PDA

Arată versiune întreagă : Numai cine trăieşte Filocalia înţelege Filocalia 1. Numai cine trăieşte Filocalia înţelege Filocalia.
 2. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 71. Fără preţ
 3. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 72. Durerile trupeşti
 4. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 73. Incununat de Dumnezeu
 5. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 74. Nu pentru laudă omenească
 6. Imi doresc sa transpun in sistem laic FILOCALIA si invatamintele Sf Arsenie Boca
 7. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 75. Inaintea tuturor virtuţilor
 8. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 76. Incununat de Dumnezeu
 9. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 76. Fericire veşnică
 10. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 77. Luptătorii vrednici
 11. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 78. Nălucirile lumeşti
 12. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 79. Cele patru patimi ale sufletului
 13. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 80. Numai faptele lor
 14. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 81. Lucrează cu blândeţe
 15. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 82. Izbăvirea din relele vieţii.
 16. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 83. Nu trebuie să urâm
 17. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 84. Cuvinte despre evlavie
 18. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi85.Sufletul pătimeşte împreună cu trupul
 19. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 86. Să-ţi cauţi de păcatele tale
 20. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 87.Semnul sufletului care se mântuieşte
 21. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 88. Iubesc faptele păcatului
 22. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 89. Negrija şi trândăvia oamenilor
 23. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 90. Vieţuieşte în evlavie
 24. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 91. Răutatea n-a făcut-o Dumnezeu
 25. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 92. Bunătăţile cereşti
 26. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 93. Legătura minţii cu sufletul
 27. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 94. Mintea nu este suflet
 28. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 95. Mintea iubitoare de Dumnezeu
 29. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 96. Raţiunea fiind târâtă de patimi
 30. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 97. Cea mai mare boală a sufletului
 31. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 98. Sufletul nemuritor
 32. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 99. Să nu fie păcat în om
 33. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invatatur1 100. Păcatul, pofta şi nesimţirea sa
 34. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invatatur1 101. Sufletul nesocotit
 35. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invatatur1 102. Nimic rău nu este în cer
 36. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invatatur1 103. Bărbatul viclean iubeşte lăcomia
 37. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invatatur1 104. Bunurile veşnice
 38. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 105. Cuvântul este sluga minţii
 39. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare - inv.106. Celui curat nimic nu-i este neînţeles
 40. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare - inv.107. Prin trup omul este muritor.
 41. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 108. Cel ce vorbeşte fără socoteală
 42. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 109. Cuvântul folositor sufletului
 43. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 110. Bărbatul iubitor de Dumnezeu
 44. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 111. Sufletul, gol, iese din trup
 45. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 112. După ce ai ieşit din pântece
 46. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 113. Petrecând în ceruri
 47. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 114. Măsura hotărâtă lui de Dumnezeu
 48. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 115. Si-a osândit sufletul
 49. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 116. Să se unească cu Dumnezeu
 50. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 117. Trupul unit cu sufletul
 51. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 118. Sufletul vede prin minte
 52. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 119. Necunoştinţa lui Dumnezeu
 53. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 120. Providenţă
 54. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 121. Câte le face Dumnezeu
 55. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 122. Inchinătorii la idoli
 56. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 123. Toate se fac pentru om
 57. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 124. Vieţuieşte drept şi plăcut
 58. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 125. Dumnezeu fiind pururea bun
 59. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 126. Toate trupurile au suflet
 60. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 127.
 61. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 128. Mintea înţelege cele nevăzute.
 62. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 129
 63. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 130. De la Dumnezeu odihnă veşnică
 64. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 131. Trupul fara suflet este mort
 65. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 132. Numai pe om îl ascultă Dumnezeu
 66. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 133. Sufletul lipsit de minte.
 67. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 134. Omul care are minte
 68. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 135. Mintea îndumnezeieşte sufletul
 69. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 136. Mintea este mai presus de lume
 70. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 137. Toate s-au făcut pentru om
 71. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 138. Pentru iubirea de oameni
 72. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 139. Pentru evlavia sa
 73. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 140. Căi de mântuire
 74. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 141. Fiul este întru Tatăl
 75. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 142. De vor fi treji la minte
 76. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 143. Sufletul raţional
 77. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 144. Judecata care nu poate fi mituită
 78. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi145.Viaţă şi fericire veşnică a sufletui
 79. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi146.desfătarea cerească şi viaţa veşnica
 80. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 147. Intinează sufletul prin auz.
 81. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 148. Începutul păcatului este pofta
 82. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 149.
 83. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 150. Numai bun şi numai folositor
 84. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 151. Dumnezeul tuturor
 85. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 152.Tămăduire de patimile trupului
 86. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 153. voind să curăţească patimile
 87. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 154. Mintea cea din sufletul curat
 88. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 155.Stăpânirea mâniei, limbii...
 89. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 156. Ziditorul şi meşterul tuturor
 90. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 156. Ziditorul şi meşterul tuturor
 91. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 157. Rădăcina patimilor
 92. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 158. Boală a sufletului este necredinţa
 93. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 159. Vorbeşte Dumnezeu noaptea
 94. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 160. Şi toate sunt pentru om.
 95. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 161. Să nu mai fie păcat în om
 96. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 162. Cel fără de început
 97. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 163. Căci drept este Dumnezeu
 98. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 164. Nedespărţit de Dumnezeu.
 99. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 165. A sufletului care are minte.
 100. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 166. Fiindcă au duh (πνεϋμα) şi suflet
 101. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 167. Această amăgire a plăcerii.
 102. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 168. De la la naştere începe pătimirea
 103. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 169.Nemurirea îi vine sufletului cuvios
 104. Filocalia-Sfantul Antonie cel Mare-Invataturi 170 I se cuvine slavă în vecii vecilor.
 105. Viaţa şi scrierile lui Evagrie Ponticul
 106. Schiţă monahicească, în care se arată cum trebuie să ne nevoim şi să ne liniştim
 107. Părintele Sofronie Saharov de la Essex
 108. Patericul atonit
 109. Evagrie ponticul
 110. Rugăciuni de protectie
 111. Ori de cate ori am luat asupra mea vina faptei....Sfantul Antonie cel Mare
 112. Rugaciune catre Sfantul Parinte Arsenie Boca
 113. Filocalia Vlll - Din Vieţile Sfinţilor Părinţi-Cuvântul 2-Grigorie arhiepiscopul Salo
 114. Nu 'Paşte', ci 'Paşti'!
 115. Cele 177 de păcate
 116. Paisie Olaru, Canonizare intarziata.