Tot ce trebuie să știi despre Programul Național Apicol 2014-2016: Lista cheltuielilor eligibile și cum se fac decontările

agrointel.ro 15-03-2015
Programul Național Apicol (PNA) face parte din Pilonul I, n care sunt incluse plățile directe către fermieri, fie din bugetul național, fie din FEGA. n cazul PNA, cofinanțarea se face 50% din buget național, 50% din fonduri FEGA. PNDR gestionează programe de investiții din Pilonul II cu finanțare din FEADR.
Mai multe despre Programul Național Apicol 2014-2016 a prezentat, n cel mai recent număr al publicației Romnia Rurală, Maria Toma, director MADR, Direcția Organizări de Piață n Sectorul Zootehnic.Programul Național Apicol pentru perioada 2014 2016 a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 5.126 din 12 august 2013 de aprobare a programelor de mbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prezentate de statele membre n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului și de stabilire a contribuției Uniunii la aceste programe, a precizat reprezentanta MADR.
Pentru acțiunile prevăzute n Program, termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor care o nsoțesc este data de nti august a fiecărui an. Decontarea sumelor cuvenite se realizează de către APIA pnă la data de 15 octombrie a fiecărui an.
Conform prevederilor H.G. nr. 1050/2013 pentru aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, beneficiarii PNA 2014 2016 sunt: Apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale și ntreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale și ntreprinderile familiale, cu modificările și completă- rile ulterioare, organizate n asociații de crescători de albine, federații, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislației n vigoare.
Față de programele anterioare, prin PNA 2014-2016, achizițiile produselor decontate prin PNA se pot face direct sau prin intermediul formei asociative. Pnă acum, aceste achiziții se puteau face doar prin intermediul formei asociative, explică directorul MADR.
n PNA 2014 2016 sunt incluse următoarele acțiuni:
1.Achiziționarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa
Cheltuieli eligibile:
prețul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei, achiziționate pentru ntregul efectiv de albine deținut de apicultor la data depunerii cererii n vederea solicitării ajutorului financiar;
prețul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei, folosite pentru apicultura ecologică, achiziționate pentru ntregul efectiv de albine deținut de apicultor la data depunerii cererii n vederea solicitării ajutorului financiar, n cazul apiculturii ecologice; prețul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa.
2. Achiziționarea de mătci, roiuri pe faguri și/sau familii de albine
Cheltuieli eligibile:

prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de mătci egal cu 50% din familiile de albine deținute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de mătci și pentru achiziția medicamentelor necesare pentru tratarea familiilor de albine;
prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de roiuri pe faguri egal cu 20% din familiile de albine deținute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 50 de roiuri și pentru achiziția medicamentelor necesare pentru tratarea acestora;
prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de familii de albine egal cu 30% din familiile de albine deținute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 50 de familii și pentru achiziția medicamentelor necesare pentru tratarea acestora.
3.Achiziționarea de stupi n vederea reformării stupilor uzați n urma deplasării acestora n pastoral
Cheltuieli eligibile:
prețul fără TVA pentru achiziția de stupi utilați conform tehnologiei apicole, dar nu mai mult de 30% din totalul stupilor deținuți de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, excluznd materialul biologic.
4.Decontarea analizelor fizico-chimice care atestă calitatea mierii
Cheltuieli eligibile:
prețul fără TVA pentru setul de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii și care trebuie să cuprindă:
determinarea hidrometilfurfurolului (HMF) din miere;
determinarea glucozei și fructozei din miere;
determinarea conținutului de apă;
examen organoleptic;
determinarea indicelui diastazic.

Ce bani sunt disponibili pentru apicultura romnească
Prin Decizia Comisiei Europene nr. 5.126 din 12 august 2013 de aprobare a programelor de mbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prezentate de statele membre n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului și de stabilire a contribuției Uniunii la aceste programe valoarea sprijinului financiar este de 50% de la bugetul de stat și 50 % de la bugetul UE, respectiv 20.045.340 euro, și 89.091.513 lei, distribuită astfel:
anul 2014 6.683.690 euro, respectiv 29.705.660 lei;
anul 2015 6.684.930 euro, respectiv 29.711.171 lei;
anul 2016 6.676.720 euro, respectiv 29.674.682 lei.
Conform prevederilor H.G. nr. 1050/2013 pentru aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, beneficiarii PNA pentru perioada 2014-2016 achiziționează direct sau prin intermediul formei asociative produsele și solicită anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative legal constituite din care fac parte. Reprezentantul formei asociative constituită legal, pe baza cererilor și a documentelor depuse de beneficiari, depune la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, sau centrul municipiului București, pe raza căruia și are sediul nregistrat n actele de constituire, documentele justificative prevăzute n actul normativ amintit. Maria Toma, director MADR, Direcția Organizări de Piață n Sectorul Zootehnic.