Pagina 1 din 3 123 UltimulUltimul
Rezultate 1 la 10 din 27

Subiect: Determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine

 1. #1
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289

  Determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine

  UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

  ,,Grigore T. Popa" - IAŞI

  FACULTATEA DE FARMACIE

  DETERMINAREA REZIDUURILOR MEDICAMENTOASE DIN

  MIEREA DE ALBINE

  REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

  Coordonator ştiinţific,

  Prof. Univ. Dr. Rodica Cuciureanu

  Doctorand,

  Popa (Morariu) Ionela Daniela

  IAŞI, 2013  Decizia Rectorului U.M.F. "Grigore. T. Popa" - Iaşi de numire a Comisiei de Doctorat nr. 5041/19.03.2013


  Data susţinerii publice a tezei de Doctorat: 11.04.2013
  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" - Iaşi, Facultatea de Farmacie Popa (Morariu) Ionela Daniela - Determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine
  3
  CUPRINS  INTRODUCERE

  .................................................. ............................................5  Motivaţia cercetării........................................ .......................................7


  Obiective......................................... .................................................. ....8


  PARTEA GENERALĂ
  .................................................. ................................10

  CAPITOLUL I
  .................................................. ..............................................10

  ALBINA - MORFOLOGIE, FIZIOLOGIE, PATOLOGIE
  ......................10  I.1. Albina............................................ ................................................10


  I.2. Bolile albinelor......................................... ....................................13


  I.2.1. Bolile contagioase....................................... .................14


  I.2.1.1. Bolile virotice.......................................... .....14


  I.2.1.2. Bolile bacteriene........................................ ...15


  I.2.1.3. Boli parazitare........................................ .......16


  I.2.1.4. Boli micotice.......................................... .......18


  I.2.2. Bolile necontagioase..................................... ................19


  I.3. Substanţe chimioterapice utilizate în apicultură pentru prevenirea şi tratarea bolilor albinelor......................................... ......................................19


  I.3.1. Antibiotice....................................... .............................19


  I.3.2. Alte chimioterapice antimicrobiene..............................21


  CAPITOLUL II
  .................................................. ............................................24

  MIEREA DE ALBINE - ASPECTE GENERALE
  .....................................24  II.1. Istoric........................................... ................................................24


  II.2. Producerea mierii............................................ .............................25


  II.3. Tipuri de miere............................................. ...............................27


  II.4. Proprietăţile mierii............................................ ...........................27


  II.4.1. Proprietăţile senzoriale........................................ ........27


  II.4.2.Proprietăţile fizico-chimice ale mierii..........................30


  II.5. Mierea în apiterapie........................................ .............................33


  II.6. Mierea în circuitul economic.......................................... .............33


  II.7. Legislaţia şi condiţiile de admisibilitate ale mierii de albine............................................ .................................................. ..................34

  CAPITOLUL III
  .................................................. ..........................................38

  PREZENŢA REZIDUURILOR MEDICAMENTOASE (CHIMIOTERAPICE ANTIMICROBIENE) ÎN MIEREA DE ALBINE
  .................................................. .................................................. .......38

  III.1. Surse de poluare a mierii............................................ ................38

  III.1.1. Poluarea datorată unor factori de mediu....................38

  III.1.2. Poluarea datorată practicilor apicole..........................38

  III.2. Metode de determinare a reziduurilor medicamentoase în miere............................................. .................................................. ..................39

  III.2.1.Metodele de screening......................................... .......40

  III.2.1.1. Clasificarea după principiul de detecţie.......................................... .................................................. .................40

  III.2.1.2. Clasificarea după gradul de cuantificare...................................... .................................................. ...............40

  III.2.2. Metodele confirmatorii..................................... .........42

  III.3. Reziduuri medicamentoase în produse apicole..........................44

  PARTEA EXPERIMENTALĂ
  .................................................. ...................52

  CAPITOLUL IV
  .................................................. ...........................................52

  ESTIMAREA CONŢINUTULUI DE SULFONAMIDE ÎN MIEREA DE ALBINE
  .................................................. .................................................. .......52

  IV.1. Introducere....................................... ..........................................52

  IV.1.1. Corelaţii între structura chimică şi activitatea antimicrobiană.................................... .................................................. ............53

  IV.1.2. Mecanismul de acţiune al sulfonamidelor.................................... .................................................. ............53

  IV.1.3. Provenienţa reziduurilor de sulfonamide în miere............................................. .................................................. ..................56

  IV.2. Obiective......................................... ...........................................57 IV.3. Principiul metodei........................................... ...........................57 IV.3.1.Tehnologia Panelurilor Biocip....................................57

  IV.3.2. Biocipul.......................................... ............................57

  IV.3.3. Detecţia.......................................... ............................58

  IV.4. Material şi metodă............................................ ..........................60

  IV.5. Validarea metodei........................................... ...........................63

  IV.5.1. Liniaritatea metodei........................................... ........68


  IV.5.2. Sensibilitatea metodei /Concentraţia inhibitorie (IC50)............................................ .................................................. .................71


  IV.5.3. Specificitatea şi selectivitatea.................................... 72


  IV.5.4. Precizia şi acurateţea........................................ ..........73


  IV.5.5. Limita de decizie (CCα) şi capabilitatea de detectie (CCβ)............................................. .................................................. .................75


  IV.5.6. Regăsirea (recuperarea)..................................... ........76 IV.6. Probele de miere............................................. ...........................77


  IV.7. Rezultate şi discuţii.......................................... ..........................79


  IV.8. Concluzii......................................... ...........................................80


  CAPITOLUL V
  .................................................. ............................................82

  ESTIMAREA CONŢINUTULUI DE NITROFURANI ŞI CLORAMFENICOL ÎN MIEREA DE ALBINE
  .................................................. .................................................. .......82  V.1. Introducere....................................... ...........................................82


  V.1.1. Nitrofuranii...................................... ............................82


  V.1.2. Cloramfenicolul................................... ........................83


  V.2. Obiective......................................... ............................................84


  V.3. Material şi metodă............................................ ...........................84


  V.4. Validarea metodei........................................... ............................86


  V.4.1. Liniaritatea metodei........................................... .........89


  V.4.2. Sensibilitatea metodei /Concentraţia inhibitorie (IC50)............................................ .................................................. .................91


  V.4.3. Specificitatea şi selectivitatea.................................... ..91


  V.4.4. Precizia şi acurateţea........................................ ...........92


  V.4.5. Limita de decizie (CCα) şi capabilitatea de detectie (CCβ)............................................. .................................................. .................94


  V.4.6. Regăsirea (recuperarea)..................................... ..........94


  V.5. Probele de miere............................................. .............................96


  V.6. Rezultate şi discuţii.......................................... ...........................97


  V.7. Concluzii......................................... ..........................................100

  CAPITOLUL VI
  .................................................. .........................................101

  ESTIMAREA CONŢINUTULUI DE CHINOLONE ŞI ANTIBIOTICE ÎN MIEREA DE ALBINE
  .................................................. .........................101

  VI.1. Introducere....................................... ........................................101

  VI.1.1. Chinolonele....................................... .......................101

  VI.1.2. Cefalosporine (ceftiofur)....................................... ...102

  VI.1.3. Amfenicol (fluorfenicol).................................... ......103

  VI.1.4. Aminoglicozide (Streptomicina)..............................104

  VI.1.5. Macrolide (tilozină)........................................ .........104

  VI.1.6. Tetracicline...................................... ........................105 VI.2. Obiective......................................... .........................................106

  VI. 3. Material şi metodă............................................ .......................106

  VI.4. Validarea metodei........................................... .........................108

  VI.4.1. Liniaritatea metodei........................................... ......111

  VI.4.2. Sensibilitatea metodei /Concentraţia inhibitorie (IC50)............................................ .................................................. ...............113

  VI.4.3. Specificitatea şi selectivitatea..................................11 4

  VI.4.4. Precizia şi acurateţea........................................ ........115

  VI.4.5. Limita de decizie (CCα) şi capabilitatea de detectie (CCβ)............................................. .................................................. ...............117

  VI.4.6. Regăsirea (recuperarea)..................................... ......117

  VI.5. Probele de miere............................................. .........................119

  VI.6. Rezultate şi discuţii.......................................... ........................120 VI.7. Concluzii......................................... .........................................124

  CAPITOLUL VII
  .................................................. .......................................125

  STUDIU EXPERIMENTAL AL INFLUENŢEI REZIDUURILOR MEDICAMENTOASE (SULFONAMIDE) DIN MIERE ASUPRA UNOR PARAMETRI BIOCHIMICI, IMUNOLOGICI ŞI HEMATOLOGICI LA ANIMALE DE LABORATOR
  .................................................. ...........125

  VII.1. Introducere....................................... .......................................125 VII.2. Obiectivele cercetării........................................ ......................130

  VII.3. Protocol experimental...................................... .......................130

  VII.4. Evidenţierea răspunsului imun la şobolani după administrare de miere conţinând sulfonamide....................................... ..................................131

  VII.4.1. Material şi metodă............................................ ......131

  VII.4.2. Prelucrarea şi interpretarea statistică......................138

 2. #2
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  VII.4.3. Rezultate......................................... ........................141

  VII. 4.3.1. Analiza comparativă a rezultatelor parametrilor analizaţi......................................... .............................................141

  VII.4.3.2. Analiza corelaţiei rezultatelor citokinelor implicate în reacţia alergică cu rezultatele IgE şi a eozinofilelor..................................... .................................................. ............157

  VII.4.4. Discuţii.......................................... .........................172

  VII.4.5. Concluzii......................................... ........................176

  VII. 5. Evaluarea parametrilor biochimici şi hematologici la şobolani după administrare de miere conţinând reziduuri de sulfonamide....................................... .................................................. ...........177

  VII.5.1 Material şi metodă............................................ .......177 VII.5.2. Rezultate......................................... ........................184

  VII.5.3. Discuţii.......................................... .........................201

  VII.5.4. Concluzii......................................... ........................203

  CAPITOLUL VIII
  .................................................. ......................................205

  CONCLUZII GENERALE. CONTRIBUŢII ORIGINALE. PERSPECTIVE DE CERCETARE
  .................................................. .........205

  VIII.1. Concluzii generale.......................................... .......................205

  VIII.2. Contribuţii originale......................................... .....................208

  VIII.3. Perspective de cercetare......................................... ...............209

  BIBLIOGRAFIE
  .................................................. ........................................210

  AVIZ COMISIA DE ETICĂ A CERCETĂRII
  ........................................224

  AVIZ LABORATOR
  .................................................. .................................225

  LISTA INDICATORILOR REALIZAŢI DIN PROIECT

  ......................226  Teza de doctorat cuprinde  :


  209 pagini (partea generală: 50 pagini, contribuţii personale: 159 pagini)


  73 tabele


  144 figuri


  267 referinţe bibliografice


  Aviz Comisia de Etica Cercetării


  Aviz laborator


  Lista indicatorilor realizaţi din proiect


  3 Articole ştiinţifice -1 B+; 2 ISI

  În acest rezumat se păstrează numerotarea din teză pentru cuprins, tabele, figuri şi referinţe bibliografice.


  Cuvinte Cheie: reziduuri medicamentoase, sulfonamide, nitrofurani, chinolone, antibiotice, citokine, miere.  Această cercetare a fost sus
  ținută de proiectul POSDRU/88/1.5/S/63117 „Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi în Aria Europeană a Cercetării".

  INTRODUCERE


  Mierea este principalul produs apicol, apreciat atât pentru însuşirile sale nutritive, cât şi pentru efectele sale terapeutice; a fost prima substanţă dulce folosită în hrana omului, fiind precursoarea zahărului din trestie sau din sfeclă.


  Tendinţa actuală spre consum şi necesitatea îndeplinirii tuturor cerinţelor de calitate pentru produsele alimentare, în care se încadrează mierea şi celelalte produse apicole, determină şi la noi în ţară stabilirea unor standarde de calitate şi metode performante de analiză acceptate de Uniunea Europeană (UE).


  O condiţie esenţială pe care trebuie să o îndeplinească alimentele este ca ele să nu conţină substanţe nocive pentru consumatori. Prezenţa substanţelor nocive în alimente i-a preocupat şi îngrijorat de mulţi ani pe specialişti, această problemă căpătând în ultimele decenii o nouă dimensiune datorită poluării crescânde a mediului ambiant, precum şi prin folosirea necontrolată a unor substanţe chimice în scopul optimizării calităţii lor.


  În ultima perioadă, o nouă clasă de poluanţi ai alimentelor au intrat în atenţia oamenilor de ştiinţă şi anume reziduurile de produse farmaceutice. Preparatele farmaceutice administrate animalelor domestice, incluzând antibiotice, hormoni, anestezice, tranchilizante, chimioterapice etc., sunt reţinute ca şi reziduuri în diferite produse. Mai mult, există tendinţa de a nu percepe medicamentele ca un factor poluant, cu toate că există o mare probabilitate ca acestea să se transfere ca atare sau ca metaboliţi în produsele alimentare de origine animală (Hughes, Heritage, 2004).


  Asigurarea integrităţii lanţului alimentar şi protejarea sănătăţii consumatorilor devine astfel o necesitate.


  Standardele de calitate a mierii în UE restricţionează sever intrarea mierii în oricare din statele europene. Când vorbim de calitatea mierii ne referim la respectarea parametrilor de calitate prin aplicarea unei tehnici apicole corecte, dar şi la absenţa reziduurilor medicamentoase.


  Reglementările comunitare admit utilizarea mai multor clase de medicamente veterinare (antibiotice, sulfonamide, nitrofurani, chinolone) pentru tratarea bolilor la albine şi nu permit prezenţa reziduurilor medicamentoase în miere.

  Reziduurile medicamentoase din alimente trebuie studiate şi determinate deoarece prin alimentaţie pot deveni un factor de risc pentru sănătatea publică. Se impune atât identificarea principiului activ medicamentos cât şi al metaboliţilor lor responsabili în unele cazuri de efecte nocive asupra consumatorilor (Bura M
  et al.,2008).

  Reglementările UE cu privire la calitatea produselor apicole relevă necesitatea dezvoltării şi implementării unor metode de determinare rapide, de înaltă sensibilitate şi specificitate pentru identificarea şi dozarea cantitativă a reziduurilor medicamentoase.

  Dezvoltarea şi îmbunătăţirea metodele analitice în vederea monitorizării nivelurilor de reziduuri din mierea de albine asigură punerea pe piaţă a produselor alimentare sigure.

  Lucrarea de faţă prezintă rezultatele privind determinarea reziduurilor medicamentoase (antibiotice şi alte chimioterapice antimicrobiene - sulfonamide, chinolone, nitrofurani) din mierea de albine folosind o metodă nouă de determinare şi anume tehnologia Biocip.

  Obiective

  Teza de doctorat are ca scop principal studiul unor metode de determinare rapide, de înaltă sensibilitate şi specificitate, în vederea identificării şi dozării cantitative a reziduurilor medicamentoase din mierea de albine.

  Studiul a fost iniţiat în vederea realizării următoarelor obiective:


  Validarea metodei de determinare simultanăa 12 sulfonamide din miere utilizând tehnologia de analizăcu biocipuri (Biochip Array Technology, BAT) ş aplicarea acesteia la analiza probelor de miere.

  Validarea metodei de determinare simultană a 4 nitrofurani şi a cloramfenicolului utilizând tehnologia Biocip şi aplicarea acesteia la analiza probelor de miere.


  Validarea metodei de determinare simultanăa chinolonelor, cefalosporinelor (ceftiofur), amfenicolilor (florfenicol), aminoglicozidelor (streptomicina), macrolidelor (tilozina), tetraciclinelor utilizând tehnologia Biocip ş aplicarea acesteia la analiza probelor de miere.


  Evidenţerea răpunsului imun la şbolani prin determinarea citokinelor, eozinofilelor ş a imunoglobulinei E (IgE), dupăadministrarea de miere conţnând sulfonamide.


  Studiu experimental al influenţi reziduurilor medicamentoase (sulfonamide) din miere asupra unor parametri biochimici ş hematologici la animale de laborator (şbolani).

  Partea generală
  a tezei de doctorat este structuratăîn 3 capitole:

  Capitolul I
  expune date din literatura de specialitate privind morfologia, fiziologia ş patologia albinei.

  Albinele fac parte din clasa Insectelor, ordinul
  Hymenoptera, familia Apidae, genul Apis. Albina meliferăprezintă3 grupe geografice mari ş anume: albina meliferăafricană albina meliferădin orientul apropiat ş albina meliferăeuropeană care datorităînsuşrilor sale superioare s-a răpândit pe tot globul.

  Sunt prezentate, de asemenea, bolile albinelor, mai ales cele contagioase care spre deosebire de bolile necontagioase, sunt mai periculoase ş se trateazăcu chimioterapice antimicrobiene.

  Bolile contagioase ale albinelor pot fi virotice, bacteriene ş micotice.  Bolile bacteriene cele mai răspândite sunt Loca americana, Loca europeana, septicemia şi paratifoza.


  Loca americana este de departe cea mai virulentă boală de puiet cunoscută la albinele melifere fiind rezultatul infectării cu bacteria sporulată
  Paenibacillus larvae subsp. larvae (Ashiralieva, Genersch, 2006). Este foarte contagioasă şi dacă nu este tratată la timp şi corespunzător poate conduce la dispariţia întregii colonii, răspândindu-se şi la alte stupine (Williams, 2000).  Loca europeana este mai puţin gravă decât Loca americana, deoarece majoritatea bacteriilor care contribuie la apariţia ei nu sporulează, iar sporii speciilor sporogene au o rezistenţă mai scăzută faţă de acţiunea agenţilor fizici sau chimici.


  Cele mai cunoscute boli parazitare sunt nosemoza, varrooza şi senotainioza.


  Compuşii utilizaţi în tratamentul bolilor bacteriene ale albinelor sunt: antibiotice şi alte chimioterapice antimicrobiene (sulfonamide, chinolone, nitrofurani).


  Capitolul II
  este destinat principalului produs apicol, mierea de albine şi debutează cu o prezentare succintă a importanţei şi semnificaţiei mierii la multe civilizaţii antice, ce au înflorit şi decăzut pe parcursul timpului.  Acest capitol continuă cu prezentarea modului de producere a mierii, precum şi a diferitelor criterii de clasificare ale acesteia.


  Proprietăţile mierii sunt prezentate în două secţiuni distincte şi anume: proprietăţi senzoriale şi proprietăţi fizico-chimice.


  Caracteristicele organoleptice ale mierii sunt determinate de categoria acesteia, de speciile florale din care provine, de compoziţia ei chimică, de modul de extracţie din faguri, de modul de condiţionare, de timpul şi condiţiile de păstrare.


  Principalele componente ale mierii de albine sunt zaharurile. Mierea conţine cantităţi reduse de substanţe azotoase reprezentate în principal de enzime. Substanţele minerale sunt moderat reprezentate în mierea de flori şi relativ abundente în cea de mană. Mierea conţine o
  gamă largă de acizi organici, lipide, pigmenţi, enzime, uleiuri eterice, substanţe cu acţiune antimicrobiană, vitamine. De conţinutul în zaharuri depind în mare măsură calităţile fizice ale mierii şi anume: vâscozitatea, higroscopicitatea şi capacitatea de cristalizare.  Acţiunea terapeutică a mierii de albine se exercită atât asupra aparatului digestiv (stomac, intestin), cât şi asupra ficatului şi căilor biliare, ale aparatului cardiovascular, respirator, urinar, sistemului nervos (Andriţoiu, 2006;

  Grigore, 2008).  Spre finalul capitolului II sunt atinse câteva aspecte legate de circuitul economic al mierii în Europa şi la nivel mondial. Dacă în Europa suntem pe locul doi, la nivel mondial, România a urcat în primii 20 producători de miere ai lumii; clasamentul este dominat de China, cu cele 300 mii tone obţinute anual. Printre marii producători ai lumii se mai numără ţări precum Argentina, Statele Unite ale Americii, Turcia şi Ucraina, având fiecare producţii în jur de 80 mii tone pe an.


  Un aspect important prezentat în acest capitol îl reprezintă legislaţia şi condiţiile de admisibilitate ale mierii de albine.


  În Regulamentul CE 470/2009 de stabilire a procedurilor comunitare pentru limitele de reziduuri medicamentoase din alimentele de origine animală, legislaţia europeană defineşte prin termenul de reziduuri toate substanţele farmacologic active: principii active, excipienţi sau produse de degradare, precum şi metaboliţii acestora, care se regăsesc în produsele alimentare obţinute de la animalele cărora li s-au administrat medicamente de uz veterinar.


  Controlul şi monitorizarea reziduurilor medicamentoase în alimentele de origine animală este reglementată de către Uniunea Europeană. Obiectivul principal al legislaţiei este de a elabora norme pe baza cărora să se detecteze utilizarea ilegală de substanţe în produsele de origine animală, utilizarea abuzivă a medicamentelor de uz veterinar şi de a asigura punerea în aplicare a acţiunilor adecvate în vederea minimizării reapariţiei tuturor acestor reziduuri în alimentele de origine animală.


  Termenul de ,,limita maximă de reziduuri’’ (LMR) poate fi definit drept concentraţia maximă de reziduu, care rezultă din utilizarea
  unui medicament veterinar, exprimată în μg/kg, care este permisă de lege sau este recunoscută ca acceptabilă în sau pe un aliment. LMR se exprimă pe tipul şi cantitatea de reziduuri, considerat a fi fără risc toxicologic pentru sănătatea umană.


  Un rol important în determinarea reziduurilor medicamentoase din miere îl au sensibilitatea şi precizia metodei de detecţie. Deoarece sunt analize de urme, este necesar ca tehnica analitică să garanteze o limită de detecţie cât mai scăzută.


  Decizia Comisiei 2002/657/CE este decizia de punere în aplicare a Directivei 96/23/CE a Consiliului în ceea ce priveşte performanţa metodelor analitice şi interpretarea rezultatelor. Această decizie prevede criterii de performanţă şi alte cerinţe pentru metodele de analiză care urmează să fie utilizate în testarea probelor de miere, pentru a asigura calitatea şi compararea rezultatelor analitice generate de către laboratoarele autorizate pentru controlul oficial al reziduurilor.


  Conform Deciziei Consiliului 2003/181/CE (de modificare a Deciziei 2002/657/CE) este necesar să se prevadă stabilirea progresivă a limitelor de performan
  ță minime necesare (LPMN) aplicabile metodelor de analiză care trebuie utilizate pentru substanțele pentru care nu s-a definit nici o limită autorizată şi, în special, pentru substanțele a căror utilizare nu este autorizată sau este special interzisă în Comunitate în vederea garantării punerii în aplicare armonizate a Directivei 96/23/CE.  Limita de performan

  ță minimă necesară (LPMN) reprezintă conținutul minim de analit într-o probă care trebuie cel puțin detectat și confirmat (limita minimă de detecţie a metodei).  Pentru majoritatea chimioterapicelor antimicrobiene, LPMN variază în jurul valorii de 10 μg/kg; pentru cloramfenicol această limită este de 0,3 μg/kg, iar pentru nitrofurani de 1 μg/kg (Michaud, 2005).


  Capitolul III

  prezintă principalele surse de poluare ale produselor apicole care sunt mediul poluant şi substanţele utilizate de apicultori pentru tratamentul bolilor albinelor.
  Activitatea albinelor este influenţată de toate elementele de mediu (sol, vegetaţie, aer şi apă) (Pohl, 2009)

  .  Bogdanov (2006) subliniază faptul că pericolul de contaminare a produselor apicole provine într-o mai mare măsură din practicile apicole, decât din mediul înconjurător. Apicultorii trebuie să ia măsuri pentru prevenirea contaminării produselor apicole optând pentru alternative ecologice în controlul bolilor albinelor, prin utilizarea substanţelor naturale netoxice în detrimentul celor sintetice.


  La ora actuală, în tratamentul bolilor de albine, apicultorii folosesc frecvent acaricidele pentru combaterea varroozei şi chimioterapicele antimicrobiene pentru boala Loca americana şi boala Loca europeana (Kleespies, 2000)
  .  Prezenţa reziduurilor de chimioterapice antimicrobiene din miere este corelată cu tratamentele aplicate albinelor în cazul bolii Loca americana şi/sau boala Loca europeana, boli infecto-contagioase cauzate de bacteriile

  Paenibacillus larvae subsp. larvae şi respectiv Melissococcus pluton. În tratamentul bolilor bacteriene ale albinelor, care sunt foarte periculoase deoarece pot distruge complet şi rapid stupina, apicultorii utilizează sulfamidele şi unele antibiotice. Tratamentul medicamentos ar duce numai la o aparentă vindecare pentru că bacteria dezvoltă spori foarte rezistenţi care nu sunt distruşi de aceste chimioterapice antimicrobiene şi provoacă reinfectarea. De aceea, tratamentul trebuie repetat la anumite intervale de timp. Astfel, pericolul reziduurilor în produsele apicole este mare, coloniile rămân purtătoare de spori, iar pericolul infecţios persistă (Ritter, 2000).  De asemenea, în acest capitol sunt prezentate metodele de determinare a reziduurilor medicamentoase din miere conform normelor Uniunii Europene incluse în Directiva Consiliului 96/23/CE. Aceste metode se împart în metode de screening şi metode confirmatorii.


  Metodele de screening cele mai utilizate pentru determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine sunt: testul ELISA, testul Charm II şi testul ROSA. În general, rata rezultatelor fals pozitive pentru testul Charm II este destul de ridicată (Reybroeck, 2003; Beaune
  et al., 2005). 3. #3
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  VII.4.3. Rezultate......................................... ........................141

  VII. 4.3.1. Analiza comparativă a rezultatelor parametrilor analizaţi......................................... .............................................141

  VII.4.3.2. Analiza corelaţiei rezultatelor citokinelor implicate în reacţia alergică cu rezultatele IgE şi a eozinofilelor..................................... .................................................. ............157

  VII.4.4. Discuţii.......................................... .........................172

  VII.4.5. Concluzii......................................... ........................176

  VII. 5. Evaluarea parametrilor biochimici şi hematologici la şobolani după administrare de miere conţinând reziduuri de sulfonamide....................................... .................................................. ...........177

  VII.5.1 Material şi metodă............................................ .......177 VII.5.2. Rezultate......................................... ........................184

  VII.5.3. Discuţii.......................................... .........................201

  VII.5.4. Concluzii......................................... ........................203

  CAPITOLUL VIII
  .................................................. ......................................205

  CONCLUZII GENERALE. CONTRIBUŢII ORIGINALE. PERSPECTIVE DE CERCETARE
  .................................................. .........205

  VIII.1. Concluzii generale.......................................... .......................205

  VIII.2. Contribuţii originale......................................... .....................208

  VIII.3. Perspective de cercetare......................................... ...............209

  BIBLIOGRAFIE
  .................................................. ........................................210

  AVIZ COMISIA DE ETICĂ A CERCETĂRII
  ........................................224

  AVIZ LABORATOR
  .................................................. .................................225

  LISTA INDICATORILOR REALIZAŢI DIN PROIECT

  ......................226  Teza de doctorat cuprinde  :


  209 pagini (partea generală: 50 pagini, contribuţii personale: 159 pagini)


  73 tabele


  144 figuri


  267 referinţe bibliografice


  Aviz Comisia de Etica Cercetării


  Aviz laborator


  Lista indicatorilor realizaţi din proiect


  3 Articole ştiinţifice -1 B+; 2 ISI

  În acest rezumat se păstrează numerotarea din teză pentru cuprins, tabele, figuri şi referinţe bibliografice.


  Cuvinte Cheie: reziduuri medicamentoase, sulfonamide, nitrofurani, chinolone, antibiotice, citokine, miere.  Această cercetare a fost sus
  ținută de proiectul POSDRU/88/1.5/S/63117 „Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi în Aria Europeană a Cercetării".

  INTRODUCERE


  Mierea este principalul produs apicol, apreciat atât pentru însuşirile sale nutritive, cât şi pentru efectele sale terapeutice; a fost prima substanţă dulce folosită în hrana omului, fiind precursoarea zahărului din trestie sau din sfeclă.


  Tendinţa actuală spre consum şi necesitatea îndeplinirii tuturor cerinţelor de calitate pentru produsele alimentare, în care se încadrează mierea şi celelalte produse apicole, determină şi la noi în ţară stabilirea unor standarde de calitate şi metode performante de analiză acceptate de Uniunea Europeană (UE).


  O condiţie esenţială pe care trebuie să o îndeplinească alimentele este ca ele să nu conţină substanţe nocive pentru consumatori. Prezenţa substanţelor nocive în alimente i-a preocupat şi îngrijorat de mulţi ani pe specialişti, această problemă căpătând în ultimele decenii o nouă dimensiune datorită poluării crescânde a mediului ambiant, precum şi prin folosirea necontrolată a unor substanţe chimice în scopul optimizării calităţii lor.


  În ultima perioadă, o nouă clasă de poluanţi ai alimentelor au intrat în atenţia oamenilor de ştiinţă şi anume reziduurile de produse farmaceutice. Preparatele farmaceutice administrate animalelor domestice, incluzând antibiotice, hormoni, anestezice, tranchilizante, chimioterapice etc., sunt reţinute ca şi reziduuri în diferite produse. Mai mult, există tendinţa de a nu percepe medicamentele ca un factor poluant, cu toate că există o mare probabilitate ca acestea să se transfere ca atare sau ca metaboliţi în produsele alimentare de origine animală (Hughes, Heritage, 2004).


  Asigurarea integrităţii lanţului alimentar şi protejarea sănătăţii consumatorilor devine astfel o necesitate.


  Standardele de calitate a mierii în UE restricţionează sever intrarea mierii în oricare din statele europene. Când vorbim de calitatea mierii ne referim la respectarea parametrilor de calitate prin aplicarea unei tehnici apicole corecte, dar şi la absenţa reziduurilor medicamentoase.


  Reglementările comunitare admit utilizarea mai multor clase de medicamente veterinare (antibiotice, sulfonamide, nitrofurani, chinolone) pentru tratarea bolilor la albine şi nu permit prezenţa reziduurilor medicamentoase în miere.

  Reziduurile medicamentoase din alimente trebuie studiate şi determinate deoarece prin alimentaţie pot deveni un factor de risc pentru sănătatea publică. Se impune atât identificarea principiului activ medicamentos cât şi al metaboliţilor lor responsabili în unele cazuri de efecte nocive asupra consumatorilor (Bura M
  et al.,2008).

  Reglementările UE cu privire la calitatea produselor apicole relevă necesitatea dezvoltării şi implementării unor metode de determinare rapide, de înaltă sensibilitate şi specificitate pentru identificarea şi dozarea cantitativă a reziduurilor medicamentoase.

  Dezvoltarea şi îmbunătăţirea metodele analitice în vederea monitorizării nivelurilor de reziduuri din mierea de albine asigură punerea pe piaţă a produselor alimentare sigure.

  Lucrarea de faţă prezintă rezultatele privind determinarea reziduurilor medicamentoase (antibiotice şi alte chimioterapice antimicrobiene - sulfonamide, chinolone, nitrofurani) din mierea de albine folosind o metodă nouă de determinare şi anume tehnologia Biocip.

  Obiective

  Teza de doctorat are ca scop principal studiul unor metode de determinare rapide, de înaltă sensibilitate şi specificitate, în vederea identificării şi dozării cantitative a reziduurilor medicamentoase din mierea de albine.

  Studiul a fost iniţiat în vederea realizării următoarelor obiective:


  Validarea metodei de determinare simultanăa 12 sulfonamide din miere utilizând tehnologia de analizăcu biocipuri (Biochip Array Technology, BAT) ş aplicarea acesteia la analiza probelor de miere.

  Validarea metodei de determinare simultană a 4 nitrofurani şi a cloramfenicolului utilizând tehnologia Biocip şi aplicarea acesteia la analiza probelor de miere.


  Validarea metodei de determinare simultanăa chinolonelor, cefalosporinelor (ceftiofur), amfenicolilor (florfenicol), aminoglicozidelor (streptomicina), macrolidelor (tilozina), tetraciclinelor utilizând tehnologia Biocip ş aplicarea acesteia la analiza probelor de miere.


  Evidenţerea răpunsului imun la şbolani prin determinarea citokinelor, eozinofilelor ş a imunoglobulinei E (IgE), dupăadministrarea de miere conţnând sulfonamide.


  Studiu experimental al influenţi reziduurilor medicamentoase (sulfonamide) din miere asupra unor parametri biochimici ş hematologici la animale de laborator (şbolani).

  Partea generală
  a tezei de doctorat este structuratăîn 3 capitole:

  Capitolul I
  expune date din literatura de specialitate privind morfologia, fiziologia ş patologia albinei.

  Albinele fac parte din clasa Insectelor, ordinul
  Hymenoptera, familia Apidae, genul Apis. Albina meliferăprezintă3 grupe geografice mari ş anume: albina meliferăafricană albina meliferădin orientul apropiat ş albina meliferăeuropeană care datorităînsuşrilor sale superioare s-a răpândit pe tot globul.

  Sunt prezentate, de asemenea, bolile albinelor, mai ales cele contagioase care spre deosebire de bolile necontagioase, sunt mai periculoase ş se trateazăcu chimioterapice antimicrobiene.

  Bolile contagioase ale albinelor pot fi virotice, bacteriene ş micotice.  Bolile bacteriene cele mai răspândite sunt Loca americana, Loca europeana, septicemia şi paratifoza.


  Loca americana este de departe cea mai virulentă boală de puiet cunoscută la albinele melifere fiind rezultatul infectării cu bacteria sporulată
  Paenibacillus larvae subsp. larvae (Ashiralieva, Genersch, 2006). Este foarte contagioasă şi dacă nu este tratată la timp şi corespunzător poate conduce la dispariţia întregii colonii, răspândindu-se şi la alte stupine (Williams, 2000).  Loca europeana este mai puţin gravă decât Loca americana, deoarece majoritatea bacteriilor care contribuie la apariţia ei nu sporulează, iar sporii speciilor sporogene au o rezistenţă mai scăzută faţă de acţiunea agenţilor fizici sau chimici.


  Cele mai cunoscute boli parazitare sunt nosemoza, varrooza şi senotainioza.


  Compuşii utilizaţi în tratamentul bolilor bacteriene ale albinelor sunt: antibiotice şi alte chimioterapice antimicrobiene (sulfonamide, chinolone, nitrofurani).


  Capitolul II
  este destinat principalului produs apicol, mierea de albine şi debutează cu o prezentare succintă a importanţei şi semnificaţiei mierii la multe civilizaţii antice, ce au înflorit şi decăzut pe parcursul timpului.  Acest capitol continuă cu prezentarea modului de producere a mierii, precum şi a diferitelor criterii de clasificare ale acesteia.


  Proprietăţile mierii sunt prezentate în două secţiuni distincte şi anume: proprietăţi senzoriale şi proprietăţi fizico-chimice.


  Caracteristicele organoleptice ale mierii sunt determinate de categoria acesteia, de speciile florale din care provine, de compoziţia ei chimică, de modul de extracţie din faguri, de modul de condiţionare, de timpul şi condiţiile de păstrare.


  Principalele componente ale mierii de albine sunt zaharurile. Mierea conţine cantităţi reduse de substanţe azotoase reprezentate în principal de enzime. Substanţele minerale sunt moderat reprezentate în mierea de flori şi relativ abundente în cea de mană. Mierea conţine o
  gamă largă de acizi organici, lipide, pigmenţi, enzime, uleiuri eterice, substanţe cu acţiune antimicrobiană, vitamine. De conţinutul în zaharuri depind în mare măsură calităţile fizice ale mierii şi anume: vâscozitatea, higroscopicitatea şi capacitatea de cristalizare.  Acţiunea terapeutică a mierii de albine se exercită atât asupra aparatului digestiv (stomac, intestin), cât şi asupra ficatului şi căilor biliare, ale aparatului cardiovascular, respirator, urinar, sistemului nervos (Andriţoiu, 2006;

  Grigore, 2008).  Spre finalul capitolului II sunt atinse câteva aspecte legate de circuitul economic al mierii în Europa şi la nivel mondial. Dacă în Europa suntem pe locul doi, la nivel mondial, România a urcat în primii 20 producători de miere ai lumii; clasamentul este dominat de China, cu cele 300 mii tone obţinute anual. Printre marii producători ai lumii se mai numără ţări precum Argentina, Statele Unite ale Americii, Turcia şi Ucraina, având fiecare producţii în jur de 80 mii tone pe an.


  Un aspect important prezentat în acest capitol îl reprezintă legislaţia şi condiţiile de admisibilitate ale mierii de albine.


  În Regulamentul CE 470/2009 de stabilire a procedurilor comunitare pentru limitele de reziduuri medicamentoase din alimentele de origine animală, legislaţia europeană defineşte prin termenul de reziduuri toate substanţele farmacologic active: principii active, excipienţi sau produse de degradare, precum şi metaboliţii acestora, care se regăsesc în produsele alimentare obţinute de la animalele cărora li s-au administrat medicamente de uz veterinar.


  Controlul şi monitorizarea reziduurilor medicamentoase în alimentele de origine animală este reglementată de către Uniunea Europeană. Obiectivul principal al legislaţiei este de a elabora norme pe baza cărora să se detecteze utilizarea ilegală de substanţe în produsele de origine animală, utilizarea abuzivă a medicamentelor de uz veterinar şi de a asigura punerea în aplicare a acţiunilor adecvate în vederea minimizării reapariţiei tuturor acestor reziduuri în alimentele de origine animală.


  Termenul de ,,limita maximă de reziduuri’’ (LMR) poate fi definit drept concentraţia maximă de reziduu, care rezultă din utilizarea
  unui medicament veterinar, exprimată în μg/kg, care este permisă de lege sau este recunoscută ca acceptabilă în sau pe un aliment. LMR se exprimă pe tipul şi cantitatea de reziduuri, considerat a fi fără risc toxicologic pentru sănătatea umană.


  Un rol important în determinarea reziduurilor medicamentoase din miere îl au sensibilitatea şi precizia metodei de detecţie. Deoarece sunt analize de urme, este necesar ca tehnica analitică să garanteze o limită de detecţie cât mai scăzută.


  Decizia Comisiei 2002/657/CE este decizia de punere în aplicare a Directivei 96/23/CE a Consiliului în ceea ce priveşte performanţa metodelor analitice şi interpretarea rezultatelor. Această decizie prevede criterii de performanţă şi alte cerinţe pentru metodele de analiză care urmează să fie utilizate în testarea probelor de miere, pentru a asigura calitatea şi compararea rezultatelor analitice generate de către laboratoarele autorizate pentru controlul oficial al reziduurilor.


  Conform Deciziei Consiliului 2003/181/CE (de modificare a Deciziei 2002/657/CE) este necesar să se prevadă stabilirea progresivă a limitelor de performan
  ță minime necesare (LPMN) aplicabile metodelor de analiză care trebuie utilizate pentru substanțele pentru care nu s-a definit nici o limită autorizată şi, în special, pentru substanțele a căror utilizare nu este autorizată sau este special interzisă în Comunitate în vederea garantării punerii în aplicare armonizate a Directivei 96/23/CE.  Limita de performan

  ță minimă necesară (LPMN) reprezintă conținutul minim de analit într-o probă care trebuie cel puțin detectat și confirmat (limita minimă de detecţie a metodei).  Pentru majoritatea chimioterapicelor antimicrobiene, LPMN variază în jurul valorii de 10 μg/kg; pentru cloramfenicol această limită este de 0,3 μg/kg, iar pentru nitrofurani de 1 μg/kg (Michaud, 2005).


  Capitolul III

  prezintă principalele surse de poluare ale produselor apicole care sunt mediul poluant şi substanţele utilizate de apicultori pentru tratamentul bolilor albinelor.
  Activitatea albinelor este influenţată de toate elementele de mediu (sol, vegetaţie, aer şi apă) (Pohl, 2009)

  .  Bogdanov (2006) subliniază faptul că pericolul de contaminare a produselor apicole provine într-o mai mare măsură din practicile apicole, decât din mediul înconjurător. Apicultorii trebuie să ia măsuri pentru prevenirea contaminării produselor apicole optând pentru alternative ecologice în controlul bolilor albinelor, prin utilizarea substanţelor naturale netoxice în detrimentul celor sintetice.


  La ora actuală, în tratamentul bolilor de albine, apicultorii folosesc frecvent acaricidele pentru combaterea varroozei şi chimioterapicele antimicrobiene pentru boala Loca americana şi boala Loca europeana (Kleespies, 2000)
  .  Prezenţa reziduurilor de chimioterapice antimicrobiene din miere este corelată cu tratamentele aplicate albinelor în cazul bolii Loca americana şi/sau boala Loca europeana, boli infecto-contagioase cauzate de bacteriile

  Paenibacillus larvae subsp. larvae şi respectiv Melissococcus pluton. În tratamentul bolilor bacteriene ale albinelor, care sunt foarte periculoase deoarece pot distruge complet şi rapid stupina, apicultorii utilizează sulfamidele şi unele antibiotice. Tratamentul medicamentos ar duce numai la o aparentă vindecare pentru că bacteria dezvoltă spori foarte rezistenţi care nu sunt distruşi de aceste chimioterapice antimicrobiene şi provoacă reinfectarea. De aceea, tratamentul trebuie repetat la anumite intervale de timp. Astfel, pericolul reziduurilor în produsele apicole este mare, coloniile rămân purtătoare de spori, iar pericolul infecţios persistă (Ritter, 2000).  De asemenea, în acest capitol sunt prezentate metodele de determinare a reziduurilor medicamentoase din miere conform normelor Uniunii Europene incluse în Directiva Consiliului 96/23/CE. Aceste metode se împart în metode de screening şi metode confirmatorii.


  Metodele de screening cele mai utilizate pentru determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine sunt: testul ELISA, testul Charm II şi testul ROSA. În general, rata rezultatelor fals pozitive pentru testul Charm II este destul de ridicată (Reybroeck, 2003; Beaune
  et al., 2005). 4. #4
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Testul ELISA, utilizat cu succes pentru miere, evidenţiază prezenţa antibioticelor în urma reacţiilor imunoenzimatice pentru determinarea anticorpilor şi a antigenelor specifici.

  Metoda ELISA se utilizează pentru determinări semicantitative datorită încrucişării reactivităţilor antibioticelor ce aparţin aceluiaşi grup de antibiotice. În prezent, testul ELISA este frecvent înlocuit de testul Charm II (Bogdanov, 2003).

  Testul Charm II reprezintă tot o metodă de screening utilizată pentru diferite matrici, cum ar fi carnea şi laptele şi a fost adaptată şi pentru miere. Sunt cunoscute teste Charm II pentru determinarea de chimioterapice antimicrobiene (sulfonamide, antibiotice: tetracicline, antibiotice betalactamice, macrolide, amfenicoli şi aminoglicozide). Un procent cuprins între 0-30% dintre probele depistate pozitive în urma testărilor vor fi confirmate prin alte metode, cum ar fi HPLC sau LC-MS (Kocher,1996; Edder
  et al., 1999; Edder, Corvi, 2001).

  Un dezavantaj al testului Charm II constă în faptul că acesta permite detectarea întregului grup de antibiotice, nu a fiecărui reprezentant individual fiind astfel inferior altor metode cantitative (Bogdanov, 2003; Quintana-Rizzo
  et al., 2005; Bonvehi, Gutierrez, 2009).

  Testul ROSA (
  Rapid One Step Assay) reprezintă o altă metodă de screening calitativă pentru detectarea reziduurilor medicamentoase din miere. Acesta utilizează o bandă test şi un minim de echipament (un incubator), iar rezultatele se pot citi direct. Testul ROSA este utilizat pentru depistarea penicilinei G şi a unor compuşi β-lactamici (cefalosporine) din miere. Sensibilitatea pentru penicilină este de 20 μg/kg, iar pentru compuşii β-lactamici analizaţi este de 20-200 μg/kg (Legg et al., 2003).

  Rezultatele metodelor de screening sunt calitative şi semicantitative, iar probele testate pozitiv se vor confirma prin metode analitice de mare sensibilitate (HPLC, LC) în vederea cuantificării reziduurilor de antibiotice şi chimioterapice antimicrobiene.

  Metoda HPLC este cea mai extinsă tehnică cromatografică utilizată pentru analiza antibioticelor (Kanfer
  et al
  ., 1998) în special cea
  cuplată cu detector UV (Vinas
  et al., 2004), dar prezintă şi unele dezavantaje, precum faptul că fiecare clasă de antibiotice trebuie testată separat.


  Prin cuplarea cromatografului de lichide cu spectrometrul de masă s-a obţinut un instrument de analiză performant, capabil să separe, să identifice şi să cuantifice componenţii din cele mai complexe probe.


  Decizia Comisiei Europene 2002/657/CE prevede ca toate metodele bazate pe cromatografie fără utilizarea MS, să fie confirmate prin spectrometrie de masă (Gentili
  et al., 2005).


  Metoda LC-MS prezintă o siguranţă de detecţie de aproape 100% (Nakazawa
  et al., 1999). Metoda a fost dezvoltată pentru sulfonamide şi tetracicline (tetraciclină, oxitetraciclină şi cloroxitetraciclină). Limita de detecţie este între 0,5 - 10 μg/kg, depinzând de substanţă. Metoda a continuat să se extindă şi pentru cloramfenicol şi streptomicină. Obiectivul principal a fost dezvoltarea metodei LC-MS, capabilă să detecteze toate reziduurile de antibiotice din miere (Bogdanov, 2003).


  În ultima perioadă s-au efectuat numeroase studii privind depistarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine utilizând numeroase metode de determinare cu diferite limite de detecţie şi cuantificare. Stadiul actual al cunoaşterii privind utilizarea acestor metode de determinare pentru probele de miere este prezentat în cadrul acestui capitol al tezei de doctorat.
  Partea experimentală  a tezei de doctorat este structurată în 5 capitole care urmăresc îndeplinirea sistematică a obiectivelor propuse în cercetarea doctorală.
  Capitolul IV - ESTIMAREA CONŢINUTULUI DE SULFONAMIDE ÎN MIEREA DE ALBINE


  Scopul cercetării


  Cercetarea prezentă a avut drept scop validarea unei metode de determinare simultană a 12 sulfonamide din miere utilizând tehnologia de analiză cu biocipuri (Biochip Array Technology, BAT) în vederea evaluării conţinutului acestora în probe de miere disponibile pe piaţa comercială din România.  Introducere


  La ora actuală, în medicina veterinară, sulfonamidele sunt printre cele mai folosite substanţe medicamentoase, datorită faptului că au un preţ scăzut (comparativ cu antibioticele), un spectru antibacterian larg şi o eficacitate terapeutică apreciabilă în unele boli infecţioase.


  Sulfonamidele sunt folosite în apicultură pentru a trata trei boli ale albinelor şi anume, boala Loca americana, boala Loca europeana şi nosemoza (Reybroeck
  et al., 2010).
  Sulfadimetoxina, sulfametoxazolul, sulfachinoxalina şi sulfadiazinele sunt cele mai folosite sulfonamide în medicina veterinară, inclusiv în apicultură. Dacă perioada dintre tratamentul albinelor şi recoltarea mierii nu este respectată, aceasta poate fi contaminată cu reziduuri din aceste substanţe. Interesul pentru detectarea acestor reziduuri este de mare actualitate.


  Avertizări recente ale Uniunii Europene în legătură cu prezenţa sulfonamidelor în miere au condus la intensificarea supravegherii reziduurilor medicamentoase şi necesitatea dezvoltării de metode sensibile şi rapide de screening ale reziduurilor acestor substanţe în acest produs alimentar deosebit de apreciat de consumatori (Thompson, Noot, 2005).


  Material şi metodă

  Metoda Biocip aplicată se încadrează, conform criteriilor de clasificare a metodelor de determinare a reziduurilor din miere, în categoria metodelor de screening.

  Toate determinările au fost efectuate pe analizorul Evidence Investigator produs de firma
  Randox, UK. Acest sistem utilizează principiile imunologice de bază: metoda competitivă tip sandwich, bazată pe captură de anticorpi. Metoda de detecţie este chemiluminescenţa.

  Reactivii sunt livraţi de producătorul aparatului şi includ:


  Antimicrobial Array I - kit (cod de catalog EV3523, Randox Laboratories, UK).


  Control: Sulphonamide Multianalit Control (cod de catalog AMC5004, Randox Laboratories, UK).

  Validarea metodei

  Metoda de validare ş procedura de analizăa produselor apicole s-a realizat în conformitate cu ghidurile de validare pentru metodele analitice ale FDA, ghidurile de validare pentru reziduuri medicamentoase, ghidurilor pentru implementarea Deciziei Comisiei 2002/657/CE, ghidurilor de validarea a metodelor de screening pentru reziduurile de medicamente veterinare ş Procedurile Standard de Operare ale Laboratorului S.C.Investigaţi Medicale Praxis S.R.L. Iaş.

  Parametrii de validare evaluaţ au fost urmăorii: calibrarea (liniaritatea); sensibilitatea (IC50); specificitatea ş selectivitatea; precizia (intermediarăş reproductibilitate) ş acurateţa; limita de detecţe, regăirea (recuperarea) (tabel IV.2 - IV.5).

  Limita de decizie obţnutăpentru sulfonamidele determinate s-a încadrat între valorile 0,54 μ/kg ş 5,14 μ/kg. Capabilitatea de detecţe obţnutăpentru sulfonamidele determinate s-a încadrat între valorile 0,79 μ/kg ş 7,99 μ/kg conform tabel IV.3, tabel IV.5 ş fig. IV.32.

 5. #5
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289


  Tabelul IV.2
  : Parametrii de validare ai metodei (liniaritate, sensibilitate, precizie şi acurateţe) Parametrii de validare
  ANALIT
  SZ
  SDM
  SQ
  SMT
  ST
  SS
  Liniaritate
  Interval de calibrare (μg/kg)
  0 - 20,00
  0 - 20,50
  0 - 20,20
  0 - 11,20
  0 - 21,10
  0 - 11,20
  Coeficient de corelatie r
  0,987
  0,982
  0,986
  0,988
  0,991
  0,986
  Senibilitate
  IC 50 (μg/kg)
  0,89
  1,90
  1,60
  0,20
  0,40
  0,60
  Precizie şi acurateţe
  Aceeaşi serie
  Nivel 1
  Conc.(μg/kg)
  57
  51
  50
  51
  59
  47
  CV (%)
  6
  7
  10
  9
  5
  8
  Nivel 2
  Conc.(μg/kg)
  115
  99
  89
  112
  131
  113
  CV (%)
  7
  6
  9
  7
  9
  5
  Nivel 3
  Conc.(μg/kg)
  164
  140
  134
  170
  206
  167
  CV (%)
  6
  5
  5
  7
  6
  7
  Serii diferite
  Nivel 1
  Conc.(μg/kg)
  84
  51
  54
  61
  51
  36
  CV (%)
  10
  11
  10
  14
  14
  11
  Nivel 2
  Conc.(μg/kg)
  171
  101
  141
  101
  122
  90
  CV (%)
  12
  8
  10
  7
  12
  9
  Nivel 3
  Conc.(μg/kg)
  259
  160
  212
  138
  207
  136
  CV (%)
  15
  10
  10
  7
  11
  10


  Tabelul IV.3: Parametrii de validare ai metodei (recuperare, limita de decizie şi capabilitate de detecţie)
  Parametrii de validare
  ANALIT
  SZ
  SDM
  SQ
  SMT
  ST
  SS
  Recuperarea
  Nivel 1
  Conc.(μg/kg)
  44
  51
  49
  50
  57
  46
  Recuperare (%)
  112
  102
  98
  100
  115
  92
  Nivel 2
  Conc.(μg/kg)
  113
  96
  86
  112
  129
  112
  Recuperare (%)
  113
  96
  86
  112
  129
  112
  Nivel 3
  Conc.(μg/kg)
  159
  138
  134
  169
  204
  166
  Recuperare (%)
  106
  92
  89
  113
  136
  111
  Limita de decizie CCα şi capabilitate de detecţie CC
  β
  Conc. medie (μg/kg)
  1,71
  2,41
  1,23
  2,29
  0,71
  2,01
  DS
  0,39
  0,54
  0,11
  1,74
  0,24
  0,30
  1,64 x DS
  0,64
  0,89
  0,18
  2,85
  0,39
  0,49
  CCα (μg/kg)
  2,35
  3,30
  1,41
  5,14
  1,10
  2,50
  CC
  β (μg/kg)
  2,99
  4,19
  1,59
  7,99
  1,49
  2,99 6. #6
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Tabelul IV.4: Parametrii de validare ai metodei (liniaritate, sensibilitate, precizie şi acurateţe)
  Parametrii de validare
  ANALIT
  SP
  SM
  SMP
  SCP
  SMZ
  SD
  Liniaritate
  Interval de calibrare (μg/kg)
  0 - 19,40
  0 - 2,50
  0 - 19,60
  0 - 19,60
  0 - 11,70
  0 - 19,40
  Coeficient de corelatie r
  0,993
  0,985
  0,991
  0,993
  0,996
  0,989
  Senibilitate
  IC 50 (μg/kg)
  2,50
  0,20

  0,80
  0,60
  0,30
  0,60
  Precizie şi acurateţe
  Aceeaşi serie
  Nivel 1
  Conc.(μg/kg)
  58
  50
  53
  48
  68
  45
  CV (%)
  7
  7
  7
  6
  5
  9
  Nivel 2
  Conc.(μg/kg)
  100
  112
  129
  102
  149
  101
  CV (%)
  6
  10
  6
  8
  5
  8
  Nivel 3
  Conc.(μg/kg)
  140
  174
  190
  149
  236
  139
  CV (%)
  7
  5
  6
  5
  6
  7
  Serii diferite
  Nivel 1
  Conc.(μg/kg)
  94
  62
  58
  78
  98
  38
  CV (%)
  11
  10
  9
  11
  9
  11
  Nivel 2
  Conc.(μg/kg)
  192
  80
  112
  124
  158
  64
  CV (%)
  13
  14
  8
  11
  8
  10
  Nivel 3
  Conc.(μg/kg)
  275
  156
  175
  189
  231
  95
  CV (%)
  8
  17
  9
  11
  9

 7. #7
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Tabelul IV.5: Parametrii de validare ai metodei (recuperare, limita de decizie şi capabilitate de detecţie)
  Parametrii de validare
  ANALIT
  SP
  SM
  SMP
  SCP
  SMZ
  SD
  Recuperarea
  Nivel 1
  Conc.(μg/kg)
  53
  49
  52
  47
  66
  44
  Recuperare (%)
  106
  99
  105
  94
  132
  88
  Nivel 2
  Conc.(μg/kg)
  97
  112
  128
  101
  148
  100
  Recuperare (%)
  97
  112
  128
  101
  148
  100
  Nivel 3
  Conc.(μg/kg)
  139
  173
  190
  148
  234
  138
  Recuperare (%)
  93
  115
  126
  99
  156
  92
  Limita de decizie CCα şi capabilitate de detecţie CC
  β
  Conc. medie (μg/kg)
  1,19
  2,17
  1,89
  3,81
  1,41
  0,29
  DS
  0,09
  0,19
  0,55
  0,48
  0,24
  0,15
  1,64 x DS
  0,15
  0,31
  0,90
  0,79
  0,39
  0,25
  CCα (μg/kg)
  1,34
  2,48
  2,79
  4,60
  1,80
  0,54
  CC
  β (μg/kg)
  1,49
  2,79
  3,69
  5,39
  2,19
  0,79

 8. #8
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Analiza cantitativă a celor 12 sulfonamide studiate în diferite probe de miere

  În cercetările efectuate am analizat 11 probe de miere achiziţionate din supermarketuri şi 5 probe achiziţionate de la mai mulţi producători din diferite regiuni geografice ale României.

  Prelucrarea probelor

  Extracţia sulfonamidelor din probele de miere se realizează astfel: în jur de 1g de probă de miere dizolvată în 9 ml tampon de spălare (soluţie de lucru) se menţine la incubat la 37°C timp de 30 minute şi se agită pe un roller pentru 10 minute până la dizolvare. Soluţia probei se diluează cu o cantitate egală de soluţie tampon de spălare şi se aplică pe suprafaţa biocipului.

  Din acest mod de lucru rezultă o diluţie a probei de miere de 1:20, de care se va ţine cont la calcul.

  Etape de lucru
  se execută manual şi sunt similare celor de la tehnica ELISA:

  • reactivii şi proba sunt adăugaţi pe un biocip pregătit pentru utilizare

  • incubare biocipuri la 37°C cu agitare.

  • spălare biocipuri pentru a îndepărta de pe suprafaţa lor orice component care nu s-a legat.

  • reactivul semnal este adăugat pe fiecare biocip înainte să aibă loc citirea imaginii în modulul de captare imagine al analizorului Evidence Investigator.

  • lumina emisă de fiecare regiune de test este analizată cu ajutorul softului de procesare imagine şi cuantificată rapid în unităţi de măsură RLU (Relative Light Unit) folosind o curbă de calibrare; rezultatele sunt calculate automat de un software dedicat. Intensitatea luminoasă este invers proporţională cu concentraţia analitului.

  Rezultate şi discuţii

  Pentru confirmarea rezultatelor obţinute prin metoda Biocip, probele de miere au fost testate şi prin metoda LC-MS/MS. Analizele au fost efectuate utilizând sistemul Agilent 1100 LC (  Agilent
  Technologies


  SUA) cuplat cu spectrometru de masă 4000 Q TRAP (Applied Biosystems, SUA).


  Două din probele analizate au fost pozitive în urma determinărilor prin metoda Biocip, având valori mai mari decât 10 μg/kg pentru mai multe sulfonamide analizate cu ajutorul Panelului I Antimicrobian. Majoritatea ţărilor din UE au stabilit limita minimă de performan
  tă necesară (LMPN) pentru sulfonamide la valoarea de 10 μg/kg (Michaud, 2005).


  Performanţele metodei Biocip au fost bune, valorile obţinute au fost comparabile cu rezultatele metodei confirmatorii atât pentru probele pozitive, cât şi pentru probele negative. Probele pozitive confirmate prin metoda LC-MS/MS sunt prezentate în tabel IV.9.

  Concluzii
  Tehnologia Biocip aplicată a permis măsurarea simultană şi selectivă a 12 sulfonamide în miere la nivele mult mai mici decât LMR stabilite.

  Determinarea cantitativă simultană a celor 12 sulfonamide prezintă specificitate pentru fiecare analit ţintit, iar senbilitatea metodei exprimată ca IC50 este ≤ 2,5 μg/kg.


  Metoda prezintă o precizie foarte bună atât în cadrul aceleeaşi serii analitice, cât şi în serii analitice diferite, cu valori tipice mai mici de 15 % pentru concentraţiile de 50, 100 şi 150 μg/kg.


  Criteriile de validare ale metodei: specificitate, acurateţe, liniaritate, limite de detecţie şi cuantificare, respectă recomandările Deciziei Comisiei Europene 2002/657/CE şi demonstrează că metoda poate detecta şi cuantifica reziduuri din sulfonamidele amintite fără analiza prin spectrometrie de masă sau derivatizarea fluorescentă a analiţilor.
  CAPITOLUL V - ESTIMAREA CONŢINUTULUI DE NITROFURANI ŞI CLORAMFENICOL ÎN MIEREA DE ALBINE


  Scopul cercetării


  În acest capitol ne-am propus validarea metodei de determinare a 4 metaboliţi ai nitrofuranului din mierea de albine şi anume 1-amino-imidazolidin-2,4-dionă (AHD), 3-amino-5-morfolinometil-2-oxazolidinonă (AMOZ), 3-amino-2-oxazolidonă (AOZ), semicarbazidă (SEM) şi a cloramfenicolului (CAP) utilizând tehnologia Biocip şi aplicarea acesteia la analiza probelor de miere.


  Introducere


  Nitrofuranii au fost utilizaţi în practica veterinară ca agenţi antibacterieni, pentru tratarea infecţiilor cauzate de bacterii şi protozoare. Deşi utilizarea lor a fost interzisă pentru prima dată în UE începând cu data de 1 ianuarie 1997 prin anexa IV a Regulamentului  2377/90/CE (Leitner

  et al., 2001), la ora actuală se mai folosesc pentru animalele care nu sunt crescute pentru consum.  Numeroase publicaţii menţionează că nitrofuranii sunt utilizaţi în tratarea albinelor pentru producţia de miere, deşi actualmente, conform Regulamentului nr. 37/2010 al Comisiei UE, nitrofuranii sunt substanţe interzise pentru toate animalele producătoare de hrană.


  Nitrofuranii utilizaţi în tratamentele albinelor sunt nitrofurantoina, furazolidona, furaltadona şi nitrofurazona. Rezultatele unei determinări simultane a reziduurilor din patru nitrofurani (furazolidon, furaltadon, nitrofurantoin, şi nitrofurazona), au demonstrat că furazolidonul este principalul chimioterapic antimicrobian administrat în tratarea bolilor bacteriene ale albinelor (Khong
  et al., 2004).  Dezvoltarea unor metode accesibile care să permită detectarea lor este de interes pentru programele de monitorizare şi de reglementare a reziduurilor în alimente.


  Detectarea reziduurilor de nitrofurani este de obicei realizată cu ajutorul lichid cromatografiei în tandem cu spectrometria de masă (LC-MS/MS) (Leitner
  et al., 2001; O’Keeffe et al., 2004). Metoda imunochimică a fost propusă ca o alternativă pentru a detecta reziduurile de nitrofurani în miere.  Cloramfenicolul are acţiune bacteriostatică şi este eficient în tratamentul bolilor infecţioase. Are un spectru de activitate asemănător tetraciclinei, dar utilizarea lui în medicina umană şi veterinară este interzisă datorită efectelor adverse pe care le are asupra organismului uman (Joshi, 2002).

  Material şi metodă

  Tehnologia Panelurilor Biocip şi aparatura pentru determinarea cantitativă simultană a nitrofuranilor şi cloramfenicolului din miere au fost prezentate în capitolul IV din partea experimentală a tezei de doctorat.


  Toţi reactivii sunt multianalit şi sunt furnizaţi într-un kit compact care include:


  Antimicrobial Array III – kit (cod de catalog EV3695, Randox Laboratories, UK).

  Antimicrobial Array III Control – kit (cod AMC5036, Randox Laboratories, UK).

  Validarea metodei  Parametrii de validare evaluaţ au fost urmăorii:  a) Liniaritatea metodei
  Liniaritatea metodei s-a verificat prin efectuarea unei calibrăi î 9 puncte pentru fiecare din cei 4 nitrofurani ş pentru cloramfenicol utilizâd calibratorii incluş î kitul Anti Microbial Array III.


  Softul analizorului utilizeazăpentru calibrare o ecuaţe specificăpentru metoda de detecţe imunoenzimaticăcompetitivă(Findlay, Dillard, 2007):


  y = D + [(A-D)/1+(x/C)
  B]
  unde:


  x = concentratia analitului (μ/kg),


  y = intensitatea semnalului chemiluminescent exprimatăî RLU


  A, B, C, D - parametri ai metodei competitive ş sunt predefiniţ î softul analizorului:


  A = intensitatea semnalului chemiluminiscent la concentraţa 0 a analitului


  B = factorul pantei


  C = punctul de inflexiune al curbei de calibrare


  D = intensitatea semnalului luminos de răpuns la o concentraţe teoreticăinfinităa analitului.


  Î urma determinăilor s-au obţnut coeficienţ de corelaţe (r) mai mari de 0,98, cel mai mic coeficient s-a obţnut î cazul SEM (0,982).


  Rezultatele obţnute dovedesc faptul căa fost îdeplinităcondiţa de admisibilitate a curbei de calibrare (coeficienţi de corelaţe admiş trebuie săfie > 0.949).


  0,40,090,440,742,3200,511,522,5AHDAOZSEMAMOZCAPIC5 0 (μg/kg)

  b) Sensibilitatea metodei /Concentraţia inhibitorie (IC50)

  Concentraţia inhibitorie (IC50) pentru fiecare analit testat s-a calculat luând 50% din valoarea semnalului RLU generat de calibratorul de concentraţie zero şi extrapolând valoarea RLU astfel obţinută pe axa x a curbei de calibrare pe care sunt exprimate unităţile de concentraţie în μg/kg. Concentraţia astfel obţinută corespunde concentraţiei inhibitorii ce produce 50% inhibiţie.

  Sensibilitatea metodei exprimată sub formă de IC50 pentru determinarea cantitativă simultană a celor 4 nitrofurani şi a cloramfenicolului a înregistrat valori care au fost ≤ 2,32 μg/kg şi care sunt detaliate în fig. V.8.

  Fig. V.8: Valorile sensibilităţii metodei pentru nitrofuranii analizaţi şi cloramfenicol

  c) Precizia şi acurateţea

  Conform legislaţiei actuale şi ghidurilor de validare pentru metodele de determinare ale reziduurilor medicamentoase din miere, precizia şi acurateţea se evaluează atât pentru concentraţia corespunzătoare limitelor LMPN (1 μg/kg), cât şi pentru concentraţii reprezentând 50 %, respectiv 150 % din LMPN.  Precizia s-a determinat în cadrul aceleiaşi serii analitice şi în serii analitice diferite. Valorile obţinute pentru determinarea preciziei şi acurateţei sunt prezentate în fig. V.9. şi în fig.V.10.

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" - Iaşi, Facultatea de Farmacie Popa (Morariu) Ionela Daniela - Determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine 32
  Fig.

  V.9: Precizia şi acurateţea pentru concentraţii care reprezintă 50 %, 100% şi 150% din LMPN în  cadrul aceleiaşi serii analitice


  Fig. V.10: Precizia şi acurateţea pentru concentraţii care reprezintă 50 %, 100% şi 150% din LMPN în


  serii analitice diferite
  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" - Iaşi, Facultatea de Farmacie Popa (Morariu) Ionela Daniela - Determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine
  33  00,20,40,60,811,2AOZAMOZAHDSEMCAPLimita de decizie CCα (μg/kg)Capabilitatea de

  d) Limita de decizie (CCα) şi capabilitatea de detecţie (CCβ)


  Limita de decizie (CCα) a fost calculată ca fiind media aritmetică a concentraţiei analitului la nivel LMPN plus 1.64 x DS a repetabilităţii la α = 5% (CCα) Capabilitatea de detecţie (CCβ) a fost calculată ca fiind media aritmetică a concetraţiei analitului la nivel CCα plus 1.64 x DS a repetabilităţii la α = 5% (CCα). Valorile obţinute sunt redate în fig. V.11.


  Fig. V.11: Limita de decizie (CCα)

  şi capabilitatea de detecţie (CCβ)


  e) Regăsirea (recuperarea)

  Procentul de recuperare s-a calculat pentru 3 nivele de concentraţie reprezentând 50%, 100 % şi 150 % din limita minimă de performanţă necesară pentru reziduurile de nitrofurani şi cloramfenicol în mierea de albine (LMPN = 1 μg/kg). Probele de miere au fost îmbogăţite cu următoarele concentraţii de nitrofurani şi cloramfenicol: 0.5, 1, 1.5 μg/kg. Procentele de recuperare au fost calculate efectuând raportul dintre concentraţia analitului din proba analizată şi concentraţia teoretică a analitului din soluţia standard.


  AOZ AMOZ AHD SEM CAP Conc. (μg/kg) Recuperare (%) 124 124 136 192 64 0,62 0,62 0,68 0,96 0,32 0 50 100 150 200 Procentul de recuperare - Nivel 1 (0,50 μg/kg) n = 20


  AOZ AMOZ AHD SEM CAP Conc. (μg/kg) Recuperare (%) 106 111 119 125 75 1,06 1,11 1,19 1,25 0,75 0 20 40 60 80 100 120 140 Procentul de recuperare - Nivel 2 (1 μg/kg) n = 20  Procentele de recuperare obţinute sunt prezentate în fig.V.12- V.14.


  Fig.V.12: Valorile procentului de recuperare pentru concentraţii care reprezintă 50 % din LMPN


  Fig. V.13: Valorile procentului de recuperare pentru concentraţii care reprezintă 100 % din LMPN  albine


  35


  AOZAMOZAHDSEMCAPConc. (μg/kg)Recuperare (%)123115121150711,841,731,812,251,06050100150Nive l 3 (1,5 μg/kg)n = 20
  Fig.V.14: Valorile procentului de recuperare pentru concentraţii care reprezintă 150 % din LMPN  Analiza cantitativă a celor 4 metaboliţi de nitrofuran şi a cloramfenicolului în diferite probe de miere  Metoda validată a fost aplicată la determinarea a 11 probe de miere achiziţionate din supermarketuri şi 5 probe achiziţionate de la producători din diferite regiuni geografice ale României în perioada mai - august 2011.  Prelucrarea probelor  Derivatizarea şi extracţia nitrofuranilor şi cloramfenicolului din probele de miere s-a realizat astfel:


  ▪ mase de probă în jur de 1g de probă de miere dizolvate în 4 ml apă distilată se incubează la 37°C timp de 30 minute şi se agită pe un agitator pentru 10 minute până la dizolvare.


  ▪ peste soluţia probei se adaugă mai întâi 0,5 ml soluţie HCl 1M şi apoi 100 μl soluţie 10mM 4-nitrobenzaldehidă. Se omogenizează amestecul, se agită pe un agitator pentru 10 minute şi apoi se incubează timp de 16 – 24 ore la 37°C.


  după incubare, în fiecare probă se adaugă 5 ml soluţie fosfat dipotasic (0.1M K
  2HPO4·3H2O). Se corectează pH-ul soluţiei obţinute la valoarea de 7,4 cu soluţie NaOH 1M.

  ▪ peste această soluţie se adaugă acetat de etil (15 ml acetat de etil la 5ml proba miere derivatizată). După agitare cu ajutorul agitatorului Vortex timp de 2 minute, urmează omogenizarea timp de 10 minute şi centrifugarea probei 10 min la 4500 rcf.

  ▪ din supernatant se transferă în microtuburi câte 6 ml din fiecare probă. Microtuburile cu probe se evaporă pentru 30 min la 60°C şi presiune 15 psi.

  ▪ reziduul obţinut după evaporare se reia cu 375 μl diluant pentru probe (AM III DIL SPE) şi se agită cu ajutorul agitatorului Vortex timp de 2 minute.

  Etape de lucru
  se execută manual şi sunt similare celor de la tehnica ELISA:

  Rezultate şi discuţii

  Confirmarea rezultatelor obţinute prin metoda Biocip pentru probele de miere analizate s-a realizat prin metoda LC-MS/MS, utilizând sistemul Agilent 1100 LC (
  Agilent Technologies, SUA) cuplat cu spectrometru de masă 4000 Q TRAP (Applied Biosystems, SUA).

  Rezultatele probelor pozitive identificate prin metoda Biocip şi confirmate prin metoda LC-MS/MS au evidenţiat prezenţa aceloraşi reziduuri medicamentoase la valori peste LMPN. În proba 3 s-au determinat concentraţii de nitrofurani (SEM şi AOZ) peste valoarea de 1 μg/kg (LMPN), valorile obţinute prin metoda Biocip fiind comparabile cu cele obţinute prin metoda LC-MS/MS (tabel V.4).

 9. #9
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Tabelul V.4: Concentraţiile celor 4 nitrofurani şi cloramfenicol determinate prin metoda Biocip şi LC-MS/MS
  Proba
  Metoda
  Concentraţie analit (μg/kg)
  AOZ
  AMOZ
  AHD
  SEM
  CAP
  Proba 1
  Biocip
  0,50
  0,74
  0,46
  0,75
  0,79
  LC-MS/MS
  0,17
  0,12
  0,32
  0,19
  0,88
  Proba 2
  Biocip
  0,76
  0,75
  0,78
  0,66
  0,84
  LC-MS/MS
  0,41
  0,42
  0,13
  0,28
  0,33
  Proba 3
  Biocip
  1,24
  2,88
  4,16
  7,21
  3,07
  LC-MS/MS
  1,11
  1,46
  2,34
  6,54
  2,34
  Proba 4
  Biocip
  0,68
  0,53
  0,55
  0,54
  0,23
  LC-MS/MS
  0,08
  0,34
  0,11
  0,38
  0,07
  Proba 5
  Biocip
  0,35
  0,65
  0,73
  0,44
  0,76
  LC-MS/MS
  0,12
  0,18
  0,65
  0,22
  0,61
  Proba 6
  Biocip
  0,44
  0,88
  0,67
  0,57
  0,49
  LC-MS/MS
  0,43
  0,65
  0,60
  0,52
  0,29
  Proba 7
  Biocip
  0,41
  0,54
  0,65
  0,72
  0,77
  LC-MS/MS
  0,09
  0,16
  0,45
  0,43
  0,43
  Proba 8
  Biocip
  0,28
  0,78
  0,89
  0,34
  0,44
  LC-MS/MS
  0,22
  0,98
  0,99
  0,21
  0,94
  Proba 9
  Biocip
  0,27
  0,99
  0,54
  0,88
  0,11
  LC-MS/MS
  0,07
  0,76
  0,76
  0,72
  0,32
  Proba 10
  Biocip
  1,07
  0,99
  1,14
  0,88
  0,11
  LC-MS/MS
  0,72
  0,77
  0,76
  0,72
  0,32
  Proba 11
  Biocip
  0,43
  0,43
  0,54
  0,88
  0,11
  LC-MS/MS
  0,44
  0,76
  0,76
  0,72
  0,32
  Proba 12
  Biocip
  0,76
  0,65
  0,42
  0,63
  0,85
  LC-MS/MS
  0,42
  0,48
  0,53
  0,26
  0,12

 10. #10
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Rezultatele obţinute în acest studiu sunt comparabile cu cele existente în literatura de specialitate.

  Concluzii

  Tehnologia Biocip a permis măsurarea simultană şi selectivă a 4 metaboliţi de nitrofurani şi a cloramfenicolului în miere la nivele mult mai mici decât LMPN admise.

  Metoda aplicată se caracterizează prin specificitate pentru fiecare analit ţintit şi prin sensibilitate exprimată ca IC50, care a înregistrat valori ≤ 2,32 μg/kg.

  Metoda prezintă o precizie foarte bună atât în cadrul aceleeaşi serii analitice, cât şi în serii analitice diferite, cu valori tipice mai mici de 15 % pentru concentraţiile de 0,5, 1 şi 1,5 μg/kg. Limita de decizie (CCα) obţinută pentru determinarea metaboliţilor a 4 nitrofurani şi cloramfenicolului s-a încadrat între valorile 0,37 μg/kg şi 1,05 μg/kg. Capabilitatea de detecţie (CCβ) a înregistrat valori care s-au încadrat în intervalul 0,42 - 1,14 μg/kg. Coeficientul de recuperare obţinut s-a situat în domeniul 64 – 192 % faţă de concentraţia iniţială.

Pagina 1 din 3 123 UltimulUltimul

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •