de mai multe creiere, (Partidele politice şi guvernele formate de ele, grupările de interese care au condus România), fapt care a făcu ca şi românii, lăsându-se manipulaţi şi prostiţi să tragă şi ei în toate direcţiile…şi am văzut ce s-a întâmplat. Trebuie să fim conştienţi că atâta timp cât nu vom desfiinţa Partidele politice, ca să punem în locul lor o altă Structură statală de conducere a ţării (pe care o prezentăm mai jos), care în loc să ne dezbine, ne organizează, ne uneşte şi ne face să muncim în aceiaşi direcţie, noi, românii, ne vom distruge trăgând toţi în toate direcţiile. În Sistemul socio-economic de evoluţie pe care va trebui să-l construim cât de curând, pentru că aceasta este singura noastră şansă de a ne salva ca naţiune în istorie, toţi oamenii din sistem vor munci în aceiaşi direcţie. Direcţia fiind dezvoltarea şi evoluţia maximală a României.
  9 În continuarea Teoriei de mai sus prezentăm TEORIA CARE NE SPUNE CĂ SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC NAŢIONAL ESTE AL TUTUROR OAMENILOR CARE TRĂIESC ÎN ACEA ŢARĂ, EL TREBUIE SĂ-I AJUTE ȘI SĂ/I INTEGREZE PE TOȚI ÎN FUNCȚIE DE CAPACITATEA FIECĂRUI OM DE A PARTICIPA LA DEZVOLTAREA ȘI EVOLUȚIE LUI. LA RÂNDUL LOR, OAMENII, CARE SUNT CELULELE ORGANISMULUI NAȚIONAL ROMÂNESC (ALE ORGANISMULUI NAȚIONAL ÎN GENERAL) AU DATORIA DE A LUCRA CU TOATĂ CAPACITATEA LOR DE MUNCĂ ȘI DE CREAȚIE LA DEZVOLTAREA ȘI EVOLUȚIA ORGANISMULUI NAȚIONAL. Nu este numai al mafioţilor, şi al clasei politice. Este Organismul tuturor celulelor care trăiesc în el, din care este constituit, de aceea el există şi îşi trage forţa de a se dezvolta şi de a evolua din slujirea tuturor celulelor sale pe care are grijă să le pună în cele mai bune condiţii de viaţă şi de muncă, dat mai ales din FRUCTIFICAREA LA MAXIMUL A INTELIGENŢEI ŞI CAPACITĂŢII DE CREAŢIE A INDIVIZILOR UMANI. Or acesta este Sistemul socio-economic de evoluţie care a fost deja gândit demult şi care în mod normal ar trebui să apară în curând pe scena istoriei.
  Teoria nr 10, ne spune CĂ UN SISTEM SOCIO-ECONOMIC CU CÂT SE DEZVOLTĂ ȘI EVOLUEAZĂ MAI BINE ȘI MAI REPEDE CU ATÂT VA EVOLUA MAI BINE ȘI MAI REPEDE ÎN ETAPELE ULTERIOARE și va ajunge mai repede pe următorul nivel de evoluție. Acesta este Sistemul socio-economic de evoluție, aceasta este esența și funcția lui.
  Teoria nr 11, a DEZVOLTĂRII PE ORIZONTALĂ ȘI PE VERTICALĂ A SISTEMELOR SOCIO-ECONOMICE…Sistemele socio-economice capitaliste prin natura, structura, logica și funcția lor se pot dezvolta numai pe orizontală. (sau nu se pot dezvolta pe orizontală dacă sunt ineficiente) Cu cât produc mai mult în goana după capital cu atât au nevoie de o piață mai mare. Așa se face că ele, logic, se vor întâlni cu un alt sau cu alte sisteme socio-economice capitaliste care se extind, își măresc și ele piața pe orizontală. De aceea Sistemele socio-economice capitaliste sunt imperialiste, mai devreme sau mai târziu ajung la conflict, la războaie, se distrug între ele. De aceea Multinaționalele, Corporațiile sunt distructive, utilizează Războiul de tip mascat. Așa cum s-a întâmplat cu România după 1989. Dimpotrivă, Sistemul socio-economic național de evoluție, pentru faptul că el evoluează, își produce propria sa evoluție, el se dezvoltă pe verticală, putând după un timp să propulseze Sistemul socio-economic pe următorul nivel de evoluție. Șansa Națiunilor și a Civilizației umane este ca Statele naționale să treacă într-un viitor cât mai apropiat la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, când dezvoltarea lor nu va mai fi una cantitativă, pe orizontală, ci evolutivă, pe verticală. Atunci nu va mai fi războaie între Sistemele socio-economice naționale…Acesta ar trebui să fie viitorul Omenirii.
  TEORIA EFECTELOR POZITIVE PRODUSE DE SISTEMELE SOCIO-ECONOMICE NAȚIONALE. Teoria care susține că sistemele socio-economice trebuie să producă efecte pozitive, atât în interiorul lor cât și în mediul geopolitic, în relația cu alte State, în prezent și în viitor. Toate elemente Sistemului trebuie să producă efecte pozitive, dezvoltare și evoluție. Un Sistem socio-economic național care produce foarte multe efecte pozitive, cu mult mai multe decât cele negative, este un Sistem care se dezvoltă și evoluează. Acesta este Sistemul socio-economic de evoluție. El se înscrie și funcționează pe o traiectorie evolutivă. Sistemele socio-economice capitaliste, pentru că și-au jucat rolul în istorie, sunt perimate, învechite, nu mai sunt capabile să rezolve problemele oamenilor și ale societăților umane. Uitați-vă ce este în România, în Bulgaria, în Grecia, în Europa, ce se întâmplă cu Uniunea europeană, și ce se întâmplă și cu Statele Unite. Sistemele socio-economice capitaliste producând mai multe efecte negative decât pozitive ele își produc singure involuția. Dacă involuția durează ani de zile și coboară sub acea limită inferioară fatidică ele se dezintegrează, dispare.
  TEORIA ALEGERII CELEI MAI BUNE SOLUȚII, DECIZII. Orice există, fie că este o ființă umană, o societate sau Civilizația umană se găsește în orice moment într-o anumită Situație. Dacă ființa umană, pentru că este de dimensiuni mai mici, se găsește într-o Situație, Societatea umană, sau Civilizația umană, pentru că sunt de dimensiuni foarte mari, se găsesc într-o Macro-situație. Datorită curgerii timpului în clipa următoare suntem într-o nouă situație, deși starea ființei umane sau a unei societăți poate să fie asemănătoare cu situația din clipa anterioară. Din momentul anterior. Dacă eu care mă aflu într-o Situație iau decizia cea mai bună în momentul următor voi fi într-o situația foarte bună, și dacă iau din nou decizia cea mai bună, în momentul următor voi fi tot într-o situație foarte bună. Același lucru se întâmplă și cu o Societatea națională. Dacă cei care o conduc iau cele mai bune decizii în momentul următor Societatea se va afla într-o situația foarte bună, și așa la infinit am putea spune. Fie că ești Ființă umană, fie că ești Societate națională întotdeauna te găsești într-o situație sau macro-situație, și ai în fața ta mai multe opțiuni, mai multe soluției, poți să iei mai multe decizii: 1. Poți să optezi, să decizi pentru cea mai bună soluție, 2. Iei o decizie pentru o soluție puțin mai bună, 3. Iei o decizie pentru o soluție medie, 4. iei o decizie pentru o soluție proastă, 5. iei o decizie pentru o soluție foarte proastă. Decizia cea mai bună produce cele mai multe efecte pozitive, decizia medie produce efecte medii, decizia proastă produce efecte negative.
  De aceea trebuie să luăm întotdeauna cea mai bună decizie, soluție. Legea și Teoria ne spun că atunci când optăm pentru cea mai bună decizie, soluție, noi vom progresa, vom evolua și ne vom găsi tot într-o situație foarte bună…Aceasta este Teoria celei mai bune decizii, soluții, pe care o poate lua un om sau Conducerea unei națiuni. Din păcate vedem că oamenii în viață sunt neînțelepți și nu se gândesc înainte de a lua o decizie, și de multe ori iau o decizie medie, sau proaste. La fel procedează și Conducerile națiunilor, Statele. Oamenii care se găsesc în Conducerea națiunilor din păcate își urmăresc în primul rând interesele, scopurile lor, (așa cum s-a întâmplat în România, în toate perioadele) și apoi pe ale națiunii, sau deloc pe ale societății pe care o conduc. De aceea ei iau decizii care le satisfac lor interesele, și nu Organismelor naționale din care fac parte. Faptul acesta produce foarte multe efecte negative pentru Sistem
  TEORIA CONDUCĂTORULUI MARE. TEORIA CARE NE SPUNE CĂ AVEM NEVOIE DE UN MARE CONDUCĂTOR CARE SĂ FIE UN MARE EDUCATOR. Dacă ne uităm în istorie vedem că poporul român a fost toată istoria lui Victima Agresorilor, că am fost toată istoria un popor victimă. Spuneam că aceasta este Problema românească pe care va trebui să o rezolvăm, dacă nu o vom rezolva vom dispărea. Poporul român a fost credem noi în primul rând victima lui, așa cum demonstrăm în „Explicarea poporului român” și în „Filozofia destinului românesc”. Am fost un popor care nu „a funcționat” ca popor în Istorie. Ei bine în câteva rânduri s-a întâmplat un miracol, poporul român s-a comportat extraordinar în istorie, ca un popor viteaz, inteligent, așa cum s-a întâmplat în momentul Posada, în anul 1330 , când Carol Robert de Anjou a invadat Țara Românească iar Domnul Țării, Basarab I, a găsit strategia, soluția cea mai bună prin care l-a învins. În momentul Ștefan cel Mare cel mare, în momentul Mihai Viteazul am fost de asemenea extraordinari, reușind să învingem Agresorul. În momentele în care Domnul Țării a fost mic, mediocru, slab, laș, partidele boierești s-au mâncat între ele căutând fiecare să-și impună Omul ei la tron, trădându-i și asasinându-i pe Domnitori. Rezultatul a fost că țara a fost încălecată de Dușman, exploatată, jefuită. Poporului român i-a mers rău. În cea de-a doua jumătate a secolului XIX au apărut pe scena României partidele politice, Partidul național liberal în 1875 și Partidul Conservator în 1982. Am demonstrat cât se poate de limpede că partidele politice nu au făcut altceva decât să se lupte între ele pentru putere, cei care erau la conducerea partidelor și a țării și-au urmărit numai interesele lor iar pe ale Țării deloc, au dezvoltat politicianismul, demagogia, imoralitatea, hoția și lipsa de patriotism. Imoralitatea, lipsa de patriotism a clasei politice a făcut ca aceste defecte să se transmită și în societate. Așa se explică de ce stricăciunea a pătruns profund în societatea romanescă Țara a avut de suferit, și ce este mai rău că nu ne-am dezvoltat atât cât am fi putut să ne dezvoltăm, și atât cât ar fi trebuit ca să nu fim o pradă ușoară pentru Dușmanii care urmăreau să ne supună… De aici tragem concluzia că România, ca să fie o națiune care funcționează, care se dezvoltă și evoluează ar avea nevoie de un Conducător înțelept, viteaz, drept, curajos. Dar mai ales am avea nevoie de un Conductor Mare care să fie și un bun Educator, un bun Reformator. De ce ? Pentru că prea a intrat stricăciunea morală în poporul român, în mentalul și în psihologia noastră și asta ne-a distrus și ne va distruge definitiv…S-a văzut limpede lucrul acesta după 1990 când singuri ne-am furat, ne-am jefuit Economia. Credem că am avea nevoie de un mare Conducător Educator și Reformator din tipologia din care face parte Burebista, cel care a reușit să integreze în regatul trac toate triburile trace. De un alt Burebista, de un Conductor complet am avea nevoie. Nu de partide politice care sunt găști de interese.
  TEORIA CARE NE SPUNE CĂ LOCUL ÎN CARE NE-A AȘEZAT DOMNUL, SPAȚIU CARPATO PONTIC, ESTE UNUL FOARTE BUN, MINUNAT. În cultura și în istoriografia noastră a apărut de la Cronicari încoace idee, care s-a încetățenit, că locul în care ne găsim de la începutul lumii, este unul rău. Pentru că Domnul ne-a așezat în calea tuturor răotăților” și că de aceea ne-a mers nouă rău în istorie, și am fost un popor jefuit și călcat de toți în picioare. În cărțile noastre ”Explicarea poporului român” și „Filozofia destinului românesc” noi am argumentat că am fost un popor Victimă în istorie în primul rând din cauza noastră, și apoi din cauza imperiilor. Din cauza locului dăruit cu de toate în care ne-a așezat Domnul, nu ! Locul în care ne-a așezat Domnul ne este nefavorabil, și a fost și poate fi periculos pentru noi (pentru că suntem în calea intereselor Imperiilor) pentru că noi de la Decebal încoace am fost un popor dezbinat, atomizat, un popor mic, laș și fricos. Și asta datorită patologiilor psihologiei poporului român, așa cum arătăm în cartea noastră ”Psihologia și pedagogia poporului român”. Și dacă vom fi în continuare așa locul în care ne găsim va fi periculos și rău în continuare pentru noi. Să nu uităm însă că așa dezbinați și defensivi, cu capul plecat cum am fost ca popor, pădurile munților Carpați au fost cele care ne-au salvat. Când veneau hoardele barbare ne refugiam în ascunzișul codrilor, de unde reveneam iar la vetrele noastre după ce trecea pericolul. Adevărul este că acest loc dăruit de Dumnezeu, cu toate bogățiile, ne este favorabil dacă suntem un Popor mare, dezvoltat, demn, o Națiune dezvoltată, puternică, mare, cu o capacitate de apărare capabilă să facă față oricărei Agresiuni, de orice fel. Cum să ne fie acest loc favorabil dacă după 1990 ne-am distrus Economia, am vândut toate resursele pe nimic străinilor, am vândut pădurile în cel mai criminal mod și am vândut mai mult de jumătate din pământul arabil al Țării. Cum să ne fie favorabil acest loc dacă ne-am bătut joc de el. Și dacă fugim toți ca potârnichiile și lăsăm pământul și economia hoților. În loc să fructificăm după 1990 resursele țării, petrolul, gazul metan, pădurile solul fertil etc, economia construită în perioada comunistă, noi ne batem joc de tot și de toate. Atunci când vom trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluție și Sistemul socio-economic românesc se va dezvolta și va evolua rapid și foarte mult, locul în care ne-a așezat Dumnezeu va fi foarte bun…Să nu vindem și să nu distrugem însă până atunci toate resursele Țării, să nu ne mai rămână nimic.
  TEORIA CARE NE SPUNE CĂ DATORITĂ PATOLOGIILOR PSIHOLOGIEI POPORULUI ROMÂN NOI SUNTEM UN POPOR CARE NE FACEM SINGUR RĂU, SUNTEM UN POPOR SUICIDAL. Ne-am gândit mult până să elaborăm această teorie. Ne-am temut de efectele negative pe care le-ar putea avea această Teorie, dar apoi ne-am gândit că este mai bine să-i spunem poporului român în față. În mai mute cărți ale noastre (în „Explicarea poporului român”, în ”Filozofia destinului românesc”) noi am arătat cum datorită trădării, care a fost o dimensiune permanentă a istoriei noastre, noi ne-am făcut singuri foarte mult rău de-a lungul istoriei. Ne-am trădat și ne-am asasinat mulți conductori, efectele acestor asasinate fiind catastrofale pentru poporul daco-român. Pe Burebista l-am trădat și l-am asasinat, pe Decebal l-am trădat, pe Vlad Țepeș l-am trădat și l-am asasinat, pe Radu de la Afumați, pe Mihai Viteazul l-am trădat, pe Constantin Brîncoveanu l-am trădat, pe Tudor Vladimirescu, pe Cuza, pe Ion Antonescu, pe Nicolae Ceaușescu. În realitate ei sunt mult mai mulți. S-a văzut însă cel mai bine lucrul acesta în perioada postcomunistă când lăsați în libertate, fără frica de Stăpânul care avea grijă de țară, (de Ceaușescu) ne-am apucat și ne-am jefuit economia, ne-am dezbinat între noi într-un mod urât și foarte grav. Am fugit din țară ca să ne îmbogățim în occident, unde ne-am băgat slugi la patronii occidentali, fără să se gândească cineva la ce se va întâmpla cu poporul român. Autodistrugerea noastră ca popor și ca națiune după 1990 nu este altceva decât o modalitate dureroasă prin care ne-am sinucis și ne sinucidem în istorie. O dată cu trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, care este în același timp și un Sistem educațional, nivelul educațional al societății va fi foarte ridicat, acest mod suicidal de a ne autodistruge va înceta.
  TEORIA CARE NE SPUNE CĂ DISCREPANȚA ȘI CREȘTEREA DISCREPANȚEI DINTRE DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ A UNEI NAȚIUNI, ORICARE AR FI EA, ȘI NIVELUL EDUCAȚIONAL, MORAL ȘI SPIRITUAL AL SOCIETĂȚII ESTE PERICULOASĂ. În ultimul secol vedem că progresul științific și tehnologic s-a dezvoltat foarte mult, în același timp nivelul moral educațional al oamenilor, al societăților este tot mai scăzut, fiind într-o involuție evidentă. Trăim într-o civilizație materialistă, gregară în care capitalismul ne-a transformat în ființe și societăți de consum, în care nimeni nu mai pune nici un accent pe cultură și educație, pe dezvoltarea spirituală. Creșterea acestei discrepanțe va produce efecte negative incomensurabile atât la nivelul individului uman, al societăților naționale, cât și la nivel Civilizației umane. La toate nivelele Sistemului socio-economic național, cultură, educație, decizie și control, psihologic, sistem de valori, comportament uman, mental, economic etc . Din păcate nimeni nu a observat lucrul acesta și nu s-a gândit la remedierea acestei adevărate bombe care explodează continuu. Așa cum ne preocupă la nivel global reducerea poluării în atmosferă pentru a stopa încălzirea globală la fel trebuie să ne preocupe și reducerea acestei discrepanțe, a acestei prăpăstii periculoase care în ultimele decenii a tot crescut. Și crește în continuare, din mai multe cauze, în primul rând din cauza Sistemului socio-economici capitalist, din cauza cursei pentru îmbogățire a Marilor Bancheri internaționali, din cauza celui de al Patrulea Războiului mondial și din cauza încercării de către Stăpânii lumii de a se realiza Noua Ordine Mondială…Ei bine, când vom renunța la Sistemul capitalist și vom trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, sistem care își produce propria sa evoluție și produce un Nivel educațional ridicat, această discrepanță va scădea…Credem că este singura modalitate prin care se poate reface echilibrul între cele două dimensiuni i prin care se pot însănătoși, măcar puțin la început, Sistemele socio-economice…
  TEORIA CARE NE SPUNE CĂ STATUL ROMÂN MODERN, DE LA CUZA PÂNĂ AZI A FOST UN STAT INFILTRAT, UN STAT NEPUTINCIOS, ȘI CHIAR UN STAT VÂNDUT, TRĂDĂTOR. IAR DE LA 23 AUGUST 1944 PÂNĂ ÎN ANUL 1964, DECI 20 DE ANI, ȘI DE LA 22 DECEMBRIE 1989 PÂNĂ AZI UN STAT INEXISTENT, DISPĂRUT, ÎNLOCUIT CU O GRUPARE DE MAFIOȚI. Analizând „Manifestul revoluției naționale”, publicat în anul 1935 de un grup de Intelectuali patrioți în frunte cu filozoful Petre Țuțea am înțeles cât se poate de bine că statul român interbelic, bazat pe sistemul pluripartidist care rezulta din alegerile libere, a fost un stat vândut capitalului european, care i-a apărat mai mult pe străini de români, și nu pe români de străini. Care a favorizat, a slujit mai mult capitalul străin decât pe cel românesc. Pentru că era un stat infiltrat de agenți de influență ai capitalului european, în această măsură putem să afirmăm că a fost un stat vândut. Bine, dar un stat infiltrat a fost Statul român și în perioada lui Cuza, și în perioada cât a domnit regele Carol I, deci până la primul război mondial. Și este exact ceea ce se întâmplă în perioada postcomunistă când cei aflați la putere, oameni din conducerea partidelor politice, rezultați în urma alegerilor, chipurile libere, și-au urmărit interesele lor și au vândut economia românească Asasinilor Economici din exterior, lucrând astfel împotriva propriului popor. Precizăm de asemenea că Statul român autentic a dispărut o dată cu arestarea mareșalului Ion Antonescu, de la 24 august 1944 până în anul 1964, el devenind un stat captiv. Sau mai bine zis devenind Instrumentul de jefuire al României de către sovietici. Statul român, autentic, a reapărut în anul 1964 o dată cu Declarația de independență a lui Gheorghiu Dej, fiind consolidat de către Nicole Ceaușescu. Ca să dispară, sperăm că nu pentru totdeauna, o dată cu Nicolae Ceaușescu, când pseudo-statul a devenit din nou un instrument de jefuire al României, de data aceasta în mâinile Asasinilor economic din exterior. Și cât a fost un instrument al sovieticilor de jefuire a Românie și când este un instrument de jefuire al Economiei românești de către Asasinii Economici din exterior el este de fapt un Anti-stat. Adică un instrument care are funcția inversă a Statului autentic.
  TEORIA TRIUNGHIULUI MORȚII DE LA VÂRFUL SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC ROMÂNESC. Teoria aceasta am construit-o după o analiză îndelungată și dureroasă a evenimentelor istorice de la Decebal încoace. Studiind documente istorice, mărturii, am văzut cu Statul condus de Alexandru Ian Cuza era înțesat de Agenți (care erau români, dar trădători) cumpărați de alte state, cei mai mulți de Austro-Ungaria, Germania, Franța, Turcia,dar și Rusia. De asemenea în structurile Statului se găseau mulți oameni care îl urau pe Cuza și care își urmăreau doar interesele lor. De aceea au și complotat împotriva lui, reușind să îl detroneze. Asta când el singur urma să lase locul unui Prinț străin. Starea aceasta s-a perpetuat și în timpul domniei lui Carol I. Eminescu a fost eliminat la ordinele Serviciilor secrete austro-maghiare și germane de către uneltele lor din țară, Titu Maiorescu, Petre Carp, de către o conspirație formată din masoni și oameni politici care au dorit să scape de Eminescu. Apoi în perioada interbelică lucrurile au stat la fel. Iar faptul că prin intermediul partidelor politice în structurile de la vârful Statului ajungeau oameni setoși de putere, demagogi cinici, care pentru a ajunge și a rămâne la putere erau în stare să trădeze și să asasineze, ceea ce au și făcut, aceasta ne-a convins să numim Triunghi de la Vârful Puterii ca fiind un Triunghi al morții. Ca dovadă numărul mare de asasinate produse în acest triunghi. În timpul domniei lui Cuza este asasinat Primul Ministru, Barbu Catargiu. În perioada interbelică are loc un mare număr de asasinate la vârful puterii. Asasinarea primilor Miniștri, I G Duca și Armand Călinescu. Apoi asasinatele comandate de regele Carol al II-lea, ne referim la asasinarea lui Zelea Codreanu, a întregii Conduceri legionare. (care mai târziu ca răzbunare au comis alte zeci de crima) Apoi din surse am aflat că Nae Ionescu a fost otrăvit tot la ordinul Regelui Carol I, ca și poetul Octavian Goga. Iar din jurnalul lui Goga aflăm că și fratele lui a fost asasinat. Legionarii îl izgonesc pe regele Carol al II-lea în 1940 pe care vor să îl împuște. În toamna anului 1941 ca răzbunare legionarii fac mai multe asasinate, printre care asasinarea lui Iorga și a lui Madgearu. Se spune că grupul care l-a asasinat pe Iorga a fost condus de un agent sovietic strecurat în mișcare. Venim acum după Război. Ion Antonescu este trădat și asasinat. De fapt el a fost asasinat în primul rând de cei care l-au arestat în după amiaza zilei de 23 august 1944… După 1944, dar mai ales după 1948, conducerea Partidului comunist a băgat în pușcărie întreaga clasă politică interbelică asasinând-o. Cei mai mulți politicieni interbelici murind în pușcăriile comuniste. În partidul comunist Gheorghiu Dej îi omoară pe tovarășii săi de partid, Ștefan Foriș și Lucrețiu Pătrășcanu. În 1952 sunt condamnați la moarte Vasile Luca și Teohari Georgescu, fruntași ai partidului Comunist. Iar Ana Pauker și grupul ei de deviaționiști sunt excluși din partid și condamnați la domiciliu. Venim în anul 1989, Ion Iliescu, Brucan, tot grupul celor 6, care au făcut parte din Conducerea partidului comunist român, îl condamnă pe Nicolae Ceaușescu și pe Elena Ceaușescu la moarte. Ce observăm? Că în triunghiul de la Vârful puterii în România au fost foarte multe trădări și asasinate. Lucrul acesta ne-a îndreptățit să numim acest triunghi Triunghiul Morții. Iar faptul că triunghiul de la Vârful Puterii a fost Triunghiul morții a făcut ca Statul român să fie un stat slav, sfâșiat de crime, de orgolii, de trădări și de interese antiromânești. Cu alte cuvinte a fost un Creier bolnav, ineficient, care nu a lucrat pentru Organismul lui, adică pentru poporul român și pentru România, ci mai mut împotriva poporului român. Așa se explică de ce Organismul național românesc s-a dezvoltat foarte puțin în toate perioadele în raport cu resursele, talentele și energia românilor, dar mai ale cu acea limită superioară de la care în sus eram o Țară atât de dezvoltată și de puternică încât nici un alt Dușman nu ne mai putea face rău. Statul acesta captiv, înjunghiat, bolnav, sfâșiat de interese antiromânești și de trădări a fost creația clasei politice românești, a sistemului pluripartidist și a alegerilor libere, toate falsificate. De pe urma clasei politice românești, a statului bolnav român, a triunghiului morții au avut de câștigat în primul rând dușmanii noștri. Trebuie să subliniem însă că în perioada 1965-1082 statul român a lucrat mai mult pentru poporul român, asigurându-i Țării independența și suveranitatea, ajutând România să se dezvolte. Este meritul lui Nicole Ceaușescu și al Conducerii partidului comunist din această perioadă. Păcat însă că Ceaușescu a făcut și mari greșeli care au condamnat poporul român la suferință, iar pe el l-au condamnat la moarte. În Sistemul socio-economic de evoluție , datorită esenței, specificului, logicii și filozofiei care stau la baza sa, a nivelului educațional ridicat în Sistemul socio-economic de evoluție nu există acest triunghi al morții. Pentru că Statul evolutiv și educațional care este creierul sănătos al Sistemului și care conduce societatea pe Linia de evoluție nu ar permite în nici un caz existența acestui triunghi al morții..
  TEORIA POTRIVITĂ CĂREIA STAREA DE EVOLUȚIE A UNUI SISTEM SOCIO-ECONOMIC ESTE O STARE NORMALĂ ȘI SISTEMUL ESTE VIABIL PUTÂND SĂ SE DEZVOLTE ȘI EVOLUEZE, adică numai dacă se găsește în starea de evoluție mișcându-se pe o traiectorie ascendentă. Un sistem socio-economic național, orice Sistem socio-economic de pe planetă se găsește în acest trei stări și numai în aceste trei stări : 1. Starea de evoluție, cea mai bună, 2. Starea de stagnare, este mai mult o stare proastă decât bună, și 3. Starea de involuție, o stare foarte proastă. Cei care se află la conducerea unui Sistem socio-economic național trebuie să aibă grijă și să facă tot ce trebuie pentru ca Sistemul socio-economic să evolueze. Or Sistemul socio-economic care prin esența, natura, specificul, psihologia, doctrina sa, care evoluează permanent este Sistemul socio-economic de evoluție. Numai în acest Sistem oamenii sunt fericiți și se pot realiza plenar ca personalități umane. De aceea este absolut imperios necesar ca România să treacă la construirea primului Sistem socio-economic din lume. După care vizând cum se dezvoltă și Evoluează România vor trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluție și alte Țări.

  STAREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMI ROMÂNESC ÎN PERIOADA POSTCOMUNISTĂ.
  STRATEGIA SALVĂRII ROMÂNIEI

  Suntem în anul 2017, când Organismul naţional românesc este distrus într-o mare măsură, datorită Războiului mascat invizibil a cărui victimă suntem de la căderea Dictaturii comuniste, şi datorită trădătorilor din ţară care au jefuit Economia Românei sau s-au pus în slujba Asasinilor economici din afară. Am numit acest Război, Războiul de 30 de ani, cel mai lung din istoria noastră şi cel mai distructiv pe care l-a cunoscut poporul român. De 28 de ani Organismul românesc este distrus bucată cu bucată, milimetru cu milimetru. Pierde substanță, Energie și Informație. Numai noi, Biroul de viitorologie de la Bucureşti, am vorbit despre acest Război mascat invizibil şi am atenţionat Preşedinţii României, clasa politică, mass-media, intelectualitatea că poporul român este Victima celui mai mare şi distructiv război din istoria noastră. Politicienii continuă să se certe între ei şi să se îmbogăţească, făcând acelaşi circ de 28 de ani, ca şi cum ţara n-ar fi în război, ca şi cum România nu s-ar fi depopulat, ca şi cum satul românesc nu ar fi distrus, ca şi cum cultura, învăţământul, sănătatea nu ar fi la pământ. Dar dacă politicienii sunt oameni bolnavi şi inconştienţi, nici presa, nici oamenii de ştiinţă şi de cultură nu vorbesc despre acest Război despre care noi vorbim din anii 1990.
  Concluzia noastră este că după 28 de ani de involuţie a Sistemului socio-economic românesc, de distrugere constantă a Organismului naţional românesc Involuţia noastră va continua, iar NOI RISCĂM SĂ DISPĂREM CA POPOR ŞI CA NAŢIUNE.
  Deja nu mai suntem o naţiune suverană şi independentă, (aşa cum am fost pe vremea lui Nicolae Ceauşescu) suntem o colonie şi o piaţă de desfacere pentru Economiile occidentale. Şi deja se vorbeşte de mai mult timp despre împărţirea României. Despre un Plan care viza dezmembrarea României am aflat că ar fi existat şi în momentul decembrie 1989.
  Ajunşi aici ne întrebăm de mulţi ani, poate fi oprită involuţie, decăderea, distrugerea totală a României ? Am putea noi să gândim să construim o Ştiinţă a salvării poporului român, (a salvării popoarelor în general), să elaborăm o Strategie pe baza căreia să iniţiem o Acţiune colectivă, coordonată, inteligentă a salvării poporului român, care să ne ducă la izbândă ?
  Noi am demarat acest demers, şi îl rugăm pe Domnul să ne ajute să-l şi finalizăm cu bine.

  CAPITOLELE STRATEGIEI SALVĂRII POPORULUI ROMÂN
  REZOLVAREA PROBLEMEI ROMÂNEŞTI

  Capitolele unei asemenea Strategii a Salvării poporului român, ale Proiectul de ţară care ca Scop salvarea Românei ar fi acestea :
  Studiul şi analiza detaliată, explicativă a cauzelor şi a factorilor care au făcut ca Organismul naţional românesc să fie distrus într-o măsură atât de mare după 1990, după căderea lui Ceauşescu.
  Studiul şi analiza factorilor şi a cauzelor care au făcut ca poporul român să fie toată istoria un popor victimă. Faptul că poporul român a fost toată istoria lui un popor victimă şi că nu am reuşit să ieşim din starea de popor victimă nici după 1900 de ani constituie ceea ce noi am numit Problema românească. Şi aceasta este Problema noastră nr 1. Problema cea mai mare şi cea mai dureroasă. Atunci când noi, românii, vom ieşi pentru totdeauna din starea de popor victimă vom spune că am rezolvat Problema românească. Or noi, Biroul de Viitorologie de la București, suntem de peste 25 de ani preocupaţi de Rezolvarea Problemei româneşti.
  Starea actuală a Organismului naţional românesc, laturile lui slabe, şi laturile lui tari pe care ne putem baza în procesul de redresare, de salvare a poporului român şi de re-lansare a Sistemului socio-economic al României pe Linia de evoluţie.
  Care este Idealul nostru naţional, acel obiectiv istoric din viitor către care trebuie să ne îndreptăm (ne arată Calea pe care să mergem) şi pe care trebuie să-l realizăm în mod practic, economic, social şi istoric, şi
  5 Modalitatea, Metodele, Strategia, Calea, Etapele, Doctrina social politică naţională prin care poate fi realizat Idealul naţional al Poporului român, acela de a fi un popor bogat, stăpân pe destinul lui, creator al destinului lui, suveran, independent şi puternic, care nu mai poate fi Victima oricui, ŞI NU MAI POATE DISPĂREA CA POPOR ÎN ISTORIE…Acestea constituind Doctrina social politică naţională a poporului daco-român pe care Mihai Eminescu intenţiona să o creeze, dar pe care nu a mai creat-o pentru că a fost asasinat. Este pentru prima dată în ultimele două veacuri, de fapt pentru prima dată în Istorie, când poporul român are de acum acea Doctrină social politică după care să se orienteze, pe care să o urmeze, dacă vrea să-i fie lui şi fiilor lui bine în istorie, şi să nu dispară niciodată. Să fie un popor etern, un Mare popor. Poporul român numai dacă va fi un Mare popor, un popor de peste 50-70 de milioane de locuitori, un popor foarte dezvoltat, având Economia, Cultura şi Educaţia foarte dezvoltate, nu va dispărea. Dacă va rămâne însă în continuare poporul mic și lipsit de ofensivitate care am fost și care suntem vom dispărea cu siguranță. Dar ca să ajungă în situaţia aceasta el va trebuie ca o perioadă optimă de 20-40 de ani să se dezvolte şi să evolueze maximal. Situaţie pe care poporul român nu a mai trăit-o în istorie.
  În primul rând pentru că nu a fost lăsat de Agresori externi, şi în al doilea rând pentru că nu a fost în firea, în psihologia lui această tendinţă către dezvoltare, această atitudine activă și ofensivă către creştere şi expansiune. Şi în al treilea rând pentru că Domnul nu i-a dăruit acestui neam Mari Conducători, Mari Gânditori politici, Mari Oameni politici care să îl conducă pe această Cale. Care să îi arate modalitatea prin care el poate ieşi din această situaţie de Popor Victimă al istorie care durează de două mii de ani, şi cum poate deveni un mare popor. Pentru că atâta timp cât va rămâne un popor mic în istorie, format din oameni slabi, laşi, vicleni, bolnavi de patologiile psihologiei poporului român de care vorbim în „Psihologia şi Pedagogia poporului român”, condus de o Clasă politică formată din hoţi şi demagogi, aşa cum a fost dintotdeauna clasa politică românească, noi vom fi sigur o Victimă a istoriei. Şi vom dispărea

  REZULTANTA DESTINULUI ROMÂNESC

  PRIMELE DOUĂ CAPITOLE ALE STRATEGIEI SALVĂRII POPORULUI ROMÂN sunt aproape finalizate În linii generale ele sunt finalizate. Cunoaştem acum care sunt factorii şi cauzele care au făcut ca poporul român să fie un Popor victimă al Istoriei. Cunoaştem de asemenea cauzele şi factorii care au distrus poporul român şi România într-o măsură atât de mare după 1990.
  Care au fost cauzele care au făcut ca poporul român să fie un popor victimă toată istoria lui le analizăm în cărţile noastre ”Psihologia aşi Pedagogia poporului român”, „Explicarea Poporului român” şi „Filozofia destinului românesc”. Le găsim explicate cauză cu cauză, factor cu factor, eveniment cu eveniment în aceste cărţi.
  Aşa cum spuneam, Destinul poporului român în istorie a fost dat de o Rezultantă a doi mari Vectori. Şi anume de Rezultanta care a fost urmarea confruntării acestor două Sisteme de vectori, la rândul ei o Rezultantă care a oscilat, a evoluat în istorie potrivit rezultatului confruntării dintre cele două Sisteme de vectori. : 1 Sistemul de vectori agresivi din exterior care a acţionat asupra poporului român urmărind să-l învingă, să-l cucerească, să-l exploateze. Şi, 2. Sistemul de vectori interni, care a existat în interiorul ţării, care i s-a opus Vectorului extern agresiv, astfel încât poporul român să nu fie cucerit, înfrânt, subjugat. Între aceşti doi Vectori s-a dus toată istoria o luptă oscilantă și necruţătoare care a decis soarta poporului român, fericirea şi nefericirea lui. Soarta noastră a celor care trăim azi şi a copiilor noştri care vor veni în viitor
  În anii 101-102 şi 105-106 Vectorul extern (care este şi el Rezultanta unei sume de vectori mai mici) care a agrest Dacia condusă de regele Decebal a fost Armata romană condusă de Traian. Decebal la rândul lui şi-a organizat şi el Armata, Vectorul intern, (care la rândul lui este format dintr-o sinteză de vectori mai mici) pe care l-a opus Vectorului extern agresiv…
  Din această confruntare între cei doi Conductori de oşti şi dintre armatele conduse de ei a rezultat înfrângerea lui Decebal şi Victoria lui Traina. Această Rezultantă la rândul ei a decis şi a configurat destinul poporului român pe un mileniu de aici înainte. De fapt noi credem că această mare înfrângere a lui Decebal, care a fost asemenea unei clipe astrale negative, ne-a marcat toată istoria, în rău desigur, şi mai marchează şi azi în secolul XXI destinul poporului român.
  A învins aşadar în acest Război Traian, după care ştim ce s-a întâmplat. Dacia, doar 14 la sută din Dacia lui Decebal, partea de sud vest a Daciei, a devenit provincie romană. Romanii au jefuit Dacia de aurul, de argintul şi de toate bogăţiile pe care le-au dus la Roma. Dacii din afara Provinciei incorporate de romani, dacii liberi, au întreprins de câteva ori raiduri în teritoriului cucerit de romani, dar fără rezultat. Ce este cel mai grav este ce s-a întâmplat cu poporul dac după înfrângerea lui Decebal: înfrângerea şi jefuirea Daciei de către romani a fost o lovitură nu numai fizică ci şi o lovitură psihică atât de mare, de profundă, un şoc atât de devastator, şoc pe care psihologia generaţiilor de daci care au urmat l-a interiorizat atât de adânc, încât psihologia poporul dac s-a schimbat cu o sută optzeci de grade.
  Astfel că din poporul dac viteaz şi agresiv, care întreprindea cuceriri peste Dunăre, din vremea lui Decebal, s-a transformat într-un popor slab, fricos, defensiv, atomizat. A devenit un popor marcat de complexul fricii şi al inferiorităţii în faţa Agresorilor. Un popor retractil, laş, defensiv, complexat, fapt care ne-a marcat toată istoria făcându-ne mult rău. Din această cauză, a schimbării, a transformării radicale, în rău a psihologiei poporului daco-român, în urma şocului suferit după înfrângerea lui de către romani am fost noi toată istoria un popor nefericit şi Victimă al Istoriei. Un popor care nici acum după 1900 de ani şi mai bine nu ne-am regăsit.
  Astfel că atunci când pe teritoriul Daciei au început, cu secolul 3 e. n., să vină popoarele migratoare, proto-românii, care trăiau în sătuce ce se întindeau din nordul Mării Negre până în centrul Europe, adică pe teritoriul fostei Dacii, ca să se salveze fugeau din calea hoardelor migratoare. Vectorul extern agresiv acum nu mai erau romanii, ci popoarele migratoare. Care nu erau de fapt popoare, ci triburi dezlânate pornite în căutare de pământ de păşunat pentru vitele lor şi pentru hrană. Deşi Vectorul extern care agresa populaţia proto-română nu era un vector mare, puternic şi organizat, aşa cum a fost Armata romană a lui Traian, Vectorul intern care trebuia să-i înfrunte pe migratori nu numai că a fost mai mic şi mai slab decât Vectorul extern, dar a fost ca şi inexistent. Pentru că strămoşii noştri în loc să se organizeze în cete de luptă, să-şi aleagă un Conducător, ca pe vremea regilor daci, şi să formeze din nou regatul Daciei de odinioară, fiind bolnavi de patologiile psihologiei poporului daco-român pe care noi le-am numit atomită, individualită, inteligenţă negativă, au preferat ca după ultimul război daco-roman, ne referim în primul rând la dacii liberi, să trăiască izolaţi în sătucele lor. În locul unirii şi al luptei pentru apărarea pământului strămoşesc au preferat traiul tihnit, în pace, în satele lor.
  Chiar şi după retragerea romanilor în anul 271 din Dacia, când la Roma era împăratul Aurelian, dacii rămaşi acum liberi, fără stăpânii romani, au preferat în continuare să trăiască în sătucele lor, fără să se mai unească. Astfel că atunci când au început să vină popoarele migratoare peste noi ne-au găsit neuniţi, fără armată, o populaţie atomizată, suferind de complexul inferiorității și al străinului. Care fugea de fiecare dată în păduri ca să se salveze. Şi aşa au rămas strămoşii noştri neuniţi până la începutul secolelor XIII şi XIV când s-au format cnezatele şi voievodatele din Oltenia şi Muntenia, şi când genialul Conductor Basarab I l-ea unit şi a format Ţara Românească.
  Aşadar două elemente au marcat destinul poporului daco-român pe parcursul primului mileniu: 1. înfrângerea lui Decebal, care este un eveniment militar şi social pe care dacii l-au interiorizat ca pe un şoc şi 2. patologiile psihologiei poporului daco-român, atomita şi individualita, (şi egoplasmul şi inteligenţa negativă) pe care le moştenim de la traci. Aşadar de data aceasta o însuşire negativă a psihologiei poporului român (atomita, tendinţa către dezbinare pe care o avem în codul genetic) a hotărât destinul poporului daco-român pentru totdeauna. Căci aceste patologii ale psihologiei poporului român, pe care le avem în subconştientul nostru colectiv, în codul genetic (aşa cum spunem în cartea „Explicarea poporului român” şi în „Filozofia destinului românesc”) ne-au marcat şi ne marchează, ne-au nenorocit şi ne nenorocesc şi azi.
  Aşadar, în mileniu întâi, deşi românii erau mult mai numeroşi decât popoarele migratoare, care nu erau deloc mari şi nici bine organizate, erau mai mult nişte cete prădătore, pentru că erau atomizaţi şi nu erau uniţi, ei nu s-au putut constitui într-un Vector intern mai mare şi mai puternic decât Vectorul extern agresiv, care era poporul migrator invadator. Pentru că popoarele migratoare nu au venit deodată, ci pe rând, astfel că puteau fi uşor învinse chiar şi de o armată de o mie sau două mii de români, dacă ar fi existat ceastă armată. Care nu s-a putut constitui pentru că noi avem dezbinarea în codul genetic, în subconştientul colectiv al neamului. Acest raport, Vector extern / Vector intern, rezultanta lor, a hotărât aşadar destinul poporului daco-român.
  Aici trebuie să facem următoarele precizări: 1. În Sistemul de vectori mai mici care formează Vectorul intern, în cazul nostru, al românilor, a exista permanent un vector mai mic, un vector negativ, foarte periculos și distructiv, format din trădători. Acest vector format de trădători, de trădare, Trădarea ca vector a fost o dimensiune permanentă a istoriei române, şi ea a hotărât mai întotdeauna linia pe care a curs istorie poporului român. Şi 2. Vectorul intern, (despre care am sus că este o rezultantă a multor vectori) ca forţă, chiar dacă a fost mai mic decât vectorul extern agresor, dacă a avut în fruntea lui un Conductor viteaz, inteligent, bun strateg, curajos şi iubitor de ţară, asta a făcut ca vectorul intern să devină mult mai puternic decât Vectorul extern mai numeros şi să-l învingă pe acesta. Şi am ajuns astfel la cazul Basarab I și la Teoria că în Istoria poporului român Conductorul, atunci când a fost mare, a jucat un rol decisiv în înfrângerea vectorului extern.
  În 1330 regele Ungariei Carol Robert de Anjou cu o Armată mai numeroasă şi mai bine echipată a intrat pe la Turnu Severin în Ţara Românească să-l învingă pe Basarab I. Care avea o armată mult mai mică, şi formată nu din soldaţi profesionişti, ci din ţărani şi din ciobani. Aşadar Vectorul extern agresiv era mult superior vectorului intern agresat. În cazul în care Basarab I l-ar fi înfruntat pe Carol Robert de Anjou de cum a intrat în ţară, în câmp deschis, Basarab I ar fi fost înfrânt, ucis sau luat prizonier. Sau dacă Basarab I s-ar fi retras într-o cetate (pe care nu o avea) ar fi făcut aceiaşi greşeală ca Decebal, şi în acest caz ar fi fost cucerit. Situaţie în care Ţara Românească ar fi căzut ca şi Transilvania sub stăpânire ungurească. După care Moldova ar fi fost uşor de cucerit de către Carol Robert de Anjou, iar poporul român nu s-ar mai fi reunit niciodată. Basarab I a învins pentru că a fost un strateg genial, un om viteaz şi inteligent. De un asemenea Conducător a avut poporul acesta nevoie toată istorie, dar din păcate nu am fost capabili să-l creăm, să îl dăm. Şi ce este şi mai rău, că nici Domnul nu ni l-a dăruit decât în câteva rânduri. Şi, subliniem, DE UN ASEMENEA CONDUCĂTOR AM AVEA MARE NEVOIE ACUM ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ POSTCOMUNISTĂ CÂND ROMÂNIA ESTE APROAPE DISTRUSĂ DE CEL MAI MARE RĂZBOI MASCAT INVIZIBIL CU CARE NE-AM CONFRUNTAT VREODATĂ ÎN ISTORIE.
  De ce am dat acest Exemplu ? Ca să arătăm cum în cazul unei Agresiuni externe, Vectorul intern poate deveni superior Vectorului extern datorită inteligenţei, curajului, dragostei de ţară, datorită calităților românilor în asemenea împrejurări, datorită modului în care se organizează şi datorită gândirii unei strategii inteligente prin care distruge pas cu pas puterea Vectorului extern. Este ceea ce ne-a preocupat pe noi din 1990 încoace, soluţie, Strategie pe care o vom expune mai jos.
  Aceiaşi strategie inteligentă a fost gândită şi de Mircea cel Bătrân care a organizat în aşa fel Vectorul intern încât a obţinut victoria de la Rovine. Şi-a aşezat armata într-un loc prielnic, fapt care l-a pus într-o situaţie favorabilă pentru el şi defavorabilă Agresorului şi asta l-a ajutat să-l învingă pe Baiazid. Deşi şi în acest caz Vectorul extern era iniţial superior Vectorului intern. Aceiaşi Ştiinţă a dezvoltării Vectorului intern o mai întâlnim la Ştefan cel Mare şi la Mihai Viteazul.
  Întorcându-ne în timp vedem cum, din păcate, Decebal I nu a fost un strateg genial aşa cum a ost Basarab I. El a făcut greşeala să se retragă cu armata în Cetatea Sarmisegetuza, unde Traian l-a prins ca într-o capcană. În loc să-l fi atras pe Traian în Transilvania, în codrii Ardealului până în Moldova sau Maramureş şi să fi dus aceiaşi luptă de hărţuire a duşmanului până îl termina. Şi în acest caz, el, Decebal, ar fi fost învingătorul. Iar după ce l-ar fi terminat pe Traian Armata dacă ar fi putut să întreprindă o incursiune adâncă în Imperiul roman. (ACUM AVEM POSIBILITATEA SĂ VEDEM VALOAREA EXTRAORDINARĂ A GENIULUI UNUI CONDUCTOR ÎN ISTORIA UNUI POPOR, ÎN PRIMUL RÂND ÎN ISTORIA POPORULUI ROMÂN) Poate să fi ajuns şi la Roma. Din păcate, cum spuneam, Decebal nu a avut geniul strategiei. Această însuşire a lui Decebal, de a nu fi fost un strateg genial, iată, a costat poporul daco-român toată istoria lui până acum. A făcut ca poporul daco-român să fie un popor victimă până astăzi. Aceasta, condiţia lui de Victimă a Istoriei, fiind Marea Problemă a poporului român, Problema românească. Nefericirea poporului român de a fi fost şi de a fi un popor victimă al istoriei.
  De aceea noi, cei din Biroul de viitorologie de la Bucureşti, suntem preocupaţi de a rezolva Problema românească o dată pentru totdeauna în istorie. Iar atunci când nu vom mai fi un popor victimă, ci un popor demn, bogat, stăpân pe destinul lui, care îşi creează el destinul, nu i-l mai creează alţii în favoarea lor, atunci vom spune că am rezolvat Problema românească…Rezolvarea Problemei româneşti (aceasta fiind drama poporului român) înseamnă deci scoaterea pentru totdeauna a poporului român din situaţia de popor victimă. Şi aceasta se va întâmpla când vom reuşi să ridicăm poporul român şi România pe un nivel superior de dezvoltare şi evoluţie. Iar dacă totuşi poporul român nu va reuşi să rezolve Problema românească (deşi noi i-am arătat care este Calea, Proiectul de Ţară, prin care el se poate salva în istorie, prin care poate să-şi rezolve Problema lui fundamentală), atunci înseamnă că este chiar un popor de nimic. ŞI ATUNCI CU SIGURANŢĂ VA DISPĂREA.
  Privind în istorie nu putem să spunem decât că este regretabil că Domnul nu ne-a dăruit mai mulți Mari Conductori ca Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, sau un Conductor mai mare decât ei (un fel de Napoleon, de Alexandru cel Mare, adică un Strateg şi un Conductor genial) care să fi unit poporul român în hotarele Daciei şi să ne fi scăpat de Imperiile agresoare. Care să fi făcut din poporul român un popor viteaz, curajos, cu o armată puternică, pe care nu ar mai fi învins-o nimeni. Aşa, am fost toată istoria, la cheremul duşmanilor noştri, stând în genunchi, cu capul plecat, lăsându-ne jefuiţi şi lamentându-ne. Aşa cum suntem şi acum în anul de la Domnul 2017, în perioada postcomunistă.

  MANIFESTUL REVOLUȚIEI ROMÂNE, 1935

  Ajungem acum la „Manifestul revoluţiei române”, lansat de cei şase Intelectuali patrioţi, pe care îl comentăm în „Scrisoarea nr 16 adresată românilor pe drumul salivării României”. De la Mihai Eminescu, care ne spunea într-o scrisoare adresată lui Maiorescu, în anul 1874, când poetul avea doar 24 de ani, că intenţionează să scrie o „filozofie practică” prin care viza scoaterea poporului român din aistorie, până în anul 1935, când este redactat şi publicat acest „Manifest al revoluţiei române”, (autori Sorin Pavel, Petre Ţuţea, Ioan Crăciunel, Gheorghe Tite, Nicolae Tatu, Petre Ercuţă) nu mai avem nici o Intenţie de elaborare a unui Proiect de ţară prin care România să fie scoasă la lumina istoriei. Sau cum spun autorii manifestului : „prima încercare a poporului român maturizat de a ieşi în lumina istoriei”. Din păcate Domnul nu ne-a mai dăruit un mare Om, o Mare Minte, un mare gânditor politic care să fi gândit o Cale prin care poporul român poate ieşi din starea de subistorie. (Sloganurile electorale ale Partidelor politice, sau Programele cum le numeau nu pot fi numite Proiecte de țară. Ci mijloace de manipulare și de mințire a electoratului)
  Analizând acest Manifest noi am arătat că poporul român nu a fost niciodată maturizat, capabil (nici măcar nu i-a trecut prin gând Ideea aceasta ) ca să iasă la lumina istoriei. Nu este maturizat nici acum în anul 2017. În sensul dorinței, al conștiinței, al efortului de a ieşi din starea de Victimă a Capitalului occidental, a oricărui capital, care ne-a supt tot timpul asemenea unei Căpuşe, a unei Hidre. Sau cum spune Eminescu, de a ieşi din starea de subistorie, sau cum am spus noi la mai bine o sută de ani şi ceva după Eminescu, de a ieşi din starea de Victimă a istoriei..
  Aşa după cum se ştie Eminescu a fost asasinat de o conjuraţie internă, în frunte cu Titu Maiorescu, la cererea unor forţe oculte externe, (dar şi pentru că fiind o valoare prea mare „amicii” lui şi politicienii nu-l mai suportau să le spună adevărurile în față. Din cauza patologiei Axiofagiei, despre care tot vorbim noi), şi n-a mai putut să construiască acea Filozofie practică prin care viza scoaterea poporului român din subistorie. Sau acea Doctrină politică prin care să le arate românilor Calea de urmat ca să iasă din starea de subistorie. De la Eminescu ne-au rămas în schimb multe idei social politice valoroase, care sunt valabile şi astăzi. Deşi se numeşte „Manifestul revoluţiei naţionale”, după lectura lui nu aflăm nici ce este aceea Revoluţie naţională română, cum arară ea, în ce constă, care sunt obiectivele ei, şi care este calea de urmat, care sunt etapele prin care se va face această revoluţie, şi nu ştim realmente nici ce este aceea o revoluţie.
  Nici nu era posibil ca autorii acestui Manifest publicat în anul 1935 să ştie ce este aceea o Revoluţie naţională. O Revoluţie autentică a unui Sistem socio-economic naţional, pentru că Revoluţia autentică a fost descoperită de noi în cadrul Biroului de viitorologie de la Bucureşti, târziu, abia în penultimul deceniu al secolului XX. (O să arătăm mai încolo ce este aceea o revoluţie autentică, şi în ce constă ea)
  Manifestul Revoluţie naţionale este şi el doar o Idee utopică pentru vremea aceea înscriindu-se în mentalitatea Mişcării legionare. Care deşi nu au vorbit în Programul ei de revoluţie, şi nu au spus că ei vor să facă o revoluţie, Proiectul lor de ţară spunea că ei vor să construiască o „Românie ca soarele pe cer”. Or acest Proiect dacă ar fi fost unul real chiar ar fi fost o revoluție autentică. Din păcate, așa cum știm, nu a fost decât un slogan electoral. Iată acum în ce constă revoluţia pe care o anunţa „Manifestul revoluţiei naţionale” : :”Acest contuar al burgheziei apusene şi-al vechililor ei trebuie dărâmat fără zăbavă şi în locul, pe care l-a uzurpat cu silnicie şi minciună, trebuie să se înalţe adevăratul stat al Românilor, un stat naţional în care să se poată munci cu dragoste şi elan, un stat al Românilor în România Mare”.
  Mai clar, ei spuneau că Statul român interbelic este un stat vasal, uzurpat de capitalul occidental prin silnicie şi minciună, vândut burgheziei occidentale, Capitalului occidental, care trebuie distrus. Şi în locul lui trebuia construit, „trebuie să se înalţe adevăratul stat al Românilor, un stat naţional în care să se poată munci cu dragoste şi elan, un stat al Românilor în România Mare”
  Cum va fi construit acest Stat al românilor, care în viziunea noastră ar fi trebuit să fie statul autentic, Statul organic al poporului român, despre care vorbea Eminescu, Manifestul nu ne spune nimic.
  Cu tristeţe mărturisim, Manifestul nici nu avea ce să ne spună. La momentul acela nu fuseseră descoperite Reforma autentică a Sistemului socio-economic naţional, şi nici Revoluţie autentică a Sistemului socio-economic, realităţi şi concepte descoperite mult mai târziu de noi, în ultimele decenii ale secolului XX.
  Manifestul revoluţiei române”, lansat de Grupul de intelectuali români în frunte cu Petre Ţuţea, în anul 1935, amintit mai sus, (dintre care cel mai cunoscut este Petre Ţuţea, filozoful oral fascinant) este însă foarte important prin ideea centrală a Manifestului. Care este aceasta : „Istoria statului român modern este istoria vrajbei (adică a luptei, n. n) dintre ursitoarele Iui: banul occidental şi naţionalismul român”.
  Se ştie că prin jertfa lor şi cu ajutorul lui Dumnezeu soldaţii români au făcut la sfârşitul Primului Război mondial România Mare, pe care au predat-o politicienilor, ca s-o conducă şi să o administreze partidelor politice interbelice. Au pus-o în braţele Clasei politice româneşti despre care noi spunem că este aceiaşi clasă politică descrisă de Eminescu, din cea de-a doua jumătate a secolului XIX, şi aceiaşi clasă politică din această perioadă postcomunistă, care a distrus România. De fapt aceiaşi clasă politică românească dintotdeauna.
  Manifestul ne spune că Statul român modern, care începe cu Cuza, este rezultatul, rezultanta dintre Agresivitatea Banului occidental, perfid, asupra României şi rezistenţa pe care i-a opus-o elementul patriotic românesc. Dintre lupta capitalului occidental cu naţionalismul românesc. Prin naţionalism românesc noi trebuie să înţelegem acel filon de patriotism românesc care a luptat pentru propăşirea ţării, elementul patriotic din societatea românească. De-a lungul istorie moderne s-a văzut că acest filon patriotic al societăţii româneşti a fost foarte slab, ineficient în lupta cu Capitalul occidental, care a fost tot timpul învingător, superior ca inventivitate, forţă, inteligenţă, cinism, profitând de bogăţia şi de munca noastră. De tot ce putea profita, în dauna noastră.
  O retrospectivă istorică ne arată că Grupul paşoptist, cel care a realizat revoluţia de la 1848 a fost cea mai înaltă expresie a patriotismului românesc. Dar şi o Culme a inteligenţei politice,a dăruirii de sine şi a patriotismului românesc. O altă Grupare de patrioţi care să conlucreze atât de bine şi de inteligent pentru propăşirea poporului românesc nu am mai avut de atunci până azi. Poporul român nu a mai fost capabil să de o asemenea Grupare de patrioţi inteligenţi. Sufletul, fermentul Grupării paşoptiste, al celor care au luptat în această revoluţie, a fost Nicolae Bălcescu. Moartea acestui mare spirit revoluţionar atât de tânăr a fost o pierdere imensă pentru poporul român şi ne-a costat foarte mult. De la el pani azi nu am mai avut un Mare gânditor politic şi un Mare Om politic ca Bălcescu. Şi deşi învinsă revoluţia de la 1848 din Ţările Române, ea a zguduit societatea romanescă din temelii, deblocând mecanisme care o ţineau închistată, fapt care a dus la dezvoltarea, la progresul poporului român.
  Revoluţionarii paşoptişti reuşind să fugă în exil ca să nu fie arestați au lucrat din exil pe căi diplomatice pentru ţara lor. După Războiul Crimeii din 1856 în care Rusia a fost învinsă s-a creat un context favorabil Ţărilor Române, astfel că acest Grup paşoptist şi Mişcarea unionistă lansată de ei a reuşit să realizeze Unirea Principatelor române din anul 1859. Aceasta a fost „prima încercare a poporului român maturizat de a ieşi în lumina istoriei”. Tot ei l-au ajutat pe Cuza care prin reformele făcute a scos România din feudalism şi a adus-o în modernitate. Ei bine, după înfiinţarea primelor partide politice la noi, Partidul național liberal, în anul 1875 şi Partidul conservator, în 1882, s-a întâmplat un lucru foarte grav și trist. Revoluţionarii de la 1848, aşa cum au fost Mihail Kogălniceanu, C. A. Rosetti, Vasile Alecsandri, şi alţii, din revoluţionarii şi din patrioţii autentici de altă dată, din tinerețea lor, s-au transformat în oameni politicianişti. (Omul politicianist este, aşa cum l-am definit noi, opusul şi duşmanul Omului politic autentic). Care şi-au văzut mai mult de interesele lor şi mai deloc de ale ţării. Filonul lor patriotic a scăzut aproape de tot.
  Singurul mare patriot în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost Mihai Eminescu, cel mai Mare Gânditor politic pe care l-a dat acest popor, fără să fie însă şi un mare om politic. Unde erau domnii Mihail Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri, şi chiar şi C A Rosetti (pe care Eminescu îl critica numindu-l „bulbucaţii ochi de broască”, în „Scrisoarea a III-a”) când lui Eminescu i s-a înscenat nebunia, el nefiind nebun, şi când a fost linşat din 1883 până când a fost asasinat şi distrus psihic definitiv în 1889 într-un mod de un cinism înfiorător ?), ce au făcut domnii aceştia ca să îl apere, să îl protejeze pe Eminescu ? Nu au făcut nimic, din invidie, din cauza acelei nenorocite patologii pe care noi am numit-o Axiofagie. Așa credeau ei că rămân mai mari.

  POLITICIANISMUL CANCEROS AL PARTIDELOR POLITICE ROMÂNEȘTI. CANCERUL SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI

  O dată înfiinţate partidele politice, Liberal şi Conservator, o dată creat climatul politicianist şi apărută lupta dintre partide pentru putere, şi alegerile parlamentare, fenomenul politicianist, un fenomen patogen prin esenţa și efectele sale, a pus totalmente stăpânire pe clasa politică, pe societatea românească. Creând efecte negative în tot universul cultural românesc. Fenomenul şi climatul politicianist generat de sistemul multipartidist și de alegerile libere a fost cancerul care a distrus această ţară. Cancerul care s-a instalat în Corpul social românesc. O dată apărute partidele politice şi o dată instalat climatul politicianist clasa politică a deveni total imorală și antinaţională, formată din cei mai corupţi oameni, din cei mai setoşi şi bolnavi de putere, demagogi şi vicleni oameni. Am demonstrat destul de convingător în lucrările noastre cum partidele politice au fost aparate-capcană care i-au absorbit pe cei mai setoși oameni de putere, pe parveniții și mafioții vremii, pe cele mai rele elemente din societate, pe care le-au propulsat în parlament şi în funcţiile de conducere ale Ţării. Ei au format statul burghezo liberal (vândut Capitalului occidental, care şi-a trădat Ţara, aşa cum ne spun Autorii „Manifestului Revoluţiei naţionale”) compus din politicieni pe care i-a interesat în primul rând puterea şi îmbogăţirea lor de indivizi umani, fără ruşine, fără scrupule. Acest Stat a fost un stat care a eşuat de fiecare dată în istorie. Clasa politică românească și Statul rezultat din creația ei au fost doi dintre factorii negativi cei mai importanți ai Vectorului intern care trebuia să lupte cu Vectorul extern agresiv și exploatator, și nu a făcut-o. Statul capitalist interbelic, așa cum spun Autorii „Manifestului revoluției naționale”, a lucrat pentru Capitalul occidental și nu pentru capitalul românesc, i-a apărat pe străini de români, și nu pe români de străini. Ce observăm ? Că în această perioadă postcomunistă când la conducerea Țării se află sistemul pluripartidist bazat pe alegeri libere, clasa politică și statul liberal actual aceștia au îmbogățit Capitalul străin, și au distrus Capitalul românesc și poporul român ! Cum să ne explicăm aceiași similitudine ?
  În 1907 statul burghezo-moşieresc, bazat pe sistemul pluripartidist şi pe alegeri libere era un stat eşuat: ca dovadă răscoala ţăranilor de la 19007. Ce stat este acela care îşi lasă ţăranii să fie jefuiţi de vechilii greci şi evrei, să moară de foame şi să trăiască în mizerie ? La intrarea în Primul război mondial acelaşi stat burghezo-moşieresc vedem iarăşi că este un stat eşuat, neputincios, odată ce a fost incapabil să îşi înarmeze, să îşi echipeze şi să îşi hrănească armata. Victoria României în primul război mondial se datorează soldaţilor ţărani care s-au jertfit pe câmpul de luptă ca să realizeze România Mare, ŞI NU CLASEI POLITICE ROMÂNEŞTI CARE S-A ÎMBOGĂŢIT PRIN VÂNZAREA DE FURNITURI ȘI PRIN AFACERI CU DUŞMANUL…Clasa politică românească din perioada interbelică, fiind o clasă coruptă, formată din aceiaşi politicieni descrişi de Mihai Eminescu în vremea lui şi Statul interbelic au eşuat a doua oară în anul 1940. De ce a eşuat Statul burghezo-liberal, bazat pe sistemul pluripartidist şi pe alegeri libere ? Din două motive : 1. pentru că era un stat corupt, format din elemente corupte, aşa zişii politicieni români, şi 2. Fiind format din elemente corupte, din politicieni lichele, oameni fără caracter, acestea, pentru bani s-au vândut intereselor străinilor. Au vându statul străinilor care a devenit în mâinile burgheziei occidentale instrumentul lor de muls România, care a fost dintotdeauna vaca lor de muls. Iată ce ne spun Autorii „Manifestului Revoluţiei naţionale” în anul 1935 „Nu, pentru că nu e sfatul naţional al Românilor ci, statul sucursală la gurile Dunării al burgheziei apusene. Creat cu ajutorul ei, pentru interesul ei, sub sugestiile ei imperative şi după modelul furnizat de ea – statul acesta nu ne apără pe noi de străini, ci pe străini de noi”
  Acesta a fost statul român modern de la Cuza pani azi (minus perioada 1965-1989), Vaca de muls a capitalului occidental, iar în perioada 1945-1964 vaca de muls a statului sovietic. Care în lupta cu filonul patriotic, cu elementul naţionalist al poporului român, pentru că acesta a fost prea slab şi neorganizat, a ieşit întotdeauna învingător.

  TEORIA STATULUI INFILTRAT, CAPTIV, TEORIA ANTI-STATULUI

  Şi am ajuns astfel la Teoria noastră, a Statului român infiltrat, subminat de către Vectorul agresiv din exterior, dar și de trădătorii din interior, care este transformat și se transformă în Anti-Stat… Viclean (perfidul Albion) Vectorul extern a infiltrat statul român la vârfurile sale. Cumpărându-i pe politicienii, pe funcţionari, ademenindu-i în loji masonice, în conducerea partidelor politice și a Instituțiilor naționale, astfel că era la curent cu tot ce se discuta la vârful statului român pe care îl puteau manipula cum le dictau lor interesele. Statul burghezo moşieresc, liberal, din perioada lui Carol I a fost infiltrat cu agenţi de influenţă ai Guvernelor occidentale, germane și austro-maghiare. În perioada interbelică a fost la fel. Statul român din perioada lui Caro al II-lea a fost de fapt camarila regală dominată de evreica Elena Lupescu, despre care s-au găsit în arhivă documente că a fost plătită de NKVD. După 1990 s-a găsit în arhive statul de plată din care rezultă că Iuliu Maniu era agent englez plătit. Barbu Ştirbei pe care Ion Antonescu îl însărcinase să trateze cu englezii (ca și pe Maniu) ieşirea României din Război era şi el agent englez. Aşadar şi statul lui Ion Antonescu (a cărui titulatură era de Şef al Statului) a fost un stat infiltrat cu agenţi ai Duşmanului, ai capitalului occidental. Aceşti agenţi ai Agresorului în loc să-l ajute pe Ion Antonescu, pe sacrificatul, trădatul şi martirul Ion Antonescu să scoată România din Război pe căi diplomatice mai mult l-au sabotat. De fapt l-au trădat, trădând astfel și Țara.
  Cu mai mulţi ani în urmă în analizele şi în studiile noastre am introdus aceste concepte, Pseudo-stat şi Anti-stat. De exemplu, aşa zisul stat de drept din perioada postcomunistă este de fapt un pseudo-stat, adică un stat fals, şi un Anti-stat, acesta fiind format dintr-o grupare de mafioţi, de oameni politici vânduţi unei Puteri străine, care din funcţiile pe care le deţin în Anti-stat lucrează împotriva poporului român. Dacă ne luăm după afirmaţia „Manifestului revoluţiei române”, statul român din perioada interbelică infiltrat şi vândut, care lucra pentru străini şi împotriva românilor (îi apăra pe străini de români, şi nu pe români de străini. Este exact ce face şi Statul român din perioada comunistă) a fost în realitate un Pseudo-stat şi un Anti-stat. De aceea România ca Organism naţional s-a dezvoltat atât de puţin până în anul 1940, când Marile Puteri ale vremii au rupt din ea hălci mari de carne…
  Este cunoscută Teoria noastră gândită cu mulţi ani în urmă potrivit căreia : „Atâta timp cât România va fi o Ţară mică şi nedezvoltată, ea va fi victima sigură a Agresorilor din exterior, a vectorilor distructivi din spaţiul geopolitic, şi chiar din spaţiul intern, în care ne găsim. Iar ca România să nu mai fi o victimă în istorie, victima deopotrivă a ei şi a istoriei, ea trebuie să se dezvolte pe o perioadă optimă de timp și să se ridice deasupra acelui Nivel de evoluţie de la care nici o Putere nu-i mai poate face rău. De aceea am conceput și am fundamentat „Teoria dezvoltării şi evoluţiei maximale a României”, şi „Partidul dezvoltării şi evoluţiei maximale”.
  Revenim la ideea de la început potrivit căreia destinul României este Rezultanta înfruntării continue în istorie a acestor doi Mari Vectori, sau a acestor două Sisteme de vectori, Sistemul de vectori agresivi care urmăresc înfrângerea şi jefuirea României / şi Sistemul de vectori interni care se opun vectorilor distructivi. Privind la istoria noastră din ultimele două veacuri este limpede că Sistemul de vectori interni care ar fi trebuit să apere Ţara şi să ajute dezvoltarea României a fost mult mai slab, ineficient în confruntarea cu Vectorii distructivi externi. Vedem lucrul acesta cât se poate de bine acum în perioada postcomunistă, când Vectorii interni care ar fi trebuit să apere ţara, au trădat şi au lăsat ca fabricile şi uzinele să fie distruse, bogăţiile ţării să fie furate. În timpul acesta nimeni nu a făcut nimic ca să apere Ţara.
  A venit în istoria noastră momentul 1940, când în urma Pactului Ribbentrop-Molotov Uniunea Sovietică ne-a luat Basarabia şi Bucovina. Apoi Hitler a dat Ardealul de Nord ungurilor, care s-au comportat ca nişte bestii în zona ocupată, iar în august Bulgaria ne-a luat partea de sud a Dobrogei, Cadrilaterul.
  A fost acesta eşecul total al Pseudo-statului burghezo liberal interbelic, eşecul total al structurii statele formată din partidele politice şi parlament, al clasei politice interbelice. De ce ? din cauza sistemului pluripartidist şi al alegerilor libere care au trimis în parlament elementul negativ al acestui neam ne-au făcut totdeauna rău ? Din cauza clasei politice interbelice coruptă și canceroasă până în profunzimea ei. Care a fost un Vector intern bolnav, canceros, format din indivizi umani bolnavi de egoplasm, de individualistă, de toate patologiile psihologiei poporului român, interesați în primul rând de interesele lor personale, și deloc de ale Țării. Din această cauză vectorul intern a fost unul negativ, care a slujit vectorul extern și nu poporul român.
  În anul 1940 Statul Carlist şi Parlamentul trebuiau să nu cedeze Basarabia şi Bucovina fără luptă. Clasa politică s-a temut de războiul cu Uniunea Sovietică (deşi am fi putut face faţă cestui război) pentru că voia să rămână în continuare la putere, să nu-şi pună familiile şi traiul bun în primejdie. Cu alte cuvinte politicienii români, ca întotdeauna, şi-au pus mai presus interesele lor în defavoarea intereselor poporului şi ale ţării. În deciziile pe care le-au luat, minți înguste și oameni mici fiind, ei au gândit, au analizat situația țării și au acționat prin prisma intereselor lor personale, egoiste. Ei nu au gândit prin prisma nevoilor și aspirațiilor țării în deciziile pe care le-au luat, și asta s-a întâmplat întotdeauna ! Ei nu au dat expresie intereselor, nevoilor și aspirațiilor țării, ci intereselor lor mărunte, de viermi trecători pe lumea aceasta. Exact ca politicienii de azi și ca politicienii din vremea lui Eminescu ! Ei s-au trecut pe pământ, majoritatea lor au murit în pușcăriile comuniste, aceasta fiind judecata lui Dumnezeu, dar poporul și țara au rămas să pătimească mai departe datorită neroziilor, micimii, egoismului și cinismului lor. Ah, clasă nenorocită, trădătoare, blestemată să fii în vecii vecilor ! Dumnezeu a blestemat mai târziu, așa cum am văzut, această clasă politică interbelică la judecata de apoi, să moară în închisorile comuniste. Şi chiar aşa s-a întâmplat.
  Au învăţat, clasele politice de după război, ne referim la noua clasa politică din deceniul 1948-1964 condusă de Ana Pauker și de Gheorghiu Dej, şi la clasa politică postcomunistă ceva din tragedia clasei politice interbelice ? Nimic !
  A învăţat poporul român ceva din tragediile prin care a trecut ? Nimic !
  A venit şi momentul 23 august 1944, când aşa cum se ştie un Grup criminal de complotişti l-a arestat pe mareşalul Ion Antonescu pe când acesta trata cu Stalin ieşirea României din Război. Cu această arestare a Conductorului Statului şi al Armatei, Regele şi complotiştii, printre care şefii partidelor istorice, au predat, România, cu armată, cu societate, cu bogăţii cu tot lui Stalin. Altfel spus Vectorul intern care trebuia să opună rezistenţă şi să lupte împotriva Vectorului extern agresiv, a trădat și a predat fără luptă România cu totul duşmanului secular.
  După Război, aşa cum se ştie, România a fost o ţară ocupată de duşmanul secular, Rusia. Până în 1964 ruşii ne-au jefuit de petrol, de grâne, de uraniu, și ne-au băgat intelectualii și țăranii în pușcării. Ce constatăm? Că Vectorul intern de după război, care avea datoria să apere ţara, a fost cel care a predat România Vectorului extern. De data aceasta Vectorul extern nu mai era Capitalul occidental ca în perioada interbelică, ci Uniunea Sovietică. În perioada 1945-1964 România nu a mai fost colonia Burgheziei occidentale, ci a Uniunii Sovietice. Iar partidul comunist român (înlocuitorul partidelor politice interbelice pe care le-a distrus, băgându-i pe politicieni în închisori) din această perioadă nu a fost altceva decât instrumentul docil prin care ruşii ne-au exploatat bogăţiile cum au vrut. Și i-au băgat în pușcării pe intelectuali și pe țăranii gospodari, la fel, cum au vrut.
  Aşadar în perioada 1945-1964 Vectorul intern a fost total anulat de către Ocupantul sovietic şi de către cozile lui de topor din Ţară, partidul comunist român, în primul rând slugile Ocupantului, începând cu Gheorghiu Dej, Ana Pauker. Cu Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol și cu Ceaușescu. Și cu tot Comitetul Central al Partidului muncitoresc român (PMR), cum s-a numit Partidul comuniştilor din România după 1948 până în 1965, când la cel de Al Nouălea Congres a căpătat, pentru prima dată titulatura de Partidul comunist român, PCR.
  Acum s-a întâmplat în istoria României un miracol am spune. Dacă între anii 1921, când a fost înfiinţat de către NKVD până în anul 1944, timp cât a fost în ilegalitate Partidul comuniştilor din România, care avea în jur de 800 de membri, majoritatea evrei, ţigani, unguri şi ale naţionalităţi, a fost o Grupare teroristă, Agentură a statului sovietic care a urmărit tot timpul dezmembrarea României şi sabotarea dezvoltării ei economice, dacă în perioada 1945-1964, perioadă în care România a fost o ţară ocupată, statul român (Anti-statul român) reprezentat de Conducerea PMR a fost sluga Moscovei care a jefuit România pentru Ocupantul sovietic, începând cu anul 1965 până în 1989, când Ceauşescu a fost dat jos de la putere şi asasinat în urma unui Război hibrid sovieto-americano-maghiar, România a cunoscut cea mai înfloritoare perioadă din istorie. Este perioada când Partidul comunist construiește România industrială. Este perioada când s-a construit cel mai mult în Țara și în istoria noastră. Este perioada în care Statul român autentic, care a dispărut la 23 august 1944, o dată cu arestarea mareşalului Ion Antonescu, a reapărut din nou. Când România a devenit pentru prima dată în istorie o Ţară independentă şi suverană. Este posibil ca această suveranitate să nu fi fost de sută la sută, ci de 98 la sută, dar oricum România nu mai era victima şi colonia Capitalului occidental, aşa cum ne spun Autorii „Manifestului Revoluţiei române”, că a fost România pe toată perioada Statului român modern. Un stat care i-a ajutat pe străini în defavoarea românilor. Şi nici ruşii nu-şi mai băgau coada, aşa cum făceau înainte de 1964.
  În perioada 1965-1989 în România s-au construit fabrici, uzine, combinate industriale, agro-zootehnice, hidrocentrale, Transfăgărăşanul, Canalul Dunăre-Marea Neagră. S-a construit o Economie excedentară care putea să producă orice. România aproape că nu mai avea nevoie de nimic din afară. Din păcate s-a întâmplat o mare nenorocire. În primul rând a fost faptul că Sistemul socio-economic comunist care era condus de Dictatura Comunistă, Dictatorul fiind Nicolae Ceauşescu, un Dictator foarte rigid, aproape crud, stalinist era introdus pe o Linie de evoluție negativă. Și în al doilea rând nu a fost un Sistem economic performant. A fost un Sistem economic forţat, menţinut în funcţie de securitate şi de Instituţiile de forţă. Care nu fructifică la maximum, creativitatea economică, tehnică, ştiinţifică, libertatea de gândire a oamenilor fiind oprimată total. Gândea numai partidul, adică Ceaușescu, ceilalți nu aveam voie să gândim, ci doar să executăm docil tezele, ideile Partidului. Şi care s-a bazat în primul rând pe activiştii de partid, oameni neinstruiţi, dar disciplinați, lingăi, care făceau totul pentru a-și păstrau posturile călduţe şi pe securitate. Iarăși interesul personal pus deasupra celui național. Aşadar Sistemul socio-economic comunist, care este de fapt un Sistem socio-economic proprietate a Statului comunist, un Capitalism de stat, altfel spus, funcționează și rezistă numai dacă este „forțat”, întreținut de Dictatură și de Securitate. Lăsat liber s-ar fi dezintegrat imediat. Așa cum s-a și întâmplat în decembrie 1989.

  SITUAȚIA ROMÂNIEI ȘI A SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC ROMÂNESC ÎN PERIOADA COMUNISTĂ. NENOROCUL POPORULUI ROMÂN

  În al doilea rând s-a întâmplat ca şi Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu să fie niște paranoici staliniști bolnavi de putere. Bolnavi de egoplasm și de axiofagie. Au dezvoltat amândoi un cult deşănţat al personalităţii lor. Ceaușescu era geniu Carpaţilor, Stejarul din Scorniceşti, Elena Ceauşescu era doctor inginer, savant de renume internaţional. Cultul personalităţii devenise ridicol, oribil şi enervant. Și asta i-a îmbolnăvit și mai mult de paranoia și i-a scârbit și mai mult pe români. Or, cu puțin noroc, soarta românilor și chiar a Țării ar fi fost mai bună dacă în locului unui Ceaușescu stalinist și paranoic s-ar fi aflat la Conducerea României un om mai larg în vederi, mai echilibrat, mai bun, cu simțul realității, care s-ar fi gândit în primul rând la români și apoi la gloria și la puterea lui. (Același nenoroc l-am avut și în perioada interbelică. Ar fi fost desigur mult mai bine ca în locul regelui cartofor, afemeiat și imoral, care a fost Carol I, care a încăierat permanent partidele politice între ele, fiind un sforar ordinar, care a comandat asasinate, ar fi fost un Rege înțelept și cumpătat, așa cum a fost tatăl lui, regele Ferdinand. Vedem astfel cum poporul român a avut și nenoroc în istoria lui)
  S-a mai întâmplat un lucru grav, care nu putea să ducă decât la falimentul României în viitor. O dată cu intrarea forțată a României după 1945-48 în Experimentul comunist, în care a fost introdusă ca într-o Capcană malaxor, întregul Sistem socio-economic al României fusese introdus pe o Linie de evoluție negativă. Și într-o Macro-situație negativă. Cele două elemente, Linia evolutivă negativă și Macro-situația economică negativă producând efecte negative (Vectori interni negativi) aveau în viitor să introducă România într-o Fundătură istorică, situație fără soluție de ieșire.
  Capitalul Occidental, care scăpase România din mână (România pe care o mulsese în perioada interbelică) de când aceasta a căzut în sfera de influenţă sovietică, a fost înlocuit acum în exploatarea României de către Jefuitorul sovietic. România fiind vândută împreună cu toate ţările din Estul Europei lui Stalin la Ialta, în februarie 1945, de către Preşedintele Statelor Unite, Theodor Roosvelt şi de Primul ministru al Marii Britanii, Winston Churchill. Pentru că acesta era Planul masonic, al Marilor Bancheri internaţionali care gândiseră şi aplicaseră Experimentul comunist mondial în Rusia. Acum Experimentul comunist mondial trebuia să se extindă în afara graniţelor URSS. Pentru aceasta Ţările din Estul Europei trebuiau să intre în sfera Uniunii Sovietice ca să fie şi ele comunistizate. Astfel Experimentul comunist devenea acum mondial la scara istoriei, înglobând în sfera sa mai multe țări pe care URSS le-a exploata desigur copios.
  Cât timp România a fost o colonie a Uniunii Sovietice Capitalul Occidental (Marii Bancheri internaţionali) n-a putut să intre în România. O dată venit la Putere în 1965 Ceauşescu a făcut greşeala să ia un împrumut, mare pentru momentul acela, şi pentru puterea de a plăti a Economiei noastre, de 11 sau 13 miliarde de dolari, cu care a cumpărat tehnologie din occident pentru industrializarea Ţări. Este momentul în care capitalul occidental (care a rămas același capital occidental cu apucături rele din perioada interbelică) reintră din nou în România, pe care mai târziu o va distruge. Este adevărat că până în anul 1982 industria Economia României s-a dezvoltat mult, România devenind acum o ţară industrializată, cu o Economie excedentară. Numai că Ceauşescu, şi cei cu care s-a înconjurat el, nu s-au gândit că atunci când va veni scadenţa dobânzilor economia României va intra în criză, iar nivelul de trai va scădea atât de mult încât va aduce populaţia României în stare de revoltă. Se întâmplase acest lucru, aşa cum ne spune John Perkins, România a căzut în capcana Asasinilor Economici din exterior. Ei ştiau dinainte că Economia socialistă a României nu va putea să-şi plătească datoriile, sau la va plăti, dar cu mari sacrificii din partea populaţiei, fapt care va duce la crearea unei stări explozive în România. De care Marii Asasini Economici mondiali, Capitalul Occidental (ăla de care vorbeau Autorii „Manifestului revoluţiei naţionale” în perioada interbelică) au profitat pentru a iniţia o revoltă populară în România, folosindu-se de cozile de topor din Țară. Ceea ce s-a şi întâmplat, însă în colaborare cu URSS, al SUA și cu ajutorul Capilor securităţii şi ai armatei.
  S-a mai întâmplat altceva, ca să vedem cât de cinic este şi ce putere imensă are Marele capital Mondial (Marea Finanţă mondială, care este şi Marele Asasin economic, după John Perkins). Ceauşescu, acela care înainte de război a făcut parte din trădătorii României, iar în anii 1950 făcând parte din Conducerea partidului comunist a fost unul dintre slugile Moscovei, participând împreună cu toată conducerea Ţării la jefuirea României, DUPĂ CE A VENIT LA CONDUCERE S-A TREZIT MARE PATRIOT ROMÂN. Şi chiar a fost, pentru că sub conducerea lui s-a construit enorm în România, Economia românească fiind în anii 1980 o Ţară în curs de dezvoltare, capabilă să le asigure tuturor românilor locuri de muncă, şi un nivel de trai mediu. Nivel de trai care s-a prăbuşit când România a început să-şi plătească datoriile după 1982.
  Ceauşescu a fost un mare „patriot” credem în primul rând pentru gloria lui, şi pentru a rămâne la putere. Dacă ar fi iubit poporul român nu l-ar fi lăsat să stea la cozi interminabile, ar fi liberalizat societatea românească, nu ar lăsat să moară 16. 000 de femei din cauza legii interzicerii avorturilor. Ar fi fost un om mai înţelept şi mai bun cu românii. Puterea i-a luat minţile şi l-a îmbolnăvit grav de paranoia. Nu a fost nici un om cultivat, citit, a avut cinci clase. Iar ce a învăţat a fost ce a auzit în puşcărie, puşcăriile deţinuţilor politic din perioada interbelică fiind lux pe lângă puşcăriile comuniste.
  În setea lui de grandoare a construit o industrie excedentară, nerentabilă economiceşte. A dărâmat o cincime din Bucureşti ca să construiască uriaşa Casă a poporului, care urma desigur să fie casa lui, a Guvernului României, pe care nu a mai apucat să o vadă terminată.
  A iniţiat de asemenea în secret un Proiect de construire a unei arme nucleare. Şi, o altă idee, care ar fi fost într-adevăr o lovitură dată Marilor Bancheri internaţionali, Marii Finanţe Mondiale, Marilor Asasini Economici mondiali. A vrut ca România, împreună cu China, cu Irakul, şi cu Libia să facă o Bancă internaţională pentru ţările din lumea a treia, în curs de dezvoltare. La care Ţările care voiau să-şi dezvolte economiile să se împrumute cu dobânzi mai mici decât la Băncile Marilor Bancheri Mondiali, adică la Banca Mondială, la FMI, Banca Rotschild, etc…Aceasta ar fi fost o mare lovitură pentru Finanţă mondială, pentru Capitalul occidental de care vorbesc Autorii „Manifestului revoluţii naţionale”, pentru care România a fost de la începutul Statului modern român o vacă de muls…Îndrăzneala lui Ceaușescu i-a inervat pe Marii Bancheri Mondiali, care sunt Stăpânii lumii. Şi atunci Stăpânii lumii au gândit în perspectivă un Proiect prin care Ceauşescu urma să fie alungat de la Putere şi asasinat, după care SUA urma să intre în Irak, să invadeze Irakul, să-l asasineze pe Saddam Hussein, şi să pună mâna pe petrolul irakian, ceea ce s-a întâmplat. Apoi Statele Unite (trupele ONU) şi Franţa aveau să provoace o revoltă în Libia, unde l-au asasinat pe Gaddafi. Şi uite aşa au fost terminaţi tot cei trei Dictatori, Nicolae Ceauşescu, Saddam Hussein, Gaddafi, care voiau să facă acea bancă internaţională, cu dobânzi mici pentru Ţările în curs de dezvoltare. Tot Marii Bancheri internaţionali au pus la cale şi Proiectul pe care l-au numit Primăvara arabă în anul 2011. Primăvara arabă sau „revoluţiile din Norodul Africi”. Revoluţii care de fapt au fost Războaie mascate, prin care o parte a populaţiei a fost stârnită şi înarmată împotriva conducerii Ţărilor arabe, pe care le-au răsturnat de la Putere. Ca să vină ei Americanii, Capitalul occidental, să până mâna pe bogăţiile acestor Ţări, făcute acum vraişte.

  MARELE RĂZBOI MASCAT INVIZIBIL CARE A ACAPARAT TOTAL ROMÂNIA DUPĂ 1989

  În urma evenimentelor din decembrie 1989 care au pus capăt regimului comunist de la Bucureşti, şi care în realitate au fost un Război mascat şi un Război hibrid dus împotriva Statului român autentic, condus de Ceauşescu şi împotriva României şi a poporului român, Capitalul occidental, acum mult mai sofisticat şi mai distructiv decât Capitalul occidental din perioada interbelică, a pus totalmente ghearele pe România
  Capitalul occidental aflat într-o luptă permanentă cu elementul naţionalist românesc încă de la apariţia statului român modern, despre care ne vorbesc Autorii „Manifestului revoluţiei române”, după al doilea Război mondial s-a perfecţionat foarte mult. Au fost inventate ca arme Războaiele din Generaţia a 4-a, a 5-a a 6, cum le numesc strategii americani, prin care economia unei ţări poate fi distrusă fără să mai intervină armata. Țara respectivă neavând habar că este distrusă. A fost dezvoltat Războiul mascat invizibil, cea mai diabolică invenţie a minţii umane, format dintr-o sumă şi dintr-o sinteză de războaie informaţionale, politice, psihologice, economice, culturale, educaţionale, ecologice, climaterice, axiologice, psihotronice, etc. Ce nici prin minte nu poate să-i treacă unui om normal
  După căderea lui Ceauşescu România a încăput, cum spuneam, total în ghearele Marilor Asasini Economici, reprezentanţii Capitalului occidental (dar şi în ghearele Rusiei) devenind Obiectul şi Victima celui mai Mare Război mascat invizibil din istoria noastră, format din războaiele numite mai sus, informaţional, psihologic, financiar, economic, politic, cultural. Război care după 27 de ani a distrus aproape complet Organismul naţional românesc.
  Vectorul agresiv extern, adică Marii Asasini Economici, o dată înlăturat Ceauşescu, au momit România, au păcălit poporul român (care avea un nivel educaţional şi politic foarte scăzut, fiind total neinformat despre acest tip de Război Mascat invizibil. Despre care nici Armata şi nici serviciile secrete nu aveau habar) să treacă de la economia socialistă centralizată la economia capitalistă de piaţă. De la socialism la capitalism, de la Conducerea centralizată, dictatorială a Economiei și Societății, la conducerea bazată pe sistemul pluripartidist şi pe alegeri libere.
  Românii, care săracii de noi, fuseserăm ţinuţi de dictatura Comunistă ca într-un ţarc, care am crezut că dacă am scăpat de Ceauşescu şi am trecut la democraţia bazată pe sistemul politic pluripartidist şi la economia capitalistă bazată pe economia de piaţă în câţiva ani vom trăi şi noi ca în ţările occidentale…
  Habar nu aveam noi că de fapt devenisem Victima şi Obiectului unui Experiment social negativ de lungă durată mult mai distructiv decât Experimentului comunist. Că devenisem Obiectul celui mai Mare, mai pervers şi distructiv Război din istoria noastră care avea în nici un sfert de secol să ne distrugă aproape de tot. Că intrasem de bună voie, fiind împinși din spate, în cea mai mare capcană-malaxor din istoria noastră.
  Lupta dintre capitalul occidental şi naționalismul românesc, (care nu a existat mai deloc nici în perioada comunistă, nici în cea postcomunistă. Vadim cu Partidul România Mare, prin modul lui de a se manifesta mai mult a compromis naționalismul românesc) cum ar spune Autorii „Manifestului Revoluţiei naţionale, sau dintre Vectorul agresiv extern şi vectorul intern care ar fi trebuit să i se opună s-a terminat cu înfrângerea şi distrugerea aproape totală a poporului român.
  Aşadar Capitalul occidental, Marea finanţă mondială, (sau Marii Asasini Economici, cum îi numeşte John Perkins) în timpul care a trecut de la al doilea Război mondial şi-au perfecţionat un arsenal de arme mascate, subtile, invizibile, foarte inteligente şi savante (care depăşesc cu mult puterea de înţelegere a celui agresat, astfel că acesta habar nu are că în realitate este distrus centimă cu centimă, și nici ce trebuie să facă pentru a se apăra) cu care poate distruge orice economie, orice stat. Aşa cum a distrus Economia românească şi statul român, fără să ne dăm seama şi fără să înţelegem ce se întâmplă.
  Marii Bancheri internaţionali, care sunt Stăpânii lumii, utilizează pentru a distruge Economiile altor ţării, pentru a-şi spori capitalul şi dominaţia în vederea realizării Noii Ordini Mondiale metode şi mijloace atât de subtile şi atât de savante şi distructive încât acestea sunt greu de descifrat, greu de combătut. Şi apoi de cine să fie combătute când la Conducerea Ţărilor se află partide politice, politicieni şi o clasă politică aşa cum este cea din România, care nu este absolut deloc interesată să apere acest popor şi bogăţia lui. Ci doar să vândă ţara numai ca ei să se îmbogăţească şi să română la putere. Acestea sunt deci partidele politice din România. Păcat că Armata, Ministerul de interne și SRI care sunt Instituții create cu rolul de a apăra Țara nu și-au făcut datoria în această perioadă postcomunistă. Explicația este simplă, oamenii, bine plătiți ai acestor instituții, în loc să se gândească la apărarea României și-au pus mai presus de interesele Țării, interesul lor, salariul bun și un post călduț, aranjarea copiilor, a nepoților și a rudelor…
  Aşadar, după 27 de ani de război, timp în care România fost Victima şi Obiectul unui Mare Război mascat invizibil, foarte savant, complex şi foarte distructiv, timp în care Vectorul, sau factorul intern, a fost total ineficient în a opune rezistenţă Vectorului extern (capitalul occidental, capitalul rusesc, Multinaţionalele, Corporaţiile străine care sunt uneltele Capitalului Mondial, al Marilor Bancheri internaţionali, Asasinii economici, Serviciile străine), România este o ţară aproape terminată, incapabilă să se apere, şi să se salveze în istorie. Aşa cum în perioada lui Eminescu şi în perioada interbelică lupta dintre Capitalul occidental şi naţionalism, sau patriotismul românesc, s-a soldat cu victoria primului şi cu înfrângerea totală a elementului patriotic românesc, la fel şi în perioada post comunistă lupta (care nu a existat) dintre capitalul occidental, dintre Marii Asasini economici şi elementul patriotic românesc s-a soldat cu înfrângerea totală a acestuia din urmă şi cu distrugerea totală a României.

  VECTORUL INTERN AL TRĂDĂRII

  Iar dacă ne întoarcem în istorie putem să concluzionăm cu certitudine: destinul poporului daco-român nu a depins atât de vectorul extern cât de vectorul intern. Mai precis de trădarea unei părţi a Vectorului intern, de slăbiciunile noastre ca popor.
  În anul 44 î. e-n Cezar se pregătea să vină cu Război asupra Regatului trac condus de Burebista. Înfruntarea dintre ei l-ar fi zdrobit pe Cezar, ar fi întărit unitatea Regatului trac şi ar fi dus la involuţia Imperiului roman. Această linie viitoristă ar fi făcut ca astăzi Tracia să fie una din Marile Naţiuni europene ca India şi China. Istoria noastră a neamului traco-daco-român ar fi fost mai fericită. Din păcate a intervenit vectorul intern al trădării care a decis linia de evoluţie a tracilor, și care a dus la dispariţia lor.
  Acelaşi vectori al trădării interne îl întâlnim şi în cazul războiului daco-roman din anul 105-106. Decebal a fost trădat de ai lui, şi trădarea lui Decebal, deci acest vector al trădării, a hotărât destinul nefericit al poporului daco-român,.
  Venim acum în evul mediu în momentul Vlad Ţepeş. Dacă Matei Corvin l-ar fi ajutat pe Vad Ţepeş cu Armată Vlad Ţepeş i-ar fi învins pe turci şi i-ar fi alungat în stepele Asiei. Nu s-a întâmplat aşa, Vad Ţepeş a fost trădat de regele de origine română Matei Corvin, ţinut prizonier la Buda până la bătrâneţe. Iar când a revenit pe tron a fost trădat şi asasinat de chiar boierii lui. Acelaşi vector al trădării, component al Vectorului din interiorul țării, al factorului intern care trebuia să apere Ţara, vedem că deşi mic (pentru că trădătorii au fost mai întotdeauna un grup nu foarte numeros) a hotărât destinul poporului român. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul lui Mihai Viteazul. De data aceasta vectorul care l-a asasinat pe Mihai Viteazul a fost unul extern, da, dar Mihai Viteazul a fost trădat şi de ai lui. Iar pe câmpia Turzii ar fi trebuit apărat de boierii lui, ori aceștia nu au făcut-o. Vectorul trădării interne a acţionat şi în cazul lui Radu de la Afumaţi, şi în cazul lui Constantin Brâncoveanu, şi în cazul lui Tudor Vladimirescu. Şi în cazul lui Al Ioan Cuza, şi în cazul lui Ion Antonescu şi în cazul cel mai recent al lui Nicolae Ceauşescu
  Să ne imaginăm că mareşalul Ion Antonescu nu ar fi fost trădat şi arestat la 23 august 1944, şi ar fi încheiat acel Pact secret cu Stalin, favorabil nouă. În cazul acesta ar fi avut şi poporul român noroc. Nu am fi intrat sub talpa ruşilor 20 de ani şi poporul român nu ar fi cunoscut gulagul comunist. Să ne imaginăm că nu ar fi existat războiul hibrid ruso-americano-maghiar din decembrie 1989 împotriva poporului român, că Ceauşescu (pe care românii nu-l mai suportau) care era foarte bolnav ar fi murit peste câteva luni, nu ar mai fi existat acea mascaradă numită revoluţie, nu ar mai fi existat cei peste o mie de morţi, chipurile chemați la revoluţie, ca să apere televiziunea.
  În finalul acestui capitol concluzia care se impune este că vectorul intern al poporului daco-român, şi asta în primul rând Vectorul trădării de la vârful Conducerii Ţării, se face vinovat de neapărarea ţării, de tragediile prin care a trecut acest popor. Și nu în ultimul rând de destinul de victimă nefericită al acestui popor.
  De aceea în încercarea noastră de a gândi strategia prin care poporul român şi România se pot salva în istorie ne vom axa foarte mult atenţia pe studierea Vectorului intern. Vom căuta să găsim acele metode, soluţii, strategii prin care Puterea vectorului intern va trebui să crească în confruntarea lui cu Vectorul extern agresiv. Care în anii viitori va exploada, devenind și mai complex, și mai periculos, și mai distructiv. Deocamdată plecăm de la acest moment al anului 2017 când poporul român şi România sunt aproape distruse, prăbuşite la pământ.

  VECTORUL EXTERN A FOST ȘI ESTE UN PERICOL PERMANENT PENTRU NOI

  România se afla după Primul război mondial pe o cale bună, o Cale a dezvoltării. Se realizase visul milenar al poporului daco-român acela al reîntregirii, vis pe care ni l-au lăsat să-l înfăptuim Mihai Viteazul şi Decebal. Nenorocul nostru a fost că datorită patologiilor psihologei poporului român și datorită faptului că la noi partidele politice au fost un fel de capcane-aparate care au absorbit și au perfecționat elementul negativ românesc (pe cei setoși de putere, demagogi, bolnavi de egoplasm, de individualită, de inteligență negativă, lipsiţi de caracter şi de patriotism) pe care l-au propulsat în funcții de conducere, asta a făcut ca politicienii, clasa politică românească să fie o clasă politică bolnavă, negativă. O clasă care a produs mai multe efecte negative în Corpul Organismului românesc decât pozitive. Asta avea în apropierea anului 1940 să ducă la eșecul clasei politice românești, la eșecul statului român infiltrat și subminat (în realitate un pseudo-stat vândut străinilor), la eșecul poporului român și al Țării.
  În acest moment când România era foarte slăbită de luptele intestine dintre partidele politice, când politicianismul era cancerul și mocirla care rodea pe dinăuntru România, când Ţara datorită cancerizării Subsistemului de decizie şi control (Aparatul de conducere al ţării, politic şi administrativ) Vectorul extern a aplicat Organismului românesc cea mai groaznică lovitură. Este vorba de lovitura pe care ne-a dat-o Germania, condusă de marele criminal Hitler, şi de lovitura pe care ne-a dat-o Uniunea Sovietică, şi ea condusă de un mare criminal, de Stalin. Aşa după cum se ştie cele două Mari Puteri ale perioadei interbelice, Germania şi URSS, au avut între anii 1938-1941 o perioadă ce colaborare, de înfrăţire, scopul lor fiind acela de a împărţi Europa. La 23 august 1939 cei doi Satrapi ai Europei, Stalin şi Hitler, prin Miniştri lor de externe, Ribbentrop şi Molotov, semnează Tratatul Ribbentrop-Molotov, prin care Germania îi cedează Uniunii Sovietice Basarabia şi Bucovina, străvechi pământuri româneşti. Ruşii aveau să ne ia Basarabia şi Bucovina în iunie 1940, când Guvernul Sovietic i-a dat Guvernului român un ultimatum prin care îi cerea să-şi retragă armata şi administraţia din Basarabia şi Bucovina în trei zile. Termenul fiind extrem de scurt. Stalin nu a mai aşteptat însă să treacă cele trei zile şi în timp ce armata şi administraţia română din Basarabia, împreună cu populaţia care încerca să se salveze se retrăgeau în Țară au fost atacate de trupele sovietice. Cine a putut să scape a avut noroc, dar foarte mulţi români în retragere, că erau populaţie civilă, administraţie sau armată au fost ucişi. Un lucru absolut regretabil, o mare parte din populaţia evreiască din Basarabia s-a alăturat trupelor sovietice şi i-au atacat pe români în retragere. Deși se știe că poporul român a fost dintotdeauna un popor cuminte, calm, prost de bun, ospitalier pentru toate naționalitățile conlocuitoare
  Ne este greu să înţelegem această ură a evreilor împotriva românilor şi atacurile lor criminale la adresa românilor aflaţi în retragere cu atât mai mult cu cât românii sunt, cum spuneam, un popor foarte ospitalier. Tot în vara aceluiaşi an Germania îi dă Ungariei Ardealul de Nord, iar în august, desigur cu acordul Germaniei, Bulgaria ne ia cele două judeţe din sudul Dobrogei care formau Cadrilaterul. În acel an fatidic pentru noi România a fost ca un vită sacrificată asupra căreia vecinii se reped ca nişte fiare să o sfâşie, luându-şi fiecare halca de carne dorită. Astfel Bulgaria ne-a luat Cadrilaterul cu cele două judeţe Caliacra şi Durostorum, Uniunea Sovietică ne-a luat Basarabia şi Bucovina, Ungaria ne-a luat Ardealul de Nord, în care soldaţii maghiari au săvârşit crime și atrocități de nedescris, mergând până acolo că au executat toţi locuitorii unor sate şi comune.
  Am învăţat noi, poporul român, ceva din această tragedie prin care am trecut ? Nu ! A învăţat clasa politică ceva din tragedia aceasta ? Nu ! A învățat clasa intelectuală românească ceva din această nenorocire ? Dar oamenii de cultură, scriitorii, artiștii, oamenii de știință, profesorii care sunt avangarda unui popor ? NU !
  De ce a fost posibilă această sfâşiere a Ţării, această execuţie a poporului român de către vecinii lui ? Din cauza Clasei politice româneşti, care de când există în istoria acestui neam, în afară de câteva excepţii, a fost o clasă conductoare negativă. Care s-a slujit întâi pe ea, și mai deloc poporul. Altfel spus prin deciziile pe care le-a luat şi prin comportamentul său i-a produs poporului român mai mult rău decât bine. A produs în Organismul naţional mai multe efecte negative decât pozitive. Și am arătat în lucrările noastre cum se explică acest lucru : datorită patologiilor psihologiei poporului român la noi partidele politice au fost și au funcționat ca un aparat care i-a momit în interiorul lui pe cei mai setoși oameni de putere, mediocrități viclene, demagogi, hoți lipsiți de caracter și de patriotism. Care o dată ajunși în funcțiile de conduce din structurile Statului și-au pus mai presus interesele lor personale. Ei, oamenii politici, în toate perioadele, au gândit și au acționat prin prisma intereselor lor personale, egoiste, mărginite, și nu prin prisma nevoilor și aspirațiilor, poporului român.
  Afirmația noastră este întărită atât de modul cum caracterizează Eminescu clasa politică din vremea lui, de comportamentul clasei politice interbelice (a se vecea „Manifestul revoluției naționale”, comentat de noi), dar mai ales de comportamentul clasei politice din această perioadă postcomunistă, când oamenii politici și partidele politice au desăvârșit DISTRUGEREA ROMÂNIEI.

  CÂND ȘI CUM ESTE POSIBIL CA POPORUL ROMÂN ȘI ROMÂNIA SĂ NU DISPARĂ NICIODATĂ

  Pentru că în anul 1940 România ca Sistem socio-economic naţional se dezvoltase foarte puţin de la realizarea României Mari, în anul 1918, EA A FOST O PRADĂ FOARTE UȘOARĂ PENTRU VECINII CĂLĂI. Dezvoltându-se foarte puţin în perioada interbelică (dar și înainte de război, sub regele Carol I) ea s-a găsit sub acea Linie de dezvoltare și evoluţie de la care încolo nici o altă Putere, nici un al Duşman nu-i mai poate face rău. Aşa am ajuns noi să construim Teoria potrivit căreia dacă poporul român şi România vor să dăinuie pe acest pământ Organismul naţional românesc trebuie să se dezvolte şi să evolueze peste un nivel superior de la care nici un al Duşman nu-i mai poate pune existenţa în primejdie. Din acel moment noi suntem un mare popor şi un popor care nu va dispărea niciodată. Această Teorie, sau Legea dezvoltării şi a evoluţiei maximale a poporului român pe o durată istorică optimă, astfel încât să ne ridicăm deasupra Nivelului de evoluţie de la care încolo nu mai putem dispărea, a funcţionat de-a lungul istoriei, a funcţionat în secolul XX şi va funcţiona şi în secolul acesta. Dacă ni se va spune că sub Regele Carol I, și în perioada Interbelică România s-a dezvoltat, vom spune că, da, este adevărat, s-a dezvoltat, nu a stat pe loc. Numai că s-a dezvoltat foarte puțin în raport cu posibilitățile noastre, cu resursele naturale și umane. Și mai ales s-a dezvoltat puțin în raport cu Mărimea pericolelor care ne așteptau în istorie. Și nu s-a dezvoltat peste acel Nivel de la care România ar fi fost o țară puternică, dezvoltată, căreia dușmanii nu puteau să-i facă rău, pentru că știau că nu o pot învinge. Că ea ar fi putut să-i respingă, și să le facă rău la rândul ei. Acesta trebuie să fie Idealul național al poporului daco-român, să ajungă la acest nivel de dezvoltare și evoluție de la care nimeni nu-i mai poate face rău. Și când va fi o Țară bogată, sănătoasă, demnă, suverană și fericită !
  Clasa politică interbelică nu a avut grijă și nici nu a fost interesată, conștientă de acest lucru, ca Sistemul socio-economic românesc să se dezvolte foarte mult. Politicienii români şi-au urmărit interesele lor, s-au mâncat între ei ca nişte câini, partidele politice au dezvoltat corupţia şi imoralitatea, astfel că în anul 1938 când Carol I a dizolvat partidele politice, pentru că Ţara devenise realmente neguvernabilă, înlocuindu-le cu Dictatura Carlistă, România era foarte slăbită. De ceea ea a fost o pradă uşoară şi a lui Stalin şi a lui Hitler, și a ungurilor și a bulgarilor. Ca şi Polonia, pe care cei doi mari criminali, Hitler şi Stalin, (înainte de 1941, când Germania a atacat Uniunea Sovietică) prieteni la cataramă și-au împărțit Polonia pe care au atacat-o din ambele părți.
  Aşadar politicienilor români, de fapt politicianişti ordinari, din perioada interbelică nu le-a trecut nici unuia prin minte, (și nici oamenilor de știință și cultură din perioada interbelică. Perioadă în care nu am avut nici Mari Gânditori politici și nici Mari Oameni politici, ci doar politicianiști interesați de puterea și de bogăția lor și a familiilor lor.) că dacă ne-a ajutat Dumnezeu să realizăm România Mare, apoi ea trebuie dezvoltată într-un timp istoriceşte cât mai scurt, astfel încât să fie atât de evoluată, de puternică încât nici un alt Duşman să nu-i poată face rău.
  Altfel spus România trebuie să aibă tot timpul în atenție acest Sistem de vectori interni care pot să opună rezistenţă şi chiar să învingă Dușmanul, Agresorii. Aşa cum s-a întâmplat în momentul Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul. Din păcate, de la Mihai Eminescu încoace, până azi, anul 2017, Dumnezeu nu ne-a dat, cum spuneam, nici un alt mare Gânditor politic care să ne spună lucrul acesta. Îi mulţumim Domnului că ne-a inspirat pe noi să descoperim Legea Dezvoltării şi Evoluţie poporului român şi a României peste acel Nivel superior de la care nici un alt duşman nu ne mai poate face rău.
  A venit al Doilea Război mondial, ca să obţină Basarabia şi Bucovina şi Reîntregirea Ţării generalul Ion Antonescu a fost obligat de împrejurarea istorică foarte dură, (o altă variantă nici nu exista) să i se alăture lui Hitler în Războiul împotriva Uniunii Sovietice pentru ca după Război să obţină din nou Reîntregirea României. La începutul Războiul Hitler părea să învingă Uniunea Sovietică, și dacă nu ar fi intervenit în Răzbi SUA, de partea URSS și a Angliei, Germania și Japonia ar fi învins Uniunea Sovietică, și atunci istoria ar fi avut alt curs…Marele Criminal german, un paranoic inconştient, a făcut mari greşeli, astfel că alături de Hitler Armata Română nu ar fi avut nici un sorț de izbândă. Inteligent şi patriot, un bun strateg, Mareşalul Ion Antonescu şi-a dat seama după bătălia de la Stalingrad că Războiul este pierdut. Astfel că şi-a orientat acum lupta pe frontul diplomatic. A trimis emisari la Lisabona, la Cairo şi la Ankara prin care le-a propus englezilor şi americanilor ca România să se predea lor şi să iasă din Război.
  Antonescu a făcut mari eforturi ca să-i înduplece pe englezi şi pe americani să accepte ieşirea României din Război. Soluţia propusă de Antonescu americanilor şi englezilor de a ieşi din război era benefică în primul rând pentru englezi şi pentru americani. Era benefică pentru toată Europa, pentru toate ţările angrenate în Război. Era benefică în primul rând pentru Uniunea Sovietică, dar şi pentru Germania, căci războiul, aşa cum spuneam, s-ar fi scurtat cu mai mult de un an. Şi dacă Războiul al Doilea mondial s-ar fi scurtat cu peste un an, America şi Anglia nu ar fi avut atât de multe pierderi de vieţi omeneşti şi materiale. Şi era desigur foarte profitabilă şi României, care şi-ar fi retras Armata în graniţele ţării, situaţie în care nu am mai fi avut atât de multe pierderi omeneşti şi materiale. Iar România şi-ar fi continuat dezvoltarea sa, chipurile democratică, la putere rotindu-se partidele istorice PNL şi PNŢ, care au distrus România interbelică. Aceiaşi politicieni, acelaşi stat burghezo-liberal, demascat de Autorii „Manifestului Revoluției naționale”, care au eşuat la sfârşitul perioadei interbelice împotmolind de fiecare data Ţara în mocirla politicianismului canceros care ne-a distrus în toate perioadele istorice.
  Cum englezii și americanii n-au au acceptat ieșirea României din Război, după bătălia de la Stalingrad, Dumnezeu i-a hotărât României un alt destin şi mai crunt. Ca un blestem care a căzut şi asupra clasei politice interbelice, o clasă politică bolnavă, oribilă, ca şi clasa politică postcomunistă, şi asupra poporului român. Putem să privim acest destin ca pe o lecţie pe care ne-a dat-o Domnul, ca pe-o încercare la care ne-a supus ca să învăţăm ceva. Iar noi, din păcate, nu am învăţat nimic. Dacă poporul acesta se va salva în istorie, deşi sunt şanse minime, va trebui să înveţe din greşelile pe care le-a făcut, el, şi desigur clasa politică, şi din tragediile prin care a trecut.

  DESTINUL TRAGIC AL POPORULUI ROMÂN, O REZULTANTĂ CONTINUĂ

  Am spus că destinul poporului român, soarta lui mai bună sau mai rea, a fost o Rezultantă a luptei permanente, a frecuşului permanent dintre aceste două Sisteme de vectori, Vectorii agresivi din exterior, şi vectorii din interior care au avut funcţia de a contracara şi distruge vectorii agresivi din exterior. S-a întâmplat însă de multe ori ca Sistemul de vectori din interior să fie format din două categorii, sau subsisteme de vectori : 1. vectori pozitivi, formaţi din elemente patriotice, care au luptat pentru apărarea ţării, şi 2. Vectori negativi, un sistem de vectori negativi, care a trădat ţara, care l-a trădat pe conductorul Ţării, care i-a trădat pe români. Acest subsistem de vectori negativi a decis, cum spuneam, de multe ori destinul poporului daco-român. Subliniem, această Știinţă a salvării poporului român pe care dorim noi să o fundamentăm trebuie să studieze cu mare atenţie aceşti vectori, toţi vectorii şi pe fiecare în parte, și cum pot ei evolua. Trebuie de asemenea să ținem sub control și să anulăm tot timpul vectorul trădării, astfel încât acesta să nu mai existe.
  Să ne imaginăm că pe când Mircea cel Bătrân sau Ştefan cel Mare erau angajaţi în bătălia cu turcii, un grup de boieri ar fi uneltit şi al fi venit pe la spate, când aceştia nici nu se aşteptau şi i-ar fi asasinat pe Mircea sau pe Ştefan. În acest caz cu siguranţă oştirea română ar fi fost învinsă iar Ţara ar fi fost predată turcilor, s-o jefuiască. Şi cu siguranţă că dacă nu i-am fi avut pe acești patru mari Domnitori geniali, pe Basarab I, întemeietorul de ţară, care l-a învins pe Carol Robert de Anjou la Posada în toamna anului 1330, pe Mircea cel Bătrân, pe Ştefan cel Mare, şi pe Mihai Viteazul care i-au oprit pe turci la Dunăre, Ţările Române, Moldova şi Ţara Românească ar fi f fost transformate în paşalâc. Situaţia în care poporul român ar fi avut un destin şi mai trist. Şi este posibil să nici nu mai fi existat în istorie. Dar și Europa ar fi avut ca și noi un destin trist.
  Mai repetăm și subliniem, ca să ne intre bine în mine ! Această trădare pe la spate de către un grup de trădători a Conductorului Ţării care era angajat în lupta cu turcii chiar aşa s-a întâmplat. În ultima bătălie pe care o da cu turcii Vlad Ţepeş a fost asasinat pe la spate de un grup de boieri trădători. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Radu de la Afumaţi, un strateg strălucit care a domnit numai 8 ani, dar care i-a învins de mai multe ori pe turci și ar fi putut să fie un fel de Mihai Viteazul. Acelaşi lucru i s-a întâmplat şi viteazului domnitor Ion Vodă cel Cumplit, trădat când nu se aştepta de un grup de boieri în frunte cu boierul Movilă. Şi Mihai Viteazul a fost asasinat pe la spate, când nu se aştepta, dar de oamenii lui Basta. Oamenii lui Mihai Viteazul se fac însă vinovați că l-au trădat și ei pentru că nu l-au apărat pe Domnitor şi nu au sărit în ajutorul lui, lăsând să fie ucis. Toate aceste trădări, toţi aceşti vectori negativi au făcut mult rău neamului daco-românilor. Cu asemenea trădători şi cu asemenea trădări este de mirare că am supravieţuit ca popor în istorie.
  Ei bine, la 23 august 1944 se întâmplă una dintre cele mai mari nenorociri din istoria noastră. Armata română care luptase pe frontul de Est alături de Germania era în retrage. Comuniștii infiltrați în Armată au spart frontul la Iași. Mareșalul Ion Antonescu se pregătise să reziste pe linia Galați-Nămoloasa. Era de mai multe luni în tratative cu Stalin, care în dimineața zilei de 23 august acceptase să semneze un Pact secret (separat de englezi și de americani) foarte favorabil nouă, când regele și șefii partidelor politice, care complotau demult împotriva lui Antonescu, îl arestează în după amiaza zilei de 23 august 1944. Este cea mai mare lovitură pe care trădătorii și criminalii acestui neam au dat-o poporului daco-român de la Mihai Viteazul încoace.
  Revenind la raportului dintre Sistemele de Vectori externi agresivi și Sistemul de vectori interni a căror misiune este să apere Țara, observăm cum încă o dată în istorie acest Vector trădător a dinamitat pur și simplu destinul poporului român. Lovitura de stat de la 23 august 1944, pe care culmea ironiei comuniștii au numită-o revoluție, a vândut Soarta țării, Țara, și bogățiile României pe mai bine de 20 de ani Uniunii Sovietice. Ei, Complotiştii, care l-au răsturnat pe Ion Antonescu, ei sunt cei care au adus Gulagul sovietic în României, ei i-au băgat indirect pe oamenii politici interbelici şi pe intelectuali în puşcăriile comuniste, unde au murit majoritatea. Faptul că după 1945, după 1948 majoritatea celor care formau clasa politică interbelică au murit în pușcăriile comuniste nu a fost decât judecata Domnului. Soldaţii români care s-au jertfit în primul război mondial ca să facă România Mare, au predat-o apoi oamenilor politici interbelici să o administreze şi să o dezvolte ei. Iar clasa politică românească ce a făcut ?
  A făcut România Mare praf. Clasa politică interbelică după 1945, cum spuneam, şi-a primit pedeapsa fiind distrusă totalmente de către comunişti. Dar oare au învăţat politicienii români din perioada comunistă şi din perioada postcomunistă ceva din drama clasei politice interbelice, rasă de pe faţa pământului ? Au învăţat clasa intelectuală, oamenii de cultură români de după al doilea război mondial ceva din această tragedie ? Nu ! După ce au ieşit din puşcăriile comuniste intelectualii interbelici au spus că nu se vor răzbuna şi-i vor ierta pe călăii lor. Dar s-au gândit ei că cei care i-au băgat în puşcăriile comuniste pe ei, pe oamenii politici şi pe intelectualii din perioada interbelică în puşcării, au fost în primul rând Regele şi complotiştii care l-au arestat pe Ion Antonescu, și în al doilea rând comuniștii ? Și i-au iertat și pe aceștia desigur !
  Ce vedem ? Că după ce a distrus România Mare în perioada dintre cele două Războaie clasa politică românesc la sfârşitul războiului a ţinut morţiş, să predea Ţara lui Stalin, cu Armată, cu bogăţii, cu învăţământ, cu cultură, cu viitorul copiilor cu tot, sinucigându-se apoi şi ea. Este posibil un act de trădare mai absurd decât acesta ? Actul de la 23 august 1944 prin care a fost trădat capul Armatei, mareşalul Ion Antonescu, a însemnat actul de sinucidere al Clasei politice româneşti interbelice, al asasinării intelectualităţii româneşti, al predării ţării şi armatei duşmanului secular. Asta au făcut măritul rege Mihai şi deştepţii de şefi ai partidelor politice, Iuliu Maniu, Brătienii, Titel Petrescu, şeful partidului democrat social, şi Lucreţiu Pătrăşcanu și Emil Bodnăraș, din partea comuniştilor. Şi toţi au murit în puşcării. În afară de rege și de Bodnăraș, care înainte de a muri, scârbit a cerut să fie înmormântat în satul lui din Bucovina. Ce-a fost în minţile lor mediocre, dotate cu inteligenţă negativă, de oameni politicianişti, incapabil să gândească în viitor mai mult decât lungul nasului ? Oamenii aceştia nu au fost oameni politici, ci politicianişti, adică oameni bolnavi de putere, sclavi ai puterii, care şi-au urmărit numai interesele lor de demagogi, lipsiţi de gândire politică. Atunci când l-au aretat pe Ion Antonescu ei sau gândit în primul rând la ei și deloc șa Țară. Au crezut că daca îl arestează şi îl predau ruşilor pe Ion Antonescu ei vor scăpa, Stalin le va mulţumi şi îi va lăsa în continuare la putere. Asta și-au imaginat ei, nenorociții ! Şi chiar aşa s-a întâmplat dar numai cu regele Mihai. La începutul celui de al Doilea Război mondial Regele Mihai a fost decorat de Hitler pentru că a susținut Războiul din Est. Iar pentru trădarea de al 23 august 1944, pentru marea lovitură pe care a data-o poporului român, prin faptul că nu l-a lăsat pe Ion Antonescu să încheie Pactul secret cu Stalin, favorabil nouă, a fost decorat și de Stalin. Ca să vedem cât de curvă şi de trădătoare (şi lipsită de minte, de inteligenţă şi de patriotism) poate să fie clasa politică românească, şi cât de curvă și de cinică avea să fie şi istoria cu ea.

  Ce observăm: că înaintea celui de al Doilea Război mondial Marile Puteri, Germania şi Rusia, s-au unit prin Pactul Ribbentrop-Molotov ca să ne înjumătăţească Ţara, ca apoi să se războiască între ele şi NOI SĂ FIM VICTIMA LOR. Am fost aşadar în perioada interbelică și după război o Ţară victimă a capitalului occidental dar și a Uniunii Sovietice. O victimă și a Vestului și a Estului…Aproape că ne vine să spunem că în istorie poporul român a fost de profesie Popor victimă.
  La 23 august 1944 România a fost victima unul Complot intern, format din Rege şi din şefii partidelor politice, a Vectorului intern trădător, (sau a Sistemului de vectori, pentru că ei au fost toată istoria mai mulţi, de multe ori coalizându-se), care au distrus Statul român, condus de mareşal Ion Antonescu, distrugând o dată cu Antonescu, întregul Subsistem de decizie şi control al Sistemului socio-economic românesc. Subsistemul de decizie şi Control al Unei Ţări, sau Statul este Creierul acelei naţiuni…Toate Tratatele de strategie militară spun foarte clar că atunci când armata unei ţări se află în retragere nu ai voie să-i arestezi Comandantul, pentru că în cazul acesta ai dat lovitura decisivă Armatei aflate în retragere. Ai distrus-o, ai predat-o Duşmanului. Asta au făcut deştepţii de Regele Mihai, de Iuliu Maniu, preşedintele PNŢ, de Vintilă Brătianu, preşedintele PNL, şi tot neamul lor, de Titel Petrescu şi Lucreţiu Pătrăşcanu, au arestat Capul Armatei Române, aflate în retragere. Şi cu aceasta au predat şi Armata şi Ţara duşmanului. Asta a fost ceea ce comuniştii mai târziu aveau să numească Revoluţia de eliberare de sub jugul fascist. Cei care au dat Lovitura de stat de la 23 august 1944 au predat Ţara duşmanului secular care ne putea distruge de tot.

  ISTORIA NE ESTE FĂCUTĂ DE MARILE PUTERI

  În februarie 1945, de acum România era sub ocupaţi sovietică, era o Ţară ocupată, ca să ne fie clar, la întrunirea de la Yalta, dintre Stalin, Churchill, şi Roosevelt, ni se mai dă o lovitură groaznică. România este cedată Ruşilor, toate Ţările din Răsăritul Europei sunt cedate lui Stalin. Fac parte de acum din sfera de influenţă sovietică, vor fi colonii sovietice. Şi vom fi colonie sovietică exploatată la sânge de ruşi până în anii 1964-65 când obţinem o relativă independenţă faţă de Uniunea Sovietică.
  Ce observăm ?: că pe parcursul secolului XX Duşmanii României care ne-au împiedicat dezvoltarea şi evoluţia ca naţiune au fost: Capitalul Occidental (aşa cum ne spun Autorii „Manifestului Revoluţiei naţionale”, din 1935), Marile Puteri, Germania şi Rusia, la sfârşitul perioadei interbelice, Partidele politice care au vândut Ţara, în perioada dintre cele două războaie Capitalului occidental, după aceea la 23 august 1944 Uniunii sovietice şi Uniunea sovietică. Aceştia au fost duşmanii, Vectorii care au făcut ca poporul român să fie Victima lor în secolul XX. Şi în timp ce ne mulgeau, ne jefuiau pe noi, ei se îmbogăţeau şi creşteau. Organismul național românesc după al Doilea Război mondial a sărăcit enorm de mult, a pierdut enorm de mult Substanță, Informație, Energie. Cu toții am pierdut enorm de mult. Aşadar şi în secolele XIX şi XX am fost perdanţi în istorie, aşa cum suntem şi acum în secolul XXI, în perioada postcomunistă.
  După 1965, o dată cu venirea lui Ceauşescu la Conducerea Partidului comunist se părea că istoria începe să ne fie favorabilă. Se întâmplă însă să nu avem noroc în istorie. Aşa cum nu am avut noroc în perioada interbelică, da, când Domnul în loc să ne dăruiască un rege înțelept, bun gospodar de țară, cum au fost Carol I şi Ferdinand, Domnul ne-a dăruit un rege afemeiat, un cartofor, un om corupt şi cinic, iubitor de lux şi de paradă, bolnav de cultul personalităţii, care a încăierat partidele politice între ele. Care a ordonat asasinate, care aveau la rândul lor să provoace valuri de răzbunare, alte asasinate. Într-un cuvânt Domnul ne-a dăruit un Rege Rău. Un rege rău aşa cum avea să fie şi regele Mihai, om fără minte, dar foarte cinic şi viclean, care a făcut nerozia criminală să dea Lovitura de stat de la 23 august 1944, prin care a predat Ţara ruşilor şi a nenorocit poporul român pe 20 de ani…
  Apoi, după Război ne-a dăruit Domnul un Conductor cinic, setos de putere, de o abilitate de vulpe, care a băgat sute de mii de români, majoritatea nevinovaţi în puşcării. Este vorba de Gheorghiu Dej. Şi apoi Domnul ni l-a dat pe Nicolae Ceauşescu, un paranoic bolnav de putere, care a forţat dezvoltarea Ţării, și care a făcut mari greşeli în mai toate domeniile. Astfel că în decembrie 1989 românii, cum s-a ivit prilejul, chiar s-au revoltat împotriva lui (deși stârniți de forțe din afară, de serviciile secrete sovieto-maghiare) pentru că nu mai puteau suporta sărăcia, umilinţa, dictatura securităţii şi cultul personalităţii. Şi ca să fie nenorocul complet, Domnul i-a dăruit lui Ceauşescu nu o femeie înţeleaptă, care să-l aducă pe făgaşul bun, ci tot o paranoică setoasă de putere şi de glorie ca şi soţul ei.

  UNA DIN METODELE CELUI MAI MARE RĂZBOI MASCAT INVIZIBIL CARE NE-A DISTRUS DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

  Aşa cum spuneam, făcând împrumutul de 11 miliarde de dolari în anul 1967 pentru a industrializa Ţara, Ceauşescu nu şi-a dat seama că el căzuse de fapt în capcana Marilor Asasini economici din exterior. Deveniserăm, şi el şi România, și noi toți, Victima Finanţei mondiale. Pentru că Sistemele economice capitaliste din Ţările dezvoltate erau de ani de zile în criză, ameninţate cu prăbuşirea, Marii Bancheri internaţionali, Marile Societăţi secrete mondiale au hotărât la Malta pe 3 și 4 decembrie 1989, prin Preşedinţii celor două Mari Puteri, URSS şi SUA, ca Sistemul comunist mondial să fie demolat. Ţările din Răsăritul Europei să fie redate din nou Capitalului Occidental (aşa cum la Yalta, în februarie 1945 Anglia şi Franţa au dat Ţările din Europa de Răsărit lui Stalin, tocmai pentru că Experimentul comunist început în Rusia o dată cu venirea bolşevicilor conduşi de Lenin la Putere în 1917, trebuia să se întindă în afara graniţelor URSS, pentru a deveni un Experiment comunist mondial) potrivit Planului masonic mai vechi.
  Se ştia că trecerea unei Ţări de la Capitalism la Comunism este o metodă prin care o Economie şi o ţară sunt distruse, sunt „trase înapoi”, date înapoi. Şi la fel, când o Ţară este trecută de la Comunism la Capitalism aceasta este o Metodă prin care economia acelei ţări este distrusă. Aşa s-a întâmplat cu România după al Doilea Război mondial, când a trecut la comunism, şi la fel s-a întâmplat cu România după ce a trecut de la Comunism la Capitalism. Această Metodă, care aparține Războiului mascat invizibil, a distrus Economia României deci în două rânduri. Economiile Ţărilor dezvoltate din Occident (ale capitalului occidental) trebuiau salvate de la prăbuşirea datorată crizei economice, şi au fost scoase din criză prin sacrificării Ţărilor din Est în urma Sistemului de lovituri de stat (nu de revoluţii) ale anului 1989, când Ţările din Răsăritul Europei au devenit piaţă de desfacere şi colonii pentru Economiile occidentale.
  Cum Ceauşescu nu voia să plece de la putere în anul 1989, Serviciile secrete ale SUA, CIA, ale URSS, KGB, ale Ungariei au colaborat să-l dea jos pe Ceauşescu. Şi l-au dat în urma unui Război Mascat şi Hibrid gândit dinainte, declanșat împotriva lui Ceaușescu, (stânca ce le stătea în cale) dar de fapt împotriva Statului român, a poporului român și a României. Război hibrid în care s-au folosit de trădătorii din securitate, din armată și de revolta populară împotriva lui Ceauşescu, având în centru Lovitura de stat care l-a alungat pe Ceauşescu de la Putere şi l-a asasinat. O dată asasinat Ceaușescu și distrus statul român (care a dispărut o dată cu Ceaușescu și nu a mai reapărut nici până astăzi, el fiind înlocuit cu un Anti-Stat, altfel spus cu o grupare de mafioți, vânduți intereselor străine, care au jefuit Țara) România a încăput din nou în ghearele Marilor Asasini Economici occidentali, ai Capitalului occidental, cum spuneau Autorii „Manifestului revoluției naționale”, în anul 1935. Dar și în ghearele Rusiei.
  Dacă evenimentele din anul 1989 din România, în primul rând din decembrie 1989, au fost un Război hibrid ruso-americano-maghiar declanșat împotriva poporului român și a României pentru a pune mâna pe bogățiile noastre, pentru a ne distruge Economia și societatea, și ca să ne transforme țara în colonie și piață de desfacere, ei bine, o dată Ceaușescu înlăturat și statul român autentic distrus, România, întregul Organism național românesc a devenit Obiectul celui mai Mare și mai distructiv Răzbi din istoria noastră, care după 10 ani ne distrusese mai mult de jumătate, iar după 27 de ani ne-a distrus aproape complet.

  CAUZELE PENTRU CARE A FOST AGRESAT POPORUL ROMÂN DE-A LUNGUL ISTORIEI. PE SCENA ISTORIEI ÎNCEPE JOCUL MARILOR PUTERI. POPOARELE ȘI NAȚIUNILE MAI MICI SUNT VICTIMELE LOR

  Înainte de a analiza Sistemele de vectori care au distrus Organismul național românesc să analizăm istoria Sistemului de vectori externi care au atacat poporul daco-român, cauzele pentru care ne-au agresat, modalitățile în care și prin care au făcut-o și care ne-au condamnat să avem destinul de popor Victimă toată istoria.
  De ce au venit cu Război asupra dacilor romanii lui Traian ? Pentru că Dacia avea bogății, și pentru că Imperiul Roman fiind într-o expansiune continuă ajunse se să se împiedice de Dacia. Dacia îi stătea în cale, iar Imperiul trebuia să înglobeze Dacia, pentru a o transforma în provincie romană. (haideți să vedem în această perioadă postcomunistă, cui îi stăm în cale ?) Altfel spus războiul dintre Imperiul roman și Dacia era inevitabil, trebuia să aibă loc. Acesta a fost momentul astral negativ al poporului daco-român. Dacă ar fi învins Decebal poporul dac ar fi avut un cu totul alt destin, UN DESTIN MAI BUN. A învins Traian și poporul daco-român a fost condamnat să fie poporul victimă al istoriei.
  Popoarele migratoare au venit din stepe Asiei chemate și ele de bogățiile Daciei. Nu de aurul și de argintul luat de romani, ci de pășunile bogate și de pământul mănos. Și de faptul că pământul român le stătea și lor în cale, fiind așezat în centrul Punții Euro-asiatice, la întretăierea drumurile nord sud, și est-vest ale Euro-Asiei.
  ATENȚIE LE ACEST „LE STĂTEAM ÎN CALE”. SĂ VEDEM CUI ÎI STĂM ÎN CALE.
  Mai târziu, în secolul IX au venit dinspre Asia ungurii care au traversat Carpații și s-au stabilit în câmpia Panoniei, vechi pământ dacic, de unde în secolele următoare au atacat triburile românești din Transilvania ale lui Gelu, Menumerut și Glad pe care le-au învins. Precizăm, dacă cnezatele lui Gelu, Menumerut și Glad s-ar fi unit mai devreme, așa cum s-au unit în Țara Românească, ungurii ar fi fost învinși și Ardealul românesc ar fi avut alt destin. (Observăm că și acum stăteam în calea cuiva. Stăm în calea expansiunii maghiare)
  Același lucru s-ar fi întâmplat dacă cele trei Țări Române, Țara Românească, Moldova și Ardealul s-ar fi unit înainte de a ajunge turcii la Dunăre. Aici în spațiul Țării noastre, Dacia refăcută ar fi fost o forță destul de mare și de puternică astfel încât turcii ar fi fost învinși și aruncați în Asia.
  Ideea care se impune este aceasta: dacă poporul român vrea să dăinuiască în istorie și să-i fie bine, aici în spațiul Carpato-pontic trebuie să existe un popor mai mare și mai puternic, un popor care să se dezvolte și să evolueze peste un nivel superior, de la care încolo nici o altă forță nu-i mai poate face rău.
  Atât timp cât vom fi un popor mic și o țară mică și nedezvoltată noi vom fi un popor victimă, putând oricând să dispărem.
  În evul mediu poporul român a stat de asemenea patru secole în calea Imperiului otoman.
  Urcând prin istorie și ajungând la începutul secolului XIX, se întâmplă că o altă Putere, de data aceasta venind de la răsărit (pe drumul popoarelor migratoare), ajungând la granițele noastre vrea și ea să ne înglodeze. Îi stăteam în cale. Din păcate noi suntem două Țărișoare mici, sărace și jefuite de secole de turci, sub dominația cărora eram. (Dacă am fi fost o țară mare și puternică, având o armată vitează, alata ar fi fost soarta noastră!)
  Urcând în secolul XX, observăm că înaintea celui de al Doilea Război mondial destinul nostru istoric a fost frânt de cele două Mari Puteri, Germania de la Apus și Uniunea Sovietică de la Răsărit (Ne aflam deci pe Axa lor de interese, pe axa lor de expansiune, eram în drumul lor), care și-au dat mâna ca să ne ciopârțească. Și ce a reușit poporul acesta să construiască în perioada interbelică s-a distrus ca zidul din Balada Meșterului Manole după Război, astfel că după 1945 a trebuit să începem de la capăt. Înaintea terminării celui de al Doilea război mondial, în februarie 1945 la Yalta, alte trei Puteri își dau mâna ca să ne distrugă. Anglia și SUA ne cedează lui Stalin, pentru că așa era hotărât Planul ocult mondial. Planul Marilor Bancheri mondiali care inițiaseră Experimentul comunist mondial, în Rusia în 1917. Experiment Mondial care acum trebuia să dea peste marginile Uniunii Sovietice, să devină adică Experiment Mondial. Destinul nostru este hotărât de cele două Puteri de la Apus, SUA și Anglia, care ne cedează Uniunii Sovietice. Și de Uniunea Sovietică.
  Nu mersese Ioan Antonescu cu mâna întinsă să se milogească de englezi și de americani după bătălia de la Stalingrad când se convinsese că Germania a pierdut Războiul, la Lisabona, la Cairo și la Ankara, să le ceară să accepte ca România să se predea lor și să iasă din Război ? De ce nu au acceptat ? Ion Antonescu a mers până acolo încât le-a propus englezilor ca Româna să devină dominion englez, numai să accepte ieșirea noastră din Război. Fapt care ar fi avut, cum am mai spus, efecte benefice extraordinare atât pentru România, cât și pentru Anglia, SUA, și Uniunea Sovietică. De ce nu au vrut englezii să ieșim din război după bătălia de la Stalingrad, noi devenind dominion englez ? Prima explicație: Pentru că Planul masonic al Marilor Bancheri internaționali era făcut dinainte. Iar acest Plan prevedea ca Țările din Răsăritul Europei să fie cedate Uniunii Sovietice, pentru ca Experimentul mondial comunist să se externalizeze, să devină un Experiment mondial. Și pentru ca Uniunea Sovietică să jefuiască bine Țările din Răsăritul Europei intrate în sfera ei de influență după Întâlnirea celor trei Mari din februarie 1945 de la Yalta. Urmând ca peste o perioadă de timp când Capitalul Occidental se va afla în Criză, Uniunea Sovietică să redea din nou Țările din Răsăritul Europei Capitalului Occidental, Marilor Societăți secrete prin care este condusă Lumea.
  A doua Explicație: pentru că Războiul a căpătat în istorie o nouă Funcție, acea de a fi un Instrument și o Modalitate a Marilor Bănci Internaționale de a se îmbogăți. De a-și mări Capitalul. Și abia în al doilea rând modalitate de a cuceri alte Țări. De asemenea Raporturile dintre Marile Puteri au intrat într-o altă etapă istorică. Într-o altă paradigmă. Să observăm, înainte de Al Doilea război mondial Germania nu s-a confruntat cu Uniunea Sovietică direct, ci a colaborat cu aceasta ca să împartă Polonia și celelalte țări, cum ar fi România, de pe puntea Euro-asiatică, aflate în spațiul dintre ele. Pentru că se aflau în calea lor. Abia după aceea s-au atacat între ele.
  Să vedem acum ce se întâmplă peste câteva decenii. În perioada 1965-1985 România reușise să se industrializeze și să-și construiască o Economie, nu foarte performantă, dar excedentară, care avea meritul că putea să dea de lucru întregului popor român și să asigure existența unei populații românești de 23 de milioane. Și să producă absolut orice avea nevoie populația României. În tipul dictaturii lui Ceaușescu România devenea pentru prima dată în istorie o Ţară suverană şi independentă. Nu sută la sută este adevărat. O ţară care îşi construise o Economie care producea tot ce avea nevoie societatea românească şi ea ca ţară. România nu mai era deci dependentă economic de alte țări. Din păcate Ceauşescu a făcut mari greşeli economice, (fiind şi manipulat) fiind paranoic, un om bolnav de putere, cu o gândire de tip stalinist, care punea puterea lui mai presus de orice.
  Ca să plătească datoriile României şi-a condamnat poporul să stea la cozi şi să îngheţe iarna în apartamente. Dar chiar dacă Ceauşescu nu ar fi fost Dictatorul crud, care dusese cultul personalităţii pe cele mai înalte culmi, care se folosea de o Securitate draconică, şi dacă ar fi fost un om mai înţelept, mai larg în vederi, mai bun cu poporul lui, el tot ar fi fost dat jos în anul 1989. Şi ţara tot ar fi încăput pe mâinile Capitalului occidental, adică a Marilor Bancheri internaţionali, aşa cum a fost între cele două războaie mondiale, şi înainte de Primul Război mondial. Pentru că acum deasupra Marilor Puteri și a tuturor Țărilor se află o Putere și mai mare, nevăzută, o Entitate ocultă, care are o altă Filozofie, o altă rațiune de a exista. Este vorba despre Imperiul financiar. Și care se folosește de Marile Puteri ca de niște pioni, ca de niște instrumente. Care are alte interese, o altă logică și filozofie de a exista. Cum ar fi realizarea Noii Ordini Mondiale.
  Chiar dacă Ceauşescu l-ar fi pus în locul lui pe fiul său, Nicu, la cel de al 14-lea Congres al Partidului comunist român, Sistemul de lovituri de stat din Ţările socialiste care a dat jos Dictaturile comuniste în anul 1989, l-ar fi înlăturat și pe Nicu Ceauşescu, Occidentul cerând instituirea în România a sistemului pluripartidist bazat pe alegeri libere, şi trecerea României la democraţie şi economia de piaţă capitalistă. Aducă s-ar fi întâmplat acelaşi lucru care s-a și întâmplat. România ar fi devenit Obiectul şi Victima celui mai Mare Război mascat din istorie noastră, urmând să fie distrusă milimetru cu milimetru. Şi astăzi în anul 2017 am fi fost aceiaşi Ţară distrusă, transformată în piaţă de desfacere şi în colonie.
  Concluzia noastă este deci aceasta. ROMÂNIA TOT AR FI FOST DISTRUSĂ. Aşa cum s-a întâmplat cu Iugoslavia. De ce ? Pentru că acesta era Planul Marilor Bancheri internaţionali, al Marii Finanţe mondiale, sau al Marilor Asasini Economici, cum ar spune John Perkins, gândit şi pus la punct cu multe decenii înainte.
  Ar fi existat o singură situația în care România nu ar fi fost distrusă. Dacă ar fi fost o Țară foarte dezvoltată demografic și economic, și foarte puternică. Adică un fel de Putere medie, nu de Mare Putere, dar o Putere.

  SUNTEM VICTIMA INTERESELOR MARILOR PUTERI PENTRU CĂ STĂM ÎN CALEA INTERESELOR LOR. ALTE METODE ALE RĂZBOIULUI MASCAT INVIZIBIL

  Dacă la 23 august 1939 s-au coalizat Marile Puteri ale perioadei interbelice, Germania condusă Hitler şi Uniunea Sovietică stăpânită şi condusă de țarul Stalin, să ne ciopârţească, astfel încât România să o ia de la început pentru a-şi refece Graniţele și economia, dacă în februarie 1945 la Yalta s-au coalizat Anglia şi SUA pe de o parte (care ne-au cedat Uniunii Sovietice) şi Uniunea Sovietică, pentru a ne distruge și pentru a introduce România în sfera de influenţă a URSS, prilej cu care România a luat-o iar de la capăt…Ei bine, acum în anul 1989 Marile Puteri care se coalizează împotriva României sunt Statele Unite, conduse acum de Preşedintele G Busch şi Uniunea Sovietică, al cărei Preşedinte și ţar era Mihail Gorbaciov. Dar și Franța, condusă de Președintele Mitterand, și Germania și Ungaria care stăteau în spatele lor. Pentru că stăm în calea intereselor lor. Aceiași cale care ne-a nenorocit toată istoria (Atențiune în viitor trebuie să cunoaștem în calea căror interese stăm!)
  G Bush , Preşedintele SUA şi Mihail Gorbaciov, Președintele URSS, se întâlnesc pe 3 şi 4 decembrie 1989 la Malta (care nu întâmplător rimează cu Ialta, este un limbaj masonic) şi hotărăsc alungarea lui Nicolae Ceauşescu de la putere, nu printr-o lovitură de palat, cum se făcuse în celelalte Ţări socialiste, CI PRINTR-UN RĂZBOI HIBRID MASCAT. Pentru că, aşa cum am mai demonstrat, evenimentele din decembrie 1989 care i-au scos în stradă pe români, şi lovitura de stat care l-a răsturnat pe Ceauşescu au fost mai mult decât o revoltă populară (care a fost inițiată şi dirijată potrivit Scenariului construit înainte de CIA şi KGB) şi decât o lovitură de stat, mascată de revolta populară, au fost un RĂZBOI HIBRID. Adică un război care a conţinut şi elemente ale războiului militar, războiul electronic şi de gherilă urbană, şi elemente ale războiului mascat. Şi aşa cum spuneam, o dată cu Nicolae Ceauşescu, care era stânca ce le stătea în calea Marilor Asasini economici oprindu-i să pună mâna pe România, a fost distrus şi Statul Român autentic. Din acest moment, Statul român autentic va dispare pentru multă vreme, poate pentru totdeauna, fiind înlocuit cu un Anti-stat. Și o dată cu el este posibilă dispariția poporului român și a României din istorie.
  O dată cu dispariţia lui Ceauşescu şi a Statului Român, aşa cum spuneam, Marii Asasini Economici pun ghearele pe România, pe care : 1 o vor introduce pe o Linie de evoluţie negativă, distructivă şi autodistructiv, 2. Îi vor impune un Sistem socio-economic capitalist, (experimentat şi în perioada interbelică. Da, când s-a văzut că nu a dat rezultate. Atunci s-a văzut limpede că Statul bazat pe sistemul pluripartidist care se formează în urma alegerilor, chipurile libere, este un stat negativ, produce mai multe efecte negative decât pozitive. Este toxic, eșuează, și o dată cu el face ca și România să eșueze. Este cum spuneam un vector intern negativ, care a produs și produce eșecul României) care se știe că produce mai multe efecte negative decât pozitive, contribuind din plin la distrugerea Economiei României, a Organismului naţional românesc, lucrând de fapt pentru ei. Pentru vectorul extern 3. I-a impus un Subsistem de conducere şi autoconducere bazat pe sistemul pluripartidist şi pe alegeri libere, impus din afară de Marii Bancheri internaţionali, care a produs numai efecte negative. Și el fiind experimentat în perioada interbelică, așa cum bine știm, când nu a dat rezultate pozitive ci negative și a produs falimentul clasei politice românești, al Statului român și al României. şi 4 întregul Organism naţional românesc a fost introdus într-o Macro-situaţie geopolitică şi istorică fără soluţie, numită Fundătură istorică. Aşadar după 1990 România s-a aflat permanent într-o Fundătură istorică, Fundătura istorică fiind Macro-situaţia în care se găseşte o naţiune, autodistructivă şi fără soluţie. Singurul efect al unei Țări care se găsește în situația de Fundătură istorică este că ea se autodistruge. Când o naţiune se găseşte în aceste Stări ea este o Victimă sigură. În primul rând a ei însăşi, şi în al doilea rând a Agresorilor din mediul geopolitic. Al Marilor Asasini economici.

  CE TREBUIE SĂ FACEM DACĂ VREM SĂ MAI EXISTĂM ÎN ISTORIE. DOCTRINA ORGANICIST EVOLUTIVĂ A DEZVOLTĂRII ŞI EVOLUŢIE MAXIMALE A POPORULUI ROMÂN

  În concluzie după aproape două mii de ani, deducem această Lege a istoriei poporului daco-român: întotdeauna când s-a găsit într-o situaţie de inferioritate (ca Mărime şi ca Putere de a respinge agresiunile care se exercită asupra sa) în raport cu Puterile din mediul geopolitic Poporul român a fost victima acestora. Ca să nu mai fie victima lor EL TREBUIE SĂ CREASCĂ, SĂ SE DEZVOLTE ŞI SĂ EVOLUEZE PESTE UN NIVEL DE LA CARE NICI O ALTĂ PUTERE NU-I MAI POATE FACE RĂU. Aceasta este esenţa Doctrinei dezvoltării şi evoluţie maximale a poporului român, a Organismului naţional românesc peste Nivelul de la care el nu mai poate fi victimă a istoriei, a lui însuşi şi a altora.
  Din păcate până la noi nici unui Om de cultură român, care s-a exersat în domeniul Gândirii social politice româneşti și al gazetăriei, nu i-a venit în minte această Idee. Aşadar, dacă noi, poporul daco-român, vrem să mai existăm în istorie va trebui să avem o Conducere înţeleaptă (și nu partide politice, care am văzut că ne-au nenorocit toată istoria), formată din mari Intelectuali patrioți (nu din oameni ca Iliescu, Băsescu, Udrea, Tăriceanu, etc) care să ne conducă în aşa fel o perioadă de timp în care să ne dezvoltăm şi să evoluăm (atenţie să ne dezvoltăm şi să EVOLUĂM. Evoluția fiind foarte importantă) atât de mult încât să urcăm peste Nivelul de la care nimeni nu ne mai poate face nimic.
  Acum trebuie să facem această precizare. Dacă istoria noastră a fost o permanentă luptă dintre Vectorul agresiv extern (Sistemul de vectori externi) şi Vectorul intern (Sistemul de vectori interni) noi am fost toată Istoria un popor victimă și pentru că nu a apărut în Istoria noastră un Gânditor politic şi un Om politic care să ne spună; fraţilor, atâta timp cât Vectorul intern va fi mai slab decât Vectorule extern, noi vom fi victime. Ni l-a dăruit Dumnezeu pe Mihai Eminescu, dar l-am asasinat! Pe Ion Antonescu l-am trădat și l-am asasinat. Pe Nicolae Ceaușescu l-am trădat și l-am asasinat. Și atunci cum să ne meargă bine în istorie. Cum să ne mai ajute Dumnezeu și cum să ne mai salveze. Cum să ne mai dăruiască mari Conductori. De aceea trebuie să ne gândim şi să facem în aşa fel încât Vectorul intern să fie superior vectorului extern, astfel încât într-o confruntare să-l învingă pe acesta. Or asta s-a întâmplat doar de câteva ori în istorie: în momentul Mircea acel Bătrân, la Rovine, în momentul Ştefan cel Mare, şi în momentul Mihai Viteazul. În restul istoriei noi am fost tot timpul la mâna Dușmanului, a întâmplării, a trădării şi a lui Dumnezeu.
  Și din păcate, în ultimele două veacuri, Domnul nu ne-a dăruit nici un Mare Om politic, un geniu politic de talie europeană. Un fel de Napoleon sau de Ataturc care să ne scoată din starea noastră de amorțeală, de victimă a istoriei.
  Am răspuns mai sus la întrebarea de ce ne-au agresat Marile Puteri, începând cu Imperiul Roman şi continuând cu toate Marile Puteri de-a lungul istoriei, şi terminând cu Marii Asasini Economici care au pus ghearele pe România după 1990 : pentru că România deţine bogăţii, acesta fiind momeala care îi cheamă, 2. Pentru că deţinem o poziţie strategică geopolitică foarte bună aici în centru Punţii Euroasiatice, şi cine deţine această poziţie strategică poate controla şi atinge ţinte în Asia şi în Orientul apropiat şi mijlociu, şi 3 pentru că suntem în calea Imperiilor care se găsesc într-o continuă criză și expansiune. Acum, dacă suntem inteligenți va trebui ca să fructificăm aceste trei condiții, să le fructificăm în favoarea noastră, nu în favoarea străinilor, așa cum am făcut toată istorie. Dacă suntem deștepți, dar nu suntem…Situația în care în viitor va fi rău de noi !

  DE CE AM RATAT ȘI RATĂM ÎN ISTORIE TOATE ȘANSELE PE CARE NI LE DĂ DUMNEZEU ?

  Noi am arătat în mai multe lucrări ale noastre, cum această poziţia a noastră în acest spaţiu Carpato-istoro-pontic ne este dezavantajoasă şi periculoasă pentru noi, atâta timp cât suntem mici. Când suntem sub acel nivel de vulnerabilitatea. În momentul în care noi ne-am dezvolta foarte mult ca Organism naţional, peste acel Nivel de la care în sus nici o Forţă, nici o Putere nu ne mai poate face rău, această poziţie ne este favorabilă, ne avantajează. Or istoria mostră s-a frânt în două după înfrângerea lui Decebal, când a dispărut statul dac şi Instituţia regalităţii care menţinea Statul dac. Și de atunci nu ne-am mai revenit. A părut că ne revenim, că ne regăsim pe noi după Primul război mondial, o dată cu Realizarea României Mari…După care datorită în primul rând trădării clasei politice din toate perioadele, sistemului pluripartidist bazat pe alegeri libere, dar și nouă ca popor, care suntem delăsători, un popor suicidal, noi nu ne-am mai regăsit. Nu am știut să fructificăm marea șansă a realizării României Mari, nu am știut să fructificăm șansa pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca Ion Antonescu să încheie Pactul secret cu Stalin, nu am știut să fructificăm șansa pe care am avut-o în anul 1990 de a realiza Unirea cu Moldova…Nu suntem în stare să fructificăm nici o șansă a istoriei, datorită în primul rând clasei politice, dar și datorită patologiilor psihologiei poporului român…De aceea ratăm toate șansele pe care ni le oferă Dumnezeu și Istoria.
  Revenim acum la momentul 1989 când România sub Ceauşescu era o Ţară suverană şi independentă, condusă de un Stat autentic, Staul comunist dictatorial, care într-o perioadă istorică relativ scurtă de 25 de ani a industrializat Ţara, a dezvoltat-o din punct de vedere economic. Numai că acest popor nefericit toată istoria lui a avut nenorocul să aibă un Conductor paranoic, setos de putere, care s-a înconjurat de mediocrităţi şi lingăi. Şi care pe lângă instinctul puterii nu a avut şi o gândire politică vastă, de perspectivă. Ca și Ion Antonescu nu a fost nici un geniu politic, așa cum îi plăcea să fie cântat, nici măcar un Mare om politic. A fost un mare om politicianist.
  În 1989 România a fost atacată, aşa cum am spus, de Uniunea Sovietică şi de Statele Unite care doreau să ne distrugă Economia, pentru a transforma Ţara în colonie şi piaţă de desfacere pentru Corporațiile și Multinaționalele lor şi pentru a pune mâna pe acest spaţiu strategic și pe bogăţiile ţării. Ceea ce au şi reuşit. Ruşii au cumpărat toată industria metalurgică pe care au închis-o și au distrus-o, multinaţionalele occidentale au pus mâna pe 90 la sută din Economia noastră. O dată cu distrugerea Economiei românești în aceşti 27 de ani a fost distrusă şi societatea românească. A fost distrus poporul român, pentru că la ora actuală poporul român aflat în interiorul ţării a fost înjumătăţit, dezorganizat, făcut vraiște, lipsit fiind de forța de muncă activă, în ţară mai rămânând doar bătrânii. Satele şi oraşele ţării sunt depopulate, învăţământul, cultura şi sănătatea sunt la pământ, iar în timpul acesta românii pleacă din ţară pe capete, fug ca potârnichiile. Cu alte cuvinte România nu a fost distrusă de cele două Războaie mondiale fiind însă distrusă aproape totalmente acum.
  Cum a fost posibil acest lucru ? În lucrările noastre noi am arătat că România după căderea lui Ceauşescu a devenit Victima şi Obiectul celui mai Mare, mai perfid şi distructiv Război din istoria noastră. Am numit acest tip de război Război mascat invizibil, pentru că în acest tip de Război Agresorul îți apare ca prieten. Iar Entitatea statală agresată habar nu are că este distrusă milimetru cu milimetru, acest tip de Război fiind invizibil. Investitorii străini, Multinaționalele, Băncile internaționale, FMI, Banca Mondială, Uniunea Europeană sunt prietenii noștri, nu-i așa, iar tu te aștepți ca aceste Entități să te ajute. Peste un timp te trezești cu Economia distrusă, iar Țara transformată în piață de desfacere și în colonie. Este exact ce s-a întâmplat cu România, cu Bulgaria, cu Grecia…Este, cum spuneam, binecunoscutul Război economic practicat de Asasinii Economici despre care ne vorbește John Perkins în cartea sa „Spovedania unui Asasin Economici”.
  Ajunși aici ne întrebăm, a câta oară, MAI POATE FI SALVAT POPORUL ROMÂN, MAI POATE FI SALVATĂ ROMÂNIA ?

  CUM SE EXPLICĂ NEPĂSAREA ROMÂNILOR ȘI LAȘITATEA LOR ÎN FAȚA CELOR CARE LE-AU JEFUIT ȘI LE-AU DISTRUS ECONOMIA. ÎN FAȚA CELOR CARE LE-AU LUAT ȚARA ȘI I-AU TRANSFORMAT ÎN NEOSCLAVI ?
  În mai multe lucrări ale noastre, (a se vedea „Explicarea poporului român”, ” Filozofia destinului românesc”, „Psihologia și pedagogia poporului român”) în urma unor analize detaliate noi am arătat că pe parcursul istoriei noastre, în acest frecuș neîncetat, în această luptă a Vectorului Extern / cu Vectorul intern, Rezultanta căruia a fost destinul poporului daco-român, : 1 Vectorul intern a fost de cele mai multe ori slab şi învins, fapt care a făcut ca poporul să fie dominat și jefuit de Agresor, și 2. Această înfrângere a Vectorului intern s-a datorat în primul rând Vectorului intern, slăbiciunilor noastre, defectelor noastre. Am arătat în capitolele de mai sus acest lucru : dacă Decebal ar fi fost un strateg genial l-ar fi învins pe Traian şi atunci popor dac ar fi avut un destin mai bun. Nu un destin de popor Victimă. Dacă Vlad Țepeș nu ar fi fost trădat de Matei Corvin, apoi, în timpul ultimei lui bătălii dacă nu ar fi fost asasinat pe la spate de un grup de boieri, Vlad Ţepeş ar fi putut să-i alunge pe turci de la Dunăre pentru o bună bucată de timp. Dacă Ion Antonescu nu ar fi fost și el înjunghiat pe la spate de Grupul de complotişti condus de regele Mihai tocmai când era pe punctul de a încheia acel Pact secret cu Stalin, favorabil nouă, ar fi fost foarte bine pentru acest popor. Dacă în locul clasei politice negative care în istoria noastră a produs mai multe efecte toxice, distructive decât pozitive am fi avut o Clasă politică, inteligentă, formată din oameni politici autentici, inteligenţi, patrioţi, care ar fi lucrat pentru interesele poporului român şi nu pentru interesele lor meschine România s-ar fi putut dezvoltat mult mai mult.
  Dacă noi, românii, am fi avut o altă psihologie, psihologia unui popor unit, cu vocaţia unităţii, şi nu de popor atomizat, şi asta datorită sistemului de patologii al psihologiei poporului român, altul ar fi fost destinul nostru în istorie. Unul mai bun desigur.
  Aşa cum am mai spus, Nicolae Ceauşescu a fost dat jos în urma evenimentelor din decembrie 1989, adică a unui Război mascat şi a unui Război hibrid sovieto-americano-maghiar, rod al unei conspiraţii mondiale la nivel înalt, ca România (toate Ţările din Estul Europei, care făceau parte din sfera de influenţă a Uniunii Sovietice) să revină din nou în sfera Occidentului, adică a Capitalului occidental, despre care am vorbit mai sus. Aceasta fiind o înţelegere care s-a făcut peste capul popoarelor din Răsăritul Europei în urma întâlnirii şi a înţelegerii din 3-4 decembrie 1989 de la Malta dintre G Busch, Preşedintele SUA şi Mihail Gorbaciov, Preşedintele URSS.
  Dacă la Yalta, în februarie 1945 Occidentul, Capitalul Occidental, SUA şi Anglia, au dat Ţările din Răsăritul Europei lui Stalin, pentru a intra în sfera de influenţă, de dominare a Uniunii Sovietice (ca Experimentul mondial comunist să fie trecut peste graniţele URSS, adică să devină un Experiment mondial) ei bine, tot în urma unei înţelegeri mai vechi, acum, în anul 1989, Uniunea Sovietică trebuia să restituie Ţările din Răsăritul Europei Occidentului, ale cărui Ţări se aflau într-o criză economică profundă, ameninţate fiind cu prăbuşirea. Ceea ce Marii Bancheri mondiali, Capitalul occidental nu ar fi putut accepta, căci aceasta ar fi însemnat şi prăbuşirea lui. Şi atunci Marii Bancheri Mondiali au hotărât să scarifice Sistemul comunist mondial, inclusiv Uniunea Sovietică, pentru a salva Economiile Ţărilor occidentale, şi o dată cu ele şi Economia mondială. Şi au făcut-o prin acea manipulare grosolană a popoarelor europene care s-a numit Sistemul de revoluţii din Europa de Răsărit al anului 1989, care de fapt a fost un Sistem de lovituri de stat aranjate şi executate de serviciile secrete ale celor două Ţări.
  Ei bine, aşa după cum se ştie, după 1990 România, ca şi Polonia, Ungaria și Cehoslovacia au fost trecute în urma înţelegerii de la Yalta nr 2 (Malta, 1989) în sfera de influenţă a Occidentului, a Capitalului Occidental. Toate aceste trei Ţări de acum făcând parte din Uniunea Europeană, al Doilea Mare Experiment mondial după Experimentul comunist mondial, care va fi şi el distrus la momentul potrivit, când va hotărî Capitalul occidental, aşa cum s-a întâmplat în cazul Experimentului comunist mondial. Ei bine, după 25 de ani de când aceste trei Ţări se află în sfera de influenţă a Capitalului occidental, Cehia (care s-a separat de Slovacia în mod onorabil, printr-o bună înţelegere) are un PIB în euro de 16 ori mai mare decât îl avea în anul 1990, iar Polonia are o avuţie naţională de patru ori mai mare decât o avea în anul 1990.
  Ce observăm, ? că pe când Cehia şi Polonia au continuat să se dezvolte, aflându-se ca şi noi în Uniunea Europeană, România nu numai că nu s-a dezvoltat, dar nu a fost în stare nici măcar să îşi conserve Economia, avuţia pe care o avea în anul 1989. Ba mai mult, cu noi s-a întâmplat cea mai mare catastrofă din istoria noastră, mai mare decât catastrofa trăită de Dacia (care a dispărut ca stat şi ca Ţară) şi de poporul dac în urma înfrângerii în războaiele daco-romane. Când Dacia a fost jefuită de bogăţiile ei, iar sute de mii de daci au fost luaţi sclavi…Acum în această perioadă istorică postcomunistă România trăieşte cea mai mare tragedie, cel mai mare dezastru din istoria milenară a poporului daco-român, pentru că după 27 de ani Organismul naţional românesc este aproape distrus. Suntem o țară ocupată, captivă, colonie a marilor interese străine, și o țară de sclavi. De neosclavi. Civilizația umană găsindu-se, paradoxal, într-o nouă Perioadă Sclavagistă, Perioada Neosclavagistă, oamenii fiind sclavii Marilor Bancheri internaționali, ai Stăpânilor lumii
  De ce ? Cum să ne explicăm faptul că în timp ce Polonia şi Cehia au prosperat în cadrul Uniunii Europene (Polonia fiind singura Ţară din UE care nu a cunoscut Criza economică declanşată în anul 2008, pe când România nici după 9 ani nu a ieşit din această Criză) România şi-a distrus aproape întreaga industrie, că populaţia ţării a scăzut la mai mult de jumătate, că suntem a doua Ţară din lume ca număr de emigranţi după Siria, unde de ani de zile este război ? Că suntem o ţară distrusă, prăbuşită la pământ. În timp ce nimeni nu zice nimic, Clasa politică, cea care a distrus Economia românească, o ţine numai într-un circ şi într-o bălăcăreală ordinară, mințindu-ne că Economia se dezvoltă, care ne-a îmbolnăvit. În timp ce mass-media ne ascunde acest adevăr, că suntem o colonie, o țară captivă și distrusă, în timp ce oamenii de ştiinţă şi de cultură tac, în timp ce intelectualitatea laşă tace şi ea ? În timp ce nimeni nu vorbeşte despre acest Dezastru general şi nici nu face nimic ca să-l oprească ! Aşadar România a fost aproape distrusă în aceşti 27 de ani, în timp ce nimănui nu i-a păsat, şi nimeni nu a mişcat un deget ca să oprească acest incomensurabil dezastru. Cum se explică acest lucru, că-ţi vine să te iei cu mâinile de cap şi să urli o mie de ani ? Iar în tot acest timp românii nu au făcut altceva decât să fugă ca potârnichiile din ţară.
  Lucrul acesta se explică foarte simplu, aşa cum arătam în lucrările noastre „Psihologia şi Pedagogia poporului român”, şi „Explicarea poporului român”. Datorită sistemului de patologii al psihologiei poporului român, el acest Sistem de patologii explică totul, şi el este cel care ne-a nenorocit de-a lungul întregii istorii. Şi probabil ne va nenoroci definitiv. Pe când polonezii au caracter, sunt demni, sunt patrioţi, căci au pus pe primul plan interesul naţional, noi, românii, bolnavi fiind de individualită, şi de egoplasm, de axiofagie, de inteligenţă negativă, de viclenie, de şmecherie, de hoţie am pus pe primul plan interesele noastre personale. Şi cum a ajuns un român într-o funcţie de conducere primul lui gând a fost să fure ca să se îmbogăţească el, nu Ţara. Aşa a fost jefuită România. Noi suntem bolnavi de atomită, ne atomizăm, suntem bolnavi de inteligenţă negativă, ne merge mintea la rău, şi nu la bine, suntem bolnavi de axiofagie, ne urâm şi ne asasinăm valorile.
  Aşadar de aceea polonezii au prosperat şi Ţara lor s-a dezvoltat, pentru că sunt patrioţi, cinstiţi, muncitori, au caracter, sunt celule care au lucrat întâi pentru Organismul naţional, apoi pentru ei, pe când noi, suntem celule care am furat din Organismul naţional ca să ne îmbogăţim noi. Românul nu este interesat de Ţară, de Organismul a cărui celulă este, (mai mult nu este) el este interesat de el, să-i meargă lui bine. Sub Ceauşescu s-a muncit în România şi s-a construit o Industrie dezvoltată, pentru că noi, românii, am fost înrolaţi într-un partid, într-o Macrostructură socială care ne ţinea bine în chingile ei, şi pentru că fiind dotaţi ca indivizi umani am fost organizaţi şi obligaţi să muncim. Subliniem, am muncit în comunism pentru că am fost organizați și forțați să muncim. Ni s-a pus sula în coaste ! Dacă am fi fost lăsaţi „liberi”, aşa cum s-a întâmplat după 1990, şi ar fi existat mai multe partide politice s-ar fi ales praful de noi şi de ţară şi în socialism. Aşa cum s-a întâmplat în perioada postcomunistă.
  Apoi în al doilea rând, aşa cum arătam în „Scrisorile literare şi pedagogice adresate românilor pe drumul salvării României, nr 15, 16 şi 17” pentru noi sistemul politic pluripartidist bazat pe alegeri libere, care a format chipurile „statul de drept”, şi a asigurat, tot chipurile „democraţia” în ţara aceasta, este o structură statală canceroasă. Datorită patologiilor psihologiei poporului român pentru noi Partidele politice sunt aparate-capcană-malaxor care adună indivizii setoşi de putere, lipsiţi de caracter şi de patriotism, care îşi urmăresc vicleni doar interesele lor, aparate politice în care ne consumăm energiile măcinându-ne între noi şi prin care ne nenorocim. Ne distrugem. Aşa cum s-a întâmplat în realitate după 1989. Dar şi în perioada interbelică !
  În concluzie după 1990, noi, românii, suntem vinovaţi de distrugerea Economiei şi a poporului român, pentru că Vectorul intern nu numai că nu şi-a apărat România, dar şi-a trădat ţara şi şi-a jefuit-o. Să ne intre bine în cap, dacă vrem să mai dăinuim pe pământul acesta ca neam, să învăţăm din istoria noastră CĂ NOI, ROMÂNII, AM FOST CEL MAI MARE DUŞMAN AL NOSTRU, ŞI CĂ NOI SUNTEM CEI CARE NE-AM FĂCUT MAI MULT RĂU DECÂT BINE ŞI ÎN ISTORIE ŞI ÎN CONTEMPORANEITATE. Dacă am fi fost mai inteligenţi, şi dacă nu am fi avut patologiile psihologiei poporului român, după 1990 văzându-ne scăpaţi de Dictatura comunistă am fi fructificat din plin noul context istoric şi geopolitic în care ne-am trezit. Din păcate noi am reacţionat invers, ÎN LOC SĂ FIM CONSTRUCTIVI ne-am autodistrus cu sete şi cu imaginaţie făcând jocul Agresorilor noştri externi, Capitalul occidental, Multinaţionalele, Rusia, Ungaria…Acum suntem atât de slabi de distruşi încât orice Agresor ne poate scoate din istorie !
  Aflaţi în această situaţia, fiind bolnavi de toate patologiile pe care le-am descris în „Psihologia şi Pedagogia poporului român”, şi în „Explicarea porului român”, într-o perioadă istorică furtunoasă şi periculoasă când Marile Puteri se pândesc să se ia la harţă, NE ÎNTREBĂM A CÂTA OARĂ, NE MAI PUTEM NOI, POPORUL DACO-ROMÂN, SALVA ÎN ISTORIE ? ŞI CUM ?!

  CUM NE PUTEM SALVA ÎN ISTORIE

  Cum ne putem salva în istorie am arătat în „DOCTRINA ORGANICIST EVOLUTIVĂ sau DOCTRINA SALVĂRII ŞI A RENAŞTERII POPORULUI ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI”. Ne vom putea salva în istorie dacă nu vom mai accepta să fim poporul acesta mic, defensiv, obedient, bolnav de toate patologiile, laşi, prostiţi de toţii hoţii şi mafioţii. Dacă nu ne vom ridica să dăm cu partidele politice de pământ și să le trimitem în istorie. Și dacă vom dori să devenim un mare popor. Atâta timp cât vom fi un popor mic, format din oameni mici, dezbinaţi, laşi, vicleni, lipsii de patriotism vom fi Victima tuturor. Ca să nu mai fim un Popor Victimă în istorie, (aceasta fiind problema noastră nr 1, denumită de noi Problema românească) va trebui să rezolvăm PROBLEMA ROMÂNEASCĂ, aceasta însemnând să ieșim o dată pentru totdeauna din situația de Victimă a istoriei. Acesta trebuie deci, să fie Obiectivul nr 1 al nostru, al Românilor, în Istorie.

  VECTORII EXTERNI AGRESIVI POTENŢIAL DE PERICULOZITATE

  Ca să nu mai fim în istorie un popor victimă trebuie să investigăm şi să analizăm toate cauzele, toţi factorii, sau mai precis tot sistemul de factori care formează Vectorul extern agresiv care ne poate face rău în istorie, care ne poate chiar distruge. Pentru a putea să luăm contramăsurile de apărare.
  În primul rând cel mai mare şi mai pe periculos Factor care ne-a agresat toată istoria, ne-a făcut mult rău, ne-a împiedicat dezvoltarea ca popor, care a făcut să fim în istorie tot timpul un Popor victimă și care ne poate face rău în continuare, şi chiar ne pot duce la distrugere au fost şi sunt în continuare Imperiile. În evul mediu a venit peste noi să ne călărească Imperiul otoman, acum a venit și ne călărește Imperiul financiar mondial, Marea finanță mondială. În epoca modernă ele se numesc Marile Puteri, şi într-o mare măsură hotărăsc acum chiar destinul Omenirii, nu numai al unui continent.
  Istoria noastră s-a frânt, și de atunci ne-a mers numai rău, în momentul astral al înfrângerii lui Decebal de către Imperiul Roman. Dacă am fi trecut peste hopul acesta, și dacă Dacia fi continuat să existe condusă fiind de Regi, având deci Instituţia statalităţii este posibil să fi avut un destin cu mult mai bun. Un Stat autentic și puternic a fost întotdeauna garantul existenței acestui popor în istorie. Așa cum spuneam, pentru noi Imperiile au fost un pericol permanent. Întâi Imperiul Roman, apoi Turcii, apoi Austro-ungarii, apoi rușii. Ne-au supus și ne-au jefuit la sânge. Din păcate Domnul nu ne-a dăruit un Mare Conductor de tipul lui Alexandru cel Mare sau Napoleon, care ar fi putut să înfrângă și să îndepărteze de noi pericolul Imperiilor. Acesta ar fi putut să fie Mihai Viteazul, dacă nu s-ar fi întâmplat nenorocirea să fie asasinat. Asasinare care a fost pusă la cale de Împăratul Rudolf al Austriei, adică tot de un Imperiu. Deci tot de la un Imperiu ne-a venit nenorocirea
  Subliniem însă, Imperiile au putut să ne facă nouă, poporului daco-român rău, şi să fie un pericol permanent pentru noi, pentru că aici în aria din jurul Carpaţilor a existat o Entitate statală mică, un popor slab. Slăbiciunea noastră a venit de acolo că am fost dezbinaţi (pentru că am avut şi avem în gena noastră dezbinarea, patologie pe care noi am denumit-o Atomita şi pe care o moştenim de la traci), un popor defensiv, atomizat, laş, complexat în faţa străinului, a Agresorului. Dacă nu am fi avut în gena noastră patologiile, despre care tot vorbim noi de zeci de ani, ale psihologiei poporului daco-român şi am fi fost un popor unit, ofensiv, cuceritor, demn, care nu acceptă să trăiască plecat în faţa duşmanului ALTUL AR FI FOST DESTINUL NOSTRU ISTORIC. Noi nu am mai fi vorbit astăzi despre veşnica Problemă românească, despre faptul că am fost şi suntem un popor victimă în istorie.
  Imperiile au continuat să fie pentru nou un pericol major și în epoca modernă, în ultimele două secole. În 1812 Rusia ne răpeşte Basarabia. În anul 1939 Germania și Uniunea Sovietică, în urma semnării Pactului Ribbentrop-Molotov, ne răpesc Bucovina, Basarabia şi Ardealul de Nord. Iar în 1945 la Yalta se întâmplă un lucru greu de imaginat. Două dintre Marile Puteri, este vorba de Anglia şi de SUA, (alături de care am luptat în ultima parte a războiului) vând Ţările din Răsăritul Europei (printre care şi România) lui Stalin. Pentru că acest aranjament făcea parte dintr-un Plan masonic mai vechi făcut de Marii Bancheri internaţionali cu decenii înainte prin care era stabilit ca Experimentul Comunist mondial să fie extins în afara graniţelor Uniunii Sovietice. Să precizăm că cele două Mari Puteri, Anglia şi SUA, nu au vrut ca Războiul cu Germania lui Hitler să fie scurtat cu aproape doi ani, când mareşalul Ion Antonescu le-a propus ieşirea României din Război, tocmai pentru că Planul era stabilit dinainte. Plan care mai târziu avea să fie cunoscut sub numele de Noua Ordine Mondială. Autoritatea care stabilise acest Plan al dezvoltării Sistemului comunist mondial dincolo de graniţele Uniunii Sovietice (după ce tot această Autoritate ajutase să fie implementat Comunismul în Rusia prin Lovitura de stat de la 25 octombrie 1989, stil vechi, Lovitură de stat cunoscută sub numele de Marea Revoluţie din octombrie) se afla pe un nivel superior şi Preşedintelui SUA, şi Primului Ministru al Angliei, şi Conductorului Uniunii Sovietice…
  În anul 1989 când este realizat Sistemul de lovituri de stat prin care Regimurile comuniste din Europa de Răsărit sunt date jos, şi înapoiate Sferei de influenţă a Occidentului, o dată cu aceasta punându-se capăt Experimentului comunist mondial, am înţeles şi mai bine că aici a fost vorba un aranjament la nivel înalt, care era în strânsă legătură cu aranjamentul de la Yalta, din februarie 1945. Atâta la Yalta, în 1945, unde s-a hotărât extinderea Experimentului comunist mondial, cât şi la Malta, unde s-a hotărât o nouă reîmpărţire a Sferelor de influenţă, Preşedinţii Statelor Unite, Theodor Roosevelt şi G Busch, Primul ministru al Angliei, Wiston Churchill, Stalin şi Mihail Gorbaciov, fuseseră doar pionii care parafaseră un Aranjament, un Plan existent cu mult înainte. Şi pe care ei doar îl aplicau în practică
  Revenind la România şi la Vectorul distructiv extern. Vom spune că dacă până la Al Doilea Război mondial poporul român fusese atacat de Armate ale Unor Imperii, care utilizaseră Războiul de tip militar, cu trupe şi cu mijloace militare, o dată cu Al doilea Război mondial pe scena istoriei a apărut un alt Imperiu, de fapt un Supra imperiu nevăzut. Este vorba despre Imperiul Financiar mondial, cunoscut sub numele de Marea Finanţă mondială, care se folosea acum de Marile Puteri ale vremii ca de nişte instrumente. Acest Imperiu Financiar, mai bine zis Vârful lui, acţionase din umbră încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea. O dată cu instaurarea primului stat comunist în istorie în Rusia vedem cum puterea lui este de acum foarte mare. Cum acest Imperiu financiar poate răsturna guverne şi instaura guverne, schimbând cursul istoriei unor popoare. Mai mult, acest Imperiu se va folosi de metode de distrugere ale unor Economii naţionale, de supunere a unor State pentru a le exploata, necunoscute mai înainte, cum ar fi crizele economice, revoluţiile şi războaiele.
  În spatele Războaielor mondiale din secolul XX, în spatele crizelor economice şi ale revoluţiilor, de fapt pseudorevoluţiilor şi anti-revoluţiilor care se vor produce în secolul XX, (şi acum în secolul XXI) stă de fapt acest Imperiu financiar nevăzut. A cărui putere ştiinţifică de cunoaştere a victimelor, de manipulare, de distrugere, a cărui putere de a schimba realităţi statele şi mondiale a atins demult un prag foarte periculos. Scopul acestui Imperiu este, aşa după cum se ştie, instaurarea unei Noi Ordine Mondiale, când Vârful financiar mondial va desfiinţa popoarele şi naţiunile şi va prelua Conducerea asupra întregii lumi. Imperiul financiar mondial funcţionează demult din umbră. El nu se mai foloseşte de Armate şi de Războiul clasic militar (uneori se foloseşte şi de aceste instrumente şi metode), ci de metode, mijloace şi strategii foarte savante, subtile, mascate şi foarte distructive, de care Agresatul nici nu are habar…El a inventat un nou tip de Război pe care noi l-am numit Războiul mascat invizibil, o creaţie absolut diabolică a minţii umane. Am vorbit pe larg în alte lucrări despre acest tip de Război care este mult mai distructiv şi mai patogen decât războiul de tip clasic.
  El are la bază Ştiinţa economică pe care noi am numit-o Economia negativă care îi învaţă pe Marii Bancheri cum să se îmbogăţească prin distrugerea Economiilor altor ţări, prin manipularea clienţilor lor. Prin controlarea şi orientarea Economiilor ţărilor pe care în urma manipulării, a păcălirii Conducătorilor acelor ţări le distrug din punct de vedere economic, ca apoi în etapa a două să vină să se împrumute la ele, la Marile Bănci mondiale, care îşi sporesc astfel Capitalul. Dacă în secolul XX declanşarea Războaiele între Ţări şi crizele economice au fost metodele prin care Marii Bancheri internaţionali şi-au mărit Capitalul, o dată cu acestea şi-au diversificat şi şi-au dezvoltat Metodele prin care distrugeau Economiile ţărilor care deveneau clienţii, sclavii lor. Aşa a apărut şi s-a dezvoltat Războiul Economic, pe care abia târziu în secolului XXI ni l-a dezvăluit John Perkins. După care de aici înainte a urmat o etapă cu adevărat diabolică în care Marii Bancheri Internaţionali, şi slugoii lor, au combinat Războiul de tip economic cu războiul de tip informaţional, financiar, psihologic, cultural, educaţional, psihotronic, ecologic, axiologic etc. Iar mai recent cu ceea ce vedem că se întâmplă sub ochii noştri, cu Războiul cibernetic.
  Experimentul comunist mondial a fost o Metodă a acestui Imperiu financiar. După al doilea Război mondial România a fost și este Victima acestor Experimente. Uniunea Europeană este un asemenea Experiment economic, creaţie a Marilor Bancheri Internaţionali (care sunt Marii Asasini Economici mondiali, şi totodată Stăpânii lumii), ca şi Experimentul Mondial postcomunist şi Globalizarea. Toate aceste Experimente mondiale fiind făcute ca să manipuleze popoarele şi naţiunile, să le exploateze, să le controleze în folosul lor. Pe drumul creării Noii Ordini Mondiale. Care mai întâi va trebui să fie o MARE DEZORDINE MONDIALĂ, SITUAŢIA ÎN CARE NE GĂSIM ACUM.
  Ce observăm ?, că Vectorii agresivi externi din evul mediu, Imperiile, care veneau asupra poporului român cu Armate în comparaţie cu Vectorul agresiv (cu Sistemul de factori care formează Vectorul agresiv din această perioadă istorică postcomunistă) care acţionează astăzi asupra României (asupra tuturor Ţărilor) erau mici copii. Dacă atunci Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, îi mai putea îi învinge pe turci aşteptându-i la o posadă sau rovină, utilizând atragerea duşmanului în locuri prielnice, DE DATA ACEASTA CUM SĂ TE MAI APERI DE ACEST RĂZBOI MASCAT INVIZIBIL DIABOLIC ŞI IMENS ?. Asta vrem noi să-l învăţăm pe poporul român, pe cei care în viitor vor conduce România, dacă va mei exista, pentru că cei care conduc acum ţara de 27 de ani sunt vânduţi demult Agresorului, Marilor Asasini economici. Cum să se apere în fața acestui Război mascat invizibil, în fața Multinaționalelor și a Marilor Bancheri internaționali.
  Biroul de Viitorologie de la Bucureşti le spune încă din anii 1990 celor care s-au aflat la conducerea României că Organismul naţional românesc este Victima şi Obiectul celui mai Mare Război mascat din Istoria noastră, care ne-a distrus aproape total, şi nimeni nu a făcut nimic să apere această ţară de acest Tip diabolic de Război. Care este format dintr-o sinteză de Războaie informaţionale, psihologice, financiare, economice, politice, culturale, educaţionale, sunt o mulţime, nici nu le cunoaştem pe toate. Repetăm aceste lucruri și a mia oară ca să ne intre bine în cap ! Aceste războaie care acum străbat, intoxică, îmbolnăvesc, penetrează toate societăţile şi Ţările, toate Sistemele socio-economice naţionale, întregul Sistem socio-economic al Civilizaţie umane, formează ceea ce noi am numit AL PATRULEA RĂZBOI MONDIAL. Războiul Rece care a început după al Doilea Război mondial şi a ţinut până la prăbuşirea Experimentului mondial comunist fiind Al Treilea război mondial.
  Aşadar, în concluzie, Noile Imperii, adică Marile Puteri din această perioadă istorică postcomunistă sunt Vectorii agresivi care ne-au distrus după căderea lui Ceauşescu, şi ne distrug în continuare.
  La aceasta adăugăm Vectorul pe care noi l-am numit Războiul mascat invizibil a cărui Victimă a fost din 1990 până astăzi Sistemul socio-economic românesc. Să nu ne lăsăm păcăliţi că facem parte din Uniunea Europeană şi din NATO, iar asta ne asigură Securitatea ca Entitate Statală şi ca Organism naţional. Nicidecum. Înainte de 1989 România avea o industrie foarte dezvoltată şi o Economie excedentare, care dădeau de lucru întregului popor, asigurându-i un nivel acceptabil de trai și făceam parte din CAER și din Tratatul de la Varșovia. Ne-au apărat aceste Tratate și Uniunea Sovietică într-un fel. Dimpotrivă, în 1989 Mihail Gorbaciov, Președintele URSS care era aliatul nostru (fratele de la Răsărit) ne-au trădat și ne-au dat pe mâna Occidentului de nu ne-am văzut. Același păcat, stăteam în calea intereselor lor. (va trebui, dacă vrem să ne salvăm în istorie, să investigăm această hartă a intereselor geopolitice, și a căilor Dușmanilor noștri în fața cărora stăm) Acum, după ce am intrat în Uniunea Europeană nu mai avem nimic, populaţia ţării s-a înjumătăţit, forţa de muncă activă ne-a fost luată, etc. Suntem o ţară distrusă, depopulată, neputincioasă, aflată în situaţia de a dispărea. Și ca situația să fie și mai periculoasă, înainte de 1989 făceam parte din Tratatul de la Varșovia, când nu se întrevedea nici un război cu Occidentul, cu NATO. Atunci nu eram tampon între cele două Blocuri militare. Acum suntem la marginea Uniunii Europene și a NATO, și suntem Țară tampon între NATO și Rusia. Așadar, situația noastră acum este mult mai gravă și mai periculoasă.
  Acesta este cel mai mare dezastru din istoria noastră. Suntem atât de distruşi ca naţiune încât suntem la pământ ! România după 1989 se află într-o primejdie de moarte cum nu a fost niciodată în Istoria sa. Aşa cum am arătat, după căderea lui Ceauşescu Statul Român autentic a dispărut fiind înlocuit cu un Pseudo-stat şi Anti-stat, format dintr-o grupare de mafioţi, de oameni vânduţi Vectorului extern occidental, iar Organismul naţional românesc este aproape distrus. Din păcate nimeni, în afară de Biroul de Viitorologie de la Bucureşti, nu vorbeşte despre asta. România nu mai este o Ţară Suverană şi independentă, ci o colonie şi o piaţă de desfacere. Asta s-a mai spus şi se spune mai des.
  Vorbind despre pericolul pe care îl reprezintă Marile Puteri. Să nu uităm că la 23 august 1939 Germania şi Uniunea Sovietică s-au unit ca să ne împartă teritoriul naţional, prin Tratatul Ribbentrop-Molotov. Că aceste Mari Puteri ale perioadei interbelice au declanşat Al Doilea război mondial care pe noi, pe români, ne-a nenorocit. A fost bine că România a făcut parte din tabăra Germaniei, din sfera de influenţă a Germaniei, luptând alături de ea împotriva celeilalte tabere ? Ne-a asigurat asta securitatea şi continuitatea dezvoltării ? NU ! Să nu uităm că Anglia şi Statele Unite au colaborat, s-au unit în februarie 1945 la Yalta, când războiul nu se terminase încă şi ne-au dat pe mâna ruşilor. Deşi noi, după 23 august 1944 am luptat împotriva Germaniei, adică am fost Ţară cobeligerantă, alături de URSS, de Anglia, de SUA. Iar după ce am intrat în sfera de influenţă a URSS a fost vai de mama acestui popor şi a acestei Ţări. Să nu uităm că prin anii 1950 la Posturile de radio Libertatea, Vocea Americii, Europa liberă li se spunea românilor că „vin americanii”. Foarte mulţi români au crezut, au luat arma în mâini şi au luptat în munţi. A fost desigur o diversiune, o metodă de manipulare a românilor, în cadrul Războiului Rece.
  Să nu uităm că evenimentele din decembrie 1989 au fost de fapt un război hibrid americano-sovieto-maghiar împotriva poporului român. Acest Război a avut rolul de a-l distruge pe Ceauşescu şi o dată cu el Statul Român autentic, cel care asigura integritatea, independenţa şi suveranitatea României. O dată distrus Statul Român autentic România a încăput pe mâna Marilor Asasini Economici din Est şi din Vest, care au distrus Organismul naţional românesc. Concluzia este zdrobitoare: pe noi, pe poporul daco-român, Marile Puteri ale timpului ne-au nenorocit pe parcursul întregii istorii. Datorită lor am fost toată istorie un popor victimă !
  Aşadar să nu ne culcăm pe laurii urechii că fiind în NATO, poporul român (aproape distrus acum după 27 de ani) are asigurată securitatea şi continuitatea. Ba, dimpotrivă Marile Puteri ale acestei perioade istorice rămân Marii noştri Agresori periculoşi, care atunci când va fi bine pentru ei ne vor distruge. (Să nu se înţeleagă acum că pledăm pentru ieşirea din NATO sau din Uniunea Europană. Nu!)
  Un al doilea Vectori extern distructiv care ne-a pus mari probleme de-a lungul istorie şi ne va pune în continuare este format din Ţările cu care se învecinează România. Ungaria a devenit după 1990 foarte vehementă şi agresivă la adresa Organismului naţional românesc (pentru că un Stat românesc autentic am spus că nu avem), jocurile politice externe ale Ungariei, legăturile ei cu Rusia lui Putin, cu Soros sunt foarte periculoase pentru noi…Să nu uităm că Ungaria şi Bulgaria în anul 1940, înaintea începerii celui de Al Doilea Război mondial, au rupt hălci mari din teritoriul istoric al României. Să nu uităm că cei care stau în spatele lor atâta așteaptă, să ne împartă. Planurile sunt demult gândite.
  Să nu uităm că Serbia în decembrie 1989, prin Serviciile sale secrete, a colaborat cu Ungaria, la destabilizarea României, la producerea Războiului americano-sovieto-maghiar împotriva poporului român…Ucraina nu ne priveşte nici ea cu ochi buni, şi nu vrea câtuşi de puţin să ne dea teritoriile luate cu japca de Uniunea Sovietică, ne referim la Basarabia şi Bucovina. Concluzia care se impune în urma evenimentelor istorice şi al comportamentului acestor Ţării în această perioadă istorică este că ele sunt un potenţial de periculozitate pentru noi, şi cu primul prilej ne vor înjunghia pe la spate.
  Un al treilea vectori extern (şi intern deopotrivă) care ne poate face rău, este spaţiul geopolitic carpato-istro-pontic în care ne găsim aşezaţi de Domnul pe turnanta euro-asiatică. Am mai spus în alte lucrări, acest spaţiu geopolitic este foarte important pentru Marile Puteri, (mult mai important este pentru noi!) pentru că cine controlează acest nod geopolitic, această turnantă geopolitică, de fapt controlează din punct de vedere strategic, militar, mii de kilometri înspre Asia şi Orientul Apropiat. Am mai spus-o, acum subliniem: acest loc geografic în care ne găsim de la începutul istoriei este unul pozitiv, benefic pentru noi dacă suntem O ŢARĂ, O NAŢIUNEA FOARTE DEZVOLTATĂ, O PUTERE ECONOMICĂ EVOLUATĂ. Dacă, dimpotrivă, suntem o ţară mică, slabă, nedezvoltată, acest spaţiu pentru noi este unul negativ, periculos (ne produce efecte negative, ameninţări, distrugeri). Pentru că Marile Puteri vor avea grijă totdeauna ca aici să se afle un popor mic, slab, neputincios, pe care ele să-l controleze, să-l manipuleze şi să-l exploateze cum vor. Este ceea ce s-a întâmplat toată istoria şi se întâmplă şi în această perioadă istorică.
  Şi al cincilea Factor, Vector de periculozitate pentru noi este SITUAŢIA MAXIMĂ DE CONFLICTUALITATE DE PERICULOZITATE DINTRE MARILE PUTERI, dintre Ţări. Situația tensionată și periculoasă care este astăzi în lume…Epoca în care ne găsim și pe care o traversăm este foarte periculoasă pentru Organismul național românesc și pentru destinul nostru viitor. (Pentru alte multe țări și pentru întreaga Civilizație). Epoca, privită în totalitatea ei, produce efecte negative atât în interiorul Sistemului socio-economic românesc, în psihologia și cultura românilor, cât și în mediul geopolitic în care viețuim ca națiune. Această epocă ne marchează în mod negativ mai mult de cât în mod pozitiv. Am spune, să fim atenți la lucrul acesta, să realizăm un Studiu, o investigație a factorilor pozitivi, pe care îi putem folosi în favoarea noastră, pe care să-i fructificăm, și a factorilor negativi, care acționează în această epocă istorică, de care să ne ferim și pe care să-i anulăm, cărora să le limităm efectele negative. Dar există Cineva în țara aceasta care să facă lucrul acesta, când Președinții, Guvernele și Parlamentele României au fost formate din oameni pe care nu i-a interesat absolut deloc Țara și destinul poporului român ? Când nici oamenii de cultură nu sunt conștienți de dezastrul în care se află poporul român și nu fac nimic pentru a-l ajuta. Când avem o Elită negativă, distructivă, și când nu avem patrioți adevărați mai deloc !
  Un alt factor care ne-a ajutat să nu fim acaparaţi şi distruşi totalmente de Duşmanii care au vrut pământiul şi bogăţiile noastră a fost, dar a fost și un factor negativ (poate este greu de crezut) a fost faptul că ne-am aflat între trei Imperii, la întretăierea forţelor şi a direcţiilor de expansiune a trei imperii. Cele trei imperii s-au luptat între ele, (turcii cu ruşii, turcii cu austriecii) pe deasupra noastră, noi fiind la mijloc am avut mereu un spate de care celelalte imperii nu puteau să treacă. Dacă ne-am fi aflat în calea numai a unui singur imperiu acesta ne-ar fi înglobat în corpul său trecând mai departe pentru a cuceri alte ţări. Am fi fost paşalâc turcesc, aşa cum a fost Ungaria, sau gubernie rusească. De multe ori istoria îşi are ascunzişurile ei greu de descifrat.

  VECTORII INTERNI CARE AU HOTĂRÂT ȘI CARE HOTĂRĂSC DESTINUL POPORULUI ROMÂN

  Aici vorbim despre două categorii de factori: 1 Categoria de evenimente, cauze și de factori interni care au lucrat și lucrează pentru poporul român, participând direct sau indirect la prefigurarea destinului lui în istorie și 2. Categoria de evenimente, cauze și factori care au lucrat din interior la lezarea intereselor poporului român, la slăbirea și distrugerea lui, ȘI CARE AU FĂCUT SĂ AVEM DESTINUL DE VICTIMĂ A ISTORIEI ! !
  Din prima categoria fac parte următorii factori care ne-au ajutat să supraviețuim ca popor : 1. Munții Carpați. Poporul român, cel mai vechi popor european, (Valea Dunării și spațiul carato-pontic sunt creuzetul în care s-au format rădăcinile și temelia Europei) există de la începutul istoriei în acest spațiu intra și extra carpatic. Aici în acest spațiu s-a coagulat ceea ce am numi creuzetul european, în spațiul geografic intracarpatic și în jurul Carpaților, un spațiu bogat în condiții de viață, dar și în păduri. Când au început să vină popoarele migratoare noi ne-am adăpostit de fiecare dată în cetatea de umbră a codrilor și a munților. Munții și codri au fost cei care ne-au apărat și au asigurat stabilitatea și continuitatea genetică și culturală a poporului dac. 2. Faptul că poporul dac apucase să devină un popor coagulat încă din timpul lui Burebista a fost un alt factor care ne-a ajutat. După asasinarea lui Burebista, sub conducerea regilor care aveau s-o conducă până la înfrângerea lui Decebal, populația care locuia pe teritoriului nostru de la Bug până în Centru Europei s-a coagulat devenind un popor unit. Celelalte triburi, din sudul Dunării și de la marginile regatului tracic al lui Burebista s-au desprins din păcate din marele regat tracic, dispărând în secolele următoare. A rămas să dăinuie poporul dac, adică nucleul tare al regatului condus de Burebista. Acest nucleu etno-cultural stă și astăzi la baza poporului român. 3. Cultura poporului dac care avea la baza ei învățăturile lui Zamolxe, reformele lui Deceneu, caracterul și morala geților, o cultură bogată și profundă care ulterior a continuat să dăinuie și să fie fondul cultural al proto-românilor în primul mileniu, al poporului român până azi. 4. Sănătatea biologică și psihică a dacilor, a poporului daco-român…5. Inteligența și creativitatea poporului daco-român, mai ales a indivizilor umani, pe care din păcate, deturnate de patologiile psihologiei poporului daco-roman, le-am folosit mai mult ca să ne fie bine nouă ca indivizi umani…Și nouă ca neam. 6. Şi cu siguranţă, şi acesta ar părea un lucru greu de crezut, ne-a ajutat să supravieţuim în istorie, însăşi psihologia noastră păcătoasă (care ne-a făcut şi mult rău) faptul că am fost cu capul aplecat în faţa imperiilor, şi am suportat toată istoria să fin victima lor. Ba mai mult, ne-am îmbolnăvit chiar de sindromul Stockholm, ne-am obişnuit cu această condiţie umană de popor victimă care am terminat prin a fi dependenţi de Călăii noştri. 7. Faptul că Dumnezeu ni i-a dăruit în istorie pe marii Domnitori inteligenți și viteji care au reușit să-i respingă pe cotropitori și să păstreze hotarele Țării întregi, Basarab I, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, și Mihai Viteazul

  CATEGORIA DE CAUZE ȘI DE FACTORI CARE AU LUCRAT DIN INTERIOR LA LEZAREA INTERESELOR POPORULUI ROMÂN ȘI LA SLĂBIREA POPORULUI DACO-ROMÂN.

  Factorul care ne-a produs ce mai mult rău și care ne-a hotărât într-o mare măsură destinul istoric a fost desigur Sistemul de patologii și complexe al poporului daco-român. Patologiile și complexele psihologiei poporului român au comunicat și colaborat între ele, fiind tot timpul într-un raport de intro-deschidere. Am dezvoltat și am argumentat în detaliu această temă în „Explicarea poporului român”. Dacă nu am fi avut în gena noastră moștenite de la traci aceste patologii, egoplasmul, individualita, atomita și complexele de frică și de inferioritate în fața străinului, a dușmanului căpătate în primul mileniu în urma venirii repetate a popoarelor migratoare, noi ne-am fi unit imediat după retragerea romanilor din Dacia, în anul 271. Și în cazul acesta am fi fost imbatabili în fața tuturor agresiunilor care au urmat de atunci până azi. 2. Tot din cauza psihologiei poporului daco-român acest popor nu a fost capabil să dea mari conductori cuceritori și nici să fie un popor activ, ofensiv și cuceritor. Spre deosebire de unguri, care, deși un popor mult mai mic, au fost și sunt foarte ofensivi, și au dat conductori ofensivi. 3. Tot datoriră patologiilor psihologiei poporului român am fost un popor care a produs mulți trădători. Trădarea la noi, la români, a fost o însușire genetică și o dimensiune permanentă a istoriei noastre, fapt care ne-a condamnat pur și simplu în istorie la a fi un popor slab. Dacă nu i-am fi trădat și asasinat pe Burebista, pe Decebal (care înconjurat fiind de dușmani s-a autojertfit) astăzi am fi unul din marile popoare ale Europei sau ale lumii. Trădându-l și asasinându-l pe Burebista căpeteniile care l-au asasinat au condamnat de fapt marele neam al tracilor la dispariția din istorie.
  Trădându-l pe Ion Antonescu, mizerabilul Grup de complotiști în frunte cu regele Mihai și șefii partidelor politice au dat acest popor nefericit pe mâna dușmanului, condamnându-ne la decenii de suferință. Trădându-l pe Ceaușescu, șefii securității, ai armatei au vândut România în anii 1990 Uniunii Sovietice. După care cei care au venit la Putere după 1996 au vândut România intereselor occidentale. De ce trădează cei care s-au aflat în eșalonul doi al puterii ? În evul mediu partidele de boieri care voiau să-și pună Domnul lor pe tronul țării, adică să vină ei la putere, îl trădau pe Domnul Țării, complotau și îl asasinau, sau îl izgoneau…Pentru că erau setoși, bolnavi de putere, și ca să vină ei la Putere !
  În secolul XX, cei care i-au trădat pe Ion Antonescu și pe Nicolae Ceaușescu au făcut-o pentru că, 1. erau bolnavi de putere, voiau ei să ajungă la putere (patologia denumită de noi egoplasm), pentru că îl invidiau și îl urau pe Conducătorul care era la putere, din cauza patologiei denumită de noi axiofagie. Vedem foarte clar cum la baza fenomenului trădării stau aceste patologii ale psihologiei umane, pe care poporul român le are din plin. Așa se explică de ce trădarea a fost o dimensiune permanentă a istoriei poporului român, și una din cauzele fundamentale pentru care am fost un popor victimă în istorie. Și pentru care suntem și acum popor victimă. Tot din cauza patologiei psihologiei poporului român denumită de noi Axiofagie, care este boala care ne face să ne invidiem, să ne mâncăm, să ne distrugem valorile, nu am dat Conducători mari, și nici valori mari, atât cât am fi putut să dăm. Și cât ar fi avut nevoie Țara ca să se dezvolte. Faptul că noi am avut boala aceasta care ne-a făcut să ne asasinăm valorile ne-a condamnat și ea la a fi un popor mic, laș, retractil, la înapoiere în istorie. Progresează, se dezvoltă popoarele care dau valori, care își promovează oamenii înțelepți, conducătorii mari, inventatorii, descoperitorii, oamenii de știință, geniile. Valorile sunt cele care trag după ele și ridică popoarele în istorie, putând să facă din ele mari popoare…Or noi, dacă ne-am mâncat valorile toată istoria, ne-am condamna singuri la înapoiere și la a fi un popor mic, sărac, călărit de alții. !
  Şi tot datorită patologiilor psihologiei poporului român, datorită axiofagiei în primul rând, dar şi celorlalte patologii, la alegeri noi în loc să votăm oamenii de caracter, valorile, noi am votat lichelele politicianiste. Urâm valorile, Oamenii politici adevărați, nu îi suportăm, în schimb când mergem la vot îi votăm pe demagogi, pe cei care ne mint, pe politicianişti. Clasa politică românească de la Cuza încoace a fost formată mai mult din politicianişti, adică din mediocrităţi şi lichele setoase de putere, care o dată ajunse în parlament, în guvern sau în funcţii înalte, şi-au urmărit în primul rând interesele lor personale, şi nu pe ale ţării. Eminescu le spunea adevărul acesta în faţă politicienilor din cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Clasa politică din vremea lui Eminescu este aşa cum ne-o descrie el. Şi la fel a fost și clasa politică interbelică, şi la fel este şi clasa politică postcomunistă. Ceea ce s-a întâmplat cu poporul român şi cu România în perioada postcomunistă, de 27 de ani încoace, îl putem privi ca pe un Experiment care s-a făcut la scară naţională. Şi acest Experiment ne arată limpede cum după 1990 noi, românii, ne-am votat mediocrităţile şi lichelele setoase de putere şi de îmbogăţire, i-am votat pe demagogi, şi nu i-am votat pe oamenii cinstiţi şi patrioţi care ar fi luptat pentru ţară. Aşadar să reţinem: noi, românii, în perioadele de aşa zisă democraţie, bazată pe sistemul pluripartidist şi pe alegeri libere ne-am sinucis votând lichelele politicianiste care ajunse în posturi de conducere ne-au minţit şi ne-au jefuit.
  Despre clasa politică, unul din vectorii interni negativi importanți care ne-au făcut mult rău am vorbit mai sus. Clasa politică românească, a fost așa cum a fost în toate perioadele istorice, pentru că ea a fost creația și expresia poporului român, a patologiilor psihologiei poporului român. Dintr-un popor bolnav de patologiile pe care le-am numit mai sus nu putea să iasă o clasă politică cinstită, luptătoare, incoruptibilă, formată din patrioți, care să lupte pentru propășirea neamului. Și cum Statul este și el expresia clasei politice din membrii cărei este format Statul român a fost în toate perioadele de la Cuza încoace un stat captiv, mafiot, vândut străinilor (așa cum ne spun Autorii „Manifestului Revoluției naționale”, în anul 1935), un instrument de îmbogățire al clasei politice și al străinilor. Așa cum este această rușine de Anti-stat din perioada postcomunistă pe care ca să își bată joc de noi Asasinii economici din străinătate și politicianiștii din țară, și proștii de noi îl numim Statul de drept.

  CE AR TREBUI SĂ FACEM NOI, ROMÂNII, CA SĂ IEŞIM DIN SITUAŢIA DE POPOR VICTIMĂ AL ISTORIEI NOASTRE ?

  Altfel spus ce ar trebui să facem ca să rezolvăm Problema românească. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este acela de a ne construi Idealul naţional, de a-l reconstrui, pentru că până la Marea Unire din anul 1918 Idealul românilor a fost realizarea Marii Uniri, care s-a înfăptuit cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu ajutorul celor peste trei sute de mii de ostaşi români care şi-au dat viaţa pentru apărarea pământului. Cu ajutorul întregii armate, şi cu sacrificiul tuturor românilor…După înfăptuirea Marii Uniri din anul 1918 politicianiştii şi partidele politicianiste, (dar şi oamenii de cultură) nu au mai fost capabili să construiască şi să-i propună poporului român un al Ideal naţional. Un Ideal naţional ar fi putut să fie păstrarea României Mari. Şi Guvernele interbelice chiar să se fi gândit la soluţiile, la metodele prin care am fi putut păstra România Mare. Pentru aceasta ar fi trebuit ca Organismul naţional românesc să se dezvolte mult mai mult, de cel puţin două ori mai mult. Şi să ne echipăm, să ne înarmăm, să ne formăm o Armată care ar fi putut în cazul unui atac să ne apere frontierele.
  Din păcate clasa politică românească formată din politicianişti s-a gândit în primul rând la interesele ei meschine, IAR LA ŢARĂ ŞI LA ÎNARMAREA ARMATEI NU S-A GÂNDIT DELOC. Când Stalin a dat în ziua de 28 iunie 1940 ultimatumul României prin care îi cerea Guvernului român să îşi retragă Armata şi Administraţia din Basarabia şi Bucovina, Guvernul român nu trebuia să cedeze fără luptă aceste provincii. În concluzie în perioada interbelică Principalul factor care ne-a făcut rău, Duşmanul din interior al Ţării a fost canceroasa clasă politică românească. Revenind acum la tema noastră Idealul naţional pe care trebuie să ni-l creăm, şi pe care trebuie să luptăm să-l realizăm, am spus că idealul nostru naţional, farul nostru călăuzitor prin timp este DEZVOLTAREA ŞI EVOLUŢIA MAXIMALĂ A ORGANISMULUI NAŢIONAL ROMÂNESC, ASTFEL ÎNCÂT ÎNTR-O PERIOADĂ ISTORICEŞTE SCURTĂ DE 20-30-40 DE ANI SĂ DEVENIM UNUL DIN MARILE POPOARE ALE EUROPEI. CU O ECONOMIE FOARTE DEZVOLTATĂ, CU UN NIVEL CULTURAL ŞI EDUCAŢIONAL FOARTE RIDICAT, ASTFEL ÎNCÂT SĂ IEŞIM DIN SITUAŢIA DE VICTIMĂ A ISTORIEI, A MARILOR PUTERI, A ASASINILOR ECONOMICII, ŞI NICI O ALTĂ FORŢĂ DIN LUME SĂ NU NE MAI POATĂ FACE RĂU.

  În al doilea rând. Cum putem noi împlini, realiza idealul nostru naţional ? Este posibil ca într-o perioadă oprimă istoriceşte să devenim UN MARE POPOR ŞI O MARE NAŢIUNE ? Da, este posibil, răspundem noi ! Numai să ne dorim lucrul acesta şi să avem Voinţa să-l realizăm. Dacă nu vom dori lucrul acesta şi nu ni-l vom propune şi-i vom lăsa pe Duşmanii şi trădătorii ţării să spună ca Patapievici că poporul român este un popor de rahat, bun de urinat pe el, sau aşa cum mai spun alţi români că suntem un popor de căcat, sigur că în acest caz nu vom mai ieşi niciodată din situaţia de popor victimă, urmând să dispărem foarte repede din istorie. Și desigur dacă îi vom lăsa pe mafioții din țară și pe Asasinii economici din exterior să ne jupoaie în continuare, cu siguranță nu se va alege nimic de noi.
  În prima etapă trebuie să ne propunem să ieşim din Cel mai Mare Război mascat invizibil care a fost declanşat vreodată in istoria noastră asupra Fiinţei naţionale româneşti. Război care a distrus în aceşti 27 de ani Organismul naţional românesc mai mult de 80 la sută. De 50 de ori mai mult decât distrugerile pe care ni le-au provocat cele două Războaie mondiale. Război care a început o dată cu Evenimentele din decembrie 1989, despre care am spus că ele au fost un Război hibrid americano-sovieto-maghiar dus împotriva poporului român. Nu atât împotriva lui Ceauşescu, cât a Statului şi a Orgasmului naţional românesc. Pe Ceauşescu l-au înlăturat pentru că era stânca ce le stătea în cale. Dacă Ceauşescu le-ar fi permis sovieticilor şi asasinilor economici din afara Ţării să facă ce vor în ţară, dacă ar fi fost unealta lor, aşa cum au fost toate guvernele postdecembriste, în cazul acesta Gorbaciov şi Busch l-ar fi ţinut pe Ceauşescu le-a conducerea României până la adânci bătrâneţe. Din păcate, spre cinstea lui, Ceauşescu le-a stat în cale Marilor Asasini Economici, şi n-a cedat. De aceea a şi murit ca un martir. Şi în modul cel mai ciudat, Ceauşescu, care a fost un dictator stalinist crud, este acum unul din martirii istoriei României. După asasinarea mizerabilă care nu le face cinste deloc nici lui Gorbaciov şi nici poporului rus, nici lui Bush şi poporului american, nici Conducătorilor Ungariei, ROMÂNIA A INTRAT TOTALMENTE ÎN GHEARELE ASASINILOR ECONOMICI, DIN EST ŞI DIN VEST, care folosindu-se de trădătorii de neam şi de ţară din România, pe care i-au adus şi menţinut la putere, au terminat această ţară într-un timp istoriceşte record.
  Aşadar din acest moment, dacă vrem să ieşim din situaţia de Popor Victimă al Marilor Asasini economici din exterior şi al mafiei naţionale aflate la conducerea ţării, trebuie să facem următoarele lucruri.
  Am spus că România după căderea lui Ceauşescu a devenit Victima celui mai mare şi distructiv Război din istoria noastră, care ne-a distrus atât de mult încât ne-a dat înapoi cu mai mult de o jumătate de veac. România anilor 2017 fiind acum aşa cum era România în anul 1952, ba încă într-o situaţie şi mai rea…Acest Război mascat invizibil este în primul rând unul foarte savant, foarte elaborat, atât de savant şi de mascat încât noi nici nu ne-am dat seama că suntem Victima unui Război. Ca să putem să ieşim din acest Război, sau să-i limităm efectele distructive, sau să putem să-l combatem noi trebuie să-l cunoaştem în toate elementele din care este format, în toate articulaţiile şi scopurile sale. Şi aşa cum spuneam acest Război mascat invizibil este format dintr-o sinteză şi sumă de Războaie în care Agresorul (Marii asasini economici externi) ne apare ca prieten, şi ne pune să facem reforme, care chipurile vor ajuta Economia românească să se integreze în Uniunea Europeană. Reforme care am văzut cum ne-au distrus. Ne-am integrat în Uniunea europeană şi acum după 20 de ani vedem că nu mai avem Economie, că nu mai avem resurse, că nu mai avem forţă de muncă, şi că suntem la pământ.
  După care am aflat şi vom mai afla că Uniunea Europeană se dezintegrează, pentru că Uniunea Europeană a fost şi este un Experiment mondial negativ, aşa cum a fost şi Experimentul comunist mondial. Care a fost distrus de aceiaşi Mari Bancheri internaţionali, care de fapt sunt Mari Asasini economici mondiali despre care ne vorbeşte în cartea sa „Spovedania unui Asasin economic”, John Perkins.
  Aşadar spuneam că Marele Război mascat invizibil care ne distruge de 27 de ani, iar noi ca proştii stăm să ne distrugă, minţiţi, păcăliţi fiind şi jefuiţi de clasa apolitică românească, este format dintr-o sinteză de Războaie mascate: De: 1. Războiul informaţional, care se exercită asupra poporului român prin multe căi, în primul rând prin televiziuni. Acest război informaţional este unul teribil, posedând o capacitate de distrugere invizibilă extraordinară, având funcţia de a ne manipula, de a ne dezbina, de a ne dezorienta, de a ne îmbolnăvi psihic, de a distruge Universul informaţional, cultural şi educaţional în care vieţuieşte poporul român…2. Acest Război informaţional este în acelaşi timp şi un Război psihologic, cultural şi educaţional, pentru că ne îmbolnăveşte, ne distruge din punct de vedere psihic, cultural şi educaţional. Faptul că Sistemul de învăţământ românesc este ineficient, că el formează copii cu eşec şcolar, liceeni analfabeţi funcţional, 40 la sută din şcolarii României sunt analfabeţi funcţionali, şi studenţi cu diplome dar care nu ştiu să facă nimic este şi din cauza Războiului informaţional, (și a celui cultural, psihologic și educațional) care se exercită pe foarte multe căi, unele nebănuite.
  Războiul informaţional se poartă şi pe canale culturale şi educaţionale, pe canale sociale, administrative, politice etc. Aşa cum există o ştiinţă a manipulării există şi o ştiinţă dusă la perfecţiune a dezvoltării strategiilor acestui tip de război, mascat invizibil. La ora actuală Războiul Informaţional este Instrumentul prin care Asasinii Economici din exterior ne manipulează și ne distrug. El le convine desigur şi mafioţilor, hoţilor şi proştilor aflaţi de 27 de ani la Conducerea Ţării, în instituţiile naţionale, care pot pescui astfel în ape tulburi. Războiul informaţional (și psihologic și educațional în același timp) dus împotriva poporului român a început încă din primii ani ai Experimentului comunist prin posturile Radio Europa Liberă, Vocea Americii, Radio Libertatea. Iar în ţară el a fost dus de dictatura comunistă împotriva propriului popor prin ceea ce s-a numit propaganda comunistă, în care eram bombardați cu mesajele care proslăveau marxism leninismul și cu aberațiile cultului personalității, ale slăvirii orânduirii comuniste, cu învățământul ideologic. În decembrie 1989, când a fost răsturnat de la Putere, poporul român a fost instigat la revoltă împotriva lui Ceauşescu de Posturile de radio Europa Liberă şi Vocea Americii, care ne spuneau că la Timişoara sunt 60. 000 de morţi, care transmiteau cum răpăie mitralierele armatei române pe străzile Timişoarei trăgând în mulțime. Iar după fuga lui Ceauşescu, poporul român a fost manipulat, prostit prin Televiziunea liberă română. Ei bine, atunci în acele zile am văzut cât de periculos, cât de distructiv, ce mare capacitate de manipulare are Războiul informaţional și psihologic. Şi de atunci, de 27 de ani, poporul român este continuu, zi de zi, Victima acestui Război informațional, psihologic, economic etc.
  Un alt război mascat invizibil care s-a dus împotriva poporului român a fost Războiul economic, despre care am mai vorbit. În unele perioade, de fapt permanent, acest Război este însoțit, împletit totalmente cu Războiul informaţional și psihologic, purtându-se prin intermediul Războiului informaţional.
  În cartea sa „Spovedania unui asasin economic” John Perkins ne vorbește numai despre Războiul Economic, dezvăluindu-ne metodele subtile și mascate ale Asasinilor economici prin care au distrus economii întregi. Ca să se îmbogățească ei, adică Multinaționalele, Corporațiile și cei care se află în spatele Corporațiilor și ale Multinaționalelor, Marii Bancheri Internaționali și Băncile lor. Adică Finanța mondială, cea care formează Guvernul mondial care acționează din umbră. Ei bine, strategii care au gândit acum câteva decenii Războiul economic (prin care a fost îngenuncheată și România) au mers mai departe în imaginația lor diabolică și au gândit un Război mascat mult mai complex, mai savant și mai distructiv decât simplu Război economic, prin combinarea, împerecherea Războiului mascat economic cu Războiul informațional, cu Războiul psihologic, cu Războiul cultural, cu Războiul educațional, în funcție de țară și de contextul social-politic din acea țară. Așa a rezultat ceea ce noi am numit Marele Război Mascat invizibil, pe care noi l-am studiat în detaliile sale și căruia i-am găsit și Contra-Arma.
  Organismul național românesc a fost distrus atât de repede și într-o măsură atât de mare pentru că el a fost Obiectul și Victima unui asemenea Mare război mascat format dintr-o sinteză de Războaie care se combină, comunică între ele. Nu intrăm în detalii să vorbim despre fiecare tip de război pentru că facem lucrul acesta într-o lucrare dedicată special Războiului mascat invizibil.
  Până acum am văzut că România a fost victima : 1. Războiului informațional și 2. a războiului psihologic. Dar România a fost de asemenea Victima, 3. Războiului economic, care ne-a distrus Economia, ne-a acaparat resursele, și care ne-a dat în urmă cu mai mult de o jumătate de secol. Și care a conlucrat foarte bine cu Războiul informațional și războiul psihologic, distrugându-ne și Economia, și Universul național informațional și cultural și îmbolnăvindu-ne și psihic.
  Războiul cultural, este războiul care distruge cultura unui popor, sau o parte a culturii unui popor, înlocuind valorile culturale reale, cu pseudovalori sau antivalori. Antivalorile (cum ar fi reclamele la produse toxice, sau propaganda pentru căsătoriile homosexuale, sau manipularea prin care o populație este incitată la ură și război) au această funcție de a produce în psihologia oamenilor și în societate efecte negative…5. Războiul educațional, este acel război mascat prin care prin diverse metode și strategii îi este distrus unui popor Sistemul național de educație și de învățământ, îi este influențat negativ mentalul colectiv fără ca poporul român sau Instituțiile acelei Țări să realizeze. Și cum acest tip de război nu este nici măcar detectat, nu ai cum să te aperi împotriva lui. 6. Războiul politic, însoțește și el războiul informațional, psihologic, cultural, economic, educațional. În ce constă acest tip de război politic ? Foarte precis în ceea ce vedem că se întâmplă în România, și noi numim dezbateri și confruntări politice ale Partidelor politice, alegeri libere, VAI, DAR CARE ÎN REALITATE SUNT ȘI GENEREAZĂ RĂZBOIUL POLITIC ÎN ROMÂNIA, CARE A FOST ȘI ESTE FOARTE DISTRUCTIV…După căderea regimului comunist au apărut pe scena istoriei Sistemul pluripartidist și alegerile libere, care sunt etapele ce duc la formarea clasei conducătoare și a statului.
  Or ce vedem ? că pe scena politică partidele politice se războiesc între ele creând un circ, un climat tensionat, mult haos și o gălăgie infernală, care distrag atenția românilor de la gravele probleme ale națiunii, cum ar fi distrugerea industriei, a economiei, a societății, a culturii, a învățământului…Sau cum ar fi reindustrializarea României readucerea forței de muncă în țară, sărăcia, distrugerea învățământului, etc. Or, Conducerile partidelor care alcătuiesc Parlamentul, Statul, în loc să se preocupe de starea și de dezvoltarea Organismului național ele se bălăcesc în certuri interminabile, fapt care a dus și duce la involuția Sistemului socio-economic. Circul și certurile, jocurile demagogice și murdare pe care le vedem pe scena politică acesta ESTE RĂZBOIUL POLITIC. El este în realitate un cancer social, psihic, informațional, cultural și politic care intoxică, îmbolnăvește, distruge societatea românească începând de la vârf. Acest Cancer social a cuprins întreaga clasa conducătoare a României, a cuprins Vârful Subsistemului de decizie şi control al Sistemului socio-economic românesc, transformând Statul român într-un stat canceros, într-un Antistat, care de 27 de ani distruge România. Aşa se explică de ce Creierul României, Anti-Statul, în loc să gândească, să elaboreze decizii bune pentru întregul Organism Naţional nu face altceva decât să jefuiască Economia, să genereze o ceartă continuă, un haos murdar care îmbolnăveşte întregul corp al societăţii româneşti.
  La tipurile de Războaie pe care le-am numit mai sus adăugăm : 7. Războiul financiar, (care ne distruge sistemul financiar, ni l-a distrus aproape total) care acţionează împreună cu Războiul economic, dar împreună şi cu celelalte Războaie mascate. 8. Războiul axiologic (care ne distruge sistemul de valori, înlocuindu-l cu un sistem de antivalori, care produc efecte negative în universul social şi în psihicul uman), 9. Războiul Ecologic, care ne-a distrus sistemul ecologic, munţii, pădurile, 10. Războiul alimentar, care ne-a distrus Agricultura, şi care ne intoxică şi ne îmbolnăveşte cu produse pline de e-uri şi de alte substanţe toxice. De aceea România a fost adusă în situaţia de a importa 70 la sută din alimente, acestea fiind toate pline cu substanțe care generează boli…11. Războiul Biologic, ne-a distrus şi ne distruge sănătatea nouă, românilor ! La finalul acestui capitol: subliniem, aceste Războaie care alcătuiesc sinteza şi suma numită de noi Războiul mascat invizibil sunt mai multe, unele ne sunt încă necunoscute. Ele sunt studiate de noi.
  Mai există însă şi alte războaie, cum ar fi cel 12. psihotronic, (care se foloseşte de arma psihotronică despre care se vorbeşte atât de mult) 13. magnetic (care ne distruge prin „îmbolnăvirea” câmpul magnetic). Ei bine, când aceste tipuri de Războaie acţionează împreună capacitatea lor de distrugere, care este şi ea mascată, nevăzută creşte exponenţial. Ne întrebăm de ce a crescut numărul cazurilor de sinucideri, numărul cazurilor de cancer, numărul şi tipurilor patologiilor psihice la copii etc în România ? Din această cauză, că aceste Războaie acţionează împreună. Şi ce este mai rău este faptul că ele o dată declanşate, sunt asemenea bulgărelui de zăpadă care cu cât se rostogoleşte la vale (în psihicul indivizilor umani, în corpusul societăţilor naţionale, în corpusul Civilizaţiei umane ) cu atât se măresc, se adâncesc, devin mai complexe, producând efecte negative atât de multe, de neştiute, şi atât de distructive încât acest bulgăre de zăpadă nu mai poate fi controlat. Aceste Război mascat invizibil a devenit deja unul mondial, pătrunzând, ca să spunem aşa, în toate societăţile şi culturile, pe care le-a îmbolnăvit şi le îmbolnăveşte.
  Aşa am ajuns la conceptul conceptului de fiinţă umană bolnavă, de societate bolnavă şi de civilizaţie umană bolnavă. Trăim în societăţi bolnave, intoxicate şi îmbolnăvite de acest tip de război, şi am devenit o Civilizaţie umană bolnavă, bolnavă psihic, economic, cultural, trăind într-un mediu care devine cu fiecare zi mai bolnav, mai toxic. Eu bine, dacă Marii Bancheri Internaţionali, dacă cei care controlează lumea au lansat acest Tip de Război mascat invizibil, al Patrulea Război mondial, şi dacă acest tip de Război a pătruns şi pătrunde adânc în substanţa Fenomenului uman, în toate cutele și profunzimile lui, în Corpusul civilizaţiei umane, din păcate ei nu pot acum să mai controleze acest Război mondial mascat invizibil, care se dezvoltă şi se adânceşte cu fiecare zi. Nimeni nu mai poate opri acest tip de război să se dezvolte, să pătrundă cât mai adânc în marele fenomen uman. Acest lucru se întâmplă desigur şi în România, dar şi în Ţările Uniunii Europene. Şi deocamdată nimeni nu ştie cum poate fi oprit acest Război mascat şi efectele lui negative.
  Revenind la situaţia Ţării noastre vom spune că acest Război mascat invizibil a cărui Victimă este România încă din anii 1990, care ne-a distrus şi ne distruge în continuare poate fi dezamorsat şi anihilat cu o singură condiţie. Dacă la Conducerea României ar veni o Echipă de Intelectuali patrioţi care ar dori binele românilor, care ar vrea să rezolvăm cu toţii ceea ce noi am numit Problema românească. Şi care ar trece imediat la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie în ţara noastră.

  ALTE METODE ŞI STRATEGII ALE RĂZBOIULUI MASCAT INVIZIBIL

  Războiul mascat invizibil este războiul care este gândit, Proiectat şi aplicat în practică de Marii Bancheri internaţionali, de Stăpânii lumii, de Corporaţiile internaţionale, de Multinaţionale şi de alte Societăţi şi Forţe secrete prin care sunt distruse economii naţionale, societăţi naţionale, ramuri economice, în folosul lor, fără a se folosi forţa militară, aşa cum a fost şi este cazul României
  Am spus în mai multe lucrări ale noastre că alte metode, strategii folosite de Marii Bancheri internaţionali au fost şi sunt, 1. Trecerea unei Ţării de la capitalism la socialism, şi invers, Trecerea unei ţării de la socialism la capitalism. Amândouă aceste treceri sunt Metode mascate prin care sunt distruse economii şi popoare întregi. Poporul român a trăit şi trăieşte pe pielea lui aceste treceri care ne-au distrus Economia, și ne-au distrus ca Organism naţional. Dacă am trece Statele Unite la socialism și peste 40 de ani le-am trece din nou la capitalism s-ar alege praful de ele. Ceea ce s-a făcut cu Rusia, după 1917 și cu Ţările care au trecut prin Experimentul comunist după al Doilea Război mondial, a fost tocmai acest Experiment în care s-a folosit metoda trecerii de la capitalism la socialism, apoi după trecerea a două generaţii, Ţările au fost trecute din nou la capitalism. Rezultatul îl vedem, România a trecut prim mari suferinţe, iar acum după 27 de ani trecând de la socialism la capitalism este aproape distrusă.
  METODA INTRODUCERII SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC AL UNEI ŢĂRI PE O LINIE DE EVOLUŢIE NEGATIVĂ. Aşa după cum se ştie în momentul trecerii României de la capitalism la socialism, după al doilea război mondial, mai exact după 1948 Sistemul socio-economic românesc trecând de la capitalism la socialism a fost introdus pe o altă Linie de evoluţie. Linia de evoluţie pe care a fost introdus sistemul socio-economic a fost una negativă, care a funcționat ca un factor economic și social negativ, mai precis o Linie de evoluţie care produce efecte negative mai mult decât pozitive. Aşa se explică de ce economie românească, o economie relativ dezvoltată în perioada antebelică, după 1948, o dată cu trecerea la comunism, o dată cu intrarea pe Linia de evoluţie comunistă s-a prăbuşit. Până acum nu se ştia, acum însă se ştie: Linia sau traiectoria pe care evoluează, se deplasează un Sistem economic naţional este Factor economic care produce efecte pozitive sau efecte negative. Linia de evoluţie pe care a fost introdusă, în urma vânzării Ţărilor din Estul Europei lui Stalin la Ialta în februarie 1945, România, adică linia comunistă, era una care se ştia dinainte că produce efecte negative. Numai noi, românii, nu știam. Cu introducerea României pe Linia de evoluţie negativă comunistă Sistemul socio-economic românesc era introdus în Experimentul comunist care a durat până în anul 1989, o dată cu căderea lui Ceauşescu. Din acest moment vorbim despre Experimentul comunist ca Metodă a Războiului mascat invizibil. Ei bine, România, Sistemul socio-economic românesc introdus în Experimentul comunist, acesta avea să funcţioneze de aici înainte ca o capcană malaxor care avea să distrugă unități economice, suflete, destine etc.
  De asemenea cei care au gândit şi au proiectat Sistemul socio-economic comunist (Modelul comunist de societate şi economie) ştiau dinainte că Sistemul socio-economic comunist produce ca şi Linia de evoluţie pe care se află, mai multe efecte negative decât pozitive. Faptul acesta avea să ducă într-o primă etapă la distrugerea Economiei naţionale comuniste, aşa cum s-a întâmplat la noi după război, o dată cu naţionalizarea şi colectivizarea agriculturii,
  Experimentul comunist (şi Experimentul postcomunist) în care România şi noi, românii, aveam să fim cobai, dacă a fost în prima etapă Capcana în care am fost băgaţi, şi care a căutat să ne atragă, să ne prindă în ea, el, Experimentul comunist, a funcţionat pe toată durata sa ca o Capcană-malaxor, în care o dată intraţi, prinşi aveam să asimilăm toate efectele negative produse de acest Model comunist…Sistemul socio-economic comunist românesc şi-a revenit abia după anii 1964-65 când la Conducerea partidului a venit Nicolae Ceauşescu. Şi asta pentru că mica liberalizare care s-a produs după 1965 a descătuşat energiile creatoare ale românilor. Dup 1971 când Nicolae Ceauşescu a întrerupt mica liberalizare, şi pentru că făcând împrumuturile mari de la Marii Bancheri internaţionali el căzuse deja în capcana lor, Sistemul socio-economic comunist român când a venit scadenţa plăţii dobânzilor a intrat în involuţie.
  De fapt Sistemul socio-economic comunist, fiind mai ineficient, pentru că nu fructifica la maximul inteligenţa şi creativitatea românilor (el fiind un Sistem care producea în primul rând Puterea pentru nomenclatura comunistă) având un randament mai mic decât sistemele socio-economice capitaliste occidentale, şi fiind introdus pe o Linie de evoluţie negativă, aflându-se în interiorul unei Macro-situaţii rigide, încătușată de dictatură, după 1982 el s-a găsit în ceea ce noi am numit Fundătura istorică. Fundătura istorică în care s-a găsit Sistemul socio-economic românesc înainte de 1989, când a intrat în criză şi a început să involueze, era acea Macro-situaţie socială, economică, istorică fără soluţie. Aflat în această situaţie de Fundătură istorică un Sistem economic se blochează, intră în involuţie, nu mai poate să-şi rezolve problemele pe care i le pune viaţa şi istoria. În această Situaţie, Nicolae Ceauşescu şi Echipa sa, dacă poate fi numită aşa, dacă ar fi fost inteligenţi ei ar fi trebuit să găsească o Soluţie, o strategie prin care Sistemul socio-economic românesc să iasă din această situaţie de Fundătură istorică. Singura soluţie prin care Sistemul socio-economic comunist românesc putea ieşi din Situaţia de fundătură istorică era renunţarea la Sistemul comunist, la Linia pe care afla şi trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, descoperit de noi în cadrul Biroului de viitorologie de la Bucureşti.
  După evenimentele din decembrie 1989, care l-au răsturnat pe Ceauşescu, (şi care au fost în realitate un Război hibrid americano-sovieto-maghiar) România, încăpută în ghearele Marilor Bancheri Internaţionali, care sunt de fapt Marii Asasini economici, a fost de data aceasta introdusă într-un alt Experiment şi mai mascat şi mai savant, şi mai distructiv decât Experimentul comunist. Am numit acest Experiment în care au fost introduşi poporul român, format din cobai atomizaţi, şi România EXPERIMENTUL POSTCOMUNIST.
  Şi în acest Experiment postcomunist (sau Experimentul mondial denumit Globalizare) Marii Asasini economici (aceiaşi care în trecut au gândit şi au implementat în istorie Experimentul comunist mondial, în care România a fost unul dintre Cobai) au folosit acelaşi Metode ca şi în Experimentul comunist mondial. Adică : 1. Au introdus Sistemul socio-economic naţional pe o Linie de evoluţie negativă, care produce mai multe efecte negative decât pozitive. Cazul României, ne-au introdus după 1990 pe o Linie de evoluţie care ne-a nenorocit pur şi simplu. 2. Ne-au obligat să avem un Sistem Socio-economic naţional ineficient și autodistructiv, care le convine lor, condus de un Anti-stat liberal bazat pe sistemul pluripartidist şi pe alegeri libere, pentru că ştiau că această Structură de conducere statală bazată pe sistemul pluripartidist rezultat în urma alegerilor așa zis libere, dar de fapt măsluite, este una canceroasă, care va distruge Economia, ceea ce s-a şi întâmplat. 2. Care va introduce sistemul socio-economic românesc într-o Macro-situaţie distructivă şi autodistructivă care mai târziu va deveni Fundătură istorică. Aceasta fiind, cum spuneam, un Factor economic negativ, distructiv. Şi, cum spuneam, Sistemul chiar a intrat într-o Fundătură istorică. La rândul ei și aceasta fiind un Factor negativ, distructiv, care produce efecte negative în corpusul sistemului socio-economic național.
  La ora actuală România, Organismul naţional românesc care se tot distruge şi autodistruge de 27 de ani se află într-o Fundătură istorică din care nu ştim cum să ieşim. Din care cei care se află la conducerea României de 27 de ani, deci clasa politică, partidele politice şi instituţiile Ţării, Academia, Institutele de cercetări economice şi sociologice habar nu au cum se iasă. Pentru că se găsesc în Situaţia de Minus Informaţie şi de Fenomen Minus informaţie. Se vede limpede că de 27 de ani partidele politice, Academia, Institutele de cercetări, Mass medie, oameni de ştiinţă sau de cultură au fost incapabili să gândească o Soluţie, Strategie prin care România poate ieşi din această Macro-situaţie distructivă şi autodistructivă. Din această Fundătură istorică în care ne autodistrugem şi ne scufundăm cu fiecare an, deşi partidele politice aflate la putere vorbesc despre creştere economică. Bineînțeles că ne mint, așa cum ne-au mințit dintotdeauna, mai ales înaintea alegerilor. Realitatea istorică fiind dramatică, România trăind în aceşti 27 de ani cel mai mare dezastru din istorie. Noi am arătat cu cifre şi date că România şi poporul român au suferit distrugeri atât de mari încât am regresat cu peste 50 de ani în istorie FIIND ACUM LA NIVELUL ANULUI 1950. România fiind o ţară depopulată, populaţia rămasă în ţară este de 12-13 milioane de locuitori, iar tot ce există industrie, economia în ţară este 90 la sută proprietatea Asasinilor Economici externi. Până și terenul arabil nu mai este al nostru, l-am vândut și pe acesta în proporție de peste 50 la sută..
  Singurul care ştie cum poate fi România salvată, scoasă din această Macro-Situaţie dezastruoasă, distructivă și autodistructivă este Biroul de Viitorologie de la Bucureşti. Şi vă arătăm acest lucru dumneavoastră, Românilor, în această carte, cum pot ieși poporul român și România din situație de popor victimă al Istriei .

  MARILE EXPERIMENTE MONDIALE CARE CUTREMURĂ ȘI DISTRUG NAȚIUNILE ȘI CIVILIZAȚIA UMANĂ

  După ce v-am arătata în detaliu ce s-a întâmplat cu România şi cu poporul român în perioada Comunistă şi în perioada Postcomunistă, când Organismul naţional este aproape distrus, vă spunem acum ce ar trebuie să facem noi, românii, ca să scoatem România, Sistemul socio-economic românesc din această Macro-situaţie distructivă şi autodistructivă în care ne găsim de 27 de ani. Din acest cel mai Mare Dezastru istoric prin care a trecut poporul român de la Decebal încoace. Ne întrebăm a câta oară ? Poate să iasă poporul român din acest Experiment naţional distructiv şi autodistructiv în care am fost băgaţi de Marii Asasini economici, Experiment care ne-a distrus, iar noi habar nu avem că suntem Cobaii acestui mare şi Groaznic experiment şi că suntem aproape desfiinţaţi ca popor ? Ca naţiune am fost desfiinţați, noi devenind după 1990 Colonie şi piaţă de desfacere pentru Corporaţiile şi Multinaţionalele Marilor Asasini din Exterior…De asemenea suntem desfiinţaţi ca Stat, Statul român autentic dispărând o dată cu Nicolae Ceauşescu, iar de atunci nu a mai apărut. Noi nu mai suntem de asemenea un stat suveran şi o naţiune suverană şi independentă. Suntem un stat captiv şi o colonie captivă.
  Poate fi România salvată, scoasă din această Macro-situaţie distructivă, din această Fundătură istorică ?
  Răspunsul nostru este NU !. Atâta timp cât ne găsim pe această Linie de evoluţie cu Economie capitalistă, de piaţă, Nu ! Atâta timp cât vom fi conduşi de aceste partide politice, de orice partid politic care va fi înfiinţat, de orice sistem pluripartidist bazat pe alegeri libere, NU ! Şi atunci cum putem ieşi din această situaţie îngrozitoare când suntem victimele Marelui experiment postcomunist, şi când suntem Obiectul celui mai Mare Război mascat invizibil, format la rândul lui din Războaiele mascat invizibile numite mai sus?
  Vă propun să ne întoarcem puţin în istorie: Ştim acum că Marii Bancheri Internaţionali, care sunt şi Marii Păpuşari ai popoarelor, sau Marii Asasini Economici, care deţin peste 80 la sută din capitalul planetar, şi dispun de strategi specialişti în Războaiele mascat Invizibile (pe care ei le numesc Războaie din generaţia a 5-a, a 6-a , a 7-, etc) au gândit încă din prima jumătate a secolului XIX Utopia comunistă, adică Modelul de societate şi economie naţională comunist, pe care au încercat să-l aplice în practică, ştiind că acest Model economic şi de societate, comunist, acolo unde va fi aplicat, în ţara în care va fi implementat va produce dezastru. Acea ţară va fi dată mult înapoi, economia ei va fi distrusă, iar guvernele ţărilor devenite comuniste vor veni într-o etapă ulterioară la Marii Bancheri internaționali să se împrumute. Faptul acesta ducând la îmbogăţirea Marilor Bancheri Mondiali, care îşi măresc astfel pe Calea Economiei negative, distructive, Capitalul. După 70 de ani, s-a văzut că acest Model comunist de economie şi societate nu a dat rezultate în Ţările în care a fost aplicat. Că popoarele şi Ţările care s-au aflat în interiorul acestui Experiment mondial comunist au avut de suferit şi au rămas ţări înapoiate. Ne întrebăm: a reuşit vreo Ţară care făcea parte din Sistemul comunist mondial să iasă singură din acest Experiment distructiv ? Au încercat germanii din Germania de Est, comunistă, în 1953 printr-o revoltă, au încercat ungurii în 1956, prin ceea ce s-a numit Revoluția din Ungaria (nu a fost nici o revoluție, a fost o revoltă înăbușită în sânge), au încercat polonezii în 1980 înfiinţând Sindicatul Solidaritatea, care de fapt a fost înfiinţat în Polonia de KGB, acum se ştie precis acest lucru. Răspunsul este NU ! Pentru că Moscova, a intervenit de fiecare dată și a înăbușit aceste revolte, încercări de a ieși din starea de popoare victimă. Iar pe Marii Bancheri Internaționali nu i-a interesat absolut deloc să elibereze Țările din Estul Europei de sub cizma dictaturii staliniste. Pentru că era o situația convenabilă pentru ei creată chiar de ei.
  Experimentul mondial comunist a luat sfârşit şi ţările care au fost cobai în acest Experiment comunist au putut să iasă din acest Experiment diabolic nu când au vrut ele, CI CÂND AU VRUT ÎN 1989 MARII BANCHERI INTERNAŢIONALII. Adică tot cei care au Creat, au înfiinţat Experimentul comunist mondial, folosindu-se de unealta lor, de omul lor numit Mihail Gorbaciov, pe care l-au ajutat să ajungă la Conducerea Uniunii Sovietice…
  Ei bine, în anul 1989 au avut loc aşa zisele revoluţii din fostele Ţări Socialiste prilej cu care Dictaturile comuniste au fost date jos, Ţările socialiste urmând să aplice în practică linia lui Gorbaciov, adică să aplice în practică Perestroika şi Glasnostul. De fapt acestea au fost de faţadă, în realitate Ţările din sfera de influenţă a Uniunii Sovietice urmau să fie înapoiate Marilor Bancheri internaţionali şi să reintre în Sfera de Influenţă a Occidentului, unde Uniunea Europeană îi aştepta deja. Și de fapt, aşa cum bine se ştie, în anul 1989 Sistemul comunist mondial a fost dărâmat în urma unui Sistem de lovituri de stat pregătite dinainte şi coordonat de KGB şi de CIA. Şi pentru că Ceauşescu nu voia să cedeze Puterea, cei doi Mari, Gorbaciov şi G Bush, s-au întâlnit la Malta, unde au hotărât : 1. o nouă reîmpărţire a sferelor de influenţă, (care era hotărâtă de mai înainte de Marii Bancheri Internaționali, deci de Stăpânii lumii) şi 2. dărâmarea regimului Ceauşescu (pregătită demult de KGB şi de CIA, așa cum hotărâseră Marii Bancheri internaţionali) în urma nu a unei revoluţii autentice, aşa cum am fost păcăliţi noi, românii, ci în urma unui Război hibrid sovieto-americano-maghiar dus de Serviciile secrete ale acestor Ţări împotriva Statului român și a poporului român..
  Ce observăm ? : că Țările și popoarele care au fost cobaiul Experimentului comunist mondial, fiind în sfera de influență a Uniunii Sovietice, nu au putut prin forțele lor proprii să iasă din acest Experiment comunist. Nu au putut să inițieze o acțiune națională (nici să gândească un Plan teoretic prin care ar fi putut să iasă din Experimentul comunist în care erau prizoniere) în urma cărei să nu mai fie Cobaii, Victimele Experimentului. Ci Experimentul comunist a încetat când au hotărât Marii Bancheri internaționali. Care au renunțat la Experimentul comunist mondial pentru că aveau interesul să distrugă Economiile naționale din fostele Țări Socialiste din Est ca să salveze Economiile din Țările occidentale dezvoltate aflate în criză. Amenințate să se scufunde în criză (așa cum se întâmplă și acum) și să se prăbușească. Or pentru Marii Bancheri internaționali asta ar însemna moartea lor, căci o dată cu prăbușirea Economiile în Țările dezvoltate s-ar fi prăbușit și sistemul lor financiar. Instrumentul mondial prin care ei își măresc capitalul. Altfel spus ei au vrut să-și salveze Băncile, Corporațiile și Multinaționalele lor, care intraseră demult în criză. Și cum Economiile occidentale nu puteau ieși din criză decât prin distrugerea Economiilor fostelor țări socialiste din Răsăritul Europei și prin transformarea lor în Piețe de desfacere și în Colonii, au optat pentru această Soluție… Cazul României, al Bulgariei, al Ungariei etc.
  O dată cu distrugerea Experimentului comunist Mondial, pentru că așa era Planul ocult al Marilor Bancheri mondiali Țările foste socialiste din sfera Uniunii Sovietice au intrat acum în alte două Experimente mondiale. Experimentul mondial fiind, cum spuneam, cea mai Mare Metodă a Războiului mascat invizibil utilizat de Marii Bancheri Mondiali pentru a-și spori capitalul, și pentru a-și atinge Ținta lor, REALIZAREA NOII ORDINI MONDIALE. Și această Nouă ordine mondială fiind tot un Mare Experiment mondial, așa cum a fost Experimentul mondial comunist, care le permite lor să pună mâna pe Conducerea întregii Civilizații umane. Aceste două Mari Experimente mondiale sunt în derulare și ele sunt : 1. Uniunea Europeană, care lucrează pentru ei, și care va fi distrusă la fel ca Experimentul comunist mondial, atunci când le va conveni lor, când va fi bine pentru ei și 2. Marele Experiment mondial al Globalizării…Și acest moment se pare că nu este departe pentru că Uniunea Europeană scârțâie și trosnește din toate încheieturile.
  În concluzie, dacă nici o țară nu a putut să se salveze din strânsoarea Experimentului Mondial comunist, a Sistemului mondial comunist, va putea România începând cu anul acesta, 2017, să iasă din situația de Țară victimă a Războiului mascat invizibil, din Experimentul postcomunist, care ne distruge de 27 de ani ? Din strânsoarea Experimentului numit Uniunea Europeană în care suntem o colonie și o piață de desfacere pentru Asasinii Economici ? Vom putea noi, românii să ieșim din Macro-situația distructivă și autodistructivă care este în același timp și Fundătură istorică ? Să ne aducem aminte că Ceaușescu nu a știut să iasă din Capcana malaxor a Experimentului comunist național. De fapt nici nu a vrut să iasă pentru că era bolnav de putere și nu putea să renunțe la Putere… În concluzie, așa cum știm, deci nici o altă țară nu a reușit lucrul acesta, adică să iasă din Experimentul comunist, să se salveze din condiția de prizonieră a Experimentului comunist…
  Asta și pentru că Ceaușescu și Echipa lui de aplaudaci și slugi se găseau în Situația de Minus informație și de Fenomen minus informație. Și chiar dacă nu s-ar fi găsit în această Situație de Minus informație și de Fenomen Minus informație, așa cum am mai spus, Ceaușescu nu ar fi renunțat pentru nimic în lume la Putere. Pentru că a renunța la comunism pentru el însemna să renunțe la Putere. Și nici Marii Asasini Economici mondiali nu puteau să scape din mâna prada numită România, care urma după asasinarea lui Ceaușescu să fie jefuită de ei…Să-i ajute să iasă din criză și să-și mărească și mai mult Capitalul.
  Și în final această întrebare din nou: va putea România să iasă din Experimentul postcomunist și să se salveze, dacă nu a putut să iasă din Experimentul comunist ?

  SĂ VEDEM DIN PUNCT DE VEDERE LOGIC, TEORETIC CUM AR PUTEA ROMÂNIA ANULUI 2017, APROAPE DISTRUSĂ, SĂ IASĂ DIN SITUAȚIA DE VICTIMĂ

  Din punct de vedere logic, teoretic, da, este posibil ca România să iasă din acest Experiment neocomunist, care funcționează ca o Macro-situație Capcană concasor care ne macină și ne distruge cu fiecare zi. Din punct de vedere practic în actuala situația Nu !
  Din punct de vedere logic ca să ieșim din Experimentul neocomunist, înseamnă să ieșim din situația de Victimă a Războiului mascat invizibil care ne toacă de 27 de ani. Ca să ieșim din acest Mare Război mascat va trebui : 1 să desființăm Războiul informațional care ne bombardează cu informație zi de zi și minut cu minut, pe foarte multe canale. Pe canelele mass-media, pe canale culturale, sociale, politice, administrative, care țin de domeniul educației, al sănătății etc. Acest lucru ar fi posibil dacă la Conducerea României ar exista un Președinte patriot, un Guvern patriot și un Parlament format din oameni patrioți și inteligenți, adică un Stat autentic, care lucrează pentru români, care ar vota o Lege prin care războiul informațional este scos în afara legii. Și care ar lua toate măsurile ca acest Război să fie desființat. 2. Uniunea Europeană în care suntem o Țară captivă, o colonie și o Piață de desfacere nu ar permite în nici un caz acest lucru, spunând că se încalcă Dreptul la libertatea de expresie, care este un Drept prevăzut în Drepturile omului.
  Dacă am anula Războiul informațional, care a inundat mai toate Țările, a pătruns și pătrunde în tot Corpusul Civilizației umane la fel am proceda și cu Războiul psihologic. Studiem toate formele și modalitățile prin care acest tip de război acționează asupra românilor și îl scoatem în afara legii. 3. La fel procedăm cu toate tipurile de războaie ; 4. financiar, 5. economic, 6. cultural, 7. educațional, 8. axiologic, 9. alimentar, 10. biologic, 11. ecologic, 12 psihotronic, 13. climateric, 14 social, 15 politic etc și câte or mai fi pe care nu le cunoaștem. (Strategii americani ai Războiului de tip Mascat invizibil le numesc Războaie G. 4, G 5. G 6, adică Războaie din generația a 4-a, a 5-a, a 6-a). Toate aceste Războaie trebuie scoase în afara legii în România și declarate Crime la adresa umanității în toate țările. Iar cei care au practicat și practică aceste Războaie mascat invizibile prin care sunt distruse Societăți și Economii naționale întregi, așa cum a fost distrusă Economia și Societatea românească după 1989, trebuie declarați criminali de Război.
  Dacă s-ar realiza lucrul acesta în România, acum în anul 2017, am vedea cum situația în România se va schimbă radical într-un timp foarte scurt. Pentru că aceste războaie lucrează ca un cancer care sapă, distrug din interior, din profunzime și de peste tot Corpusul Organismului social.
  Nu se poate întâmpla însă acest lucru atâta timp cât la Conducerea României va fi această Clasă de hoți și de inconștienți, interesați doar de puterea și de îmbogățirea lor, care s-a format : 1. În acest Model de capitalism, de Societate și Economie de piață, și 2. datorită sistemului pluripartidist bazat pe alegeri, chipurile libere. Or această clasă politică formată după 1989 pe baza sistemului pluripartidist și a alegerilor libere nu are nici un interes să plece de la putere, situația în care ar pierde toate privilegiile. Nici Uniunea Europeană, Experimentul mondial care ar fi urmat să devină vechiul Proiect francmasonic al Statele Unite ale Europei în care suntem victime și cobai nu dorește lucrul acesta, pentru că în cazul acesta ar fi încălcat dreptul la libera exprimare, ar fi compromisă democrația. Or Uniunea Europeană dorește ca în România să existe Statul de drept, despre care am văzut că este un Anti-stat, un instrument care lucrează pentru Asasinii Economici din afară, împotriva poporului român, și democrație. Însă noi vedem foarte bine că aceasta nu este democrația autentică și o clepto-crație.

  De asemenea am spus că după 1989 Sistemul socio-economic românesc a fot introdus pe o Linie de evoluție negativă, linie de evoluție care este un factor economic ce lucrează pentru Asasinii Economici din exterior și ne distruge pe noi economic și social. Așadar, România trebuie scoasă de pe această Linie de evoluție și introdusă pe altă Linie de evoluție, pe o traiectorie evolutivă, care să fie un Factor economic, social, educațional pozitiv, care lucrează pentru Organismul național românesc. 2. Sistemul socio-economic trebuie scos de asemenea din Războaiele mascat invizibile analizate mai sus. 3. Am mai spus de asemenea că acest Război mascat invizibil atât de savant și de abscons a introdus Sistemul socio-economic românesc după 1989 în ceea ce am denumit noi o Macro-Situație distructivă și autodistructivă, care funcționează și ea ca un Factor economic, social, cultural, psihologic, educațional etc, negativ. Altfel spus atât Macro-situația cât și Sistemul socio-economic românesc produc mai multe efecte negative decât pozitive. Aceasta însemnând că Sistemul românesc se găsește într-o stare de involuție, că el își autogenerează permanent starea de involuție. Și ceea ce este și mai rău este faptul că Sistemul socio-economic românesc a fost împins într-o 4. Fundătură istorică, altfel spus am fost și suntem într-o situație fără ieșire.
  Ca să ieșim din această situație de popor victimă, din acest Experiment postcomunist, 1. trebuie să scoatem Sistemul socio-economic de pe Linia de evoluție negativă, 2. trebuie să scoatem Sistemul socio-economic din Macro-situația distructivă și autodistructivă, 3 trebuie să scoate Sistemul socio-economic din Macro-situația de Fundătură istorică în care am fost băgați și în care ne-am adâncit noi !.
  Dar lucrul acesta chiar dacă Guvernul sau Partidele, sau Academia ar dori să îl facă, adică să scoată Sistemul socio-economic din situația de criză, de involuție în care se află de 27 de ani, nu pot pentru că se află în situația de Minus Informație și de Fenomen minus informație. Altfel spus (am definit în mai multe lucrări ce este aceea Situația de Minus informație și de Fenomen Minus informație. A se vedea lucrare noastră „Psihologia și pedagogia Situației Minus informație și a Fenomenului Minus informație”) habar nu au cum se scoate România din această stare de involuţie, din această criză, pentru că nu deţin cunoştinţele, nu deţin informaţia care să le permită să realizeze lucrul acesta. Această Informaţie care ne-ar permite nouă, românilor, să ieşim din criză, din Experimentul neocomunist, pentru a plasa Sistemul socio-economic pe o traiectorie evolutivă, o deţine, așa cum am mai precizat, Biroul de Viitorologie de la Bucureşti.

  ŞI TOTUŞI POPORUL ROMÂN ŞI ROMÂNIA POT SĂ IASĂ DIN ACEASTĂ SITUAŢIE DRAMATICĂ ȘI PERICULOASĂ

  Aşadar, spuneam că după 1989 România încăpută pe mâinile Asasinilor Economici din Est şi din Vest a fost introdusă într-o Macro-situaţie distructivă şi autodistructivă, pe care am numit-o Experimentul postcomunist, un Experiment prin natura şi esenţa sa distructiv, care a distrus aproape 70 sau 80 la sută Organismul naţional românesc…În acelaşi timp spuneam în lucrările noastre că poporul daco-român de la Decebal încoace a fost (cu puţine excepţii) un popor victimă, care s-a obişnuit cu această condiţie umană de Popor victimă.
  Faptul că toată istorie poporul dacao-român a fost un Popor victimă, aşa cum este şi acum în perioada postcomunistă (şi aşa cum a fost şi în perioada interbelică şi în perioada comunistă) şi că a fost incapabil să iasă din această condiţie de popor victimă, ba, mai mult, că s-a obişnuit cu această condiţie pe care şi-o generează în primul rând el, constituie ceea ce am numit PROBLEMA ROMÂNEASCĂ. Ieşirea din această condiţie de popor victimă al Istoriei – idee care l-a preocupat pe Mihai Eminescu, care era interesat de scrierea unei filozofii practice prin care viza scoaterea poporului român din starea de subistorie – nefiind altceva decât REZOLVAREA PROBLEMEI ROMÂNEŞTI. Această rezolvare a Problemei româneşti ne preocupă de zeci de ani, şi credem că am descoperim, am găsit Soluţia prin care poporul român poate ieşi şi din situaţia de Victimă a Războiului mascat invizibil în care ne găsim acum, dar şi din situaţia de Popor vitrină al istoriei. Lucrul acesta este posibil teoretic, logic, dar poate fi posibil și practic, pentru că Domnul ne-a ajutat să descoperim Sistemul socio-economic de evoluţie al viitorului. Primul Sistem economic din istorie care produce în primul rând Evoluţie, își produce propria sa evoluție, evoluția omului și a societății, care dă de lucru tuturor oamenilor din Ţara respectivă, care nu cunoaşte fenomenul crizelor şi al şomajului, care funcţionează fructificând la maximul creativitatea, inteligenţa şi capacitatea de muncă a individului uman. Producând, aşa cum am spus, în primul rând Evoluţia, Progresul şi Dezvoltarea sa ca Sistem şi pe a indivizilor umani care îl formează şi un Nivel educaţional ridicat.
  Faptul că Societatea și Economia sunt văzute ca un Organism unitar, devin un Organism viu în care Oamenii sunt celule Organismului, fiecare având datoria să lucreze pentru dezvoltarea şi evoluţie Organismului, la rândul lui Organismul având datoria de a asigura tuturor celulelor sale un loc de muncă, de a-i asigura o dezvoltare educaţională şi culturală ridicată, de a-i asigura condiţii de viaţă şi de muncă, de creaţie cât mai bune astfel încât Individul uman să creeze cât mai mult, să participe cât mai mul la progresul şi evoluţia Organismului din care face partea – ACEASTA ESTE DOCTRINA ORGANICIST EVOLUTIVĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ. Aceasta este Ideea de bază, esenţa, definiţia Doctrinei Organicist Evolutive şi Educaţionale. Aşadar Doctrina Organicist evolutivă şi educaţională ne arată ceea ce trebuie să devină Societatea românească, Direcția în care trebuie să mergem. În concluzie, dacă vrem ca să ieşim din situaţia de Popor Victimă în care ne găsim trebuie să ne conducem de acum după Doctrina evolutiv educaţională.

  ETAPELE IEŞIRII DIN SITUAŢIA DE POPOR VICTIMĂ AL EXPERIMENTULUI POSTCOMUNIST ŞI DE POPOR VICTIMĂ AL ISTORIEI.

  Ca să ieşim din situaţia disperată şi periculoasă, foarte distructivă în care ne găsim, şi în care am fost introduşi după 1989 trebuie să ştim: 1. Ce s-a întâmplat cu noi în istorie, din ce cauză am fost un popor victimă toată istorie, un Popor victimă al istoriei, al imperiilor şi al nostru. Lucrurile acesta sunt explicate pe larg în cărţile noastre „Psihologia şi pedagogia poporului român”, „Explicarea poporului român”, „Filozofia destinului românesc”, „Scrisori literare şi pedagogice adresate românilor pe drumul salvării României”, „Doctrina Burebista sau salvarea radicală a poporului român și renașterea României”. Sunt de asemenea explicate mai sus în această carte.
  Trebuie să ştim ce s-a întâmplat cu noi după 1989, care au fost cauzele şi factorii care au făcut ca Organismul românesc să se prăbuşească atât de repede într-o perioadă istoriceşte scurtă, de numai un sfert de veac. În ce situaţie ne găsim. Ne găsim în această situaţia: după 1990 am devenit victima şi obiectului celui mai mare Război mascat invizibil din istorie noastră, care ne-a distrus sistematic la toate nivelele…Lucrul acesta l-am arătat mai sus. În concluzie România şi poporul român se găsesc în cel mai Mare şi mai distructiv Război din istoria noastră, existând posibilitatea să dispărem ca popor. De altfel agresorii noştri nu au urmărit şi nu urmăresc numai distrugerea economiei româneşti şi a societăţii româneşti, care sunt aproape distruse CI DISPARIŢIA NOASTRĂ CA POPOR DIN ACEST AREAL GEOGRAFIC ŞI DIN ISTORIE. După lectura acestei cărți tot românul știe acum ce s-a întâmplat cu noi și în decembrie 1989 și după 1990 până azi.
  În acest moment istoric trebuie să ne întrebăm, Putem noi să ne salvăm ca popor şi ca naţiune în istorie ? Răspunsul nostru, al Biroului de Viitorologie de la Bucureşti este acesta: Da, putem, dar şansele sunt foarte mici, şi ele depind în primul rând de noi, de poporul român. Depind de posibilitatea de a ne aduna şi organiza intr-un Grup de intelectuali patrioţi paşoptişti (aşa cum a fost Gruparea Paşoptistă care a făcut şi Revoluţia de la 1848 şi Unirea din anul 1859) care să lucrăm pentru salvarea poporului român şi a României în istorie. Dacă nu se va reuşi constituirea acestei Grupări paşoptiste care să preia Conducerea şi administrarea ţării şi România va fi condusă în continuare de aceste partide politice care de 150 de ani Conduc România şi care ne conduc şi azi, ROMÂNIA VA DISPARE ÎNTR-UN TIMP FOARTE SCURT.
  Este adevărat că actuala clasă politică nu doreşte desfiinţarea partidelor politice şi plecarea ei de pe scena istoriei, nu doreşte nici o schimbare, decât rămânerea ei la conducerea Ţării. Dar dacă poporul este convins că pentru România este bine ca partidele politice, aşa cum le cunoaştem noi de 150 de ani, și cum le-am cunoscut acum în această perioadă postcomunistă, să dispară din istorie şi în locul lor să fie înfiinţată o altă modalitate de formare a clasei conductoare a României, el poate decide renunțarea la partidele istorice, și înlocuirea lor cu o altă structură statală de conducere și autoconducere a Societății românești. Pentru aceasta se va organiza un referendum pe tema aceasta, și dacă poporul român votează renunțarea la partidele politice, atunci Occidentul şi Uniunea Europeană, care este şi ea pe ducă, e o şandrama gata să se prăbuşească, nu au ce să spună.
  Precizăm, noi nu propunem desfiinţarea democraţiei prin desființarea actualelor partide politice, care am văzut cât de nocive și cât de nedemocratice sunt, ci realizarea unei adevărate democraţii și căutarea unei alte structuri statale de conducere a României mult mai bună…Şi nu propunem desfiinţare clasei conductoare, aceasta va rămâne, ci a clasei politice, prin separare fenomenului de conducere al Sistemului socio-economic de fenomenul politic. Lucrul acesta fiind posibil şi benefic pentru poporul român și pentru România. Pentru că aşa cum am văzut mai sus Partidele politice şi fenomenul politic au produs efecte negative în Sistemul socio-economic românesc şi în istorie.
  Şi dacă ieşim din această situaţie de popor Victimă al Experimentului postcomunist, din această Macro-situaţie distructivă şi autodistructivă, cum ieşim ?, şi încotro mergem ?, pe ce cale mergem ? Răspuns: mergem către realizarea Idealului naţional, Idealul nostru naţional fiind acela de a deveni într-un timp istoriceşte scurt un Popor foarte mare, un Mare popor foarte dezvoltat, cu o economie foarte dezvoltată, cu o capacitate de apărare foarte mare. Un popor de 30-40-50 de milioane de oameni, pe parcursul a 2, 3, 4, 5 decenii, cu un nivel educaţional foarte ridicat, toţi fiind celule unui Organism unitar, pentru care lucrăm cu toții. Care ne dă locuri de muncă și condiții bune de viață, ne cere să creăm şi să muncim la maximul fructificându-ne talentul, creativitatea, vocaţia, asigurându-ne cele mai bune condiţii de muncă şi de creaţie, la modul cel mai real.
  Precizăm: nu mai avem voie să rămânem în istorie un popor mic și laș, căruia i s-au furat resursele, i s-a luat forţa de muncă, a fost jefuit, pentru că dacă rămânem în istorie un popor mic şi amărât, condus de o clasă politică de hoţi rapace, pe lina pe care ne aflăm acum, noi vom fi tot timpul Victima altora. Aşa cum suntem acum. Aşadar, ştim care este Idealul nostru naţional şi încotro mergem. Direcția și Linia de evoluție pe care vom mergem. Mergem pe traiectoria care ne ajută să devenim un Mare Popor şi o Mare Naţiune. Aceasta fiind singura noastră şansă a poporului daco-român de a rămâne în istorie. Acesta este marele nostru Ideal și marele Război cu noi înșine în primul rând: ori devenim un Mare popor şi o Mare naţiune, ori dispărem în istorie. Ştiind foarte bine că Alţii, (Unii ne spun că ne sunt prieteni) vor să ne înjumătăţească, şi pe noi şi Omenirea, aşa cum ne-au înjumătăţit până acum.
  Ca să devenim un Mare Popor şi o Mare Naţiune foarte dezvoltată noi va trebui să renunţăm la actualul Sistem socio-economic capitalist, în care clasa conductoare este şi clasa politică, formată pe baza sistemului pluripartidist şi a alegerilor, chipurile libere. Precizăm însă că dacă renunțăm la clasa politică, la partide și la alegerile pentru parlament, Sistemul socio-economic de evoluție la construirea căruia vom trece, va avea o clasă Conducătoare, care se va ocupa de administrarea și rezolvarea trenurilor Țării.

  REFORMAREA UNIUNII EUROPENE

  Atenţie: dar nu ieşim în nici un caz din Uniunea Europeană şi din NATO. Numai că vom propune ca Uniunea Europeană să renunţe la ideea masonică de a deveni Statele Unite ale Europei, în care se vor topi toate popoarele europene, sau de a rămâne aşa cum este acum o Uniunea Europeană – Experiment negativ, – din care profită doar Germania şi Franţa, Multinaţionalele, Corporaţiile şi Marii Bancheri Internaţionali. Această Uniune Europeană, care s-a dovedit a fi neproductivă (tocmai pentru că a fost gândită de Marii Bancheri internaţionali, ca în acest Experiment social-economic şi istoric să profite în primul rând ei, apoi Multinaţionalele şi Marile Ţări; Germania şi Franţa) trebuie să se transforme într-o Uniune Europeană mai bună. Uniunea Europeană ca un Conglomerat de state s-a dovedit a produce mai multe Efecte negative decât pozitive.
  În locul acestei Uniuni Europene trebuie să construim o Confederaţie europeană, în care statele, Ţările sunt suverane şi independente, egale între ele, şi cooperante, ajutându-se în folosul ambelor părți. Ţările care vor forma viitoarea Uniune Europeană vor fi ţări cu Economii dezvoltate, care asigură locuri de muncă şi condiţii bune de trai şi de creaţie tuturor oamenilor care trăiesc în ele. Or lucrul acesta nu poate să-l asigure, aşa cum ştim, Sistemul socio-economic capitalist, care stă la baza Uniunii Europene ci Sistemul socio-economic de evoluţie al viitorului. Europa nu va ieşi din criză şi se va prăbuşi tocmai datorită acestui Sistem socio-economic capitalist, în care societatea naţională este condusă de sistemului pluripartist bazat pe alegeri libere. Uniunea Europeană viitoare, dacă vrea să se salveze, va fi o Confederaţie de naţiuni şi de popoare suverane, independente, cu economii naţionale organice, unitare, în care naţiunile se ajută unele pe altele, şi nu se îmbogăţesc furându-le, jefuindu-le pe celelalte. Cazul României şi al Bulgariei. Când am intrat în Uniunea Europeană România avea o Industrie dezvoltată, excedentară, acum nu mai avem nimic. Pentru că am fost păcăliţi. Am fost chemaţi să intrăm în Uniunea Europeană ca să fin jefuiţi. (Ştim, se va zice că noi singuri ne-am vândut, ne-am falimentat, ne-am jefuit Economia. Este aproape exact. Dar românii au fost puşi în poziţia de a-şi jefui Economia, pentru că Ei,Marii Asasini economici știau dinainte că românii își vor jefui economia. Și că Sistemul socio-economic românesc după 1990 a fost introdus într-o Macro-situaţie distructivă şi autodistructivă. Şi Ei ştiau foarte bine lucrul acesta). În viitoarea Uniune Europeană sau Confederaţia Statelor europene suverane şi independente, EGALE ÎNTRE ELE, CARE COOPEREAZĂ PENTRU DEZVOLTAREA FIECĂREI ȚĂRI ȘI A CONFEDERAȚIEI ÎN ANSAMBLUL EI, Războiul economic, Războaiele mascat invizibile de toate felurile vor fi interzise, scoase în afara legii.
  Ca România şi poporul român să se salveze în istorie va trebui să părăsim această Linie de evoluție negativă (este de fapt o Linie a anti-evoluției) și să ne înscriem pe o Linie de evoluție pozitivă. Lucrul acesta se va întâmpla când vom începe să construim Sistemul socio-economic de evoluție. Nu vom putea trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluție (care înseamnă de fapt o altă lume, mai bună, care evoluează, cu un nivel educațional foarte ridicat) decât pe cale democratică, prin alegeri democratice, mai precis printr-un referendum. Deja românii s-au convins că partidele politice care au existat și au condus România după 1989 au fost și sunt Grupări de interese, formate din oameni care au candidat în alegeri ca să acceadă la funcții înalte în instituțiile Țării…Pentru a se îmbogăți. Pentru a-și urmări numai interese lor personale. Ele au fost incapabile să ofere Românei și românilor soluții prin care România ar putea să progreseze și să evolueze. Dimpotrivă tot ce au întreprins ei, oamenii politici, nu au făcut altceva decât să distrugă și să jefuiască Economia, și să înjumătățească populația, societatea României. În acest moment, anul 2017, România a regresat atât de mult încât am ajuns la nivelul anului 1950.
  Ba încă suntem într-o situație și mai rea, pentru că nu mai avem nimic, nici industrie, nici resurse, populația țării s-a înjumătățit, forța de muncă ne-a fost luată, învățământul, cultura și sănătatea sunt la pământ. ACUM ESTE NEVOIE DE O MARE SOLUȚIE CARE SĂ SCOATĂ ROMÂNIA DIN FUNDĂTURA ISTORICĂ ÎN CARE AM FOST BĂGAȚI. Partidele politice cele care sunt azi în Europa nu sunt capabile să gândească și să propună o Soluție care să salveze Societățile naționale. Același lucru se întâmplă în toate Țările dezvoltate. Alegerile din Franța din primăvara anului 2017 sunt grăitoare în acest sens. Alegătorii nu au mai votat cu partidele tradiționale, care s-au erodat. În sistemele socio-economice capitaliste aflate în criză (care produc mai multe efecte negative decât pozitive) sistemul pluripartidist bazat pe alegeri libere nu mai poate oferi Sistemului național soluții. Atât Sistemul socio-economic capitalist cât și sistemul pluripartidist bazat pe alegeri libere (care formează clasa politică, adică Subsistemul de decizie și control al națiunii sau Statul) produc efecte negative. De aceea ele trebuie înlocuite cu alte structuri statale mai eficiente. Lucrul acesta se va face prin trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, care va fi cerut, subliniem, va fi cerut, de Societățile umane. Acestea văzând că actualele partide politice (cazul României, Bulgariei, Franței, Germaniei) nu reușesc să vină cu soluții care să salveze Sistemele socio-economice naționale
  Până atunci : 1. Va trebui ca „Doctrina Sistemelor socio-economice naționale organicist evolutive și educaționale” să se impună, să fie cunoscută de români, înţeleasă şi îmbrăţişată, și să fie cerută de societatea românească, iar mai târziu de alte societăți naționale. 2. Să apară în societate Conștiințe, intelectuali patrioți, grupări progresiste care să își dea seama că Sistemele socio-economice capitaliste sunt perimate și periculoase, că ele produc mai multe efecte negative. Și asta tocmai pentru că după ce și-au îndeplinit misiunea în istorie ele au devenit sisteme învechite, perimate care nu mai sunt capabile să ajute Societatea națională și Civilizația umană să evolueze

  TEORIE. CA SĂ SE SALVEZE CIVILIZAŢIA UMANĂ TREBUIE SĂ URCE PE URMĂTORUL NIVEL DE EVOLUŢIE. ACEST SALT VA PUTEA FI FĂCUT NUMAI DACĂ TRECEM LA CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE

  Aşa cum am mai spus, în această etapă istorică se vede foarte bine cum Sistemele socio-economice naţionale capitaliste sunt de mult timp în criză, ele producând mai multe efecte negative decât pozitive. De aceea şi Civilizaţia umană arată aşa cum arată, este rămasă în urmă ca evoluţie, plină de violenţă, (probabil că din această cauză Civilizaţiile extraterestre nu intră în contact cu noi) săracă, bolnavă, nefericită şi primitivă. Sistemele socio-economice capitaliste naţionale, Corporaţiile, Multinaţionalele (care sunt tot Sisteme socio-economice) sunt cele produc crizele economice, crizele educaţionale, crizele culturale, fenomenul şomajului, războaie, produc îmbolnăvirea psihică, spirituală a Omului şi a Societăţii umane, transformându-le în fiinţă şi societate de consum etc. Toate acestea ducând la stagnarea procesului de dezvoltare şi de evoluţie al Societăţii şi al Civilizaţiei umane. Omenirea se găseşte acum în faţa a două căi : 1. ori rămâne pe acest nivel de evoluţie, acceptând să trăiască în aceste Sisteme socio-economice capitaliste, situaţie în care nu va renunţa la calea capitalistă de evoluţie, şi în acest caz se va autodistruge, 2. ori va evolua pe următorul nivel de evoluţie, superior nivelului de evoluţie pe care se găseşte în această perioadă istorică Omul şi Civilizaţia umană, nivel pe care noi l-am denumit Nivelul evolutiv.
  Societăţile umane din această perioadă istorică, şi ne referim în primul rând la Ţările dezvoltate, dar şi la Civilizaţia umană nu pot să evolueze dacă rămân pe actuala Cale capitalistă de dezvoltare. Adică dacă nu renunţă la Sistemul socio-economic capitalist, care este Sistemul socio-economic care le convine Marilor Bancheri Mondiali, care sunt şi Marii Asasini Economici ai lumii. În cazul acesta Civilizaţia umană se va prăbuşi. Deja este foarte bolnavă, foarte intoxicată de cel de al Patrulea Război mondial, care este unul mascat invizibil şi hibrid. Şi atunci ca să se salveze Omenirea trebuie să urce pe următorul Nivel de evoluţie. Aşa cum a mai urcat în istorie de pe nivelul de evoluţie al Comunei primitive, pe Nivelul Sclavagist, de la acesta pe Nivelul de evoluţie capitalist, pe care ne găsim acum de mai multe secole. Timp în care, cum spuneam, Sistemul socio-economic capitalist s-a învechit, este un sistem perimat, care nu numai că nu poate satisface nevoile şi cerinţele Omului şi ale Societăţii umane, dar a devenit şi toxic, distructiv. El producând de acum involuţie, efecte negative.
  Acelaşi lucru trebuie să-l facem şi noi, românii, dacă vrem să ne salvăm ca popor şi ca Naţiune în istorie. Pe noi ceea ce ne-a nenorocit după 1989 a fost Sistemul socio-economic capitalist, bazat pe sistemul pluripartidist şi pe alegeri libere. La aceste două lucruri trebuie să renunţăm. Şi desigur Marele Război mascat invizibil (care a fost de fapt foarte vizibil, dar poporul acesta a stat cu mâinile în sân lisându-se jefuit şi distrus. Iar instituțiile specializate care trebuiau să-l apere, SRI, Armata, Ministerul de interne l-au trădat) care a fost declanşat asupra noastră de Asasinii Economici din exterior şi din interior. Noi putem ieşi din Situaţia de victimă a acestui Război mascat invizibil, şi ne putem salva în istorie dacă renunţăm la Sistemul socio-economic capitalist, adică la Nivelul de evoluţie pe care ne găsim acum şi urcăm pe următorul nivel de evoluţie, superior. Altfel spus într-o perioadă istorică scurtă de 5-10 ani să începem să urcăm pe următorul nivel de evoluţie, ca în următorii 10-20 de ani să ne dezvoltăm şi să evoluăm atât de mult încât să devenim Marele Popor despre care am vorbit mai sus. (Urmând această Cale de fapt toate popoarele vor deveni mari popoare, mari naţiuni dezvoltate şi evoluate)
  Cel care ne va ajuta să facem acest salt de dezvoltare şi evoluţie în istoria noastră, cel care ne va ajuta să urcăm pe următorul nivel de evoluţie este Sistemul socio-economic de evoluţie, descoperit în România în deceniul al 8-lea al veacului trecut, din mila Domnul şi cu ajutorul Lui de Subsemnatul. Aşadar descoperirea Sistemului socio-economic de evoluţie, care va fi Sistemul Economic al viitorului, cel care va scoate Civilizaţia umană din criză, este creaţie a Gândirii româneşti, a gândirii economice româneşti. Şi pentru că acesta este Sistemul socio-economic care va scoate Ţările şi Civilizaţia umană din criză el este una dintre cele mai mari descoperiri din istorie umanităţii. Este mijlocul, vehicolul care va urca Civilizaţia umană de pe actualul Nivel capitalist de evoluţie, pe care ne găsim de câteva secole, pe următorul Nivel de evoluţie, când vom fi o specie mult mai evoluată, mai umană, mai înţeleaptă, şi mai fericită.
  Asta le propunem noi, românilor, în Doctrina Organicist evolutivă şi educaţională, să trecem de la actualul Sistem socio-economic de evoluţie, capitalist, când ne găsim într-o Macro-situaţia distructivă şi autodistructivă, când ne găsim pe o Linie de evoluţie negativă, şi în Situaţia de Fundătură istorică la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie. Perioada de trecere de la actualul Sistem socio-economic capitalist la Sistemul socio-economic de evoluţie poate fi de cel mult 5-10 ani. În realitate dacă la conducerea României ar veni un Stat autentic românesc, fapt care ar echivala cu reapariţia Statului în istoria noastră (am spus că Statul român a dispărut o dată cu Nicolae Ceauşescu, el fiind înlocuit cu un pseudo-stat şi cu un Anti-stat, cu o haită de mafioţi care s-au pus în slujba Marilor Asasini din exterior) şi din anul acest putem trece la construirea Sistemului soci-economic de evoluţie.
  Cum la ora actuală Problema numărul 1 a noastră, a românilor, foarte stringentă, este salvarea noastră ca popor şi ca naţiune, şi cum ne putem salva în istorie numai mergând pe această Cale a construirii Sistemului socio-economic de evoluţie, înseamnă că este imperios necesar să renunţăm cât mai repede la Sistemul socio-economic capitalist şi să trecem la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie !

  CE ESTE SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC NAŢIONAL DE EVOLUŢIE

  Ce este şi cum arată Sistemul socio-economic de evoluţie ? Este Sistemul socio-economic care spre deosebire de Sistemul socio-economic capitalist, care este axat, structurat, gândit, aceasta este natura şi esenţa lui, să producă, să creeze capital, un capital din ce în ce ai mare, produce în primul rând Evoluţie, Evoluţia Omului şi a Societăţii naţionale pe linia de evoluție a vieții şi un Nivel educaţional înalt.
  El este condus nu de un Stat capitalist, ci de un Stat organicist, evolutiv şi educaţional, (aceasta este denumirea Statului viitorului) care este Creierul Sistemului socio-economic național. Este un stat autentic (spre deosebire de Pseudo-Statul şi Anti-Statul) pentru că îşi îndeplineşte toate funcţiile unui Stat autentic. Este un stat evolutiv şi educaţional pentru că rolul său principal este construirea Sistemului socio-economic evolutiv, formarea unei societăţi cu un Nivel educaţional foarte ridicat, asta însemnând şi un nivel de cunoştinţe şi de conştiinţă foarte ridicat. Sistemul socio-economic de evoluţie şi Statul evolutiv nu pot exista şi nici funcţional unul fără altul şi fără un Nivel educaţional foarte ridicat. Pentru că Omul educat şi creator este valoarea supremă în acest Sistem socio-economic, spre deosebire de Sistemul socio-economic capitalist în care Banul este valoarea supremă. Toţi cei care trăiesc în acest Sistem economic capitalist sunt sclavii banului, trăiesc şi muncesc pentru a produce bani cât mai mulţi. Adică un Capital cât mai mare. Capitalul este cel care târăşte asemenea unei maşinării, a unui bolid blestemat Sistemul socio-economic capitalist după el. Trăgând o dată cu el întreaga societate umană, pe toţi indivizii umani, îmbolnăvindu-i, dezumanizându-i…În capitalism chiar şi Marii Bancheri internaţionali, Marii Bancheri, în general, capitaliştii, sunt sclavii banului. Aşadar aceasta este Funcţia şi Obiectivul principal al Sistemului socio-economic de evoluţie în Istorie, de a crea Evoluţia Omului ţi a Societăţii.
  Proprietatea în Sistemul socio-economic de evoluţie. În Sistemul socio-economic proprietatea nu mai este una capitalistă. Adică nu mai există un capitalist, sau zece, care sunt proprietarii unei uzine, sau al unei părţi din economii, sau mai mulţi bancheri, capitalişti care sunt proprietarii mai multor Corporaţii, Multinaţionale, aflate pe teritoriul altei, sau altor Ţări. Sistemul socio-economic de evoluţie este al unui popor, al întregii naţiuni. El este fixat, centrat pe vatra naţiunii şi pe poporul care formează acea naţiune. În acest Tip de Sistem proprietatea este mixtă, a statului şi a oamenilor. Fiinţa umană şi Statul formând o unitate, un Proprietar, fiind împreună, acţionând împreună, legaţi prin interesul comun şi sufleteşte, de proprietatea lor. O uzină în care lucrează cinci mii de ingineri, tehnicieni, muncitori, este 40 la sută proprietatea statului, Statul deţine 40 la sută din acţiuni (aceasta însemnând proprietatea întregului popor), iar 60 la sută este proprietatea celor care lucrează în uzină. Fiecare om este proprietarul uneltei, al instalaţiei, al tehnologiei cu care lucrează, al locului de muncă, acest tip de proprietate concretă numindu-se Proprietate funcţională. Fiecare muncitor, tehnician, inginer, are un număr de acţiuni în uzina. În Laboratorul în care este cercetător, sau în spitalul în care este medic şi în care lucrează, aceste acţiuni fiind proprietatea lui privată. Nu există uzină, întreprindere în care cei care lucrează să nu aibă acţiuni. Aşadar în sistemul socio-economic de evoluţie toţi oamenii sunt proprietari. Aceasta este proprietatea mixtă, comună stat-individ uman. Astfel Statul şi fiinţa umană sunt uniţi prin proprietatea pe care o deţin, şi prin interesul şi scopul pe care îl au. Iar asta face ca o Uzină, un laborator de cercetare să fie formate din colective unite, care se apropie de conceptul de familie. La nivelul Sistemului socio-economic Statul are de asemenea 40 la sută din acţiunile Sistemului (care sunt acţiuni ale întregului popor văzut ca un Colectiv sudat) iar restul de 60 la sută sunt acţiuni ale oamenilor care trăiesc şi muncesc în Sistem. Desigur unii muncitori sau ingineri pot avea mai multe acţiuni decât alţii, în funcţie de contribuţia fiecăruia la dezvoltarea şi evoluţia Uzinei în care lucrează, dar şi al dezvoltarea şi evoluţie Sistemului socio-economic în ansamblul său, care este şi el o Mare Uzină…
  Aşadar în Sistemul socio-economic toţi oamenii unei naţiuni sunt proprietari pentru că au acţiuni în întreprinderea în care lucrează, în Marea Uzină care este Sistemul socio-economic de evoluţie. Asta nu înseamnă că proprietatea privată a dispărut. Casa, maşina, o grădină, livada în care lucrează omul după ce vine de la serviciu sunt proprietatea lui şi a familiei. Nu sunt proprietari oamenii bolnavi psihic, cei care nu au discernământ, cei care comit crime. În sistemul socio-economic de evoluţie, care are ca prim obiectiv ridicarea Nivelului educaţional al oamenilor, aceştia sunt foarte puţini.
  Remuneraţia în Sistemul socio-economic de evoluţie. În sistemul socio-economic de evoluţie nu există şomaj şi şomeri. Fenomenul şomajului ca şi al crizelor economice dispare definitiv din istorie, pentru că Sistemul socio-economic de evoluţie se află tot timpul pe o traiectorie ascendentă, evolutivă. Aşa cum am arătat mai sus şi în alte lucruri un sistem socio-economic se află în criză numai dacă se găseşte în starea de stagnare sau de involuţie. Or sistemul socio-economi de evoluţie se găseşte permanent în starea de evoluţie. Sistemul socio-economic de evoluţie este gândit, aceasta este natura lui, ca să le dea de lucru tuturor oamenilor, pentru a fructifica o cât mai mare cantitate şi calitate din inteligenţa, creativitatea şi forţa de muncă a oamenilor, a societăţii. Care merg în procesul dezvoltării şi evoluţiei Sistemului.…Prin muncă şi prin întreprinderile proprietate mixtă oamenii se leagă între ei, statul şi individul uman formează un întreg, sunt legaţi unul de altul. Sistemul socio-economic este un Întreg viu, care pulsează, un Organism viu care evoluează. Evoluţia (susţinută de dezvoltare) fiind cheia salvării unei Societăţi, a Civilizaţiei umane, factorul principal, fundamental care ajută sistemul să existe, să funcţioneze, să-i facă pe oameni fericiţi. Să dezrobească inteligenţa şi creativitatea din oameni şi din societate, pentru că numai aşa Sistemul va fi propulsat pe următorul nivel de evoluţie.
  Referitor la remuneraţie oamenii vor fu remuneraţi în funcţie de participarea lor la dezvoltarea şi evoluţia Sistemul. Vor fi remuneraţi mai bine cei care contribuie cel mai mult la dezvoltarea şi evoluţia sistemului socio-economic de evoluţie, aşa cum sunt cercetătorii, care vor face descoperiri în genetică, în psihologie, în fizică, în chimie, care prin aplicarea lor în practică vor ajuta Sistemul să evolueze pe noi trepte. Creatorii, cercetătorii, în primul rând cei care creează descoperiri, opere care ajută sistemul să evolueze vor fi mult mai bine plătiţi decât cei care lucrează în Administraţie, formează clasa conducătoare (care s-a despărţit de clasa politică, dispărută acum în Sistemul socio-economic de evoluţie). Vor fi remuneraţi mai bine cei care sunt exemple pentru semenii lor, oamenii de valoare, cei care îşi dedică viaţa progresului şi evoluţiei societăţii, semenilor lor, cei care fac cât mai mult bine în societate…Cum în sistemul socio-economic nu vor fi nici bogaţi, nici săraci, şi cum Sistemul socio-economic nu este o societate de consum, vor exista desigur oameni care vor câştiga mai mult. (Banii nu vor dispărea în Sistemul socio-economic, dar nu vor mai fi ca în capitalism valoarea supremă, care îi transformă pe oameni în sclavi ai banului, ci vor fi folosiţi doar ca instrument de măsurare al muncii). Cei care vor câştiga foarte mult sau mai mult decât au nevoie, aşa cum sunt cei care vor face mari descoperiri, mari realizări în ştiinţă, care vor împinge societatea pe linia de evoluţie, cum Omul nu mai este fiinţă de consum în acest Sistem, ci va trăi foarte bine dar şi normal, o parte din bani îi va depune într-un Cont naţional al dezvoltării naţionale. Aşa cum ar depune bani la CEC urmând ca în viitor el sau familia lui, fii lui să folosească aceşti bani.
  MODUL PREDOMINANT DE PRODUCŢIE. În sistemul socio-economic de evoluţie modul predominat de producţie este cercetarea. Vor dispărea sau se vor restrânge, desigur, o mulţime de profesii, cum ar fi omul de afaceri, omul politic, comerciantul, poliţistul, etc. Sistemul socio-economic de evoluţie al viitorului fiind un sistem automatizat şi cibernetizat într-o mare măsură profesiile axate pe munca fizică se vor reduce şi ele foarte mult, oamenii eliberaţi din profesiile care presupun munca fizică vor trece însă să lucreze în cercetare, în educaţie. Cor face sport, excursii, se vor relaxa, vor fi preocupaţi de dezvoltarea personalităţii lor prin autoeducaţie şi educaţie… În sistemul socio-economic de evoluţie vor exista forme de învăţământ plăcute, axate pe vocaţia şi pe talentul oamenilor, care îl vor ajuta pe om să înveţe toată viaţa, tocmai pentru a se realiza cât mai mult ca personalitate umană. Pentru a fi un creator cât mai productiv. Cum în Sistemul socio-economic de evoluţie se vor face descoperiri importante în genetică, în bilogie, în chimie Vârsta medie a Omului şi vârsta de muncă vor creşte la 150-200 de ani. Apoi la 300, 400 de ani, lucru care va duce la o creştere demografică foarte mare. Însă cum Sistemul socio-economic de evoluţie poate să dea de lucru şi să hrănească un număr cât mai mare, progresiv cu evoluţia sa, creşterea demografică nu numai că va fi posibilă, că oamenii vor avea şi de lucru şi condiţii de viaţă şi de creaţie foarte bune, dar asta va ajuta Sistemul să se dezvolte şi să evolueze cât mai mult. Cu cât într-un Sistem socio-economic naţional sunt mai mulţi oameni, mai mulţi creatori, cu atât Sistemul va evolua mai repede. În sistemul socio-economic creşterea demografică, aşa cum am demonstrat, duce ala creşterea şomajului, şi la intrarea sistemului în criză. În Sistemul socio-economic de evoluţie este invers. Cu cât creşterea demografică este mai mare cu atât sistemul se dezvoltă şi evoluează mai repede. Şi bineînţeles că oamenii având un nivel educaţional, de conştiinţă ridicat, şi cum vor lucra în profesii în care le place lor să lucreze, potrivit vocaţiei lor, viaţa omului în acest Sistem al viitorului va fi mult mai fericită. Omul nu va mai fi ca în capitalism o fiinţă de consum, un sclav care alergă cu limba scoasă după bani, să facă un capital cât mai mare. Ci va trăi şi va munci lejer în profesii care vor fi profesii ale cunoaşterii, cunoaşterea ajutându-i pe oameni să se dezvolte ca personalitate umană şi să fie fericiţi. Abia în acest sistem socio-economic omul îşi regăseşte deci esenţa sa.
  Fiind creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, care este Creatorul, şi omul pe pământ trebuie să fie creator. El poate fi creator fiind cercetător, fiind om de ştiinţă, artist, educator, medic. În sistemul socio-economic de evoluţie cercetătorii vor deveni clasa socială dominantă şi conducătoare, cea mai numeroasă, cum ar veni. Aşadar în sistemul socio-economic de evoluţie dispar capitaliştii şi oamenii de afaceri. Omul nu mai trebuie să alerge după bani, să fie sclavul banului, raţiunea lui va fi de acum înainte nu să facă mulţi bani, să fie sclavul lor, ci să se împlinească în profesia sa, în creaţie, şi desigur să fie un bun familist, să aducă pe lume copii şi să-i crească. El va câştiga bani şi va fi remunerat, aşa cum am spus, în funcţie de participarea sa la progresul şi evoluţia Sistemului socio-economic de evoluţie. Cei care vor descoperi medicamentele sau metodele prin care pot fi vindecate bolile, sau metoda prin care poate fi prelungită vârsta medie sau cei care descoperă metode, mijloace prin care capacitatea de cunoaştere şi de creaţie a Creierului uman poate fi mărită, sunt printre cei care participă cel mai mult la evoluţia Sistemului socio-economic.
  ÎN SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE DISPARE FENOMENUL POLITIC. În Sistemul socio-economic capitalist fenomenul de administrare şi conducere al Sistemului este contopit cu fenomenul politic, care nu este altceva decât lupta pentru putere. În Sistemul socio-economic capitalist, aşa cum este România şi cum sunt mai toate ţările din această perioadă, există sistemul pluripartidist bazat pe alegeri libere. Ca să ajungi într-o funcţie de conducere, mai întâi trebuie să te înscrii într-un partid. Partidele am spus că sunt şi funcţionează ca nişte aparate capcană care îi atrag, îi „cheamă” să intre în ele pe cei care fac parte din tipologia umană a bolnavilor de putere, de egoplasm. Cine se înscriu în partidele politice? Cei care sunt bolnavi de egoplasm, de putere, care vor să se dea mari, să fie mari, bogaţi, să se îmbogăţească. Am văzut cât se poate de bine lucrul acesta când s-a trecut după al doilea război mondial la comunism. Cine s-au înscris primii în Partidul Muncitoresc Român, cum s-a numit între 1948 şi 1965 Partidul comunist la noi ? În nici un caz oamenii serioşi, de valoare, muncitori, aşezaţi, înţelepţi. Ci parveniţii, mediocrităţile şi lichelele setoase de putere, cei care voiau să ajungă în posturi înalte. Tupeiştii, oamenii fără scrupule, cei dotaţi cu instinct politic.
  Aşa s-a format clasa politică românească în perioada comunistă până în anul 1989. Din parveniţi setoşi de putere, şi fără scrupule ! Nu din valori, nu din gânditori politici şi oameni politici autentici. Ci din parveniţi care executau fără să crâcnească ordinele şi Linia partidului. Dacă ne uităm cu atenţie la clasa politică din perioada comunistă, 1948-1989, observăm că, deşi era o clasă politică nouă (clasa politică interbelică fusese băgată în puşcării, o mare parte din deţinuţii politici de atunci murind în puşcării) era formată din aceiaşi oameni, din acelaşi tip de personalităţi, din care era formată clasa politică pe vremea lui Eminescu, şi din perioada interbelică. La fel, ba încă şi mai rău, este şi clasa politică din perioada postcomunistă. Ca să ajungi ministru, şi în perioada interbelică şi în perioada comunistă şi în perioada postcomunistă trebuie să te fi înscris în partide, şi partidul să fi ieşit câştigător, altfel nu formează guvernul, şi omul nu ajunge în guvern sau în parlament. Or aceasta este fenomenul politic, care în esenţa sa este un proces de luptă sălbatică pentru Putere între indivizi bolnavi de egoplasm, de setea de putere. Numai cine a „luptat” cu sete de putere, cu ştiinţă și cu instinctul puterii, numai cine a avut bani să dea la partid ca să fie propus pe listele parlamentare, să-și facă publicitate ajunge în parlament.
  După 1990 cine au putut candida la parlament ? Cine au avut bani (făcuți din furat, adică hoţii), cei care s-au înscris într-un partid ca să ajungă în parlament, sau în alte funcţii din care au putut să „tragă” pentru a se îmbogăţi, și care la alegeri au cotizat cu 50 de mii, cu 100 de mii de euro au putut să se înscrie pe liste și să candideze la alegeri. Cine au ieșit în alegeri ? Oamenii aceștia, care sunt de fapt nu valorile nației, ci cei mai hoți, cei mai setoși de putere, cei fără scrupule, care o dată ajunşi în Conducerea instituțiilor Țării primul lor gând a fost să se îmbogățească. Și s-au îmbogăţit furând economia Țării. Așa s-a format la noi clasa politică românească în toate perioadele. Și în înaintea Primului război și în perioada interbelică și în perioada comunistă, și în perioada postcomunistă. Așa se explică de ce tot ce au afirmat Eminescu și Caragiale despre Clasa politică a vremii lor, coruptă, formată din lichele politicianiste, este valabil și azi. Pentru că de fapt cu trecerea timpului s-au schimbat numai persoanele, care au murit, dar instituția partidelor politice, sistemul pluripartidist, și alegerile libere, mecanismele de selectare a candidaților (exact ca în ”Scrisoarea pierdută”) mentalitatea partidelor şi a politicienilor, obiceiurile, năravurile au rămas.
  Așadar fenomenul politic la noi, la români, datorită în primul rând patologiilor psihologiei poporului român, a fost unul cancerigen, negativ, a produs mai multe efecte negative decât pozitive. Și după ce se terminau alegerile, câștigătorii în alegeri ocupau funcțiile înalte în Instituţiile Țării, formau Parlamentul, Guvernul, și Statul, adică în Administraţie. Ei erau de acum înainte cei care administrau bunurile ţării, şi bineînţeles că îşi făceau partea lor, aşa cum îşi fac miniştri, parlamentarii, politicienii de azi. Şi dintotdeauna. Aceștia erau oamenii care au condus și administrat România. Și au administrat-o așa cum o conduc și o administrează oamenii politici din perioada postcomunistă, pe care acum îi cunoaștem foarte bine. Așadar, ca să se formeze clasa conductoare (și administrativă) a României ea a trebuit să fie formată și selectată de fenomenul politicianist. Care atențiune, nu selectează și nu formează oameni politici, ci politicianiști, setoşi de putere, parveniţi, hoţi. Or știm cine sunt oamenii politicianiști. Cei care își urmăresc numai interesele personale şi nu pe ale țării. Așa se explică eșecul României în toate perioadele istorice de la Cuza încoace, de când există partidele politice, iar clasa administrativă, conducătoare a țării se formează prin aceste partide politice. Din cauza sistemului pluripartidist și a alegerilor libere.
  Iată de ce în Sistemul socio-economic capitalist, liberal, partidele politice, și alegerile libere, într-un cuvânt fenomenul politic, nu i-au selectat ca să formeze clasa Conductoare, administrativă a țării pe cei mai buni fii ai poporului, valorile, pe oamenii politici care ar fi luptat pentru nevoile și interesele poporului. Ci pe politicianiști, adică această categorie bolnavă de putere, parvenită, coruptă, care venind la conducerea instituțiilor Țării numai de problemele țării să le rezolve nu s-au ocupat. Ei s-au ocupat de singura lor problemă, îmbogățirea lor și rămânerea lor la Putere.
  Iar al doilea lucru foarte important care trebuie să se știe este faptul că sistemul pluripartidist bazat pe alegeri libere nu a produs democrație în România, în toate epocile, ci cleptocrație. Cleptocrație însemnând hoția democrației, sau democrație hoață, falsă, mincinoasă. De aceea vom spune că în România nu a existat niciodată ceea ce se numește democrație. Ci cleptocrație. Ca să existe democrație cu adevărat ar trebui ca cei pe care îi votăm când merg în parament, cei care ne reprezintă pe noi, demosul, să se lupte pentru interesele noastre, ale alegătorilor, pentru interesele poporului. Or ei ne trădează pe noi, trădează poporul, și o dată ajunși în Guvern, în parlament, ei nu mai luptă pentru interesele cetățenilor și ale Țării, ci numai pentru interesele lor. Or lucrul acesta, așa cum spun și autorii „Manifestului revoluției naționale”, din anul 1935, a făcut ca România să fie o colonie a Capitalului occidental, iar statul să fie un stat captiv. Aşa cum este şi în această perioadă postcomunistă..Așadar în Sistemul socio-economic de evoluţie vom renunța la partidele politice, la sistemul pluripartidist, la alegerile pentru parlament și la parlament, toate acesta alcătuind baza Sistemului de conducere al Sistemului socio-economic românesc, și modalitatea formării lui. Dar nu vom renunţa la alegerea oamenilor valoroşi în Sistem.
  ÎN SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE CONCURENŢA, COMPETIŢIA NU DISPAR, CI DEVIN UMANE. Aşa cum am spus în Sistemul socio-economic de evoluţie vor câştiga cel mai mult şi se vor bucura de darurile Sistemului cei care prin activitatea lor vor participa cât mai mult la dezvoltarea şi evoluţie Sistemului. Altfel spus oamenii se vor întrece, se vor depăşi pe ei ca să contribui prin activitatea, prin descoperirile şi creaţia lor la evoluţia Sistemului socio-economic. Dar competiţia şi concurenţa nu vor mai fi atât de acerbe şi murdare ca în capitalism, unde se folosesc mijloace şi metode necinstite pentru a câştigă. Unde oamenii au devenit sclavii concurenţei. În Sistemul socio-economic de evoluţie toţi oamenii din sistem muncind, trăgând în aceiaşi direcţie, cooperarea dintre ei va fi o dimensiune importantă a vieţii şi a muncii.
  ÎN SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE FACTORUL INTERN CARE ARE MENIREA DE A STĂVILI ŞI DISTRUGE ACŢIUNILOR FACTORULUI EXTERN DISTRUCTIV VA FI FOARTE DEZVOLTAT. Dacă este adevărat că în Sistemul socio-economic al viitorului oamenii având un nivel educaţional ridicat, fiind mult mai evoluaţi ca fiinţe umane decât oamenii din acest nivel capitalist pe care ne aflăm (unde oamenii se comportă ca nişte fiare unii cu alţii) fapt care va face ca în societate să fie un climat uman, moral, ca oamenii să fie morali, buni unii cu alţii, tot atât de adevărat este că Statul evolutiv educaţional care este Creierul Sistemului va avea grijă ca Sistemul să dispună de mijloace de apărare, de a-şi conserva existenţa şi funcţionalitatea mult mai mari, care îl vor face inexpugnabil, de neînvins. În viitor când Civilizaţia umană va fi formată din Sisteme socio-economice de evoluţie Războiul de orice fel va fi scos în afara legii.

  NOUL SISTEM DE DECIZIE ŞI CONTROL, SAU NOU STRUCTURĂ STATALĂ DE CONDUCERE ÎN SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE

  Şi iată ce vom pune în locul lor. 1. În locul parlamentului, așa cum îl cunoaștem astăzi, și cum l-am avut dintotdeauna, pe care îl au și statele europene (și care a fost baza pseudodemocrației în Țările de așa zisă democrație parlamentară), vom înființa Sfatul Mare al Țării. Ce este Sfatul Mare al Ţării, cum se formează şi cum arată el ? În fiecare localitate prin alegeri în localitatea respectivă se alege, în funcție de mărimea localității, un Sfat al înțelepților. Sunt oamenii cei mai învăţaţi, apreciaţi şi cei mai respectaţi din comuna, oraşul sau Municipiul respectiv. Alegerile care sunt secrete nu costă nimic pentru că se vor face astfel: la primărie există o urnă în care fiecare om al localităţii, pe parcursul unei săptămâni, al Săptămânii de vot, vine şi pune în urnă un bilet de vot, cu cel, sau cei pe care îi propune el. După ce se termină săptămâna de vot Conducerea Comunei, a localităţii, va desigila urna şi va număra voturile. Cei care au fost votaţi de cei mai mulţi oameni vor forma Sfatul Înţelepţilor, care va fi Paramentul localităţii. Sfatul înţelepţilor îl va desemna pe unul dintre ei, care va fi membru al Sfatului Mare al Ţării. Funcţia esenţială a Sfatului înţelepţilor localităţii este aceea de a urmări activitatea Conducerii Comunei, a Localităţii, care va fi controlată şi consiliată de ei, şi de a asigura ca localitatea respectivă să se dezvolte şi să evolueze, prin folosirea la maximum a inteligenţei şi creativităţii oamenilor, ca şi a resurselor de care dispune localitatea…Membri Sfatului înţelepţilor nu vor fi plătiţi, sau vor fi plătiţi cu o sumă modică. (Astfel încât să nu se înghesuie mediocrităţile setoase de îmbogăţire, ci oamenii care sunt şi patrioţi) Prin Lege sunt aleşi în Sfatul Înţelepţilor ai unei localităţi, cei mai învăţaţi, cei mai morali oameni ai localităţii. Care în activitatea lor au arătat că sunt oameni harnici, care ştiu să se gospodărească, sunt morali şi creativi… Acestea sunt Criteriile esenţial ale selectării şi votării oamenilor care fac parte din Sfatul Înţelepţilor. Aceste criterii vor face ca în sfatul înţelepţilor să ajungă Meritocraţia localităţii.
  Subliniem ca să se înţeleagă mai bine: Sfatul acesta al înțelepților va fi deci un fel de parlament al Localității respective. Sfatul înţelepţilor vor fi totodată şi consilierii localităţii şi ai Conducerii ei. Sau cum erau în evul mediu românesc Sfatul Obştilor El va fi format din cei mai înțelepți și buni oameni ai localității. Ei sunt cei care aprobă în ședințe Deciziile pe care le ia Primăria, proiectele pe care vrea să le implementeze pentru bunul mers al colectivității. Din rândul lor ei îl vor alege pe cel, sau pe cei, care îi va reprezenta în Marele Sfat al Țării, cel care înlocuiește parlamentul de azi. Marele Sfat al Ţării va fi alcătuit de acești oameni care sunt delegați de Sfatul înțelepților al colectivităților din Ţară. Ei vor fi atâţia câte localităţi sunt în ţară, şi aici precizăm că marile localităţi vor avea mai mulţi oameni în Marele Sfat al Ţării. Şi ei sunt, aşa cum am spus, oamenii cei mai învăţaţi, cei mai buni ai unei colectivităţi, aleşi de către colectivitatea respectivă. Colectivitate care îi alege, dar dacă nu-şi fac treaba îi poate revoca printr-o simplă listă de semnături…Sfatul Mare al ţării are funcţia de a-i raporta şi de a discuta cu Preşedintelui şi Guvernului problemele cu care se confruntă colectivităţile româneşti, ţara. Şi de a le rezolva. Ei propun şi aprobă Legile şi Proiectele gândite de conducerea Ţării pentru societatea românească. În cazul în care Preşedintele Ţării şi Guvernul se dovedesc a fi incapabili să conducă Ţara, să asigure un ritm susţinut de dezvoltare şi evoluţie a Organismului naţional românesc, ei îi pot cere Preşedintele să demită Guvernul. Oamenii care formează Sfatul Mare al Ţării nu se adună la Bucureşti în clădirea parlamentului (care propunem să fie transformată într-un Ermitage românesc, într-un Mare Muzeu al Culturii şi Civilizaţiei române), care consumă de ani de zile sume mari pentru întreţinere…Oamenii care alcătuiesc Sfatul Mare al Ţării pot să nu fie remuneraţi, aşa cum sunt parlamentarii azi, ei făcând această muncă din patriotism, sau pot să fie remuneraţi, dar cu o sumă modică, salariul minim pe economie. Aşa se face că nu se vor mai înghesui să facă parte din Sfatul mare al ţării cei dornici de îmbogăţire şi cei setoşi de putere.
  Conducerea unei localităţi se alege la fel, fără cheltuieli mari. Din patru în patru ani se stabileşte o săptămână când se alege Conducerea Comunei, Preşedintele şi Vicepreşedintele că restul vor fi funcţionari. Când cetăţenii vor veni la sediul primăriei şi vor depune într-o urnă, acesta fiind votul secret, o listă cu numele Primarului şi al Vicepreşedintelui. Şi cine va fi votat de cei mai mulţi oameni va fi Primarul localităţii. Conducerea Primăriei va fi controlată permanent de Sfatul înţelepţilor.
  CONDUCEREA Ţării. În sistemul socio-economic de evoluţie oamenii nu trăiesc şi nu muncesc pentru a acumula sume mari de bani, pentru a se îmbogăţi, ci pentru a se realiza ca fiinţe umane pe pământ. Pentru a munci şi crea ca să ajute Sistemul socio-economic de evoluţie să se dezvolte şi să evolueze cât mai mult. Nici un om capabil de învăţare, de muncă şi de creaţie nu va fi lăsat fără loc de muncă, ci i se va da un loc de muncă potrivit înclinaţiilor şi vocaţiei sale. În Sistemul socio-economic de evoluţie oamenii vor munci de plăcere şi din conştiinţă. În sistemul socio-economic de evoluţie nu există fiinţe umane de consum şi societate de consum, oamenii nu mai sunt sclavii banului. Sistemul socio-economic de evoluţie al Ţării, prin faptul că asigură locuri de muncă pentru toţi oamenii şi prin faptul că fructifică în gradul cel mai înalt capacitatea de muncă şi de creaţie a oamenilor, ca şi prin faptul că asigură un ritm de dezvoltare şi evoluţie înalt al Sistemului, poate să le asigure oamenilor condiţii de viaţă şi de muncă bune şi foarte bune, dar nu de lux.
  Ca orice Sistem socio-economic naţional şi Sistemul socio-economic de evoluţie românesc, care va exista în viitor, va avea un Sistem de decizie şi control, adică un Creieri, care este Statul naţional organicist, evolutiv şi educaţional. Funcţia Creierului este de a cunoaşte nevoile, evenimentele şi problemele Sistemului, ale Organismului naţional, de a le analiza şi de a lua decizii care să rezolve toate problemele cu care se confruntă sistemul socio-economic românesc. Şi de a aplica Proiectele prin care este realizată dezvoltarea şi evoluţie sistemului.
  Acesta va fi format din: Regele Iisus Christos, care av fi Regele viitor al României. Vom urma exemplu Poloniei, o ţară şi un popor de admirat, care nu cu mult în urmă a luat hotărârea ca Polonia să aibă un rege, şi regele Poloniei să fie Iisus Christos. Nu este nici o metaforă, este un lucru cât se poate de inspirat şi de binevenit pentru un Popor. Cristos prin venirea Sa pe pământ, nu numai că ne-a luat păcatele (adică energie negativă generată de faptele noastre şi de gândurile noastre rele), dar El a fost şi un Mare Învăţător, care ne-a spus pentru ce venim noi pe lume. Pentru a ajunge apoi în Împărăția cerească. Ne-a arătat cum trebuie să gândim, în legea creştină, ce trebuie să facem pe pământ (să ne iubim aproapele ca pe noi înşine), cum să ne purtăm şi ce să facem în viaţă, astfel încât să facem numai fapte bune. Şi mai mult, El ne-a arătat Calea, Adevărul şi Viaţa. Ei bine, dacă Polonia după ce l-a ales Rege pe Domnul nostru Iisus Christos a continuat să aibă în continuare Instituţia Preşedinţiei Ţării, noi propunem ca România să nu aibă un Preşedinte, ci un Domn al României, Conductorul să se numească Domnul Ţării, aşa cum au fost Domnitorii Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul. Domnul României va fi Conductorul Ţării, cu atribuţii lărgite. Aşa cum sunt Preşedintele Franţei şi al Statelor Unite ale Americii. Nu cum este Preşedintele României, care are atribuţii restrânse, şi care nu face mai nimic. Pe lângă Domnul Ţării, adică Preşedintele ţării, Subsistemul de decizie şi control al Naţiunii mai este format din Guvernul Ţării. Ca orice Guvern se va ocupa de administrarea şi conducerea treburilor ţării, de rezolvarea Problemelor cu care se confruntă societatea şi ţara, de implementarea unor Proiecte, de procesul de dezvoltare şi evoluţia al Organismului românesc. Pentru că trebuie spus că o dată cu trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie Organismul românesc iese de pe traiectoria involutivă pe care se află de 27 de ani şi intră pe o traiectorie evolutivă. Începe să se dezvolte şi să evolueze pe o traiectorie ascendentă.
  Nu oricine poate să devină Domnul, Conducătorul Țării, așa cum s-a întâmplat în perioada postcomunistă când au devenit Președinți, Prim Miniștri, Miniștri, parlamentari, oameni de slabă calitate, mafioți, lichele politicianiste care au slujit statul mafiot, au participat direct la distrugerea Țării și s-au îmbogățit cât au putut. Domnul Țării poată să fie numai unul din Marile Minți, din Marile Caractere și Exemple, din Marii Oameni de cultură ai țării, care au avut realizări deosebite în viață, cu înclinații către conducerea și administrare Țării. Dacă atât timp cât el conduce sistemul socio-economic românesc foarte bine și sistemul evoluează în mod substanțial el nu va fi schimbat la cinci sau la șapte ani…Dacă nu dă randament în funcția aceasta de Conductor al țării și rezultatele dezvoltării și evoluției României sunt slabe, el va putea fi înlocuit la propunerea Sfatului mic al Țării, prin votul majoritar al Sfatului mare al țării. Care va vota prin televoting.
  Sfatul mic al Țării, atunci când trebuia ales Domnul Țării, poate propune doi sau trei Candidați , urmând ca Sfatul mare al țării să aleagă dintre aceștia.
  La vârful Ţării, la dreapta Domnitorului va exista, cum spuneam, un al doilea Sfat al Ţării, Sfatul Mic al ţării, format din cele mai Mari Minţi și Caractere ale naţiunii. Aceştia vor fi Consilierii Domnului, dar va avea şi atribuţiile unui parlament. În sensul că va analiza şi va aproba Proiectele Propuse de Domnul Ţării. Acesta este Sfatul Domnesc de pe vremea lui Ştefan cel Mare. Când rezolvă o problemă, când ia o decizie majoră, când gândeşte şi aplică în practică un Proiect, când construieşte o uzină, Domnul Ţării se sfătuieşte cu Sfatul mic al ţării. Sfatul mic al Ţării votează sau nu votează ca Domnul să semneze acel Proiect care urmează să fie realizat în practică. Prin faptul că din Sfatul Mic al Ţării fac parte cele mai mari Minţi aceştia asigură funcţionarea Principiului Meritocraţiei.
  Altfel spus, vechiul Parlament, cel pe care îl avem acum, care a fost numai un circ şi care este vinovat într-o mare măsură de distrugerea Ţării, este înlocuit cu două Parlamente, cu un Parlament Mic, la vârful Ţării, numit de noi Sfatul Mic al Ţării, format din cele mai Mari Minţi ale Naţiunii, care sunt Consilierii Domnului Țării şi un Parlament mare, la baza Ţării, a societăţii româneşti, pe care l-am numit Sfatul Mare al Ţării. Dacă Sfatul Mic al ţării are funcţia de a gândi cele mai bune Decizii pe care le ia Domnul Ţării (care vor fi votate de Sfatul Mare al ţării prin televoting), Sfatul Mare al Ţării este instituţia care asigură existenţa şi funcţionarea democraţiei directe. A democraţiei participative. (Spre deosebire de democraţia actuală numită reprezentativă, indirectă, pentru că se exercită în mod indirect, prin reprezentanţii pe care votându-i îi trimitem în parlament. Şi în parlament ei dorm şi îşi urmăresc numai interesele lor. Aceasta fiind de fapt o pseudodemocraţie, prin care ne păcălim pe noi înşine ca proştii, sau mai precis o Cleptocraţie). Sfatul Mare al Țării este cu adevărat un Organism de conducere democratic pentru că el dă posibilitatea unui mare număr de oameni, a celor mai învățați și buni oameni pe care îi are o comunitate, care sunt legați, apropiați de comunitatea lor, să participe în mod direct la deciziile de interes național, la rezolvarea problemelor țării. De asemenea el asigură o legătură directă și rapidă între conducerea țării și talpa Țării. Acesta este deci Subsistemul de decizie şi control, Vârful conducerii Țării, sau Statul evolutiv şi educaţional, instrumentul de conducere şi autoconducere al Sistemul socio-economic de evoluţie al României. Abia acest Stat evolutiv şi educaţional al ţării, care se bazează pe cele două Parlamente, pe Sfatul Mic al Ţării şi pe Sfatul mare al ţării, asigură exercitarea democraţiei autentice. Care nu a existat până acum în istoria României.

  DOCTRINA ORGANICIST EVOLUTIVĂ DUPĂ CARE SE CONDUCE STATUL ORGANICIST EVOLUTIV ŞI EDUCAŢIONAL AL SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC ROMÂNESC.

  Aici nu prezentăm decât esenţa, Rezumatul Doctrinei, Doctrina organicist evolutivă şi educaţională este dezvoltată pe larg în mai multe lucrări ale noastre.
  Filozofia care stă la baza Doctrinei organicist evolutive. Doctrina organicist evolutivă şi educaţională ne spune că Omul, familia şi Societatea naţională, ca şi Civilizaţia umană sunt Creaţia lui Dumnezeu. A face rău, a sabota, a exploata, a jefui şi a distruge aceste entităţi, a nu le respecta drepturile şi aspiraţiile este un sacrilegiu. Este o lucrare satanică îndreptată împotriva Creatorului. De aceea trebuie respectate atât drepturile Omului, ale fiinţei umane, cât şi drepturile popoarelor, ale naţiunilor şi ale civilizaţiei umane. A nu respecta drepturile popoarelor, ale naţiunilor, ale Civilizaţiei şi Speciei umane înseamnă a nu respecta drepturile omului, a le încălca grav. Aşa cum sunt încălcate actualmente în această perioadă istorică (de fapt aşa cum au fost încălcate toată istoria) în mod mascat şi cinic, sau chiar în forme directe de Marile Puteri, de Marile Societăți Secrete, de către Corporații, Multinaționale și alte Forțe și Centre de Putere…Din păcate, cum spuneam, Drepturile omului au devenit mai mult un instrument de manipulare de către cei Mari și Puternici, de către greii planetei al popoarelor mici.
  Omul fiind creaţia lui Dumnezeu, făcut după chipul şi asemănarea Lui este Creator ca şi Domnul. Omul nu a venit pe pământ ca să fie sclav, sau ca să facă bani, să fie sclavul banului, cerşetor, bolnav, ci a venit pe lume ca să fie creator. Deci nu ca să fie bancher, stăpân de sclavi, sau sărac, bolnav, umilit, exploatat, jefuit. Nu ! Omul fiind creaţia Domnului, copilul Lui, el a venit pe lume, a fost creat de Domnul în această lume, ca să fie creator şi liber. Și ca să fie Creator el trebuie să aibă condiții de viață, de muncă și de creație îndestulătoare, optima, care să-i permită să se realizeze maximal în viață ca personalitate umană… Omul nu a venit pe lume nici ca să fie ființă și societate de consum. Nici ca să fie călău sau victimă.
  Ce înseamnă să fii creator ? Creator însemnă să te creezi pe tine ca personalitate umană, ajutat de educatori. Să îţi creezi o familie, care are la bază dragostea, respectul, dăruirea şi relaţia dintre bărbat şi femeie, pentru a aduce prunci pe lume. Adică pentru a fi creator de viaţă. Omul trebuie să fie creatorul mediului, a unui mediu bun, nepoluat, al societății, al lumii în care trăiește. În sistemul socio-economic de evoluţie nu pot fi încheiate căsătorii între oameni de acelaşi sex pentru că aceasta înseamnă păcat, contravine credinţei creştine. Or am spus că Regele poporului român şi al României va fi Domnul nostru Iisus Christos. Omul este creator de relaţii de prietenie, de colaborare, este ca muncitor creator de unelte, de instalaţii. Este ca artist creator de opere de artă, literare, muzicale, plastice. Este ca savant şi cercetător ştiinţific creator de noi descoperiri. Şi prin întreaga sa viaţă Omul participă la creşterea, dezvoltarea, creaţia şi recreaţia şi evoluţia continuă a Sistemului socio-economic care se va afla tot timpul în stare de evoluţie, înscris pe o traiectorie evolutivă.
  Sistemul național socio-economic de evoluție este un Organism viu şi unitar, așa cum este Organsinul uman, în care noi, oamenii suntem celulele sale. În care subsistemele sale conlucrează, comunică, sunt intercondiționate, intro-deschise între ele. De ce Sistemul socio-economic românesc în epoca Ceaușescu a putut să construiască mii de întreprinderi, de uzine și de combinate ? Pentru că Sistemul socio-economic era un Sistem unitar, un Organism unitar, în care componentele sale erau intercondiționate, interconectate. Când un Sistem economic este un Sistem unitar cu adevărat și funcționează ca atare, el are randamentul și eficiența cea mai mare. De ce după 1990 Sistemul socio-economic capitalist românesc nu a mai construit nimic, nu este în stare să construiască nici o autostradă, ba mai mult, a pierdut mai toate unitățile sale economice ? Pentru că el a fost dezmembrat de Investitorii externi, de privatizările trădătoare, în care au luat fiecare câte o bucată, și l-au făcut ferfeniță. A mai rămas din el doar o zdreanță care aparține la zeci de multinaționale, chipurile la zeci de patroni, care nu sunt români. De aceea acum Economia românească, zdrențuită și distrusă, trebuie adunată, integrata, refăcută într-un Sistem unitar şi funcțional. Trebuie să redevină din nou Organismul socio-economic unitar care a fost în perioada comunistă. Asta nu înseamnă că ne întoarcem la comunism. Ci că dacă vrem să construim Sistemul socio-economic evolutiv național acesta nu poate să fi o economie zdrențuită, făcută ferfeniță, ale cărei petice aparțin altor proprietari. Ci el trebuie să redevină un Organism unitar centrat pe popor și pe națiune. Nemaifiind un Sistem unitar ci o Economie ferfeniță aceasta este total ineficientă, își produce singură involuția, dispariția. Doctrina Organicist evolutivă a națiunilor combate Teoria Marilor Asasini economici care spun că Popoarele, Națiunile și Statul sunt forme învechite și ca atare ele trebuie să dispară. Să dispară ca să pună mâna Marii Asasini economici, Multinaționalele pe resursele națiunilor, ca să le distrugă Economiile, să le jefuiască resursele şi să înrobească popoarele, așa cum s-a întâmplat cu poporul român după 1990. Dimpotrivă popoarele, națiunile și statul sunt forme de organizare care le ajută să exist și să funcționeze, să se dezvolte și să evolueze. Numai că în Sistemul socio-economic de evoluție Statul, care va fi unul evolutiv educațional, va fi un Stat autentic, va fi Creierul Organismului naționale, care are grijă de toți oamenii săi în mod egal. Le asigură tuturor condiții de viață și de creație optime pentru a crea cât mai mult, pentru a participa deci cât mai mult la dezvoltarea și evoluția Sistemului socio-economi de evoluție.
  IDEOLOGIA DOCTRINEI ORGANICIST EVOLUTIVE care să la baza Sistemului socio-economic de evoluție. Așa după cum vedem Ideologia nu dispare, ea va exista și va fi o Ideologie sinceră, adevărată, care îl va motiva și îi va orienta pe Om și Societatea umană în viață. Ideologie emanată de către Doctrina Organicist evolutivă și care stă la baza ei este Ideologia Dezvoltării și a Evoluției, a Creației unui Om mai bun, superior, al unei societăți evoluate, în cadrul Sistemului socio-economic de evoluție. În care oamenii viitorului vor fi mult mai fericiți. Aceasta fiind singura și cea mai bună Cale pe care poate să meargă în viitor Societatea umană și Omenirea. Calea pe care ne găsim acum înseamnă boală, nefericire, nedreptate, sărăcie, înapoiere, violență, condamnare la dispariție.
  Sistemul socio-economic evolutiv național este asemenea unei Mari Uzine, care le dă de lucru tuturor oamenilor, și care integrează în ea toate celelalte întreprinderi, Laboratoare (pentru că multe din Întreprinderile viitorului vor fi Laboratoare de cercetare, în care vor lucra viitorii muncitori, viitoarea clasă socială, cercetătorii științifici), Activități umane. Fiind o Mare Uzină (nepoluantă) va putea fi cibernetizat, condus de computere de mare putere, care vor dirija Economia României pe direcţia cea mai bună așa cum un pilot automat dirijează un avion. De altfel acesta este viitorul Economiilor naționale, vor fi Organisme naționale evolutive, educaționale, care vor fi cibernetizate.
  Dacă ne va întreba cineva, bine dar dacă procesele de automatizare și cibernetizare vor fi atât de avansate încât peste trei sferturi din Sistemul socio-economic evolutiv va fi cibernetizat, atunci nu vor exista foarte mulți șomeri ? Nu. Nu vor exista șomeri de loc pentru că Programul de lucru în întreprinderi nu va mai fi de 8 ore, ci de 4 ore, în restul timpului Omul va învăța, sau va călători, va face sport, sau se va relaxa. Însă pentru că Economia evolutivă pune un mare accent pe cercetare, pe creație, pe dezvoltarea și fructificarea talentului, a vocației, în Sistemul socio-economic al viitorului oamenii vor munci de plăcere și 8 și 12 ore pe zi. Pentru că aşa vor dori ei, nu pentru că li se imune. Iar asta va face ca viața omului să fie mult mai frumoasă, fapt care va face ca omul să fie fericit și să se realizeze plenar ca personalitate umană.
  Dar Sistemul socio-economic de evoluție este și o Mare Școală. În sistemul socio-economic al viitorului care va fi foarte performant, oamenii și Societatea trebuie să aibă un Nivel educațional foarte ridicat. În sistemul socio-economic capitalist, unde banul este valoarea supremă, nimeni nu are nevoie de cultură, de oameni educați, cultivați, ci de oameni-sclavi care să producă mulți bani, cât mai muți bani, pentru el și pentru capitalist. Sistemul socio-economic evolutiv va trebuie să aibă un Nivel educațional înalt, nu pentru că așa vrem noi, ci pentru că sistemul nu funcționează, nu este eficient dacă oamenii nu au uni nivel educațional înalt. Nivel educațional înalt înseamnă multe cunoștințe în unul sau în unele domenii, o cultură generală profundă și vastă, căci ea îi permite cercetătorului, creatorului să realizeze conexiuni între informații în procesul rezolvării unei întrebări, al unei enigme, al unei mari descoperiri. Dar asta nu înseamnă încă a avea un Nivel educațional ridicat. A avea un nivel educațional ridicat înseamnă a fi un om moral, a avea o înaltă conștiință. A fi conștient că noi am venit pe lume ca să facem bine semenilor noștri și pentru a dărui iubire. Şi pentru a fi creatori. Aceasta este Misiunea noastră pe pământ. Și nu pentru a fi șefi, nici supuși, milionari, sau miliardari (de altfel în accepția pe care o au azi, în viitor banii își vor pierde însemnătatea. Nu vor dispare, dar vor fi doar un instrument economic de măsură).
  A avea un nivel educațional ridicat înseamnă a avea un nivel de conştiinţă, spiritual înalt, a fi o ființă evoluată. Sistemul socio-economic de evoluție prin noosfera informațională și culturală în care trăiesc oamenii va fi un Factor educațional și cultural foarte puternic. Cu alte cuvinte lumea de mâine pe care o aduce cu el Sistemul socio-economic de evoluție va fi o lume mult mai bună, mai umană, o altă lume, pentru că trecând pe următorul Nivel de evoluție omul și Societatea umană evoluând vor fi mai buni şi morali din toate punctele de vedere. Aceasta înseamnă deci Nivel educațional înalt, Nivelul educațional fiind un Indice complex, sinteza mai multor indici, o parte din ei numiți mai sus…Nivelul educaţional al unei Societăţi naţionale şi al unui Sistem socio-economic de evoluţie măsoară gradul, nivel de evoluţie al Sistemului. Şi pentru că suntem la capitolul Şcoală şi Nivel educaţional vom spune că în Sistemul socio-economic naţional de evoluţie Puşcăria ca Instituţie, aşa cum o cunoaştem astăzi, va dispare. În primul rând pentru că Societatea având un nivel educaţional ridicat, oamenii care produc dezordine, care încalcă legea vor fi foarte puţini sau deloc. Şi dacă totuşi există asemenea indivizi umani, tocmai pentru că Sistemul socio-economic de evoluţie este unul educaţional, în locul Închisorii va exista o modalitate educaţională de recuperare a oamenilor. Ne gândim la un fel de colonie de educaţie şi muncă, în care oamenii se vor educa ei singuri. Vor fi educaţi, dar vor fi ajutaţi să se educe chiar ei. Şi bineînţeles că vor munci, este vorba de educaţia şi terapia prin muncă..
  Dar Sistemul socio-economic național este o Mare Uzină, o Mare Școală, dar și o Mare Casă. Pentru că le asigură tuturor oamenilor condiții de viață și de creație bune. Nu le asigură oamenilor luxul, oamenii nu vor fi ființe de consum, trăind într-o societate de consum. Dar nici nu vor fi săraci și nu vor trăi în sărăcie cum trăiesc o mare parte din cei care trăiesc azi în țările dezvoltate. Nu mai vorbim de România şi nu mai vorbim de țările sărace. În toate cazurile Omul viitorului va trăi mult mai bine, mai înțelept, mai frumos, mai sănătos, mai creativ și mai mult. Pentru că lumea de mâine trebuie să fie mai umană (dacă nu va fi ne vom prăbuși, mai mult de jumătate ne-am prăbușit), și fiind mai umană omul va putea să contribuie cu atât mai mult la progresul și evoluția societății. Altfel spus ființa umană, celula Organismului naţional, lucrează pentru a contribui cât mai mult la „hrănirea”, la dezvoltarea și evoluția Sistemului socio-economic, iar Sistemul la rândul lui îi creează celulei toate condițiile ca să creeze cât mai mult.
  Însă Sistemul socio-economic de evoluție este și o navă, o mare rachetă în care suntem îmbarcați ca să urcăm prin timp, să urcăm pe următorul nivel de evoluție, când vom fi în afara pericolului de a dispărea. Dacă nu vom dispărea până atunci. Cititorii au înțeles că Sistemul socio-economic de evoluție nu înseamnă doar progres tehnologic și științific, ci înseamnă un salt în evoluție noastră morală, educaţională, spirituală, biologică, o dezvoltare a nivelului Conștiinței umane. Când Omul datorită nivelului educațional și de conștiință ridicat, nu va mai fi omul mic, meschin, perfid, parvenit, mafiot, invidios de azi, pentru care este nevoie de justiție, de poliție și de închisori. Ci va fi un om moral, care datorită nivelului ridicat de înțelegere a menirii lui pe pământ, va fi conștient că noi am fost trimiși pe pământ pentru a face bine semenilor noștri și pentru a dărui iubire. Omul viitorului, al Sistemului socio-economic de evoluție, ori va fi acest om de care vorbim noi, adică Omul ori va evolua educațional și spiritual, ori ne vom prăbuși ca societate și civilizație. Sistemul socio-economic de evoluție creează în societate un nivel educațional ridicat, Nivel care la rândul lui susține și ajută Sistemul să evolueze. Și când, poate, datorită evoluției Omul și Societatea fiind mult mai umani, având o Conștiință evoluată, Civilizațiile extraterestre mai evoluate decât noi vor dori să intre în contact cu noi, să comunice cu noi, și să ne ajute !
  La finalul acestui capitol vedem cum toate schimbările pe care le-am numit mai sus, ne referim la înlocuirea Sistemului socio-economic capitalist (care a transformat ființa umană, cultura, totul în consum, în comerț pentru bani, fenomen care a dus la dezumanizarea omului și a societății. Fenomen pe care îl vedem atât de bine acum în perioada post comunistă) cu Sistemul socio-economic de evoluție, la înlocuirea subsistemului de decizie și control din Sistemul socio-economic capitalist, format din sistemul pluripartidist bazat pe alegeri libere, parlament și guvern, așa cum le cunoaștem acum, rezultate în urma alegerilor, cu un alt Subsistem de decizie și control care are la bază o altă filozofie despre om. Bazat pe existența celor două „Parlamente”, Sfatului Mare al Țării și Sfatul Mic al Țării, Rege avându-l pe Iisus Christos, Conductorul fiind numai Domn al României, Statul fiind un stat evolutiv și educațional, a cărui funcție, sarcină principală este construirea Sistemului socio-economic de evoluție.

  CELE TREI STĂRI ALE UNUI SISTEM. CE ESTE REFORMA AUTENTICĂ ȘI REVOLUȚIA AUTENTICĂ A UNUI SISTEM SOCIO-ECONOMIC NAȚIONAL . ȘI A CIVILIZAȚIEI UMANE

  Nu știm dacă cititorii, românii care citesc această carte au înțeles că atunci când România va ieși din situația de colaps, de Colonie, de piață de desfacere, din Situația de Victimă a Asasinilor economici din exterior și din interior, situație în care ne găsim de 27 de ani, și vom trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, se va întâmpla unul dintre cele mai mari și mai benefice evenimente din istoria milenară a poporului daco-român.
  Așa după cum știm un Sistem socio-economic național are numai trei stări, el se găsește în numai și în numai trei stări :
  Starea de evoluție, care este cea mai bună, când indicatorii Sistemului cresc pe o perioadă de timp, iar sistemul se deplasează pe o traiectorie evolutivă.
  Starea de stagnare, când indicatorii principali ai Sistemul socio-economic stagnează iar sistemul se deplasează pe o linie orizontală. Este o stare negativă, cu mult mai proastă decât starea evolutivă, și,
  starea de involuție, în care indicatorii Sistemului socio-economic involuează, iar sistemul se deplasează pe o traiectorie involutivă. Este starea cea mai proastă și periculoasă…Dacă Sistemul aflat în această stare involuează o perioadă mai mare de timp, și în involuție el depășește o limită inferioară, sistemul se distruge, se prăbușește. Este cazul Sistemului socio-economic românesc care devenind Victima celui mai Mare Război Mascat invizibil din istoria noastră, fiind introdus pe o linie de evoluție negativă, și într-o Macro-situație distructivă și autodistructivă a tot involuat 27 de ani. Limita aceea inferioară când Sistemul românesc (dar şi cel al Uniunii Europene) se poate prăbuși nu este departe. Așa cum spuneam, din 1990 încoace Sistemul socio-economic capitalist românesc a regresat atât de mult încât acum ne găsim în situația în care era România în anii 1950.
  Aflat în această situație de involuție Organismul național românesc ar trebui să fie redresat, să iasă de pe traiectoria involutivă și să intre pe o traiectorie evolutivă. Guvernele care s-au succedat la Conducerea României nu au făcut lucrul acesta pentru că nu ştiau, nu știu, se află în Situația de Minus informație, iar națiunea română, poporul român, cu Guvernele, cu Parlamentul, cu Academia, cu Universitățile cu tot, se află în Situația de Fenomen Minus informație. Nu dețin informația, știința, cunoștințele care ne-ar ajuta să scoatem Sistemul socio-economic românesc de pe traiectoria involutivă și să-l plasăm pe o traiectorie evolutivă.
  Dar nu numai Guvernele, Academia, Instituțiile, Economiștii, Sociologii etc din România nu știu cum să scoată Sistemul socio-economic românesc, aflat în criză de pe traiectoria involutivă și să-l plaseze pe o traiectorie evolutivă, ci toate guvernele din lume. Pentru că Ştiința, Economia, Sociologia, Pedagogia nu au descoperit lucrul acesta, Soluţia prin care ar putea ieşi din criză..
  Înainte de 1989 Sistemele socio-economice ale Țărilor occidentale se scufundau în criză, și cum au ieșit din criză ?, distrugând economiile Țărilor din Est, pentru a le transforma în colonii și în Piețe de desfacere pentru ele. Ieșind astfel din Criză. Când a venit la putere în anul 1986 în Uniunea Sovietică, URSS era în criză, la fel și Țările din Estul Europei, aflate în Lagărul socialist. Dar şi Ţările occidentale dezvoltate erau în criză. (Bine că acum se află într-o criză şi mai profundă) Gorbaciov a vrut (de fapt planul a fost altul, credem) să scoată URSS din criză, prin reformele concepute de el, numite Perestroika și Glasnost. A făcut schimbările preconizate de el, adică reformele Perestroika și Glasnostul, și care a fost rezultatul ? URSS s-a prăbușit și mai mult, până când s-a autodistrus.

  CE ESTE REFORMA AUTENTICĂ, PSEUDO-REFORMA ŞI ANTIREFORMA ?

  CE VEDEM ? Pentru că Știința nu a descoperit Reforma autentică (în Economie, în Știință, reforma Sistemelor socio-economic) atât Occidentul cât și Gorbaciov au bâjbâit, au făcut ceea ce au crezut ei, ceea ce li s-a părut lor a fi o reformă. Dar această reforma aplicată în practică în loc să scoată Sistemul din involuție l-a adâncit și mai mult. Pentru că aceasta nu este o Reformă autentică ci o Pseudo-reformă. La fel s-a întâmplat și în România, în educație, în economie, în cultură, în sănătate, etc au fost introduse schimbări despre care s-a spus că sunt reforme. Vai, dar aceste reforme făcute în România după 1990, fiind pseudo-reforme au distrus și mai mult Sistemul de învățământ, Cultura, Sănătatea…Reforma autentică a fost descoperită în cadrul Biroului de viitorologie prin anii 1990-91. Și ea se definește așa: Atunci când un Sistem socio-economic național, sau un Subsistem al acestuia, cum este Sistemul național de învățământ, se află în stare de stagnare sau de involuție (acestea fiind stări de criză) în Sistemul aflat în stare de criză se introduce un sistem de schimbări, pe o perioadă oprimă de timp, care are ca efect scoaterea din starea de stagnare sau de involuție a sistemului și plasarea lui pe o stare de evoluție.
  Dacă schimbările introduse în sistemul aflat în criză nu îl scot din starea de involuţie şi nu îl introduc în starea de evoluție aceea este o pseudoreformă. De exemplu: în învățământul românesc s-au făcut după 1989 multe de reforme, am avut ministru și reforma, și ce au făcut aceste reforme? Pentru că au fost pseudoreforme, făcute după ureche de miniștri inconștienți că distrug Învățământul românesc, pseudoreformele lor au dus la involuția și mai mult a Școlii românești. Așadar aceasta este Pseudoreforma în Economie, în educație, în cultură, în toate domeniile. Acum ce este Anti-reforma ? Ei bine, dacă pseudo-reforma este făcută din neștiință, din prostie, din lipsă de informație, Anti-reforma, deși pare a fi o reformă, ea este gândită și făcută cu intenția de a distruge și mai mult Sistemul. Este Altfel spus o metodă a Războiului mascat invizibil. După 1989 Uniunea Europeană ne-au cerut să facem reforme, dar de fapt ce ne-au cerut ei să facem erau metode mascate, dar foarte subtile, gândite ca să distrugă Sistemul. Antireforma, ca și Pseudo reforma sunt metode al Războiului mascat invizibil.
  Ei bine, în concluzie, după 1990 în România trebuiau făcute reforme autentice, și atunci Sistemul românesc ar fi ieșit din criză și s-ar fi înscris pe o traiectorie evolutivă. Din păcate cei care s-au aflat la conducerea României au făcut numai pseudo-reforme și antireforme.

  CE ESTE REVOLUŢIA AUTENTICĂ, PSEUDO-REVOLUŢIA,
  DAR ANTI-REVOLUŢIA ?

  Acum ce este revoluția autentică ? Așa după cum știm în timpul comunismului am numit Lovitura de stat de la 23 august 1944 revoluție, „Revoluția de eliberare antiburgheză și antifascistă”, se numea. Iar în decembrie 1989, am numit evenimentele care l-au răsturnat pe Ceaușescu și au distrus Statul român tot revoluție, când în realitate ele a fost un război hibrid americano-sovietic-maghiar prin care Gorbaciov și Marii Asasini Economici, Marii Bancheri internaționali au urmărit distrugerea Statului român, pentru a pune mâna apoi pe România, pe economia și pe resursele noastre. Ceea ce s-a întâmplat. Pentru că aceste evenimente, cel de la 23 august 1944 și de la 22 decembrie 1989 au avut efectele inverse ale unei revoluții autentice, noi le-am numit Pseudo-revoluții și Anti-revoluții. Pentru că ele, amândouă aceste evenimente, au produs efecte negative în Sistemul socio-economic românesc, în istoria noastră, făcând ca Sistemul să involueze…Datorită loviturii de stat de la 23 august 1944 Armata română, bogățiile, poporul român au fost predate fără nici un document lui Stalin, Țara a fost jefuită 20 de ani, și sute de mii de români au ajuns nevinovați în pușcăriile comuniste. După războiul americano-sovietic-maghiar din decembrie 1989 prilej cu care a fost asasinat Conductorul țării și statul român, România s-a prăbușit totalmente fiind astăzi o țară jefuită, distrusă, foarte aproape de a dispărea.
  Bine, dar ce este aceea o revoluție autentică ? O revoluție autentică s-ar fi putut face după căderea lui Ceaușescu numai că nu s-a vrut. Cei care au fost în spatele Evenimentelor din decembrie, adică Marii Bancheri internaționali şi Moscova, nu au urmărit în nici un caz eliberarea românilor de sub dictatura ceaușistă, ci acapararea Țării, distrugerea economiei ei și transformarea României în piață de desfacere și colonie.
  În același timp însă chiar dacă la putere în decembrie 1989, sau în ianuarie, sau cu prilejul alegerilor de la 20 mai 1990, ar fi venit la Putere Partidele istorice, (care nu sunt deloc patriotice, ci Grupuri de interese, așa cum au fost dintotdeauna, incapabile să-i propună Țării o idee, o soluție bună. De-a lungul istoriei aceste partide i-au făcut României mult mai mult rău decât bine !) ele nu ar fi știut, şi deci nu ar fi putut să facă adevărata Revoluție de care avea nevoie Sistemul socio-economic românesc. Ele nu ar fi putut să facă nimic pentru România, pentru că o dată trecută de la socialism al capitalism, introdusă pe o Linie de evoluție negativă și într-o Macro-situație distructivă și autodistructivă procesul de distrugere al României ar fi continuat. Pentru că atât Conducerea Țării (chiar dacă era bine intenționată, să presupunem) se găsea în Situația de Minus informație și habar nu avea ce trebuie să facă pentru a scoate Organismul național românesc de pe traiectoria involutivă pentru a-l introduce pe o traiectorie evolutivă. Așa cum Ministerul Educației cu toţi Miniştri lui, tot datorită Situației de Minus informație, habar nu are ce schimbări trebuie să facă, ce decizii să ia pentru a scoate Învățământul românesc din criză, din starea de involuție. Același lucru se întâmplă în toată lumea cu Sistemele de învățământ național care sunt în criză. Și fiind în Situația de Minus informație Ministerele Învățământul bâjbâie, merg din eroare în eroare, prin încercare.
  Așadar ce este aceea o Revoluție autentică, singura modalitate prin care ar putea fi salvată în acest moment România ? Şi prin care s-ar putea salva şi Uniunea Europeană şi Rusia şi China, şi toate Ţările, care se află cu toate în criză. Dacă în 1990 ar fi venit la Putere o Grupare de patrioți pașoptiști, care ar fi știut ce este aceea o Revoluție autentică și cum se face ea, și ar fi introdus în Sistemul socio-economic un sistem de schimbări care ar fi făcut ca Sistemul socio-economic românesc să iasă din starea de involuție și să intre în starea de evoluție, aceasta ar fi fost o Reformă adevărată, dar s-ar putea să fi fost şi o Revoluţie adevărată. Așadar atunci când într-un Sistem socio-economic care se află în stare de stagnare sau de involuție, într-o criză gravă, introducem un sistem de schimbări profunde, radicale, pe o perioadă optimă de timp care scot sistemul din starea de involuție și îl introduc într-o stare de evoluție, urmând ca peste un timp sistemul să urce pe următorul nivel de evoluție aceea este o revoluție autentică. Așadar revoluție autentică presupune 1. Introducerea în Sistemul spoio-economic a unui sistem de schimbări structurale, majore, profunde, (nu superficiale) care să scoată sistemul din starea de involuție și să-l introducă în starea de evoluție, și 2. Starea de evoluție în care va exista sistemul va face ca acesta să facă un salt în evoluție, să urce pe următorul nivel de evoluție. Fără urcarea pe un nivel superior de evoluţie a Sistemului aceea nu este o revoluţie autentică, ci doar o reformă autentică.
  De aceea lovituri de stat de la noi, care au fost numite revoluție, și anume „revoluția din februarie 1866”, care l-a răsturnat pe Al I Cuza, lovitura de stat care l-a răsturnat pe Ion Antonescu și „revoluția” din decembrie 1989 care l-a răsturnat pe Ceauşescu, sau „marea revoluție” din Rusia din anul 1917, au fost doar revoluții propagandistice pentru proști, termenul fiind utilizat de noua Putere care s-a instalat în locul vechii puteri, pentru a părea în ochii oamenilor o revoluţie. Acestea au fost pseudorevoluții pentru că nu au făcut ca Sistemul socio-economic să evolueze. Chiar dacă asemenea pseudorevoluții se petrec prin revolte populare, prin violențe sociale care se lasă cu vărsări de sânge, nu aceasta este caracteristica unei revoluții. Revoluție are menirea de a scoate un Sistem socio-economic din starea de involuție, de a-l introduce în starea de evoluție care îl va plasa pe un nivel superior de evoluție. De aceea revoluția franceză de al 1878 și revoluțiile din Europa de la 1848 au fost revoluții adevărate, pentru că au produs, este adevărat prin violență, (pentru că nu s-a putut altfel) schimbări care au plasat în perioada următoare sistemul pe o traiectorie de evoluție. Și asta pentru că au descătușat forțele creatoare din sistem. O asemenea revoluție autentică ar trebui să se petreacă în mod pașnic în România, care să scoată Sistemul socio-economic național aflat în involuție și să-l plaseze pe o traiectorie evolutivă. După care va urma saltul, trecerea Sistemului românesc pe un nou nivel de evoluție. Revoluția aceasta, pe care o preconizăm noi, se va face în mod pașnic, pe calea alegerilor, în urma unui referendum.
  O asemenea revoluție ar trebui să se petreacă în toate Țările capitaliste, pentru că sistemele socio-economice capitaliste nu produc în nici un caz evoluție, ci doar stagnare și involuție. Nu ați văzut, de când România a trecut în 1990 la Sistemul socio-economic capitalist, Sistemul românesc a tot involuat, astfel că regresând foarte mult am ajuns la nivelul anului 1950. Or acum dacă vom trece în România la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, care produce în primul rând evoluție, își produce propria sa evoluție – este primul Sistem socio-economic din istoria care produce evoluție și educație în primul rând – noi nu facem altceva decât să realizăm prima revoluție autentică şi pașnică din istorie. Fără nici o violență, fără nici o vărsare de sânge, fără nici o înjurătură.

  REALIZAREA REVOLUŢIEI AUTENTICE ÎN ROMÂNIA – CARE ÎNSEAMNĂ TRECEREA LA CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE ROMÂNESC – NE-AR AJUTA SĂ REZOLVĂM O DATĂ PENTRU TOTDEAUNA PROBLEMA ROMÂNEASCĂ.

  Așadar România urmează să iasă din starea de involuție – în care a fost introdusă în mod mascat și programat de Marii Asasini economici, când a devenit victima Războiului mascat invizibil declanșat de aceștia cu sprijinul cozilor de topor din țară în decembrie 1989,- printr-o Revoluție autentică şi paşnică. Or în cazul nostru, al României, trecerea de la Sistemului socio-economic capitalist românesc la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, nu înseamnă altceva decât a face o Revoluție autentică. În această etapă istorică în care ne aflăm acum, când toate Țările capitaliste se află în criză și lumea este total bulversată neștiind încotro ne îndreptăm ca Societate umană și ca Civilizație umană, trecerea Țărilor la construirea Sistemului socio-economic de evoluție care le-ar scoate din criză și le-ar plasa pe o traiectorie evolutivă ar fi cea mai Mare Revoluția a lor din istorie. Și singura modalitate prin care Societățile naționale se pot salva în istorie. Afirmația este valabilă pentru toate Sistemele socio-economice capitaliste care ar urma să treacă la construirea Sistemului socio-economic de evoluție. Valul acesta de Revoluții autentice în cazul în care s-ar face pe parcursul a un deceniu sau două decenii ar scoate Civilizația umană din criză și ar plasa-o pe un nivel superior de evoluție. Fapt care ar însemna salvarea Civilizației umane. Așadar, ca să ne fie clar, o Revoluție autentică în această perioadă istorică înseamnă trecerea Sistemului socio-economic capitalist, a Sistemelor socio-economice capitaliste, la construirea Sistemelor socio-economice de evoluție. Aceste revoluţii ar urca Sistemele socio-economice naţionale pe nivelul de evoluţie următor, când posibilităţile omului de a cunoaște realitatea, universul, de a-şi rezolva problemele, de a-și crea condiții propice de viață, de a coloniza sistemul solar, de a eradica multe din bolile pe care le cunoaștem azi și de a-și prelungi vârsta medie dincolo de 200 de ani, ar fi mult mai mari..
  Dacă Revoluția franceză de la 1789 și revoluțiile din țările europene de la 1848, printre care și din Țările Române, au produs schimbări mari în Sistemele socio-economice feudale din vremea aceea, schimbări care au descătușat forțele progresiste și au făcut ca Sistemele socio-economice să treacă de pe nivelul de evoluție istorică denumit feudalism în nivelul superior, capitalismul, fapt care a făcut ca Societatea umană să progreseze, acum Revoluțiile care se vor face prin trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluție vor face lumea să se schimbe în bine într-un mod pe care nici nu putem să ni-l imaginăm, iar Societatea umană să urce pe următorul nivel de evoluție.
  În cazul în care cu ajutorul Domnului, acum că am descoperit Calea prin care se poate salva poporul român în istorie – prin trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, adică printr-o Revoluție autentică – vom trece cu adevărat la construirea Sistemului socio-economic de evoluție românesc, aceasta va însemna totodată și rezolvarea Problemei românești

  PRECONIZĂM, ANTICIPĂM URMĂTORUL SCENARIU VIITORIST

  Ţările dezvoltate, Marii Bancheri internaţional, multinaţionalele nu vor lăsa să le scape din mână Societăţile naţionale, aşa cum sunt România, Bulgaria, Grecia etc, pe care prin intermediul sistemului socio-economic capitalist le exploatează bine pentru a-şi mări Capitalul. Societăţile naţionale, în primul rând cele din Ţările dezvoltate, care sunt demult în criză şi-au dat însă seama că partidele politice şi Sistemul socio-economic nu le mai rezolvă problemele, nu le mai realizează aspiraţiile, nu mai răspund aşteptărilor lor. Aşa cum s-a văzut la Alegerile din Franţa, din mai 2017, când francezii nu au mai votat partidele tradiţionale, de stânga şi de dreapta, văzând că acestea sunt erodate, compromise şi că nu mai sunt capabile să propună soluţii pentru dezvoltarea Societăţii. Și tocmai de aceea s-au îndreptat către alte partide. Altfel spus societățile occidentale sunt în căutarea altor partide care ar putea să vină cu soluții noi. Care pot să înnoiască societatea, să propună căi și soluţii care să rezolve problemele cu care se confruntă societatea, care să le satisfacă oamenilor aşteptările. De aceea Preşedintele ales al Franţei, dl Macron, în căutarea altei căi, a spus că el nu este nici de stânga nici de dreapta, pentru că şi dreapta şi stânga sunt erodate, compromise…
  Că societăţile capitaliste se confruntă cu o criză generală profundă (economică, morală, culturală, educaţională,a valorilor, ecologică, etc), cu o scădere drastică a nivelului de trai, că oamenii s-au săturat de criza economic prelungită, şi a ţării lor şi a Uniunii Europene, că nu se întrevede nici o ieşire din această situaţie, că doresc o altă cale pentru societatea în care trăiesc decât cea pe care le-o oferă actualele partide politice care vin la guvernare, se ştie…Că acest sistem economic capitalist nu le mai oferă oamenilor nici satisfacerea nevoilor şi a aspiraţiilor lor şi nici o nouă perspectivă. Că este nevoie de un nou Tip de Sistem socio-economic care să fie capabil să le rezolve problemele, să satisfacă nevoile societăţii şi aspiraţiile oamenilor şi să le dea încredere în viitor. Or sistemele socio-economic capitaliste – din cauza cărora Europa este în criză, şi din cauza cărora se poate chiar scufunda – sunt, cum spuneam, demult perimate, învechite, produc mai multe efecte negative decât pozitive. De aceea va veni momentul când societăţile vor cere ele însele ca acest Sistem socio-economic capitalist, bazat pe sistemul pluripartidist să fie abolit. Şi să se treacă la un alt Sistem socio-economic naţional. Numai că partidele politice din Occident, de oriunde, şi nici oamenii de cultură şi de ştiinţă din această perioadă istorică foarte gravă, nu cunosc, datorită Situaţiei Minus informaţie, care este acest Sistem socio-economic care poate rezolva problemele societăţilor naţionale şi în perspectivă problemele, nevoile şi aşteptările Civilizaţiei umane.
  Ei, bine, s-a întâmplat ca Dumnezeu să aleagă România în care a apărut Descoperirea, Soluţia prin care Societăţile naţionale aflate în criză (adică în stare de involuţie şi de stagnare), pe o Linie de evoluţie negativă, într-o Macro-situaţie negativă, distructivă şi autodistructivă, și în starea de Fundătură istorică pot să iasă din criză. În această situaţie se găseşte România, dar şi Uniunea Europeană, şi Statele Unite, și multe alte Țări. Adică se găsesc într-o Macro-situaţie Capcană-Malaxor în care Sistemul se autodistruge şi nu se întrevede nici o ieşire. Acum în SUA, după ce a ieşit Trump câştigător, este o luptă pentru putere extraordinară, care nu a mai existat în istoria Statelor Unite. Şi care poate să ducă în viitor la haos, la o criză cu care Statele Unite nu s-au mai confruntat niciodată. Şi asta tocmai pentru că Sistemul socio-economic american era în criză, iar vechea Conducere reprezentată de doamna Clinton, dacă ar fi venit la Putere (pentru că nu avea soluţii de ieşire din criză) ar fi agravat şi mai mult situaţia SUA. Aflat în această situaţie electoratul american a ştiut că este nevoie de o altă cale, şi această nouă cale (deşi după părerea noastră nu este cea mai bună, este o situaţia în care SUA bâjbâie, şi asta datorită Situaţiei şi Fenomenului de Minus informaţie) le-a oferit-o Preşedintele Trump. În această situaţie se găseşte şi România (şi Grecia, şi Franţa etc). După 27 de ani vedem că am mers pe o cale greşită, negativă, care ne-a distrus și ne-a adus în situația aceasta catastrofală, fiind conduşi de partidele politice, chipurile democratice, dar care dacă mai rămân la putere ne vor distruge de tot. Deci dacă România mai merge 10 ani pe această cale negativă, distructivă şi autodistructivă, ne prăbuşim de tot. De aceea avem nevoie de o altă Cale pe care să meargă Poporul român și România. Această Cale este şi începe cu construirea Sistemului socio-economic de evoluţie.
  Ei bine, acum ştim cum să ieşim din această Macro-situaţie negativă Fundătură istorică, Dumnezeu ne-a descoperit Calea, ne-a dăruit această Soluţie. Şi Calea pe care trebuie să mergem dacă vrem să ne salvăm ca popor şi ca naţiune în Istorie este să renunţăm imediat, în mod paşnic, în urma unui referendum naţional, la Sistemul socio-economic capitalist, adică la calea capitalistă, şi să trecem, cât mai repede, în mod civilizat, pașnic, la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie. Adică să mergem pa Calea evolutiv educaţională.

  ETAPELE TRECERII LA CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE. PAŞII CARE TREBUIE FĂCUŢI.

  Prima etapă, care s-a încheiat, credem că a fost cea a Creaţiei Doctrinei Organicist evolutive, a descoperiri Sistemului socio-economic de evoluţie, şi a conturării Modelului Revoluţiei autentice şi paşnice, (a structurii şi a etapelor ei) care nu este altceva decât procesul prin care Sistemul socio-economic românesc va trece în mod paşnic şi inteligent la Construirea Sistemului socio-economic de evoluţie în România. Sperăm să fim noi prima Ţară din istorie care trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie şi că după ce Sistemul va ieşi din starea de involuţie şi va intra în starea de evoluţie, celelalte ţări văzând progresele făcute de România, ne vor urma și ele. Această etapă a prefigurării Modelului Sistemului socio-economic de evoluție și a Modelului Revoluţiei autentice și pașnice care va scoate în istorie ţările din nivelul de evoluţie capitalist, pe care ne aflăm de câteva secole, un nivel de acum învechit, care nu mai poate face faţă problemelor pe care i le pune istoria Omului și Societăţii, a fost deja finalizată. Desigur că nu ştim acum încă totul despre Sistemul socio-economic pe care îl vom construi, despre problemele care se vor ivi pe drumul realizării acestei revoluţii, probleme şi lucruri pe care le vom afla în timp ce construim sistemul socio-economic.
  A doua etapă, care a început şi ea cu apariţia cărţilor noastre „Psihologia şi Pedagogia poporului român”. „Explicarea poporului român”, „Filozofia destinului românesc”, „Scrisori literare şi pedagogice adresat românilor pe drumul salvării României”, Manualul revoluţiei autentice şi paşnice care va salva poporul român şi România”, cartea de faţă, este etapa în care românii sunt informaţi şi iau cunoştinţă despre existenţa acestor descoperiri, a descoperiri Sistemului socio-economic, a descoperiri Reformei autentice, a descoperiri Modelului Revoluţiei autentice şi paşnice, a descoperiri Căii pe care vor trebui să meargă Sistemele socio-economice naționale, cale care va fi una evolutivă, Sistemele fiind înscrise pe o traiectorie evolutivă. Ca să realizăm lucrul acesta au trebuit făcute, aşa cum vedem, mai multe descoperiri în Ştiințele socio-umane. Pentru că fără descoperirea Sistemului socio-economic de evoluţie nu am fi putut descoperi nici Modelul Reformei autentice a Sistemelor socio-economice naţionale, şi nici Modelul Revoluţiei autentice, a trecerii Societăţii umane de la Capitalism la Evoluţionism, adică Modelul construirii Sistemului socio-economic de evoluţie. Cât mai mulţi români trebuie să ia cunoştinţă de acest Proiect de Ţară, de această Soluţie a salvării noastre în istorie, despre Calea pe care să o urmăm dacă vrem să ne salvă și să ne fie bine în istorie…Mass-media, economiştii, sociologii, SRI, CSAT, Parlamentul, Guvernul, cele care sunt şi care vor veni, întreaga intelectualitate românească trebuie să cunoască aceste descoperiri şi s Soluţia, calea propusă de noi, descoperită de noi, pe care ar trebui să meargă poporul român.
  Iar atunci când românii (sau oamenii din altă ţară) se vor convinge singuri că nu ne mai putem aştepta la nimic bun de la partidele politice care ne conduc de 27 de ani spre prăpastie, că nu mai putem merge pe această Cale capitalistă negativă, atunci ne vom convinge singuri, cu toţii, că trebuie să renunţăm la Calea aceasta pe care ne-am nenorocit, şi că trebuie să apucăm pe altă Cale. Şi când foarte mulţi români se vor convinge de lucrul acesta, pentru salvarea lor şi a copiilor lor, pe care vrem să-i aducem în ţară, ATUNCI SE VA NAŞTE UN CURENT LARG DE OPINIE CARE VA CERE LUCRUL ACESTA.
  Etapa a treia va fi desigur lupta acestei Doctrine şi a Curentului Organicist evolutiv cu forțele antiprogresiste, reacționare care vor încerca să o combată, să o împiedice de a se impune. Nu putem să facem abstracţie de Forţe retrograde care sunt foarte puternice acum, cunoscute şi necunoscute, care se vor opune acestui Curent de gândire social-politică şi filozofiei lui. Aceştia vor fi în primul rând oamenii care fac parte din Conducerea partidelor politice, care nu vor renunţa pentru nimic în lume la desfiinţarea partidelor politice şi o dată cu ele la fenomenului politic. Care a fost dintotdeauna unul politicianist. Un fenomen cancerigen, care a creat criza morală și politică în societatea românească de la Cuza încoace. Duşmanii cei mai aprigi ai acestui Curent, ai acestei Doctrine şi ai Revoluţiei autentice şi paşnice vor fi însă Marii Bancheri Internaţional, Marii Asasini Economice, structura mafiotă mondială, şi structurile mafiote naţionale. La aceştia se vor adăugă unii oameni setoși de glorie și invidioși care îşi închipuie că Proiectul lor de ţară este mai bun și vor să își impună Proiectul lor, aşa cum sunt domnul Constantin Cojocaru sau domnul Călin Georgescu. Subliniem că Ideile şi Proiectele economice (foarte vagi, dezlânate, neconturate, niște simple Idei) ale domnilor Constantin Cojocaru, Primo Laurenţiu (Mişcarea Meritocrată) şi al domnului Călin Georgescu nu au găsit aderenţă la publicul românesc în primul rând pentru că românilor nu le pasă de ţara lor, nu sunt interesaţi să le meargă bine. (deși multe din ideile acestor Proiecte erau bune). Aşa cum este posibil să nu fie interesaţi nici de proiectul nostru de Ţară, expus în cartea de faţă.
  De asemenea un mare pericol pentru Doctrina Organicist evolutivă și educațională, și totodată pentru destinul viitor al României, este ceea ce am numit noi elita negativă a României. Elitele negative mondiale. Din păcate poporul român, după al doilea Răzbi mondial, dar mai ales după anul 1990, a creat o singură Elită, elita negativă. (Asta și datorită faptului că valorile românești, Intelectualii patrioți, nu se adună să colaboreze, să lupte pentru Țara lor). Datorită patologiilor psihologiei poporul român noi, românii, nu am fost capabili să creăm o Elită pozitivă cu adevărat, aceasta însemnând o grupare de mari valori, de intelectuali patrioți care să gândească și să lucreze pentru poporul român, în favoarea României și a românilor. Și nu împotriva românilor, așa cum face de 27 de ani Elita negativă, foarte periculoasă și distructivă pe care am creat-o în acești ani ! Crearea elitei negative fiind un mod de a ne sinucide ca popor în Istorie…Poporul român din păcate urmează ca o turmă de oi partidele politice și elita negativă pe care le cunoaşte bine, pe care le-a văzut cum l-au minţit și l-au nenorocit, pe care le înjură și le blestemă toată ziua, dar pe care le votează de fiecare dată. Și asta tot datorită patologiilor și complexelor psihologiei poporului român (în primul rând datorită complexului Stockholm).
  Revenind la domnii Constantin Cojocaru, Laurențiu Primo și la dl Călin Georgescu vom spune că Soluțiile propuse de ei nu au avut aderență la români și pentru că ideile lor nu sunt aplicabile, eficiente într-un Sistem socio-economic capitalist. Care am văzut că este unul canceros, negativ, învechit, perimat, care produce efecte negative în societate şi în istorie. Şi abia în ultimul rând pentru că ideile lor nu sunt o Doctrină, adică un sistem închegat de idei, crescute din solul românesc. Nu sunt expresia simţirii şi a gândirii acestui popor. Or Doctrina Organicist evolutivă şi educaţională pe care o propunem noi este crescută, credem noi, din specificul spiritualităţii româneşti. Este o Doctrină românească. Este proiecţia, rodul simţirii şi al gândirii româneşti. Este ca o gură de aer pentru înecatul care dorește să ajungă la mal. Este ca un țipăt prin care vrem să ne salvăm.
  Oricum, o nouă Doctrină social-politică în România nu se impune uşor, cunoscând acum psihologia poporului român, patologiile și complexele psihologiei poporului român, ale românilor, care nu şi-au susţinut şi nu îşi susţin valorile, pe care le sabotează şi le distrug. Care îşi pun interesele personale deasupra intereselor sociale, care sunt înclinaţi către individualism, gândire negativă şi dezbinare. Care mai bine votează în alegeri mediocritățile și lichelele decât valorile, marile valori, și aceasta, cum spuneam, din cauza patologiiei psihologiei poporului român denumită de noi Axiofagie.
  Însă ce este foarte important este faptul că această Doctrină social politică, Doctrina Organicist evolutivă și educațională, este românească, este o expresie a simţirii şi a gândirii poporului român. Este pentru prima dată în istoria noastră când este definitivată şi fundamentate o Doctrină social-politică românească întreagă, completă. De asemenea în ce ne mai punem noi speranța este faptul că în această perioadă cruntă, de batjocură și distrugere a poporului român, o asemenea Doctrină este absolut necesară pentru poporul român. Ca o gură de aer pentru un înecat. Este ca și cum un bolnav ar fi pe moarte și ar avea mare nevoie de medicamentul care să îl salveze. Ei bine, această Doctrină Organicist evolutivă și Sistemul socio-economic de evoluție SUNT MEDICAMENTUL SALVATOR DE CARE ARE NEVOIE POPORUL ROMÂN. De aici ar veni șansa acestei Doctrine de a se impune. De aceea zicem că poate singura șansă, este aceea că românii vor ajunge într-o situație atât de grea (de fapt ne află de 27 de ani într-o situația foarte grea și poporul român nu a reacționat în nici un fel la toate agresiunile de tot felul) încât de voie, de nevoie va accepta să meargă pe Calea aceasta propusă de noi.
  A patra etapă. Să sperăm că „Doctrina Organicist evolutivă şi Calea de salvare şi de renaştere a poporului român şi a României” pe care o preconizează această perspectivă, se vor impune. Că în ceasul al 12-lea, potrivit proverbului „Dă, Doamne, mintea românului a de pe urmă”, poporul acesta se va trezi şi va înţelege că dacă mai rămâne în letargia şi tragedia în care ne scufundăm va dispare. Şi atunci românii se vor aduna, se vor coaliza, se vor organiza de la sine, sau organizaţi de un grup paşoptist, şi se va contura, va apare în această situaţie o Mişcare românească pentru dezvoltarea şi evoluţia maximală a poporului român şi a României pe Calea construirii Sistemului socio-economic de evoluție.
  Este absolut necesar ca această Mișcare pentru dezvoltarea și evoluția maximală a României și Proiectul trecerii la construirea Sistemului socio-economic de evoluție să fie mediatizate de presă, de oamenii de cultură, de Intelectualii patrioți și să fie receptată de poporul român…
  A cincea etapă. Ca această Doctrină să devină un Curent de gândire social-politic îmbrățișat de o mare parte a societății (aceasta este premiza viabilității Doctrinei, și a reușitei ei în istorie și societate), în primul rând ea trebuie să-i convingă pe oamenii de cultură, pe oamenii de știință, pe economiști, pe sociologi, pe educatorii națiunii, mass-media care în etapa ulterioară o vor face cunoscută tuturor românilor. Or nu va fi posibil acest lucru dacă ea nu este o Doctrină realistă, de care societatea românească, poporul român, contextul acesta istoric au nevoie. Dacă ea nu va răspund necesității momentului, nevoii acestei etape istorice. Dacă nu va fi Soluția cerută de realitate, de Situația problemă tragică în care se află România. Dacă ea nu va rezolvă Problema românească. Oamenii de cultură, mass media, intelectualii importanți ai societății vor avea desigur un rol primordial, decisiv atât în aprecierea, în evaluarea acestei Doctrine (în mod practic ei vor fi cei care îi vor da okeiul,) cât și în cunoașterea de către întreaga societate a Doctrinei Organicist evolutive și educaționale. Prin recunoașterea de către Oamenii de cultură a valabilității și a valorii Doctrinei, tot ei vor fi cei care vor participa la formarea și dezvoltarea Curentului, a Mișcării social politice de gândire. Mișcare de idei care în etapa ulterioară va duce la formarea unei Grupări pașoptiste care să lucreze și să lupte pentru implementarea Doctrinei în societate și Istorie. Altfel spus, ca societatea românească să se convingă singură că aceasta este Calea de urmat și să treacă la construirea Sistemului socio-economic de evoluție. Ca această mișcare să se dezvolte ea trebuie deci ajutată să se dezvolte. Iar ca să fie aplicată în practică Gruparea pașoptistă va trebui să organizeze o structură social-politică, formată din grupuri și din organizații, având o structură piramidală, așa cum este un partid politic.
  Așadar, vorbim de două lucruri când spunem Mișcare social politică generată de Doctrina Organicist evolutivă și educațională: 1. de O Mișcare de idei, ideologică, la nivelul dezbaterii teoretice, al conștiinței publice, a mentalului colectiv și 2. de Structura socială, de o Organizație socială așa cum este un partid, dar unul adevărat, nu o grupare de interese…Mai precis spus de „Partidul Dezvoltării și Evoluției maximale a României”, sau „Mișcarea românească”, așa cum am denumit noi această Mișcare. Care va aplică în practică în mod organizat, rațional, pașnic această Doctrină. Care va construi deci în practică Sistemul socio-economic de evoluție.
  Aplecându-ne asupra ultimelor două veacuri în istorie vedem că în România au apărut numai două asemenea Mișcări social-politice și ideologice în ultimele două veacuri.
  Prima a fost Mișcarea pașoptistă, creată de Grupul de revoluționari pașoptiști, care își făcuseră studiile în străinătate, cei mai mulți dintre ei la Paris. Și care s-au întors în țară cu ideile inoculate de revoluția franceză pe care le-au aplicat în Țările lor, Moldova și Țara Românească. Este pentru prima dată în istorie când se formează o asemenea Grupare de intelectuali patrioți, care au luptat pentru binele poporului lor, acționând uniți, organizați. Mișcarea pașoptistă a fost prima revoluție autentică din Istria noastră, pentru că ea prin Programul ei, dar și prin activitatea revoluționară, practică, social-politică a Grupării pașoptiste a produs schimbări profunde în Sistemele socio-economice ale celor două Țări române, schimbări care au propulsat societatea de pe nivelul de evoluție feudal, pe cel capitalist. Revoluția gândită și preconizată de noi va ajuta Sistemul socio-economic românesc să se ridice de pe actualul nivel capitalist pe următorul nivel de evoluție, denumit de noi evoluționist. Pentru că el va produce evoluția Sistemului socio-economic românesc. Revoluția din Țările Române de la 1848 a fost înfrântă, ideile ei însă au continuat să rămână vii. Și aceiași revoluționari pașoptiști, fugiți încă din anul 1848 în străinătate ca să nu fie arestați, după 1852, dar mai ales după Războiul Crimeii, din anul 1856, când contextul geo-politic s-a îmbunătățit, s-au reîntors în țară și au luptat pentru realizarea Unirii din anul 1859. Primul pas către realizarea Marii Unirii din anul 1918.
  A doua Mișcare social-politică apărută în istoria noastră, tot în momentul în care era nevoie de o asemenea Mișcare care să aducă schimbări pozitive în Sistemul socio-economic românesc a fost Mișcarea legionară. La început fost o Mișcare de idei patriotice, născută ca reacție la partidele istorice PNL și PNȚ, la climatul de politicianism gregar, de imoralitate și la demagogia acestor partide. Care s-au dovedit în perioada interbelică ineficiente, marcate de demagogie și de politicianism. La începutul deceniului 4 al secolului trecut Mișcarea legionară a creat un climat de efervescență patriotică în țară, îndeosebi în rândul tineretului, al intelectualilor, învățători, medici profesori, dezvoltându-se foarte mult ca partid politic…În Programul ei Mișcarea lupta împotriva imoralităţii partidelor politice, a corupției, a intruziunii capitalului occidental în Economia românească, pentru un stat național care să-i ajute pe români și nu să-i apere pe străini, să nu mai fie vândut străinilor, capitalului Occidental (a se vedea ”Manifestul Revoluției naționale”, lansat în anul 1935 , de un grup de intelectuali în frunte cu Petre Țuțea) pentru a face o țară ca soarele pe cer. Din păcate cei care au ajuns în Conducerea Mișcării s-au dovedit a fi și ei bolnavi de același politicianism gregar, rudimentar, de o sete de putere criminală. Sub masca patriotismului s-a văzut setea de putere, incultura, și setea de răzbunare a celor care s-au aflat la Conducerea Mişcării. Așa se face că cei din Conducerea Mișcării au cultivat violența, s-au lăsat pradă instinctelor primare, setei de răzbunare, astfel că după ce au ajuns la guvernare în urma unei conjuncturi favorabile au comis zeci de crime. Mişcarea legionară a ajuns la putere alături de generalul Ion Antonescu pentru faptul că Iuliu Maniu și Brătienii, șefii celor două mari partide politice interbelice, invitați de Ion Antonescu să formeze Guvernul și să preia conducerea Țării au refuzat. Lași și politicianiști cum au fost din păcate nu au dat curs cererii generalului Ion Antonescu. Au refuzat pentru că așa le era lor mai ușor, și mai bine. L-au trădat pe Ion Antonescu, trădând totodată și țara. (Iuliu Maniu și Brătienii aveau să-l mai trădeze o dată pe mareșalul Ion Antonescu, arestându-l la 23 august 1944, împreună cu Regele, cu Titel Petrescu. Președintele PSDR și cu Lucrețiu Pătrășcanu). Poate că dacă liberalii și țărăniștii ar fi acceptat să formeze Guvernul cu Ion Antonescu legionarii nu ar mai fi ajuns la putere şi nu ar mai fi fost crimele făcute de legionari după ce au venit la putere. Iar Ion Antonescu neavând cu cine să formeze guvernul l-a format cu legionarii. Ceea ce avea să urmeze știm. Conducerea legionară a compromis Mișcarea legionară, a compromis patriotismul românesc, șansa ca poporul acesta să o ducă și el mai bine, sinucigându-se și terminând într-o bală de sânge. Mișcarea legionară avea să-i facă poporului român mult rău, iar cei care au venit la conducerea Țării după al doilea Război mondial n-au învățat nimic din Eșecul Mișcării. Care a fost și Eșecul perioadei interbelice și eșecul statului român și eșecul nostru ca popor, incapabil să dea oameni politici autentici… Dacă Mișcarea legionară ar fi fost condusă de un Gandhi și dacă ar fi avut în locul Căpitanului un Mare Gânditor politic, altul ar fi fost destinul ei și al nostru, al românilor.
  Despre înființarea și despre existența partidului comunist în istorie noastră nu putem să spunem că a generat un Curent de idei, o Mișcare social-politică. Dimpotrivă a generat de la început un curent de respingere al lui. A fost un partid adus la putere de tancurile sovietice prin trădarea mareșalului Ion Antonescu de niște inconștienți, care nu s-au gândit că nenorocesc o Țară pentru decenii de aici înainte. Care avea la bază o Doctrină utopică, doctrina marxistă, falsă și criminală, care a făcut foarte mult rău multor societăți naționale pe o perioadă de 70 de ani.
  „Mișcarea pentru dezvoltarea și evoluția maximală a poporului român și a României” sau „Mișcarea Românească„, așa cum am prezentat-o mai sus, este o Mișcare educațională, creștină și gandhistă. Gandhi este unul din discipolii noștri. Această Mișcare își propune să ajute Societatea națională românească să treacă în mod conştient şi pașnic la construirea Sistemului socio-economic de evoluție. Nici una din teoriile care stau la baza acestei Mișcări, care în esența ei este educațională și creștină, nu aduce atingere demnității și valorii umane. Dimpotrivă este Doctrina și Mișcarea socială care își propune să ajute Societatea omenească să evolueze. Pentru că a venit vremea ca după o istorie de suferință Omul care trăiește pe acest pământ udat cu sângele strămoșii noștri să ajungă să trăiască într-o Societate umană și educațională, în care poate să fie fericit și să se realizeze ca ființă umană.
  A șasea etapă. „Mișcare pentru dezvoltare și evoluție maximală a poporului român și a României” își propune să ajungă la Conducerea țării numai pe cale democratică, în urma unor alegeri sau a unui referendum. În momentul în care va ajunge la Conducerea țării va înființa Statul autentic românesc și va trece, împreună cu toți oamenii din această țară la construirea Sistemului socio-economic de evoluție. Fie ca Domnul să ajute popor acesta și țara aceasta să ne salvăm în istorie, să construim Sistemul socio-economic de evoluție, pentru a ajunge în câteva decenii o Națiune foarte dezvoltată, suverană, independentă, puternică, în care oamenii trăiesc fericiți și se realizează în viața ca personalități umane creatoare. Mulțumim, bunule Tată ceresc, că ne-ai inspirat și ne-ai ajutat să Terminăm această carte. Domnul fie cu noi toți ! Amin ! Fierbinte Te rugăm ocroteşte şi condu Tu Poporul român şi naţiunea română.

  2017

  În final, precizare. Aceasta este Cartea de bază a Doctrinei Organicist Evolutive și Educaționale, este Manualul după care se va realiza Revoluția autentică și pașnică în România, care va salva poporul român în istorie. Manualul revoluției autentice și pașnice care va salva România conține filozofia și rațiunea, dar și Principiile care stau la baza Revoluției autentice și pașnice, care va urca națiunile pe următorul Nivel de evoluție, Direcția și Calea pe care va trebui să meargă societatea umană. Despre Principiile care stau la baza Doctrinei organicist evolutive și a Sistemului socio-economic de evoluție, a Revoluției autentice și pașnice prin acre se va realiza Sistemul socio-economic de evoluție, ca și despre Constituția care va sta la baza Sistemului socio-economic de evoluție național, în volumul II. Fie ca Domnul să ne fi inspirat această Doctrină și această Carte, acest Manual. Fie ca Domnul să fie tot timpul cu noi, să ne conducă și să vegheze asupra noastră. Mulțumim, Doamne ! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi și în vecii vecilor, amin !

  OAMENI DE ȘTIINȚĂ ȘI DE CULTURĂ DESPRE ȘTEFAN DUMITRESCU

  „Ştefan Dumitrescu este un scriitor profund şi serios. Este din acei scriitori care dau conţinut unei epoci întregi.” ION CRIȘAN, scriitor, om de ştiinţă, 1973.

  „Ştefan Dumitrescu: În tot ceea ce faceţi şi gândiţi aveţi mai degrabă aura unui întemeietor. Cred că ar trebui să faceţi şcoală în jurul dumneavoastră, lucrând direct asupra destinelor vii prin elevii care ar putea să vă continue lucrarea, întemeind cetăţi de spirit la fel de durabile ca şi cele create la umbra măslinilor antici. Trăim vremuri prea mărunte şi interesate pecuniar ca să găsiţi o revistă deschisă imediat spre ceea ce gândiţi. Singura soluţie ar fi să vă adresaţi unei edituri ca Humanitas, care ar putea fi interesată de anvergura viziunilor dumneavoastră.”
  ION ZUBAŞCU, scriitor, Revista Expres-Magazin, nr. 4, 1993

  “Poet, prozator, dramaturg, eseist, critic literar, filozof, analist politic, omul acesta atât de cuminte, cu o expresie de copil care se miră veşnic, este una dintre cele mai ardente şi mai neliniştite conştiinţe ale veacului lui. Când românii îl vor cunoaşte cu adevărat, în toată adâncimea şi profunzimea operei lui pe Ştefan Dumitrescu, se vor mira că un scriitor de talia lui Thomas Mann, a lui Albert Camus s-a aflat, fără să-l cunoască, printre ei. La sfârşitul acestui veac, Ştefan Dumitrescu este vârful de lance al literaturii române împlântat adânc în universalitate. L-aş compara cu Mircea Eliade, dacă nu aş şti, cunoscându-i o mare parte din operă, că Ştefan Dumitrescu nu seamănă decât cu el însuşi. Francesca Pini, critic literar, coperta a IV-a a cărţii “Matca ancestrală”, 1993

  ŞTEFAN DUMITRESCU este dintre acei scriitori care vin într-o literatură cu o forţă teribilă. Cărţile pe care l-a scris acesta, fi că sunt romane, cărţi d povestiri, eseuri, piese de teatru sau volume de poezii sunt cele mai multe cutremurătoare, impresionante, dezvăluind dramatismul, durerea, adâncimea abisală a psihologiei umane, absurdul şi paradoxul condiţiei şi al naturi umane. Dar toate aceste lucrări au în adâncul lor un fior de o gingăşie, de o delicateţe, de o frumuseţe strălucitoare, aş spune. Această dimensiune a creaţiei lui se vede mai ales în literatura pentru copii, foarte bogată, pe care ne-a dat-o acest autor. Fie că este vorba despre basmele, povestirile şi volumele de poezii pentru copii. !” FRANCESCA PINI, critic literar, 1995. (text aflat pe coperta a patra a romanului „ ŞI TU VEI FI VĂZDUH”, apărut la EDITURA ANAMAROL, BUCUREŞTI, 2007)

  „Va felicit, sunteţi un mare scriitor, îmi pare nespus de bine să fi luat aşa contact cu Dv.”
  ALINA DIACONU, Scriitoare româno-argentiniană, stabilită în Argentina, 28, iulie, 2007..

  Ştefan Dumitrescu este la ora actuală unul dintre scriitorii români cu cea mai vastă şi profundă operă. Tipul scriitorului total, şi al omului total, Stefan Dumitrescu a dat romane care vor avea celebritatea romanelor lui Marquez, piese de teatru care ne vor cutremura conştiinţa veacuri de aici înainte, eseuri cu un orizont al sintezei impresionant, o “Istorie a dramaturgiei româneşti” dar şi poezii pentru copii de o gingăşie infinită. În volumul de faţă, un volum de poezie impresionant, ţipându-şi dragostea lui pentru Basarabia, dar si conştiinţa de “RANĂ” adâncă a fiinţei naţionale, Ştefan Dumitrescu ne aduce în modul cel mai dureros aminte că suntem români, că suntem o FIINŢĂ cu Simţirea şi Conştiinţa îndoliată !
  FRANCESCA PINI, lector universitar , 1994


  DL PETRE CICHIRDAN, SCRIITOR…Am citit cele două cărţi, romanul, în inspirată şi dublă ipostază, şi volumul de poezie, „Bălcescu fluturând”, şi conchid acum-înainte dea scrie recenziile-că într-adevăr, sunteţi marele scriitor vizionar şi artist pe care eu şi ideaticul popor român îl aşteptam să vină, de douăzeci şi cinci de ani! Atât de mult am preţuit aceste două cărţi, încât, romanului i-am citit şi litera, şi golul de lângă ea, iar volumului i-am răspuns, fiecărei pagini, cu o pagină-oglindă a celei din carte…dar, în care imaginea este refractată!… Domnule Ştefan Dumitrescu, unde şi când ne-am cunoscut, şi au săgetat, inimile şi conştiinţele noastre? Am incredibila şi „obraznica” senzaţie că „dvs” sunt eu!…Nu credeţi, că atunci când citeşti o carte valoroasă-genială trăieşti în fiinţa eroului care neapărat este autorul…mai mult decât trebuie?
  Petre Cichirdan, scriitor, eseist, artist plastic, sculptor, 8. 10. 2014

  STIMATE DOMNULE ŞTEFAN DUMITRESCU
  „ Deoarece aveţi o serie de elemente de noutate, sincer trebuie sa recunosc că, în acest moment, ele mă depăşesc şi încerc „pas cu pas” sa înţeleg mesajul adevărat al descoperirii d-voastră.
  Totuşi, trebuie sa înţelegeţi ca reuniunea de elemente care caracterizează descoperirea d-voastră, deşi mă depăşesc, ele mă fascinează în actuala faza şi voi continua sa descopăr elementele de forţa pe care d-voastră le stăpâniţi cu mult mai multă uşurinţa. În consecinţă, sper ca după o meditaţie mai îndelungată să pot intra în sincronism cu descoperirea d-voastră şi să continuam dialogul pentru a va susţine.”
  De aceea propun să rămânem in legătura şi pe măsura ce înţeleg cu adevărat mesajul d-voastră Va rog sa-mi permiteţi sa va contactez, prin aceasta forma moderna – emailul.
  Propun sa rămânem in contact. Cu deosebita stima,
  2001 Prof Dr. ŞTEFAN RĂGĂLIE, Directorul Institutului de Cercetări Economice al Academiei

  DL PROFESOR UNIV DR DE ECONOMIE MARIUS BĂCESCU
  Message body
  DOMNULE DUMITRESCU
  VA MARTURISESC CA ATI SCRIS O CARTE F. INTERESANTA, IN PRIMUL RAND
  PENTRU ECONOMISTI. EU AS PREFERA SA PUBLICAM CARTEA LA EDITURA
  ACADEMIEI OAMENILOR DE STIINTA. DUPA CUM BINE STITI, ACADEMIEI NOASTRE DE UN AN I S-AU RIDICAT TOATE FONDURILE DE FUNCTIONARE. IN PREZENT SUNTEM IN DIALOG CU PARLAMENTUL PENTRU A SE REVENI LA VECHEA SITUATIE. NU STIM CARE VA FI REZULTATUL FINAL. DECI NOI AVEM TOATA BUNAVOINTA, DAR NU AVEM PUTERE.
  ASA CA SINGURA SOLUTIE ESTE SA GASIM O SPONSORIZARE PENTRU PUBLICARE.
  AS FI MANDRU SA O GASIM. SA DEA DUMNEZEU. MA STRADUIESC SI EU SA GASIM. PENTRU CA AVEM NEVOIE DE MAI MULTI BANI. EU NU VREAU SA VA MINT. AL DVS. SUSTINATOR FIDEL, PROF. M. BACESCU
  2009 Prof. univ.dr. MARIUS BACESCU ASE Bucuresti
  Tel:0745927010 e-mail:mariusbacescu@gmail.com


  DL PROFESOR UNIV DR EMIL PĂUN DESPRE „PSIHOLOGIA ȘI PEDAGOGIA POPORULUI ROMÂN”
  Cartea pe care o lansezi astăzi, „Psihologia si pedagogia poporului roman”, constituie una dintre lucrările reper referitoare la identitatea poporului nostru, supusa mereu unor contaminări si presiuni care sunt pe cale sa o destructureze. Intr-o perioada frământata, când valorile, certitudinile valorice au intrat intr-un proces de anomie, lucrarea ta, in fapt întreaga ta opera reprezintă si întruchipează speranța ca acest popor poate fi salvat, intre altele, prin educație. Conceptul de „educație totala” m-a trimis cu gândul la importante concepte formulate de-a lungul timpului: grecescul „kalokagathia”, „educația negativa” a lui J. J. Rousseau si altele. Citind cărțile tale, constat, intre altele, intenția ta, neexprimata explicit, de a realiza o perspectiva pansofică (ca si Comenius) asupra lumii actuale si asupra educației ca modalitate de a schimba lucrurile, de a revaloriza sursele majore ale identității noastre etnoculturale. Intr-un fel, cărțile tale (si cea lansata astăzi) constituie si o reacție necesara la tăvălugul globalizării culturale si identitare. In multe privințe, opiniile noastre se întâlnesc. Intr-un studiu referitor la fenomenele identitare in societatea contemporană (publicat cu 10 ani in urma) afirmam;”Globalizarea culturala, așa cum se manifesta in prezent, ia forma unui „imperialism sau capitalism cultural” si, de aceea, se impune o regândire profunda a acestei evoluții care afectează, in mod evident, identitatea culturala individuala si colectiva”. Cu cat mai multe voci in aceasta direcție cu atât mai bine. Iar tu, prin lucrările tale, ești una dintre vocile cele mai puternice.
  Cu bucuria profesorului care este mândru de realizările remarcabile ale fostului sau student, te felicit si-ti urez sănătate pentru a-ti duce la capăt proiectele.
  Prof.univ.dr. Emil Păun
  Universitatea din București
  11.2015

  PUBLICATĂ AZI 11.03.2018 ȘTEFAN DUMITRESCU

 2. #2
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  1.069
  Biroul de viitorologie de la București

  STIMATE DOMNULE REDACTOR ȘEF AL NAȚIONAL GEOGRAFIC ROMÂNIA, DOMNULE CĂTĂLIN GRUIA

  Bună dimineața și o zi bună, dumneavoastră și colegilor dumneavoastră. O să intru direct în subiect.
  Sunt scriitorul Ștefan Dumitrescu, sunt membru al Uniunii Scriitorilor, și pentru că Domnul m-a ajutat să dau o operă literară de valoare sunt din bunătatea Domnului scriitor român propus pentru premiul Nobel. Nu vă scriu însă ca scriitor ci ca om de știință. Domnul mi-a dăruit de mic o sete de cunoaștere neostoită nici acum la 70 de ani. Terminând Facultatea de Filozofie din București în anul 1973, fiind eu pasionat de cercetare, de a străpunge mereu orizontul cunoașterii și de a afla ce este dincolo am înființa în anii 70 împreună cu doi prieteni, colegi, în cadrul Facultății de Filozofie un Cerc de studii viitoriste. Pe care l-am desființat repede pentru că Securitatea s-a interesat de noi. Bineînțeles că noi ne-am continuat cercetările și studiile comunicând și colaborând între noi, în toți anii până la căderea Comunismului, reușind să finalizăm mai multe Proiecte de cercetare în domeniul Științelor socio-umane, să realizăm descoperiri importante în psihologie, în sociologie, în pedagogie, în viitorologie, să scriem cărți. Cu cât ajungi mai departe pe drumul cunoașterii, al cercetării, cu atât poți să înaintezi mai ușor și mai departe. Lucrul acesta m-a ajutat să realizez descoperiri foarte importante în domeniul Științelor sociale și să fundamentez noi Științe în spațiul Științelor socio-umane..
  După căderea regimului comunist în decembrie 1989, pentru că de acum puteam să facem lucrul acesta, Grupul nostru, mic este adevărat, de cercetători în viitorologie, în Științele sociale am înființat Biroul de Viitorologie de la București. Care este un grup brainstorming, adică un grup de „nebuni frumoși ai cercetării”, pasionați de străpungerea misterelor, așa cum sunt ufologii. Nu suntem afiliați nici unei Instituție, nici unui partid, ca să ne păstrăm libertatea și obiectivitatea cercetărilor noastre. Pentru că Cercetarea cere timp, bani, pasiune, cunoștințe am fi avut și avem nevoie să fim susținuți financiar, ajutați logistic. Dar fără să ni se impună falsificarea rezultatelor cercetării noastre în favoarea unui Partid, a unei Instituții etc.
  Ca să mă cunoașteți puțin o să vă spun ce s-a scris despre subsemnatul de către unii oameni de știință, de cultură. Pentru că i-am dus la revista Magazin mai multe manuscrise, deci cercetări finalizate în cărți, care nu erau încă tipărite, dlui Ion Zubașcu, acesta a scris despre subsemnatul în revista magazin:
  „"Ştefan Dumitrescu: În tot ceea ce faceţi şi gândiţi aveţi mai degrabă aura unui întemeietor. Cred că ar trebui să faceţi şcoală în jurul dumneavoastră, lucrând direct asupra destinelor vii prin elevii care ar putea să vă continue lucrarea, întemeind cetăţi de spirit la fel de durabile ca şi cele create la umbra măslinilor antici. Trăim vremuri prea mărunte şi interesate pecuniar ca să găsiţi o revistă deschisă imediat spre ceea ce gândiţi. Singura soluţie ar fi să vă adresaţi unei edituri ca Humanitas, care ar putea fi interesată de anvergura viziunilor dumneavoastră." ION ZUBAŞCU, scriitor, Revista Magazin, nr. 4, 1993
  Iar doamna profesoară universitară Francesca Pini tot în 1993, adică acum aproape trei decenii îl descria pe Ștefan Dumitrescu astfel:
  „ “Poet, prozator, dramaturg, eseist, critic literar, filozof, analist politic, omul acesta atât de cuminte, cu o expresie de copil care se miră veşnic, este una dintre cele mai ardente şi mai neliniştite conştiinţe ale veacului lui. Când românii îl vor cunoaşte cu adevărat, în toată adâncimea şi profunzimea operei lui pe Ştefan Dumitrescu, se vor mira că un scriitor de talia lui Thomas Mann, a lui Albert Camus s-a aflat, fără să-l cunoască, printre ei. La sfârşitul acestui veac, Ştefan Dumitrescu este vârful de lance al literaturii române împlântat adânc în universalitate. L-aş compara cu Mircea Eliade, dacă nu aş şti, cunoscându-i o mare parte din operă, că Ştefan Dumitrescu nu seamănă decât cu el însuşi. Francesca Pini, Prof univ. dr, critic literar, coperta a IV-a a cărţii “Matca ancestrală”, 1993
  Domnul în generozitatea Lui mi-a dăruit și talent literar și o minte scotocitoare, însetată de cunoaștere, având vocația conexiunilor, a descoperirilor. Așa este cum au intuit cei doi oameni de cultură numiți mai sus, am reușit în acești ani să realizez câteva descoperiri mari, și să fundamentez mai multe Științe noi în aria Științelor socio-umane. Așa cum Ștefan Odobleja este părintele Ciberneticii, pentru că a fundamentat această MetaȘtiință, cu umilință vă spun că și Ștefan Dumitrescu este fondatorul mai multor științe în Aria Științelor sociale. Să le luăm pe rând:
  În domeniul Științei economiei am fundamentat noua Știință pe care am denumit-o Psiho-economia”. În această carte, „Economia secolului XXI sau Psiho-Economia”, care realizează o adevărată revoluție în domeniul Științelor economice este fundamentată noua Știință „Psiho-Economia” care duce mai departe cu două orizonturi Gândirea economică la nivel mondial. În carte este prezentat, descris Sistemul socio-economic al viitorului denumit de noi ”Sistemul socio-economic de evoluție”, care este infinit superior cele mai performante Sisteme economice de azi de pe Terra. Spre deosebire de Sistemul socio-economic capitalist care este o mașinărie uzată, învechită, perimată, care produce mai multe efecte negative decât pozitive (a se vedea ce se întâmplă în SUA, a se vedea starea jalnică a Civilizației umane, care se datorează în primul rând Sistemului socio-economic capitalist) Sistemul socio-economic de evoluția produce în primul rând dezvoltarea și evoluția Sistemului socio-economic, producând mult mai multe efecte pozitive decât negative. Acest Sistem nu cunoaște fenomenul șomajului, al crizelor economice și de tot felul, el fructifică la maximum inteligența și creativitatea tuturor oamenilor, dându-le de lucru. Creează un Nivel educațional ridicat Sistemului socio-economic, Societății umane. Este Sistemul socio-economic care va scoate societățile naționale și Civilizația umană din Criză și o va plasa pe următorul nivel de evoluție. Când Civilizația umană va scăpa de spectrul dispariției, al imploziei și când vom intra cu adevărat în era galactică.
  Iată ce spuneau doi profesori universitari despre această Carte revoluționară : „OAMENI DE ŞTIINŢĂ, ECONOMIŞTI DESPRE ȘTEFAN DUMITRESCU
  STIMATE DOMNULE ŞTEFAN DUMITRESCU
  „ Deoarece aveţi o serie de elemente de noutate, sincer trebuie sa recunosc că, în acest moment, ele mă depăşesc şi încerc "pas cu pas" sa înţeleg mesajul adevărat al descoperirii d-voastră.
  Totuşi, trebuie sa înţelegeţi ca reuniunea de elemente care caracterizează descoperirea d-voastră, deşi mă depăşesc, ele mă fascinează în actuala faza şi voi continua sa descopăr elementele de forţa pe care d-voastră le stăpâniţi cu mult mai multă uşurinţa. În consecinţă, sper ca după o meditaţie mai îndelungată să pot intra în sincronism cu descoperirea d-voastră şi să continuam dialogul pentru a va susţine.”
  De aceea propun să rămânem in legătura şi pe măsura ce înţeleg cu adevărat mesajul d-voastră Va rog sa-mi permiteţi sa va contactez, prin aceasta forma moderna - emailul.
  Propun sa rămânem in contact. Cu deosebita stima,
  2001 Prof Dr. ŞTEFAN RĂGĂLIE, Directorul Institutului de Cercetări Economice al Academiei României.
  DL PROFESOR UNIV DR DE ECONOMIE MARIUS BĂCESCU
  message body
  DOMNULE DUMITRESCU
  Va mărturisesc ca ați scris o carte f. interesanta, in primul rând pentru economiști. Eu as prefera sa publicam cartea la editura academiei oamenilor de știință. După cum bine știți, Academiei noastre de un an i s-au ridicat toate fondurile de funcționare. in prezent suntem în dialog cu parlamentul pentru a se reveni la vechea situație. Nu știm care va fi rezultatul final. deci noi avem toata bunăvoința, dar nu avem putere.
  Așa ca singura soluție este sa găsim o sponsorizare pentru publicare. As fi mândru sa o găsim. sa dea dumnezeu. Mă străduiesc si eu sa găsim. Pentru ca avem nevoie de mai mulți bani. eu nu vreau să vă mint. Al dvs. susținător fidel, prof. M. Băcescu
  2009 Prof. univ.dr. Marius Băcescu
  ASE București
  Descoperirea aceasta este una de pionierat la nivelul mondial. Este atât de importantă încât ar putea salva Națiunile și Civilizația umană scoțându-le din criza economică (generală) în care ne scufundăm. Le oferă deci Economiștilor și Conducerii națiunilor soluția prin care Țările ar putea ieși din criză și ar începe să se dezvolte și să evolueze. Cartea aceasta „Economia secolului XXI sau Psiho-Economia”, apărută în anul 2015 la editura eLiteratura tradusă în limbile de circulație ar fi putut și ar mai putea aduce Țării noastre Premiul Nobel pentru Economie.
  Pentru că cercetările noastre privind studiul Sistemelor socio-economice naționale și al Civilizației umane, și al fenomenului socio-economic sunt foarte avansate acestea m-au ajutat să descopăr Metoda prin care un Sistem socio-economic național poate ieși din criză (economică , socială, morală, educațională) într-un timp foarte scurt. O țară ar putea ieși dintr-o criză economică gravă, așa cum a fost cea din 2008 (care atențiune, nu s-a terminat) sau ca aceasta în care ne găsim, în două săptămâni. Din criza socială, într-un an și din criza moral-ecucațională în doi ani. Această Metodă, aparent miraculoasă, care ajută țările să iasă din criză într-un timp foarte scurt, cu costuri zero, fără să se taie salariile și pensiile, este tratată, descrisă, analizată în cartea noastră „Ieșirea rapidă a țărilor din criză”, apărută în anul 2009 La Editura Armonii culturale.

  Fiind în posesia unei cunoașteri aprofundate și deținând o mare cantitate de informație despre cauzele, factorii care declanșează crizele economice, despre procesele și despre fenomenul economic, am fundamentat pentru prima dată în istorie ȘTIINȚA CRIZELOR SISTEMELOR SOCIO-ECONOMICE. (carte nepublicată încă) O carte de care Societatea umană, comunitatea oamenilor de știință au mare nevoie. Am fundamentat de asemenea mai multe Terorii noi în domeniul Științelor socio-economice.

  În domeniul Psihologiei :
  În anul 1976 pentru că eram fascinat de fenomenul Speciilor, de studiul speciilor, am adunat suficient material și informație care m-au ajutat și am scris Cartea „Psihologia și Pedagogia speciei umane”. Doamne , câte lucruri noi neștiute am descoperit ! De exemplu de ce suntem o specie violentă ? De ce avem psihologia pe care o avem ? Din cauza Sistemului de patologii al psihologiei speciei umane ! Din această cauză istoria umanității arată așa cum arată, groaznic, rușinos, numai sânge și războaie. Și pornind de la psihologia speciei umane am creat Pedagogia speciei umane. Lucrurile acestea se gândeau pentru prima dată în istorie aici în România. Cartea este creația Gândirii românești, cu care Știința românească, România s-ar putea mândri. (se află în manuscris, mi-ar mai trebui un an ca să o reiau și să o dezvolt).
  Scrierea acestei cărți m-a condus la studiul și cercetarea istorie și a psihologiei poporului român. Așa am definitivat cartea „Psihologia și Pedagogia poporului român”, apărută la editura eLitertura, în 2015.
  Cartea „Psihologia și pedagogia poporului român” m-a condus la scrierea cărții „Explicarea poporului român”, apărută la editura eLiteratura un an mai târziu.
  Cartea ”Explicarea poporului român” m-a condus la scrierea cărții „Filozofia destinului românesc”, (publicată parțial)
  Aceste cărți m-au condus la scrierea cărții „ Psihologia și Pedagogia Sistemelor socio-economice naționale și a sistemului socio-economic al Civilizației umane”.
  Ca să vă convingeți că aceste cărți sunt valoroase, iată ce spunea domnul profesor universitar de Pedagogie Emil Păun despre cartea ”Psihologia și Pedagogia poporului român”, care duce foarte departe cunoașterea psihologiei poporului român, oferindu-ne o cale de redresare a lui în istorie : „
  DL PROFESOR UNIV DR EMIL PĂUN DESPRE „PSIHOLOGIA ȘI PEDAGOGIA POPORULUI ROMÂN”
  Cartea pe care o lansezi astăzi, "Psihologia si pedagogia poporului roman", constituie una dintre lucrările reper referitoare la identitatea poporului nostru, supusa mereu unor contaminări si presiuni care sunt pe cale sa o destructureze. Intr-o perioada frământata, când valorile, certitudinile valorice au intrat intr-un proces de anomie, lucrarea ta, in fapt întreaga ta opera reprezintă si întruchipează speranța ca acest popor poate fi salvat, intre altele, prin educație. Conceptul de „educație totala" m-a trimis cu gândul la importante concepte formulate de-a lungul timpului: grecescul "kalokagathia", "educația negativa" a lui J. J. Rousseau si altele. Citind cărțile tale, constat, intre altele, intenția ta, neexprimata explicit, de a realiza o perspectiva pansofică (ca si Comenius) asupra lumii actuale si asupra educației ca modalitate de a schimba lucrurile, de a revaloriza sursele majore ale identității noastre etnoculturale. Intr-un fel, cărțile tale (si cea lansata astăzi) constituie si o reacție necesara la tăvălugul globalizării culturale si identitare. In multe privințe, opiniile noastre se întâlnesc. Intr-un studiu referitor la fenomenele identitare in societatea contemporană ( publicat cu 10 ani in urma) afirmam;"Globalizarea culturala, așa cum se manifesta in prezent, ia forma unui "imperialism sau capitalism cultural" si, de aceea, se impune o regândire profunda a acestei evoluții care afectează, in mod evident, identitatea culturala individuala si colectiva". Cu cat mai multe voci in aceasta direcție cu atât mai bine. Iar tu, prin lucrările tale, ești una dintre vocile cele mai puternice.
  Cu bucuria profesorului care este mândru de realizările remarcabile ale fostului sau student, te felicit si-ti urez sănătate pentru a-ti duce la capăt proiectele”.
  Prof.univ.dr. Emil Păun Universitatea din București 18. 11.2015
  Cred că nu vă vine să credeți că în România s-a putut întâmpla așa ceva, și totuși să nu se știe, la nivelul lumii științifice, al academiei. Ba se știe foarte bine, dar se tace. Se tace pentru că noi, românii, îndeosebi intelectualitatea românească, suntem bolnavi de patologia denumită de noi „Axiofagie”. Spre deosebire de evrei,și de alte popoare, ungurii de pildă, polonezii, care își sprijină valorile, noi, românii, le mâncăm, le distrugem. Din această cauză marile valori românești Brâncuși, G Enescu, Eliade, Cioran, Ionescu, H Coandă etc, etc s-au realizat în afara Țării. Dacă ar fi rămas în țară astăzi nu i-am mai fi avut. Cine a pierdut enorm ? Poporul român, noi, fiecare, copii noștri !

  Cum Scrisoarea mea a devenit prea mare, o să fiu și mai scurt.
  1. Prin anii 1976-79 am lucrat la descoperirea „INTELIGENȚEI POZITIVE ȘI A INTELIGENȚEI NEGATIVE”. Această descoperirea realizează și ea în Psihologie o revoluție, pentru că explică în mare parte crearea răului în lume. Descoperirea noului Tip de Inteligență, a „Inteligenței Pozitive și a Inteligenței negative” este realizată în anii 1976-1979, fiind o mare descoperire, o descoperire foarte importantă. Ea a fost realizată înaintea descoperirii „Inteligenței emoționale”, de către Daniel Goleman, în 1990, carte care devenit best seller și foarte citată în studiile de pedagogie. Deși descoperirea noastră a noului Tip de Inteligență, „Inteligența pozitivă și Inteligența negativă” este mai importantă decât descoperirea Inteligenței emoționale, pentru că trăim în România, descoperirea noastră a rămas necunoscută. Deși în revista Magazin s-au scris mai multe articole despre aceste nou Tip de inteligență.
  În 2007 îmi apărea la editura Anamarol, București, cartea ”Salvarea Civilizației umane de la dispariție”, în care descopeream și propuneam Teoria privind salvarea Civilizației umane de la dispariție. În urma unor analize și studii de ani de zile aveam toate argumentele care îmi spuneau că Civilizația umană se îndreaptă către dispariție. Acum chiar aleargă către dispariție. Așa stând lucrurile trebuia descoperită Calea, Teoria prin care Civilizația umană se poate slava de la dispariție. Teorie: Dacă Civilizația umană mai rămâne mult pe actuala linie și pe actualul nivel de evoluție pe care se află acum ea se va autodistruge. Singura cale prin care Civilizația umană se poate salva de la dispariție este să evolueze și să urce pe următorul nivel de evoluție”. Această Teorie rămâne valabilă și astăzi după 20 de ani de la elaborarea ei. Cum poate Civilizația umană să urce pe următorul nivel de evoluție când se va slava de al dispariție ? Prin renunțarea la Sistemele socio-economice capitaliste și trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluție. Această Teorie privind salvarea Civilizația uman de la dispariție a fost gândită de un român, în România și este creația Gândirii românești. Iar Țara mea vreau să se mândrească, da, cu această descoperire.
  Studiile privind procesul salvării Civilizației umane de la dispariție au continuat în toți acești ani, din 2000 încoace. Așa se face că am elaborat o nouă Știință pe care am denumit-o „Știința salvării Civilizației umane de la dispariție”. Cartea a apărut anul trecut la Editura Armonii Culturale.
  Am fundamentat o altă Știință pe care am numit-o „Efectologie”, obiectul ei de studiu fiind efectul, efectele, fenomenul efectelor. Despre aceste Științe am discutat cu dl general Emil Străinu la postul tv 6. S-a scris despre ele în revista Magazin. Ce păcat, în România poți să fii tu Dostoievski, Einstein să faci descoperi extraordinare, că NU TE BAGĂ NIMENI ÎN SEAMĂ. În cărțile noastre „Psihologia și Pedagogia poporului român” și „Explicarea poporului român” explic pe larg de ce noi, românii, ne comportăm așa, ne distrugem valorile, ne distrugem Țara. Practic după 1989, neavând un Conductor, noi ne-am autodistrus, și continuăm să o facem cu talent.

  In final, stimate domnule Redactor șef al Național Geografic, stimate domnul Cătălin Gruia, și stimați colegi (mi-aș dori să lucrez în echipa dumneavoastră, unde m-aș ocupa de descoperirile în științele sociale. Am înființat și condus, am lucrat la mai multe erviste) am multe să vă spun. Pentru că avem în cadrul BVB mari realizări, care impulsionează dezvoltarea științelor sociale, realizări care este bine să fie cunoscute, spre folosul oamenilor, al societății umane...
  Ne dorim o colaborare fructuoasă și lungă cu dumneavoastră. Ne dorim ca aceste descoperiri și științele fundamentate de noi, care sunt mai multe (așa cum a profețit dl Ion Zubașcu. Cu modestie vă spun că am făcut școală în mai multe domenii) să fie cunoscute de oamenii de știință din țară și din străinătate, de mediile științifice, de publicul larg.
  Fie ca Domnul să ne ajute să găsim la dumneavoastră înțelegere și să colaborăm fructuos. Vă mulțumesc din tot sufletul. Doamne ajută !
  Cu prețuire, prof Ștefan Dumitrescu, Purtătorul de cuvânt al Biroului de viitorologie de la București. 8. 06. 2020

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •