Între 50 şi 100 de familii, cota de venit pentru care se calculează impozitul este de 70 de lei/familie, iar la peste 100 de familii, cota este de 98 de lei/familie. Impozitul este de 21,5% (cota unică de 16%+contribuţia la asigurări sociale de 5,5%) din norma de venit. Aşadar, între 50 şi 100 de familii de albine, impozitul este de 15 lei/familie, iar la peste 100 de familii, impozitul este de 21,07 lei/familie.