Subiect: Carolina De Roose - Doamna Keshe

 1. #191
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.520
  We as humanity have already created the new conditions


  We have united as humanity souls already decided this path all nations are already signed into the peace treaty we just need to create more awareness that they are that they have the new constitution and the completion of the commandments and the charter of the soul conduct
  Carolina Keshe UC Nederlands

  Noi, ca umanitate, am creat deja noile condiții

  Ne-am unit, pe măsură ce sufletele omenirii au decis deja această cale, toate națiunile sunt deja semnate în tratatul de pace pe care trebuie doar să le mai conștientizăm că ele au noua constituție și încheierea poruncilor și cartea comportamentului sufletului
  Carolina Keshe UC Nederlands

 2. #192
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.520
  Adrian Pop este conectat acumSenior MemberData înscrierii10.10.2011LocațieCRAIOVAPosturi69.087Tri mite mesaj prin Yahoo la Adrian Pop


  OM cu OM, Ban Curat cu Ban Curat !!! Aceasta este Legea Poporului meu !


  Person with Person, Clean Money with Clean Money !!! This is the law of my people

  This is the Law of My Country!
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 25.07.2019 la 22:38.

 3. #193
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.520
  Request to all Facebook users please bring solutions for problems .
  Then you start working the right way on public platforms don't copy the bad NEWS .
  Change the patterns begin with responsible posts of beautiful information and be the change yourself .
  Start now forget about what was and recreate how beautiful you want the planet and humanity to be bring the change yourselfBE THE CHANGE be the creator of new conduct .
  The Universal charter is on our website.
  The new constitution is on our website.
  The teachings are free for everyone.
  www.keshefoundatio.org

  https://youtu.be/7ikCf7DSNng 2018-04-14 15:03 Spaceship Blueprint Day - Day of Mozhan - Naomi

  https://youtu.be/cSUftZQwqmw?t=14980 2018-04-14 AM Spaceship Blueprint Day - Day of Mozhan - Full Recording - Starts at Naomi

  https://www.youtube.com/watch?v=cSUftZQwqmw 2018-04-14 AM Spaceship Blueprint Day - Day of Mozhan - Full Recording


  SÂM 18:10


  The KESHE Foundation calls up on all members of all groups and individuals to attend and take their position in the cycle of peace movement, which has been taken shape in the past years by the actionS and science which has been given as a gift by the all member of the Foundation to humanity for the advancement of science and through it for the creation of the right environment for peace on this planet.Please call on all those whom you know and have access to on internet or social medias and governments and all groups of society to listen and join the 178 Knowledge Seekers session to be know as the 'Blueprint for peace for humanity'. The keshe Foundation invites all members of The Universal Council , The Earth Council and the Core team to be present in this presentation. The time and the place for the world peace is up on humanity and is the duty of every man on earth to take the responsibility of making sure that this cycle of peace movement through application of technology can guaranty the peace on earth that brings all nations as one nation to become part of ever lasting peace on blue planet.My Fellow men, I have done what has been possible to share knowledge and peace amongst the race of the man as and on equal measure in the past years, now I call on all your souls to join the soul of the creator to initiate and encourage the leaders of the man to become men of peace and SIGEN the humanity to peace on the earth and start the beginning of and the final acts needed to bring about peace on earth.M T KESHE


  [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.5)]
  [/COLOR]


 4. #194
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.520
  [13:20, 09.10.2019] Zamfir Catalin: "Universal Council members and Knowledge Seekers give and support the soul in that area or nation, that the leaders that take that position will serve that nation, to give from that part of their soul, to support so that the right soul emerges from those elections. They are elected to serve, not to line their pockets." MT Keshe
  We give unconditionally from our soul from the Core Team, the Earth Council, the Universal Council, the Universal Council support members and all Knowledge Seekers, to elevate each nation and each new elected serving member taking position to serve that nation, that the right soul emerges to serve their country with love and care in correct conduct and transparency.
  We are Present. Oct 8 2019
  [13:21, 09.10.2019] Adrian Pop: ok
  [13:21, 09.10.2019] Adrian Pop: traduc
  [13:22, 09.10.2019] Adrian Pop: "Membrii Consiliului Universal și Cautătorii de Cunoștințe dau și susțin sufletul în acea zonă sau națiune, pentru că liderii care iau această poziție vor servi acea națiune, pentru a da din acea parte a sufletului lor, pentru a sprijini astfel încât sufletul drept să iasă din acele alegeri . Sunt aleși pentru a servi, nu pentru a-și alinia buzunarele. " MT Keshe
  Oferim necondiționat din sufletul nostru de la Echipa de bază, Consiliul Pământului, Consiliul Universal, membrii de sprijin ai Consiliului Universal și toți Cautătorii de Cunoștințe, pentru a ridica fiecare națiune și fiecare nou membru ales ales care ia poziția pentru a servi acea națiune, respectiv sufletul potrivit apare pentru a-și servi țara cu dragoste și grijă într-o conduită corectă și transparență

 5. #195
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.520
  We wish we are present in this wish The world leaders signing the world Peace Treaty I am present UC Nederlands Carolina Keshe

  YES !!!!


  Success !!!!  Dorim să fim prezenți în această dorință Liderii mondiali care semnează Tratatul de pace mondial Sunt prezent UC Nederlands Carolina Keshe 6. #196
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.520
  Carolina De Roose

  23 minute ·
  Wish for receiving water in the north of Brazil where they have not received rain for about 9 months now thanks to serve the plants and support the farmers families
  Carolina Keshe UC member

  Doresc să primesc apă în nordul Braziliei, unde nu au mai primit ploaie de aproximativ 9 luni, datorită pentru a servi plantele și susținerea familiilor fermierilor.
  Carolina Keshe membru al UC

 7. #197
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.520
  For understanding better the UC .The point of understanding is as follows. Why every soul from every community is in title to be represented by themselves in a UC council as much as you are in title to be represented in your language community.The beauty behind this is ,when you understand the different field strengths. I give you a idea when you for example are born in Antarctica you don’t have the same field strength as if you are born in Africa .The food isn’t from the same field strength (isn’t cultivated in the same way for example).The culture isn’t from the same field strength ...The language isn’t of the same field strength ...The emotional positioning is not the same field strength ..in processing through the different upbringing.And so many other things that create this difference .So I assume that you would be happy to be represented by people that have these same field strengths so that your wishes can be represented in the UC council.The whole understanding is for the communities to start understanding why to support their representatives as UC member in their own language community and support the UC support members.Because you can bring your wishes and your needs to your language UC member representative that will bring your questions to the table of the UC council so you can receive what you create to receive or to give to your language community .This beauty is for each soul in each community.For humanity to start learning the process of giving to receive more.The more you give the more you receive.Best Regards Carolina De Roose UC representative member Nederlands language .

  10:19  Lindo isso.

  Just beautiful.
  https://www.facebook.com/53893901619...=e&d=n&sfns=mo

  Learn the Knowledge of the Universe

  Keshe Foundation Malta  [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.5)]
  [/COLOR]


 8. #198
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.520
  Pentru o mai bună înțelegere a UC. Punctul de înțelegere este următorul. De ce fiecare suflet din fiecare comunitate are un titlu pentru a fi reprezentat de ei înșiți într-un consiliu al UC, atât cât ești în titlu, pentru a fi reprezentat în comunitatea ta de limbă. Îți dau o idee când, de exemplu, te naști în Antarctica, nu ai aceeași putere de câmp ca și când ești născut în Africa. Mâncarea nu este din aceeași putere de câmp (nu este cultivată în același mod pentru exemplu). Cultura nu face parte din aceeași forță de câmp ... Limbajul nu are aceeași forță de câmp ... Poziționarea emoțională nu este aceeași forță de câmp .. în procesarea prin diferitele creșteri. Și atât de multe alte lucruri care creează această diferență. Așadar, presupun că veți fi fericiți să fiți reprezentați de oameni care au aceleași puncte forte ale domeniului, astfel încât dorințele dvs. să poată fi reprezentate în consiliul UC. Întreaga înțelegere este ca comunitățile să înceapă să înțeleagă de ce să sprijiniți-i pe reprezentanții lor ca membri ai UC în propria comunitate lingvistică și susțineți membrii de sprijin ai UC.Pentru că puteți aduce dorințele și nevoile dvs. reprezentantului dvs. de limbă UC, care va aduce întrebările dvs. la masa consiliului UC, astfel încât să puteți primește ceea ce creezi pentru a primi sau pentru a oferi comunității tale de limbă. Această frumusețe este pentru fiecare suflet din fiecare comunitate. Pentru ca umanitatea să înceapă să învețe procesul de a dărui să primești mai mult. Cu cât dai mai mult, primești mai mult. Salutări Carolina De Limba reprezentantului Roose UC, limba Nederlands.

 9. #199
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.520

 10. #200
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  73.520
  That's what we thought a year ago.The first Peace House in Romania re-integratedIn the knowledge of the case, I decided with my sisters, our children and their families, along with grandchildren, to declare the House of Siroca, the legacy of my grandparents and parents, as the first HOUSE OF PEACE in our country.The laws of the Belagians, so the Beautiful Laws left in the Time of our Ancestors and our Ancestors and totally carved by the Saints of the Nation, will be fully respected, so that Humanity and the Good Sense will be implemented again, step by step, in Romania re-integrated in the world.Adrian PopDoina PopMihai PopFlorentina PopNatalia PopCatalin StroeCristina StroeSebastian StroeRadu NeceaGabriela NeceaOvidiu NeceaMonica NeceaTudor NeceaLucian DraghiciMihaela DraghiciMihnea DraghiciFor now, I communicate with you through the translate program.We will form a team capable of working with you.So may God help us!Adrian PopPresident - Vanguard Association for sacrifice.  Adrian  My dears,

  We congratulate you on everything you do in the area of Peace.

  We wish to implement with you the second International Day of Peace, on June 1 (International Day of the Child) and later all the 363 days of the year, so that by 2050 in Romania in Sarmizegetusa Regia, the spiritual capital of the people, to ratify the peace treaty with all the peoples of the world and in this way the human and material resources will be redistributed for the sake of a decent, happy and healthy life, to all the people on Earth.

  Our actions in the field of peace done in support of September 21, 2019:

  https://www.youtube.com/watch?v=FqMa...T16EIcvxwglDKw
  https://www.youtube.com/watch?v=ICOVO4ynWio
  https://www.youtube.com/watch?v=byjw...V42Ht910O9V2Uc
  http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...i-21-sept-2019

  Success !!!

  So may God help us!


  YouTube

  [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.4)]youtube.com


  Adrian

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threads/25873-International-Cities-of-Peace-Benefits
  http://www.sfatulbatranilor.ro/threads/25890-H4BF-COOPERATIVE-Hope-for-a-better-future  Adrian  I hope you are well.

  I am reaching out to thank you for Arta Zalmoxa’s involvement and participation in the Partnership for Peace Coalition. The number of members has almost doubled to 170 since 2018 and we want to keep growing this peace network. For continuous support of each other, attached you can find the list of our current active members.

  Our 20th Anniversary Celebration was a great success, and I wanted to show you the results of everyone's effort to institutionalise Peace Day - the core mission of our work. Please find attached the report carried out independently by Digitalis, Social 360 and Signal AI showing the level of exposure generated on the day. It is astonishing!

  As we embark on the journey to making 3 billion people aware by 2025, I am sure you will agree, that this is a great starting point to exposing a significant number of people to the message of peace. Awareness of Peace Day manifests behavioural change, and that change reduces violence.

  Thank you so much for your continuous support of Peace One Day and for making the Partnership for Peace Coalition stronger. Let’s bring the peace message into 2020 together.

  Warm regards,

  In Peace

  Jeremy Gilley

  Founder, Peace One Day  cidimage001.png@01D58E5D.3984E0D0  Peace One Day
  St. George's House
  15 St. George's Road

  Richmond

  Surrey TW9 2LE
  Tel: +44 (0) 208 334 9900

  Fax: +44 (0) 208 948 0545  www.peaceoneday.org  MEMBERS OF THE 2019 PARTNERSHIP FOR PEACE COALITION
  1. 80000 Voices
  2. ABC Charity
  3. African Youth Initiative Organisation
  4. AIESEC
  5. AIESEC Global
  6. Aik Saath
  7. Alarm Ministries
  8. Alliance for Peacebuilding
  9. Amelie & Daniel Linsey Foundation
  10. ARTconnects Salma Zulfiqar
  11. Arta Zalmoxa
  12. Artistes pour L'Humanite
  13. ASOFED- MR
  14. Asylum Welcome
  15. Atlantic Whale and Dolphin Foundation
  16. Bahrain for All (Consult Nivs)
  17. Be - World Happiness Festival
  18. BlinkNow
  19. Borneo Nature Foundation
  20. Brightmed (Gibralter World Music Festival)
  21. Brixton Soup Kitchen
  22. Build Peace
  23. Building Blocks for Peace
  24. Center for Religious Cooperation and Tolerance CRCT
  25. Christian International Peace Service (CHIPS)
  26. CMI
  27. Cultura Kulturveranstaltungen e. V.
  28. Coaches Across Continents
  29. Code Pink
  30. Collectif Des Artisans De Paix Et la Reconciliation (CAPR)
  31. Conciliation Resources
  32. Conflict Transformation and Civic Education (CRISP)
  33. Consult Nivs
  34. Culture of Peace
  35. CYPLP Nigeria
  36. Delegations for Dialogue
  37. Don Bosco Football Academy Goma Drc
  38. EcoPeace Middle East
  39. Embodiment Of The One Heart
  40. Embrace the Peace
  41. European Peacebuilding Liason Office
  42. Faces Up
  43. Fair Earth Foundation
  44. Fellowship of Reconciliation
  45. FICRD Uganda
  46. First Republic Registrar foundation
  47. Galaxy4Peace
  48. Ganda Boys
  49. Gender Action for Peace and Security (GAPS UK)
  50. Generations for Peace
  51. Global Dignity
  52. Global Feast for Peace
  53. Global Initiative for Environment and Reconciliation
  54. Global Network of Women Peacebuilders
  55. Global Peace Without Borders
  56. GPPAC
  57. Green Africa Youth Organisation (GAYO)
  58. H4bf Cooperative
  59. Hand in Hand: Center for Jewish-Arab Education in Israel
  60. Humanitarian Aid Relief Trust (HART)
  61. International Cities of Peace
  62. International Peace Bureau
  63. Interpeace
  64. IQ Peace
  65. JCI
  66. JCI India
  67. Karuna Centre
  68. Kids For Peace
  69. Kites for Peace Zimbabwe
  70. Kroc Institute for International Peace Studies
  71. Let's Do It
  72. Listen First Uganda
  73. Little Big Peace Event
  74. London Mozart Players
  75. Louis D Brown Peace Institute
  76. Love for Life Project
  77. Master Peace
  78. Mediators and Advocates for Peace (LAMPAIX)
  79. Mediators Beyond Boarders
  80. Messengers of Peace - Association of Scouts of Burkina Faso
  81. Middle East Sustainable Peace Organisation - MESPO
  82. Mil Milenios de la Paz
  83. Moments of Mass Mindfulness
  84. Musicians for Peace and Disarmament
  85. Nepal Friendship Society
  86. Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)
  87. Network for Building Peace
  88. NHG Canda Water RTA
  89. Nonviolent Peaceforce
  90. Nuclear Age Peace Foundation
  91. One Voice
  92. On Earth Peace
  93. One Day One Choir
  94. One Young World
  95. Oxford Human Rights Hub
  96. Pace e Bene - Campaign Nonviolence
  97. Pakistan Centre of Peace
  98. Parents for Peace
  99. Pax Christi International
  100. Peace Accelerators
  101. Peace Alliance
  102. Peace and Sport
  103. Peace Boat
  104. Peace Day Philly
  105. Peace Dayton
  106. Peace Direct
  107. Peace Education Cornwall
  108. Peace Helmet Project
  109. Peace Highway
  110. Peace One Day
  111. Peace Week
  112. Peace Window Weekly
  113. Peace Partners
  114. PeaceBeam
  115. PeaceNow
  116. Peace Partners
  117. PeaceStart Up Foundation
  118. PeaceTech Lab
  119. Pinwheels for Peace
  120. Postcards for Peace
  Peace One Day Limited, St. Georges House,
  15 St. Georges Road, Richmond, Surrey TW9 2LE
  Tel: +44 (0) 208 334 9900 Fax: +44 (0) 208 948 0545
  campaigns@peaceoneday.org
  www.peaceoneday.org
  121. Prem Rawatt Foundation
  122. Puntland Women Writers Association
  123. Reboot the Future
  124. Rotary International
  125. Safer Globe
  126. Search for Common Ground
  127. Service Civil International
  128. Service in Satchidananda - SIS Project
  129. Ship of Tolerance
  130. SOS Children's Villages Philippines
  131. Soul Love
  132. Southwark Peace Garden
  133. STOP THE TRAFFIK
  134. Street Soccer Foundation
  135. Tanzania Active Youth Actions Organisation
  136. The British Academy of Sound Therapy
  137. The Democratic Progress Institute
  138. The Good News Email
  139. The Parents Circle-Families Forum
  140. The Peace Crane Project
  141. Think Peace Workshop
  142. Time 4 World Peace
  143. UNA UK
  144. United People's Organisation for Peace
  145. Uniting for Peace
  146. University for Peace
  147. URI-Africa
  148. Values Based Education
  149. Waging Peace
  150. Warwick UN
  151. WasteAidUK
  152. Wedowe
  153. Women Peace Network - Arakan
  154. Women's Action for New Directions
  155. Work Collaboratively
  156. World Assembly of Youth
  157. World Beyond War
  158. World Merit
  159. World Peace Berlin
  160. World Peace Mural Tour
  161. World Peace Now
  162. YELI Burundi
  163. YMCA d'Haiti
  164. You Can Free Us
  165. Young Peacebuilders
  166. Youth Initiative Against Violence & Human Rights Abuse (YIAVHA)
  167. Youth Peace Foundation
  168. Yuvsatta (Youth For Peace


  Peace One Day Report
  Digitalis, Signal-AI, Social360
  11 October 2019  Splash page | Peace One Day

  [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.4)]peaceoneday.org
  [/COLOR]
  Adrian


  alan@delegations.org" <alan@delegations.org>,"jfellows@jci.cc" <jfellows@jci.cc>,"amarion@jci.cc" <amarion@jci.cc>,"martin@postcardsforpeace.org" <martin@postcardsforpeace.org>,"rawad@gfp.ngo" <rawad@gfp.ngo>,"alwardiicaeser@gmail.com" <alwardiicaeser@gmail.com>,"lr@peace-sport.org" <lr@peace-sport.org>,"fia@abccharity.org" <fia@abccharity.org>,"kitesforpeacezim@gmail.com " <kitesforpeacezim@gmail.com>,"info@aiksaath.com" <info@aiksaath.com>,"youngpeopleforpeace@gmail.com " <youngpeopleforpeace@gmail.com>,"mcolonna@sfcg.org " <mcolonna@sfcg.org>,"Shivangimathur@gmail.com" <Shivangimathur@gmail.com>,"precious.ajunwa@gmail. com" <precious.ajunwa@gmail.com>,"ydelgado@hyperion.g i" <ydelgado@hyperion.gi>,"headoffice@nonviolentpeace force.org" <headoffice@nonviolentpeaceforce.org>,"charlie@coa chesacrosscontinents.org" <charlie@coachesacrosscontinents.org>,"rendawriter @gmail.com" <rendawriter@gmail.com>,"peacedayphilly921@gmail.c om" <peacedayphilly921@gmail.com>,"jane@peacebeam.co m" <jane@peacebeam.com>,"katesedwell@hotmail.co.uk" <katesedwell@hotmail.co.uk>,"aldana@interpeace.org " <aldana@interpeace.org>,"nd@consultnivs.com" <nd@consultnivs.com>,"timothyjohnbaptiste@gmail.co m" <timothyjohnbaptiste@gmail.com>,"rwayman@napf.or g" <rwayman@napf.org>,"jacob@howtobuildup.org" <jacob@howtobuildup.org>,"cristian@wedowe.org" <cristian@wedowe.org>,"sarahb@allianceforpeacebuil ding.org" <sarahb@allianceforpeacebuilding.org>,"alexandros. katsidonis@bsl-lausanne.ch" <alexandros.katsidonis@bsl-lausanne.ch>,"info@pwbparis.org" <info@pwbparis.org>,"antti.ammala@cmi.fi" <antti.ammala@cmi.fi>,"sue@peacecraneproject.org " <sue@peacecraneproject.org>,"seiryu@unitedpeople.j p" <seiryu@unitedpeople.jp>,"emcreate@yahoo.com" <emcreate@yahoo.com>,"safoora.biglari@oneyoungworl d.com" <safoora.biglari@oneyoungworld.com>,"hheinzek@nd.e du" <hheinzek@nd.edu>,"bayilirene@gmail.com" <bayilirene@gmail.com>,"aguerrero@upeace.org" <aguerrero@upeace.org>,"arment@fredarment.com" <arment@fredarment.com>,"patty@peacealliance.org " <patty@peacealliance.org>,"yeliburundi@gmail.com " <yeliburundi@gmail.com>,"lindaklunder@masterpeace. org" <lindaklunder@masterpeace.org>,"v.carreras@gppac.n et" <v.carreras@gppac.net>,"ariel@codepink.org" <ariel@codepink.org>,"chris@worldmerit.org" <chris@worldmerit.org>,"s.cheyne@borneonature.or g" <s.cheyne@borneonature.org>,"communications@c-r.org" <communications@c-r.org>,"bill@onearthpeace.org" <bill@onearthpeace.org>,"sisproject108@gmail.com " <sisproject108@gmail.com>,"Katrin.winter@letsdoitw orld.org" <Katrin.winter@letsdoitworld.org>,"projectbridge.y uvsatta@gmail.com" <projectbridge.yuvsatta@gmail.com>,"tiinaurm@gmail .com" <tiinaurm@gmail.com>,"hsheikhani@mespo.org" <hsheikhani@mespo.org>,"daniel@worldpeacenow.org " <daniel@worldpeacenow.org>,"hanson36@btinternet.co m" <hanson36@btinternet.com>,"worldpeacenewsletter@gm ail.com" <worldpeacenewsletter@gmail.com>,"Ashley.Demma@rot ary.org" <Ashley.Demma@rotary.org>,"Mussiepeace@yahoo.co.uk " <Mussiepeace@yahoo.co.uk>,"gilimeisler@gmail.com " <gilimeisler@gmail.com>,"andrew@chipspeace.org" <andrew@chipspeace.org>,"oxfordhumanrightshub@law. ox.ac.uk" <oxfordhumanrightshub@law.ox.ac.uk>,"bmoore@eplo.o rg" <bmoore@eplo.org>,"lconti@eplo.org" <lconti@eplo.org>,"EmanuelaCampbell@nimd.org" <EmanuelaCampbell@nimd.org>,"kushalasharma@yahoo.c om" <kushalasharma@yahoo.com>,"info@ipb-office.berlin" <info@ipb-office.berlin>,"j.zokovitch@paxchristi.net" <j.zokovitch@paxchristi.net>,"hoye@peacetechlab.or g" <hoye@peacetechlab.org>,"naima@gnwp.org" <naima@gnwp.org>,"agnieszka@gnwp.org" <agnieszka@gnwp.org>,"milmilenios@fibertel.com.a r" <milmilenios@fibertel.com.ar>,"sarah.phillips@peac edirect.org" <sarah.phillips@peacedirect.org>,"maddy.crowther@w agingpeace.info" <maddy.crowther@wagingpeace.info>,"luci@asylum-welcome.org" <luci@asylum-welcome.org>,"info@h4bfcooperative.com" <info@h4bfcooperative.com>,"luke@fairearthfoundati on.org" <luke@fairearthfoundation.org>,"peacehelmets@gmail .com" <peacehelmets@gmail.com>,"info@way.org.my" <info@way.org.my>,"uruka@democraticprogress.org" <uruka@democraticprogress.org>,"karen@peaceboat.gr .jp" <karen@peaceboat.gr.jp>,"communication@sci.ngo" <communication@sci.ngo>,Peace One Day <Campaigns@peaceoneday.org>,"Amy.Cuff@stopthetraff ik.org" <Amy.Cuff@stopthetraffik.org>,"tommcquillen@gmail. com" <tommcquillen@gmail.com>,"Scotty@PeaceNow.com" <Scotty@peacenow.com>,"Sumedha.Tanwar2@aiesec.ne t" <Sumedha.Tanwar2@aiesec.net>,"stephanie@youngpeace builders.com" <stephanie@youngpeacebuilders.com>,"campaigns@for. org.uk" <campaigns@for.org.uk>,"katrin.winter@ldiw.org" <katrin.winter@ldiw.org>,"Patel@una.org.uk" <Patel@una.org.uk>,"karis@peacebeam.com" <karis@peacebeam.com>,"simi@lovestreatham.org" <simi@lovestreatham.org>,"peaceweek@peacefoundatio n.org.nz" <peaceweek@peacefoundation.org.nz>,"iponce@happine ssfest.world" <iponce@happinessfest.world>,"lg@beit.world" <lg@beit.world>,"ily@beit.world" <ily@beit.world>,"Tanishk.Saha@warwick.ac.uk" <Tanishk.Saha@warwick.ac.uk>,"irfan@selfcareworld. org" <irfan@selfcareworld.org>,"apetrescu-tudor@jci.cc" <apetrescu-tudor@jci.cc>,"dmugagga@gmail.com" <dmugagga@gmail.com>,"wabotai2@hotmail.com" <wabotai2@hotmail.com>,"gina.langton@80000voices.o rg" <gina.langton@80000voices.org>,"lindsaymitnik@pace ebene.org" <lindsaymitnik@paceebene.org>,"cristina@loveforlif eproject.org" <cristina@loveforlifeproject.org>,"facesup2016@gma il.com" <facesup2016@gmail.com>,"nilaydubai@gmail.com" <nilaydubai@gmail.com>,"nad.rjaa@yahoo.fr" <nad.rjaa@yahoo.fr>,"suewebb@valuesbasededucation. com" <suewebb@valuesbasededucation.com>,"jpeeples@wand. org" <jpeeples@wand.org>,"mlevrey@eplo.org" <mlevrey@eplo.org>,"jennifer@rebootthefuture.org " <jennifer@rebootthefuture.org>,"info@globaldignity .org" <info@globaldignity.org>,"peaceeducationcornwall@g mail.com" <peaceeducationcornwall@gmail.com>,"greta@worldbey ondwar.org" <greta@worldbeyondwar.org>,"lampaixorg@gmail.com " <lampaixorg@gmail.com>,"yiavha2014@gmail.com" <yiavha2014@gmail.com>,"sahro.m@gmail.com" <sahro.m@gmail.com>,"info@bbforpeace.org" <info@bbforpeace.org>,"caperorg@yahoo.fr" <caperorg@yahoo.fr>,"autumn@blinknow.org" <autumn@blinknow.org>,"shaulita@ldbpeaceinstitute. org" <shaulita@ldbpeaceinstitute.org>,"arthum.asbl@gmai l.com" <arthum.asbl@gmail.com>,"artazalmoxa@gmail.com" <artazalmoxa@gmail.com>,"info.mpdconcerts@gmail.co m" <info.mpdconcerts@gmail.com>,"annettetejada@gmail. com" <annettetejada@gmail.com>,"juan@peacestartup.org " <juan@peacestartup.org>,"centerprojects2004@gmail. com" <centerprojects2004@gmail.com>,"amk@worldpeace-berlin.com" <amk@worldpeace-berlin.com>,"brixtonsoupkitchen@gmail.com" <brixtonsoupkitchen@gmail.com>,"jill@kidsforpeaceg lobal.org" <jill@kidsforpeaceglobal.org>,"waiwai.peace@gmail. com" <waiwai.peace@gmail.com>,"romel@worldpeace-berlin.com" <romel@worldpeace-berlin.com>,"nhgcanadawaterrta@gmail.com" <nhgcanadawaterrta@gmail.com>,"thinkpeaceworkshop@ gmail.com" <thinkpeaceworkshop@gmail.com>,"luke.addison@uniti ngforpeace.com" <luke.addison@unitingforpeace.com>,"musorebita@gma il.com" <musorebita@gmail.com>,"laura@karunacenter.org" <laura@karunacenter.org>,"innocentsangano@gmail.co m" <innocentsangano@gmail.com>,"nfsngo@hotmail.com" <nfsngo@hotmail.com>,"adiaz@mediatorsbeyondborders .org" <adiaz@mediatorsbeyondborders.org>,"christopher@pe aceaccelerators.org" <christopher@peaceaccelerators.org>,"jehane@peacea ccelerators.org" <jehane@peaceaccelerators.org>,"susanna@peaceaccel erators.org" <susanna@peaceaccelerators.org>,"jacob.hill@sosphi lippines.org" <jacob.hill@sosphilippines.org>,"mazezecharles@gma il.com" <mazezecharles@gmail.com>,"fadi@ecopeaceme.org" <fadi@ecopeaceme.org>,"info@firstrepublicregistrar .org" <info@firstrepublicregistrar.org>,"lee@handinhandk 12.org" <lee@handinhandk12.org>,"abby.parkin@oneyoungworld .com" <abby.parkin@oneyoungworld.com>,"media@britishacad emyofsoundtherapy.com" <media@britishacademyofsoundtherapy.com>,"amigo184 4@gmail.com" <amigo1844@gmail.com>,"admin@greenafricayouth.co m" <admin@greenafricayouth.com>,"mosesficrduganda@gma il.com" <mosesficrduganda@gmail.com>,"dirk@soullove.com" <dirk@soullove.com>,"lola.yusuf@hart-uk.org" <lola.yusuf@hart-uk.org>,"dirk@coherencehotspot.com" <dirk@coherencehotspot.com>,"papyyengapy@gmail.com " <papyyengapy@gmail.com>,"salmazulfiqar2001@yahoo.c o.uk" <salmazulfiqar2001@yahoo.co.uk>,"listenfirstuganda @yahoo.com" <listenfirstuganda@yahoo.com>,"oneheart@evamillaue r.com" <oneheart@evamillauer.com>,"goran.bubalo@mreza-mira.net" <goran.bubalo@mreza-mira.net>,"maida.zagorac@mreza-mira.net" <maida.zagorac@mreza-mira.net>,"justin@parents4peace.org" <justin@parents4peace.org>,"josephine.roele@gaps-uk.org" <josephine.roele@gaps-uk.org>,"info@gaps-uk.org" <info@gaps-uk.org>,"david@amelieanddaniel.org" <david@amelieanddaniel.org>,"asofed.mrasbl2010@gma il.com" <asofed.mrasbl2010@gmail.com>,"peacewindow7@gmail. com" <peacewindow7@gmail.com>,"skowarsky@tprf.org" <skowarsky@tprf.org>,"jakefrankel@tprf.org" <jakefrankel@tprf.org>,"info@wearejk.co.uk" <info@wearejk.co.uk>,"willow.baker@tprf.org" <willow.baker@tprf.org>,"julihammersley@peacepartn ers.co.uk" <julihammersley@peacepartners.co.uk>,"marlou@world merit.org" <marlou@worldmerit.org>,"carlo@worldmerit.org" <carlo@worldmerit.org>,"Cultura Kulturveranstaltungen e.V." <kontakt@cultura-kulturveranstaltungen.de>  Adrian

  http://www.sfatulbatranilor.ro/threads/25837-BD-data-de-Jeremy-cu-ONG-uri-in-domeniul-PACII
  [/COLOR]  [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.5)]Scrie un mesaj...  [/COLOR]

Pagina 20 din 69 PrimulPrimul 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869 UltimulUltimul

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 4 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 4 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •