PDA

Arată versiune întreagă : Proiectam serele noastreAdrian Pop
16.02.2013, 10:45
http://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bii

Elementele generale privind construcțiile agricole, proiectare și amplasare[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=34)] DefinițiiPrin construcții agricole se definește totalitatea construcțiilor destinate realizării producției agricole, vegetale sau animale. După destinația lor, acestea pot fi: construcții destinate producției animale (zootehnie), construcții pentru producția vegetală, construcții pentru depozitarea, conservarea și condiționarea producției vegetale. Diversitatea mare a speciilor de animale și păsări crescute și întreținute în aceste construcții, a produselor recoltate sau obținute prin preparare sau semipreparare, a substanțelor chimice pentru fertilizarea solului ce trebuie depozitate în condiții de siguranță, fac ca aceste construcții să prezinte caracteristici constructive și funcționale deosebite. Caracteristicile care definesc construcțiile agro-zootehniceși le disting ca o grupă aparte, sunt:


în adăposturile pentru animale cât și în sere și depozite își desfășoară activitatea un produs biologic viu în stare manifestă sau latentă care necesită condiții speciale de microclimat interior, justificând soluțiile specifice pentru elementele de construcții;
fluxul tehnologic care se desfășoară în aceste construcții are un specific deosebit în funcție de destinație;

asigurarea spațiilor distincte pentru odihnă și furajare a animalelor, evacuarea dejecțiilor, cultura plantelor, depozitarea furajelor, cerealelor, legumelor și fructelor, circulația oamenilor etc.;


caracterul de masă determinat de numărul mare de obiective similare.

[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=35)] Scurt istoric al dezvoltării construcțiilor agricoleConstrucțiile folosite în sistemul tradițional de întreținere și exploatare a animalelor și păsărilor erau în majoritatea cazurilor simple adăposturi contra intemperiilor, neputând să asigure condiții optime din punct de vedere funcțional. În aceste construcții, microclimatul era greu de stăpânit iar dotarea tehnică aproximativ inexistentă. Din aceste cauze, rentabilitatea unor astfel de construcții nu este asigurată, mai ales pentru afectivele mari de animale și păsări. Deasemeni, construcțiile pentru depozitarea, conservarea și condiționarea producției vegetale erau amenajări simple, fără a asigura condiții optime necesare masei biologice depozitate. Pe măsura schimbării și transformării metodelor tradiționale în tehnologii de tip industrial, a apărut necesitatea unor soluții noi constructive adecvate. În consecință, a devenit necesară proiectarea și realizarea unor construcții îmbunătățite funcțional și cu o înzestrare tehnică
[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=36)] Construcții pentru realizarea producției vegetaleRealizarea producției vegetale în spații protejate oferă avantaje deosebite și anume: obținerea de producții timpurii și extratimpurii, siguranță în realizarea ei prin evitarea pericolelor prezentate de grindină, ploi torențiale, înghețuri sau brume târzii, prelungirea perioadei de vegetație a plantelor, eșalonarea produselor și realizarea de producții mari pe unitatea de suprafață.
[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=37)] ClasificareConstrucțiile pentru realizarea producției vegetale pot fi:


răsadnițe și solarii, folosite pentru prelungirea duratei de vegetație toamna și primăvara, îi scopul obținerii recoltelor timpurii sau târzii;
sere destinate producției intensive tot timpul anului.

[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=38)] RăsadnițeSunt construcții simple și permit delimitarea unei anumite suprafețe de teren și un volum variabil de aer, unde se realizează condiții optime pentru creșterea plantelor legumicole. Ele dispun de o sursă proprie de energie cât și de aportul caloric al radiațiilor solare. Ținând seama de particularitățile constructive și materialele folosite pentru realizarea răsadnițelor, acestea se pot clasifica astfel:


după nivelul temperaturii realizate: răsadnițe calde (20 °C - 25 °C), semicalde (15 °C - 20 °C), reci (8 °C - 12 °C);
după poziția față de suprafața solului: răsadnițe de suprafață, semiîngropate și îngropate;
după numărul pantelor: răsadnițe cu o pantă și cu două pante;
după materialele de construcție: răsadnițe de lemn, prefabricate din beton;
după materialele de acoperire: răsadnițe acoperite cu sticlă, acoperite cu material plastic;
după gradul de mobilitate: răsadnițe mobile, semimobile și fixe.

[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=39)] SolariileSunt construcții cu ajutorul cărora se realizează producții timpurii și extratimpurii a legumelor. Ele sunt reci (neîncălzite) sau cu încălzire biologică (gunoi de grajd). După caracteristice constructive, materialele folosite și destinația lor se deosebesc:


folie întinsă - folie fără susținere. Este tipul cel mai simplu de protejare, folosind folie foarte subțire (0,01 mm) perforată;
tunele joase sau tunele simple; au lățimea de 70-80 cm, înălțimea de 40 cm iar lungimea de 10-15 cm. Pentru susținerea foliei se folosesc arcuri din nuiele de răchită sau salcie cu diametrul de 10-20 mm și lungimea de 160-180 cm; distanța între arcuri este de 1 m iar la intervalele de 10 m căte un arc fier-beton. Se mai folosesc bare din oțel-beton cu diametrul de 6 mm sau tuburi PVC (http://www.sfatulbatranilor.ro/wiki/PVC), distanța între arcuri fiind de 1,50-2,00 m. Folia se ancorează la capete cu țăruși;
solar tip cort. Acesta are stâlpi în pământ, susținerea foliei făcându-se cu o scândură întinsă pe stâlpi. La coamă înălțimea este de 75 cm iar la margine de 50 cm. Solariile se mai pot realiza cu o structură de arce de rezistență sub formă de semicerc cu deschidere de 6,00 - 9,00 m și traveea de 1,00 - 1,50 m realizate din bolțari confecționați din lamele de lemn. Închiderile se realizează din folie sau sticlă.

[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=40)] Condiții de amplasare pentru răsadnițe și solareProducția realizată în răsadnițe și solarii este influențată de o serie de factori climatici și de teren de care trebuie să se țină seama la amplasarea acestor construcții.


Căldura și lumina. Sunt factori de bază de care depinde creșterea plantelor legumicole. Căldura se asigură din procesele de descompunere a materialului organic (biocombustibil) atât în timpul nopții cât și în timpul zilei, la care se adaugă și cea rezultată din radiația solară din timpul zilei. Lumina naturală este determinată de poziția geografică a terenului și orientarea construcțiilor. Din acest punct de vedere răsadnițele și solariile sunt amplasate de preferință în zone însorite cu nebulozitate scăzută.
Relieful și expoziția. Suprafața terenului pe care se amplasează răsadnițele și solariile trebuie să aibă o înclinație între 2 și 15 % pentru a permite scurgerea apelor provenite din precipitații. Orientarea trebuie să fie sudică, sud-estică sau sud-vestică pentru a primi o cantitate cât mai mare de radiație solară și pe o durată maximă a zilei. Din aceste considerente, pe suprafețe orizontale, răsadnițele se așază cu tocul înclinat.
Protecția împotriva vânturilor este necesară pentru a reduce pierderile de căldură și se realizează prin amplasarea răsadnițelor și solariilor în spații protejate de alte clădiri existente (fără a le umbri) sau prin perdele de protecție din diferite materiale care au înălțime de 2,50 - 3,00 m.
Sursa de apă trebuie să asigure cantitatea de apă necesară pentru utilizarea zilnică, deci sursă permanentă și se asigură din fântâni care captează pânză freatică, izvoare etc.

[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=41)] Climatul interior în răsadnițe și solarii

Căldura. La răsadnițele și solariile care folosesc încălzire biologică (gunoi de grajd), căldura se dirijează cu mai multă siguranță deoarece aceasta este o sursă permanentă și oscilațiile datorate mediului se simt mult mai puțin. Deseori apar însă situații în care temperatura este ridicată și în acest caz se recurge la aerisire prin ridicarea ferestrelor și susținerea pe suporți cu mai multe trepte denumite aere. Ferestrele se deschid orientate astfel încât curenții de aer rece să nu pătrundă direct pe cultură.
Lumina. Intensitatea luminii se urmărește cu atenție deoarece aceste construcții se utilizează primăvara timpuriu când radiația luminoasă este mai slabă și cu o durată mai redusă.
Apa. Se asigură permanent în funcție de cultură la temperaturi adecvate și să nu conțină săruri nocive.
Aerul. Compoziția aerului este un factor de mediu important, deoarece gunoiul de grajd aflat în fermentație degajă căldură și bioxid de carbon necesare plantelor dar și alte gaze nocive cum ar fi amoniacul. Pentru eliminarea bioxidului de carbon în exces cât și a amoniacului se practică aerisirea răsadnițelor și solariilor chiar și în zilele răcoroase.

[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=42)] Sere[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=43)] Definiție, caracteristiciSerelw sunt construcții destinate producției de legume sau flori având posibilitatea de a se realiza un microclimat interior necesar acestui scop. Create inițial pentru producerea florilor (Olanda), acestea au cunoscut o rapidă dezvoltare și în cultura legumelor datorită eficenței lor economice ridicate. Serele au pereții și acoperișul realizate din materiale transparente, spațiul interior fiind organizat, în general cu o alee centrală de circulație iar pe de o parte și de alta spații de producție.
[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=44)] Clasificarea serelorClasificarea serelor se face având în vedere mai multe criterii și anume:


regimul de temperatură la care sunt exploatate și sunt sere reci, semicalde și calde. Serele calde și semicalde prezintă instalații de încălzire cu apă, abur sau aer cald iar în cele reci se folosește în exclusivitate căldura rezultată din radiație solară;
după natura materialului din care se realizează elementele de închidere, serele pot fi din sticlă sau plăci din materiale plastice;
după tipul constructiv, sunt: a) sere individuale sau sere specializate destinate numai pentru anumite culturi; b) sere bloc sau sere universale, fiind construcții cu spații practic nelimitate în plan și pot fi folosite pentru mai multe specii de culturi, acest tip de sere fiind cel care s-a extins cel mai mult din cauza eficienței economice foarte ridicate; c) sere etajate sau sistem turn cu planuri de cultură dezvoltate pe verticală și se mai numesc sere Ruthner după numele realizatorului acestui tip de seră - au avantajele folosirii superioare a terenului de construcție;
după gradul de mobilitate sunt: a) sere fixe și anume serele individuale și bloc care rămân în același loc tot timpul exploatării; b) sere demontabile care au structură formată din panouri care pot fi demontate și îmbinate din nou astfel încât pot fi realizate în locurile în care acestea sunt necesare; c)sere mobile care se pot deplasa pe șine pe o lungime de circa de trei ori mai mare decât lungimea serei. Prin mutarea lor în diferite locuri se creează posibilitatea protejării culturilor timpurii primăvara și prelungirea perioadei de recoltare toamna, evitarea infectării solului cu diverși agenți patogeni cât și apariția fenomenelor de salinizare și degradare chimică și structuro-texturală a acestuia;
după forma acoperișului, serele pot fi: a) sere cu o pantă folosite mai puțin datorită deficienței de iluminare și cost ridicat; b) sere cu două pante, simetrice sau asimetrice. Serele cu două pante simetrice sunt cele mai folosite asigurând posibilități maxime de modulare, ușurință în montaj și un consum minim de material.

[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=45)] Soluții constructiveElementele de construcție ale unei sere sunt elementele structurii de rezistență și elementele de închidere.


Structura de rezistență este formată din fundație, stâlpi și rigle. Materialele din care se realizează trebuie să îndeplinească o serie de condiții și anume: să aibă rezistențe mecanice mari ca să se poată realiza secțiuni mici pentru a duce la umbrirea minimă a suprafeței serei; să aibă o comportare bună la mediul agresiv din seră și anume umiditate mare și conținut ridicat de bioxid de carbon; să permită execuția industrializată.
Lemnul este cel mai vechi material folosit la execuția serelor, dar necorespunzând cerințelor impuse; se utilizează mai ales la serele mici individuale mai ales sub formă de arce din lemn lamelat încleiat sau arce cintru.
Metalul folosit curent este oțelul sub formă de profile laminate, tablă îndoită, bare sau țevi se protejează împotriva coroziunii prin galvanizare (http://www.sfatulbatranilor.ro/wiki/Galvanizare) și vopsire.

[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=46)] Microclimatul în sereSerele, fiind construcții destinate creșterii forțate a florilor și legumelor, trebuie să asigure un climat interior cât mai aproape de cel necesar producției în condiții naturale, în întreaga perioadă a anului. Factorii de microclimat trebuie să fie menținuți în limite stricte, variații foarte mici, știind că plantele sunt dependente de mediul ambiant. Principalii factori de microclimat sunt apa, temperatura, conținutul de gaze și viteza curenților de aer. Lumina influențează direct dezvoltarea plantelor datorită asimilației clorofiliene iar căldura este absolut necesară pentru sinteza hidraților de carbon care au rol de catalizator. Plantele nu se dezvoltă în spații întunecate. Temperatura este deasemeni un factor important al climatului interior deoarece plantele au nevoie de căldură pentru dezvoltare lor și nu suportă variații de temperatură mai mari de 3 °C-4 °C mai mult de 10-12 ore pe zi.
[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=47)] Construcții pentru depozitarea, conservarea și condiționarea producției vegetaleDepozitarea, conservarea și condiționarea producției vegetale se realizează în construcții care trebuie să asigure condiții optime pentru limitarea maximă a proceselor vitale ale maselor de depozitat, menținerea acesteia în starea inițială timp cât mai îndelungat, cât și reducerea pierderilor fiziologice și mecanice. Aceasta presupune cunoașterea tuturor proceselor fiziologice și fizico-chimice care au loc în toată perioada de depozitare, având în vedere că produsele vegetale prezintă un grad ridicat de perisabilitate. Construcțiile pentru depozitarea, conservarea și condiționarea producției vegetale sunt proiectate și utilate funcțional având în vedere scopul pentru care se conservă și anume: consum imediat, consum în timpul iernii, rezerve locale sau la nivelul economiei naționale, pentru semințe sau pentru prelucrare. După natura produselor depozitate, sunt: construcții pentru depozitarea legumelor și a fructelor, construcții pentru depozitarea cerealelor și construcții pentru depozitarea furajelor.
[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=48)] Construcții pentru depozitarea legumelor și a fructelorPentru a asigura consumul de legume și fructe pe tot timpul anului, acestea trebuie depozitate, conservate și condiționate. Produsele hortiviticole continuă în timpul păstrării o serie de procese metabolice și anume: respirație, maturare, încolțire etc. Condițiile de păstrare variază de la un produs la altul și depozitele se proiectează având în vedere aceste necesități.
[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=49)] Clasificarea depozitelor pentru legume și fructeDepozitele pentru legume și fructe se clasifică după mai multe criterii și anume:


după natura producției depozitate sunt: depozite specializate pentru un singur produs, depozite universale pentru mai multe produse și complexe de valorificări cu activități de păstrare și depozitare a produselor;
după modul de realizare a condițiilor de păstrare se deosebesc depozite fără posibilități de reglare a condițiilor de depozitare, depozite cu posibilități de reglare a condițiilor de depozitare, cu atmosferă controlată, prevăzute cu instalații de ventilație mecanică și frigorifice;
după tipul construcției adoptate, depozitele pot fi: pavilionare și comasate;
după limitele temperaturilor pentru păstrare, depozitele sunt: cu temperaturi pozitive (0 °C-5 °C), cu temperaturi negative de până la -24 °C pentru produse congelate și cu temperaturi apropiate de cele ale mediului exterior, care sunt determinante la realizarea microclimatului interior;
după gradul de dotare al depozitului, pot fi: depozite speciale cu instalații mecanizate de sortare și de realizare a climatului interior, depozite simple, fără instalații, destinate păstrării de scurtă durată;
după capacitate sunt depozite de mică capacitate (50-100 tone) și de mare capacitate (20.000 tone).

[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=50)] Caracteristici constructive pentru depozite de legume și fructeDepozitele pentru legume și fructe sunt diversificate într-o multitudine de tipuri, după caracteristicile constructiv-funcționale, de la simple șanțuri și tranșee la construcții cu capacități mari dotate cu utilități tehnologice de performanță. Soluțiile tradiționale folosesc materiale locale și puțin pretențioase iar soluțiile noi materiale și tehnologii de execuție moderne.
[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=51)] Depozite de mică capacitateDepozitele de mică capacitate sunt folosite pentru cantități mici de legume și pentru perioade scurte de timp, în general folosite pentru deservirea gospodăriilor individuale și unități de producție din mediul rural.
[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=52)] Depozite de mare capacitateSunt depozite cu structuri în general din beton armat prefabricat, formate din: fundații pahar, stâlpi și grinzi, panouri prefabricate pentru pereți, elemente de acoperiș, drepte sau curbe, panouri ușoare termoizolante pentru închiderile exterioare. Depozite de mare capacitate sunt de tip parter sau cu mai multe nivele, soluția fiind determinată de considerente economice.
[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=53)] Elemente de proiectare a depozitelor de legume și fructeSpațiile necesare pentru depozitarea legumelor și fructelor sunt determinate de specia produselor și tehnologia de depozitare (tabelul 1).
Specia Sistemul de depozitare Înălțimea (m) Tone

* pe mp de suprafață * pe mc de de celulă volum de celulă

Cartofi * vrac * 4,00 * 2,50 * 0,40
Rădăcinoase * containere * 5,50 * 1,70 * 0,20
Ceapă * vrac * 3,50 * 2,10 * 0,40
Mere * lăzi, paletizate * 6,00 * 1,70 * 0,21
Pere * lăzi, paletizate * 6,00 * 1,80 * 0,22

Microclimatul necesar pentru a fi crea în depozite este deosebit de important deoarece acesta influențează producția în mod direct. Temperatura necesară a fi realizată (tabelul 2) este importantă deoarece la temperaturi joase se reduc procesele de metabolism; se prelungește durata până la apariția îmbătrânirii; se reduc pierderile de apă (evitându-se astfel vestejirea) iar deprecierile calitative datorate atacurilor ciupercilor și bacteriilor apar în proporție mult mai mică.
Natura produsului Temperatura °C Natura produsului Temperatura °C


Cartofi pentru însămânțări * 2,0...4,0 * Ceapă * 0,0...0,5
Cartofi pentru consum * 3,0...5,0 * Varză * 0,0...1,0
Cartofi pentru prelucrare * 2,0...6,0 * Mere * 0,0...1,0
Cartofi pentru furajare * 2,0...6,0 * Pere * 0,5...1,0
Rădăcinoase * 0,0...1,0 * Struguri * -1,0...1,0

Umiditatea relativă variază între limitele de 70 - 90%; umiditatea mai redusă produce zbârcirea produselor ca urmare a pierderilor de apă iar umiditatea ridicată favorizează dezvoltarea ciupercilor (mucegai) și bacteriilor. Pentru realizarea condițiilor de microclimat optime, elementele de închidere a depozitelor de legume și fructe se proiectează astfel încât să se asigure o izolație termică eficientă.
[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=54)] Instalații și utilaje folosite în depozitele de legume și fructeInstalațiile și utilajele prevăzute în depozitele de legume și fructe sunt determinate de procesul tehnologic adoptat și permit climatizarea aerului interior, iluminarea artificială, transportul și manipularea produselor depozitate cât și condiționarea lor. Instalațiile de climatizare interioară asigură microclimatul în celulele frigorifice prin menținerea în limitele optime a temperaturii, umidității și compoziției aerului. Instalațiile de răcire se folosesc pentru depozitarea pe durate mai îndelungate și mențin la parametri optimi temperatura, umiditatea, presiunea și conținutul de gaze. Instalațiile de umidificare a aerului au rolul de a menține umiditatea necesară în celulele de depozitare. Instalația de atmosferă controlată se proiectează pentru menținerea tuturor factorilor de climat interior specific fiecărui tip de depozitat și anume: temperatură, umiditate, concentrație de oxigen și bioxid de carbon etc. Instalațiile de iluminat (în general fluorescent) prevăzute în depozitele de legume și fructe sunt diferențiate:


în hala de sortare iluminarea se face astfel încât să fie cât mai aproape de cea naturală;
în celulele de depozitare nu este necesară lumina deoarece aceasta ar stimula sau intensifica unele procese nedorite (vegetație, vestejire etc.);
pe aleile de circulație și anexe, o iluminare obișnuită.

Utilajele de transport și stivit sunt necesare pentru manipularea în bune condiții a masei de depozitat și cu un preț de cost cât mai redus. Aceste utilaje sunt: transportoare mobile cu bandă de cauciuc, graifere, lopeți mecanice, electrocare cu braț ridicător, cărucioare acționate manual sau mecanic, motostivuitoare, electrostivuitoare etc. Mașinile și instalațiile pentru condiționare se folosesc pentru pregătirea legumelor și fructelor pentru depozitare și apoi livrare.
[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=55)] Construcții pentru depozitarea cerealelorÎn masa de depozitare a cerealelor, în timpul depozitării și conservării se produc o serie de procese vitale care trebuie să fie menținute cât mai mult timp în stare latentă pentru a reduce pierderile fiziologice și mecanice. În acest sens, proiectarea și realizarea construcțiilor destinate acestui scop se face ținând seama de: natura produselor vegetale depozitate, procesele ce au loc în masa de depozitat, factorii fizico-chimici necesari în spațiile de păstrare, metoda de conservare adoptată.
[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=56)] Construcții pentru depozitarea furajelorAceste construcții sunt destinate depozitării produselor vegetale necesară pentru asigurarea alimentației animalelor pentru perioada de iarnă și până la producția din anul curent. Construcțiile pentru depozitarea furajelor sunt de două tipuri:


fânare - pentru furaje fibroase uscate;
silozuri - pentru furaje verzi.

La proiectarea și executarea acestor construcții trebuie să se țină seama de:


reducerea pe cât posibil a pierderilor cantitative a produsului depozitat;
păstrarea valorii nutritive a furajelor;
împiedicarea unor reacții chimice care deteriorează calitatea furajelor.

[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=57)] FânareConservarea protejată sub acoperiș a furajelor fibroase uscate înlătură pierderile și degradările cauzate de intemperii și permite uscarea suplimentară în timpul depozitării prin infiltrarea de aer.


Fânarele tip șopron sunt construcții simple, deschise lateral, cu pereți perforați sau din plasă de sârmă. Structura de rezistență este formată din stâlpi din lemn, metal sau beton, încastrați în fundații de beton; acoperișul este realizat din ferme de lemn, beton sau metal și învelitoare din tablă sau azbociment ondulat; pardoseala este din pământ bătut sau beton.
Fânarele turn sunt construcții cilindrice cu diametrul de 6 - 8 m și înălțimea de 8 - 13 m. Închiderea fânarului se face cu plasă de sârmă, protejată cu sectoare circulare de azbociment așezate sub formă de solzi depărtați care împiedică pătrunderea apei permițând însă pătrunderea aerului. Încărcarea se face pe la partea superioară, pneumatic; cu ajutorul unui șablon-clopot prin care se insuflă aer de uscare se realizare un coș central în masa de furaj. Prin acest coș, o freză superioară de extracție descarcă furajelepe instalația de transport de la baza turnului.

[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=58)] Silozuri pentru furaje verziPentru depozitarea și păstrarea furajelor verzi se folosesc două metode de însilozare și anume: în spații etanșe (anaerobă) și în spații neetanșe (aerobă).


Însilozarea în spații etanșe (anaerobă) se realizează într-un conținut de gaz inert (bioxidul de carbon) menținându-se o presiune constantă cu ajutorul unei instalații care se numește plămân de presiune. Silozul este realizat din metal, protejat anticoroziv și permite păstrarea masei însilozate în proporție de 95%; investiția specifică fiind mare; acest tip de siloz se folosește pentru furaje care sunt valoroase pentru producție și anume: lucernă, nutrețuri combinate, ovăz, porumb boabe etc.
Însilozarea în spații neetanșe se folosește pentru însilozarea furajelor grosiere admițându-se anumite perderi calitative și cantitative avându-se în vedere cotul mai redus al investiției.

[modificare (http://www.sfatulbatranilor.ro/w/index.php?title=Construc%C8%9Bii&action=edit&section=59)] Bibliografie

Buzdugan Gheorghe, Rezistența materialelor, Editura Didactică și Pedagogică 1983 (http://www.sfatulbatranilor.ro/wiki/1983), Editura Tehnică, 1956 (http://www.sfatulbatranilor.ro/wiki/1956)
Focșa Vasile, Hidrotermica și Acustica Clădirilor, Editura Didactică și Pedagogică, București (http://www.sfatulbatranilor.ro/wiki/Bucure%C8%99ti), 1975 (http://www.sfatulbatranilor.ro/wiki/1975)
Jerghiuță Victor, Construcții agricole, Institutul Politehnic Iași, 1973 (http://www.sfatulbatranilor.ro/wiki/1973)
Pleșca Theodor, Teză de doctorat, Institutul Politehnic Iași, 1984
Sofronie Eugenia, Teză de doctorat, Institutul Politehnic Iași, 1990 (http://www.sfatulbatranilor.ro/wiki/1990)
Voican Vasile, Răsadnițe și solarii, Editura Ceres, București

Adrian Pop
16.02.2013, 10:51
http://www.aced.md/news/detail.php?id=28

ACED a publicat Manualul ”Proiectarea Serelor în Moldova”
Chișinău (13 iulie 2012) - Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) a publicat manualul ”Proiectarea Serelor în Moldova” – un ghid pas cu pas destinat proiectării și construcției de sere la un cost redus, ajustate la necesitățile producătorilor din agricultura de valoare înaltă (AVI) a Republicii Moldova.

Agricultura moldovenească rămâne sensibilă la condițiile meteorologice și se confruntă cu probleme la comercializarea produselor de calitate pe piețele internaționale. Noul ghid vine să susțină eforturile participanților la AVI pentru a extinde sezonul de producție și a diminua efectul incertitudinilor climatice. Manualul conține descrieri ale construcțiilor de sere, dotarea lor și materialele utilizate în procesul de asamblare. Sunt, de asemenea, prezentate, în ordinea priorităților, îmbunătățirile care pot fi făcute la serele existente sau în procesul de construcție a celor noi.

Manualul ”Proiectarea Serelor în Moldova” a fost elaborat de Gregg D. Short PE, inginer de sere din SUA, la comanda ACED. Manualul poate fi descărcat de pe situl ACED www.aced.md, în engleză. Copiile pe suport de hârtie pot fi obținute, gratis, la Oficiul ACED din Chișinău (Centrul Kentford, et. 3). Vă rugăm să telefonați (+373-22) 595265 begin_of_the_skype_highlighting http://www.sfatulbatranilor.ro/skype-ie-addon-data://res/numbers_button_skype_logo.pngFREE (+373-22) 595265 end_of_the_skype_highlighting pentru a solicita unul sau mai multe exemplare.

http://www.sfatulbatranilor.ro/upload/news/big/0f6b422fe3e64ddd3db950047cbb86ed20026.jpg

Adrian Pop
16.02.2013, 10:56
Contactele noastre:blvd. Stefan cel Mare 202, Centrul Kentford Chisinau, Moldova telefon / fax: (+373 - 22) 595265 e-mail: info@aced.md

Banu Ionut
16.02.2013, 11:14
ACED
Agricultural Competitiveness and
Enterprise Development Project

M A N U A L D E P R O I EC T A R E A S ER EL O R
Î N REPU BL ICA M OLD OV A

PROIECTUL COMPETITIVITATEA AGRICOLĂ ȘI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR (ACED)IUNIE 2012
Acest raport a fost posibil de elaborat cu sprijinul acordat de poporul american prin intermediul Agenției Statelor
Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul este responsabilitatea exclusivă a DAI și nu reflectă neapărat
punctul de vedere al USAID sau al Guvernului SUA.


MANUAL DE PROIECTARE
A SERELOR ÎN
REPUBLICA M OLDOVATitlul Programului: PROIECTUL COMPETITIVITATEA AGRICOLĂ ȘI
DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR (ACED)

Oficiul USAID sponsor: USAID/ Oficiul Regional de Contracte Ucraina

Numărul Contractui: AID-117-C-11-0001

Contractor: DAI

Data publicării: Iunie 2012

Autorul: DAI/Gregg D. Short P.E. – Consulting Greenhouse
Engineer GSHORT.COM

CUPRINS
Introducere .................................................. .................................................. ............................................. 5
Micro-clima Plantei .................................................. .................................................. ...................... 5
Fiziologia Plantelor 101 .................................................. .................................................. ............... 5
Controlabilitatea .................................................. .................................................. ........................... 5
Ordinea îmbunătățirilor în sere .................................................. .................................................. ......... 6
Etapa nr. 1: Structura (construcția) simplă a serei .................................................. ..................... 7
Etapa nr. 2: Suportul plantelor .................................................. .................................................. ... 7
Etapa nr. 3: Irigarea .................................................. .................................................. ...................... 8
Etapa nr. 4: Tunel înalt .................................................. .................................................. ................ 8
Etapa nr. 5: VentilareA laterală prin acțiune manuală .................................................. .............. 8
Etapa nr. 6: Folosirea foliei de peliculă cu o durată de viață mai mare, calitate mai înaltă, și
de o lățime mai mare .................................................. ............................................... 9
Etapa nr. 7: Peliculă cu protecție Infraroșu (IR) (Un singur strat) ........................................... 10
Etapa nr. 8: Strat dublu de peliculă, cu pernă de aer .................................................. .............. 10
Etapa nr. 9: Încălzirea de bază .................................................. .................................................. .. 11
Etapa nr.10: Ventilatoarele HAF (orizontale) .................................................. ........................... 11
Etapa nr.11: Pânza exterioară pentru umbrire .................................................. ......................... 12
Bazele pentru construirea unei sere pentru condițiile Republicii Moldova ............................... 12
Etapa nr.12: Controlul Computerizat .................................................. ........................................ 12
Etapa nr.13: Sistem de ventilare laterală prin acționare Automată ......................................... 13
Etapa nr.14: Sere de tip bloc .................................................. .................................................. ..... 13
Etapa nr.15: Sisteme de răcire cu ventilatoare și filtre cu apă sau ventilatore pe acoperiș și
ceață .................................................. .................................................. ........................ 13
Etapa nr.16: Sisteme de încălzire avansate .................................................. ............................... 14
Etapa nr.17: Îmbogățirea cu bioxid de carbon (CO2) .................................................. ............... 14
Etapa nr.18: Fertilizare / sistemul Hidroponic .................................................. ........................ 14
Etapa nr.19: Plasa pentru insecte .................................................. ............................................... 15
Etapa nr. 20: Umbirea interioară / Ecran termic .................................................. ..................... 15
Etapa nr. 21: Acoperăminte de sticlă sau acril .................................................. ......................... 15
Etapa nr.22: Iluminatul adițional .................................................. ............................................... 16
Etapa nr.23: Roboții .................................................. .................................................. .................... 16
Cele mai bune practici pentru dimensionarea și instalarea structurilor serelor și a
echipamentului Acestora .................................................. .................................................. ................... 17
Structra/carcasa serei .................................................. .................................................. ................ 17
Formele arcului........................................... .................................................. .................................. 17
Materiale pentru structură .................................................. .................................................. ........ 18
Fundamentul și betonul .................................................. .................................................. ............ 19
Termo-izolarea.......................................... .................................................. .................................... 19
Irigarea…… .................................................. .................................................. ................................ 19
Sistemul de ventilare laterală prin acționare manuală sau automată ..................................... 20
Acoperirea serelor .................................................. .................................................. ...................... 22
Compresoare de aer .................................................. .................................................. ................... 25
Puterea încălzitorului (sistemului de încălzire) .................................................. .............................. 26
Ventilatoare HAF .................................................. .................................................. ....................... 27
Capacitatea ventilatoarelor de Evacuare .................................................. .................................. 27
Proiectarea sistemului de răcire cu filtru de apă .................................................. ..................... 28
Trei modele de sere pentru Republica Moldova........................................... .................................... 29
Exemplu de Proiect Nr.1: 4.5 m x 18 m seră tunel .................................................. ................... 29
Exemplu de proiect nr. 2: 9 m x 40.5 m seră tunel .................................................. ................... 30
Exemplu de proiect nr.3: Sere de tip bloc cu sistem de răcire cu ventilatoare și filtre ......... 31INTRODUCERE
Serele sunt de diferite mărimi, cu diferite forme, nivele de echipare și costuri. Pentru a
maximiza profitul de la o seră trebuie să avem în vedere atât costurile, cât și producția. În
ceea ce privește producția, preferabil este să creăm un mediu care ne va ajuta să obținem cea
mai înaltă calitate a produselor și a producției de plante în perioada când prețul pe piață este
mare. Totodată dorim să creăm aceste condiții cu un capital cât mai mic posibil, precum și
costuri operaționale mici. Pentru a atinge acest obiectiv, o corectă administrare a serelor va
îmbunătăți micro-clima plantelor, aproximativ la condițiilor climaterice naturale. Diferențele
extreme dintre mediul din interiorul și exteriorul serei vor necesita mai mult echipament și
costuri operaționale mai mari.
MICRO-CLIMA PLANTEI
Micro-clima plantei este spațiul din imediata împrejurime a plantei. Din moment ce planta
nu se poate mișca împrejur pentru a-și găsi cel mai bun mediu, este necesar să crească în
mediul care îi este pus la dispoziție. Este important să ne concentrăm asupra mediului
plantei și NU la mediul serei. Din moment ce acestea două sunt conectate una de alta, în cele
mai multe cazuri, economii substanțiale sau creșteri mai rapide a plantei pot fi obținute prin
optimizarea mediului înconjurător al plantei. De exemplu, temperatura din partea de sus a
serei poate fi cu 10 grade Celsius mai mare sau mai mică decât cea de la nivelul frunzelor,
plantelor însă, le pasă doar de temperatura frunzelor.
Fiziologia Plantelor 101
Fiți foarte atenți la transpirația plantelor! Transpirația este mișcarea vaporilor de apă din
partea inferioară a frunzelor. Transpirația are două roluri importante pentru plante – răcirea
și transportarea substanțelor nutritive. La fel ca și transpirația la om, cea a plantelor are rolul
de a răci frunzele. Dacă temperatura solară și cea din seră determină o plantă să transpire la
o rată mai mare decât ceea ce poate oferi rădăcinile frunzelor, (din cauza secetei, a solului
rece sau a unui sistem de rădăcină mai mic decât cel normal) atunci planta trebuie să
înceteze creșterea pentru a evita ofilirea. Transpirația, de asemenea, permite substanțelor
nutritive de a trece de la rădăcini spre punctele de creștere a plantelor. Rata de transpirație
se schimbă în funcție de temperatura la nivelul frunzelor, umiditatea aerului (din partea
inferioară frunzelor) și viteza aerului (din partea superioară a frunzelor).
CONTROLABILITATEA
Controlabilitatea se referă la abilitatea de a schimba treptat mediul înconjurător din
interiorul serei fără a stresa plantele, în timp ce mediul înconjurător din exteriorul serei se
poate schimba rapid. Multe dintre modelele actuale de sere din Moldova nu reușesc să
implementeze nici măcar simple sisteme care permit un control mai bun. Deseori,
primăvara, este recomandat să introducem treptat aerul rece de afară în seră, dar nu să dăm
aerul rece, brusc, asupra plantelor.
Ajustarea ventilației, dimineața și seara, necesită mult timp. Producătorii tind să închidă sau
să deschidă complet toate gurile de aer ale serei, iar rezultatul acestor acțiuni este
temperatura mai puțin ideală pentru fruct și plantă și, în rezultat, pierderea oportunității de
creștere. Un alt exemplu în acest sens este sera supraîncălzită de la soba cu lemne, atunci
când dorim să administrăm un pic de căldură și, în consecință, sera se răcește pe măsură ce
focul se micșorează. În acest caz este nevoie de o persoană responsabilă de alimentarea
sobei pe timpul nopții.
Toate aceste ”peste normă” / ”mai puțin decât norma” duc rapid la pierderi de energie și la
condiții mai puțin ideale pentru plantă. Acest control slab înseamnă creștere mai lentă, fruct
de calitate joasă, cheltuieli mai mari și mai puțin timp disponibil pentru a avea grijă de
plante. Multe sisteme de control, de-a dreptul simple și ieftine, pot face o diferență enormă
în a controla microclima în seră. Concentrându-ne la cele mai dificile sisteme de control, cum
ar fi cele de la primele etape – ventilarea sau încălzirea, acestea se vor răscumpăra în cel mai
scurt timp. Serele mai mari, sunt mai puțin costisitoare în a fi controlate (per plantă) din
moment ce este nevoie doar de unul sau două echipamente pentru o singură seră.
În etapele de mai jos, sunt luate în considerare modalitățile de a îmbunătăți controlabilitatea
microclimei în seră. Cea mai simplă și mai ieftină metodă de a îmbunătăți controlabilitatea
este folosirea “cortinelor” laterale. Cortinele care sunt controlate manual sunt extrem de ușor
de confecționat și de operat. Acestea pot fi motorizate (costă aproximativ de la 250$ la 900$,
în dependență de dimensiuni și tip) și controlate automat de un calculator (aproximativ
500$) pentru un control mai avansat. Mai multe detalii despre aceste cortine laterale sunt
prezentate mai departe, în manual.
Folosirea boilerelor de apă caldă pe bază de biomasă, cu cameră de ardere închisă – este
următoarea, cea mai simplă metodă pentru a îmbunătăți controlabilitatea serei. Prin folosirea
camerei de ardere închisă, cu un compresor de aer pentru ardere – cantitatea de căldură
generată de sobă poate fi reglată cu ajutorul unui termostat. Atunci când compresorul de aer
pentru ardere va fi deconectat, cantitatea mare de combustibil doar va mocni. Cantitatea de
apă caldă, de asemenea va reduce schimbările bruște de temperatură în mediul din seră. Un
boiler mare, localizat la centru, poate fi folosit pentru un număr mai mare de sere sau zone,
fiecare având propria pompă de circulare a apei. Fiecare pompă va funcționa doar când va fi
nevoie (ajustată de termostat) de căldură în respectiva seră.
ORDINEA ÎMBUNĂTĂȚIRILOR ÎN SERE
Există o dezvoltare logică de la serele cu o structură simplistă la serele extrem de robotizate.
În timp ce modelul german (sere complet automatizate) probabil nu este unul relevant
pentru Moldova, sunt un număr mare de etape investiționale până la acel nivel. În
continuare sunt descrise aceste etape. Multe etape de îmbunătățire pot fi făcute într-o ordine
puțin diferită; mai ales acelea care sunt mai mult sau mai puțin similare după nivelul de
complexitate. Producătorii din întreaga lume, de regulă, folosesc peliculă, structuri din
metal galvanizat sau aluminiu, pentru a avea costuri reduse și productivitate înaltă. Aceste
structuri sunt cele mai relevante și pentru clima și constrângerile economice ale Republicii
Moldova.
Multe sere pentru cultivarea roșiilor din Republica Moldova tind a fi la nivelul Etapei Nr. 3
(vezi mai jos). Înălțime mică, un singur strat de peliculă, sere neîncălzite care creează condiții
problematice pentru creștere. Volumul mic din interior, împreună metodele slabe de control
a ventilației rezultă în schimbări bruște a mediului din seră. Aceste schimbări bruște de
temperatură și umiditate, stresează plantele și fructele de roșii, ceea ce duce la productivitate
scăzută și calitate proastă a fructului.
În Moldova, un anumit număr de sere sunt folosite pentru creșterea răsadului atât pentru
producerea în câmp deschis, cât și pentru cultivarea roșiilor în seră. Aceste sere pentru
creșterea răsadului sunt, de regulă, încălzite până la un anumit nivel. Cel mai frecvent
sistem este folosirea unei sobe pe lemne care are atașată o țeavă ce trece prin mijlocul serei
pentru transportarea căldurii. Acestea nu încălzesc aerul uniform și sunt ineficiente din
moment ce încălzesc aerul deasupra plantelor și nu rădăcinile acestora. Multe din aceste sere
sunt izolate cu un al doilea strat de peliculă care este agățată de structura serei ca și o
cortină de căldură. În timp ce acest sistem ajută la economisirea energiei, acesta cauzează
alte probleme în a controla microclima din seră și este mai puțin eficient decât stratul dublu
de peliculă umplut cu aer.
ETAPA NR. 1: STRUCTURA (CONSTRUCȚIA) SIMPLĂ A SEREI
O structură (construcție) simplă a serei este cel mai ușor și mai ieftin de construit, dar
totodată are și cele mai multe neajunsuri. Trăsăturile
comune ale unei structuri simple sunt arcurile mici
(aproape plate), un singur strat de peliculă și lipsa unui
sistem de încălzire. Carcasa poate fi construită din lemn
sau metal. Răcirea este asigurată de niște găuri în
peliculă pentru a ventila sera. Plantele sunt crescute în
sol, deseori atârnate pe o plasă/ață. Multe sere simple
din Republica Moldova nu sunt suficient de rezistente
pentru a suporta greutatea zăpezii și sunt descoperite
pe timpul iernii, ceea ce face ca solul să înghețe. Multe
dintre aceste structuri joase, inițial au fost proiectate pentru soiuri de roșii determinante, mai
joase și nu sunt atât de bune pentru cerințele soiurilor de roșii indeterminate (anume pentru
cultivarea în sere).
Impactul: Producție cu doar câteva săptămâni mai devreme, multă muncă fizică.
ETAPA NR. 2: SUPORTUL PLANTELOR
La această etapă, este bine să construim o structură
suficient de trainică pentru ca acesta să reziste la
atârnarea plantelor de structură. Plantele mature de roșii
sunt destul de grele și este necesar ca structura serii să fie
suficient de rezistentă sau de folosit suporturi
suplimentare pentru ca acesta să facă față greutății la care
va fi supusă. Suportul vertical al plantei este important
pentru ca plantele să fi luminate din toate părțile și pentru a menține frunzele acesteia
uscate. Zăpada, precum și greutatea plantelor au distrus multe sere în trecut. O structură
mai puternică este necesară pentru plantele de roșii și castraveți care sunt plantate cât mai
devreme. Acest lucru se datorează plantei mature de roșii, care este atârnată de structură și
încărcăturii de zăpadă de primăvară.
Impactul: Un mediu mai bun pentru plante; o structură mai rezistentă.
ETAPA NR. 3: IRIGAREA
Adăugarea sistemului de irigare prin picurare la structura
simplă de sere este următorul obiectiv important. Fie banda
(fâșia) de picurare sau sistemul meduză pot fi folosite pentru
a asigura plantele cu apă. Emițătoarele de presiune
compensate ar trebuie folosite în serele construite pe o pantă.
Acest sistem care este mai costisitor, permite ca apa să
rămână în sistem când acesta este deconectat, ceea ce face ca
irigarea să fie una uniformă. Sistemul de irigare poate, de
asemenea, include și un control simplu al pH-ului și/sau un
injector de îngrășăminte, deși aceste sisteme pot fi adăugate la o etapă ulterioară.
Impactul: reducerea forței de muncă, creșterea productivității și a calității fructului.
ETAPA NR. 4: TUNEL ÎNALT
Tunelul înalt diferă față de structura (construcția) simplă în
primul rând prin înălțime. În mod ideal, părțile laterale vor
avea înălțimea aproximativă a unui muncitor, oferind o zonă
mai ușor de utilizat. Aceste structuri, de asemenea, tind să fie
mai late de cât cele simple. Frontonul de la capătul serei
poate fi acoperit cu diverse materiale. Frontonul din partea
de Nord poate fi izolat și vopsit în culoare albă pe interior
pentru o mai bună izolare. Deseori, cel puțin un fronton va fi
proiectat pentru a fi înlăturat la necesitate sau cu o ușă mare
pentru a permite accesul unui tractor în seră. Frontoanele, de asemenea pot fi prevăzute cu
balamale pentru a permite ventilarea în vârful serei.
Impactul: crește calitatea fructelor datorită schimbărilor de temperatură mai lente,
dar de asemenea are o pierdere de căldură puțin mai mare decât la serele cu
structură simplă (datorită volumul mult mai mare).
ETAPA NR. 5: VENTILAREA LATERALĂ PRIN ACȚIUNE MANUALĂ
Pentru a putea ventila mai eficient serele, pelicula din părțile
laterale ale serei este proiectată să se ridice. La această etapă,
mânerele manuale sunt folosite pentru ajusta nivelul de
ventilare. Pentru ca acest sistem să fie cât mai eficient este
nevoie că să putem ridica pelicula în părțile laterale între 1,5 și
2 metri. Pentru o ventilare naturală suficientă, serele au nevoie
ca spațiile deschise pentru ventilare să fie mai mari decât 15%
din suprafața serei. Aceste deschideri trebuie să fie atât din
direcția vântului cât și din direcția opusă vântului.
Impactul: crește calitatea și productivitatea fructelor, dar are o pierdere de căldură
mai mare decât la serele cu structură simplă (datorită pierderilor de aer în jurul
marginilor). Prelungește sezonul de creștere datorită unei ventilări mai bune. De
asemenea păstrează pelicula intactă pentru mai mulți ani.
ETAPA NR. 6: FOLOSIREA FOLIEI DE PELICULĂ CU O DURATĂ DE
VIAȚĂ MAI MARE, CALITATE M AI ÎNALTĂ, ȘI DE O LĂȚIME MAI
MARE
La această etapă, avem deja sistemul de ventilare laterală
prin acționare manuală și nu trebuie să deteriorăm
pelicula în fiecare an îndepărtând-o de pe structură. La
această etapă se merită de investit în peliculă cu o durată
de exploatare mai lungă cum ar fi pelicula de 150-200 de
microni de 3-4 ani. Nu confundați anii de viață cu sezoanele,
deoarece mulți vânzători sunt predispuși să exagereze cu durata
de viață a peliculei declarând mai multe sezoane pe an. O
peliculă bună cu o garanție de 3 ani de la producător, ușor
poate fi folosită 5-6 ani la nivelurile de lumină din Republica Moldova, cu toate acestea,
calitatea de transmisie a luminii va degrada în mod substanțial în acest timp și nivelele de
productivitate înaltă (și profitabilitate) pot fi atinse cu înlocuirea cât mai devreme a peliculei.
Lățimea peliculei, de asemenea trebuie aleasă astfel încât să coincidă cu structura serei, de
altfel, o seră bine proiectată va fi de o asemenea dimensiune încât să coincidă cu lățimea
tipică a peliculei. O mare parte a peliculei mai ieftine de pe piața Republicii Moldova este
destul de îngustă, de 3 și 6 metri lățime. Suprapunerea peliculei sau lipirea acesteia cu fierul
de călcat, creează nivele de pătrundere a luminii mai slabe și zone pentru depunere de
murdări pe acoperiș. Pelicula rezultată în urma lipirii acesteia, este, de asemenea și mai slabă
decât pelicula continuă. În prezent, pelicula de 12 metri lățime se găsește la cel puțin un
importator din Republica Moldova, iar lățimi de până la 15 metri, sunt destul de accesibile
pe piața mondială. Pe piața Statelor Unite ale Americii, lățimile de 3m (10'), 6,1m (20'), 7.32m
(24'), 9.75m (32') , 12.2m (40') și 14.63m (48') sunt cele mai frecvente mărimi, și acestea pot
apărea și pe piața Moldovei.
Unele dintre aceste folii, vin, de asemenea, cu un strat anti-condens. Acest strat ajută ca
picăturile de apă care se formează pe peliculă datorită umidității din interior, să se împrăștie
și să se scurgă pe peliculă jos. Aceasta împiedică ca apa să formeze picături mari care picură
pe culturi, și duce la niveluri mai ridicate de lumină la plante. Chiar și pelicula de cea mai
înaltă calitate, cu greu păstrează această proprietate pentru mai mult de 2 ani. Există spray-uri pentru peliculă, cum este ”Sun Clear” care regenerează această proprietate.
Pentru a proteja această peliculă cu cost mai ridicat, trebuie utilizate profilele de aluminiu
pentru fixarea peliculei. Aceste profile de aluminiu sunt utile în eliminarea punctelor de
stres și/sau a găurilor din peliculă. Aluminiu, de asemenea, nu interacționează chimic cu
pelicula. Sigilarea profilelor pentru a eliminarea crăpăturilor este ieftină și efectivă, și poate
face o mare diferență la pierderea de căldură din sere.
Impactul: serele care sunt acoperite anul împrejur, necesită o structură mai puternică
capabilă să reziste încărcăturii de zăpadă întreaga iarnă. Aceasta duce la micșorarea
costurilor operaționale urmare a daunelor mult mai mici aduse peliculei și a forței de
muncă pentru instalarea acesteia. O peliculă fixată mai bine, va rezulta în reducerea
pierderilor de căldură, și un sol mai cald primăvara, datorită mediului protejat pe
timp de iarnă.
ETAPA NR. 7: PELICULĂ CU PROTECȚIE INFRAROȘU (IR) (UN SINGUR
STRAT)
Dacă dorim să instalăm o peliculă cu o durată de exploatare
mai mare, pelicula cu IR se va răscumpăra destul de repede.
Această peliculă cu IR, blochează radiațiile infraroșii de a ieși
din seră. Aceasta este cel mai important în timpul nopților reci
și senine, și poate menține temperatura în sera cu 4-6 grade
Celsius mai mare decât o peliculă ordinară. Piața din Moldova
a creat careva confuzii în privința acestui tip de peliculă. Multe
dintre foliile ordinare, fără aditivi de blocare IR, sunt etichetate
drept cu ”efect termic”. Adevărata peliculă cu aditivi
protectori IR va costa, de obicei, cu 10-15% mai mult decât peliculă netratată (fără astfel de
aditivi).
Impactul: Economii de energie și creșterea calității roșiilor
ETAPA NR. 8: STRAT DUBLU DE PELICULĂ, CU PERNĂ DE AER
Pentru a izola mai bine o sera, un al doilea strat de peliculă poate fi plasat peste cel existent
și se poate pompa aer între acestea folosind un compresor de
aer special. Această ”pernă” de aer adaugă rigiditate peliculei
și împiedică ruperea ei de către vânt. Acest lucru prelungește
foarte mult durata de viață a peliculei împiedicând frecarea
peliculei de structura metalică a serei. Economiile de energie
sunt de asemenea semnificative și micșorează pierderile de
căldură cu mai mult de 50% decât în cazul unui singur strat de
peliculă. Când folosim strat dublu de peliculă, doar stratul
interior trebuie să fie peliculă IR. Stratul exterior poate fi o
pelicula mai ieftină, cu durata de exploatare de 4 ani, cu toate că este bine de folosit două
straturi de peliculă cu IR. Aceasta poate fi mai puțin costisitoare dacă cumpărăm, cu
reducere, un rulou întreg de peliculă cu IR, care va fi destul pentru ambele straturi.
Datorită rigidității stratului dublu de peliculă, firele de sârmă pentru suportul peliculei de-a
lungul serei nu mai sunt necesare. Acest lucru are un beneficiu în plus pentru o mai bună
transmisie a luminii și mai puțină muncă la construcția serei.
Impactul: Economii substanțiale de energie și durata de viață a peliculei mai mare
ETAPA NR. 9: ÎNCĂLZIREA DE BAZĂ
Atâta timp cât nu este instalat un strat dublu de pelicula cu IR
bine fixat, nu are nici un sens, din punct de vedere economic, să
încălzim serele. Este mult mai ieftin să capturăm căldura solară
și să micșorăm pierderile de căldură prin pelicula cu care este
acoperită sera înainte de a face acest pas. În timp ce costul
utilajului este important, adevăratul cost în acest caz sunt
cheltuielile operaționale. Încălzirea de bază, ieftină, este de
obicei sistemul de încălzire a aerului (cu gaz natural) sau poate,
cazanele cu lemne, dar totuși este cea mai puțin eficientă
metodă de a încălzi o seră.
Pentru producerea răsadului, tuburile pentru apă caldă instalate sub răsad este cea mai
ideală metodă de a încălzi aceste sere. Sursa de apă caldă poate fi un boiler convențional, pe
gaz sau un sistem pe bază de lemne. Eficiența și uniformitatea acestor sisteme este mult mai
bună decât încălzirea aerului. De obicei, un alt rând de tuburi pentru apă caldă de-a lungul
părților laterale ale serei va ajuta la menținerea temperaturii aerului destul de ridicată în
timpul perioadelor de creștere mai reci. Dacă plantele sunt pornite foarte devreme
primăvara sau iarna târziu, un sistem adițional pentru încălzirea aerului poate fi necesar,
pentru a evita supraîncălzirea rădăcinilor plantelor.
Atâta timp cât sistemele de încălzire cu lemne par a avea o eficiența aproape de 100% ele au
3 probleme majore. Pentru că acestea folosesc aerul cald pentru ardere, rămâne mai puțin
oxigen în interiorul serelor. În serele bine sigilate, cazanele pot diminua cantitatea de oxigen
până a opri și arderea, drept rezultat sunt emanate gaze, inclusiv etilenă. Plantele de roșii
sunt extrem de sensibile la etilenă. Aceasta înseamnă că trebuie să ventilăm sera pentru a
folosi sistemul de încălzire, evacuând aerul cald afară. În timp ce acestea emană CO2 pentru
plante, cea mai mare necesitate de căldură este pe timp de noapte, când platele au nevoie de
oxigen și nu de CO2. Ultima problemă legată de sistemele de încălzire cu lemne este că o
mare parte din gazele de ardere sunt vaporii de apă. Iar acești vapori de apă fie că trebuie
ventilați, fie aceștia în urma condensării vor forma picături de apă care vor cădea pe plante
cauzând apariția diferitor boli.
Toate sursele de căldură ar trebui să folosească pentru ardere, aerul de afară. Aerul de afară
mai rece, are un nivel de oxigen mai ridicat și este mai dens. Acest lucru duce la o eficiență
mai mare la ardere și de asemenea nu elimină aerul deja încălzit, pe țeava de eșapament.
Impactul: O perioadă de vegetație mult mai lungă, dar de asemenea pot mări
considerabil costurile operaționale.
ETAPA NR.10: VENTILATOARELE HAF (ORIZONTALE)
Ventilatoarele orizontale sunt folosite pentru a circula aerul în seră.
Frunzele plantelor din seră trebuie în permeanță să se miște un pic.
Această circulație a aerului menține suprafața frunzelor uscată, ceea ce
sporește transpirația și creșterea și diminuează problemele cu bolile.
Ventilatoarele orizontale circulă căldura și sporește uniformitatea
acesteia în seră. Un ventilator pentru deumidificarea aerului, cu un capăt afară, ar fi
binevenit la această etapă.

Impactul: Uniformitatea plantelor și sporirea transpirației. Diminuarea problemelor
cu bolile fungice/micotice.
ETAPA NR.11: PÂNZA EXTERIOARĂ PENTRU UMBRIRE
Folosirea unui pânze albe de 40% drept acoperire pentru
umbrire peste stratul de peliculă, este cea mai simplă cale de
a ajuta la răcirea serelor. Pânza pentru umbrire de culoare
albă este mult mai bun decât cel de culoare verde sau neagră
care se încălzesc și îndreaptă căldura în seră. Pânza pentru
umbrire trebuie să fie agățată cu funii pentru a putea fi ușor
trasă la capătul din partea de nord a serii pe timpul
înnourat.
Impactul: O perioadă de vegetație mai lungă; sporirea calității fructelor.
BAZELE PENTRU CONSTRUIREA UNEI SERE PENTRU
CONDIȚIILE REPUBLICII MOLDOVA
Toate etapele enumerate până la nr. 11 ar trebui parcurse de orice producător de legume în
sere din Moldova. Toate etapele până la nr. 10 trebuie folosite pentru serele pentru răsad,
datorită necesității lor pentru căldură și a timpul de creștere cât mai devreme. Aceste etape
vor optimiza mediul de creștere la cele mai mici costuri și vor rezulta în mărirea
considerabilă a sezonului de producere a tomatelor comparativ cu cele produse în câmp.
Acest nivel de echipare nu va crea, însă, un mediu adecvat/suficient creșterii în mijlocul
verii sau iernii.
ETAPA NR.12: CONTROLUL COMPUTERIZAT
Astăzi, unități simple de control computerizat pentru sere pot
fi găsite pe piață la un preț destul de rezonabil. O unitate de
control computerizat poate efectua atât controlul temperaturii
cât și a umidității, iar altele pot, de asemenea, controla sistemul
de irigare bazându-se pe temperatura din seră și/sau senzorii
de energie solară. Toate acestea, integrate, rezultă într-un
control mult mai bun, ceea ce poate diminua costurile
operaționale întru așa măsură încât să amortizeze investiția în sistemul de control în mai
puțin de un an. (luând în considerare sere complet încălzite).
Impactul: diminuarea energiei folosite, a forței de muncă; un management al datelor
mai ridicat
ETAPA NR.13: SISTEM DE VENTILARE LATERALĂ PRIN ACȚIONARE
AUTOMATĂ
Adăugarea sistemului motorizat de ventilare laterală prin
acționare automată, controlat de un calculator va spori controlul
și va diminua forța de muncă necesară pentru a schimba
(deschide sau închide) spațiile pentru ventilare în funcție de
temperaturile de afară și variațiilor de radiații.


Impactul: Economisirea forței de muncă și o temperatură mai bine controlată.
ETAPA NR.14: SERE DE TIP BLOC
În timp ce și o singură seră poate, de asemenea, fi
folosită pentru următoarele etape; aceasta este
primul nivel la care trebuie să fie construite serele
de tip bloc. Serele de tip bloc sunt mult mai
eficiente decât serele care sunt construite câte una
pentru că acestea au o suprafață acoperită
raportată la suprafața ei, mai mică, dat fiind faptul
că acestea împart pereții din interior.
Managementul, de asemenea, este mai simplu în
blocuri mai mari. Sunt necesare sisteme de încălzire pentru a topi zăpada din uluce în
timpul furtunilor de zăpadă. Acest lucru nu este o problemă pentru serele care sunt folosite
pe tot parcursul anului, dar poate fi o problemă pentru serele care nu sunt folosite pe timpul
iernii.
Impactul: Reducerea pierderilor de căldură și un management mai simplu. Zăpada
acumulată în ulucele (dintre sere) poate fi o problemă.
ETAPA NR.15: SISTEME DE RĂCIRE CU VENTILATOARE ȘI FILTRE CU
APĂ SAU VENTILATORE PE ACOPERIȘ ȘI CEAȚĂ
Serele de tip bloc mai mari au nevoie fie de
guri de aerisire pe acoperiș sau ventilatoare
de evacuare a aerului din moment ce zonele
laterale nu sunt suficiente pentru a răci aerul
din seră. Folosind sistemul de răcire prin
evaporare, serele pot fi răcite până la
temperaturi mai joase decât cele din exterior.
Acest lucru poate fi realizat cu duze de înaltă presiune, cu ceață sau plăcuțe de evaporare (cu
ventilatoare de evacuare). Acesta este prima etapă de la care cultivarea legumelor anul
împrejur devine posibilă.
Impactul: Creștere pe parcursul întregii veri; un mediu mai bun pentru plante și o
calitate mai înaltă a fructelor.
ETAPA NR.16: SISTEME DE ÎNCĂLZIRE AVANSATE
Odată cu serele de tip bloc mai mari, pot fi
instalate sisteme de încălzire mai
performante. Acestea includ boilere cu
apă fierbinte și sistem de încălzire prin
podea. Controlul temperaturii de la
nivelul rădăcinilor este important și poate
diminua pierderile de căldură prin a
încălzi mai mult microclima plantei. Alte surse de căldură sunt cogenerarea și folosirea
deșeurilor ca sursă de căldură.
Impactul: Economii de energie; o rădăcină mai sănătoasă.
ETAPA NR.17: ÎMBOGĂȚIREA CU BIOXID DE CARBON (CO2 )
Dacă cultivați în timpul când nu este soare iar sera este bine sigilată, este ca și când ai
diminua CO2-ul din aerul din seră. Folosind un generator de
CO2 (un arzător de gaz special) poți îmbogăți sera cu CO2 și
stimula creșterea plantelor.


Impactul: creșterea producției pe timp de zi când serele sunt închise și nu sunt
ventilate.
ETAPA NR.18: FERTILIZARE / SISTEMUL HI DROPONIC
Roada și calitatea crește atunci când folosim sistemul hidroponic.
Sistemul hidroponic permite un control mult mai riguros asupra
plantelor și permite ca o singură plantă de roșii să fie cultivată
din ianuarie până în decembrie. Bolile provocate/transmise prin
sol sunt practic eliminate de acest sistem. Cele mai folosite
sisteme pentru roșii sunt prundișul de perlită fie în pungi fie în
căldărușe. De asemenea, sunt folosite substraturile de vată
minerală. Sistemele de alimentare cu substanțe nutritive sunt
necesare pentru funcționarea corectă a acestor sisteme, precum
este necesar și un injector cu trei capete.
Impactul: Sporirea la cantității și calității roadei. Controlul bolilor rădăcinilor.
Perioadă de vegetație mai mare (până la 11 luni).
ETAPA NR.19: PLASA PENTRU INSECTE
Plasa pentru insecte este o țesătură fină care împiedică intrarea
insectelor în seră. De regulă este nevoie de o zona liberă de la 4
la 6 ori mai mare decât cea obstrucționată, pentru a nu
împiedica circulația aerului în seră. Aceste sisteme funcționează
mult mai bine cu un ventilator de evacuare a aerului decât cu
ventilarea naturală. Această etapă poate fi aplicată și la etapa
nr. 7 sau nr. 8, în dependență de abundența insectelor în
regiune și a certificatelor care dovedesc lipsa pesticidelor sau a
celor de ”produs ecologic” folosite pentru a vinde produsul.
Impactul: îmbunătățiri la cantitatea și calitatea roadei. Diminuarea costurilor de
producție datorită stropirii mai rare a plantelor.
ETAPA NR. 20: UMBIREA INTERIOARĂ / ECRAN TERMIC
Un sistem de umbrire interioară și/sau un ecran termic poate
diminua costurile de producție prin economisirea la încălzire.
Aceste sisteme tind a fi destul de complexe și necesită un pic de
întreținere. Dacă sunt folosite, sigilarea perimetrului este crucial
pentru a economisi energia. Pânzele de umbrire mobile, fac
controlul nivelului de soare în seră mult mai ușor, mai ales în
zilele cu oscilații majore ale radiației solare.

Impactul: un control mai bun asupra nivelului de lumină; diminuează pierderile de
căldură din sere.
ETAPA NR. 21 : ACOPERĂMINTE DE STICLĂ SAU ACRIL
Acoperăminte alternative celor de peliculă pot fi luate în considerare, dar mai întâi trebuie
optimizate etapele anterioare.
Impactul: o conductivitate a luminii mai bună; este necesară o structură mai solidă
pentru acoperirea cu sticlă.

ETAPA NR.22: ILUMINATUL ADIȚIONAL
Iluminatul adițional se efectuează cu ajutorul
becurile atârnate deasupra spațiilor de producere
a plantelor. Atât costurile operaționale cât și cele
de înlocuire a acestora face ca iluminatul
adițional să fie scump. Asigurați-vă că toate
celelalte oportunități pentru o mai bună creștere
au fost optimizate înainte de a lua în considerație
instalarea unui sistem de iluminat adițional. Dar
asta nu ar trebui să excludă folosirea luminilor de
creștere deasupra serelor pentru cultivarea
răsadului. Acestea pot fi foarte utile alături de păturile electrice pentru germinare.
Impactul: Cheltuieli de producție mai mari. Producție mai mare.
ETAPA NR.23: ROBOȚII
Dimensiunea și scara gospodăriilor de sere din Moldova, împreună cu forța de muncă
ieftină, face ca roboții și alte tehnici automate de producție să nu fie rezonabile pentru piață
al acest moment.
Impactul: Economisirea forței de muncă


CELE MAI BUNE PRACTI CI PENTRU DIMENSIONA REA ȘI
INSTALAREA STRUCTURI LOR SERELOR ȘI A
ECHIPAMENTULUI ACEST ORA
STRUCTRA/CARCASA SER EI
Dimensiunea optimă a structurii/carcasei serei este determinată în mare parte de lungimea
metalului care este disponibil pe piață și de lățimile și lungimile tipice a peliculei pentru
acoperire. Dimensiunea, de asemenea, este constrânsă de metoda de ventilare. Dacă este
folosită doar ventilarea naturală, prin părțile laterale ale serei, atunci lățimea nu poate fi prea
mare, pentru că mijlocul nu va fi suficient ventilat. Pentru a construi sere de dimensiuni
foarte mari, poate fi folosită ventilarea pe acoperiș, dar aceasta adaugă costuri suplimentare
și o complexitate mai mare structurii. Dacă sunt folosite ventilatoarele de evacuare a aerului,
atunci lungimea serei trebuie să fie de aproximativ 40 de metri pentru a costurile și rata de
ventilare.
Rezistența structurii/carcasei este un element crucial în proiectare. Dacă este proiectată
corect, atunci diferența de costuri dintre o structură puternică capabilă să țină pelicula în
timpul vânturilor puternice sau pe timpul căderilor masive de zăpadă, versus unei
structuri/carcase care se poate prăbuși foarte ușor, sunt neînsemnate. A avea o seră de care
nu trebuie să îți faci griji, este un lucru plauzibil, și totodată poate genera economii
substanțiale de-a lungul duratei de exploatare a acesteia. Sunt avantaje substanțiale în a
păstra pelicula pe sera pe parcursul întregului an. O seră acoperită va avea un sol cu o
temperatură mult mai ridicată decât una descoperită pe timpul iernii, dându-i
producătorului un început mai promițător și mai devreme.
FORMELE ARCULUI
Diferite forme ale arcului și
pilonilor pot face o mare
diferență la rezistența și
utilitatea structurii serei. Cea
mai simplă formă a arcului este
o îndoire constantă precum este
redat în Fig. 1A. Această formă
este cel mai simplu de obținut și
este potrivită pentru arcurile cu
o lărgime mai mică de 5 metri.
Partea mai plată de la mijlocul
acestui arc tinde să cauzele
adunarea de zăpadă în acel
punct, care este și punctul slab
al acestuia. Un arc de tip gotic,
precum este redat în Fig. 1B are
un vârf mai ascuțit la centru.
Acesta ajută la alunecarea
zăpezii de pe structură.
Fig 1D
Fig 1G
Fig 1F
Fig 1A
Fig 1B
Fig 1C
Fig 1E
Un arc câștigă putere de la rezistența pământului la forța de apăsare a arcului. Dacă ridicăm
un arc mai sus cu ajutorul unor piloni, precum este redat în Fig. 1C, atunci acesta trebuie să
fie întărit cu ajutorul unei bare transversale. Această bară transversală poate fi transformată,
ulterior, într-o grindă cu zăbrele, pentru o seră mai rezistentă. În figura 1C este arătat o
grindă cu zăbrele care ajută la transferul greutății zăpezii de pe o parte a arcului spre
cealaltă parte.
Figura 1D prezintă o proiectare adecvată a grinzii cu zăbrele pentru a rezista la încărcăturile
de zăpadă. Acest proiect este des utilizat în Moldova. Acest model, transferă încărcătura
plantelor atârnate spre partea de jos a arcului. În timp ce acest model ajută la suspendarea
plantelor, nu ajută prea mult la rezistența arcului împotriva încărcăturilor de zăpadă. Pentru
arcurile mai înguste de 6 metri, acesta poate fi un model adecvat, datorită simplicității
structurii și a rezistenței necesare.
Figura 1E arată un model care este mult mai bun decât cel descris în figura 1D. Aceste
avantaje la rezistență devin mult mai critice pentru arcurile mai largi, în special pentru cele
între 7m-9m. În figura 1E – modelul de grindă cu zăbrele, sarcinile sunt transferate de la
parte la alta, și arcul este asigurat împotriva deformării. Un lucru important de luat în
considerare este forma de “W” și „M” a brațelor metalice a grinzii și mai multe brațe să fie
conectate în același punct.
Figura 1F prezintă un model de seră de sine stătătoare cu pereții laterali drepți. În timp ce
pereții laterali drepți sunt, la un anumit moment, bineveniți – acest model creează un punct
slab la colțurile de sus. Figura 1G prezintă figura 1F suprapusă cu figura 1G. Luând în
considerare barele de la colțuri, observăm că spațiul de la vârful serei este cam același. Acest
spațiu în plus, de la colțuri, poate fi folosit mult mai util la vârf, pentru a crea un unghi mai
ascuțit pentru alunecarea zăpezii.
MATERIALE PENTRU STRUCTURĂ
În afara Moldovei, cele mai multe sere sunt construite din țevi de metal galvanizat. Acest
material este compus din metal de înaltă rezistență ceea ce permite folosirea unei țevi mai
mici și mai ușoare în locul uneia de metal mai greu. Țevile de o calitate mai înaltă sunt
prelucrate special în zonele de sudură, pentru re-galvanizarea acelui spațiu, și au, de
asemenea, un strat de vopsea ecologică. Aceasta creează o suprafață netedă și nu roade
pelicula când este în contact cu structura.
Din păcate, la moment, acest tip de material nu este disponibil pe piața Republicii Moldova.
Țevile de oțel simplu care sunt pe piață, sunt aproximativ de 2 ori mai puțin rezistente de cât
cele din oțel cu rezistență mare. Dacă e să comparăm structura materialului, atunci grosimea
pereților țevilor trebuie practic să fie dublă pentru o țeavă de același diametru, pentru a
menține aceeași rezistență. Un avantaj al acestui material este faptul că poate fi ușor sudat, și
este la fel de rezistent și în zona sudurii. Sudarea poate fi destul de ieftină, dar în același
timp, o metodă care i-a mult timp pentru asamblarea serei.
Țevile și tuburile sunt materiale similare, dar diferă modul în care acestea sunt descrise:
țeava este definită de diametrul de interior și un program determină grosimea pereților. Pe
de altă parte, tubul este definit de dimensiunea exterioară și de grosimea peretelui.
Arcurile pot fi formate din tuburi rotunde și dreptunghiulare. Un tub dreptunghiular va fi
un pic mai puternic decât unul rotund, dar tubul rotund, la aceeași greutate, de regulă este
mai ieftin decât cel dreptunghiular.
Toate metalele neprelucrate trebuie să fie vopsite, lucru care este crucial pentru zonele care
sunt în contact direct cu pelicula. Metalul ruginit va duce la diminuarea duratei de
exploatare a peliculei. O bandă adezivă de aluminiu poate fi folosită pentru protejarea
peliculei de zonele ruginite.
FUNDAMENTUL ȘI BETONUL
Toți stâlpii de suport trebuie să fie betonați în pământ sub linia de îngheț. Groapa în care
sunt îngropați stâlpii de suport mai înalți trebuie să fie de un diametru mai mare, pentru a
rezista tendinței arcurilor de a smulge stâlpii de suport. Serele mai mari au nevoie a fi
betonate pentru a nu fi afectate de furtunile de vânt. O seră arcuită, de 9 metri lățime, poate
fi ”săltată” asemenea unei aripi de avion pe timpul unei furtuni de vânt! Pentru a nu
permite ca sera să fie luată de vânt, este nevoie ca o greutate suficientă să fie atașată acesteia
în pământ.
TERMO-IZOLAREA
Pentru economisirea energiei în serele cu încălzire, capătul din partea de nord poate fi
termo-izolat și acoperit cu un material solid. Cea mai bună termo-izolație pentru sere este
polistirenul extrudat. Interiorul acestui perete trebuie vopsit în culoare albă, pentru ca
lumina să se reflecte pe plante.
Termo-izolarea perimetrului, este recomandată tot timpul când este folosit sistemul de
încălzire a pământului în seră. Această termo-izolație poate fi îngropată în pământ vertical,
sau instalată orizontal. Plăcile de 100 mm grosime pe 0,5 m – 1 m lățime sunt ideale. Această
izolație va însemna o temperatură mai mare în perimetrul serei și poate fi benefică chiar și
atunci când sera nu este încălzită, mai ales când se cultivă plantele direct în pământ.
IRIGAREA
Irigarea prin picurare este folosită în Moldova atât în câmp deschis cât și în sere. În serele cu
pante mari (1% sau mai mult), acestea nu trebuie folosite. În asemenea sere trebuie folosite
benzile de picurare cu presiune compensată. Aceste benzi de picurare cu presiune
compensată permite ca fiecare plantă să primească aceeași cantitate de apă și/sau nutrienți.
Aceste benzi, în interior au o supapă care nu permite ca apa să picure pe la capătul de jos
atunci când este închisă apa. Din moment ce acest tip de benzi sunt mai scumpe decât cele
simple, acestea au o durată de exploatare de câțiva ani și nu sunt cu mult mai scumpe
comparativ cu faptul de a pierde câteva plante de la capătul fiecărui rând din cauza supra
irigării. Dacă totuși sunteți nevoiți să folosiți banda de irigare prin picurare simplă, atunci
întindeți-o mai lung decât rândul și puneți capătul acesteia într-o țeavă din care apa se poate
scurge în afara serei.
SISTEMUL DE VENTILARE LATERALĂ PRIN ACȚIONARE MANUALĂ
SAU AUTOMATĂ
Sistemul de ventilare laterală este folosit pentru
ventilarea serei. Acesta trebuie folosit pe ambele părți
ale serei pentru ca aerul să circule printre plantele din
seră. Instalat corect, sistemul poate fi blocat în partea se
jos, iar în cazul stratului dublu de peliculă, se poate
pompa aer între straturi. Aceasta permite ca sistemul să
fie sigilat la fel de strâns precum este la o seră fără
sistem de ventilare laterală, pentru economii
substanțiale de energie.
Cele mai multe sisteme de ventilare laterală sunt de o
înălțime între 1-2m, cel de 1,5 metri fiind cel mai des
întâlnit. Sistemele mai înalte au mai multe probleme cu
cutele/încrețiturile în peliculă. Aceste încrețituri pot
face ca bara să se rotească neuniform, cauzând presiune
sistemului precum și peliculei.

Sistemul de ventilare lateral prin
acționare manuală sau automată,
este compus din următoarele
materiale: bară, peliculă, funii
pentru vânt, motor pentru bară
sau un mâner, profil de fixare a
peliculei în partea de sus,
clipsuri pentru prinderea
peliculei de bară.
Bara poate fi făcută țeavă de
aluminiu sau metal galvanizat.
Țeava trebuie să fie foarte rigidă
din moment ce mânerul sau motorul va roti bara pentru
a ridica pelicula. Dacă bara nu este destul de rigidă, pot
apărea diferențe de la un capăt la celălalt. Sistemul de
blocare a barei va întâmpina, de asemenea, dificultăți și
chiar va întinde uniform pelicula. De regulă, țeava de
metal de 25x1mm va fi perfectă pentru lungimi de până
la 30 m, și țeava de 33x1mm va fi bună pentru lungimi
de până la 90 m. sisteme mai lungi pot fi create prin
instalarea unui mâner sau motor și la mijlocul acestuia.
Din moment ce bara trebuie să fie de același diametru
de la un capăt la altul, conexiunile se vor face pe
interior. Țevile de metal care se conectează între ele
sunt cea mai simplă soluție, dar, de asemenea, poate fi
folosită și sudura.
FIGURA 1: SISTEM DE VENTILAR E
LATERALĂ PRIN ACȚIONARE MOTORIZATĂ
FIGURA 2: SISTEM DE VENTILARE
LATERALA CU STRAT DUBLU DE
PELICULA GONFLABILA, IN POZIȚIE
FIXATA.
FIGURA 3: SISTEM DE VENTILARE
LATERALĂ PRIN ACȚIONARE MANUALĂ
Modul în care este atașată pelicula de bară este extrem de important pentru buna
funcționare a sistemului. Conexiunea uniformă a peliculei va menține încrețiturile la minim
și va conduce la o ridicare uniformă. Pentru ca sistemul de blocare să funcționeze, clipsurile
trebuie să fixeze destul de bine pelicula din ambele părți dat fiind faptul că bara se roti până
la capăt și își va schimb direcția de rotire în timpul blocării. Profilele de fixare a peliculei cu
sârmă sunt, de regulă, cea mai economică soluție.
Profilul sau canalul de blocare creează un spațiu suficient ca bara să treacă de aceasta în jos,
ca apoi rotindu-se în direcția opusă să se blocheze. Un astfel de profil se găsește la
Advancing Alternatives (www.advancingalternatives.com) . O altă soluție ar fi folosirea
unui uluc de la streșina casei, instalat cu fața în jos (și fixat doar în partea din spate).
Funiile sunt folosite pentru a ține bara cât mai aproape de structura serei. Șuruburile cu
ureche sunt folosite în partea de sus și de jos în formă de zigzag. Funia de aproximativ 5mm
este întinsă prin aceste șuruburi.
Există diferite sisteme ce pot fi folosite pentru a pune în acțiune bara.
Un lucru important este distanța de la pământ de care este nevoie
pentru acest sistem. Pentru sisteme mai scurte, poate fi folosit un
simplu mâner manual. Mânerul poate fi folosit și pentru a bloca bara
de a se roti în sus sau în jos. Acest mâner poate fi o problemă la
nivelul solului. Acest sistem simplu poate fi periculos pentru
lungimi mari ale barei și ar trebui folosite doar pentru sisteme de
până la 10 metri lungime.
Sistemul cu reductor de turații prin acționare manuală este o alegere
bună din punct de vedere economic, dar acesta nu poate fi
automatizat. Acest reductor de turații prin acțiune manuală este
același care este folosit și pentru jaluzele retractabile. Unele modele
au frâne interne, cea ce permite ca o rată mai mică a reductorului să
fi folosită. De regulă un reductor cu raportul de turații 7:1 este bun
pentru lungimi de 30m. Atât sistemul cu reductor de turații prin
acționare manuală cât și cel motorizat, se mișcă pe o bară de suport
care împiedică filarea motorului și de regulă este fixată doar în
partea de sus. Acest lucru permite operatorului de a se deplasa
lateral față de construcție.
Pentru sistemele motorizate, există un număr mare sisteme
chinezești, de 24V DC, disponibile pe piață, precum și sisteme de
220V din Europa – cum ar fi modelul RMA-15 motor pentru țeavă
de la Lock Drive din Germania (www.lock.de). Întrerupătoarele
interne de limită sunt folosite pentru stabili limitele de sus și de jos
ale peliculei. Poate fi folosit sistem de control doar pentru acest
motor sau motorul poate fi conectat la un sistem de control
computerizat. Dacă este folosit stratul dublu de peliculă, este
nevoie un timer pentru a permite ca aerul dintre straturi să fie evacuat înainte ca pelicula să
fie ridicată.
Profilele de fixare a peliculei în partea de sus mai aduc unele preocupări suplimentare. Din
moment ce pelicula de pe acoperiș este, de asemenea, fixată de acest profil, este important ca
profilul să fie, la rândul său, bine fixat de structura serei. De asemenea este nevoie de loc
pentru șuruburile cu urechi, pentru a întinde funiile împotriva vântului. Acest tip de profile,
anume pentru acest scop, pot fi găsite de la mai mulți producători.
ACOPERIREA SERELOR
Vezi, de asemenea, descrierea etapelor nr. 6-8 referitor la acoperirea serelor.

DE LA HTTP://WWW.GINEGAR.COM (UN PRODUCĂTOR DE PELICULĂ)
DIFUZIA LUMINII ȘI PLANTELE DREPT MAȘINĂRIE CARE TRANSFORMĂ CO2-UL ȘI APA ÎN MATERIE USCATĂ

Cum beneficiază plantele din seră de la difuzia luminii vizibile
care pătrunde în interior?
Răspunsul se găsește la baza structurii celor mai multe plante,
care cresc în sus pe o tulpină sau trunchi, cu ramuri ce cresc în
sus de la centrul acesteia în așa o manieră încât să facă față și să
absoarbă cât mai mult posibil din fluxul vizibil de radiații de
fotosinteză. Trebuie să avem în vedere faptul că frunza este
principala unitate de producție, locul unde are loc conversia apei plus CO2 în
glucoză.
Drept o consecință a acestui comportament de creștere, cu toate ramurile în
competiție pentru un ”loc sub soare”, spațiul din centrul plantei, mai devreme sau
mai târziu este ”umbrit” de coronamentul exterior și devine nefuncțional. Odată ce
devine nefuncțional, este sortit a fi abandonat de către plantă prin formarea unei
zone a plantei în care frunzele vor deveni inutile. Modul în care noi ajutăm
producătorul să reducă treptat dispariția multor unități de producere (adică a
frunzelor) pentru a crește suprafața un are loc fotosinteza plantei, este prin a crea o
modalitate de face ca radiațiile vizibile să pătrundă în interiorul sistemului foliar al
plantei. Acest lucru este realizat prin facilitarea difuziei luminii care pătrunde prin
peliculă.
Lumina difuză, este acea lumină a cărei unghi de pătrundere peste peliculă este
schimbat, de obicei prin folosirea unor aditivi speciali care dispersează lumina odată
ce aceasta trece pătrunde prin peliculă. Lumina dispersată, în cea mai mare parte se
va reflecta asupra obiectelor din seră, iar o parte va pătrunde și în spațiu umbrit al
plantei.
Dispersarea lumină prin această metodă, cu folosirea aditivilor minerali, va aduce o
transparență mai redusă a peliculei. O parte din lumină, în special dimineața și după
masă, pătrunde prin peliculă la unghiuri foarte ascuțite. Dacă aceste raze de lumină
se ciocnesc cu o moleculă de mineral pentru difuzia luminii, ele riscă să fie reflectate
sub un unghi care le-ar scoate din seră în spațiu.
Oricum, efectul global al difuziei luminii este aproape întotdeauna benefic, în ceea ce
privește sporirea fotosintezei și reducerea necesarului de căldură în seră.


DE LA HTTP://WWW.GINEGAR.COM (UN PRODUCĂTOR DE PELICULĂ)
PROPRIETĂȚILE TERMICE ALE FOLIEI DE PELICULĂ- EFECTUL ASUPRA
TEMPERATURII PLANTEI

La prima vedere, presupunem că principalul beneficiu de la
folosirea peliculei termale este efectul acesteia asupra
temperaturii aerului din seră, care este și criteriul cel mai des
măsurat pentru a determina dacă pelicula își face sau nu
treaba.

Adevărul este, de fapt altul, fără a înțelege importanța
temperaturii aerului din seră pe timp de noapte. Un factor
important este menținerea temperaturii optimale în imediata apropiere a plantele pe
care le cultivăm în seră. Dacă aerul este cald în timpul nopții, acesta va “împărți” o
parte din energia sa cu plantele. Dar aerul, prin natura sa, transportă foarte puțină
energie, din cauza faptului că masa sa este foarte mică. Deci sunt niște limite în cât
de mult aerul din seră poate încălzi plantele, pierzând căldură prin radiații și
convecție.

Cu toate acestea, plantele pierd căldura, în principal prin radiații în atmosferă, și
această activitate a radiațiilor este, în mare parte, influențată de tipul de acoperământ
care este deasupra plantelor. Ecuația care descrie fluxul de căldură dinspre plante,
include temperatura plantei până la puterea a patra și temperatura ”cerului” la
puterea a patra. Ecuația este următoarea:
Q=ε A δ (Ta
4
– Tb
4
)
Unde: ε= coeficient de emisie (0.9)
A= suprafața frunzei
δ= Constanta lui Boltzmann
Q= radiația fluxului de căldură 3.3x 10
-22
cal/ K

Cu alte cuvinte, plantele din sera acoperită cu peliculă termală care absoarbe radiația
de căldură și este relativ cald, vor fi (cel puțin din punct de vedere teoretic) mai calde
decât ar fi acolo unde sunt expuse sub cerul liber, fără peliculă (sau sticlă) sau cu o
peliculă fără efect termic.

Încălzirea ar trebuie să fie benefică pentru plante nu doar în virtutea efectelor
pozitive ale temperaturilor oprime asupra creșterii și dezvoltării acestora. Un alt
beneficiu important, probabil cel mai important, este faptul că condensarea umezelii
în seră va avea loc pe suprafața plantelor doar ca o ”ultimă instanță” numai după ce
umiditatea s-a condensat pe alte suprafețe reci.

COMPRESOARE DE AER
Compresoarele de aer sunt folosite pentru a pompa aer între stratul dublu de peliculă a
serei. Aceste compresoare mici funcționează continuu pentru a menține pelicula umflată. De
regulă, acestea au o capacitate de 28 l/s sau 100 m
3
/h și
umflă pelicula între 5mm și 12 mm de presiune a apei. O
schiță este inclusă în acest manual pentru a crea un
manometru simplu pentru a măsura această presiune.
Serele mici, în general, pot folosi compresoare mai mici,
dar starea peliculei, și cât de bine este aceasta fixată –
toate acestea sunt legate de capacitatea necesară a
compresorului. În SUA, în acest scop, se folosesc
ventilatoare centrifugale mici, și un șir de diferite
exemple pot fi găsite pe această pagină.

În căutarea lor pe piața din Moldova, aceste mici
ventilatoare centrifugale, par a fi greu de găsit. Drept
alternativă, un ventilator axial, mic, ieftin, din plastic –
precum este DOSPEL D150 poate fi considerat un
înlocuitor.
Tuburile conectoare de aer sunt folosite pentru a umfla
acoperișul, părțile laterale și/sau pereții de la capete cu
doar un singur compresor. Aceste tuburi au un capăt de
montare pentru o mai simplă conectare a acestuia cu
pelicula, și pentru trecerea aerului între secțiunile
separate. Aceasta permite ca un singur compresor de aer
să umfle întreaga seră.
FIGURA 5: CROPKING.COM
FIGURA 4: WALDOINC.COM
PUTEREA ÎNCĂLZITORULUI (SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE)
Pentru a măsura capacitatea încălzitorului pentru o seră, mai întâii trebuie să facem o
estimare a pierderilor de căldură din seră. În timp pot fi făcute niște estimări mult mai
specifice, o metodă simplificată este de a presupune că majoritatea pierderilor de căldură au
loc prin acoperișul serei prin conductivitate. Vom lua apoi 125% din acea valoare pentru a
estima și alte pierderi prin schimbul de aer, pierderi de perimetru și de radiații.
Alte variabile de care avem nevoie pentru a determina puterea încălzitorului este diferența
dintre temperatura pe care dorim să o păstrăm în interiorul serei și temperatura de afară.
Pierderile maxime de căldură au loc noaptea, deci încălzirea cu panouri solare nu are impact
asupra calculelor. Aceste numere pot fi găsite în arhiva datelor meteorologice și/sau
experiența și riscurile pe care producătorul dorește să și le asume, bazându-se pe o
temperatură a aerului din interior mai joasă decât cea optimală.
Pierderile de căldură prin peliculă depind de tipul peliculei și de numărul de straturi. Acest
tabel ne arată valorile lui U în diferite situații:
Tipul peliculei Valoarea U (W/(m
2
•°C)
Un singur strat de peliculă 6.2
Un singur strat de peliculă, cu IR 5.7
Strat dublu de peliculă 4.0
Strat dublu de peliculă, cu IR 2.8
Strat dublu de peliculă și pătură termală 2.5

Pierderea de căldură (W) = U*A*(Ti-To)
Unde:
U este din tabelul de mai sus
A = Suprafața acoperământului în m2
Ti = Temperatura interioară în grade C
To = Temperatura de afară în grade C
De exemplu:
Presupunem o seră cu arc de tip gotic de 9m lățime x 40m lungime x 4,7m înălțime. La fel,
presupunem că pelicula este de 15 m lățime. Avem nevoie de o temperatură minimă în seră
de 18 grade Celsius când afară sunt -15 grade Celsius.
Peretele de la capăt are o suprafață de = 2/3 * l * h = 2/3 * 9 * 4.7 = 28.2 m
2

Aria acoperișului = 15 m x 40m = 600 m
2
Aria totală= Aria acoperișului + 2 * Aria peretelui de la capăt = 600 m
2
+ 2 *
28.2 m
2
= 656.4
m2
Pierderea de căldură (W) = U*A*(Ti-To) = U * 656.4 m
2
* (18 – (-15)) = U * 21661
Dacă folosim o peliculă tipică din Moldova U = 6.2 => Pierderea de căldură = 6.2 * 21661 =
134300 W sau 134 kW plus factorul de 125% = 1.25*134 kW = 167.5 kW (dacă funcționează o
ora, 167.5 kW/hr)
Dacă folosim strat dublu de peliculă cu IR U = 2.8 => Pierderea de căldură = 2.8 * 21661 =
60650 W sau 60.7 kW plus factorul de 125% = 1.25*60.7 kW = 75.9kW (dacă funcționează o
oră, 75.9 kWh)
Stratul dublu de peliculă cu IR are o pierdere de căldură mai mult de 2 ori mai mică decât
un singur strat de peliculă! Această schimbare de acoperământ nu afectează doar capacitatea
încălzitorului, ci și cantitatea de combustibil folosită de încălzitor.

VENTILATOARE HAF
Ventilatoarele HAF creează o circulație continuă a aerului în seră. Această circulație a
aerului ajută la păstrarea uniformității aerului din seră. Circulația aerului printre frunzele
plantelor va îmbunătăți transpirația și fotosinteza plantei. Aceste ventilatoare creează
circulația unei mese solide de aer în forma unui circuit în jurul serei.
Ventilatoarele trebuie montate perpendicular cu pământul la o înălțime de cel puțin 0,6-0,9
m deasupra plantelor. Dacă ventilatoarele sunt mai sus de 0,9 metri, atunci acestea tind să
miște aerul deasupra plantelor, dar nu printre aceștia. Ventilatoarele trebuie plasate de-a
lungul direcției de circulație a aerului la o distanță de aproximativ 25-30 ori mai mare decât
diametrul ventilatorului și la cel puțin de la 4,5 la 6 metri de la pereții de la capătul serei.
Ventilatoarele trebuie selectate astfel încât să producă o circulație totală a aerului de 0,01 m
3

la o suprafață de 1 m
2
din aria serei.

De exemplu, pentru o seră de 9 m x 40 m:
9 x 40 x 0.01 = 3.6 m
3
/s total
Folosind 4 ventilatoare = 0.9 m
3/s (3240 m
3
/h)

CAPACITATEA VENTILATOARELOR DE EVACUARE
Atât serele cu ventilare naturală cât și cele ventilate cu ajutorul ventilatoarelor sunt
proiectate pentru un schimb de aer per minut. Aflați volumul serei în metri cubi, împărțiți la
Ventilator
Direcția de circulație a aerului
rânduri
rânduri
60 (min/sec). Rezultatul trebuie să fie egal cu capacitatea totală a tuturor ventilatoarelor în
m3
/s. serele scurte (<15m) vor necesita mai mult decât un schimb de aer per minut.
De exemplu:
Presupunem o seră cu arcuri de tip gotic de 9 m lățime x 40 m lungime x 4.7 m înălțime.
Aria unui arc = 2/3 l * h = 2/3* 9 * 4.7 = 28.2 m2

Volumul = 28.2 * 40 = 1128 m3

Capacitatea Ventilatorului (un schimb de aer per minut) = 1128 m
3
/min / 60 sec/min = 18.8
m3/s total sau 9.4 m
3
/s per 2 ventilatoare.

PROIECTAREA SISTEMULUI DE RĂCIRE CU FILTRU DE APĂ
Mai întâi aflați capacitatea ventilatorului de evacuare în m
3
/s. Filtrele trebuie să se extindă
pe lățimea zone de cultivare a serei. Viteza maximă de circulație a aerului prin suprafața
filtrelor de celuloză gofrată este de:
• 100 mm (4 in.) grosime - 1.27 m/s
150 mm (6 in.) grosime - 1.78 m/s
Volumul ventilatorului / (lățimea filtrului * viteza de circulație a aerului prin filtru) =
înălțimea minimă a filtrului
De exemplu:
Presupunem o seră cu arcuri de tip gotic de 9 m lățime x 40 m lungime x 4.7 m înălțime.
Capacitatea ventilatorului = 18.8 m
3
/s
Presupunem un sistem de filtre de 8 m lățime și 150 mm grosime (1.78 m/s)
Înălțimea filtrului = 18.8 m
3
/s / (8 m *1.78 m/s)
Înălțimea filtrului = 1.32 m


TREI MODELE DE SERE PENTRU REPUBLICA MOL DOVA
Atașat la acest raport sunt atașate în format A1 schițele inginerești a trei modele diferite de
sere care sunt adecvate pentru Republica Moldova. Aceste sere sunt dimensionate și gândite
astfel încât să folosească cât mai optim materialele disponibile în Moldova. Un producător
de sere, cumpărând diferite tipuri de metale, poate ușor să producă sere de diferite mărimi.
Aceste 3 modele au fost proiectate astfel încât la construcția acestora să se folosească țevile
de metal de 6 metri care sunt cele mai disponibile. De asemenea, acestea sunt proiectate să
folosească fie peliculă de 6 metri lățime, fie de 12 metri lățime, ambele sunt disponibile la
producătorii autohtoni și la distribuitori. Dacă alte lățimi de peliculă vor apărea pe piață,
atunci alte dimensiuni ale serelor pot fi relevante pentru a coincide cu diferitele lățimi ale
peliculei.
Toate aceste modele sunt suficient de rezistente pentru a fi acoperite cu peliculă anul
împrejur. Orice pânză de umbrire sau plasă pentru insecte vor trebui scoase în timpul
lunilor de iarnă. Unele măsuri de siguranță trebuie luate și pe timpul ninsorilor abundente,
mai ales pe timpul ninsorilor umede de primăvară. Curățarea zăpezii din jurul serei poate
ajuta la menținerea peliculei negăurite de gheată. Neapărat aveți în vedere și un sistem
minim de încălzire a serei atunci când lapovița îngheață pe suprafața peliculei și totodată
sunt așteptate ninsori abundente. Aceasta va slăbi gheața și va permite alunecarea zăpezii de
pe seră. Lungimea serei poate fi schimbată ușor astfel încât această să încapă pe suprafața de
pământ disponibil. O excepție în acest sens sunt serele de tip bloc cu sistem de răcire cu
ventilatoare. Acestea nu pot fi construite mai lungi, dar poate fi construite mai scurte.
Trebuie avute în vedere și lungimile standard ale peliculei pentru a minimiza rebuturile.
Cele două modele de sere de tip tunel, vor porni de la Etapa nr. 4 și pot fi ușor îmbunătățite
până la etapa nr 11 sau chiar mai mult, în funcție de echipament și alegerea acoperământului
de peliculă. Sera de tip bloc este proiectată să pornească de la Etapa nr. 15, dat fiind faptul că
este răcită cu ventilatoare și filtre de apă. De asemenea arată și opțiunile pentru Etapa nr. 19.
EXEMPLU DE PROIECT NR.1: 4.5 M X 18 M SERĂ TUNEL

Modelul nr.1 poate fi construit cu stâlpi de 2 metri lungime sau chiar mai lungi, stâlpi de 3
metri lungime. Arcul este format printr-o îndoitură constantă, un pic mai accentuată doar la
capete pentru a putea fi introdus în stâlpii de suport. Bara transversală este sudată pe
interiorul arcului și o altă bară continuă va fi sudată pe creasta arcului. Pentru un așa model
de seră îngustă, o singură bară verticală care leagă, perpendicular, vârful arcului cu bara
transversală, este suficient. Acoperișul și capetele acestui model de seră trebuie să poată fi
acoperite cu strat dublu de peliculă de 6m x 50m. La sistemul de ventilare laterală prin
acțiune manuală sau automată se poate folosi un singur strat de peliculă sau strat dublu de
peliculă. Această fâșie de peliculă poate fi tăiată din rulouri mai late. Dacă sere este acoperită
cu un singur strat de peliculă, atunci de-a lungul acesteia trebuie întinse mai multe sârme de
suport. Dacă se va folosi startul dublu de peliculă cu pernă de aer, atunci aceste sârme nu
trebuie folosite.
Vezi secțiunea cu sistemul de ventilare lateral prin acțiune manuală sau automată pentru
mai multe detalii despre cum se instalează acesta. Dacă se folosesc stâlpi de suport mai
înalți, de 3 metri, atunci ar fi de dorit ca o bară fixă să fi instalată în partea de jos pentru a
menține lățimea de deschidere în jur de 1,5 metri. Aceste sere de 4,5 metri lățime, sunt destul
de înguste pentru a fi ventilate doar cu ferestrele de ventilare de la ambele capete.
Acest model, pentru lungimi mai mici, ar fi perfect pentru grădina de lângă casă.
EXEMPLU DE PROIECT NR. 2: 9 M X 40.5 M SERĂ TUNEL

Modelul nr.2 este un model de arc gotic tip grindă cu zăbrele, proiectat pentru a folosi
peliculă importată de 12 metri lățime. Pelicula importată are și strat protector IR. Așa dar,
acest tip de sere va începe direct de la Etapa nr.7 cu un singur strat de peliculă și poate fi la
Etapa nr. 8 în cazul acoperii acestei cu strat dublu de peliculă cu pernă de aer. Acesta este o
mărime ideală pentru o seră în vederea maximizării producției și a minimizării cheltuielilor
per metru pătrat.
Acest tip de arc este format dintr-o secțiune dreaptă de 2 metri, la vârf, după care urmează o
arcuire constantă. Acest vârf care se formează la centru, va ajuta la alunecarea zăpezii de pe
acoperișul serei. Bara de pe centrul serei va fi sudată la jumătatea arcurilor și trebuie să
avem grijă ca această suprafață să fie netedă pentru peliculă. Încheietura arcului poate fi
sudată jos, dar trebuie să avem grijă ca distanța de la capetele arcului va coincide cu distanța
dintre stâlpii de suport. Odată sudată, încheietura va fi foarte rigidă! În general, este mai
bine ca marginile arcului să fie un pic întinse/forțate când vor fi conectate cu stâlpii de
suport, pentru a fi pre-întinse și a rezista mai bine la încărcăturile de zăpadă.
Această seră este proiectată pentru a fi acoperită cu 2 rulouri de peliculă de 12m x 50m, plus
pelicula pentru părțile laterale. Părțile laterale pot fi acoperite cu singur start de peliculă sau
cu strat dublu de peliculă. La sistemul de ventilare laterală prin acțiune manuală sau
automată se poate folosi un singur strat de peliculă sau strat dublu de peliculă. Această fâșie
de peliculă poate fi tăiată din rulouri mai late. Dacă sera este acoperită cu un singur strat de
peliculă, atunci de-a lungul acesteia trebuie întinse mai multe sârme de suport. Dacă se va
folosi startul dublu de peliculă cu pernă de aer, atunci aceste sârme nu trebuie folosite.
Vezi secțiunea cu sistemul de ventilare lateral prin acțiune manuală sau automată pentru
mai multe detalii despre cum se instalează acesta. Această seră de 9 metri lățime este destul
de înaltă pentru a folosi ferestrele de ventilare ambele capete, pentru a ventila partea de sus
a serei. La mijlocul capetelor, în partea de sus, pot fi folosite ferestre cu balamale. Acest
model este mai ușor de controlat în timpul furtunilor de vânt, decât cele cu ferestre cu
balamale în partea de jos a capetelor serei. O cheotoare de funie sau un lanț trebuie atârnat la
ambele părți ale ferestrei de ventilare și ancorat la prima bară transversală. Acest lucru va
permite ca fereastra de ventilare să fie deschis oricât este necesar, indiferent de condițiile
meteo. Trebuie să avem grijă să proiectăm și să instalăm un sistem de ermetizare a acestor
ferestre, dat fiind faptul că multă căldură poate fi pierdută dacă acestea nu sunt bine închise.
Deși nu este arătat, o altă opțiune de a ventila partea de sus a serei este instalarea unui
ventilator de absorbție la un capăt și ferestruică de acces a aerului în celălalt capăt. Acest
ventilator poate fi acționat cu ajutorul unui termostat și/sau higrostat și folosit ca un prim
nivel de răcire. Acest sistem poate elimina substanțial forța de muncă, mai ales primăvara
devreme când condițiile climaterice sunt foarte schimbătoare.
Această seră este proiectată a fi destul de trainică pentru a rezista cam la tot ce poate să ofere
o iarnă în Republica Moldova, dar asta în condițiile în care nu va fi o încărcătură și de plante
în același timp cu încărcătura de zăpadă. Dacă este planificată o producere mai devreme (cu
sistem complet de încălzire), (de exemplu se așteaptă ca plantă încărcată cu roșii să fie
agățată de structura serei în martie-aprilie) atunci un stâlp de suport adiționat ar trebui
instalat la centrul barei transversale, după cum este arătat în schiță.
EXEMPLU DE PROIECT NR.3: SERE DE TIP BLOC CU SISTEM DE
RĂCIRE CU VENTILATOARE ȘI FILTRE

Această seră este diferită de celelalte două din mai multe considerente. Serele de tip bloc
folosesc ulucul dintre acestea ca parte a structurii acestora. Acest tip de uluc nu este
disponibil pe piața Republicii Moldova și va fi necesar ca acesta să fie importat. S-a ținut cont
și de această necesitate, și un sistem de conectare cu uluce de la compania CropKing din
Lodi, statul Ohio (www.cropking.com) a fost arătat în schițele atașate. Acest tip de seră este
răcit cu ventilatoare și filtru de răcire. Când se folosește și pânza de umbrire, acest model de
sere va permite o creștere și o producție de succes chiar și în timpul lunilor călduroase de
vară.
Acest uluc de aluminiu are avantajul că conectoarele alunecă pe un profilul său, astfel
putând fi adaptat la diferite tipuri de arcuri și diferite distanțe, chiar și cea tipică de un
metru între stâlpii de suport din metal. Conectoarele pentru stâlpii de suport și arcuri, de
asemenea pot fi modificate astfel încât să se poată folosi diferite tipuri și mărimi de metal
(sau alte materiale). Acest sistem este conectat cu ajutorul șuruburilor și piulițelor
galvanizate. Sistemul nu necesită sudură, însă este necesar ca să fie perforate găuri
(preferabil cu ajutorul unei bormașini) în toate piese de metal.
Acesta mostră de model de seră prezintă un bloc de 4 secții de 18m x 40,5m, cu arcurile la o
distanță de 1,5m și stâlpii de suport la o distanță de 3m. Este tipic pentru o seră de tip bloc,
să aibă un arc intermediar (sau chiar 2 la unele modele) între stâlpii de suport. O lățime
tipică pentru o secție, la acest model de seră, în SUA este de 6,7 m și se folosește peliculă de
7,32 m lățime. Din moment ce peliculă de asemenea lățime nu este disponibilă pe piața din
Republica Moldova, a fost aleasă o lățime de 4,5 metri a secției pentru acest model de seră,
cu folosirea peliculei de 6 metri lățime. Chiar dacă se va folosi peliculă mai lată, adică de 12
metri și lățimea secțiunilor de aproximativ 11 metri, atunci fiecare arc trebuie să aibă un stâlp
de suport. La asemenea lățimi, în unele cazuri poate fi necesar de sudat o bară sau țevi mai
mici pentru a transfera greutatea de pe arc pe stâlpul de suport – dar acest lucru depinde de
proiectare și de distanța dintre stâlpii de suport. Un arc de tip grindă cu zăbrele, de
asemenea, poate fi folosit la asemenea lățimi. Bara de jos a arcurilor leagă vârfurile stâlpilor
de suport împreună. Capetele barei pot fi plate sau pot fi utilizate în runde (după forma
țevilor folosite). În orice caz, ambele trebuie să fie montate pe aceeaşi parte a stâlpului,
pentru a nu torsiona/îndoi stâlpul.
Această seră este prezentată ca fiind cu 4 secții, dar aceasta poate fi cu ușurință extinsă până
la 20 și mai multe secții, dar la un anumit punct (cam la 10 secțiuni) trebuie instalat un perete
interior pentru a împiedică apariția focarelor de boli. La un anumit punct va trebuie de făcut
și o delimitare de încălzire a zonelor. La așa zone mari, se presupune folosirea
ventilatoarelor și filtrelor de răcire. Ventilatorul de absorbție, de asemenea, necesită o sursă
adecvată de energie electrică (și un generator de rezervă).
Dacă serele de tip bloc sunt ventilate natural, cu ajutorul sistemelor de ventilare laterală prin
acțiune manuală sau automată, instalate jur-împrejurul perimetrului, atunci limita, pentru o
ventilare bună, ar fi de 6 secții (de 4,5 metri lățime). Dar în acest caz se presupune că
sistemele de ventilare pe acoperiș nu sunt instalate – ceea ce par a fi destul de complexe și de
scumpe pentru majoritatea serelor din Republica Moldova.
Cu o suprafață mai mare de sere de tip bloc, mai multe sisteme de automatizare devin
rentabile din punct de vedere economic și este mai ușor de a păși câteva trepte pe scara
complexității și productivității unei sere. Mai cu seamă, un simplul sistem automat de
control a serei, va fi o investiție destul de ”înțeleaptă” pentru acest tip de seră. Un sistem de
control automat la o seră cu sistem de încălzire, poate fi răscumpărat în mai puțin de un an
doar din economisirea căldurii, datorită unui control mai adecvat a condițiilor de
microclimă!

Banu Ionut
16.02.2013, 13:44
944 schita Banu Ionut

Banu Ionut
16.02.2013, 14:03
schita Banu Ionut poza 2 normala 945

Banu Ionut
17.02.2013, 10:58
http://traianlupumangalia.wordpress.com/category/desen-tehnic/

Banu Ionut
17.02.2013, 11:34
http://www.scribd.com/doc/27463192/Desen-Tehnic-Si-Geometrie-Descriptiva

CameliaB24
10.07.2015, 14:52
Dupa ce terminati constructia, puteti apela la Sere Transilvania pentru o gama larga de sisteme de ventilare, sisteme de irigatie, instrumente de masura pH, EC si temperatura si multe alte accesorii. Puteti contacta Sere Transilvania la telefon 0264.401.122, pe mail la office@seretransilvania.ro sau online pe www.seretransilvania.ro (http://www.seretransilvania.ro/) .