Papornița Moșului

Subiect: Carolina De Roose - Doamna Keshe

 1. #741
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.810
  1111111111111
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 11.02.2021 la 16:07.

 2. #742
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.810
  11111111111111111111
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 11.02.2021 la 16:08.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 3. #743
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.810
  111111111111111111111
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 11.02.2021 la 16:09.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 4. #744
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.810
  1111111111111111111
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 11.02.2021 la 16:09.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 5. #745
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.810
  11111111111111111111111
  Ultima modificare făcută de Adrian Pop; 11.02.2021 la 16:08.
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 6. #746
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.810
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 7. #747
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.810
  Check my latest posts please then you will understand why I advised you to destroy all the cups you poison your self Because these where the 2 cups that I completely stopped I couldn’t release this information faster All the cups have Nano particles and most people don’t even make them correct He is a false messiah and the behavior has more than proven itWait until after I receive the judgment on kesheThen you will see the knowledge seekers coming into public domain statements themselves and explain e what has happened to them To many are still afraid to step forward But they will And the claims will also go public When I was informing people it was up to you not to dance with one food in lies and the other foot in the other side I was very very clear from day one to do your own research Just listen to the last 2 teachings the one on last Sunday and the one last Thursday He is teaching exactly what he was teaching 3/4/5/6 years ago And people don’t get it Just continues repeating the same thing over and over again Loop holing we call this Check it out already from 2012/13/14/15/16/17It’s just repeating the same thing over and over again

  Verifică ultimele mele postări, te rog, atunci vei înțelege de ce te-am sfătuit să distrugi toate cupele pe care ți le otrăvești

  Pentru că acestea erau cele 2 cești pe care le-am oprit complet
  Nu am putut elibera aceste informații mai repede

  Toate cupele au particule nano și majoritatea oamenilor nici măcar nu le fac corecte

  El este un mesia fals și comportamentul a dovedit-o mai mult decât

  Așteptați până după ce voi primi judecata pe keshe
  Apoi, veți vedea căutătorii de cunoștințe care intră singuri în declarații din domeniul public și le vor explica ce s-a întâmplat cu ei
  Mulți încă se tem să facă un pas înainte
  Dar o vor face
  Iar revendicările vor deveni publice

  Când îi informam pe oameni, depindea de voi să nu dansați cu o mâncare în minciuni și cu celălalt picior în cealaltă parte
  Am fost foarte foarte clar din prima zi să fac propria ta cercetare

  Doar ascultați ultimele 2 învățături, cea de duminica trecută și cea de joi trecută
  El predă exact ceea ce preda acum 3/4/5/6 ani
  Și oamenii nu înțeleg
  Doar continuă să repete același lucru din nou și din nou
  Loop holing îl numim așa
  Verificați-l deja din 2012/13/14/15/16/17
  Repetează același lucru mereu

  I discovered this last year myself when I was collecting everything for my defense
  I honestly thought I made a mistake that I was in the same teaching
  But when I checked I was in a complete different teaching platform
  I could not believe my ears
  But it’s a fact just check it out
  Identical story he is telling you

  All the cups are just to keep you busy to keep on using the waters from it so you get more nano particles inside your body
  And that is what makes you sick
  Especially people that are in a higher energy level than keshe

  I always guess his real intention is to collect people's souls, to get there, he needs the help from the people to be able to make the gans and field interaction, so leaving nano particles out there to make people sick are doing no good to nobody
  Taking souls is to get people obey something, listen to him, do what he tells to do, that the self proclaimed creator messiah can carry out his mission, make people physically weak is really easy as they get connected to his frequency
  The frequency of the self proclaimed creator messiah Tavakoli Keshe as he has claimed by himself nobody else

  My advice is before the books literally get closed on keshe to walk away and be safe
  To demolish whatever you have created in this energy
  And definitely undo your world Peace treaty because it’s only with him that you made this contract

  Read it very very carefully and you will understand that you give freely your body and soul away
  Because there is actually no world Peace Treaty officially signed by everyone
  And there is no peace in place that all humanity is equal and peaceful
  So think people it’s getting really time


  Am descoperit asta anul trecut eu însumi, când strângeam totul pentru apărarea mea
  Sincer am crezut că am făcut o greșeală că sunt în aceeași învățătură
  Dar când am verificat mă aflam într-o platformă de predare complet diferită
  Nu-mi venea să cred urechilor mele
  Dar este un fapt, doar verifică-l
  Poveste identică pe care ți-o spune

  Toate cupele sunt doar pentru a vă ține ocupat să continuați să folosiți apele din ea, astfel încât să obțineți mai multe nano particule în corpul vostru
  Și asta te îmbolnăvește
  Mai ales persoanele care se află într-un nivel de energie mai ridicat decât keshe

  Bănuiesc întotdeauna că intenția sa reală este să adune sufletele oamenilor, să ajungă acolo, are nevoie de ajutorul oamenilor pentru a putea face interacțiunea dintre câmpuri și câmp, așa că lăsând nano particule acolo pentru a îmbolnăvi oamenii nu îi fac bine nimănui
  A lua sufletele înseamnă a-i face pe oameni să asculte de ceva, să-l asculte, să facă ceea ce îi spune el să facă, că auto-proclamatul creator mesia își poate îndeplini misiunea, face oamenii slabi din punct de vedere fizic este foarte ușor pe măsură ce se conectează la frecvența lui
  Frecvența autoproclamatului creator mesia Tavakoli Keshe așa cum a afirmat el însuși pe nimeni altcineva

  Sfatul meu este înainte ca cărțile să se închidă literalmente pe keshe pentru a se îndepărta și a fi în siguranță
  Pentru a demola orice ai creat în această energie
  Și anulați cu siguranță tratatul dvs. de pace mondial, pentru că numai cu el ați făcut acest contract

  Citiți-l foarte atent și veți înțelege că vă oferiți liber corpul și sufletul
  Pentru că de fapt nu există un Tratat de Pace mondial semnat oficial de toată lumea
  Și nu există pace în loc ca toată omenirea să fie egală și pașnică
  Deci, credeți-vă oamenilor că devine cu adevărat timpul
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 8. #748
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.810
  A beautiful truth This is a "free will " planet on a free will universe. Ignorance is not an excuse. We became complacent. They Publisher what they are going to do on the government website, on tv shows like The Simpsons and they showed it to us in the Movies and magazines and we thought its Entertainment, its funny like a joke...and we did not say "no, this is not right"...instead we laught about about...which is the same as consenting and accepting it. We did not question it..we went about our Merry ways as long as we get paid and eat what we like and get entertained with sports and songs etc...we were happy to be tricked.....we did not take time to research and question what w e were seeing....IGNORANCE is not an excuse..information is available to everyone....but most of us were so busy "making a living" instead of living the life we were meant to live. We thought our children to value money instead of morality. We taught them to look outside of themselves instead of going within. We tell them to get guidance from teacher in grade school high school and Colleges instead of inner guidance which is the best teacher of all....It now time to just move on ..the Bible and most sacred book tell us move Forward, do not look back...or you will turn into pillars of salt.Joy

  Un adevăr frumos
  Aceasta este o planetă de „liber arbitru” pe un univers de liber arbitru. Ignoranța nu este o scuză. Am devenit mulțumiți. Ei publică ce vor face pe site-ul guvernamental, în emisiuni TV precum The Simpsons și ne-au arătat-o ​​în filme și reviste și ne-am gândit că Divertismentul său, este amuzant ca o glumă ... și nu am spus „ nu, acest lucru nu este corect "... în schimb, ne-am lăudat despre ... ceea ce este la fel ca a consimți și a-l accepta. Nu l-am pus la îndoială .. am mers pe căile noastre Vesele atâta timp cât suntem plătiți și mâncăm ceea ce ne place și ne distrăm cu sporturi și cântece etc ... am fost fericiți că am fost păcăliți ..... nu am luat timpul pentru a cerceta și a ne pune la îndoială ce vedeam .... IGNORANȚA nu este o scuză..informațiile sunt disponibile pentru toată lumea .... dar majoritatea dintre noi am fost atât de ocupați „să ne câștigăm existența” în loc să trăim viața pe care am fost meniți să o facem Trăi. Am crezut că copiii noștri apreciază banii în loc de moralitate. I-am învățat să privească în afara lor în loc să intre înăuntru. Le spunem să primească îndrumări de la un profesor în liceu și colegii, în loc de îndrumare interioară, care este cel mai bun profesor dintre toate ....

  Acum este timpul să mergem mai departe .. Biblia și cea mai sacră carte ne spun să mergem înainte, să nu privim înapoi ... sau te vei transforma în stâlpi de sare.
  Bucurie
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 9. #749
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.810
  [COLOR=var(--always-white)][COLOR=var(--always-white)]Thank you very much !!! I wish you a wonderful day !

  [/COLOR]
  [COLOR=var(--primary-text)]Enter[/COLOR]


  Ai trimis

  [COLOR=var(--always-white)][COLOR=var(--always-white)]http://www.sfatulbatranilor.ro/threads/19349-Carolina-De-Roose-Doamna-Keshe/page75?highlight=CAROLINA+ROSSE[/COLOR]

  [/COLOR]  [COLOR=var(--primary-text)]Enter[/COLOR]  [/COLOR]  [COLOR=var(--primary-text)]Scrie pentru Carolina De Roose
  [COLOR=var(--secondary-text)]Aa

  [/COLOR]  [/COLOR]
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

 10. #750
  Administrator
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  77.810
  Lu 00:00
  Carolina
  Carolina De Roose
  https://youtu.be/-rkqA1eaFB8
  18:45
  Ai trimis
  Happy Birthday Healthy and Happy !!!
  Scrie pentru Carolina De Roose
  www.popservice.ro
  www.papornitamosului.ro
  [U][COLOR=#800080][
  e-mail - adipop@popservice.ro
  ID Messenger: zalmoxa_adipop
  skype - adrianpop58
  http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
  https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
  https:/https://www.facebook.com/grou...IZEGETUSA2050/ - Piciumanii doresc PACE
  https://www.facebook.com/groups/1086016084901078/ - Avangarda de Sacrificiu

Pagina 75 din 75 PrimulPrimul 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •