PDA

Arată versiune întreagă : Dr. Tuluca Elisaveta ValeriaBanu Ionut
22.10.2011, 23:35
Author Message
ZAMFIR_CATALIN


Joined: 02 Sep 2009
Posts: 2028


CV
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume ŢULUCA ELISAVETA VALERIA
Adresă(e) Bucuresti
E-mail(uri) e.tuluca@ccai-ro.com

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 23.01.1936

Experienţa profesională

Perioada 1963 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Cercetator stiintific gradul III
Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul stiintific al proiectelor de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Chimie Alimentară / Institutul de Cercetări Alimentare
Compania de Cercetări Aplicative şi Investiţii – Departament Cercetare
ICA Research & Development
Tipul de activităţi sau sectorul de activitate Cercetare – Dezvoltare

Educaţie şi formare

Perioada Septembrie 1954 – iulie 1963
Calificarea / diploma obţinută Licenţă universitară
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Biochimie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Cluj
Perioada Iulie 1981 – mai 1999
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Biochimie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucureşti
Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Engleză B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar
Franceză B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar B2 Utilizator independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine


Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, capacitate de comunicare buna


Competenţe şi aptitudini organizatorice - Coordonare colective de lucru (supervizare cca. 20 de persoane)
- Coordonare colective de lucru in cadrul unor proiecte de cercetare
- Administrare bugete in activitatile profesionale

Competenţe şi aptitudini tehnice • Membru fondator al “Asociaţiei de Ecosanogeneză” – Braşov;
• Membru fondator al “Asociaţiei Creativ Biotech” – Bucureşti;
• Membru fondator al “Asociaţiei Biocombustibililor” – România,
• Membru în Consiliul Ştiinţific şi Colegiul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în perioada 1999 – 2000 ;
• Colaborare cu firme private pentru implementarea tehnologiilor neconvenţionale: “BIOSYS” – Braşov, “Microwave Systems Electronics”, “TEHNOFINA” Bucureşti, “HEPITERM PROD.” Bucureşti, “Nutraceuticals” Braşov, SRL “HIPOCRATE” 2000, S.C. “FITPOL” S.A.;
• Publicaţii informative în mass-media: “Agricultura României”, “Profitul Agricol” “Ziua de Vest”.

Alte competenţe şi aptitudini Decorată în anul 2000 pentru merite profesionale şi probitate morală la rangul de ofiţer prin Decretul Prezidenţial nr. 526/01.12.2000.

Informaţii suplimentare

Anexe 1. Activitate stiintificaAnexa 1. Activitate stiintifica

Nr.crt. Programul / Proiectul Functia Perioada
P1 MEC/Eficientizarea utilizării resurselor agroalimentare convenţionale şi neconvenţionale şi realizarea de noi produse prin introducerea aditivilor alimentari de sinteză sau extracţie. Director de proiect 02.1993 – 05.1995
P2 MI-CNRM/Cercetări în vederea valorificării subproduselor din abatoare (avicole şi animale) în scopul extracţiei de nutrienţi organici, pentru integrarea în concentrate alimentare şi premixuri furajere. Director de proiect 03.1993-02.1995
P3 MI-CNRM 2000/Cercetări în vederea valorificării deşeurilor lignocelulozice pentru obţinerea de cărbune activ vegetal. Director de proiect 07.1993-02.1995
P4 Orizont 2000/Cercetări în vederea obţinerii alcoolului etilic din reziduuri celulozice prin procedee enzimatice. Director de proiect 02.1995-11.1997
P5 Orizont 2000/Valorificarea reziduurilor hemoglobinice prin sterilizări performante şi tratamente enzimatice, în scopul obţinerii de preparate alimentare fortifiante. Director de proiect 09.1996-12.1997
P6 Orizont 2000/Cercetări în vederea obţinerii de aditivi alimentari cu proprietăţi protective, antioxidante şi antimicrobiene din reziduuri neconvenţionale. Director de proiect 03.1996-09.1998
P7 A.S.A.S/Cercetări preliminare privind disponibilizarea şi utilizarea resurselor agroalimentare prin procedee neconvenţionale. Director de proiect 09.1994-12.1995
P8 Orizont 2000/Cercetări preliminare în vederea caracterizării dinamicii de transformare a biopolimerilor lignocelulozici, pe parcursul degradării ţesuturilor vegetale. Director de proiect 02.1997-05.1999
P9 Orizont 2000/Cercetări privind realizarea unui substrat organic cu fungi lignolitici şi acţiunea acestora de degradare a ligninei. Director de proiect 01.1999-08.2000
P10 Orizont 2000/Valorificarea deşeurilor agroalimentare prin destructuralizarea ecologică în procese biologice şi biochimice. Colaborator 01.1999-08.2000
P11 Elaborarea documentaţiei FP6 în propunerea de proiect nr. 63058 înregistrată pe CORDIS 2004-03.12 “Natural Products with Applications în Nutrition and Biotherapy”. Acronym: Plantnutribiotheraphy Functie. Şef departament cercetare Responsabil ştiinţific 2004-03.12
2005-06.10
P12 CEEX 2005 / Obtinerea si valorificarea nutraceutica a compusilor bioactivi adaptogeni din graminee, leguminoase si subproduse viticole, cu aplicatii integrabile in mediul rural Responsabil ştiinţific 2005-2008
P13 Cercetări avansate privind obţinerea de compuşi bioprotectivi cu însuşiri revigorante în situaţiile de criză, procesaţi din resurse autohtone. Energofort. Responsabil ştiinţific 2006-2008
P14 Prelucrarea integrativă a produselor forestiere accesorii. „Bioforepro” Responsabil proiect 2008 - 2011
P15 „ Alimente ecologice funcţionale, obţinute prin fermentarea submersibilă controlată a subproduselor cerealiere sub acţiunea ciupercilor comestibile şi medicinale ”. „Alefofesuc” Responsabil proiect 2007-2010
P16 “ Selectia Biotipurilor de maces, catina si soc din flora spontana,in vederea constituirii fondului de germoplasma - suport pentru reconstructia ecologica a terenurilor degradate si diminuarea efectelor modificarilor climatice .” Membru in echipa de cercetare. 2008 -2011

LISTA DE LUCRĂRI (extras)
1. Perspective, posibilitati si limite ale eficientizarii prelucrarii subproduselor si obtinerea de concentrate alimentare de larga circulatie in economia de piata. Constanta, 1991, Simpozion “Tendinte ale sistemului agroalimentar”. Elisabeta Tuluca

2. Perspectivele utilizarii in scopuri alimentare a biopolimerilor din reziduuri agricole prin procedee enzimatice si chimice. Simpozion “Agricultura mileniului III” Timisoara 1993. Elisabeta Tuluca

3. Efectul iradierii cu microunde a unor substraturi proteice si lignocelulozice. Posibilitati si limite in solubiliuzarea si depolimerizarea structurilor native. “ Semicentenarul Universitatii Agricole Timisoara 1995. Elisabeta Tuluca

4. Necesitatea retehnologizarii industriei alimentare cu “ module flexibile” si unele rezultate preliminare de prelucrare a resurselor agroalimentare cu procedee neconventionale. Simpozionul “Expoagroutil”, Mamaia 1998. Elisabeta Tuluca

5. Posibilitati ecologice de prelucrare a reziduurilor forestiere din zona Brasov, prin destructuralizare lignocelulozica, cu obtinerea de alcool etilic si de componenti bioactivi cu potential antioxidant. Lucrare aparuta in volumul celei de a 4-a Coferinte de protectie a Mediului, prin metode si mijloace bilogice si biotehnice, Brasov 1998. Elisabeta TULUCA, Daniel IORDACHE, Octavian SERBANESCU

6. Destructuralizarea biologica ca etapa alternativa in scindarea unor stereostructuri biopolimerice, in scopul obtinerii de aditivi naturali. ”Simpozionul: Obiectivele securitatii alimentare” 1998 Elisabeta Tuluca

7. Destructuralizarea biologica, ca etapa alternativa in scindarea unor structuri polimerice, in scopul obtinerii unor aditivi naturali. Simpozion National privind prioritatile si obiectivele dezvoltarii cercetarii stiintifice in domeniul securitatii alimentare. Bucuresti 1998

8. Posibilităţi de valorificare a gramineelor şi leguminoaselor în recepturile tip “Instant” prin fracţionarea în camp electrostatic – Simpozionul “Obiectivele securităţii alimentare” - 1998; Elisabeta Tuluca

9. Traditii autohtone si orientari moderne in dislocarea nedistructiva a compusilor fitoprotectivi din graminee . Brasov 2000 – A II- a Conferinta Nationala de Sanogeneza. Elisabeta Tuluca

10. Disponibilizarea unor componenti bioactivi din reziduuri forestiere, utilizabili ca aditivi protectivi antioxidanti – 2001 Simpozionul “Performante in Chimia Mileniului III”. Annals of Chiminform Data . Elisabeta Tuluca

11. Asocierea extractelor naturale fertilizante, cu structuri polimerice hidroabsorbante, în scopul eficientizării producţiilor agricole – E. Ţuluca, Mariana Fiti, Stela Popovici, August 2002, Annales Chim. Inform. Data.

12. Orientare modernă de obţinere a compuşilor bioactivi din resurse vegetale. Stimularea sintezei metaboliţilor adaptogeni prin aplicarea stressului abiotic. E. Ţuluca, I. Antohe, Mariana Petcu, Radu Marcela, Simpozion “Performanţe în Chimia Mileniului III”, Ediţia a X-a, 6 iulie 2006, Annales Chim. Inform. Data, p.32.

13. Evaluarea eficientei de prelucrare a deseurilor agricole prin determinarea nivelului de scindare al structurilor de tip fenolic; Elisabeta Tuluca, Stela Popovici, Virgil Ciobanu, Sorin Niculescu – Simpozion Chiminform Data Mai – 2004.

14. Procesarea reziduurilor poluante- intre beneficiile pentru mediu si imperativul obtinerii de profituri sustenabile ; Elisabeta Tuluca, Paul Covic, Octavian Serbanescu – Simpozion biocombustibili si bioenergie, prezent si perspective, 21-23 Septembrie 2005.

15. Posibilitati de valorificare superioare a gramineelor si leguminoaselor, prin fractionare in camp electrostatic si procesare biotehnica ; Elisabeta Tuluca, Paul Covic, Octavian Serbanescu, Marieta Botea, Maria Ichim – Simpozionul “Peformanţe în Chimia Mileniului III”, Ed. A IX-a, – Annales Chim Inform Data, p.9, 2-3 Noiembrie 2005.

16. Agricultura ecologică – sursă de hrană vie – Ion Toncea, Eliana Alionte, Elisabeta Ţuluca, Liliana-Nadia Balint, Georgeta Niţu-Ioniţă – Comunicare la Bălţi, Republica Moldova, Iunie 2007

17. Posibilităţi de obţinere a suplimentelor alimentare cu însuşiri bioprotective şi energizante prin procesarea unor resurse autohtone în prezent ineficient valorificate - Elisabeta Ţuluca, Simona Liţescu, Liliana Nadia Balint, Sorin Nicolaescu, Lidia Preda, Ovidiu Şerbănescu, Annales Chim. Inform Data, Noiembrie 2007.


40. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program (V)
1. Capillary G.C. Studies for Estimating the Biodegrability of Lignocellulose Materialls. Csuma Ana, Tuluca Elisabeta – Simpozion International de Chimie Analitica, Italia, Mai 2002.

2. Scindarea biopolimerilor din reziduurile agro-silvice, sub actiunea unor tulpini fungice, in scopul obtinerii de structuri oligomerice cu utilizari diversificate. Tuluca Elisabeta, Ana Csuma, Stela Popovici – Simpozion international Biotehnologii, “Priorităţi în dezvoltarea biotehnologiei” Tirgoviste, Decembrie 2002.

3. Chromatographic Analysis of Phenolic heterosides from different vegetable tissues of Seabuckthorn – Ana Csuma, Elisabeta Tuluca – Simpozionul International de Chimie Analitica Mai 2004 – Italia.

4. Activitati preliminare impuse de promovarea unui management de calitate in gestionarea reziduurilor organice, cu obtinerea de biogaz si de fertilizanti naturali ; Elisabeta Tuluca, Rodica Buzdugan, Paul Covic, Sorin Nicolescu – Simpozion international « Noi biomaterii prime pentru chimie, energetica si industriile conexe »- ed I Septembrie 2004

5. Oportunitati profitabile de reducere a costurilor externale ale impacturilor de mediu, prin procesarea performanta cu procedee fizice si biotehnice a bioreziduurilor - Elisabeta Tuluca, Rodica Buzdugan, Paul Covic, Sorin Nicolescu – Simpozion international « Avantajele strategice ale tehnologiei informationale si transferul de tehnologie in economia romaneasca »- ed VII Decembrie 2004, p. 21.

6. Orientări avansate în valorificarea eficientă a resurselor forestiere accesorii - Elisaveta Ţuluca, Liliana Balint, Simona Liţescu, Adrian-Iovu Biriş – C.C.A.I. – Bucureşti; I.N.S.B. - Bucureşti, International Scientific Conference “Sustainable forestry in a changing environment” – ICAS – Octombrie 23 – 25, 2008.

7. Bioprotection composites from agri-forestry resources - Ţuluca Elisabeta, Gh. Mencinicopschi, Liţescu Simona, Balint Liliana, Zachia Marta, International Conference on new research in food and tourism “BIOATLAS 2008” Braşov 4 – 7 Iunie 2008.
8. Bioprotection composites in the graminae and leguminous plante- Legraec” - Ţuluca Elisabeta, Gh. Mencinicopschi, Liţescu Simona, Balint Liliana, Spulber Eugenia, Serbanescu Octavian, International Conference on new research in food and tourism “BIOATLAS 2008” Braşov 4 – 7 Iunie 2008.


Brevete şi invenţii: 2
• Concentrat proteic şi procedeu de obţinere a acestuia/
nr. 100496/24.11.1989;

• Procedeu de transformare a materiilor prime în compuşi oligomerici bioconversibili (prin procesare cu microunde) / nr. 111943/28.02.1997.