În cadrul Conferinței de prezentare a Programului Start Up Nation (sinteza draft atasata), susținută la Piatra Neamț, au fost anunțate condițiile FINALE de eligibilitate:

1. Aplicanții sunt firme înființate după data de 30 ian 2017;

2. Aplicanții au obligativitatea de a crea 1 loc de muncă pentru o finanțare de 200.000lei;

3. Locurile de muncă nou create se păstrează 2 ani de zile;

4. TVA - ul nedeductibil este cheltuială eligibilă;

5. Chiriile, utilitățile și salariile (plafonate la nivelul salariului mediu pe economie) sunt eligibile pentru 1 an, respectiv pentru toată durata de implementare a proiectului;

6. Finanțarea se va acorda în baza cererilor de plată;

7. Punctaj: producție și programare IT (CAEN 6201) 40 - puncte; industrii creative - 35 puncte; servicii - 25puncte; comert - 20 puncte; mai mult de 1 angajat - 20 puncte; 1 angajat din categorii defavorizate - 20 puncte; 2 angajați din categorii defavorizate - 25 puncte; achiziția de echipamente in pondere de peste 50% din total plan de investiții - 10 puncte; inovare - 5 puncte;

8. Înscrierile vor începe pe 2 mai și vor dura DOAR 15 zile; Evaluarea va dura 15 zile.


ALOCATIE FINANCIARA NERAMBURSABILA: MAXIM 200.000 LEI (aprox. 44.500 euro), 100% din totalul costurilor eligibile


BENEFICIARI ELIGIBILI: Intreprinderile infiintate dupa intrarea in vigoare a OUG 10/2017 ( dupa 30.01.2017)


DATA ESTIMATA LANSARE APEL PROIECTE : 2 mai 2017

http://www.aippimm.ro/articol/comuni...g-nr-10-2017-/