Rezultate 1 la 8 din 8

Subiect: ,,misticii si magii tibetului,,

 1. #1
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.755

  ,,misticii si magii tibetului,,

  [9:21:48 PM] Sergiu Batca: Давид -Неэль ,,MISTICII SI MAGII TIBETULUI,, o carte fenomenala,ajuta nespus de mult
  [9:48:36 PM] Sergiu Batca: Ф.И.Тютчев \ сентябрь 1870 \ Из переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и Запад тонет в ней.кровь хлынет и на вас,друзья и братья наши! =Славянский мир,сомкнись тесней...,,Единство, = возвестил оракул наших дней, -быть может спаяно железом лигь и кровью...,, Но мы попробуем спаять его любовью, - а там увидим, что прочней...
  [10:07:01 PM] Sergiu Batca: Пушкин Паситесь,мирные народы ! Вас не разбудет чести кличь. К ч чему стадам дары свободы ? Их должно резать или стричь.Наследство их из рода в роды ярмо с гремушками да бич.
  [10:09:55 PM] Sergiu Batca: incearca sa traduci prin google

 2. #2
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.755
  Tiutcev \ septembrie 1870 \ Din aglomerat sângele lui furie curge peste marginea vasului , iar Occidentul se îneacă în ney.krov ploaie jos pe tine , prietenii și frații noștri ! = Lumea slavă somknite sta mai aproape ... ,, Unitatea = Oracle a anunțat astăzi , poate -fie sudate de fier și sânge ... lig ,, Dar vom încerca să -l lipire cu iubire - și vom vedea că puternic ...[ 10:07:01 PM] Sergiu Batca : Pușkin Pasites , popoarele pașnice ! Tu nu -și onorează plânge razbudet . În ce sînt cirezi daruri de libertate ? Ele trebuie să fie tăiate sau să le strich.Nasledstvo din generație în generații jugul de la gremushkami da Beach .

 3. #3

 4. #4
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.755
  Cartea este:,,Mistici si magi din Tibet'', - David-Neel.

 5. #5
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.755
  http://www.academia.edu/5916532/Alex...tiati_in_Tibet

  ALEXANDRA DAVID-NEEL
  INIŢIERI ŞI INIŢIAŢI
  IN TIBET
 6. #6
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.755

  Coperta 1:Vanavasin
  ,
  cunoscut în Tibet ca Naknane, este unul dintre cei 16 Arhafi

  căruia,
  în a patra zi a celei de-
  a şasea luni a anului, îi este dedicată sărbătoarea 
  Tong

  Cho Cheme!


  (Sărbătoarea celor 1000 de lumini”
  )
  .

  Cu mâna dreaptă el face
  mudra

  (gestul) care alungă frica (
  Tarjana
  ), în timp ce în mâna stângă ţine unsceptru. EI aduce graţia asupra oricărei fiinţe spre care se apleacă.

  Legenda spune că
  Vanavasin se trage din Sarasvati
  şi a auzit
  Dharma
  (învăţătura spirituală) de la însuşi
  Buddha. Eterna pace a atins-o într-o
  sihăstrie, construită din frunze, din mijlocul unei păduri. Eliberat deimpulsurile plăcerilor, el dobândeşte victoria asupra iluziilor şi oferă protecţ
  ieimpotriva tuturor pasiunilor. Î
  n imagine, un discipol i se închină, iar păunii,simbol al Atotcunoaşterii Divine îl însoţesc în permanenţă.

  Coperta 4:Kalachakra-Mandala:
  reprezentare a desfăşurării temporale şi spaţiale a
  Absolutului.

 7. #7
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.755
  INTRODUCERE
  copul prezentei lucrări este de a sublinia celor interesaţi demanifestările spiritualităţii
  orientale,
  informaţii clare privindnatura riturilor lamaiste de iniţiere şi învăţăturile date de iniţiaţi,atât în timpul acestor ceremonii cât şi ulterior. Es
  te in
  util să spunem că
  acest subiect nu poate fi tratat pe larg într-o carte de dimensiuni atât dereduse. În plus, pentru a-
  l discuta pe larg trebuie să fim familiarizaţi cu
  anumite
  teorii ale buddhismului Mahâyâna şi ale tantrismului h
  induscare fundamen
  tează o mare

  parte a manifestărilor misticismului lamaist.Metodele prin care aceste teorii sunt aplicate, amestecate şi însoţite cu
  elemente de origine non-
  ariană de către misticii şi pustnicii tărâmuluizăpezilor, poate furniza suficient material pentru o altă lucrare. Totuşi prezentul volum va fi suficient pentru a revela o parte a vieţii religioasea tibetanilor până acum complet necunoscută străinilor.

  “Iniţieri şi iniţiaţi în Tibet”

  formează un întreg desăvârşit. Totuşi, secuvine să recomand ca această lucrare să fie citită în paralel cu carteamea anterioară “Cu mistici şi magicieni în Tibet”, mă refer, în special, laacele părţi ale acestei cărţi care prezintă maeştrii misticismului,discipolii lor şi metodele antrenamentului spiritual pe care ei îl

  practică.
  Spre deosebire de regula pe care mi-am impus-
  o în cărţile anterioare, pentru ca textul să nu fie în mod inutil încărcat, am considerat că este bine ca în prezenta lucrare să ofer ortografia corectă a majorităţiitermenilor tibetani, precum şi pronunţia lor în dialectul clasic dinLhassa. În unele cazuri am dat şi echivalentul sanscrit al cuvintelortibetane. Adeseori acestea din urmă vor fi mai bine înţelese de către
  cititorii care le-
  au mai întâlnit în lucrări despre buddhism.

  Alfabetul tibetan are un număr de litere mai mare decât celenglezesc; pentru a înlătura dificultăţile care apar din această cauzăorientaliştii folosesc anumite semne convenţionale pe care le adaugă
  literelor alfabetului nostru când redau un text tibetan. Acest element
  tehnic, indispensabil în alte împrejurări, aici mi se pare de prisos. Arobosi fară nici un rezultat ochii cititorului, al cărui scop este să obţină
  S
  informaţii despre credinţele şi practicile tibetane, nu să le înveţe
  limba. Cei care deja au
  cunoştinţele corespunzătoare despre limbatibetană nu vor avea probleme în a discerne care dintre literele
  tibetane ch sau s apar în cuvintele pe care le întâlnesc. De asemenea,
  ei vor şti că aceeaşi literă tibetană are ca echivalent w sau
  b
  după cum
  este cazul.Alexandra David-Neel
 8. #8
  Senior Member
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Locație
  CRAIOVA
  Posturi
  70.755
  Capitolul I

  DEFINIREA MISTICISMULUI TIBETAN
  ste aproape imposibil să înfăţişez vesticilor o idee în întregimeclară şi completă despre misticismul tibetan deoarece există o prăpastie foarte mare între diferitele concepţii religioase şi
  filozofice pe care europenii le acc
  eptă şi cele care servesc dreptfundament pentru meditaţiile asceţilor din “Tărâmul zăpezilor”.
  Term
  enul “misticism”, pe care l
  -am folosit într-
  o carte anterioară şi pe

  care îl voi folosi în continuare pentru că nu găsesc un altul mai bun,trebuie înţeles, când este vorba de Tibet, într
  -
  un sens cu totul diferit faţăde acela cu care suntem obişnuiţi.În vest, un mistic este o persoană pioasă, de tip superior, dar, mai
  p
  resus de toate, e un credincios, adoratorul lui Dumnezeu. Din contră,misticul tibetan va fi probabil considerat de mulţi occidentali, un ateu.De aceea, dacă îl numim mistic, trebuie să avem grijă să nu
  -i
  atribuim acestui termen acel înţeles şi să nu
  -1 l
  ăsăm să ne trezeascăacele sentimente şi idei pe care el le implică termenul în ţinuturile
  vestice.
  În ţările aflate sub influenţă creştină, ateul din secolele trecute era oexcepţie rară, un fel de personaj demonic care apare în turma enoriaşilor
  credinci
  oşi. Chiar şi în prezent, el este înfăţişat în imaginaţia multora caun rebel care înfruntă credinţa şi religia cu o atitudine teatrală de
  negare
  şi provocare. Situaţia nu este aceiaşi în Tibet, unde ideea de Dumnezeulsuprem şi personal nu a fost niciodată dominantă.

  Printre numeroasele zeităţi din Panteonul lamaist nu există nici unacare să ocupe sau să aibă rolul unei fiinţe eterne,
  omnipotente, creatoare
  a lumii. Zeităţile tibetane aparţin, uneia dintre cele şase feluri de fiinţeconştiente recunoscut
  e
  de credinţa populară. În plus reşedinţele lor nu
  sunt situate întotdeauna în afara lumii noastre, iar atunci când ele suntîntr-
  o altă regiune a spaţiului, aceste regiuni sunt suficient de aproapede pământ încât să permită zeităţilor să intervină oricând
  în planul
  terestru. De aceea prudenţa îi îndeamnă pe tibetani să trăiască întermeni amicali cu zeităţile mai puţin importante, să obţină graţia
  E
  celor mai puternici şi să primească clemenţa ori neutralitatea celor denatură malefică şi chiar să se pregătească să le reziste.

  Această religie ce pare a fi compusă numai dintr
  -un schimb de
  bune servicii, din mărturii de respect şi din abilitatea unui îmblânzitorde lei, nu are nimic în comun cu dragostea care îi călăuzeşte pecreştini, şi încă şi mai puţin cu e
  ntuziasmul pasionant care
  degenerează atât de repede în senzualitate a anumitor
  bhakta-
  ş
  i dinIndia.

  Izvorât dintr-un astfel de mediu, dominându-l, d
  eşi păstrează oamprentă pe care

  acest mediu a lăsat
  -o asupra naturii sale, ascetul
  tibetan nu cedează vreunui impuls sentimental când părăseştesocietatea umană şi se retrage în deşert. Şi în nici un caz nu şi
  -ar
  imagina că face ceva care să aibă caracterul unui sacrificiu.

  Spre deosebire de occidentalul care de obicei intră la mănăstire,după ce îşi violentează cele mai profunde emoţii, cu faţa pângărită de
  lacrimi,
  despărţindu
  -se cu durere de cee
  a ce el încă mai numeşte“lucrurile bune” al
  e acestei lumi, ascetul tibetan,
  ca şi
  sannyâsin-ul

  hindus, înfăţişează renunţarea ca o izbăvire fericită.

  Scrierile buddh
  iste conţin multe pasaje ce dezvăluie această stare
  de spirit:

  “Viaţa casnică este sclavie curată, libertatea constă în a părăsicasa.“

  ”În ochii unui
  Tathâgata
  1
  splendoarea unui rege nu este cu nimic
  mai mult decât un scuipat sau un fir de praf.”

  “Pline de farmec sunt pădurile singuratice. Cel care este eliberatsavurează lucruri care nu
  -
  i atrag pe cei din turmă.” Nici o “încântare”
  nu-
  l aşteaptă pe gânditorul înţelept în schitul, coliba sau peştera sa dinmijlocul singurătăţilor tibetane. Totuşi, extazul

  va fi al lui şi se va
  scufunda în El. Ceea ce îl va
  ţine într
  -o stare de imobilitate aten
  tă, zidupă zi, lună după lună şi an după an va fi contemplarea modului încare lucrează gândurile sale în analiza de sine, eliminând propriile luimecanisme pe măsură ce acestea se dovedesc a fi neadevărate, până
  1

  Un tathâgata este asemenea unui Buddha.  când vine timpul în care judecata
  2

  încetează deoarece a fost înlocuităde cunoaşterea directă. Apoi, odată ce furtunile stârnite de teoriilegeneratoare de gânduri şi speculaţii se liniştesc, oceanul minţii d
  evine
  limpede şi calm, fară ca o singură
  mondu
  laţie să îi tulbure suprafaţa.În această oglindă netedă, fară cusur, lucrurile sunt reflectate fară caimaginea lor să fie distorsionată
  3

  şi acesta este punctul de plecare alunei serii de stări care nu îşi are originea nici în conştiinţa obişnuită,nici în inconştienţă. Atunci se deschide intrarea într
  -
  o sferă diferită decea spre care ne mişcăm de obicei. Acum, după ce ne
  -am exprimat
  reţinerea în legătura cu sensul t
  ermenului, putem vorbi despre
  misticismul”
  tibetan.

  Oricare ar fi scopul spre care misticii tibetani ţintesc, cea maiizbitoare caracteristică a lor este îndrăzneala şi o dorinţă impetuoasăşi unică de a
  -
  şi măsura puterile cu obstacolele spirituale sau inamiciioculţi. Ei par animaţi de spiritul de aventură şi, dacă pot folosi
  termenul, i-
  aş numi “sportivi spirituali”. într
  -
  adevăr, acest nume li se potriveşte mai bine decât oricare altul. Oricare ar fî ramificaţiadrumului mistic pe care se aventurează, această acţiune este dificilă şi periculoasă.
  Felul sportiv în care privesc ei lupta nu este o atitudine
  religioasă obişnuită şi pentru acest motiv merită atenţia noastră.

  Ar fi
  eronat totuşi să considerăm drept erou pe fiecare dintre aceia
  care doresc acceptarea ca discipoli din partea unui gyud lama
  4

  şi cer
  damngag
  5
  de la el.

  Printre candidaţii la asemenea iniţieri preliminarii, fiinţele în modspecial originale ori remarcabile în alte privinţe formează o minoritateredusă; marea majoritate sunt simpli călugări. Mulţi dintre ei înaintede a căuta

  mai multă învăţătură esoterică, nici măcar nu au încercat
  -
  şi însuşească învăţătura pe care le
  -
  o dau şcolile monastice. Cauzaacestei neglijări poate fi
  a priori
  o lipsă de credinţă în valoarea acesteiştiinţe oficiale;

  totuşi, este foarte posibil ca studiul obişnuit al cărţilor
  2
  Togpa
  mai corect “raţionament” opus ca sens cu
  togspa
  , adevărata înţelegere. (în scrierea tibetană
  rtogpa
  şi
  rtogspa)

  3
  La tibetani, hinduşi şi chinezi oceanul şi oglinda sunt deseori comparate.
  4
  Gyud lama
  nu înseamnă aici licenţiat al şcolii
  gyud
  (ritual magic), ci mai degrabă un maestru presupus a fi posesor al învăţăturilor secrete.

  5
  Damngag,
  Principii şi îndemnuri.
Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •