PDA

Arată versiune întreagă : Părintele Arsenie Boca - Minuni, mărturii - Treptele păcatului:Adrian Pop
11.11.2013, 10:50
Părintele Arsenie Boca - Minuni, mărturii (https://www.facebook.com/pages/P%C4%83rintele-Arsenie-Boca-Minuni-m%C4%83rturii/224473691053956?hc_location=timeline)
6 noiembrie

1. Treptele păcatului:
1. momeala
2. asupreala
3. lupta
4. învoiala
5. fapta
6. a doua fire
7. robia desăvârşită asupra trupului şi a minţii
8. deznădejdea
9. omorârea de sine.
Biruie diavolul, fie:
1. partea poftitoare, “plăcerea”
2. partea iuţoasă (irascibilă - n. DS) “aprinderea mâniei”
3. partea cugetătoare: mândrie şi întunecare aprinzându-le sau întunecându-le.
2. Bătăile prin draci sunt cu ştirea şi îngăduirea lui Dumnezeu - căci omului multă vreme i-a plăcut lucrul lor. Şi prin lucrul care i-a plăcut îşi ia canonul. Nu lasă Dumnezeu ispite peste putere şi ştie de toată oseneala. Exemplu: mândria duce la îndrăcirea minţii.
Prin pocăinţă: cunoscând primejdia în care erai şi lepădând lucrul diavolului din minte, el caută să intre iarăşi, să te întoarcă la cele dintâi. Şi are omul mare război în urma pocăinţei - dar ostenind, ispăşeşte vremea cealaltă.

Sita cu două margini: mândria şi deznădejdea.
Răbdarea în ispite îi biruie,
Semnul Sfintei Cruci îi arde,
Postul şi rugăciunea îl alungă,
Iar smerenia te scoate din sită.
Şi să mai fie cineva să-ţi ajute ţie în vremea ostenelii tale.
Smerenia este: lucrarea Duhului Sfânt de cunoaştere a păcatelor (fără deznădejde)
- a te socoti cel mai de pe urmă (I Timotei 1, 15)
- a te socoti o grămadă de păcate (Iov 2, 8 )
- vrednic de toată ocara şi pedeapsa (II Regi 16, 10)
- o mare dragoste de Dumnezeu cu deosebire când te ceartă (Evrei 12, 6).

Parintele Arsenie Boca - text preluat de pe blogul Editurii Agnos