Papornița Moșului
Pagina 4 din 4 PrimulPrimul 1234
Rezultate 31 la 38 din 38

Subiect: Membrii "SFATULUI BATRANILOR" din Romania

 1. #31
  Senior Member
  Data înscrierii
  01.01.2012
  Locație
  Loc. Venezia / Regione Veneto / Italia
  Posturi
  251
  Propunere pentru ostructurare eficientă și funcțională aSfatului Bătrânilordin România”


  Voi fi cât se poate de esențial, scurt, clar și la obiect.
  Pentru Sfatul Bătrânilor, propun următoarea structurare :

  (cu albastru – noutățile față de varianta precedentă !)


  A.Structurile centrale ale Sfatului Bătrânilor

  0. Nivelul Zero - ConsiliulSupremal Sfatului Bătrânilordin România
  1. Comitetul Executiv (Național) alSfatului Bătrânilor - (”Guvernul” Sfatului)
  2. Consiliul Consultativ (Național) al SfatuluiBătrânilor - (”Parlamentul” Sfatului)
  3. Consiliul(Național al) Seniorilor din Sfatul Bătrânilor - (Sfatulfoștilor membri din Executivul Sfatului)
  4. Comisia (Națională) de Etică, Morală și Principii a Sfatului Bătrânilor
  5. Comisiile (Naționale)de specialitate

  6.Trezoreria Națională a Sfatului Bătrânilor
  7.DepartamentulNaționaldeResurse Umane aflatela dispozițiaSfatului Bătrânilor
  8.DepartamentulEconomic NaționalalSfatului Bătrânilor
  9. Departament Juridic Național al Sfatului Bătrânilor
  10. AcademiaNaționalădeStudii aSfatului BătrânilordinRomânia  B.Structurile teritoriale ale Sfatului Bătrânilor


  1. Comitetul Executiv(Regional/Județean/Municipal/Orășenesc/Comunal,de Cartier/Sat) al SfatuluiBătrânilor din ...(urmat de denumireastructurii teritoriale reprezentate)

  2. Consiliul Consultativ(Regional/Județean/Municipal/Orășenesc/Comunal,de Cartier/Sat) al SfatuluiBătrânilor din ... (urmat de denumireastructurii teritoriale reprezentate)

  3. Consiliul (Regional/Județean/Municipal/Orășenesc/Comunal,de Cartier/Sat) alSeniorilor din Sfatul Bătrânilor din ... (urmatde denumirea structurii teritoriale reprezentate)

  4. Comisia(Regională/Județeană/Municipală/Orășenească/Comunală,de Cartier/Sat) de Etică, Moralăși Principii a Sfatului Bătrânilor din ...(urmatde denumirea structurii teritoriale reprezentate)

  5. Comisia(Regională/Județeană/Municipală/Orășenească/Comunală,de Cartier/Sat) de specialitatepentru ... (apărare, agricultură, industrie, economie,etc...)

  6.Trezoreria(Regională/Județeană/Municipală/Orășenească/Comunală)a Sfatului Bătrânilor din ...(urmatde denumirea structurii teritoriale reprezentate)

  7.Departamentul(Regional/Județean/Municipal/Orășenesc/Comunal)deResurse Umane
  aflatela dispozițiaSfatului Bătrânilor din...(urmatde denumirea structurii teritoriale reprezentate)


  8.
  DepartamentulEconomic (Regional/Județean/Municipal/Orășenesc/Comunal)alSfatului Bătrânilordin...(
  urmatde denumirea structurii teritoriale reprezentate)


  9. Departament Juridic
  (Regional/Județean/Municipal/Orășenesc/Comunal)al Sfatului Bătrânilor din...(
  urmatde denumirea structurii teritoriale reprezentate)


  10.
  Departamentul(Județean/Municipal/Orășenesc/Comunal)deStudii aSfatului BătrânilordinRomânia din...(
  urmatde denumirea structurii teritoriale reprezentate)
  Ultima modificare făcută de Remus Constantin Raclau; 20.11.2022 la 21:00.
  Pentru că ideea de bun simț nu e a mea și nu-i a voastră,
  Ci a strămoșilor mei,
  Și a strămoșilor - strămoșilor mei,
  Din veacul vecilor !...
  https://nostalgiepentrubunulsimt.blogspot.com/
  C.V. - https://nostalgiepentrubunulsimt.blogspot.com/2011/09/o-struto-camila_30.html
  Cont skype: Remus Constantin Raclau

 2. #32
  Senior Member
  Data înscrierii
  01.01.2012
  Locație
  Loc. Venezia / Regione Veneto / Italia
  Posturi
  251
  Precizări provizorii cu privire la componență, atribuțiuni și competențe :

  Motto: ”Pofta vine mâncând și ideile, lucrând”!...

  Viața este cel mai bun profesor

  A. Structurile centrale ale Sfatului Bătrânilor

  0. Nivelul Zero - Consiliul Suprem al Sfatului Bătrânilor din România
  - Va fi reprezentat de 10 persoane (la sugestia Domnului Adrian Pop) onorabile social, desăvârșite spiritual, impecabile profesional, incoruptibile și senine cu trecutul lor .
  - Consiliul Suprem al Sfatului Bătrânilor va avea la dispoziție și în tutelă toate celelalte structuri, departamente, comisii și compartimente ale Sfatului Bătrânilor, care vor fi menite a sprijini și deservi activitetea acestui Consiliu Suprem, în sensul de a-i furniza tot ceea ce are nevoie, din punct de vedere informațional, material și uman, inclusiv prin interogarea de tip referendum în rândul membrilor Consiliului Consultativ Național al Sfatului Bătrânilor, al Consiliului Național al Seniorilor din Sfatul Bătrânilor și din toate celelalte structuri tutelate.

  1. Comitetul Executiv Național al Sfatului Bătrânilor -
  Organism Executiv Administrativ – cu rol de punere în practică a proiectelor de nivel național, adoptate în Consiliul Consultativ și aprobate de Consiliul Național al Seniorilor...
  Va reprezenta liantul tuturor departamentelor și structurilor Sfatului Bătrânilor, va culege date și resurse de la compartimentele de specialitate și le va redirecționa către compartimentele lucrative sau de analiză și decizie.
  Va coordona și administra departamentele lucrative și va asigura condițiile necesare desfășurării în condiții optime a secțiunilor și departamentelor fără scop lucrativ din SfatulBătrânilor.
  Va avea câte un membru delegat în conducerea fiecărui departament de sub tutela Sfatului Bătrânilor, pentru o informare corectă și o comunicare eficientă și în timp util.

  2. Consiliul Consultativ Naționalal Sfatului Bătrânilor -
  Organism Consultativ de dezbateri, analize și soluții.
  Va avea în componență câte 10 delegați din fiecare structură teritoriala a Sfatului Bătrănilor și din capitală, la care se adaugă câte un delegat din fiecare structură a Sfatului Bătrânilor, iar la Ședințele în plen vor avea dreptul de a participa atât membrii Consiliului Național al Seniorilor din Sfatul Bătrânilor (de la pct.3), cât și cei din Consiliul Suprem al Sfatului Bătrânilor.

  3.Consiliul Național al Seniorilor din Sfatul Bătrânilor

  Acest Consiliu va fi constituit din:
  -Membrii Fondatori ai Sfatului Bătrânilor,și din ...
  -Foștii membri ai Comitetului Executiv al Sfatului Bătrânilor.

  Va avea următoarele atribuții:

  a) de a iniția sau primi propuneri pentru teme de dezbatere și proiecte de realizat de interes național și de a le supune spre analiză de oportunitate și aprobare în Consiliul Consultativ Naționalal Sfatului Bătrânilor (dela pct.2);

  b)de a verifica fezabilitatea proiectelor adoptate în Consiliul Consultativ Național, trecându-le prin prisma:
  -resurselor științifice și tehnologice - în colaborare cu Comisiile Naționale de specialitate (dela pct.5);
  -resurselor materiale aflate la dispoziția Trezoreriei Sfatului Bătrânilor (de înființat la pct. 6) și al ...
  -resurselor umane aflate la dispoziția Departamentului de Resurse Umane al Sfatului Bătrânilor din România (de înființat la pct. 7).
  c)- de a ierarhiza proiectele adoptate în Consiliul Național Consultativ, și...
  -de a le prioritiza în baza urgențelor sociale și a importanței lor la nivel național, precum și ...
  -de a planifica darea lor în execuție, în baza disponibilităților de resurse materiale, umane și științifice, și ...
  -de a dispune alocarea acestor resurse către Comitetul Executiv Național al Sfatului Bătrânilor (dela pct.1)

  d) de a reprezenta în mod oficial Sfatul Bătrânilor din România în fața organismelor și instituțiilor oficiale ale Statului Român,(reprezentare cu caracter permanent).

  e)de a stabili - în baza unui mandat expres din partea Consiliului Consultativ Național al Sfatului Bătrânilor, pentru fiecare caz în parte - relații de colaborare sau parteneriat cu:
  -instituții similare Sfatului Bătrânilor, din toată lumea;
  -cu Academia Română și cu alte organizații, societăți, entități și instituții din România și din alte state;

  f) de a propune înființarea Comisiilor Naționale de Specialitate (de la pct.5), numind, pentru fiecare specialitate în parte, un comitet de inițiativă care va proceda la înființarea acestora

  4. Comisia Națională de Etică, Morală și Principii a Sfatului Bătrânilor
  Organism de vigilanță pentru garantarea integrității, onoarei și demnității membrilor Sfatului Bătrânilor.
  Garantul unui comportament demn al tuturor persoanelor care activează în Sfatul Bătrânilor, din toate structurile, comisiile și departamentele sale, de la toate nivelurile, precum și din oricare altă structură aflată sub patronajul acestei instituții, comportament onorabil, bazat pe etică, morală și principii sănătoase, atât în relațiile din interiorul structurilor Sfatului, cât și în afara acestuia.

  5. Comisiile Naționale de specialitate
  Vor fi alcătuite din experți și specialiști de top pentru domeniile lor de activitate.
  Ar putea avea ca structură vertebrală cele
  ”20 de Capitole Strategice pentru România”, promovate de
  ”Rețeaua Profesioniștilor Renaștem” din
  Programul ”Angajament al Alianței Naționale Renaștem”, defalcate pe specialități care să acopere întreaga sferă de activități și preocupări ale ființei umane;
  -vor coordona activitatea din Comisiile de specialitate teritoriale, cu care vor lucra în strânsă legătură;

  6. Trezoreria Națională a Sfatului Bătrânilor
  Se va ocupa de gestionarea resurselor materiale necesare punerii în aplicare a proiectelor aprobate de
  Consiliul Consultativ Național al Sfatului Bătrânilor.
  Resursele vor putea fi acumulate doar prin respectarea principiilor fundamentale ale Sfatului Bătrânilor, conform schemelor de autofinanțare din activitatea proprie, cu afaceri pornind de la zero și acumulând ban curat la ban curat.

  7. Departamentul Național de Resurse Umane aflate la dispoziția Sfatului Bătrânilor

  8.Departamentul Economic Național al Sfatului Bătrânilor
  Va avea ca sarcină primordială crearea resurselor necesare funcționării departamentelor fără scop lucrativ din Sfatul Bătrânilor și va avea trei divizii:
  - Divizia financiar-contabilă - care va evidenția întreaga activitate a structurilor de sub tutela Sfatului Bătrânilor ;
  - Divizia de management și consultanță economică - pentru toate structurile Sfatului.
  - Direcția de resurse financiare - va asigura acumularea de resurse financiare din donații și activități proprii ale structurilor lucrative de sub tutela Sfatului

  9. Departamentul Juridic Național al Sfatului Bătrânilor
  Va avea menirea de a superviza toate documentele și declarațiile oficiale emise în numele Sfatului Bătrânilor, precum și de a asigura asistență de specialitate în cazul tuturor activităților lucrative ale departamentelor Sfatului Bătrânilor, pentru că în afară de filtrul Bunului Simț, întreaga activitate a Sfatului Bătrânilor va trebui să fie conformă și cu legile în vigoare ale țării.

  10. Academia Națională de Studii a Sfatului Bătrânilor din România
  Cu obiectivul de a se transforma într-o instituție de învățământ acreditată de Ministerul Învățământului.
  Va cuprinde :
  -”Școala de Înalte studii pentru Bunul Simț” și ...
  -”Școala Națională de Afaceri Zalmoxa a Sfatului Bătrânilor”


  Dezvoltare:
  În ”Școala de Înalte studii pentru Bunul Simț”, care va pregăti cadre didactice apte să predea principiile bunului simț în școală după modelul prin care cultele își pregătesc profesori în școlile lor de teologie, pentru funcția sau meseria de cadru didactic - de profesor de religie, reprezentând religia respectivă în școli.
  În cadrul școlii de înalte studii pentru bunul simț sau Academiei Bunului Simț (aceste două sunt denumirile propuse) vor fi acceptați pentru pedagogie absolvenți ai Facultăților de Științe pedagogice și ale formării - cursul universitar cel puțin de trei ani - și vom studia posibilitatea de a primi sprijin Universitar pentru a forma un Master

  Școala de afaceri a departamentului economic al Sfatului bătrânilor va avea în vedere un parcurs al studenților (sau al aspiranților la titlul de om de afaceri) în trei etape:
  - prima-etapa teoretică în care se vor studia bazele economice, juridice și sociale, rolul social al afacerilor, în colaborare cu departamentul de învățământ Educație și cultură în care cursantul va fi informat și educat în spiritul respectării codului etic și moral și de bun simț în afaceri codurilor morale și de bun simț în afaceri;
  - a doua etapă a școlii de afaceri din cadru Sfatului bătrânilor va cuprinde un stagiu de practică în cadrul unităților lucrative din cadrul departamentului Economic al sfatului bătrânilor;
  - a treia etapă va consta într-o perioadă de mentorat și supervizare din partea entității de la punctul 1 și anume Consiliul executiv al Sfatului Bătrânilor care va avea o subdiviziune specializată în acest domeniu.
  Ultima modificare făcută de Remus Constantin Raclau; 20.11.2022 la 22:25.
  Pentru că ideea de bun simț nu e a mea și nu-i a voastră,
  Ci a strămoșilor mei,
  Și a strămoșilor - strămoșilor mei,
  Din veacul vecilor !...
  https://nostalgiepentrubunulsimt.blogspot.com/
  C.V. - https://nostalgiepentrubunulsimt.blogspot.com/2011/09/o-struto-camila_30.html
  Cont skype: Remus Constantin Raclau

 3. #33
  Senior Member
  Data înscrierii
  01.01.2012
  Locație
  Loc. Venezia / Regione Veneto / Italia
  Posturi
  251
  Pledoarie pentru o structura complexă a Sfatul Bătrânilor  În argumentația mea cu privire la propunerea unei structuri complexe a ”Sfatului Bătrânilor”, voi pleca de la sublinierea conceptului de ”necesar și suficient” ...

  În cazul nostru, termenul de ”necesar” se traduce prin ”numărul minim de unități capabile de a satisface o condiție necesară”, sau mai bine spus, prin:
  - numărul minim de înțelepți capabili - în ansamblul lor - de a satisface ”condiția de necesitate”.

  Acum va trebui să definim, ce înseamnă ”condiția de necesitate” ?...

  În cazul nostru, ”condiția de necesitate” este reprezentată de ”totalitatea problemelor și a problematicilor existențiale, funcționale și identitare”, cu care se confruntă comunitatea din care facem și noi parte și anume, acea populație care trăiește în interiorul granițelor României, la care se adaugă și cei care au emigrat și care actualmente locuiesc în afara țării, dar care, într-o anumită măsură, prin origini, limbă, cultură și tradiție - sufletește - încă se mai consideră români !

  Și când spunem ”totalitatea problemelor și a problematicilor”, va trebui să ținem cont de faptul că termenul de ”problematică” înseamnă ”un ansamblu de probleme legate între ele de o temă comună, sau făcând parte dintr-un domeniu comun”.
  Deci o anumită problematică, în funcție de complexitatea ei, are un anumit număr – mai mare sau mai mic - de probleme .

  Acum, gândiți-vă la faptul că fiecare problemă necesită, în mod obiectiv, un anumit timp de rezolvare.

  Dacă dorim a urma un fir logic, în argumentația noastră, va fi necesar să plecăm de jos în sus, de la simplu la complex, adică de la problemă, la problematici. Astfel, ne putem lesne imagina că fiecare problemă are de procesat un anumit volum de date care necesită a fi analizate: despre care trebuie să luăm mai întâi la cunoștință, să le înțelegem, și să le analizăm, după care suntem chemați să dăm un răspuns, o soluție, o rezolvare - dacă se poate, chiar definitivă - acelei probleme.

  Tot acest proces necesită în primul rând o anumită structură psihologică, bazată pe o predispoziție spre rezolvarea problemelor, pe disponibilitatea de a ne folosi de această predispoziție, apoi avem nevoie de un anumit interval de timp - necesar în mod obiectiv, precum și un anumit efort intelectual individual.

  Avem așadar câteva noi coordonate - predispoziție, disponibilitate, timp și efort - coordonate care definesc o anumită ”capacitate de operativitate” .

  Adică trebuie să avem, pe deoparte: timpul disponibil necesar ; și de cealaltă parte – capacitatea cognitivă - capacitatea de a ne informa, de a asimila de a procesa informațiile legate de problema de rezolvat; plus știința, inteligența și înțelepciunea de a găsi un răspuns, cât se poate de definitiv .

  Dintre toate aceste coordonate, cea care scapă, de la un anumit nivel în sus, de sub controlul omului, este ... ”timpul”!

  Am stabilit că în mod obiectiv, fiecare problemă necesită un anumit timp de rezolvare !

  Dacă nu ar fi o ființă vie, omul ar avea o capacitate operațională de 24 de ore pe zi, pentru un timp nelimitat ...

  Dar cum omul este o ființă vie, timpul nelimitat se reduce în cazul cel mai optimist la, să zicem ... 100 de ani de viață activă, cu o puternică reducere a capacității, spre final, iar din cele 24 de ore pe zi, va trebui să scădem toate acele perioade de timp în care ființa umană își desfșoară toate acele activități care îi permit să își păstreze capacitatea fizică și psihică de operativitate, la un nivel de eficiență, cel puțin satisfăcător !

  Ce înseamnă capacitatea de operativitate ?

  ”Capacitatea de operativitate” înseamnă acea înzestrare naturală prin care omului i s-a dat darul de a acumula experiențe, de a gândi și de a acționa în baza gândurilor sale.

  ”Limpezimea în gândire”, în schimb, înseamnă capacitatea de a gândi în mod nealterat și necondiționat de factori care l-ar putea tulbura, tulburare care i-ar putea scădea capacitatea de a gândi, i-ar diminua volumul de gânduri dedicate temei supuse spre analiză.

  Gândirea condiționată definește un mod de gândire alterat de o serie de filtre mentale care care îl împiedică de a mai gândi liber și îl determină să gândească într-un anumit mod, într-o anumită direcție, lipsit - total sau parțial - de obiectivitate, sub imperativul unor preconcepții reprezentate de anumite credințe, dogme, concepții și convingeri care, odată asumate, îi domină subconștientul și îi filtrează gândurile care urcă în conștient .

  În ceea ce privește capacitatea unui om de a gândi, va trebui să luăm în calcul întreaga sa experiență de a gândi în baza întregii sale experiențe de viață .

  În ”experiența de viață” sunt cuprinse toate informațiile pe care le-a acumulat de-a lungul întregii sale vieți de până acum și întregul sistem de relații și legături dintre aceste informații, care dau funcționalitate gândurilor și care îi definesc capacitatea de a gândi în mod aplicat, de a gândi la lucruri și fenomene privindu-le în integritatea lor, ca părți ale unui mecanism universal complex de interdependențe și intercondiționări, în continuă mișcare și evoluție .

  ”Capacitatea de a gândi funcțional” este o altă condiție esențială pentru gândirea practică, eficientă, și depinde de capacitatea sa de a-și aduna gândurile și de a le canaliza mod coerent și consecvent într-o direcție ce converge către un obiectiv țintă .

  ”Coerența în gândire” este o calitate care permite gânditorului de a nu divaga, de a vorbi concentrat și convergent pe temă și pe idee .

  Am explicat ceva mai sus ce înseamnă o problemă și am arătat de asemenea ce presupune rezolvarea unei probleme .

  În ceea ce privește o problematică, a o rezolva în totalitate înseamnă a rezolva toate problemele care o compun. Deci tot ceea ce am spus ca fiind necesar pentru rezolvarea unei probleme, va trebui înmulțit cu numărul de probleme care compun acea problematică ...

  Țineți cont că societatea umană are de rezolvat un număr imens de problematici, multe dintre ele specifice fiecărei țări, în funcție de tradiții, de cultură, de nivelul de civilizație, de educație, de nivelul tehnologic, de cel tehnico-științific și cultural, precum și de gradul de evoluție spirituală al cetățenilor acelei țări, precum și factori - de loc de neglijat – reprezentați de condițiile de mediu, de climă, de latitudine, altitudine, relief, și de mediu ...

  Toate acestea sunt valabile și pentru România .

  Avem de rezolvat un volum imens de problematici, fiecare dintre acestea cu un anumit număr de probleme concrete care o compun și cărora le trebuie găsite soluții .

  Fiecare problematică necesită un timp imens de rezolvare, chiar și în condiții optime de gândire clară, lucidă, coerentă și nealterată .

  Deci timpul necesar rezolvării tuturor problemelor României este unul imens ca să nu mai vorbim de faptul că avem de a face cu probleme și problematici într-o continuă mișcare, într-o continuă evoluție, într-o continuă dezvoltare și într-o continuă ramificare, datorate progresului tehnico științific și tehnologic.

  Orice ființă umană, oricât ar fi de înțeleaptă și de inteligentă, genială chiar, este limitată în acțiune - de capacitățile sale fizice, limitată în gândire – de experiența sa de viață, și temporal – de activitățile strict necesare pentru sănătate și pentru recuperarea capacităților sale funcționale și mai ales de durata sa de viață limitată ...

  De unii singuri este foarte clar că nu vom reuși niciodată să ținem pasul cu totalitatea problemelor, dar putem să rezolvăm o mare parte din acestea prin diviziunea sarcinilor și delegarea de responsabilități, lucrând în echipe coordonate complementar.

  O echipă destinată a rezolva niște probleme trebuie să își creeze o bună capacitate de a le rezolva.

  Capacitatea de a le rezolva depinde de crearea organismelor și a mecanismelor de acumulare a unor informații complete și complexe din domeniul analizat .

  Capacitatea de a acumula toate aceste informații, capacitatea de a le stoca, de a înțelege cum funcționează părțile componente ale unui sistem, de a descoperi toate relațiile dintre toate elementele acestuia, depind de geniul creator al ființei umane, capabil de a găsi noi moduri de funcționare, în noi relații dintre toate aceste elemente, care să conducă la o rezolvarea de probleme.

  În asta și constă rezolvarea unei probleme : într-o reașezare a elementelor sistemului analizat, în mod creativ, ținând cont de caracteristicile lor funcționale astfel încât să producă o serie de noi reacții și interacțiuni ale acestora, care să conducă la rezultate mai bune, să reacționeze, să se relaționeze și să se intercondiționeze într-un mod nou, prin crearea unui nou mecanism, mecanism a cărui funcționare să conducă la rezultate noi, superioare și benefice.

  Acest deziderat se poate atinge doar de către o persoană care cunoaște în intimitate tematica studiată, adică de acea persoană numită în mod curent specialist sau și mai bine – expert.

  O echipă trebuie să fie alcătuită din experți. O echipă care are de rezolvat o anumită temă, o problemă, trebuie să fie alcătuită din experți care cunosc în profunzime, în intimitate și în detaliu, totalitatea elementelor componente a celei tematici, calitățile fiecărui element, capacitățile și modul lui de a funcționa, de a interacționa și de a reacționa atunci când este pus alături de un alt element care reacționează asemenea lui, într-un mod divers .

  Dacă se știu și se cunosc toate chestiile astea, atunci putem să sperăm la o reașezare a acestor elemente într-un mod creativ și benefic din punct de vedere al rezultatelor obținute în urma funcționării acestui mecanism.

  Dacă nu se cunosc, însă, putem să avem de a face cu catastrofe sau în cel mai fericit caz, cu rezultate deluzorii ...

  Pe dealtă parte, un om, oricât ar fi el de inteligent și de înțelept, are o capacitate limitată de a se specializa în profunzime . Uneori chiar și numai într-un singur domeniu, dară-mi-te în toate ...

  Cel mai elocvent și mai la îndemână exemplu în această în acest sens, ar fi specializarea medicilor . Cineva ar putea să pretindă : ”Domnule ! Orice doctor trebuie să știe să facă sănătos orice om !”

  Da ..., într-adevăr, știe !... Dar știe să-l facă sănătos numai până la o anumită profunzime, după care, trebuie să-i facă pacientului o trimitere la un medic specializat sectorial în acea parte a corpului care se dorește a fi vindecată .

  Dacă n-ar fi așa, atunci ar exista doar medici de familie, nu și medici specialiști . N-ar exista interniști, n-ar exista chirurgi, neurologi, dentiști, oftalmologi, cardiologi și așa mai departe ...

  Deci nu putem vorbi în niciun caz de a limita numărul de persoane necesare pentru a rezolva o anumită problematică, ci de a stabili un număr optim necesar de specialiști și experți pentru a rezolva totalitatea problemelor incluse în acea problematică .

  Rolul ”Sfatului Bătrânilor” ar fi acela de a reflecta profund la toate cele de mai sus și de a imagina :
  - o structură care să conțină organisme capabile de a aborda în mod creativ și eficient toate aceste problematici, în toată complexitatea, intensitatea și profunzimea lor ;
  - o aceeași structură, complexă, extinsă până la complet, care să cuprindă toate ariile și domeniile vieții cotidiene, atât pentru prezent cât și de anticipare a celor viitoare ;
  - și din nou o aceeași structură compartimentată, unde, fiecărui compartiment va trebui să i se stabilească necesarul de experți și specialiști de vârf, minim necesar și suficient pentru a rezolva problemele specifice acelui domeniu .
  - să stabilească relațiile dintre compartimentele componente ;
  - să centralizeze concluziile din diversele compartimente și departamente ;
  - să imagineze o altă structură sau alte structuri capabile de a rezolva aceste probleme ;
  - de a urmări rezolvarea lor și rezultatele obținute, iar după aplicarea lor în societate ...,
  - de a observa satisfacția populației în urma aplicării acestor soluții .
  Ultima modificare făcută de Remus Constantin Raclau; 25.11.2022 la 15:45.
  Pentru că ideea de bun simț nu e a mea și nu-i a voastră,
  Ci a strămoșilor mei,
  Și a strămoșilor - strămoșilor mei,
  Din veacul vecilor !...
  https://nostalgiepentrubunulsimt.blogspot.com/
  C.V. - https://nostalgiepentrubunulsimt.blogspot.com/2011/09/o-struto-camila_30.html
  Cont skype: Remus Constantin Raclau

 4. #34
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.811
  Echipa schimbata azi 11.12.2022

  1. Mosu - Tudor Diaconu - Prietenul meu de Suflet
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum...OR-din-ROMANIA  2. Elena Latan
  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...-V-Elena-Latan
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum...ileaza-forumul


  3. Catalin Zamfir
  http://www.sfatulbatranilor.ro/threads/42-CV-Zamfir-Catalin


  4. Adrian Pop

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threads/20-CV-Adrian-Pop


  5. Petre Savescu
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum...-Savescu-un-OM


  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 5. #35
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.811
  [12:57, 11.12.2022] Adrian Pop: http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...ot-din-Romania
  [12:58, 11.12.2022] Adrian Pop: Domnii Geo Stroe si Ioan Birta sunt membrii cu drepturi depline in echipa Sfatului Batranilor din Romania.
  [12:58, 11.12.2022] Adrian Pop: Doamne ajuta !
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 6. #36
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.811
  Membrii "SFATULUI BATRANILOR" din Romania


  1. Elena Latan
  2. Catalin Zamfir
  3. Adrian Pop
  4. Petre Savescu
  5. Remus Constantin Raclau
  6. Madalina Enculescu
  7. Florian Colceag
  8. Iulian Hornet
  9. Ioan Birta
  10. Geo Stroe
  Membrii Consiliului PACII din Romania


  1. General (r.) prof. Dr. Mircia Chelaru - Presedinte
  2. Prof. Univ. Dr. Petre Savescu - Departament extren
  3. Ec. Catalin Zamfir - Departament intern
  4. Ing. Adrian Pop - Departament sinteza
  5. Prof. Marilena Vidrascu
  6. Col (r.) Dr. Geo Stroe
  7. Prof. Dr. Florian Colceag
  8. Inventator Iulian Hornet
  9. Jurist Mihaela Vieru
  10. Ing.Dragos Ungureanu
  11. Ing.Ioan Alecu
  12. Ec. Madalina - Pavel Loredana
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 11.12.2022 la 15:23.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 7. #37
  Member
  Data înscrierii
  16.04.2020
  Locație
  Stuttgart
  Posturi
  73
  spor la lucru

 8. #38
  Member
  Data înscrierii
  16.04.2020
  Locație
  Stuttgart
  Posturi
  73
  Cel mai elocvent și mai la îndemână exemplu în această în acest sens, ar fi specializarea medicilor . Cineva ar putea să pretindă : ”Domnule ! Orice doctor trebuie să știe să facă sănătos orice om !”DOMNULE REMUS Raclau am un skizofrenic pe cap de edoua luni de zile-am crezut ca o sa pot sa-l recuperez,e asistent medical de meserie si a lucrat la MORGA LA ialomitza si la INSTITUTUL DE TRANSPLANT RENAL DIN CLUJ CU PROFESORUL LUNCAN PINA S-A IMBOLNAVIT GRAV
  SFINTZII PARINTI DE LA ATHOS AU ZIS CA CEL CARE A BATJOCORIT CORPUL OMULUI;TAIAT ;INJUNGHIAT A FACUT MARE PACAT-DAR MESERIA LUI ASTA A FOST DE ASISTENT MEDICAL LA MORGA SUB SUPRAGEVHEREA SRI.9 zice el-k erea multe morti suspecte mai ales securitatea omora oameni si-i facaea la dosar curat cu morga din ialomita ,linga bucuresti
  avem doua variante-tipul nu minte si atunci e cautat si acum sa-l omoare sau s-a deeglat total ca a intrat satana in el k a lucrat la morga-mai nou ne-am batut k chiorii si mi-a luxat mina-ce fac---ii fac dosar penal de ultraj si agresiune sau il las in plata maicii domnului-de de tratat oricit de bun doctor sunt eu cu satana nu pot sa ma lupt


Pagina 4 din 4 PrimulPrimul 1234

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •