Pagina 3 din 3 PrimulPrimul 123
Rezultate 21 la 27 din 27

Subiect: Determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine

 1. #21
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  B. Analiza corelaţiei rezultatelor citokinelor implicate în reacţia alergică cu rezultatele IgE şi a eozinofilelor.

  Valorile fiecărui lot examinat au fost considerate ca fiind diferite semnificativ statistic faţă de celelalte pentru un anumit parametru atunci când probabilitatea de eroare a fost mai mică de 0,05 (
  p < 0,05).

  Pentru compararea variabilelor cantitative s-a folosit indicele de corelaţie Pearson (r). Procentul în care valorile variabilelor analizate sunt realmente corelate este indicat de coeficientul de corelare Pearson (R
  2 ).


  Analiza parametrilor luaţi în studiu pentru fiecare lot şi corelaţia între valorile lor cu ajutorul indicelui de corelaţie Pearson este ilustrată în tabel VII.19- VII.20.

 2. #22
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Discuţii

  Reacţiile de hipersensibilitate/întârziată tip IV, mediate de citokine eliberate de celulele T sensibilizate, activează cascada reacţiilor sistemului imunitar implicată în producerea leziunilor tisulare (Castrejon
  et al., 2010).

  În urma măsurării concentraţiilor citokinelor serice APC derivate la loturile de şobolanii studiate putem concluziona că citokine au prezentat valori serice semnificativ crescute ale IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α în cadrul loturilor 2 şi 3 comparativ cu lotul martor, concentraţiile medii fiind corelate cu perioada de timp pe care s-a desfaşurat administrarea de miere cu sulfonamide.

  Rezultatele obţinute concordă cu mecanismele imunologice şi datele prezentate în literatură, în cadrul studiilor privitoare la reacţiile de hipersensibilitate la sulfonamide. Astfel, interleukinele IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α sunt produse de către celulele dendritice mature numite, grupate sub denumirea de interleukine APC (antigen-presenting cell) derivate, ele având un rol crucial în iniţierea răspunsului imun de către limfocitele T. (Sallusto, Lanzavecchia, 1994).

  Concluzii

  În urma măsurării concentraţiilor citokinelor serice la loturile de şobolanii studiate putem concluziona că citokinele analizate prezintă profil dublu pro-inflamator şi anti-inflamator şi diferă de cele ale şobolanilor din lotul martor. Douăsprezece componente diferite, atât pro- cât şi anti-inflamatorii, au fost analizate: IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, VEGF, IFNγ, TNF, IL-1α, IL-1β, MCP-1 şi FEG.

  Evaluarea modificărilor profilului de citokine după administrarea de miere conţinând sulfonamide a condus la rezultate care evidenţiază faptul că la şobolanii care au consumat miere conţinând sulfonamide nivelurile de citokine IL-4 şi IL-10, împreună cu IgE şi eozinofilele plasmatice au crescut de 5-30 ori. Prin contrast, nu s-au observat concentraţii semnificativ crescute ale citokinelor pro-inflamatorii, cum ar fi TNF, IL-1α sau IL-1β. Concentraţiile citokinelor studiate, care sunt indici de hipersensibilitate, sunt crescute în sânge şi se corelează cu prezenţa de eozinofilie la şobolani, după ingestia de
  miere conţinând sulfonamide. Celelalte tipuri de citokine au fost uşor crescute, cu nivele de concentraţie care, în studiul de faţă nu par a fi corelate cu biomarkerii indicatori de hipersensibilitate.

  Valorile obţinute pentru citokinele IL-4 şi IL-10, împreună cu IgE şi eozinofilele indică un răspuns maxim după o expunere timp de 14 zile, diferenţele fiind semnificative statistic comparativ cu lotul martor.

  Determinarea citokinelor plasmatice este un instrument util în studiul reacţiilor de hipersensibilitate de tip întârziat la şobolani.

  Evaluarea parametrilor biochimici şi hematologici la şobolani după administrare de miere conţinând reziduuri de sulfonamide

  Protocol experimental

  Studiul s-a desfăşurat pe 1 lot de şobolani care a consumat miere conţinând amestec de sulfonamide (100 μg/kg amestec de 5 sulfonamide - 20 μg din fiecare sulfonamidă: sulfadiazina, sulfametazina, sulfatiazol şi sulfametizol, sulfadimetoxina), iar concentraţiile obţinute pentru parametri biochimici, hematologici şi imunologici au fost comparate cu valorile obţinute pentru lotul martor. Fiecare lot a inclus 5 şobolani, număr minim necesar pentru ca semnificaţia statistică a studiului să fie acceptabilă.

  Material şi metodă

  Determinările cantitative ale parametrilor biochimici (uree, creatinină, acid uric, bilirubină totală, bilirubină directă, AST, ALT) vizaţi de experimentul realizat s-au efectuat pe analizorul automat Rx Imola (
  Randox Laboratories, UK), parametrii imunologici (T3, T4) s-au efectuat pe aparatul Stat Fax 303 Plus (Awareness Technology, SUA), iar parametri hematologici s-au efectuat pe analizorul automat de hematologie, model Sysmex XT 1800i (Sysmex Europe Gmbh, Germania).

 3. #23
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Reactivi:


  Rectivi pentru determinăi biochimice sunt produş de firma Randox Laboratories, UK ş sunt reactivi dedicaţ pentru analizorul automat Rx Imola:


  Kit pentru determinarea cantitativăa ureei în ser, plasmăş urinăprin metoda cineticăenzimatică cod UR3825


  Kit pentru determinarea cantitativăa creatininei în ser, plasmăş urinăprin metoda colorimetrică cod CR3814


  Kit pentru determinarea cantitativăa acidului uric în ser, plasmăş urinăprin metoda enzimaticăcolorimetrică cod UA3824


  Kit pentru determinarea cantitativăa bilirubinei totale în ser sau plasmăprin metoda colorimetrică cod BR3859


  Kit pentru determinarea cantitativăa bilirubinei directe în ser sau plasmăprin metoda colorimetrică cod BR3807


  Kit pentru determinarea cantitativăa activităţi aspartataminotransferazei în ser sau plasmăprin metoda UV (IFCC)


  Kit pentru determinarea cantitativăa activităţi alaninaminotransferazei în ser sau plasmăprin metoda UV (IFCC)


  Reactivi pentru determinăile imunologice:


  Kit pentru determinarea T3 (triiodotironina), cod EH-500, producăor Clin Pro Internaţonal, SUA.


  Kit pentru determinarea T4 (tetraiodotironina sau tiroxina), cod EH-501, producăor Clin Pro Internaţonal, SUA.


  Reactivi pentru determinarea eozinofilelor (hemoleucograma) sunt reactivi dedicaţ pentru analizorul automat de hematologie Sysmex XT 1800i.

  Rezultate

  Rezultatele obţnute pentru parametri biochimici, imunologici ş hematologici în urma administrăii de miere conţnând reziduuri de sulfonamide la şbolani Wistar sunt redate în

  tabel VII.26

 4. #24
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Tabelul VII.26: Tabelul sinoptic pentru valorile obţinute pentru parametri biochimici și hematologici după administrare de miere cu reziduuri de sulfonamide la şobolani
  Parametru

  determinat
  Media ± DS
  Lot 1
  (n = 5)
  Lot 2
  (n = 5)
  Creatinină (mg/dl)
  0,45
  ± 0,05
  0,72
  ± 0,03
  Uree (mg/dl)
  17,04
  ± 3,80
  18,36
  ± 0,87
  Acid uric (mg/dl)
  1,71
  ± 0,29
  2,40
  ± 0,42
  Bilirubina totală (mg/dl)
  0,62
  ± 0,04
  1,27
  ± 0,09
  Bilirubina directă (mg/dl)
  0,08
  ± 0,017
  0,32
  ± 0,070
  AST (U/l)
  60,71
  ± 8,66
  109,57
  ± 7,36
  ALT (U/l)
  72,75
  ± 4,14
  128.23
  ± 5,99
  T4 (μg/dl)
  4,50
  ± 0,30
  3,32
  ± 0,21
  T3 (ng/dl)
  0,70
  ± 0,14
  0,34
  ± 0,03
  Hct (%)
  47,80
  ± 3,69
  52,70
  ± 6,64
  VEM (MCV) (fL)
  81,60
  ± 6,13
  98,50
  ± 5,49
  RBC (milioane/mm3)
  9,72
  ± 1,14
  5,14
  ± 0,38
  Hb (g/dl)
  16,10
  ± 0,92
  14,50
  ± 1,16
  CHEM (MCHC) (g/dl)
  38,.60
  ± 2,79
  34,50
  ± 2,20

 5. #25
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Concluzii

  Rezultatele obţinute evidenţiază variaţii moderate în cadrul loturilor luate în studiu. Concentraţiile serice ale alanin aminotransferazei şi ale aspartat aminotransferazei au crescut în urma administrării de miere cu sulfonamide, comparativ cu valorile determinate la lotul martor.

  Aceste rezultate sunt în concordanţă cu date din literatura de specialitate, conform cărora acţiunea toxică a sulfonamidelor, chiar administrate în cantităţi foarte mici, se manifestă prin perturbarea parametrilor hepatici la animalele de laborator (Hess
  et al., 1999).

  Astfel, activitatea ALT şi activitatea AST au înregistrat creşteri semnificative statistic (p < 0,0001) la şobolanii care au primit miere cu sulfonamide, comparativ cu lotul de control, evidenţiind astfel modificarea permeabilităţii membranei hepatocitului.

 6. #26
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Valorile concentraţiei bilirubinei directe variază asemănător cu cele ale bilirubinei totale, astfel, pentru lotul care a consumat miere cu sulfonamide, valorile bilirubinei directe au fost de 0,32 mg/dl ± 0,07 faţă de 0,08 mg/dl ± 0,017 înregistrate pentru lotul martor.

  Cercetările noastre au înregistrat o creştere nesemnificativă statistic a uremiei, la 18,36 ± 0,87 mg/dl pentru lotul tratat cu sulfonamide, comparativ cu lotul de referinţă pentru care concentraţia medie a ureei a fost 17,04 ± 3,80.

  Efectul administrării de miere cu sulfonamide la şobolani asupra funcţiei renale s-a concretizat în creşterea semnificativă a valorilor concentraţiilor acidului uric şi creatininei în cadrul lotului test comparativ cu lotul martor.

  În literatura de specialitate nu există date suficiente cu privire la modificarea parametrilor biochimici determinaţi în prezentul studiu ca urmare a toxicităţii datorate administrării de miere cu sulfonamide.

  Rezultatele obţinute pentru valorile triiodotironinei (T
  3) sugerează confirmarea ipotezei conform căreia sulfonamidele interferă în sinteza hormonilor tiroidieni.

  Valorile plasmatice ale tiroxinei (T
  4) au scăzut foarte semnificativ la animalele care au consumat miere cu sulfonamide, comparativ cu lotul martor. Rezultatele sunt concordante cu cele obţinute de Cribb et al.(1996).

  CAPITOLUL VIII - CONCLUZII GENERALE. CONTRIBUŢII ORIGINALE. PERSPECTIVE DE CERCETARE

  Concluzii generale

  În urma rezultatelor obţinute la validarea metodei Biocip pentru cele 3 Paneluri Antimicrobiene, dar şi la determinările cantitative efectuate pe diferite probe de miere, putem concluziona următoarele:

  metoda biosenzor propusă este adecvată scopului ş anume pentru determinarea concentraţei fiecăui analit în parte, în cadrul programelor de supraveghere a siguranţi alimentelor.

  metoda Biocip utilizată prezintă avantajul că nu necesită extraciţa analitului din matricea biologică cu solvenţí organici.

  tehnica multiplexarii permite detecţa simultană dintr-o singură probă minimalizâd astfel variaţile biologice, variaţile analitice ş de stabilitate. Detectarea se realizează prin chemiluminiscenţă indusă enzimatic, iar fiecare biocip conţine opţiunea de controale incluse.

  această tehnică de multiplexare are de asemenea largi implicaţii atât asupra cantităţii de probă cât şi asupra vitezei de testare, permiţâd posibilitatea obţnerii unui număr mare de rezultate (540 determinări) într-un timp scurt.

  determinarea reziduurilor medicamentoase prin metoda Biocip nu necesităoperaţi adiţonale (derivatizare), echipamente şi accesorii suplimentare, prin urmare este mai puţn laborioasă şi implică costuri mai mici comparativ cu metodele cromatografice.

  volumul de reactiv utilizat pentru un test este mai mic decâ la oricare alt sistem. Un volum total de reacţe de 350 μ este necesar pentru toate testele dintr-un panel antimicrobian.

  Acest avantaj al metodei Biocip presupune un spaţiu de stocare redus şi producerea unor cantităţi mai mici de deşeruri biologice periculoase.

  toţi reactivii utilizaţi pentru sistemul Evidence Investigator au coduri de bare făcâd sistemul foarte uşor de folosit şi facilitâd eficientizarea timpului de lucru şi a costurilor.


  Obiectivele cercetăilor din această teză au inclus ş studiul influenţi reziduurilor sulfonamidelor din mierea de albine asupra şbolanilor Wistar prin evaluarea modificăilor valorilor plasmatice ale parametrilor implicaţ î reacţile de hipersensibilitate de tip alergic prin analizarea variaţei valorilor serice ale citokinelor: interleukina IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, factorul de creşere al endoteliului vascular
  (VEGF), interferon gamma (IFNγ), factor de necroză tumorală alfa (TNFα), IL-1α, IL-1β, MCP-1, factorul de creştere epidermică (EGF), înainte şi după administrarea de miere de albine conţinând un amestec de sulfonamide (20 μg din fiecare sulfonamidă: sulfadiazina, sulfametazina, sulfatiazol şi sulfametoxazol, sulfadimetoxina).


  În urma măsurării concentraţiilor citokinelor serice APC derivate la loturile de şobolanii incluse în experiment putem concluziona că citokinele au prezentat valori serice semnificativ crescute pentru IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α în cadrul loturilor 2 şi 3 comparativ cu lotul martor, concentraţiile medii fiind corelate cu perioada de timp în care s-a desfaşurat administrarea de miere conţinând sulfonamide. Rezultatele obţinute concordă cu mecanismele imunologice şi datele prezentate în literatură, în cadrul studiilor privitoare la reacţiile de hipersensibilitate la sulfonamide.


  După administrarea de miere cu sulfonamide, parametrii biochimici, hematologici şi imunologici (hormonii tiroidieni) la lotul căruia i s-a administrat miere conţinând sulfonamide, comparativ cu lotul de control, au înregistrat modificări după cum urmează:


  1. Evoluţia valorilor alanil aminotransferazei, evidenţiază creşteri semnificative ale activităţii acesteia (p < 0,0001), sugerând permeabilizarea membranei hepatocitului şi migrarea sa în spaţiul intercelular. Dinamica valorilor determinate pentru AST sugerează că ar avea loc migrarea AST din citoplasma hepatocitelor în spaţiul intercelular datorită creşterii permeabilităţii membranare. Această permeabilizare a membranei hepatocitului poate fi consecinţa lezării consecutive legării sulfonamidelor sau a unor metaboliţi ai acestora de proteinele membranare.


  Bilirubina totală a înregistrat o creştere de 48,81%. Rezultatele obţinute în urma determinării concentraţiilor plasmatice ale bilirubinei totale şi bilirubinei directe confirmă afectarea severă a funcţiei hepato-biliare în urma administrării timp de 14 zile, prin gavaj gastric, a mierii conţinând sulfonamide. Parametrii de investigare a funcţiei renale au înregistrat concentraţii crescute la lotul testat, ca urmare a toxicităţii datorate administrării de miere conţinând sulfonamide. Astfel, s-au
  înregistrat creşteri ale creatininei, ureei şi acidului uric în procente de 60 %, 7,74%, respectiv 40,35%.


  2. Parametrii hematologici au înregistrat variaţii semnificative. Modificările indicilor hematologici în sensul reducerii semnificative a numărului de eritrocite, a cantităţii de hemoglobină şi a valorii hematocritului au evidenţiat instalarea unei anemii eritrocitare la lotul testat.


  3. Investigarea funcţiei tiroidiene prin determinarea T
  3 şi T4 şi urmărirea raportului acestora a evidenţiat scăderea foarte semnificativă a valorilor plasmatice ale tiroxinei la animalele care au consumat miere conţinând sulfonamide, comparativ cu lotul martor.


  Contribuţii originale  Sintetizând activitatea de cercetare din studiile efectuate în cadrul acestei teze de doctorat se remarcă următoarele elemente de originalitate:  validarea unei metode de analizăcantitativăa reziduurilor medicamentoase (antibiotice, sulfonamide, nitrofurani ş chinolone) din mierea de albine prin metoda Biocip, metodăcare se distinge atât prin precizie ş acurateţ, liniaritate, limităde decizie ş capabilitate de detecţe, randament de recuperare, cât ş prin simplitatea ş uşrinţ metodologiei de lucru, prin costuri reduse pentru aparaturăş reactivi, comparativ cu metodele gaz cromatografice sau lichid cromatografice utilizate în prezent;  tehnologia Biocip simplificămetodologia de confirmare a prezenţi reziduurilor medicamentoase prin posibilitatea de cuantificare ş identificare individualăa substanţlor antimicrobiene utilizate în tratamentul bolilor la albine ş care se regăesc ca reziduuri în miere;  determinarea conţnutului în reziduuri medicamentoase al mierii de albine disponibilăpe piaţ româneascăutilizând metoda Biocip evităobţnerea unor rezultate fals pozitive;  tehnologia Biocip permite identificarea individualăa citokinelor, biomarkeri care evidenţazăreacţile de hipersensibilitate;  realizarea unui model experimental pe animale de laborator care a avut ca obiectiv major identificarea reacţilor de hipersensibilitate cu manifestăi alergice la doze foarte mici datorate ingestiei de miere conţnând sulfonamide, precum ş repercusiunile generate de aceste reziduuri medicamentoase la nivel biochimic, imunologic ş hematologic. În literatura de specialitate sunt disponibile doar date limitate referitoare la dozarea citokinelor plasmatice, un instrument util în studiul reacţilor de hipersensibilitate de tip întârziat la şbolani.

  Perspective de cercetare  Rezultatele obţnute în cadrul prezentei teze de doctorat oferăposibilitatea orientăii căre noi direcţi de cercetare:

  continuarea determinăilor cantitative ale reziduurilor medicamentoase în alte produse apicole (polen, lătişr de matcă propolis);

  extinderea cercetăilor din mierea de albine prin validarea metodei Biocip pentru încă3 sulfonamide ş anume: sulfametoxazol (SMX), sulfamonometoxinăSMM) ş trimetoprim (TMP) incluse în Panelul Antimicrobian I Plus;

  extinderea determinăilor cantitative de citokine ş la IL-5 ş IL-13 care sunt indici de hipersensibilitate ş care nu au fost evaluate în acest experiment ş corelarea rezultatelor din ambele studii;

  evaluarea modificăilor parametrilor biochimici, hematologici ş a stresului oxidativ în cadrul studierii toxicităţi reziduurilor metaboliţlor de nitrofurani la şbolani ca urmare a administrăii prin gavaj gastric de miere de albine conţnând aceste reziduuri;

  revizuirea legislaţei privind siguranţ alimentului, prin introducerea unor limite maxime admisibile vizând prezenţ reziduurilor medicamentoase în mierea de albine ş în alte produse apicole. Se cunoaşe faptul cădepistarea reziduurilor în miere în urma controalelor întreprinse de organismele autorizate, poate duce la sancţuni financiare pentru producăorii acesteia, la retrageri de pe piaţăa loturilor corespunzăoare ş la declanşrea unor alerte de siguranţă.


 7. #27
  Administrator Avatarul lui admin
  Data înscrierii
  10.10.2011
  Posturi
  5.289
  Bibliografie selectivă

  Andrițoiu V.
  Mierea. In cap.VI Produse apicole, Apiterapia în planningul familial, teză de disertație, Arad, 2006; 162-166.

  Ashiralieva A, Genersch E. Reclassification, genotypes and virulence of
  Paenibacillus larvae, the etiological agent of American foulbrood in honeybees - a review. Apidolologie 2006; 37: 411–420.

  Beaune P, Diserens JM, Reybroeck W. Proficiency Testing of Charm II Tests for Residue Control of honey. Proceedings of the 39th Apimondia International Agricultural Congress, Dublin, Ireland, August 21-26, 2005: 33-34.

  Bogdanov S. Contaminants of bee products,
  Apidologie 2006; 37, 1-18.

  Bogdanov S. Current state of analytical methods for the detection of residues in bee products.
  Apiacta 2003; 38, 399-409

  BonvehęŽ JS and Coll FV. Flavour index and aroma profiles of fresh and processed honeys.
  J Sci Food Agr 2003; 83, 275.

  Bura M, Pătruică S, Bura VA.
  Tehnologia apicolă. Timişoara: Editura Waldpress, 2008, 235-249.

  Castrejon JL, Lavergne SN, El-Sheikh A
  et al. Metabolic and chemical origins of cross-reactive immunological reactions to arylamine benzenesulfonamides: T-cell responses to hydroxylamine and nitroso derivatives. Chem Res Toxicol 2010; 23:184-92.

  Contreras JP, Ly NR, Gold DR,
  et al. Allergen-induced cytokine production, atopic disease, IgE, and wheeze in children. J Allergy Clin Immun 2003; 112:1072–1077.

  Cribb AE, Lee BL, Trepanier LA, Spielberg SP. Adverse reactions to sulphonamide and sulphonamide-trimethoprim antimicrobials: clinical syndromes and pathogenesis.
  Adverse Drug React Toxicol Rev 1996; 15: 9-50.

  Decizia 2002/657/CE din 12 august 2002 de aplicare a Directivei 96/23/CE a Consiliului în ceea ce priveşte performanţa metodelor analitice şi interpretarea rezultatelor.
  JOUE 2002, L 221:8. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" - Iaşi, Facultatea de Farmacie Popa (Morariu) Ionela Daniela - Determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine

  68


  Decizia 2003/181/CE din 13 martie 2003 de modificare în ceea ce priveşte stabilirea limitelor de performanţă minime necesare (LMPN) pentru anumite reziduuri în alimente de origine animal.
  JOUE 2003, L 71:17.

  Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE
  și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE. JOUE 1996, L 125:10.

  Edder P, Cominoli A, Corvi C. Determination of streptomycin residues in food by solid phase extraction and liquid with post-column derivation and fluorometric detection.
  J Chromatogr A 1999; 830: 345-351.

  Edder P, Corvi C. Utilisation du Charm II pour le depistage des residus d’antibiotique dans les dendees alimentairea d’origine animale.
  Mitt Lebensm Hyg 2001; 92: 218-228.

  Findlay JWA, Dillard RF. Appropriate Calibration Curve Fitting in Ligand Binding Assays.
  AAPS J 2007, 9 (29) : E260-E267.

  Finkelman FD. Anaphylaxis: lessons from mouse models.
  J Allergy Clin Immun 2007; 120:506-15.

  Gentili A, Perret D
  , Marchese S. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry for performing confirmatory analysis of veterinary drugs in animal-food products, Trend Anal Chem 2005; 24(7):704-733

  Grigore G.
  Fitoterapia şi apiterapia. Boli tratate cu plante medicinale şi produse apicole, Bucureşti, Ed. Ştefan, 2008, 98-115.

  Hess DA, Sisson ME, Suria H
  et al. Cytotoxicity of sulfonamide reactive metabolites: apoptosis and selective toxicity of CD81 cells by the hydroxylamine of sulfamethoxazole. Faseb J 1999; 13(13): 1688-98.

  Hitchcock JD, Moffett JO, Lackett JJ, Elliott JR. Tylosin for control of American foulbrood disease in honey bees.
  J. Econ. Entomol.

  1970; 63: 204-207.


  Hopingarner R, Nelson K. 1987. American foulbrood cleanup rate using three terramycin treatments.

  Am Bee J 1987; 128:120-121.  Hughes P, Heritage J. Antibiotic growthpromoters in food animals.

  FAO Anim Pr 2004; 160: 129-52.  Joshi S. HPLC separation of antibiotics present in formulated and unformulated samples.

  J Pharmaceut Biomed 2002; 28:795-809.  Kanfer I, Skinner M, Walker RB. Analysis of macrolide antibiotics.

  J Chromatogr A 1998; 812:255-286  Khong SP, Gremaud E, Richoz J et al. Analysis of matrix-bound nitrofuran residues in worldwide-originated honeys by isotope dilution high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.

  J Agr Food Chem 2004; 52(17): 5309-5315.  Kleespies RG, Radtke J, Bienefeld K. Virus -like particles found in the ectoparasitic bee mite Varroa jacobsoni Oudemans.

  J Invertebr Pathol 2000; 15, 87-90.  Kocher U. Nachweis von Streptomycin-Ruckstanden in Honig mittels Charm II- Test und Absicherung der Befunde durch HPLC mit Nachsaulenderivatisierung und Fluorescenzdetektion.

  Lebensmittelchemie 1996; 50:115-117.  Legg, DR, Baumgartner A, Salter R, Wheeler A. ROSA (Rapid One Step Assay) for antibiotics in honey.

  Apiacta 2003; 38, 207-217.  Michaaud V. Antibiotic residues in honey - the FEEDM view,

  Apiacta 2005; 40, 52-54.  Moats WA, Buckley SA. Determination of free metabolites of ceftiofur in animal tissues with an automated liquid chromatographic cleanup.

  J AOAC Int 1998; 81(4): 709-13.  Moffett JO, Wilson WT, Parker RL. The effect of Penicel, tetracycline and erythromycin on adult bees, brood-rearing, and honey production.

  Am Bee J 1958;98: 22-24.  Mutinelli F. Practical Application of Antibacterial drugs for the Control of Honey Bee Diseases.

  Apiacta 2003; 38:149-155.  Naisbitt DJ, Gordon SF, Pirmohamed M, et al. Antigenicity and immunogenicity of sulphamethoxazole: demonstration of

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" - Iaşi, Facultatea de Farmacie Popa (Morariu) Ionela Daniela - Determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine
  70

  metabolism-dependent haptenation and T-cell proliferation in vivo.

  British J Pharmacol 2001; 133:295-305.  Nakazawa H, Ino S, Kato K, Watanabe T et al. Simultaneous determination of residual tetracyclines in food by high-performance liquid chromatography with atmospheric pressure chemical ionization tandem mass spectrometry.

  J Chromatogr B 1999; 732(1):55-64.  O'Keeffe M, Conneely A, Cooper KM

  et al. Nitrofuran antibiotic residues in pork: The FoodBRAND retail survey. Anal Chim Acta 2004; 520:125-131.  Oldroyd BP, Goodman RD, Hornitzky MAZ, Chandler D. 1989. The effect on American foulbrood of standard oxytetracycline hydrochloride treatments for the control of European foulbrood of honeybees (

  Apis mellifera). Aust J Agr Res 1989; 40(3): 691-697.  Ortelli D, Edder P, Corvi C. Analysis of Chloramphenicol Residues in Honey by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.

  Chromatographia 2004; 59:61-64.  Peng CYS, Mussen E, Fong A

  et al. Laboratory and field studies on the effects of the antibiotic tylosin on honey bee Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) development and prevention of American foulbrood disease. J Invertebr Pathol 1996; 67(1): 65-71.  Pettis J, Feldlaufer M. Efficacy of tylosin and lincomycin in controlling American foulbrood in honey bee colonies.

  J Apic Res 2005; 44(3): 106-108.  Pohl P. Determination of metal content in honey by atomic absorption and emission spectrometries.

  Trend Anal Chem 2009; 28(1):117-128.  Quintana-Rizzo J, Salter RS, Saul SJ. Solid phase extraction procedures for validation of Charm II sulfonamide, streptomycin and chloramphenicol positives and detection of tylosin in honey.

  Apiacta 2005; 40:55-62.  Regulamentul (CE) Nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor

  comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului.

  JOUE 2009, L 152:11-22.  Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animal.

  JOUE 2011, L 15:1.  Reybroeck W, Jacobs FJ, De Brabander HF, Daeseleire E. Transfer of sulfamethazine from contaminated beeswax to honey.

  J Agr Food Chem 2010; 58:7258–7265.  Reybroeck W. Residues of antibiotics and sulphonamides in honey on the Belgian Market.

  Apiacta 2003; 38: 23-30.  Ritter W, 2000,

  Bolile albinelor, Bucureşti: Ed. M.A.S.T., 2000, 117-145.  Sallusto F, Lanzavecchia A. Efficient presentation of soluble antigen by cultured human dendritic cells is maintained by granulocyte/macrophage colony-stimulating factor plus interleukin 4 and downregulated by tumor necrosis factor alpha.

  J Exp Med 1994; 179:1109-18.  Savoy Perroud MC, Le-Breton MH, Graveleau L, Diserens JM . Validation of an ELISA kit for the detection of fluoroquinolones in honey.

  Poster at 41st Apimondia Congress 2009, France, Montpellier, September 15-20.  Spivak M. Preventive antibiotic treatments for honey bees.

  Am. Bee J. 2000; 140: 867-868.  Thompson HM, Waite RJ, Wilkins S

  et al. Effects of European foulbrood treatment regime on oxytetracycline levels in honey extracted from treated honeybee (Apis mellifera) colonies and toxicity to brood. Food Addit Contam 2005; 22: 573-578.  Thompson TS, Noot DK. Determination of sulfonamides in honey
  by
  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" - Iaşi, Facultatea de Farmacie Popa (Morariu) Ionela Daniela - Determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine


  72
  lichid chromatography-tandem mass spectrometry.

  Anal Chim Acta 2005; 551:168-176.


  Verdel BM, Souverein PC, Egberts ACG, Leufkens HG. Diference in Risk of Allergic Reaction of Sulfonamide Drugs based on Chemical Structure.
  Ann Pharmacother 2006; 40:1040-6.


  Vidal JL, Aguilera-Luiz MM, Romero-Gonzalez R, Garrido-Frenich A. Multiclass Analysis of Antibiotic Residues in Honey by Ultraperformance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.
  J Agr Food Chem 2009; 57(5): 1760–1767.


  Vinas P, Balsalobre N, Lopez-Erroz C, Hernandez-Cordoba M. Liquid chromatography with ultraviolet absorbance detection for the analysis of tetracycline residues in honey.
  J Chromatogr A 2004; 1022, 125-129.


  Waite RJ, Brown MA, Thompson HM, Brew MH. 2003. Controlling European foulbrood with the shook swarm method and oxytetracycline in the UK.
  Bee World 2003; 82: 130-138.


  Wegener HC, Aarestrup FM, Gerner-Smidt P, Bager F. Transfer of antibiotic resistant bacteria from animals to man.
  Acta Vet Scand Suppl 1999; 92:51–57.


  Williams DL. A veterinary approach to the European honey-bee (Apis mellifera).
  Rev Vet J 2000; 160:61-73.

  ARTICOLE PUBLICATE IN EXTENSO


  Popa (Morariu) ID

  , Şchiriac EC, Mătiuţ S, Cuciureanu R. Method validation for simultaneous determination of 12 sulfonamides in honey using Biochip Array Technology. Rev. Farmacia 2012; 60(1):143-154. (Jurnal ISI, factor de impact :0.850).
  http://www.revistafarmacia.ro/201201...2012art16.html  Popa (Morariu) ID
  , Şchiriac EC, Ungureanu D, Cuciureanu R. Immune response in rats following administration of honey with sulfonamides residues. Rev Romana Med Lab 2012; (1/4):63-72. (Jurnal ISI, factor de impact 2010: 0,113).
  http://rrml.ro/articole/articol.php?...12&vol=1&poz=8  Popa (Morariu) ID
  , Şchiriac EC, Cuciureanu R. Multi-analytic detection of antibiotic residues in honey using a multiplexing Biochip Assay. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 2012; 116(1):324-329. (Jurnal indexat în baze de date internaţionale - B+).
  http://www.revmedchir.ro/uploads/1/5...76/50_popa.pdf  PARTICIPAREA LA CONFERINŢ NAŢONALE


  Popa (Morariu) ID  , Şhiriac EC, Ungureanu D, Cuciureanu R. Evidenţerea răpunsului imun la şbolani dupăadministrarea de miere conţnând sulfonamide, prezentare orală, Sesiunea şiinţfică(videoconferinţă în cadrul activităţi din proiect ''Organizarea de sesiuni şiinţfice ale doctoranzilor (simpozioane)'', VideoconferinţăIaş-Timişara, 11 decembrie 2012.

  Morariu D.I
  ., Schiriac C.E., Cuciureanu R. Validarea metodei de determinare a 12 sulfonamide din miere utilizând Tehnologia Biochip, prezentare orală, Simpozionul Naţonal: Contribuţi ale Universitatea de Medicinăş Farmacie „rigore T. Popa" - Iaş, Facultatea de Farmacie Popa (Morariu) Ionela Daniela - Determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine
  74  tinerilor cercetăori la dezvoltarea cercetăii ă domeniul medico-farmaceutic, Iaş, 7-9 noiembrie 2012.  Ionela Daniela Popa (Morariu)
  , I. Chirila, Elena Corina Şhiriac , Rodica Cuciureanu. Evaluation of oxidative stress and serum biochemical parameters in rats following administration of honey with nitrofurans, poster, A 5-a Conferinţăa Doctoranzilor ş a 2-a Conferinţăa Postdoctoranzilor în Medicinăş ş Farmacie, Tg Mureş 4-6 iulie 2012.

  Popa (Morariu) Ionela Daniela
  , Şhiriac Elena –Corina, Cuciureanu Rodica. Determinarea profilului de citokine la şbolani în urma administrăii de miere de albine îmbogăţtăcu sulfonamide, poster, 50 de ani de învăţânt universitar farmaceutic la Iaş, ediţa a V-a, 6-8 octombrie 2011.

  Popa (Morariu) ID
  , Hristodorescu C, Schiriac EC, Matiut S, Cuciureanu R. Simultaneous detection of four nitrofuran metabolites in honey using biochip array technology, prezentare orală, Simpozionul Doctoranzilor din cadru proiectului POSDRU cu titlul: Burse doctorale pentru doctoranzi competitive în Aria Europeanăa Cercetăii POSDRU/88/1.5/63117, Timişara, 8 septembrie 2011.

  Morariu D.I
  ., Schiriac C.E., Cuciureanu R. Simultaneous detection and quantification for drug residues in honey.New possibilities, poster, Congresul Naţonal de Farmacie, ediţa a XIV-a, Tg.Mureş 13-16 octombrie 2010.

  Popa (Morariu), I. D
  ., Schiriac, C.E.,Cuciureanu, R. Method validation for simultaneous multianalit detection of drug residues in honey using Biochip Array Technology, poster, European Strategy for Phd Programs din cadru proiectului POSDRU cu titlul: Burse doctorale pentru doctoranzi competitive în Aria Europeanăa Cercetăii POSDRU/88/1.5/63117, Timişara, 20-22 septembrie 2010. Universitatea de Medicinăş Farmacie „rigore T. Popa" - Iaş, Facultatea de Farmacie Popa (Morariu) Ionela Daniela - Determinarea reziduurilor medicamentoase din mierea de albine
  75  PARTICIPAREA LA CONFERINŢ INTERNAŢONALE


  Ionela Daniela Popa (Morariu)

  , Elena Corina Schiriac, Rodica Cuciureanu. Method validation for simultaneous multianalyt detection of quinolones, ceftiofur, thiamphenicol, streptomycin, tylosin and tetracyclines in honey using Biochip Array Technology, poster, The 15th Panhellenic Pharmaceutical Congress, Atena-Grecia, 13-15 mai 2011.

  Popa (Morariu), I. D.

  , Chirila, I., Şhiriac, E. C., Cuciureanu, R. Toxic effect of drug residues on the serum biochemical parameters of rats following administration of honey with sulfonamides, poster, DKMT Euroregional Conference on Environment and Health, 18 -19 mai 2012, Szeged-Ungaria.

  Popa(Morariu), I.D.
  ; Rodríguez, Y; Berrada, H; Mańes, J; Cuciureanu, R; Font, G. Evaluación de la presencia de micotoxinas en polen mediante cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas en tandem, prezentare orală, Aetox Congres, Valencia, Spania, 29 iunie 2012.


  http://www.umfiasi.ro/ScoalaDoctoral...%20DANIELA.pdf

Pagina 3 din 3 PrimulPrimul 123

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •