C O M U N I C A T G.A.R.D.A. nr.2
La data de 16 noiembrie 2017, între orele 11 și 13, în Bucuresti, a avut loc a doua reuniune a GRUPULUI DE ACȚIUNE PENTRU RENAȘTEREA DACIEI – G.A.R.D.A. Au participat reprezentanți ai românilor din străinătate, foști militari, foști diplomați, oameni de afaceri, reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor, ai marilor industriași, ai vechilor boieri de viță domnească autentică, ai profesiunilor liberale, cadre didactice, scriitori, economiști, oameni politici, ingineri, inventatori și creatori de valori, jurnaliști, funcționari publici, daci liberi, studenți, revoluționari și alte persoane active din noua societate civilă românească autohtonă. Inainte de ordinea de zi se specifica ca Doctrina Deo-Daco-Umanista al carei Fondator este Domnul Alexandru Oblu prezent la reuniune, sta la baza tuturor actiunilor prezente si viitoare ale GARDA si este Doctrina care sta la baza Noului Sistem de Conducere al Daciei. Ordinea de zi a fost următoarea: A. Stabilirea regulilor de funcționare a grupului (R.F.G.). Ele sunt următoarele: 1. intrarea e liberă, vine cine vrea, rămîne cine poate;.
2. ordinea de zi este liberă, se stabilește prin vot la începerea sedinței;
3.hotăririle se iau prin consens;
4.documentele se aprobă prin vot secret;
5.ședințele au loc în fiecare joi, între 11 si 13, in același loc, în București, iar pentru cei de departe se vor folosi mijloacele tehnice necesare.
6.activitatea se înregistrează audiovideo;
7.răspunderea personală și de grup privind mesajele și hotărîrile luate revine în întregime celor care le adoptă;
8.conducerea GARDA se alege prin vot secret;
9.participanții vor prezenta documente privind împuternicirea de reprezentant al unor fundații, asociații, federații, sindicate, partide etc. sau în nume propriu prin documente personale (cartea de identitate, pașaport);
10. fiecare participant are obligația de a consulta pe cei ce îi reprezintă si de a informa corect despre deciziile luate anterior în sedințele GARDA pe site-ul care va fi elaborat.
11.comunicările despre acte, activități, acțiuni ale G.AR.D.A. se fac numai cu aprobarea G.A.R.D.A. de către coordonator și prin purtătorul de cuvînt.

B. Desemnarea Statului Major Coordonator S.M.C. Acesta este structurat în prima ședință astfel: Constantin Găitan – coordonator, Geo Stroe – consilier general, Mihai Prepeliță – problemele românilor din întrega lume, Alexandru Oblu –probleme de doctrină, presă, imagine, purtător de cuvint, Dăscălița Cătălin – probleme de tradiții, cultură și artă, George Enescu – secretar general, Gomoi Cristi-Marian – secretar general adjunct și de media, Dumitru Rizoaica –consilier colaborator.


  1. Au mai fost aprobate următoarele

a.Proiectul Constituția DacoRomâniei (Daciei) al Senatului Academiei DacoRomâne va deveni proiectul GARDA și va fi supus dezbaterii publice pentru a fi îmbunătățit (se va publica pe site GARDA si/sau www.sfatulbatranilr.ro www.deoumanism.ro )

b.Emblema G.A.R.D.A va fi reprezentata de un chipul lui Mihai Eminescu în format oval cu perimetru tricolor iar in exterior cu inscripția GRUPUL DE ACȚIUNE PENTRU RENAȘTEREA DACIEI - ROMÂNIA
c.Revista lunară Dacia a Fundației Academia DacoRomână TDC va deveni tribuna liberă a GARDA incepînd cu nr. 12 /2017. Emblema G.A.R.D.A va fi menționată in frontispiciu copertei în colțul din dreapta sus.
d. Consilierul general a fost împuternicit să puncteze primele 10 teze ale Programului de acțiune GARDA în 100 de cuvinte și pentru crearea grupului de lucru la Programul de dezvoltare RENAȘTEREA DACIEI - pe termen scurt, mediu și lung pînă în 2050 si va fi supus dezbaterii publice pentru a fi imbunatatit si de asemenea va fi publicat pe site-urile mai sus mentionate .
Totodată, s-au identificat interesul național de azi, probleme de politică internă și externă, cu obiective imediate pentru eliberarea țării, pentru unitate, suveranitate și independența națională, pentru reîntregire, reconciliere și întru demnitatea dacilor liberi din țara noastră și din întreaga lume.
e.Au fost examinate propuneri concrete pentru renaționalizarea resurselor naturale ale României și consolidarea capitalului românesc, promovarea spiritului creator și inventiv autohton, creșterea patrimoniului național material, cultural și imaterial, consolidarea economiei și stabilitatea monedei naționale, reindustrializarea țării, proiecte de interes național, înzestrarea și dotarea forțelor armate ale României cu tehnologie de vîrf. f.Au fost identificate căi de atragere a tineretului, concomitent cu reactivarea pensionarilor militari, a specialiștilor din diferite domenii, pentru constituirea unui guvern din umbră la una din ședințele viitoare astfel încît, fără sprijinul GARDA, să nu se poată forma nici un guvern contra intereselor naționale în Parlamentul României. g .Au fost stabilite metode noi întru renașterea DACIEI conform idealurilor milenare ale strămoșilor noștri. h. Au fost examinate idei de acțiune ale GARDA care să pregătească victoria celor care aderă la grup (fundații, asociații, federații, sindicate, partide, persoane fizice din țară și din străinatate etc.) la eventualele alegeri generale anticipate și pentru detensionarea situațiilor de criză induse din exterior sau din interior. i. Au fost analizate căi pentru politici alternative, pentru consolidarea relațiilor de prietenie și de cooperare în interes reciproc cu țările care sprijină reîntregirea României cum ar fi marea Chină, normalizarea relațiilor cu Rusia și cu alte puteri emergente, cu toate țările lumii care sprijină renașterea Daciei. j. A fost adoptată propunerea dlui Dumitru Rizoaica privind textul Jurământului față de țară pentru membrii GARDA: Jur pe conștiința mea, în fața celor dragi, a semenilor mei și a lui Dumnezeu că niciodată nu voi săvîrși acțiuni ilegale sau imorale condamnabile, acțiuni împotriva intereselor României și ale semenilor mei, că îmi voi face datoria în limita și spiritul legilor și regulamentelor care îmi reglementează activitatea, astfel încît să am tot timpul conștiința curată, atît față de semeni, cît și față de Țară, și că mereu voi alege și voi promova necondiționat tot ce este mai bun pentru români și România: -că nu aparțin și nu voi aparține unor servicii secrete străine si autohtone si/sau societati secrete tip Masonerie , de altfel impotriva legii si stipulate in Constitutie , și că în activitatea mea nu am și nu voi avea nici o dependență de persoane fizice sau juridice; - că voi aduce la cunoștința instituțiilor abilitate și a opiniei publice toate acțiunile contrare legilor și intereselor României, de care voi avea cunoștință! Dacă nu voi respecta cu sfințenie cele de mai sus, Dumnezeu să abată asupra mea și a tuturor complicilor mei (între care pot fi și membri de familie!) cele mai cumplite nenorociri și să mă lipsească pe mine și pe toți complicii mei, de sănatate și fericire si voi suporta repercursiunile legale in vigoare ! Așa să mă răsplătească Dumnezeu! k. G.A.R.D.A. face un Apel patriotic către toți românii cinstiți și iubitori de patrie de acasă și din străinătate la unitate de luptă pentru libertate, solicită tuturor fundațiilor, asociațiilor, federațiilor, sindicatelor, partidelor, persoanelor fizice libere, inclusiv Blocului Unitatea Națiunii să coopereze, păstrîndu-și independența și planurile proprii ca să acționăm împreună pentru a renaște din propria cenușă, pentru ca DACIA – străvechea noastră țară să fie iarăși cum a fost și mai mult decît atît, o națiune liberă și nu o neocolonie, un popor suveran și independent – nu un aliat slugă, care să trăiască în adevăr, dreptate, muncă și credință, în pace și armonie cu toate națiunile libere ale lumii. l. In perioada imediat urmatoare initiatorul si coordonatorul GARDA Constantin Gaitan sustinut de echipa va incepe o campanie de informare in masa pe retelele de socializare , despre actiunile Garda , informare care se vrea sa fie saptaminala astfel incit sa atragem atentia catre GARDA si sa interactionam activ cu toata suflarea romaneasca din tara si strainatate pentru stringerea rindurilor si cresterea numerica a sustinatorilor cit si stimularea partici[parii active a conationalilor pentru definitivarea in 12 luni a Constitutiei Daciei si Planului Economic si de Dezvoltare ..Dacia-Cea mai bogata tara din lume in urmatorii 10 anii. inițiator, Constantin Găitan, constantingaitan@gmail.com, 0722311707, UK 00447404545910
relații la: 0722972522, geostroe@gmail.com, 0728744713, omir.romania@mail.com, 0722 484 857, c.cretu49@gmail.com, 0740919998, aloblu@yahoo.com