PDA

Arată versiune întreagă : Sufletullatan.elena
18.07.2015, 12:49
SUFLETULReprezintă cea de a doua structură a entităţii umane, situată între corpul fizic şi cel spiritual. Se manifestă ca proiecţie individualizată a spiritului coordonat de conştienţă şi este transgresat în planul energetic pe un câmp vibratoriu cuprins între valoarea de 4 şi 60 hertzi (Hz) structurat perceptiv pe 4 paliere de frecvenţă Delta 4 Hz; Teta 4—7 Hz; Alfa 7— 14 Hz şi Beta 14— 60 Hz. Se manifestă prin reacţii emoţionale (IE) sub imperativul a trei forţe coordonatoare: senzaţie, sentiment, dorinţă şi se exprimă prin reacţii emoţional-volitive în comportament. Senzaţia se alimentează cu energie de tip PRANA, sentimentul cu energie de tipul FOHAT, iar dorinţa cu energie de tipul KUNDALINI. Emoţia, ca produs al celor trei tipuri de forţă generează o energie de tipul MANA şi este rezultatul raportului dintre senzaţie, sentiment şi dorinţă. se măsoară în Unităţi de Conştienţă (U.C.), raportate la o scală de la 1 la 100.
Pentru a înţelege cum „funcţionează” sufletul, vom defini cele trei forţe coordonatoare şi cele trei energii care constituie „hrana” sufletului, astfel:

Senzaţia (Sz) = Capacitatea de percepere a recepţiunilor transmise prin cele 5 simţuri, aparţinătoare corpului fizic. Se produce în corpul sufletesc sub influenta spiritului, care este singurul capabil să pună în acţiune conştienţa. Intreruperea relaţiei univoce dintre spirit şi suflet conduce automat la pierderea capacităţii de conştienţă. Lipsa conştienţei se defineşte a fi starea de comă. Senzaţia reprezintă cantitatea de energie Prana care circulă pe traseele NADIS (Circuite de transmitere a energiilor subtile, care învăluie traseele nervoase şi pe care se transmite energie electromagnetică). Se calculează după formula:

http://members.home.nl/tgeorgescu/eq1.gifunde:
P = valoarea pulsului;
Vnm = viteza semnalului în nervul motor 60 ms;
Vns = viteza semnalului în nervul senzitiv 19,4 ms;
G = greutatea corporală a persoanei în cauză.

Sentimentul (S) = Atitudinea corpului sufletesc faţă de o anumită senzaţie. Se produce sub influenta determinărilor spirituale. Se alimentează cu energia Fohat care circulă pe traseele NADIS. Se calculează după formula:
http://members.home.nl/tgeorgescu/eq2.gif unde:
Ts = tensiunea sistolică;
Td = tensiunea diastolică
Sentimentele sunt extrem de variate şi ocupă cea mai mare parte a sufletului. Ele sunt de două feluri, catalogate după reacţiile pe care le produc în suflet:pozitive bucurie, pace, linişte, încredere, veselie, desfătare, mulţumire, mângâiere, plăcere, satisfacţie, armonie, înţelegere, calmitate, seninătate, poftă de viaţă, dispoziţie, încântare, voluptate, bunătate, frumuseţe, optimism, generozitate, entuziasm, sinceritate, respect, stimă, devotament; şi negative nelinişte, nerăbdare, supărare, mânie, spaimă, groază, îndoială, regrete, plictiseală, gelozie, ură, invidie, tristeţe, răzbunare, indispoziţie, îmbufnare, amărăciune, necaz, nemulţumire, scârbă, nenorocire, nevoie, pacoste, răutate, enervare, irascibilitate, nervozitate, urâciune, furie, ranchiună, sarcasm, aroganţă, calomnie, violentă, agitaţie, pretenţiozitate, egoism, remuşcare, frică, pesimism, descurajare, apatie.
Dorinţa (D) = Tendinţa corpului sufletesc de a se manifesta printr-o acţiune. Se concretizează sub determinismul senzaţiei şi sentimentului. Reprezintă făptuirea virtuală a unei acţiuni reale sub influenta energiilor Kundalini. Se calculează după formula:
http://members.home.nl/tgeorgescu/eq7.gifunde http://members.home.nl/tgeorgescu/eq8.gif iar http://members.home.nl/tgeorgescu/eq9.gifcare reprezintă media geometrică între Ts şi Td.
Emoţia (E) = Reacţia corpului sufletesc în raport de valorile senzaţiei, sentimentului şi dorinţei. Reprezintă factorul variabilei produs de rezistenta la disipare în suflet a celor trei energii congruente (Prana, Fohat, Kundalini) pe traseele NADIS, generând o energie de produs numită MANA. Purtătoarea emoţiei o reprezintă energia electromagnetică manifestată pe traiectele nervoase. Se calculează după formula:

http://members.home.nl/tgeorgescu/eq4.gif
* Rezistenta la disiparea energiilor (Prana, Fohat, Kundalini) se calculează după formula:
http://members.home.nl/tgeorgescu/eq5.gif în care:
h = 6,6256(5) x 10-31 J.s.
l = 1,6890(6) x 10-14 m.
http://members.home.nl/tgeorgescu/eq6.gif unde:


ni = raportul dintre procesele de un anumit tip „i” care au loc la interacţia dintre fluxul incident (valoarea senzaţiei), o particulă ţintă (valoarea evenimentului şi numărul “n”) şi particulele energetice care străbat circuitele NADIS (valoarea dorinţei considerată în poziţia iniţială).
Unităţile de Conştienţă care definesc Emoţia se cuantifică din 10 în 10 puncte pe o scală de 1 la 100, pentru următoarele nivele:Valoare U.C.

Categorie emoţie1-10

Nedefinită11-20

Primară21-30

Confuză31-40

Agreabilă41-50

Convenabilă51-60

Iritantă61-70

Perturbatoare71-80

Dăunătoare81-90

Şocantă91-100

Distrugătoare

Sufletul este tumultuos, este anarhic, răzbunător şi se răzvrăteşte împotriva ordinii. În interiorul său senzaţiile, sentimentele şi dorinţele configurează emoţii vulcanice, care de cele mal multe ori copleşeşte persoana care a ajuns să fie stăpânită de către suflet. Suntem obişnuiţi să trăim sub imperiul sufletului şi de aceea ni se pare anost şi lipsit de spontaneitate modul de viaţă condus de către spirit.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU SUFLETUL OMULUI DUPĂ MOARTEA TRUPULUI

Cu privire la acest subiect există numeroase concepţii greşite alimentate atât de ignoranţa cunoaşterii Bibliei, cât şi de diversele interpretări date acestui subiect, deloc neînsemnat, de către unele grupuri religioase care nu acceptă mărturia clară a Scripturilor asupra acestei rea1ităţi. Dacă mai luăm în considerare şi infuzia de curente religioase orientale din prezent, atunci vom realiza că acest subiect necesită o abordare imediată şi competentă. Pentru aceasta Scriptura ne va folosi drept bază.
Iată pe scurt câteva dintre cele mal semnificative doctrine false şi promotorii acestora:
Anihilaţionismul: Martorii lui Iehova (după moartea trupului, sufletul încetează să mai existe — este anihilat).
Inconştienţa după moarte sau „somnul sufletului”: Adventismul de Ziua a Şaptea (de la moarte şi până la înviere sufletul este adormit şi nu trăieşte nici o experienţă, fie a cerului sau a iadului).
Purgatoriul: Romano-Catolicismul (de la moartea trupului şi până la înviere, sufletele sunt încă purificate).
Nirvana: Hinduismul (fericirea rezultată din faptul că nu se mai simte nici durerea şi nici plăcerea).
Deificarea: Mormonismul (mormonul vrednic atinge după moarte starea de Dumnezeu).
Bizarul acestor crezuri religioase împreună cu ateismul feroce promovat până mai de curând, au sporit confuzia oamenilor cu privire la acest aspect asupra căruia fiecare muritor ar trebui să aibă o noţiune cât se poate de clară. Pentru ca tuturor acestor doctrine să li se poată evidenţia eroarea conceptuală, trebuie să studiem atent Scriptura care ne învaţă „Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina” (Efeseni 5,13). Astfel vom expune în lumina Bibliei toate aceste crezuri eronate privitoare la ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte şi care este starea celor morţi. Ea este autoritatea în materie, a cârei. voce trebuie ascultată, mai presus de ori care alta. Iată, pentru început, câteva dintre afirmaţiile clare ale Noului Testament care arunca lumina asupra stării celor morţi. În primul rând Biblia ne descrie alcătuirea omului.
a. Omul este alcătuit din trei părţi: Duh, Suflet şi Trup; 1 Tesaloniceni 5,23. „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru; să fie păstrate întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos”.
OBSERVAŢIE: Între „suflarea omului” şi „duhul” (sau spiritul) său există o evidentă diferenţă negată de Martorii lui Iehova şi confundată de alţii: Isaia 45,2 — „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile şi le-a întins, care a întins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet celor ce merg pe el”.
b. Destinaţia sufletului după moarte: Filipeni 1.21-24. „Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig. Dar dacă trebuie să trăiesc în trup face să trăiesc, şi nu tiu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bune; dar, pentru voi este mai de trebuinţă să rămân în trup”. 2 Corinteni 5. 6-8. „Aşadar noi întotdeauna suntem plini de încredere; căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul — pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. — Da suntem plini de încredere, şi ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul”.
c. Sufletul este conştient după moarte: Apocalipsa 6. 9-11. „Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră. Ei strigau cu glas tare, şi ziceau: „Până când Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei“. Din textul de mai sus este evident că sufletul omului înseamnă mai mult decât propria lui suflare de viaţă (eroare pe care o fac Martorii lui Iehova şi Adventiştii!). vedem că aceste suflete, din cer, de sub altarul lui Dumnezeu nu sunt nişte „suflări de viaţă” sau „respiraţii” ci sunt fiinţe conştiente, înveşmântate şi îi strigă lui Dumnezeu pentru răzbunarea sângelui lor!!! Acele suflete sunt conştiente după moarte. Ele au fost martirizate iar după moarte erau în ceruri destul de pline de viaţă. Ele pot să strige lui Dumnezeu şi să îmbrace veşminte/haine albe. Însuşi Dumnezeu li se adresează spunându-le acestora că mai mulţi din fraţii lor li se vor alătura după ce vor fi ucişi. Această dezvăluire a Apocalipsei alungă toate confuziile: oamenii sunt conştienţi după moarte iar sufletele lor vor desfăşura activităţi. Nu poate fi vorba despre nici o anihilare sau de somn al sufletului! Aceste suflete le întâlnim şi în Apocalipsa 20.4. „Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, „şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani“.


http://members.home.nl/tgeorgescu/sufletul.html

latan.elena
29.07.2015, 20:05
Destinul sufletelor de dr. Michael NewtonDestinul sufletelor de dr. Michael Newton
" In momentul mortii sufletul nostru se desprinde de corpul-gazda. Daca sufletul este batrin si are experiente din mai multe vieti anterioare, va sti negresit ca a fost eliberat si se va intoarce acasa.


Nu e nevoie ca o persoana anume sa intampine aceste suflete avansate. Cu toate acestea, cele mai multe suflete cu care lucrez sunt intampinate de calauze in afara planului astral al Pamantului.


Un suflet tanar sau un copil care a murit ar putea fi putin dezorientat pana cand ar aparea cineva mai aproape de nivelul de baza pentru a-l intampina. Exista suflete care prefera sa ramana pentru un timp la locul unde le-a surprins moartea.Cele mai multe pleaca imediat.Timpul nu are sens in lumea spiritelor .


Desprinse de trupul in care s-au aflat, spiritele vor sa aduca alinare cuiva aflat in suferinta sau au alte motive pentru a ramane o vreme in apropierea locului in care a survenit moartea nu resimt timpul ca pe o pierdere. Pentru suflet timpul devine timpul Acum, care e diferit de timpul linear.


Pe masura ce se indeparteaza de Pamant , sufletele se invaluie intr-o lumina din ce in ce mai stralucitoare. Unele dintre ele vor vedea pentu cateva momente o intunecime cenusie si vor simti cum trec printr-un tunel sau printr-o poarta.


Diferentele dintre aceste doua fenomene depind de viteza de iesire a sufletului din corp, care, la randul sau, se afla in stransa legatura cu experientele sufletului. Senzatia de a fi condus de calauze poate fi placuta sau fortata, in functie de maturitatea sufletului si de capacitatea lui de a se adapta repede.


La inceputul perioadei de desprindere, toate sufletele vad "fasii de nori" in jurul lor care, la scurt timp , se limpezesc permitindu-le sa se avante in infinitul departarilor.


ESte momentul in care sufletul obisnuit zareste o forma fantomatica de energie venind spre el. Aceasta aparitie poate sa fie unul sau chiar doua suflete pereche, dar in mod sigur este calauza. In situatiile in care suntem intimpinati de un sot sau prieten care ne-a parasit inaintea mortii noastre, calauza noastra se afla si ea in apropiere , astfel incat sa poata prelua procesul de transformare.


In momentul in care sufletele se indreapta spre locul numit "acasa". trasatura lor "pamanteasca" deja s-a schimbat.


Ele nu mai pot fi numite umane in sensul pe care-l atribuim unei fiinte omenesti cu laturile ei, emotionala, temperamentala si fizica.


De exemplu sufletul nu isi deplange moarea corpului fizic in felul pe care o fac cei apropiati lui. Sufletul e cel care ne face umani pe Pamant, insa fara corpul nostru , nu am mai fi ceea ce suntem , Homo Sapiens .


Sufletul are o maretie care nu poate fi redata in cuvinte, aflandu-se dincolo de orice descriere. Tind sa cred ca sufletele sunt forme inteligente de energie luminoasa subtila.


Dupa moarte, sufletele simt imediat schimbarea , pentru ca nu mai sunt impovarate de un trup -gazda temporar , cu creier si sistem nervos central.


Unele suflete au nevoie de o perioada mai indelungata de acomodare decat altele .


Energia sufletului este capabila sa se divida in parti egale, asemeni unei holograme.


Energia sufletului poate avea vieti paralele in alte corpuri , cu toate ca acest lucru este mult mai rar decat ne-am putea astepta. Totusi , datorita naturii duale a tuturor sufletelor, o parte din energia noastra subtila ramane intotdeauna , ca o constanta , in lumea spiritelor.


Astfel , se poate sa iti vezi mama, la intoarcerea ei dintr-una din vietile de pe Pamant , chiar daca ea, probabil, a murit cu treizeci de ani in urma si sufletul sau s-a reincarnat.


Perioada de orientare petrecuta alaturi de calauzele noastre, care se desfasoara chiar inainte de a ne alatura grupului matca, variaza de la suflet la suflet atat in functie de diferitele vieti traite de acesta, cat si de diferitele vieti ale aceluiasi suflet.


Aceasta este o periaoda de liniste si acalmie si se ofera oportunitatea de a scapa de orice frustrari legate de viata pe care tocmai am inchiat-o. Perioada de orientare are intentia de a fi o sesiune usoara de informare si de tesatre facuta cu grija de ghizii-profesor, care poate fi mai lunga sau mai scurta, in functie de ceea ce am realizat sau nu din contractul vietii noastre.


Problemele karmice speciale sunt la randul lor revazute, cu toate ca vor fi discutate detaliat mai tarziu in cadrul grupului matca al sufletului nostru.


Energia cu care unele dintre suflete se intorc nu va fi trimisa imediat in grupul lor. Este vorba de acele suflete care au fost contaminate de trupurile lor fizice si s-au implicat in actiuni malefice. Insa trebuie facuta distinctia intre a face un rau fara intentia de a rani pe cineva si raul savarsit intentionat.


Raul facut altora este evaluat cu grija , pe diferitele grade, de la inselatorie la rea-vointa.


Acele suflete care au fost asociate cu raul sunt duse in centre speciale pe care unii clienti le numesc " unitati intensive de ajutor".


In acel loc , mi s-a spus ca energia este remodelata pentru a fi reintregita.


Aceste suflete pot fi trimise pe Pamant in scurt timp, in functie de natura transgresiunilor lor. In acest fel , aceste suflete vor avea posibilitatea de a alege sa serveasca drept victime ale unor actiuni rele in viata viitoare.


Cu toate acestea , daca manifestarile lor au fost crude si s-au repetat de-a lungul unui numar de vieti, inseamna ca avem de-a face cu un mod de comportament reprobabil. Sufletele de acest fel pot petrece o lunga perioada - chiar mai mult de o mie de ani pamanteni- intr-o experienta spirituala solitara.


Un principiu de baza al lumii spiritelor este ca savarsirea unui rau intentionat sau nu, va necesita sa fie redresat intr-un fel sau altul intr-o viata viitoare.


Acest fapt nu este considerat ca o pedeapsa , nici macar ca o penitenta, ci ca o posibilitate de crestere karmica.


Nu exista iad pentru suflete, exceptind, poate viata pamanteasca.


Unele vieti sunt atat de dificile , incat sufletul ajunge acasa foarte obosit. Astfel , in locul unei energii intinerite de ghizii nostri, care isi combina propria energie cu a noastra la intrarea in lumea spiritelor , se poate intampla totusi ca energia noastra sa fie foarte scazuta.


In aceste cazuri,in loc de a sarbatori acest eveniment(intoarcerea acasa) , sufletele au nevoie mai degraba de repaos si de singuratate.


Intr-adevar, multe suflete care au nevoie de odihna o primesc dupa reunificarea cu grupurile lor.


Grupul nostru poate fi violent, furtunos sau supus si docil, in concordanta cu ceea ce am facut in timpul unei incarnari. Toate grupurile isi intampina prietenii in felul propriu, dar intodeauna cu sentimente de adanca dragoste si camaraderie.


Intoarcerea acasa este un interludiu plin de bucurie , mai ales daca urmeaza unei vieti fizice in care nu am avut prea multe contacte cu rudele apropiate de suflet.


Majoritatea subiectilor mei mi-au spus ca au fost intimpinati cu imbratisari, zambete si cu mult umor, ceea ce consider ca este un mod de comportament definitoriu al vietii in lumea spiritelor. Grupurile entuziaste care au planuit sarbatoarea in cinstea sufletului care s-a intors isi pot suspenda , in acest scop orice alta activitate. "


extras din cartea " Destinul sufletelor" de dr. Michael Newton


http://www.esoterism.ro/ro/destinulsufletelor.php