PDA

Arată versiune ๎ntreagă : Lector univ. dr. Zoltan MAROSI - Un OM interesantAdrian Pop
26.10.2017, 17:16
http://www.nou.ueb.ro/calitate/structuri/


• Departamentul de Evaluare si Asigurare a Calitatii (DEAC)
– coordonator Lector univ. dr. Zoltan MAROSI
Departamentul de Evaluare si Asigurare a Calitatii reprezinta un compartiment de specialitate cu rol de coordonare si executie. Acesta sprijina Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) in procesul de asigurare a calitatii prin planificarea actiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor si instruirea personalului.
DEAC functioneaza pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar care cuprinde urmatoarele arii de interes:
• Capacitatea institutionala;
• Eficacitatea educationala;
• Managementul calitatii.

Adrian Pop
26.10.2017, 17:17
Membrii Departamentului de Evaluare si Asigurare a Calitatii aici (http://www.nou.ueb.ro/calitate/structuri/ceva.pdf)

LA NIVELUL FIECAREI FACULTATI:
• Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii
Comisia de evaluare si asigurare a calitatii din facultate este coordonata de responsabilul pentru asigurarea calitatii din fiecare facultate/departament/structura administrativa. Comisia are in componenta 3 membri numiti de Consiliul facultatii. Comisia realizeaza activitatile de asigurare a calitatii in facultate, monitorizeaza calitatea programelor de studii, elaboreaza anual Raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei si asista in facultate evaluarile externe.

Membri Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii de la nivelul facultatilor:

• Facultatea de Ecologie si Protectia Mediului

• Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

• Facultatea de Stiinte Economice (http://www.nou.ueb.ro/calitate/structuri/membri-ceac-ueb-stiinte_economice.pdf)

• Facultatea de Educatie Fizica si Sport (http://www.nou.ueb.ro/calitate/structuri/membri-ceac-ueb-efs.pdf)

• Facultatea de Stiintele Comunicarii (http://www.nou.ueb.ro/calitate/structuri/membri-ceac-ueb-comunicare.pdf)

• Facultatea de Inginerie Manageriala si a Mediului (http://www.nou.ueb.ro/calitate/structuri/membri-ceac-ueb-inginerie.pdf)

• Facultatea de Psihologie (http://www.nou.ueb.ro/calitate/structuri/membri-ceac-ueb-psihologie.pdf)

Adrian Pop
26.10.2017, 17:22
https://www.facebook.com/marosy.zoltan?ref=br_rs