PDA

Arată versiune întreagă : A TE CULCA PE LAURI-o expesie obisnuita cu radacini adinciMarcel TUDOR
10.07.2013, 08:59
A TE CULCA PE LAURI-o expesie obisnuita cu radacini adinci.

http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CULCA%20PE%20LAURI


CULCA PE LAURI - cuvântul nu a fost găsit.
Rezultate suplimentare


Rezultate dinLiteratură (http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareTextWikisource?query=CULCA%20PE%20LAURI) pentruCULCA PE LAURI


Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 21 pentruCULCA PE LAURI.
Mihai Eminescu - Legenda cântărețului (http://ro.wikisource.org/wiki/Legenda_c%C3%A2nt%C4%83re%C5%A3ului)
... lacrimă a soarelui, dacă soarele a plâns vodată. În nopți cu lună, când se primbla prin întune[coa]sele dumbrăvi de laur ale castelului răsărit din rădăcini de stânci, ea auzea un glas frumos, parcă de privighetoare, totuși era de om. O arfă, asemenea sunetului blând și ... iubi, căci nici n-ar fi știut să facă alta, așa era de frumos. Într-o noapte, printre mreje de frunziș []întunecat de oliv și laur, suspenda luna ca o pavăză de aur, el sta-ngenuncheat la picioarele ei și, [cu] capul culcat în poalele-i albe, se uita lung și ... netezea părul, cu gura-i încrețită de amor ea-i săruta fruntea. ― Ce frumoasă frunte ai tu, coroana lumii s-ar mândri să șadă pe ea. ― Ai dori-o tu? zise el și ochii lui se deschideau mari, ca doi luceferi. El se sculă și o privi. Numai Împăratul ... lumii și Domnul tuturor celor trecătoare. Atunci se duse la castelul răsărit din rădăcini de munți. Intră în înaltele turle * ca să puie coroana lumiipe fruntea miresei lui ― dar întinsă, albă ca o ceară mărmurită, moartă era iubita lui. El nu auzi nimic, nimic ―numai valurile sânte ale ...
Mihai Eminescu - În căutarea Șeherazadei (http://ro.wikisource.org/wiki/%C3%8En_c%C4%83utarea_%C5%9Eeherazadei)
... norocul spre-a te-afla pe tine, Noroc lumesc Â* zâmbiri aeriane! Las pe-alții să zidească din ruine Zidiri de-o zi perăbdătoarea spată A vechiului pământ, ce nu-i de mine. În furnicarii din Apus ei toată Viața-și fac doruri nebune, Nu știu ... cer ridică Saraiuri albe cĹŻpole de aur. Cu sori pare plouată urbea-antică Și risipite prin dumbrăvi de laurStau casele-albe, azile liniștite. Pe porți sunt stihuri scrise-n limbi de maur Iar căile-s cu marmură podite Și fără porți sunt sfintele dumbrave. Pe scări înalte flori de foc sădite. Pe scări culcate fete albe, suave, Părul cel negru-l piaptănă în soare, Ori visătoare stau de-amor bolnave. Ah, e cetatea cea strălucitoare Unde-mpăratul ... minuni uimiții ochi văzură. Cu umbre moi a gândurilor sale Un pictor a-nflorit plafondul, murii, Cu chipuri zvelte, basme-orientale. Pe perini lungi culcate-s hurii Și din cățui de-argint copăr miroase Cu fum albastru formele picturii. De roșă catifea cu fir pe margini trase Se-nalță într-un baldachin perdele, Umbrind un pat cu perini de mătase. ...
Mihai Eminescu - La Heliade (http://ro.wikisource.org/wiki/La_Heliade)
... de iubire, Ci ceea care falnic îmi cîntă de mărire, Cu focul albei Veste aprinde al meu sîn. Ghirlanda ce se-nsoară cu silfele ușoare, Pe fruntea inspirată, pe fruntea-nspirătoare, De bucle-ncungiurată, blondine, undoind, Plăcută-i a ghirlandă — sublimă însă este Cununa cea de laur, ce sîntă se-mpletește Pe fruntea cea umbrită de bucle de argint. Ca visul e cîntarea ce-o-ntoană Eol dulce, Cînd silfele vin jalnic prin lilii să se culce ...
Mihai Eminescu - Mortua est! (http://ro.wikisource.org/wiki/Mortua_est!)
... Mihai Eminescu - Mortua est! Mortua est! de Mihai Eminescu Făclie de veghe pe umezi morminte, Un sunet de clopot în orele sfinte, Un vis ce își moaie aripa-n amar, Astfeli ai trecut de al lumii otar. Trecut ... palid suflet, a norilor schele, Prin ploaia de raze, ninsoare de stele. O rază te-nalță, un cântec te duce, Cu brațele albe pe piept puse cruce, Când torsul s-aude l-al vrăjilor caier Argint e pe ape și aur în aer. Văd sufletu-ți candid prin spațiu cum trece; Privesc apoi lutul rămas... alb și rece, Cu haina lui lungă culcat ... care cânt; Să treci tu prin ele, o sfântă regină, Cu păr lung de raze, cu ochi de lumină, În haină albastră stropită cu aur, Pe fruntea ta pală cunună de laur. O, moartea e-un chaos, o mare de stele, Când viața-i o baltă de vise rebele; O, moartea-i un secol cu sori înflorit ... fie? Au e sens în lume? Tu chip zâmbitor, Trăit-ai anume ca astfel să mori? De e sens într-asta, e-ntors și ateu, Pe
Mihai Eminescu - După această întâmplare minunată (http://ro.wikisource.org/wiki/Dup%C4%83_aceast%C4%83_%C3%AEnt%C3%A2mplare_minuna t%C4%83)
... dar cu toată opintirea puterilor n-o mai putu deschide. După mai multe încercări zadarnice, el începu să privească împrejuru -i și văzu în fund pe o scară, încolăcită asemenea coajei unui culbec, o pară palid-albăstrie, ca o lumină de candelă, a cărei zare tremura pe murii negri de piatră... era cât un sâmbure de mac. El se-ntremă înc-o dată, mersepe pipăite spre pară, dar ea fugea dinainte-i. El veni pân jos la scară și dup-o clipă de răzgândire începu s-o urce-ncet ... porniră asupră-i. Cavalerul năvăli ca fulgerul asupra femeii și s-anină de gâtul ei, ea-și dădu vălul într-o parte și-l sărută pe gură. Deodată toată zidirea veche se cutremură și se nărui în jur împrejur parecă. Pe cavaler îl apucă un leșin la inimă parecă și el căzu la pământ... Când își reveni în fire, el se găsi culcat pe un pat de catifea într-o odaie, cea mai splendidă și bogată ce o văzuse în viața lui, luminată de lumini așezate în candelabre de ... femei, tot frumoase, dar departe de ea. Ea veni lângă cavaler, îngenunche lângă el și-i sărută mâinile. Fetele cele tinere aduseră o cunună de ...
George Coșbuc - Atque nos! (http://ro.wikisource.org/wiki/Atque_nos!)
... ei frunte juca luna Și-i juca prin dezmierdare soarele pe tipul ei Și-i jucau pe cei doi umeri doi d-argint luceferei! Văd pe sfânta Luni în codru, păzind tainicele bercuri Cu izvor de apă-vie; văd apoi pe sfânta Miercuri Povestind cu șepte stele; adunând neguri și ploi Și-mpărțind viscole-n lume, eu zăresc pe sfânta Joi. Aci văd pe sfânta Vineri, lângă muntele de glajă Culegând flori de boscoane, ierbi de farmec pentru vraja Și-n povești cu Zodiacul ținând sfântul Soare-n loc ... văd pe-a zmeilor mamă flăcări aruncând din gură; Și văd Ceasul-rău de noapte, povestind cu-al său nepot Și-apoi văd pe mult vestitul Statu-Palmă-Barbă-Cot; Și-apoi văd pe Surgă-Murgă mâncând mazere pevatră Și mai văd pe Strâmbă-Lemne sfătuind cu Sfarmă-Piatră! Aici văd pajuri mărețe, sub a căror adăpost Voinic-înflorit devine mai frumos de cum a ... Văd și pe Leagănă-Munții, și văd pe Ușor-ca-Vântul, Pe N-aude, pe Nu-Vede și ...
George Topîrceanu - A. Mirea: Caleidoscop (http://ro.wikisource.org/wiki/A._Mirea:_Caleidoscop)
... Nemuritor și rece ca metalul, Deși nu ești decât un "plagiat", Vei fi mai mândru, mai apreciat Și mai iubit decât originalul. Zâmbind vei sta pe negru piedestal Împodobit cu litere de aur, Și trei țărănci enorme de metal Îți vor întinde trei cununi de laur. Iar eu, obscurul, eu acesta care De două ceasuri stau în fața ta Cu mâinile vârâte-n buzunare, — Eu voi muri și toți mă ... transformă tare greu: Aspiră-acum la cimpanzeu.) De-atunci, prin negrele stihii, În noaptea largă și profundă, Am rătăcit cu zeci de mii De metri pe secundă, Și diafană m-am ivit, Din periodă-n perioadă, Ca fulger blond încremenit Să-mi desfășor spectrala coadă Pe cerul nopții la zenit... Planetele cu sateliții, Purtîndu-și mîndre paraziții, Mi-au dat portretul prin gazete Și m-au fixat mii de lunete... Dar ... șoptește C-un zâmbet straniu: — Circulați, vă rog!... Sahara Eu nu mă duc la cinematograf. În suflet port o lume minunată, — Tablouri vechi, pe care niciodată Nu le pătează muștele de praf... Veneția, Bosforul, Niagara, Brazilia, Eghipet, Dardanele, Fiorduri, munți, priveliști din Sahara Ies rând pe
Mihai Eminescu - Iconostas și Fragmentarium (http://ro.wikisource.org/wiki/Iconostas_%C5%9Fi_Fragmentarium)
... mine — iată, zise, Ruben, ș-o răsturnă la pământ . Se stinse, numai sfeștila mai licărea. El își 'ntinse mânile peste masă și-l apucă pe bătrân de barbă. Bătrânul nu zise nimic. C-o mână-și strânse brâul, cu cealaltă lovi cu cuțitul pe contrariul lui și-i străpunse gâtul, încât sângele-i împroșcă obrazul. Tânărul se răsturnă cu scaun cu tot și sângele-i curgea șiroi pe podeaua acoperită înadins cu mult năsip. Aurul lui căzuse la pământ și se 'mprăștiase prin balta de sânge . Nepreocupat de cel tânăr, Levy culegea galben ... de sânge și năsip și-i punea în punga lui veche... Apoi stătu mult în tăcere, părea a socoti ceva. Apoi sări de pe scaun și luă sacul pe care Ruben l-adusese, îl dezlegă la gură, scoase și distinse pe masă ce era în el... erau straie purtate de Domn, cari odată de mare preț or fi fost. Levy murmură 11 în barba pe care și-o ridica[se] cu mâna la buze. Pe uliță nu era nimeni. Luna apusese, părea că inima nopții își scursese sângele luminos, căci era întuneric .. . Cercă dacă ușa-i bine închisă, întinse o ...
Ion Luca Caragiale - O făclie de Paște (http://ro.wikisource.org/wiki/O_f%C4%83clie_de_Pa%C5%9Fte)
... care merge bine... Sănătatea. Și ațipi... ...Sura lipsește cu copilul de mult d-acasă. Leiba iese în ușa dughienii să se uite în calea ei. Pe ulița mare e o circulație vie, o neîntreruptă fâșiitură de roate pe răzoare [4] , acompaniată de ciocăniturile ritmate ale trapătului de potcoave pe luciul asfatului. Deodată însă circulația se oprește, și dinspre Copou se văd venind o grămadă de oameni, gesticulând și strigând foarte mișcați. Mulțimea pare că ... jidan, pecare un goi răutăcios din mulțime l-a îmbrâncit peste nebun, nebunul l-a mușcat de obraz." Leiba de pe trepte vede bine; cu o treapta mai jos privește Sura cu copilul în brațe. Este în adevar un nebun furios pe care-l țin câte doi oameni de fiecare parte; pumnii sunt strâns legați unul peste altul cu o curea tare. E un om cu o ... larg împrejurul lui. Nebunul dă un ocol cu ochii și-și oprește privirile care ard spre ușa lui Zibal; scrâșnește din dinți, se repede țintăpe cele trei trepte, și într-o clipă, apucând în palma dreaptă capul copilului, în cea stânga pe al Surei, le izbește ...
Mihai Eminescu - Memento mori (http://ro.wikisource.org/wiki/Memento_mori)
... Vrăji aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare, Când în straturi luminoase basmele copile cresc. Mergi, tu, luntre-a vieții mele, pe-a visării lucii valuri, Până unde-n ape sfinte se ridică mândre maluri, Cu dumbrăvi de laurverde și cu lunci de chiparos, Unde-n ramurile negre o cântare-n veci suspină, Unde sfinții se preîmblă în lungi haine de lumină, Unde ... lui dor. De-a lui maluri sunt unite câmpii verzi și țări ferice Â* Memfis, colo, -n depărtare, cu zidirile-i antice, Mur pe mur, stâncă pe stâncă Â* o cetate de giganți Â* Sunt gândiri arhitectonici de-o grozavă măreție, Au zidit munte pe munte în antica lui trufie, Le-a-mbrăcat cu-argint ca-n soare să lucească într-un lanț Și să pară răsărită din ... În cetatea ce-n văi doarme Â* miticul Ierusalim. Și în Libanon văzut-am rătăcite căprioare Și pe lanuri secerate am văzut mândre fecioare Purtând pe-umerele albe auritul snop de grâu. Alte vrând să treacă apa cu picioarele lor goale Ridicară rușinoase și zâmbind albele poale, Turburând cu pulpe netezi ... ...
Mihai Eminescu - Memento mori (Panorama deșertăciunilor) (http://ro.wikisource.org/wiki/Memento_mori_(Panorama_de%C5%9Fert%C4%83ciunilor))
... Vrăji aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare, Când în straturi luminoase basmele copile cresc. Mergi, tu, luntre-a vieții mele, pe-a visării lucii valuri, Până unde-n ape sfinte se ridică mândre maluri, Cu dumbrăvi de laurverde și cu lunci de chiparos, Unde-n ramurile negre o cântare-n veci suspină, Unde sfinții se preîmblă în lungi haine de lumină, Unde ... lui dor. De-a lui maluri sunt unite câmpii verzi și țări ferice Â* Memfis, colo, -n depărtare, cu zidirile-i antice, Mur pe mur, stâncă pe stâncă Â* o cetate de giganți Â* Sunt gândiri arhitectonici de-o grozavă măreție, Au zidit munte pe munte în antica lui trufie, Le-a-mbrăcat cu-argint ca-n soare să lucească într-un lanț Și să pară răsărită din ... În cetatea ce-n văi doarme Â* miticul Ierusalim. Și în Libanon văzut-am rătăcite căprioare Și pe lanuri secerate am văzut mândre fecioare Purtând pe-umerele albe auritul snop de grâu. Alte vrând să treacă apa cu picioarele lor goale Ridicară rușinoase și zâmbind albele poale, Turburând cu pulpe netezi ... ...
Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinLiteratură... (http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareTextWikisource?query=CULCA%20PE%20LAURI)Descriere

Acest site încearcă să ofere o gamă cât mai variată de resurse lingvistice pentru limba română.
Conţinut
Pagina principală (http://www.archeus.ro/lingvistica/main)
Căutare (http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex)

Dicţionar explicativ

DEX - română (http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex)

DEX - Căutare text (http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareTextDex)
Wikisource - Căutare text (http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareTextWikisource)
Biblie - Căutare text (http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareTextBiblie)


Webster - engleză (http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareWebster)


Lematizator

Română (http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?lang=ro)
Engleză (http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?lang=en)


Flexionare

Română (http://www.archeus.ro/lingvistica/Flex?lang=ro)
Engleză (http://www.archeus.ro/lingvistica/Flex?lang=en)


Diacritice (http://www.archeus.ro/lingvistica/FaraDiacritice)

Adăugare diacritice (http://www.archeus.ro/lingvistica/AdaugareDiacritice)
Despre diacritice (http://www.archeus.ro/lingvistica/DespreDiacritice)

Greșeli Wikipedia (http://www.archeus.ro/lingvistica/EroriWikipedia)
Greșeli Wikisource (http://www.archeus.ro/lingvistica/EroriWikisource)Accente

Adăugare accente (http://www.archeus.ro/lingvistica/AdaugareAccente)


Traducere (http://www.archeus.ro/lingvistica/Dictionar)

Traducere prin Ubiquity (http://www.archeus.ro/lingvistica/UbiquityTraducere)


DEX prin GTalk (http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareGTalk)
DEX prin Ubiquity (http://www.archeus.ro/lingvistica/UbiquityDEX)
Corector gramatical (http://www.archeus.ro/lingvistica/CorectorGramatical)
Corector ortografic (http://www.archeus.ro/lingvistica/CorectorOrtografic)

Nume proprii (http://www.archeus.ro/lingvistica/NumeProprii)Web services

Web services (http://www.archeus.ro/lingvistica/WebServices)
DEX-XML (http://www.archeus.ro/lingvistica/DexWebServices)


Despre site (http://www.archeus.ro/lingvistica/about)

Termeni uzuali (http://www.archeus.ro/lingvistica/explicatii)
Despre DEX (http://www.archeus.ro/lingvistica/aboutDex)
Despre Webster (http://www.archeus.ro/lingvistica/aboutWebster)


Contact (http://www.archeus.ro/lingvistica/contact)

Legături:Google (http://www.google.ro/)
DEX online (http://dexonline.ro/)
Firefox (http://www.mozilla.com/en-US/firefox/)
OpenOffice (http://www.openoffice.org/)


rospell


Vizitaţi acest grup (http://groups.google.com/group/rospell)


Noutăţi:

15 Octombrie 2006 (http://www.archeus.ro/lingvistica/LansareDex)
Este lansată versiunea beta a site-ului
28 Octombrie 2006 (http://www.archeus.ro/lingvistica/LansareLM)
Acum se poata căuta forma bază a unui cuvant!
01 Martie 2007 (http://www.archeus.ro/lingvistica/DexWebServices)
Prima variantă XML pentru DEX
05 Mai 2007 (http://www.archeus.ro/lingvistica/CorectorOrtografic)
Corector ortografic pentru limba română. Disponibil pentru OpenOffice şi Firefox.
15 Februarie 2008 (http://www.archeus.ro/lingvistica/CorectorOrtografic)
Corectorul ortografic pentru limba română a fost completat cu o listă de nume proprii.
1 Noiembrie 2008 (http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CULCA%20PE%20LAURI#)
Modificare diacritice: se folosesc diacriticele cu virgulă (vechea versiune a site-ului folosea diacritice cu sedilă).
Istoric... (http://www.archeus.ro/lingvistica/Istoric)
Lista tuturor modificărilor aduse sitului.